Uživatelská příručka k fotoaparátu

Komentáře

Transkript

Uživatelská příručka k fotoaparátu
ČESKY
Uživatelská příručka k fotoaparátu
Začínáme
str. 7
Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními opatřeními (strany 194–201).
Kontrola obsahu balení
Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí, obraťte se na
prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.
a Fotoaparát
b Modul baterie NB-4L
c Nabíječka baterií
d Paměťová karta
e Kabel rozhraní
f AV kabel
g Přídržný řemen
h CD-ROM Canon Digital
i Brožura European
(32 MB)
WS-DC2
(s krytem konektorů)
CB-2LV/CB-2LVE
AVC-DC300
IFC-400PCU
Camera Solution Disk
Warranty Systém
(EWS)
j Uživatelské příručky
•
Příručka Začínáme
•
CD-ROM Canon Digital
Camera Manuals Disk
• Leták „Doporučujeme používání originálního příslušenství Canon“
S přiloženou paměťovou kartou nemusíte být schopni dosáhnout
plného výkonu tohoto fotoaparátu.
Začínáme
1
Začínáme
Tato příručka je rozdělena na následující dvě části.
Za prvé...
Začínáme
str. 7
Tato část vysvětluje přípravu fotoaparátu na použití a základy
fotografování, prohlížení a tisk obrázků. Začněte tím, že se
seznámíte s fotoaparátem a zvládnete základy.
Další...
Další informace
str. 39
Po zvládnutí základů můžete pomocí mnoha funkcí fotoaparátu
pořizovat náročnější fotografie. V této části jsou popsány
podrobnosti k používání jednotlivých funkcí, včetně způsobu
připojení fotoaparátu k televizoru za účelem prohlížení snímků.
Příručky ve formátu PDF se nacházejí na dodaném disku CD-ROM.
K zobrazení příruček ve formátu PDF je třeba aplikace
Adobe Reader.
http://www.adobe.com
2
Obsah
Obsah
Položky označené symbolem
jsou seznamy nebo tabulky
obsahující souhrn funkcí fotoaparátu a postupy při jeho ovládání.
Přečtěte si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Začínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Přípravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zhotovování nepohyblivých snímků (
režim Auto). . . . . . . . 14
Prohlížení nepohyblivých snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vymazávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vkládání data do obrazových dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Záznam filmů (
režim Standardní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Prohlížení filmů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Stahování snímků do počítače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Mapa systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Další informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Průvodce komponentami
40
Používání přepínače režimů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Indikátory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Základní operace
46
Nabídky a nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informace zobrazované na displeji LCD a nabídky. . . . . . . .
Používání LCD monitoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Běžně používané funkce fotografování
46
48
58
60
Fotografování s optickým zoomem . . . . . . . . . . . . . .
Používání digitálního zoomu/digitálního telekonvertoru . . . .
Zvětšené fotografování detailů (Digitální makro) . . . . . . . . .
Používání blesku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zhotovování detailů/Nekonečno . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití samospouště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna záznamových pixelů (Foto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna komprese (Foto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
60
63
64
64
66
68
69
Obsah
3
Nastavení funkce Stabilizátor obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Úprava citlivosti ISO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Různé způsoby fotografování
73
Pořizování snímků v režimech pro speciální podmínky . . . . 73
Fotografování v ručním režimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Souvislé fotografování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Nastavení blesku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Záznam filmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Zhotovování panoramatických snímků (Stitch Assist). . . . . . 84
Kontrola zaostření a tváří (Kontrola zaostření) . . . . . . . . . . . 86
Přepínání mezi režimy zaostřování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Výběr obličeje pro zaostření (Výběr a sledování tváře) . . . . 92
Fotografování objektů, které lze obtížně zaostřit
(Blokování zaostření, Blokování AF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Blokování nastavení expozice (Blokování AE) . . . . . . . . . . . 95
Blokování nastavení expozice s bleskem (Blokování FE). . . 96
Úprava kompenzace expozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Přepínání mezi režimy měření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Nastavení rychlosti závěrky (Režim Dlouhá záv.). . . . . . . . . 99
Nastavení tónu (Vyvážení bílé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Fotografování v režimu Mé barvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Změna barev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Nastavení překrytí zobrazování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Automatické uspořádání snímků do kategorií (Autom. kateg.) . . 111
Registrace nastavení pro tlačítko Tisk/sdílení . . . . . . 112
Přehrávání/mazání
114
Prohlížení zvětšených snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Zobrazení snímků v sadě po devíti (Indexové přehrávání). . . 115
Kontrola zaostření a tváří (Kontrola zaostření) . . . . . . . . . . 116
Přeskakování snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Uspořádání snímků podle kategorie (Má kategorie) . . . . . . 120
Oříznutí části snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Prohlížení filmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Střih filmů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Otáčení snímků zobrazovaných na displeji. . . . . . . . . . . . . 129
Přehrávání s přechodovými efekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Automatické přehrávání (Prezentace). . . . . . . . . . . . . . . . . 131
4
Obsah
Funkce Korekce červených očí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přidání efektů pomocí funkce Mé barvy . . . . . . . . . . . . . . .
Změna velikosti snímků. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení zvukových poznámek ke snímkům . . . . . . . . . . .
Nahrávání pouze zvuku (Zázn. zvuku) . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smazání všech snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení tisku/Nastavení přenosu
136
140
142
144
146
147
151
156
Nastavení tisku DPOF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Nastavení přenosu DPOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Konfigurace fotoaparátu
165
Nastavení funkce úspory energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení světového času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formátování paměťových karet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resetování čísla souboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvoření cílového místa snímku (Složka) . . . . . . . . . . . . .
Nastavení funkce Autootáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obnovení nastavení na výchozí hodnoty . . . . . . . . . . . . . .
Připojení k televizoru
165
166
168
170
172
174
175
176
Fotografování/přehrávání pomocí televizoru. . . . . . . . . . . . 176
Osobní nastavení fotoaparátu (nastavení Můj fotoaparát) 177
Změny v nastavení Můj fotoaparát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Registrace nastavení Můj fotoaparát . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Odstraňování problémů
180
Seznam hlášení
190
Dodatek
194
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokyny pro manipulaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sada napájecího adaptéru (prodávaná samostatně) . . . . .
Použití externího blesku (prodávaného samostatně) . . . . .
Ošetřování a údržba fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejstřík
194
198
202
203
205
206
216
Funkce dostupné v jednotlivých režimech fotografování
220
Obsah
5
O této příručce
„ Konvence symbolů použité v této příručce
66
Použití samospouštČ
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Lze pĜedem nastavit dobu zpoždČní a poþet snímkĤ, které chcete
vyfotografovat.
10sekundová samospoušĢ: poĜídí snímek 10 sekundy poté,
co stisknete spoušĢ.
• 2 sekundy pĜed otevĜením závČrky zazní zvuk samospouštČ
a blikání indikátoru se zrychlí.
2sekundová samospoušĢ: poĜídí snímek 2 sekundy poté,
co stisknete spoušĢ.
• SouþasnČ pĜi stisknutí spouštČ zazní rychlý zvuk samospouštČ*,
bliká indikátor samospouštČ a závČrka se otevĜe za 2 sekundy.
Už. samospoušĢ: MĤžete zmČnit dobu zpoždČní (0 – 10, 15, 20,
30 sekund) a poþet snímkĤ (1 – 10).
• Je-li [ZpoždČní] nastaveno na 2 nebo více sekund, zazní rychlý
zvuk samospouštČ 2 sekundy pĜed uvolnČním závČrky*. Je-li
[SnímkĤ] nastaveno na více než 1, zazní zvuk samospouštČ pouze
pĜed prvním snímkem.
* Toto mĤže záviset na nastavení MĤj fotoaparát (str. 177).
Umístění přepínače režimů
Záznam ( )/Film ( )/
Přehrávání (
)
Některé funkce nemusejí
být v určitých režimech
fotografování k dispozici.
Pokud není uvedena žádná
poznámka, lze danou funkci
používat ve všech režimech.
: Tato ikona označuje situace, které mohou mít vliv na funkci
fotoaparátu.
: Tato ikona označuje další témata, která doplňují základní
postupy obsluhy.
Vysvětlení v této příručce vycházejí z výchozího nastavení
fotoaparátu v době zakoupení.
Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Proto se
vyobrazení a snímky obrazovky uvedené v této příručce mohou lišit
od skutečného fotoaparátu.
6
Přečtěte si
Přečtěte si
Zkušební snímky
Před fotografováním důležitých objektů vám důrazně doporučujeme, abyste
zhotovili několik zkušebních snímků, a ujistili se tak, že fotoaparát pracuje
správně a že jej obsluhujete správným způsobem.
Upozorňujeme vás, že společnost Canon Inc., její dceřiné společnosti
a pobočky ani distributoři nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli následné
škody vzniklé nesprávnou funkcí fotoaparátu nebo příslušenství, včetně
paměťových karet, jež mají za následek poškození snímku, který má být
zaznamenán anebo který má být zaznamenán ve strojově čitelném formátu.
Varování před porušováním autorských práv
Upozorňujeme, že digitální fotoaparáty Canon jsou určeny výhradně pro
osobní použití a nikdy by neměly být použity způsobem, který porušuje
nebo obchází mezinárodní nebo místní zákony a předpisy na ochranu
autorských práv. Upozorňujeme dále, že kopírování snímků zhotovených
na vystoupeních, výstavách nebo v obchodních prostorách fotoaparátem
nebo jiným zařízením může v určitých případech vést k porušení
autorského práva nebo jiných práv, a to i v případě, že takový snímek byl
pořízen pro osobní potřebu.
Omezení záruky
Informace ohledně záruky na fotoaparát naleznete v brožuře Canon
European Warranty System (EWS), kterou obdržíte s tímto fotoaparátem.
Kontakty na zákaznickou podporu Canon naleznete v brožuře
European Warranty System (EWS).
Teplota těla fotoaparátu
Pokud používáte fotoaparát delší dobu, může se tělo přístroje zahřát.
Mějte tuto skutečnost na paměti a při dlouhodobém používání přístroje
dbejte náležité opatrnosti.
Údaje o LCD monitoru
LCD monitor je zhotoven mimořádně složitou a přesnou technologií.
Více než 99,99 % pixelů pracuje podle specifikací. Méně než
0,01 % pixelů se může příležitostně zobrazovat chybně nebo se
může jevit jako červené nebo černé body. Tento jev nemá žádný
dopad na kvalitu zaznamenávaného snímku a nejedná se o chybnou
funkci zařízení.
Videoformát
Před použitím fotoaparátu s televizní obrazovkou nastavte formát
videosignálu fotoaparátu na typ používaný ve vaší zemi.
Nastavení jazyka
Informace o postupu změny nastavení jazyka najdete v části Nastavení
jazyka zobrazování (str. 13).
7
Začínáme
z Přípravy
z Zhotovování nepohyblivých snímků
z Prohlížení nepohyblivých snímků
z Vymazávání
z Tisk
z Vkládání data do obrazových dat
z Záznam filmů
z Prohlížení filmů
z Stahování snímků do počítače
z Mapa systému
S tímto fotoaparátem lze použít paměťové karty
SD, SDHC (SD High Capacity), MultiMediaCards,
karty MMC plus a karty HC MMC plus. Tyto karty
jsou v této příručce společně označovány jako
paměťové karty.
Začínáme
8
Přípravy
Přípravy
Nabíjení baterií
1.
Vložte baterii do nabíječky baterií.
Řiďte se umístěním těchto symbolů
2.
Zapojte nabíječku (CB-2LV) do zásuvky nebo zapojte
napájecí šňůru do nabíječky (CB-2LVE) a její druhý
konec do zásuvky.
• Jméno a typ modelu nabíječky baterií je závislé na regionu.
Indikátor nabíjení
Nabíjení:
svítí oranžově
Pro CB-2LV
3.
Pro CB-2LVE
Po dokončení nabíjení vyjměte baterii.
• Nabíjení trvá přibližně 1 hod. 30 min.
Indikátor nabíjení
Nabíjení bylo dokončeno:
Svítí zeleně
V zájmu delší životnosti baterií a jejich ochrany nenabíjejte
souvisle déle než 24 hodin.
Přípravy
9
1.
Povysuňte kryt (a) a odklopte jej (b).
2.
Vložte baterii.
• Zapadne na místo, až uslyšíte klapnutí.
3.
Zasuňte paměťovou kartu tak, až se zajistí v aretované poloze.
Destička ochrany proti zapisování
(Pouze paměťové karty SD a SDHC)
Zadní strana
• Zkontrolujte, zda je přepínač
ochrany proti zápisu v odemčené
poloze (pouze u paměťových karet
SD a SDHC).
• Zkontrolujte správnou orientaci
paměťové karty.
Před vložením paměťové karty do fotoaparátu zkontrolujte, zda
je paměťová karta správně orientována. Při obráceném vložení
karty fotoaparát kartu pravděpodobně nerozpozná nebo karta
nebude fungovat správně.
Začínáme
Vložení baterie a paměťové karty
Začínáme
10
4.
Přípravy
Zavřete kryt (a, b).
Vyjmutí baterie
Stiskněte zámek baterie ve směru
šipky (a) a vyjměte baterii (b).
Vyjmutí paměťové karty
Prstem nebo pomocí přídržného řemene zatlačte paměťovou kartu,
dokud neuslyšíte cvaknutí, a pak ji uvolněte.
Přípravy
S přídržným řemenem zacházejte při používání fotoaparátu tak,
abyste jej náhodně neupustili.
Spona
Pozici řemene lze změnit. Sponu lze použít
k otevření krytu zdířky DIGITAL a při vkládání
nebo vyjímání paměťových karet.
Otevření krytu konektoru
Vsuňte nehet pod sponu
přídržného řemene pod dolním
okrajem DIGITAL koncovky
a otevřete ji.
Začínáme
Připojení přídržného řemene
11
Začínáme
12
Přípravy
Nastavení data a času
Při prvním zapnutí napájení fotoaparátu se zobrazí obrazovka
nastavení Datum/čas.
Tlačítko ON/OFF
Tlačítko
Tlačítka
Tlačítko
1.
2.
Stiskněte tlačítko ON/OFF.
Vyberte měsíc, den, rok a čas
a pořadí zobrazených údajů.
1. Pomocí tlačítka
nebo
kategorii.
2. Pomocí tlačítka
nebo
nastavte hodnotu.
3.
Stiskněte tlačítko
vyberte
.
Změna dříve nastaveného data/času
Následující postupy slouží k zobrazení okna pro nastavení data
a času. Po jejich provedení proveďte výše uvedené kroky 2 a 3.
1.
2.
Stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítek
a
vyberte
nabídku [
(Nastavit)].
3.
Pomocí tlačítka
nebo
vyberte položku [Datum/čas].
4.
Stiskněte tlačítko
.
Přípravy
13
Nastavení jazyka zobrazování
Jazyk nabídek a zpráv zobrazených na LCD monitoru lze změnit.
Tlačítko ON/OFF
Přepínač režimů
Tlačítko
Tlačítka
Tlačítko
1.
2.
3.
4.
5.
Stiskněte tlačítko ON/OFF.
Nastavte přepínač režimů do polohy
Přidržte tlačítko
Pomocí tlačítka
Stiskněte tlačítko
a stiskněte tlačítko
,
,
.
nebo
(Přehrávání).
.
vyberte jazyk.
Začínáme
z Dobíjecí lithiová baterie je vestavěna do fotoaparátu,
aby se zachovaly informace o nastavení data/času.
Vložte do fotoaparátu nabitou baterii. Nebo, pokud
použijete samostatně prodávanou sadu napájecího
adaptéru ACK-DC10, baterie se nabije asi za 4 hodiny.
Nabije se pouze v případě, že je fotoaparát vypnutý.
z Nastavení data/času se vymaže, jestliže je hlavní baterie
přibližně tři týdny mimo fotoaparát. V tomto případě resetujte
nastavení data/času.
Začínáme
14
Zhotovování nepohyblivých snímků
Zhotovování nepohyblivých snímků (
Indikátor
režim Auto)
Tlačítko ON/OFF
Spoušť závěrky
Přepínač režimů
Tlačítko
Tlačítka
1.
Stiskněte tlačítko ON/OFF.
• Zazní úvodní zvuk a na LCD monitoru se zobrazí úvodní obrázek.
• Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF se napájení vypne.
2.
Vyberte režim fotografování.
1. Nastavte volič režimů do
polohy
(Záznam).
2. Stiskněte tlačítko
3. Pomocí tlačítka
vyberte režim
4. Stiskněte tlačítko
3.
.
nebo
(Auto).
.
Zaměřte fotoaparát na objekt.
Zabránění otřesům fotoaparátu
Držte fotoaparát pevně po stranách a mějte ruce
těsně u těla. Vhodné je také použití stativu.
*
Používejte přídržný řemen, aby
fotoaparát při používání nespadl.
Přídržný řemen*
4.
Lehkým stisknutím spouště závěrky (stiskněte
do poloviny) nastavte zaostřování.
• Když fotoaparát zaostří, ozve se dvakrát zvukový signál
a indikátor se rozsvítí zeleně (oranžově při použití blesku).
Zhotovování nepohyblivých snímků
Nic dalšího neměňte a domáčknutím tlačítka spouště
až nadoraz pořiďte fotografii.
• Zazní jednou zvuk závěrky a snímek se zaznamená.
• Nahrané obrázky se zobrazí na monitoru LCD přibližně
2 sekundy po fotografování (prohlížení záznamu).
Fotografování je možné, dokud se zobrazuje obraz.
• Pokud podržíte spoušť závěrky po pořízení snímku,
bude se stále zobrazovat snímek.
• Indikátor bude blikat zeleně a soubor se zaznamená na
paměťovou kartu.
Fotografování v režimu zaostření
Fotoaparát automaticky nastaví zaostření, pokud stisknete spoušť
závěrky do poloviny*.
* Spoušť závěrky má dvoufázovou akci. Stisknutí tlačítka do první polohy se
označuje jako „stisknutí do poloviny“.
Správně
Stisknutí
do poloviny
k zaostření
Dvakrát
pípne
Přípravy pro fotografování
dokončeny: indikátor se
rozsvítí zeleně (oranžově
při použití blesku).
Nesprávně
Úplné
stisknutí
Záznam:
bliká zeleně
Stačí zcela
stisknout
Záznam:
bliká zeleně
Na LCD monitoru se
v bodech zaostření zeleně
zobrazí rámečky AF.
Ztlumení zvuku
Stisknutí tlačítka DISP. při zapnutí napájení fotoaparátu ztiší všechny
zvuky fotoaparátu kromě zvuků varování. Nastavení lze změnit
v nabídce [
(Nastavit)] [Ztlumení].
Začínáme
5.
15
Začínáme
16
Prohlížení nepohyblivých snímků
Prohlížení nepohyblivých snímků
Tlačítko ON/OFF
Přepínač režimů
Tlačítka
1.
2.
3.
/
Stiskněte tlačítko ON/OFF.
Nastavte přepínač režimů do polohy
Pomocí tlačítka
or
požadovaný snímek.
(Přehrávání).
zobrazte
• Pro přechod k předcházejícímu snímku
použijte tlačítko
a tlačítko
pro
přechod k následujícímu snímku.
• Podržíte-li tlačítko stisknuté, budou
se snímky měnit rychleji, ale kvalita
zobrazení bude nižší.
z Nastavení položky [Obnovit] na možnost [Posl. zobr.]*
nebo [Posl. sn.] v nabídce
(Přehrávání) umožňuje určit
snímek, který se má zobrazit v režimu Přehrávání (* výchozí
nastavení). Pokud jste vybrali možnost [Posl. zobr.], zobrazí
se poslední prohlížený snímek (Obnovení přehrávání).
z Pomocí následujícího postupu zobrazíte poslední snímek
bez ohledu na nastavení položky [Obnovit].
- Pořízení snímku,
- výměna paměťové karty,
- úprava snímku na paměťové kartě pomocí počítače.
Vymazávání
17
Začínáme
Vymazávání
Tlačítko ON/OFF
Přepínač režimů
Tlačítka
Tlačítko
/
Tlačítko
1.
2.
3.
Stiskněte tlačítko ON/OFF.
4.
Ujistěte se, že je vybrána volba
[Smazat], a stiskněte tlačítko
Nastavte přepínač režimů do polohy
(Přehrávání).
Tlačítkem
nebo
vyberte snímek, který chcete
vymazat, a stiskněte tlačítko .
.
• Nechcete-li smazání provést,
vyberte [Storno].
Pamatujte, že smazané snímky již nelze obnovit. Než snímek
smažete, věnujte mu náležitou pozornost.
Začínáme
18
Tisk
Tisk
Tlačítko ON/OFF
Tlačítko
Přepínač režimů
Tlačítka
/
Zdířka DIGITAL
Kabel rozhraní
1.
Připojte fotoaparát k tiskárně kompatibilní s funkcí
přímého tisku.
• Zasunutím nehtu nebo spony přídržného řemene pod dolní okraj
krytu konektorů na fotoaparátu jej otevřete a zasuňte kabel rozhraní
na doraz do konektoru.
• Informace o připojení naleznete v uživatelské příručce k tiskárně.
• Tisk je možný také na tiskárnách jiných značek než Canon za
předpokladu, že tiskárna je kompatibilní s technologií PictBridge.
Podrobnosti naleznete v Uživatelské příručce k přímému tisku.
2.
3.
Zapněte tiskárnu.
Nastavte přepínač režimů fotoaparátu na
(Přehrávání) a stiskněte tlačítko ON/OFF.
• Tlačítko
4.
se rozsvítí modře.
Tlačítkem
nebo
vyberte snímek, který chcete
vytisknout, a stiskněte tlačítko
.
• Tlačítko
se rozbliká modře a zahájí se tisk.
• Po ukončení tisku vypněte fotoaparát a tiskárnu a odpojte kabel rozhraní.
Tisk
19
Snímky můžete přidat přímo do seznamu výtisků pouhým stisknutím
tlačítka
ihned po pořízení nebo přehrání snímků. Potom po
připojení fotoaparátu k tiskárně můžete vytisknout snímky ze
seznamu výtisků.
Přidání do seznamu výtisků
1.
2.
Stiskněte tlačítko
(pouze nepohyblivé snímky).
Přidejte je do seznam výtisků.
1. Pomocí tlačítka
nebo
nastavte počet kopií, které chcete
vytisknout.
2. Pomocí tlačítek
nebo
vyberte volbu [Přidat].
3. Stiskněte tlačítko
.
• Chcete-li ze seznamu výtisků
odebrat snímek, stiskněte znovu tlačítko
, pomocí
tlačítka
nebo
vyberte položku [Storno] a stiskněte
tlačítko FUNC./SET.
Tisk snímků v seznamu výtisků
Toto vysvětlení je založeno na použití tiskárny Canon SELPHY ES
nebo SELPHY CP.
1.
2.
Připojte fotoaparát k tiskárně.
Vytiskněte snímky.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte možnost [Tisk nyní].
• Pomocí tlačítka
nebo
můžete zkontrolovat snímky
přidané do seznamu výtisků.
2. Stiskněte tlačítko
.
• Spustí se tisk.
• Pokud tisk pozastavíte a obnovíte,
začne se tisknout další snímek
ve frontě.
Počet kopií, které
se mají vytisknout
Začínáme
Tisk ze seznamu výtisků
Začínáme
20
Vkládání data do obrazových dat
Vkládání data do obrazových dat
Přepínač režimů
Tlačítko
Tlačítka
Tlačítko
Tato část vysvětluje, jak vložit informace o datu na snímky při jejich
pořizování (Razítko data).
• Jednou vložené razítko data již nelze z obrazových dat odstranit.
Zajistěte předem správné nastavení data/času ve fotoaparátu (str. 12).
• Velikost záznamových pixelů je pevně nastavena na hodnotu 2M
(1 600 × 1 200) a komprese na hodnotu
(Jemný) (toto nastavení
je vhodné pro tisk ve formátu L nebo pohlednice).
1.
Vyberte režim fotografování.
1. Nastavte volič režimů do polohy
(Záznam).
2. Stiskněte tlačítko
.
3. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte režim
(Auto).
• Lze vybrat jiné režimy fotografování než
(Digitální makro)
a
(Stitch Assist) .
Vkládání data do obrazových dat
Vyberte položku
[Razítko data].
1. Pomocí tlačítka nebo
vyberte
.
2. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
.
• Oblast, která se nevytiskne,
se bude zobrazovat šedě.
• Stiskněte tlačítko DISP. a potom
pomocí tlačítek
nebo
vyberte položku [Datum/čas].
Pomocí následujících metod můžete datum vytisknout na
snímcích, na nichž není vytištěno razítko data.
• Nastavte fotoaparát pomocí funkce DPFO
(Digital Print Order Format).
Nastavte položku [Datum] na možnost [Zapnuto] v části
[Nastavení tisku] v nabídce
(Tisk).
• Připojte fotoaparát k tiskárně a vytiskněte datum.
Viz Uživatelská příručka k přímému tisku.
• Vložte paměťovou kartu do tiskárny a vytiskněte datum.
Viz uživatelská příručka k tiskárně.
• Použijte dodaný software.
Viz Příručka k softwaru.
Začínáme
2.
21
Začínáme
22
Záznam filmů
Záznam filmů (
režim Standardní)
Mikrofon
Tlačítko ON/OFF
Spoušť závěrky
Indikátor
Přepínač režimů
Tlačítka
1.
2.
Tlačítko
Stiskněte tlačítko ON/OFF.
Vyberte režim fotografování.
1. Nastavte přepínač režimů
na režim
(Film).
2. Stiskněte tlačítko
.
3. Pomocí tlačítka nebo
vyberte
(Standardní).
4. Stiskněte tlačítko
.
3.
Zaměřte fotoaparát na objekt.
z Při záznamu se nedotýkejte mikrofonu.
z Kromě tlačítka spouště nestlačujte žádné jiné tlačítko.
Zvuk způsobený stisknutím tlačítka se nahraje do filmu.
Záznam filmů
Lehkým stisknutím tlačítka spouště
(stisknutím do poloviny) zaostřete.
• Dvakrát zazní elektronický zvukový signál, a když fotoaparát
zaostří, indikátor se rozsvítí zeleně.
• Stisknutí spouště do poloviny automaticky nastaví expozici,
zaostření a vyvážení bílé.
Přípravy pro fotografování
dokončeny: svítí zeleně
5.
Nic dalšího neměňte
a domáčknutím tlačítka spouště
až nadoraz pořiďte fotografii.
• Záznam bude zahájen.
• Během záznamu se na LCD monitoru
zobrazí uplynulý čas záznamu
a indikátor [z ZÁZN.].
Uplynulý čas
6.
Opětovným úplným stisknutím spouště
záznam ukončíte.
• Indikátor bude blikat zeleně a data budou zaznamenána na
paměťovou kartu.
• Po uplynutí maximální doby záznamu nebo zaplnění vestavěné
paměti či paměťové karty bude záznam zastaven automaticky.
Záznam: bliká zeleně
Začínáme
4.
23
Začínáme
24
Prohlížení filmů
Prohlížení filmů
Tlačítko ON/OFF
Přepínač režimů
Tlačítko
Tlačítka
1.
2.
3.
Stiskněte tlačítko ON/OFF.
Nastavte přepínač režimů do polohy
Pomocí tlačítka
tlačítko
.
nebo
(Přehrávání).
zobrazte film a stiskněte
• Filmy jsou snímky označené
ikonou
.
4.
Tlačítkem
nebo
a stiskněte tlačítko
vyberte položku
.
• Bude zahájeno přehrávání filmu.
• Pokud během přehrávání stisknete
tlačítko FUNC./SET, můžete film
pozastavit a opět spustit.
• Hlasitost přehrávání lze upravit
tlačítkem
nebo
.
(Přehrávání)
Stahování snímků do počítače
25
Pro stahování snímků do počítače doporučujeme použít dodaný software.
Co potřebujete
• Fotoaparát a počítač,
• CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk dodávaný
s fotoaparátem,
• kabel rozhraní dodávaný s fotoaparátem.
Požadavky na systém
Software nainstalujte v počítači, který splňuje minimálně
následující požadavky.
„ Windows
OS
Model počítače
CPU
RAM
Rozhraní
Volné místo na
pevném disku
Monitor
Windows Vista
Windows XP Service Pack 2
Windows 2000 Service Pack 4
Výše uvedený OS by měl být v počítačích předinstalován
a počítače by měly mít integrované porty USB.
Windows Vista
Pentium 1,3 GHz nebo vyšší
Windows XP/Windows 2000 Pentium 500 MHz nebo vyšší
Windows Vista
512 MB nebo více
Windows XP/Windows 2000 256 MB nebo více
USB
• Canon Utilities
- ZoomBrowser EX
200 MB nebo více
- PhotoStitch
40 MB nebo více
• Canon Camera TWAIN Driver 25 MB nebo více
1 024 × 768 pixelů/barevná hloubka High Color (16 bitů) nebo lepší
„ Macintosh
OS
Model počítače
CPU
RAM
Rozhraní
Volné místo na
pevném disku
Monitor
Mac OS X (v10.3 – v10.4)
Výše uvedený OS by měl být v počítačích předinstalován
a počítače by měly mít integrované porty USB.
PowerPC G3/G4/G5 nebo procesor Intel
256 MB nebo více
USB
• Canon Utilities
- ImageBrowser
300 MB nebo více
- PhotoStitch
50 MB nebo více
1 024 × 768 pixelů/32 000 barev nebo lepší
Začínáme
Stahování snímků do počítače
Začínáme
26
Stahování snímků do počítače
Příprava ke stahování snímků
Pokud používáte systém Windows 2000, nainstalujte software před
připojením fotoaparátu k počítači.
1.
Instalace softwaru
Windows
1. Vložte disk CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk
do jednotky CD-ROM.
2. Klepněte na položku [Easy
Installation/Snadná instalace].
• Pokračujte v instalaci podle pokynů
na obrazovce.
3. Po dokončení instalace klepněte
na volbu [Finish/Dokončit] nebo
[Restart/Restartovat].
• Po dokončení instalace se zobrazí
tlačítko [Restart/Restartovat] nebo
[Finish/Dokončit]. Klepněte na
tlačítko, které se zobrazí.
4. Jakmile se zobrazí obvyklá
pracovní plocha, vyjměte disk
CD-ROM z jednotky.
Macintosh
Poklepejte na ikonu
v okně disku
CD-ROM. Po zobrazení panelu
instalačního programu klepněte na
tlačítko [Install/Instalovat]. Postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Stahování snímků do počítače
Připojení fotoaparátu k počítači
1. Pomocí dodaného kabelu rozhraní propojte port USB
počítače s konektorem DIGITAL na fotoaparátu.
• Zasunutím nehtu nebo spony přídržného řemene pod dolní
okraj krytu konektorů na fotoaparátu jej otevřete a zasuňte
kabel rozhraní na doraz do konektoru.
Zdířka DIGITAL
Port USB
Kabel rozhraní
3.
Příprava na stažení snímků do počítače.
1. Nastavte přepínač režimů do
polohy
(Přehrávání).
2. Stiskněte tlačítko ON/OFF.
Tlačítko ON/OFF Přepínač režimů
Pokud se zobrazí okno [Digital Signature Not Found/Nebyl
nalezen digitální podpis], klepněte na [Yes/Ano]. Instalace
ovladače USB do počítače se automaticky dokončí, jakmile
připojíte fotoaparát a navážete komunikaci.
Začínáme
2.
27
Začínáme
28
4.
Stahování snímků do počítače
Zobrazení aplikace CameraWindow.
Windows
1. Vyberte položku [Canon
CameraWindow/Okno fotoaparátu
Canon] a klepněte na tlačítko [OK].
Pokud se nezobrazí toto dialogové okno událostí, klepněte na
nabídku [Start] a vyberte položku [All Programs/Všechny programy]
nebo [Programs/Programy] a poté [Canon Utilities/Nástroje Canon],
[CameraWindow/Okno fotoaparátu], [CameraWindow/Okno
fotoaparátu] a [CameraWindow/Okno fotoaparátu].
Zobrazí se okno CameraWindow.
Macintosh
Po vytvoření připojení mezi fotoaparátem a počítačem se zobrazí
okno CameraWindow. Pokud se nezobrazí, klepněte na ikonu
[CameraWindow/Okno fotoaparátu] v doku (lišta, která se
zobrazuje na spodní části pracovní plochy).
Příprava na stažení snímků je tímto dokončena. Pokračujte
podle postupu v části Stahování snímků pomocí fotoaparátu
(Přímý přenos) (str. 29) (kromě systému Windows 2000).
z Informace o stahování snímků pomocí počítače naleznete
v Příručce k softwaru.
z V systému Windows 2000 je možné stahovat snímky
pomocí počítače.
Stahování snímků do počítače
29
Před prvním stahováním snímků pomocí přímého přenosu
nainstalujte software (str. 26).
Tlačítko
Tlačítko
Tlačítka
Tlačítko
1.
Ujistěte se, že je na LCD monitoru fotoaparátu
zobrazena nabídka Přímý přenos.
• Tlačítko
se rozsvítí modře.
• Pokud se nabídka Přímý přenos
nezobrazuje, stiskněte tlačítko MENU.
Nabídka Přímý přenos
2.
Stiskněte tlačítko
.
• Všechny snímky, které nebyly dosud přeneseny do počítače,
jsou nyní přeneseny a uloženy do počítače.
Začínáme
Stahování snímků pomocí fotoaparátu (Přímý přenos)
Touto metodou stáhnete snímky prostřednictvím ovládacích prvků na
fotoaparátu (kromě systému Windows 2000).
Začínáme
30
Stahování snímků do počítače
Pomocí následujících možností v nabídce Přímý přenos můžete
také nastavit způsob stahování snímků.
Všechny sn.
Do počítače se přenesou a uloží všechny snímky.
Nové snímky
Do počítače se přenesou a uloží pouze snímky,
které nebyly dosud přeneseny.
Snímky přen.
DPOF
Do počítače se přenesou a uloží pouze snímky,
které byly nastaveny k přenosu pomocí
objednávky DPOF.
Výběr a přenos
Do počítače se přenesou a uloží jednotlivé snímky,
které jste si prohlédli a zvolili.
Tapeta
Do počítače se přenesou a uloží jednotlivé snímky,
které jste si prohlédli a zvolili. Přenesené snímky
budou zobrazeny jako pozadí pro pracovní
plochu počítače.
Všechny sn./Nové snímky/Snímky přen. DPOF
1. Pomocí tlačítka nebo vyberte režim ,
nebo
a stiskněte tlačítko
.
• Snímky se stáhnou. Během stahování
bude tlačítko
blikat modře.
• Po dokončení stahování se obnoví
nabídka Přímý přenos.
• Chcete-li stahování zrušit, stiskněte
tlačítko FUNC./SET.
Výběr a přenos/Tapeta
1. Pomocí tlačítka nebo vyberte režim
a stiskněte tlačítko
(nebo
).
nebo
Stahování snímků do počítače
Pomocí tlačítka
nebo
vyberte obrázky, které
chcete stáhnout, a stiskněte tlačítko
.
• Snímky se stáhnou. Během stahování
bude tlačítko
blikat modře.
3.
Po dokončení stahování
stiskněte tlačítko
.
• Opět se zobrazí nabídka Přímý přenos.
Jako tapetu lze stahovat do počítače pouze snímky
ve formátu JPEG.
Volba vybraná tlačítkem
zůstane zachována i po vypnutí
napájení fotoaparátu. Při dalším zobrazení nabídky Přímý
přenos bude platit předchozí nastavení. Pokud byla naposledy
vybrána volba [Výběr a přenos] nebo [Tapeta], zobrazí se
přímo obrazovka pro výběr snímků.
Klepnutím na tlačítko
v pravém dolním rohu okna program
CameraWindow ukončíte a stažené snímky se zobrazí v počítači.
„ Windows
ZoomBrowser EX
„ Macintosh
ImageBrowser
Při výchozím nastavení jsou snímky v počítači uloženy do složek podle
data fotografování.
Začínáme
2.
31
Začínáme
32
Mapa systému
Mapa systému
Dodáno s fotoaparátem
Kabel rozhraní IFC-400PCU*1
Přídržný řemen
WS-DC2
Modul baterie NB-4L*1
(s krytem konektorů)
Paměťová karta (32 MB)
AV kabel
AVC-DC300*1
Nabíječka baterií
CB-2LV/CB-2LVE*1
CD-ROM Canon Digital
Camera Solution Disk
Sada napájecího adaptéru ACK-DC10
Stejnosměrná
spojka DR-10
Síťová šňůra
Kompaktní napájecí adaptér
CA-DC10
Vodotěsné
pouzdro
WP-DC22
Závaží do vodotěsného
pouzdra WW-DC1
Vysoce výkonný blesk
HF-DC1
Mapa systému
33
Kabel pro přímé rozhraní
Kompaktní tiskárny
fotografií*2 *3 (řada SELPHY)
Čtečka karet
USB
Adaptér
PCMCIA
Inkoustové tiskárny*4
Port USB
Slot počítačové karty
Paměťová karta SD*5
• SDC-128M
• SDC-512MSH
Konektor Video IN
Konektor Audio IN
TV/Video
*1 Prodává se také samostatně.
*2 Podrobnější informace k tiskárně naleznete v uživatelské příručce dodávané
s tiskárnou.
*3 Tento fotoaparát lze také připojit k tiskárnám CP-10/CP-100/CP-200/CP-300.
*4 Podrobnější informace k tiskárně a ke kabelům rozhraní naleznete v uživatelské
příručce dodávané s inkoustovou tiskárnou.
*5 V některých regionech není v prodeji.
Začínáme
Tiskárny Canon kompatibilní
s funkcí přímého tisku
Začínáme
34
Mapa systému
Volitelné příslušenství
Dále uvedené příslušenství k fotoaparátu lze zakoupit samostatně.
Některá příslušenství nemusí být v některých regionech v prodeji
nebo byl jejich prodej již ukončen.
„ Blesk
• Vysoce výkonný blesk HF-DC1
Tento připevnitelný doplňkový blesk lze použít pro fotografování
objektů, které jsou příliš vzdálené pro osvětlení vestavěným bleskem.
„ Napájecí příslušenství
• Sada napájecího adaptéru ACK-DC10
Sada pro napájení z elektrické zásuvky v domácnosti.
Tuto sadu doporučujeme používat pro napájení fotoaparátu po delší
dobu nebo při připojení k počítači (nelze použít k nabíjení fotoaparátu).
• Nabíječka baterií CB-2LV/CB-2LVE
Adaptér pro nabíjení modulu baterie NB-4L.
• Modul baterie NB-4L
Dobíjecí lithium-iontová baterie.
„ Ostatní příslušenství
• Paměťová karta SD
Paměťové karty SD se používají pro ukládání snímků
zaznamenaných fotoaparátem.
Paměťové karty značky Canon se dodávají s kapacitou
128 MB a 512 MB.
• Kabel rozhraní IFC-400PCU
Pomocí tohoto kabelu můžete fotoaparát připojit k počítači,
k tiskárnám Compact Photo Printer (řady SELPHY) nebo
k inkoustovým tiskárnám*.
* Viz uživatelská příručka dodaná s tiskárnou.
• AV kabel AVC-DC300
Tento kabel použijte pro připojení fotoaparátu k televizoru.
• Vodotěsné pouzdro WP-DC22
Po nasazení tohoto vodotěsného pouzdra na fotoaparát můžete
fotografovat pod hladinou v hloubce až 40 metrů. Pouzdro je ideální
také pro bezproblémové fotografování za deště, na pláži nebo
na sjezdovkách.
Mapa systému
35
Podrobnější informace obdržíte u nejbližšího prodejce Canon.
Doporučujeme vám používat originální příslušenství Canon.
Tento výrobek byl zkonstruován tak, aby dosahoval vynikajících
výsledků při použití originálního příslušenství Canon. Společnost
Canon není odpovědná za jakékoli škody na tomto výrobku anebo
za nehody, jako je např. požár atd., způsobené chybnou funkcí
příslušenství jiných výrobců (např. únik obsahu anebo výbuch
modulu baterie). Záruka se nevztahuje na opravy vzniklé nesprávnou
funkcí příslušenství jiných výrobců, avšak můžete požadovat
provedení takových oprav za úhradu.
Začínáme
Tiskárny kompatibilní s funkcí přímého tisku
Společnost Canon nabízí pro tento fotoaparát dále uvedené
samostatně prodávané tiskárny. Umožní rychlý a snadný tisk
ve fotografické kvalitě pouhým připojením fotoaparátu k tiskárně
a použitím ovládacích prvků fotoaparátu.
• Tiskárny Compact Photo Printer (řada SELPHY),
• inkoustové tiskárny.
36
37
38
39
Další informace
40
Průvodce komponentami
„ Pohled zepředu
a Očko pro přídržný řemen (str. 11)
b Mikrofon (str. 22)
c Pom. světlo AF (str. 53)
d Zdroj světla pro redukci jevu červených očí (str. 77)
e Indikátor samospouště (str. 66)
f Okénko hledáčku (str. 41)
g Blesk (str. 64)
h Objektiv
41
„ Pohled zezadu
Průvodce komponentami
a LCD monitor (strany 48, 58)
b Hledáček
c Kryt konektorů (str. 11)
d Zdířka A/V OUT (výstup Audio/Video) (str. 176)
e Zdířka DIGITAL (strany 18, 27)
f Objímka pro stativ
g Zdířka DC IN (vstup napájení) (str. 202)
h Kryt slotu paměťové karty/baterií (str. 9)
Nelze současně zapojit kabel rozhraní a kabel AV.
Používání hledáčku
Když budete fotografovat s hledáčkem, můžete vypnutím LCD
monitoru (str. 58) ušetřit energii.
Displej LCD může být zakryt tenkou fólií z umělé hmoty pro
ochranu proti poškrábání během dopravy. Pokud je displej
chráněn touto fólií, před použitím fotoaparátu fólii odstraňte.
42
„ Ovládací prvky
a Indikátory (str. 44)
b Indikátor napájení
c Tlačítko ON/OFF (str. 12)
d Spoušť závěrky (str. 14)
e Páčka zoomu (strany 60, 114)
Fotografování:
(Širokoúhlý záběr)/
Přehrávání:
(Index)/
(Zvětšení)
(Přiblížení)
f Reproduktor
g Přepínač režimů (strany 14, 43)
h
(Tlačítko Tisk/Sdílení) (strany 18, 29, 112)
i FUNC./SET Tlačítko (str. 46)
j MENU Tlačítko (str. 47)
k DISP. Tlačítko (str. 58)
l
Tlačítko (Makro)/
m Tlačítko
(Nekonečno)/
(Citlivost ISO)/
(str. 64)
(Skok)/
n Tlačítko
(Souvislé)/
(Samospoušť)/
snímku)/Tlačítko
(strany 17, 66, 76)
o
(Blesk)/Tlačítko
(str. 64)
(strany 71, 118)
(Smazání jednoho
43
Používání přepínače režimů
Průvodce komponentami
Přesuňte přepínač na požadovaný režim.
Režim fotografování
Režim Film
Režim přehrávání
Režim fotografování
: Auto (str. 14)
: Ruční režim (str. 76)
: Stitch Assist (str. 84)
: Digitální makro (str. 63)
: Portrét (str. 73)
: Noční momentka (str. 73)
: Zdůraznit barvu (str. 105)
: Zaměnit barvu (str. 107)
Režim Speciální scéna
: Děti a zvířata (str. 74)
: Interiér (str. 74)
: Západ slunce (str. 74)
: Listí (str. 74)
: Sníh (str. 74)
: Pláž (str. 74)
: Ohňostroj (str. 75)
: Akvárium (str. 75)
: Pod vodou (str. 75)
Režim Film
: Standardní (str. 79)
: Kompaktní (str. 79)
: Zdůraznit barvu (str. 79)
: Zaměnit barvu (str. 79)
: Intervalový (str. 79)
Režim přehrávání (strany 16, 114)
44
Indikátory
Indikátor na zadní straně fotoaparátu svítí a bliká za následujících
podmínek.
• Horní indikátor
Zelený:
Připraven k fotografování (zazní dva zvukové
signály)/Vyp. zobraz.
Blikající zeleně:
Fotoaparát se zapíná/nahrávání filmu
s časovými prodlevami/nahrávání snímku/
čtení/mazání/přenosu snímků (při připojení
k počítači/tiskárně)
Oranžový:
Fotoaparát je připraven k fotografování
(zapnutý blesk)
Blikající oranžově: Fotoaparát připraven k fotografování
(varování před roztřesením snímku)
• Dolní indikátor
Žlutý:
Blikající žlutě:
Režim makro/režim nekonečno/režim
blokování AF
Problémy se zaostřováním (zazní jeden
zvukový signál)
Jestliže indikátor bliká zeleně, nikdy neprovádějte následující
činnosti. Tyto činnosti mohou poškodit obrazová data.
- Otřásání nebo klepání fotoaparátem.
- Vypněte fotoaparát nebo otevřete slot pro paměťovou kartu/
kryt baterií.
45
Zobrazení hodin
* Výchozí nastavení
Metoda 1
Při zapínání fotoaparátu přidržte tlačítko
FUNC./SET.
Metoda 2
V režimu fotografování/přehrávání podržte tlačítko FUNC./SET po
dobu delší než 1 sekunda.
Pokud držíte fotoaparát vodorovně, zobrazí se čas. Pokud držíte
fotoaparát svisle, zobrazí se čas a datum.
Pokud však držíte fotoaparát svisle a použijete pro zobrazení času
a data metodu 1, zobrazí se čas zpočátku stejným způsobem, jako
kdybyste drželi fotoaparát vodorovně.
• Barvu displeje můžete změnit stisknutím tlačítka
nebo
.
• Zobrazené hodiny zmizí, pokud vyprší interval pro zobrazení nebo
pokud použijete jakékoli tlačítko pro další operaci.
• Interval pro zobrazení hodin lze změnit v nabídce
(str. 56).
• Hodiny nelze zobrazit při zvětšování obrázků nebo pokud jsou
v režimu indexového přehrávání.
Průvodce komponentami
Datum a čas můžete zobrazit
v 5 sekundovém* intervalu
následujícími dvěma metodami.
46
Základní operace
Nabídky a nastavení
Nastavení pro režimy fotografování nebo přehrávání nebo nastavení,
jako je nastavení tisku, data/času a zvuků, se provádějí pomocí
nabídky FUNC. nebo v nabídce Nahrávání, Přehrávání, Tisk, Nastavit
či Můj fotoaparát.
Nabídka FUNC. Menu (tlačítko
)
Tato nabídka nastavuje většinu běžných funkcí fotografování.
1
2
5
3
4
• Tento příklad znázorňuje nabídku
FUNC. v režimu
(Auto).
1
2
3
Nastavte přepínač režimů na
4
Pomocí tlačítka
nebo
pro položku nabídky.
Stiskněte tlačítko
Pomocí tlačítka
nebo
.
.
nebo
vyberte položku nabídky.
• Některé položky nemusí být v některých režimech
fotografování dostupné.
vyberte volbu
• Položky zobrazující ikonu
lze změnit pomocí tlačítka DISP.
• Po výběru volby můžete okamžitě fotografovat stisknutím
spouště. Po zhotovení snímku se zobrazí nabídka, která vám
umožní nastavení snadno upravit.
5
Stiskněte tlačítko
.
47
Nabídky Nahrávání, Přehrávání, Tisk, Nastavit
a Můj fotoaparát (tlačítko
)
Režim fotografování (Auto)
1
5
Režim přehrávání
2
Mezi nabídkami lze
přepínat pomocí
tlačítka
nebo
.
• Tento příklad znázorňuje
nabídku Nahrávání v režimu
(Auto).
1
2
Stiskněte tlačítko
3
Pomocí tlačítka
4
Pomocí tlačítka
5
Stiskněte tlačítko
3
4
.
Mezi nabídkami přepínejte tlačítkem
nebo
.
• Pro přepínání mezi nabídkami můžete rovněž použít páčku zoomu.
nebo
vyberte položku nabídky.
• Některé položky nemusí být v některých režimech
fotografování dostupné.
nebo
tlačítka vyberte volbu.
• Položky nabídky, za nimiž následuje výpustka (...), je možné
vybírat pouze po stisknutí tlačítka FUNC./SET, kterým se
zobrazí další nabídka. Opětovným stisknutím tlačítka FUNC./
SET nastavení potvrďte. Potom se stisknutím tlačítka MENU
vraťte k zobrazení nabídky.
.
Základní operace
Pomocí těchto nabídek lze provést vhodná nastavení pro
fotografování, přehrávání nebo tisk.
48
Informace zobrazované na displeji LCD a nabídky
Režim fotografování
efghi j
d
c
a
Zobrazí se zbývající
doba nabíjení baterie.
b
k
l
m
n
Varování před
roztřesením snímku
(str. 182)
Zaznamenatelné
snímky (fotografie)
Uplynulý čas/
Zbývající čas (filmy)
Expoziční čas/Clonové číslo, p
o
Rámeček pro
bod bodového AE/
Rámeček AF
Zobrazit obsah
Metoda nastavení
a Režim fotografování
Přepínač režimů, FUNC./SET
tlačítko (Menu FUNC.)
b Kompenzace expozice (
a záznamové pixely atd.
•••
)
Tlačítko FUNC./SET
(Nabídka FUNC.)
c Překrytí zobr.
Tlačítko MENU (nabídka Rec.)
d Digitální zoom/digitálního
telekonvertoru ( 1.6x/2.0x)
Tlačítko MENU (nabídka Rec.)
e Makro (
Tlačítko
)/Nekonečno (
f Citlivost ISO
(
g Blesk (
)
)
)
Tlačítko
h Funkce korekce červených očí (
i Režim řízení (
j Autootáčení (
k Blokování AE(
/
Tlačítko
)
)
)/Blokování FE (
)
Tlačítko MENU (nabídka
Nabídka [Nastavení blesku])
/Tlačítko
Tlačítko MENU
(nabídka Nastavit)
) Tlačítko
49
l Blokování AF (
)
Tlačítko
m Časové pásmo (místní/světové) (
)
/
Tlačítko MENU
(nabídka Nastavit)
Tlačítko MENU
(nabídka Nastavit)
o Stabilizátor obrazu (
p Posuvník expozice (Film
)
)
Tlačítko MENU
(nabídka Nastavit)
Tlačítko
Indikátory nabíjení baterií
Zobrazí se následující ikona a hlášení.
Ikony
Zpráva
Dostatečné nabití baterie.
Budete-li baterii používat delší dobu, brzy ji nabijte.
(Bliká červeně) Nedostatečné nabití baterie. Nabijte baterii.
Vyměnit akumulátor
Baterie jsou vybité a fotoaparát již není funkční.
Ihned baterie nabijte.
Pokud indikátor bliká oranžově a zobrazí se červená ikona
varování před roztřesením snímku ( ), byla kvůli
nedostatečnému osvětlení vybrána pomalá rychlost závěrky.
Pro fotografování použijte následující metody:
- nastavte režim IS na jakékoliv nastavení jiné než [Vyp] (str. 70),
- zvětšete Citlivost ISO (str. 71),
- zvolte nastavení jiné než
(vypnutý blesk) (str. 64),
- upevněte fotoaparát na stativu nebo jiném zařízení.
Základní operace
n Vytvoř složku (
)
50
Režim přehrávání (Podrobné)
Číslo zobrazeného snímku/
Celkový počet snímků
Zobrazí se zbývající doba nabíjení baterie.
Číslo složkyČíslo souboru
q
r
Zobrazené informace
k fotografování
Velikost souboru
Histogram
s
t
Datum/čas
fotografování
Zobrazit obsah
Záznamové pixely
(Nepohyblivé snímky)
Délka filmu (Filmy)
Metoda nastavení
q Seznam výtisků
Tlačítko
nebo MENU
(nabídka Tisk)
r Autom. kateg./Má kategorie
(
)
Tlačítko MENU
(Fotografování/
Nab. přehrávání)
s Komprese (Nepohyblivé snímky),
Záznamové pixely (Nepohyblivé
snímky), Film (
)
Tlačítko FUNC./SET
(Nabídka FUNC.)
Korekce červ. očí/Změna velikosti/
Výřez/Mé barvy ( )
t
Snímky se zvukovými poznámkami (
Stav ochrany (
Tlačítko MENU
) (Nab. přehrávání)
)
S některými snímky se také zobrazí následující informace.
Je připojený zvukový soubor v jiném formátu než WAVE.
Snímek JPEG nepodporovaný standardy Pravidla návrhu pro
systémy souborů fotoaparátů (str. 207).
Snímek RAW
Nerozpoznaný typ dat
51
Funkce histogramu
Histogram je graf, který vám umožňuje zkontrolovat jas snímku. Čím
větší je vychýlení směrem k levé části grafu, tím je snímek tmavší.
Čím větší je vychýlení směrem k pravé části, tím je snímek světlejší.
Pomocí funkce kompenzace expozice nastavte jas snímku při
fotografování (str. 97).
Ukázkové histogramy
Tmavý snímek
Vyvážený snímek
Světlý snímek
Základní operace
z Informace ke snímkům pořízeným jinými fotoaparáty
se nemusí zobrazovat správně.
z Varování před přeexpozicí
V následujících případech blikají přeexponované
části snímku.
- Prohlížení snímku ihned po pořízení na displeji
LCD (podrobně).
- Použití režimu podrobného zobrazování
režimu přehrávání.
52
Režim fotografování
Položka nabídky
Strana
Režim fotografování
strany 14,
22, 43
(Foto)
(Film)
Nabídka FUNC.
Položka nabídky
Strana
Kompenzace
expozice
•••
str. 97
Režim Dlouhá
závěrka
•••
str. 99
Vyvážení bílé
str. 100
Mé barvy
str. 103
Režim měření
str. 98
Komprese
str. 69
Interval
fotografování (Film)
Záznamové
pixely (Foto)
(vybráno:
)
str. 83
(
pokud
datum nebylo nastaveno)
str. 68
Zázn. pixely (Film)
str. 82
Nab. nahrávání.
* Výchozí nastavení
Položka nabídky
Rámeček AF
Volby
Strana/Téma
Detekce tváře*/AiAF/Střed
str. 89
Vel. rám. AF
Normální*/Malý
str. 91
Zoom bodu AF
Zap/Vyp*
str. 86
Digitální zoom
(Foto)
Standardní*/Vyp/1.6x/2.0x
(Film)
Standardní*/Vyp
(Pouze ve standardním
režimu filmu)
str. 60
53
Položka nabídky
Volby
Strana/Téma
Nastavení blesku
Zap/Vyp*
Červené oči
Zap/Vyp*
Zap. světlo
Zap*/Vyp
Samospoušť
Zpoždění: 0–10*, 15, 20, 30 s
Snímky: 1–3*–10
str. 66
Pom. světlo AF
Zap*/Vyp
str. 184
Prohlížení
Vyp/2*–10 s/Přidržet
Po vyfotografování lze nastavit
délku zobrazení
obrázku
(str. 15).
Info k prohl.
Vyp*/Podrobné/Kont. zaost.
str. 87
Uložit orig.
Zap/Vyp*
str. 109
Autom. kateg.
Zap*/Vyp
str. 111
Překrytí zobr.
str. 110
(Foto)
Vyp*/Mřížka/Vodítko 3:2/Obojí
(Film)
Vyp*/Mřížka
Režim IS
str. 70
(Foto)
Trvale zap.*/Při fotogr./
Panorámování/Vyp
(Film)
Trvale zap.*/Vyp
Tlačítko
Nastavit
Stitch Assist
*/
/
/
/
/
/
/
/
/
str. 112
/
str. 84
Základní operace
Pomalá synchr.
str. 77
54
Nabídka přehrávání
Položka nabídky
Strana
Položka nabídky
Strana
Prezentace
str. 131
Mé barvy
str. 140
Má kategorie
str. 120
Zvuková pozn.
str. 144
Smazat
str. 151
Zázn. zvuku
str. 146
Ochrana
str. 147
Otáčení
str. 129
Korekce červených očí
str. 136
Obj. přenosu
str. 163
[Výřez]
str. 123
Obnovit
str. 16
Změna velikosti
str. 142
Přechod
str. 130
Obsah
Strana
Nabídka tisku
Položka nabídky
Tisk
Zobrazuje obrazovku pro tisk.
Vybrat sním. a počet
Nakonfiguruje nastavení tisku pro
jednotlivé snímky při jejich prohlížení.
Vybrat rozsah
Slouží k výběru prvního a posledního
snímku a k tisku všech snímků
v rozsahu.
Vybrat podle data
Změní parametry tisku pro snímky
s vybraným datem.
Vybrat podle kateg.
Změní parametry tisku pro snímky ve
vybrané kategorii.
Vybrat podle složky
Změní parametry tisku pro snímky ve
vybrané složce.
Vybrat všechny sním.
Nakonfiguruje nastavení tisku pro
všechny snímky.
Zrušit všechny výb.
Odebere všechna nastavení tisku
ze snímků.
Nastavení tisku
Nastavení stylu tisku.
str. 156
55
Nabídka Nastavit
Položka nabídky
Ztlumení
*Výchozí nastavení
Volby
Zap/Vyp*
Strana/Téma
* Kromě případů, kdy je při záznamu
otevřen kryt prostoru paměťové
karty/baterií.
Hlasitost
Vyp/1/2*/3/4/5
Upravuje hlasitost úvodního
zvuku, zvuku činnosti, zvuku
samospouště, zvuku závěrky
a zvuku přehrávání. Hlasitost
nelze nastavit, pokud je
položka [Ztlumení] nastavena
na hodnotu [Zap].
Hlas. úv. zvuku
Nastavuje hlasitost úvodního
zvuku po zapnutí napájení
fotoaparátu.
Hlas. činnosti
Nastavuje hlasitost zvuku
činnosti, který je slyšet při
stisknutí každého tlačítka
kromě spouště.
Hlas. samosp.
Nastavuje hlasitost zvuku
samospouště, který se přehraje
dvě sekundy před otevřením
závěrky.
Hlas. závěrky
Nastavuje hlasitost zvuku
přehraného při otevření závěrky.
Zvuk závěrky se při záznamu
filmu nepřehrává.
Hlas. přehr.
Nastaví hlasitost přehrávání
filmu, zvukovou poznámku nebo
hlasitost zvukového záznamu.
Jas LCD
-7 až 0* až +7
Pomocí tlačítka
nebo
nastavíte jas. Během úprav
v nastavení můžete zkontrolovat
jas LCD monitoru.
Základní operace
Nastavením na možnost [Zap]
ztišíte všechny zvuky*.
56
Položka nabídky
Volby
Strana/Téma
Úspora energie
Autom. vypnutí Zap*/Vyp
Vyp. zobraz.
Časové pásmo
10 s/20 s/30 s/
1 min.*/2 min./
3 min.
Místní*/světový
Datum/čas
Zobraz. hodin
str. 166
str. 12
0–5*–10 s/20 s/
30 s/1 min.*/
2 min./3 min.
Formátovat
Číslov. soub.
str. 165
str. 45
Můžete také vybrat
nízkoúrovňové
formátování (str. 168).
Souvislé*/Autom.
reset
str. 170
Vytvoř složku
Vytvoř novou
složku
Značka zaškrtnutí
(Zap)/Bez značky
zaškrtnutí (Vyp)
Vytvoř autom.
Vyp*/Denně/
Pondělí-Neděle/
Měsíčně
(Čas lze také
nastavit.)
str. 172
Autootáčení
Zap*/Vyp
str. 174
Zasunutí obj.
1 min.* /
0s
Nastaví načasování zasunutí
objektivu po přepnutí z režimu
fotografování do režimu
přehrávání.
Jazyk
str. 13
Videosystém
NTSC/PAL
str. 176
Metoda tisku
Auto*/
str. 57
Resetovat vše
str. 175
57
Můj fotoaparát, Nabídka
* Výchozí nastavení
Položka nabídky
Obsah
Strana
Téma
Určuje obecné téma pro každou položku
nastavení Můj fotoaparát.
Úvodní obrázek
Nastaví, jaká úvodní obrazovka se
zobrazí, když se fotoaparát zapne.
Úvodní zvuk
Nastaví, jaký zvuk zazní, když se
fotoaparát zapne.
Zvuk činnosti
Nastavuje zvuk, který je slyšet při stisknutí
každého tlačítka kromě spouště.
str. 177
Zvuk samosp.
Nastaví zvuk, který zazní 2 vteřiny před
otevřením závěrky v režimu samospouště.
Zvuk závěrky
Nastaví zvuk, který zazní při stisknutí
spouště. Pro filmy není zvuk závěrky
k dispozici.
Obsah nabídky
Můj fotoaparát
(Vyp) /
*/
/
Základní operace
Metoda tisku
Metodu připojení tiskárny je možné měnit. Obvykle není nutné
nastavení měnit, je však třeba vybrat položku
při tisku snímku
zaznamenaného v režimu
(Širokoúhlá) při nastavení tisku na celou
stranu a použití tiskárny Canon SELPHY CP750/CP740/CP730/
CP720/CP710/CP510/CP520 Compact Photo Printer. Toto nastavení
je uchováno i po vypnutí fotoaparátu, nezapomeňte proto při tisku
snímků jiných rozměrů opět nastavit hodnotu [Auto]. (Metodu připojení
však nelze měnit při připojené tiskárně.)
58
Používání LCD monitoru
Přepínání zobrazení informací
Zobrazení informací na LCD displeji můžete přepnout pokaždé, když
stisknete tlačítko DISP.. Podrobnosti naleznete v části Informace
zobrazované na displeji LCD a nabídky (str. 48). (Následující
obrazovky se zobrazují při fotografování v režimu
.)
„ Režim fotografování
Bez informací
Zobrazování informací
Vyp
„ Režim přehrávání, záznamu, prohlížení
(hned po vyfotografování)
Bez informací
Standardní *1
Zobrazení Kontrola zaostření*2
Podrobné
*1 Pouze režim přehrávání
*2 Pouze nepohyblivé snímky
59
Změna jasu LCD monitoru
Jas LCD monitoru lze změnit dvěma následujícími způsoby:
• změnou nastavení použitím nabídky Nastavit (str. 55),
• změnou nastavení pomocí tlačítka DISP. (Funkce rychlého
ovládání jasu monitoru LCD).
Stisknutím tlačítka DISP. po dobu delší než 1 sekunda* můžete
nastavit jas monitoru LCD bez ohledu na to, jak je nastaven
v nabídce Nastavení.
- K obnovení předchozího nastavení jasu stačí znovu stisknout
tlačítko DISP. po dobu delší než 1 sekunda.
- Při dalším zapnutí fotoaparátu bude jas LCD monitoru nastaven
tak, jak je vybráno v nabídce Nastavení.
* Tuto funkci pro změnu jasu LCD monitoru nelze použít, pokud je již zadáno nejvyšší
nastavení v nabídce nastavení.
Noční zobrazování
Při fotografování za zhoršených světelných podmínek fotoaparát
automaticky zvýší jas monitoru LCD, aby se jas přizpůsobil objektu
a usnadnilo se jeho zarámování (toto nastavení nelze vypnout).
• Na LCD monitoru se může vyskytnout šum a pohyby objektu nebudou plynulé,
na zaznamenaný snímek to však nebude mít vliv. Jas snímku zobrazeného na
monitoru a jas skutečně zaznamenávané scény budou odlišné.
Základní operace
z Nastavení zapnutí nebo vypnutí LCD monitoru je uchováno
i po vypnutí napájení fotoaparátu.
z Monitor LCD se nastaví na Zobrazování informací v režimu
,
,
,
nebo v režimu filmu.
z V režimech
,
,
,
,
,
je monitor LCD vždy
nastaven na zobrazování informací.
z LCD Monitor se nepřepne do režimu podrobného zobrazení
nebo zobrazení kontroly zaostření, pokud se nachází
v režimu zvětšeného zobrazení (str. 114) nebo v režimu
indexového přehrávání (str. 115).
60
Běžně používané funkce fotografování
Fotografování s optickým zoomem
Zoom lze nastavit v rozsahu 38 mm – 114 mm (ohnisková vzdálenost,
v přepočtu na 35mm film).
1
Páčku zoomu přitlačte k
•
•
nebo
.
Širokoúhlý záběr: Oddálí objekt.
Přiblížení: Přiblíží objekt.
Používání digitálního zoomu/digitálního
telekonvertoru
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Při fotografování můžete kombinovat digitální a optický zoom.
Dostupné charakteristiky fotografování a ohniskové vzdálenosti
(ekvivalent 35mm filmu):
Výběr
Ohnisková
vzdálenost
Standardní
38 – 456 mm
Umožňuje fotografovat s nastavením
zoomu až 12x v kombinaci optického
a digitálního zoomu.
Vyp
38 – 114 mm
Umožňuje fotografovat bez digitálního
zoomu.
1.6x
2.0x
Charakteristiky fotografování
Digitální zoom je fixní na vybraném
60,8 – 182,4 mm koeficientu zoomu a ohnisková
vzdálenost se posune na maximální
přiblížení. Tím se dosahuje větší rychlosti
závěrky a menšího rizika roztřesení
snímku, než když se fotografuje se
76 – 228 mm
stejným zorným úhlem v nastavení
[Standardní] nebo [Vyp].
61
Zóna bezpečného zoomu
Faktor bezpečného zoomu
Záznamové
pixely
Optický zoom
Digitální zoom
Zóna bez zhoršení kvality
Zóna se zhoršenou kvalitou
z Digitální zoom nelze používat při vypnutém monitoru LCD.
z Digitální zoom nelze používat v režimu
(Razítko data)
nebo
(Širokoúhlá).
Fotografování s digitálním zoomem
1
Vyberte volbu [Digitální zoom].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. Pomocí tlačítek
a
vyberte v nabídce
volbu
[Digitální zoom].
Běžně používané funkce fotografování
Tento fotoaparát je vybaven funkcí bezpečného zoomu, která
přechází z optického zoomu na digitální, aniž by se snížila kvalita
snímku při jakémkoli nastavení záznamových pixelů. Ikona
se
zobrazí při maximálním nastavení zoomu dříve, než se zhorší kvalita
snímku, a tak lze dále přiblížit zoom stisknutím páčky zoomu směrem
k ikoně
. Zóna bezpečného zoomu se mění podle vybraného
nastavení záznamových pixelů, jak je zobrazeno níže.
62
2
Potvrďte nastavení.
1. Pomocí tlačítka
nebo
možnost [Standardní].
2. Stiskněte tlačítko
3
vyberte
.
Zatlačte páčku zoomu směrem
k
a zhotovte snímek.
• Kombinované nastavení digitálního
a optického zoomu se zobrazí na
monitoru LCD.
• Snímek se může zobrazit jako
hrubý, v závislosti na zvolených
záznamových pixelech (koeficient
zoomu se zobrazí modře).
• Přitlačením páčky zoomu k
dojde k oddálení objektu.
Fotografování s digitálním telekonvertorem
Funkce digitálního telekonvertoru využívá digitální zoom
k dosažení efektů telekonvertoru (doplněk používaný
k fotografování s velkým přiblížením).
1
Vyberte volbu [Digitální zoom].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. Pomocí tlačítek
a
vyberte
v nabídce
volbu [Digitální zoom].
2
Potvrďte nastavení.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
možnost [1.6x] nebo [2.0x].
2. Stiskněte tlačítko
.
63
3
Páčkou zoomu upravte zorný
úhel a fotografujte.
•
Zvětšené fotografování detailů
(Digitální makro)
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Můžete fotografovat objekt ve vzdálenosti 3 – 10 cm od hrany objektivu
při maximálním širokoúhlém záběru. S digitálním zoomem je plocha
snímku 8,8 x 6,5 mm při maximálním zoomu (přibližně 4,0x).
1
Vyberte možnost Digitální makro.
1. Nastavte přepínač režimů na
2. Stiskněte tlačítko
3. Pomocí tlačítka
vyberte
.
4. Stiskněte tlačítko
2
.
.
nebo
.
Páčkou zoomu vyberte zorný úhel a fotografujte.
• Koeficient zoomu se zobrazí na monitoru LCD.
Běžně používané funkce fotografování
a koeficient zoomu se zobrazí na
monitoru LCD.
• Snímek se může zobrazit jako hrubý,
v závislosti na zvolených
záznamových pixelech (ikona
a koeficient zoomu se zobrazí modře).
64
Používání blesku
Dostupné režimy fotografování
1
Stiskněte tlačítko
1. Pomocí tlačítka
režim blesku.
•
: [Vyp]
•
: [Zap]
•
: [Auto]
str. 220
.
nebo
změňte
• Pokud stisknete tlačítko MENU
v době, kdy je tato obrazovka zobrazená budete moci nastavit
funkce blesku, jako jsou Pomalá synchr., Červené oči,
Zap. světlo (str. 77).
Pokud se zobrazí ikona varování před roztřesením snímku
doporučujeme fotografovat s fotoaparátem upevněným na
stativu nebo na jiném zařízení.
,
Zhotovování detailů/Nekonečno
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Můžete fotografovat také detaily nebo nekonečno.
Makro
V tomto režimu fotografujte detaily květin nebo jiných
malých objektů. Plocha snímku při minimální
zaostřovací vzdálenosti objektu od hrany objektivu:
• Maximální širokoúhlý záběr: 35 x 26 mm
Minimální zaostřovací vzdálenost: 3 cm
• Maximální přiblížení: 102 x 77 mm (4,0 x 3,0 palců)
Minimální zaostřovací vzdálenost: 30 cm
Nekonečno
V tomto režimu fotografujte objekt ze vzdálenosti 3 m
nebo více od hrany objektivu.
65
1
Stiskněte tlačítko
1. Pomocí tlačítka
vyberte položku
/
nebo
nebo
.
nebo tlačítko
z K sestavení kompozice detailů v režimu Makro použijte LCD
monitor, protože průhled optickým hledáčkem nemusí
odpovídat pořízenému snímku.
z Používání blesku v režimu Makro může způsobit
ztmavení krajů.
Běžně používané funkce fotografování
Zrušení režimu Makro
proveďte stisknutím tlačítka
/a použijte
k výběru položky
(Normální).
66
Použití samospouště
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Lze předem nastavit dobu zpoždění a počet snímků, které chcete
vyfotografovat.
10sekundová samospoušť: pořídí snímek 10 sekundy poté,
co stisknete spoušť.
• 2 sekundy před otevřením závěrky zazní zvuk samospouště
a blikání indikátoru se zrychlí.
2sekundová samospoušť: pořídí snímek 2 sekundy poté,
co stisknete spoušť.
• Současně při stisknutí spouště zazní rychlý zvuk samospouště*,
bliká indikátor samospouště a závěrka se otevře za 2 sekundy.
Už. samospoušť: Můžete změnit dobu zpoždění (0 – 10, 15, 20,
30 sekund) a počet snímků (1 – 10).
• Je-li [Zpoždění] nastaveno na 2 nebo více sekund, zazní rychlý
zvuk samospouště 2 sekundy před uvolněním závěrky*. Je-li
[Snímků] nastaveno na více než 1, zazní zvuk samospouště pouze
před prvním snímkem.
* Toto může záviset na nastavení Můj fotoaparát (str. 177).
1
Stiskněte tlačítko
.
1. Pomocí tlačítka
nebo
režim samospouště.
změňte
• Stisknutím tlačítka MENU v době,
kdy se zobrazuje tato obrazovka,
umožní nastavit zpoždění a počet
snímků jako při výběru uživatelské
samospouště (str. 67).
2
Zhotovte snímek.
• Při úplném stisknutí spouště začne blikat indikátor samospouště*.
* Při fotografování s bleskem nastavením volby [Zap. světlo] na [Zap] v režimu
[Nastavení blesku] (str. 77) zůstane indikátor samospouště na poslední dvě
sekundy rozsvícený.
Zrušení režimu samospouště
Stiskněte tlačítko
a pomocí tlačítka
nebo
vyberte možnost
.
67
Nastavení doby zpoždění a počtu snímků (
1
)
Vyberte volbu [Samospoušť].
1. Stiskněte tlačítko
.
3. Stiskněte tlačítko
2
.
Potvrďte nastavení.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
položku [Zpoždění] nebo [Snímků]
a pomocí tlačítka
nebo
změňte
nastavení.
2. Stiskněte tlačítko
.
3. Stiskněte tlačítko
.
Pokud je volba [Snímků] nastavena na 2 a více snímků,
nastane následující.
- Expozice a vyvážení bílé jsou zablokovány na nastavení
vybraném pro první snímek.
- Pokud je použit blesk, bude interval mezi snímky delší,
protože se blesk musí nabít.
- Interval mezi snímky bude delší, pokud dojde k zaplnění
vestavěné paměti fotoaparátu.
- Fotografování automaticky skončí, když se zaplní
paměťová karta.
Běžně používané funkce fotografování
2. V nabídce
pomocí tlačítka
a
vyberte volbu [Samospoušť].
68
Změna záznamových pixelů (Foto)
Dostupné režimy fotografování
1
str. 220
Vyberte požadovanou hodnotu
záznamových pixelů.
1. Stiskněte tlačítko
.
2. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
a pomocí tlačítka
nebo
volbu změňte.
3. Stiskněte tlačítko
.
Přibližné hodnoty pro záznamové pixely
Záznamové pixely
Účel*
(Velký)
8M
Tisk na formát cca A3
3 264 x 2 448 Vysoké
297 x 420 mm
(Střední 1)
5M
2 592 x 1 944
Tisk na formát cca A4
210 x 297 mm
Tisk na formát Letter
216 x 279 mm
(Střední 2)
3M
2 048 x 1 536
Tisk na formát cca A5
148 x 210 mm
2M
1 600 x 1 200
Tisk na formát
pohlednice
148 x 100 mm
Tisk na formát L
119 x 89 mm
0,3M
640 x 480
(Střední 3)
(Malý)
(Razítko data)
2M
Nízké
Odesílání snímků
e-mailem nebo
zhotovení více snímků
Slouží k vložení data do snímků
při fotografování. Případně se
používá při tisku velikosti L
1 600 x 1 200 a formátu pohlednice. (Případně
můžete tisknout při potvrzení
tiskové oblasti pro tisk v poměru
stran 3:2.)
69
Záznamové pixely
Účel*
(Širokoúhlá)
: Přibližný počet záznamových pixelů. (M je zkratka pro megapixely.)
* Velikosti papíru jsou závislé na regionu.
z Viz Paměťové karty a odhadované kapacity (str. 211).
z Viz Velikosti obrazových dat (odhad) (str. 213).
Změna komprese (Foto)
Dostupné režimy fotografování
1
str. 220
Zvolte požadovanou kompresi.
1. Stiskněte tlačítko
.
2. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
a pomocí tlačítka
nebo
volbu změňte.
3. Stiskněte tlačítko
.
Přibližné hodnoty pro nastavení komprese
Komprese
Superjemný
Vysoká kvalita
Jemný
Normální
Účel
Snímky vyšší kvality
Snímky normální kvality
Normální
Zhotovení více snímků
z Viz Paměťové karty a odhadované kapacity (str. 211).
z Viz Velikosti obrazových dat (odhad) (str. 213).
Běžně používané funkce fotografování
Tisk na papír širokoúhlého
formátu (můžete zkontrolovat
kompozici v poměru stran 16:9.
3264 x 1832 Oblasti, které nebudou
zaznamenány, se na LCD
monitoru zobrazí jako černý
okraj).
70
Nastavení funkce Stabilizátor obrazu
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Funkce stabilizátoru obrazu umožňuje minimalizovat efekty roztřesení
fotoaparátu (rozmazané obrázky), pokud fotografujete vzdálené
objekty s přiblížením nebo pokud fotografujete za zhoršených
světelných podmínek bez blesku.
Vyp
Trvale zap.
Při fotogr.
Panorámování
1
–
Efekty režimu IS na rozmazání obrazu lze
zkontrolovat na LCD monitoru díky tomu, že režim
IS běží nepřetržitě. To usnadňuje zhotovení obrázků
a zaostření na objekt.
Režim IS se aktivuje po stisknutí spouště, takže
obrázek objektu bude méně rozmazaný, i když
přechody nejsou na LCD monitoru hladké.
Tato možnost stabilizuje pouze efekt pohybů
fotoaparátu na obrázku nahoru a dolů. Tato možnost
je vhodná při fotografování objektů, které se
pohybují vodorovně.
Vyberte volbu [Režim IS].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
pomocí tlačítek
nebo
vyberte volbu [Režim IS].
2
Potvrďte nastavení.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
volbu stabilizátoru obrazu.
2. Stiskněte tlačítko
.
71
Úprava citlivosti ISO
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Citlivost ISO zvyšte, když chcete použít vyšší rychlost závěrky, snížit
riziko roztřesení snímku nebo rozmazání objektů anebo když chcete
při nedostatečném osvětlení fotografovat s vypnutým bleskem.
1
Stiskněte tlačítko
1. Pomocí tlačítka
citlivost ISO.
.
nebo
změňte
• Při každém stisknutí tlačítka přejdete
k další volbě.
• Výběr položky
(Auto) nebo
(Auto, vysoká citl. ISO) slouží
k nastavení citlivosti ISO na optimální citlivost světla při
fotografování. Protože se na tmavých místech automaticky
zvýší citlivost, fotoaparát zvolí kratší expoziční čas a sníží tak
riziko rozmazání snímku.
• Výběrem možnosti
nastavte prioritu kvality obrazu.
• Výběr položky
nastaví rychlost ISO na optimální citlivost
detekce pohybů. V závislosti na fotografované scéně bude
citlivost nastaven na vyšší hodnotu* než u
a sníží se
rozmazání předmětu.
* Šumy u pořízených snímků s ale ve srovnání s režimem
mohou zvýšit.
Běžně používané funkce fotografování
z Otřesy fotoaparátu nebudou při fotografování při pomalé
rychlosti závěrky zcela upraveny, například při fotografování
večer. Použijte stativ.
z Pokud jsou otřesy fotoaparátu příliš silné, nebudou
zcela upraveny.
z Držte fotoaparát vodorovně při nastaveném [Panorámování]
(stabilizace nefunguje, pokud držíte fotoaparát svisle).
z Je-li režim IS nastaven na hodnoty [Při fotogr.] nebo
[Panorámování] a přepnete-li na záznam filmů,
nastavení režimu se změní na [Trvale zap.].
72
z Jestliže fotografujete s vysokou citlivostí ISO, fotoaparát
automaticky použije redukci šumu.
z Pokud je ve fotoaparátu nastavena volba
nebo
,
automaticky nastavená citlivost ISO se zobrazí při
namáčknutí spouště a v informacích k přehrávání.
73
Různé způsoby fotografování
Pořizování snímků v režimech
pro speciální podmínky
Dostupné režimy fotografování
str. 220
1
Vyberte režim fotografování.
1. Nastavte přepínač režimů na
2. Stiskněte tlačítko
.
.
3. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
režim filmování.
• U režimu scény vyberte režim
(výchozí nastavení) a stiskněte
tlačítko DISP.. Pak pomocí tlačítek
požadovaný režim.
4. Stiskněte tlačítko
nebo
vyberte
.
Portrét
Při fotografování osob změkčí snímek.
Noční momentka
Umožňuje i bez použití stativu zhotovovat momentky
osob za pološera nebo při nočním pozadí
s potlačením rozmazání vznikajícího
rozpohybováním fotoaparátu.
Různé způsoby fotografování
Když je zvolen režim fotografování vhodný pro dané podmínky
fotografování, nastaví fotoaparát automaticky optimální parametry.
74
Režim Scéna
Děti a zvířata
Umožňuje zachytit objekty, které se neustále
pohybují, jako jsou děti nebo zvířecí miláčci,
aniž byste promeškali nejvhodnější příležitost.
Interiér
Zabraňuje roztřesení snímku a zachovává skutečnou
barvu objektu při fotografování scény osvětlené
zářivkami nebo žárovkami.
Západ slunce
Umožňuje zachytit západy slunce v živých barvách.
Listí
Slouží k fotografování stromů a listí, jako je mlází,
podzimní listy nebo květy, v živých barvách.
Sníh
Pro fotografování bez modrého nádechu a rizika,
že by fotografované osoby proti zasněženému
pozadí vypadaly na snímku tmavě.
Pláž
Pro fotografování poblíž vodní hladiny nebo na pláži,
kdy v důsledku silných slunečních odrazů hrozí
nebezpečí, že by osoby na snímku byly tmavé.
75
Ohňostroj
Zaznamená ohňostroje na obloze ostře
a v optimální expozici.
Akvárium
Pod vodou
Vhodné pro fotografování s použitím vodotěsného
pouzdra WP-DC22 (prodáváno samostatně). Tento
režim používá optimální nastavení vyvážení pro
redukci namodralých tónů a záznam snímků
s přirozenými tóny. Je minimalizována emise blesku.
z Rychlost závěrky je v režimu
pomalá. Aby se zabránilo
roztřesení snímku, vždy používejte stativ.
z V režimu
,
,
,
nebo
může v závislosti na
fotografované scéně dojít ke zvýšení citlivosti ISO,
a tedy ke vzniku šumu v obraze.
Pro fotografování pod vodou použijte vodotěsné pouzdro
WP-DC22. Doporučujeme použít toto pouzdro také při
fotografování za deště, na pláži nebo na sjezdovkách.
Různé způsoby fotografování
Zvolí optimální citlivost ISO, vyvážení bílé a vyvážení
barev pro fotografování ryb a jiných objektů
v interiérovém akváriu.
76
Fotografování v ručním režimu
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Umožňuje vybrat nastavení, například kompenzaci expozice, vyvážení
bílé nebo vlastní barvy.
1
Vyberte ruční režim.
1. Nastavte přepínač režimů na
2. Stiskněte tlačítko
.
3. Pomocí tlačítka nebo
vyberte
.
4. Stiskněte tlačítko
.
.
Souvislé fotografování
Dostupné režimy fotografování
str. 220
V tomto režimu bude fotoaparát v souvislé řadě zhotovovat snímky po
celou dobu držení spouště závěrky. Pokud používáte doporučenou
paměťovou kartu*, můžete fotografovat nepřetržitě (plynulé souvislé
fotografování) v nastaveném intervalu fotografování až do zaplnění
paměťové karty (str. 211).
*Doporučená paměťová karta:
Superrychlá paměťová karta SDC-512MSH (prodávaná samostatně)
naformátovaná nízkoúrovňovým formátováním (str. 168)
provedeným těsně před fotografováním.
- Kromě režimu
- Tento údaj vychází ze standardních kritérií fotografování stanovených společností
Canon. Skutečné výsledky se mohou měnit v závislosti na objektu a podmínkách
fotografování.
- I když se souvislé fotografování náhle zastaví, nemusí být paměťová karta plná.
1
Stiskněte tlačítko
1. Pomocí tlačítka
vyberte
.
.
nebo
77
2
Zhotovte snímek.
• Fotoaparát bude po celou dobu přidržování spouště souvisle
zaznamenávat snímky jeden za druhým.
• Záznam s uvolněním spouště ustane.
Zrušení souvislého fotografování
Postupem 1 zobrazíte
.
Nastavení blesku
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Můžete vytvořit detailní nastavení blesku tak, aby odpovídalo
podmínkám fotografování.
Pomalá synchr.
Časování blesku je nastaveno na pomalé rychlosti závěrky.
Tím se sníží možnost, že se při fotografování noční scény
nebo interiéru zobrazí na fotografii pouze pozadí.
Jestliže je položka [Pomalá synchr.] nastavena na hodnotu
[Zap], je nutné počítat s rizikem roztřesení snímku. V tomto
režimu vám doporučujeme upevnit fotoaparát na stativ.
Červené oči
Automaticky vyhledá a opraví červené oči na snímku při
spuštění blesku.
Zap. světlo
Zdroj světla pro redukci jevu červených očí se rozsvítí
oranžově před spuštěním blesku. Tato funkce potlačuje
efekt, ke kterému dochází odrazem světla od očí osob a který
způsobuje jejich červené zabarvení.
Korekce červených očí
z Jestliže je položka [Červené oči] nastavena na hodnotu [Zap],
zaznamenají se na paměťovou kartu pouze opravené snímky.
z Jestliže je oblast okolo očí červená, například pokud osoba na
snímku používá červené oční stíny, může dojít také ke korekci
této oblasti. Pokud dojde k této situaci, nastavte položku
[Červené oči] na hodnotu [Vyp].
z U některých snímků nemusejí být červené oči automaticky
detekovány a zcela opraveny. V takovém případě můžete
snímky opravit pomocí funkce [Korekce červ. očí] v nabídce
(Přehrávání) (str. 136).
Různé způsoby fotografování
z Interval mezi snímky bude delší, pokud dojde k zaplnění
vestavěné paměti fotoaparátu.
z Pokud je použit blesk, bude interval mezi snímky delší,
protože se blesk musí nabít.
78
1
Vyberte položku
[Nastavení blesku].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
vyberte pomocí
tlačítka
nebo
položku
[Nastavení blesku].
3. Stiskněte tlačítko
2
.
Nastavte možnosti blesku.
1. Pomocí tlačítka
vyberte položku.
nebo
2. Pomocí tlačítka
vyberte volbu.
nebo
3. Stiskněte tlačítko
.
• Tuto obrazovku lze zobrazit stisknutím tlačítka
tlačítka MENU (str. 64).
3
Stiskněte tlačítko
.
a následně
79
Záznam filmu
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Fotoaparát nabízí následující režimy filmu.
Doba záznamu se bude lišit podle kapacity použité paměťové
karty (str. 212).
Po výběru hodnoty záznamových pixelů bude nahrávání pokračovat
až do zaplnění paměťové karty * 1. Digitální zoom lze v tomto režimu
při fotografování používat (str. 60).
• Maximální velikost: 4 GB*2/film
Kompaktní
Protože je záznamových pixelů málo a velikost dat je malá, je tento
režim vhodný pro odesílání filmů formou příloh elektronické pošty
nebo pro malou kapacitu paměťové karty.
• Maximální délka klipu: 3 minuty
Zdůraznit barvu;
Zaměnit barvu
Tímto lze nastavit, aby určitá barva byla ponechána a všechny ostatní
barvy se změnily na černou a bílou, nebo změnit určitou barvu za
jinou (strany 105, 107). Obdobně jako ve Standardním režimu lze
vybrat hodnotu záznamových pixelů. Záznam poté může pokračovat
až do zaplnění paměťové karty * 1.
• Maximální velikost: 4 GB*2/film
Intervalový
Zvolte interval fotografování (1 nebo 2 vteřiny), ve kterém budou
pořizovány jednotlivé snímky. Při přehrávání budou dvě hodiny
zaznamenaných obrazových polí komprimovány do 8 minut (interval
1 vteřina) nebo 4 minut (interval 2 vteřiny). Události tak můžete
zaznamenávat z fixní perspektivy, jako například pozorování rozkvětu
květiny, nebo si prohlížet změnu prvků během krátké doby. V tomto
režimu nelze zaznamenávat zvuk.
• Maximální doba nahrávání: 2 hod.
*1 Používáte-li superrychlou kartu SD: doporučujeme používat model SDC-512MSH.
*2 I v případě, že velikost souboru nedosáhne hodnoty 4 GB, nahrávání se zastaví,
jakmile čas nahrávání dosáhne jedné hodiny. V závislosti na kapacitě paměťové
karty a rychlosti zápisu dat se nahrávání může zastavit dříve, než velikost souboru
dosáhne 4 GB nebo čas nahrávání dosáhne jedné hodiny.
Různé způsoby fotografování
Standardní
80
1
Vyberte režim fotografování.
1. Nastavte přepínač režimů na
2. Stiskněte tlačítko
3. Pomocí tlačítek
a
požadovanou volbu.
4. Stiskněte tlačítko
.
.
vyberte
.
• Viz kapitola Změna barev (str. 105),
kde jsou uvedeny postupy používání
2
a
.
Zhotovte snímek.
• Stisknutí spouště do poloviny automaticky nastaví expozici,
zaostření a vyvážení bílé.
• Úplné stisknutí spouště spustí záznam videa se zvukem.
• Během fotografování se na LCD monitoru zobrazuje doba
nahrávání a [zZÁZN.].
• Opětovným úplným stisknutím spouště záznam ukončíte.
Nahrávání se automaticky zastaví v následujících situacích.
- Při překročení maximální doby nebo kapacity záznamu.
- Při zaplnění vestavěné paměti nebo paměťové karty.
81
z Před fotografováním nastavte zoom. Na displeji LCD se
zobrazí koeficient kombinovaného optického a digitálního
zoomu. Jestliže je tento koeficient zobrazen modře, bude
kvalita snímku snížená.
z Digitální zoom lze při fotografování použít pouze v režimu
(Standardní).
z Před nahráváním můžete nastavit Blokování AE
a kompenzaci expozice. To je užitečné na lyžařských
svazích a na pláži, kde je kontrast mezi objektem a pozadím
příliš velký nebo kde scéna obsahuje světlé i tmavé oblasti
a kde je vhodné upravit expozici.
1. Stiskněte tlačítko
.
Expozice se zablokuje (blokování AE) a na LCD monitoru
se zobrazí stupnice kompenzace expozice.
2. Pro kompenzaci expozice použijte tlačítko
nebo .
Chcete-li nastavení vypnout, stiskněte znovu tlačítko
.
Nastavení se také zruší, jestliže stisknete tlačítko MENU
nebo změníte nastavení vyvážení bílé, Mé barvy nebo
nastavení režimu fotografování.
z Zaregistrujete-li funkci
pro tlačítko
, můžete film
zaznamenat jednoduše stisknutím tlačítka
, dokonce
je-li přepínač režimů nastaven na
(str. 112).
z K přehrávání filmů na počítači je zapotřebí QuickTime
(typ dat: AVI/metoda komprese: Motion JPEG)
(pouze systém Windows 2000).
Různé způsoby fotografování
z Doporučujeme filmy nahrávat na paměťovou kartu
naformátovanou ve vašem fotoaparátu (str. 168).
Paměťovou kartu dodávanou s fotoaparátem může
používat bez dalšího formátování.
z Při záznamu dbejte na následující upozornění:
- Nedotýkejte se mikrofonu (str. 40).
- Pokud stisknete tlačítko, zvuk tohoto stisknutého tlačítka
se rovněž zaznamená.
- Fotoaparát bude při záznamu automaticky upravovat
expozici a vyvážení bílé podle podmínek snímání. Mějte
proto na paměti, že zvuky vytvářené fotoaparátem při
automatickém nastavování expozice mohou být rovněž
zaznamenány.
z Nastavení zaostřování a optického zoomu zůstávají fixní
na hodnotách stanovených pro první snímek (políčko filmu).
82
Změna záznamových pixelů/rychlostí snímání
Záznamové pixely můžete měnit, když je režim filmu nastaven na
(Standardní),
(Zdůraznit barvu) nebo
(Zaměnit barvu).
Rychlost snímání lze nastavit v závislosti na záznamových pixelech.
1
Vyberte požadovanou
hodnotu záznamových pixelů.
1. Stiskněte tlačítko
.
2. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
a pomocí tlačítka
nebo
volbu změňte.
3. Stiskněte tlačítko
.
Záznamové pixely a rychlosti snímání
Rychlosti snímání označují počet políček zaznamenaných nebo
přehrávaných za vteřinu. Čím vyšší je rychlost snímání, tím plynulejší
je zobrazení pohybu.
Standardní
*1 640 × 480 pixelů, 30 snímků/s
Zdůraznit barvu
*2 640 × 480 pixelů, 30 snímků/s LP
Zaměnit barvu
320 × 240 pixelů, 30 snímků/s
Kompaktní
160 × 120 pixelů, 15 snímků/s
Intervalový
640 × 480 pixelů, 15 snímků/s*3
*1 Výchozí nastavení.
*2 Chcete-li dát přednost délce záznamu nad kvalitou, vyberte volbu
. Při stejné
velikosti souboru tak budete moci nahrát přibližně dvojnásobnou délku záznamu.
*3 Rychlost snímání během přehrávání.
z Viz Paměťové karty a odhadované kapacity (str. 211).
z Viz Velikosti obrazových dat (odhad) (str. 213).
83
Změna intervalu fotografování (
1
Intervalový)
Vyberte interval fotografování.
1. Stiskněte tlačítko
.
3. Stiskněte tlačítko
.
• Při nahrávání bude indikátor
blikat zeleně.
Doba možného záznamu
z Doporučujeme používat plně nabitou baterii nebo napájecí
adaptér, protože nahrávání může trvat dlouho.
z Nastavení úspory energie (str. 165) určí, zda se displej
LCD vypne nebo ne. Monitor LCD se zapne v případě,
že použijete jiný ovládací prvek než tlačítko ON/OFF
nebo tlačítko závěrky.
z Na displeji LCD se zobrazí uplynulý čas od začátku
nahrávání po konec režimu přehrávání. Skutečná doba
přehrávání je ale kratší než zobrazený čas.
Různé způsoby fotografování
2. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
a pomocí tlačítka
nebo
volbu změňte.
84
Zhotovování panoramatických snímků
(Stitch Assist)
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Stitch Assist lze použít pro pořizování překrývajících se snímků, které lze
později v počítači sloučit (sešít) do jednoho panoramatického snímku.
Překrývající se oblasti hraničících
snímků lze spojit do jednoho
panoramatického snímku.
1
Vyberte směr fotografování.
1. Nastavte přepínač režimů na
2. Stiskněte tlačítko
3. Pomocí tlačítka
vyberte
.
4. Stiskněte tlačítko
.
nebo
.
5. V nabídce
pomocí tlačítka
nebo
vyberte položku
[Stitch Assist].
6. Stiskněte tlačítko
.
.
85
7. Pomocí tlačítka
nebo
položku
nebo
.
8. Stiskněte tlačítko
•
•
vyberte
.
: Vodorovně zleva doprava
: Vodorovně zprava doleva
Zhotovte první snímek v pořadí.
3
Vyfotografujte poslední snímek překrytím s posledním
snímkem.
• Expozice a vyvážení bílé budou
nastaveny a zablokovány s prvním
snímkem.
• Stisknutím tlačítka
nebo
se vrátíte k dříve pořízenému
snímku, abyste jej pořídili znovu.
• I když je překrytá část snímku mírně odlišná, lze ji opravit
zkombinováním snímků v počítači.
4
Postup opakujte pro další snímky.
5
Po zhotovení posledního snímku stiskněte dvakrát
tlačítko
.
• Sekvence se může skládat až z 26 snímků.
z Při fotografování v režimu Stitch Assist nelze zobrazovat
snímky na televizoru.
z Nastavení pro první snímek budou použita pro druhý
snímek atd.
Pro sloučení snímků v počítači do jednoho snímku použijte
dodaný software PhotoStitch.
Různé způsoby fotografování
2
86
Kontrola zaostření a tváří (Kontrola zaostření)
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Můžete zvětšit displej rámce AF, a zkontrolovat tak zaostření při
fotografování nebo bezprostředně po pořízení snímku.
Zvětšení rámečku AF a fotografování
Je-li pro režim [Rámeček AF] nastaven na možnost [Detek. tváře] nebo
[Střed], je možné zvětšit oblast rámečku AF tak, aby při fotografování
bylo zkontrolováno zaostření. Chcete-li zachytit výrazy osob, nastavte
[Rámeček AF] na [Detek. tváře]. Chcete-li zkontrolovat zaostření při
fotografování v režimu Makro, nastavte [Rámeček AF] na [Střed].
1
Vyberte položku [Zoom bodu AF].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
vyberte pomocí
tlačítka
nebo
položku
[Zoom bodu AF].
2
Potvrďte nastavení.
1. Pomocí tlačítka
volbu [Zap].
2. Stiskněte tlačítko
nebo
vyberte
.
3
Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
4
Vyfotografujte snímek úplným stisknutím tlačítka
spouště (stisknutím na doraz).
• Snímek se zvětší následujícím způsobem podle nastavení
režimu Rámeček AF (str. 89).
[Detek. tváře]: Tvář, kterou fotoaparát detekuje při zvětšení
předmětu.
[Střed]:
Zvětší se střed LCD monitoru.
87
Kontrola zaostření a výrazů osob bezprostředně po
pořízení snímku (Kontrola zaostření)
Můžete zkontrolovat zaostření vytvořených snímků. Je také snadné
kontrolovat výrazy fotografovaných osob a pohlídat, zda mají zavřené
oči, protože pokud je režim rámečku AF nastaven na [Detek. tváře],
zobrazí se rámeček velikosti obličeje a pak je pořízen snímek.
Doporučujeme předem nastavit položku [Prohlížení] v nabídce
na [Přidržet].
1
Vyberte volbu [Info k prohl.].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
pomocí tlačítka
nebo
vyberte volbu [Info k prohl.].
2
Potvrďte nastavení.
1. Pomocí tlačítek
a
volbu [Kont. zaost.].
2. Stiskněte tlačítko
vyberte
.
Různé způsoby fotografování
Bod zaostření se nebude zobrazovat zvětšeně
v následujících případech:
- Pokud je vybrána možnost [Detek. tváře], ale není
detekována žádná tvář nebo je-li tvář příliš velká ve vztahu
k celé obrazovce.
- Pokud je předmět mimo zaostření.
- Při použití digitálního zoomu.
- Pokud se k zobrazení snímku nepoužívá LCD monitor.
- Pokud se snímek zobrazuje na televizní obrazovce.
88
3
Zhotovte snímek.
Zaznamenaný snímek
• Zobrazí se nahraný snímek.
Oranžový rámeček
• Rámeček se zobrazuje takto:
Barva rámečku
Oranžová
Bílá
Obsah
Zobrazuje oblast obrázku zobrazeného
v pravé spodní části.
Zobrazuje se v ohnisku
• Pomocí oranžových rámečků lze upravit velikost displeje,
pozici displeje a zobrazený rámeček (str. 117).
Pro zrušení kontroly zaostřování
Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
z Stisknutím tlačítka
při zobrazení snímku se snímek
smaže (str. 17). Když se však zvětší pravá spodní strana
obrázku, stisknutím tlačítka
obrázek neodstraníte.
z Také můžete zkontrolovat zaostření v režimu
přehrávání (str. 116).
89
Přepínání mezi režimy zaostřování
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Rámeček AF označuje oblast kompozice, na kterou fotoaparát zaostří.
*1 Pouze v režimu poměrového měření (str. 98).
*2 Pouze v režimu
(str. 100).
(Žádný
rámeček)
1
AiAF
Fotoaparát detekuje objekt a zvýrazní rámečky AF
z 9 dostupných bodů, které použije pro určení
zaostření.
Střed
Bude napevno použit středový rámeček AF.
Toto nastavení je doporučeno, jestliže se cílový
objekt nachází ve středu kompozice. Můžete
změnit velikost středového rámečku AF (str. 91).
Vyberte volbu [Rámeček AF].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
pomocí tlačítka
nebo
vyberte položku
[Rámeček AF].
2
Potvrďte nastavení.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte volbu rámečku AF.
2. Stiskněte tlačítko
.
• Viz Změna velikosti rámečku
AF (str. 91).
Různé způsoby fotografování
Detek.
tváře
Fotoaparát detekuje tvář a nastaví zaostření, expozici
*1 a vyvážení bílé *2. Navíc fotoaparát změří objekt
tak, aby byl obličej při spuštění blesku správně
osvětlen. Pokud není tvář detekována, fotoaparát
scénu vyfotografuje pomocí funkce [AiAF].
90
z [Detek. tváře] nelze používat při vypnutém LCD monitoru.
z Při stisknutí tlačítka spouště do poloviny se rámeček AF
zobrazí následujícím způsobem.
- Zelený
- Žlutý
: Zaostřeno
: Problémy se zaostřováním
(Rámeček AF je nastaven na [Střed])
- Žádný rámeček AF : Problémy se zaostřováním
(Rámeček AF je nastaven
na [Detek. tváře] nebo [AiAF])
Funkce detekce tváře
• Na fotoaparátem rozpoznané poloze tváře budou zobrazeny
maximálně tři rámečky. V této chvíli se rámeček, který fotoaparát
posoudí jako hlavní objekt, zobrazí bíle, zatímco ostatní se zobrazí
šedě. Po namáčknutí spouště a úspěšném zaostření se může
zobrazit až devět zelených rámečků AF.
• Pokud se bílý rámeček nezobrazí a zobrazí se pouze šedé rámečky
nebo není-li detekována žádná tvář, použije fotoaparát místo
režimu [Detek. tváře] režim [AiAF].
• Fotoaparát může chybně identifikovat neživé objekty jako
lidský obličej.
• V určitých případech nelze tváře detekovat.
Příklady:
- Tváře jsou příliš malé, velké, tmavé nebo jasné v porovnání
s celkovou kompozicí.
- Obličeje otočené stranou nebo diagonálně nebo zčásti
zakryté obličeje.
91
Změna velikosti rámečku AF
Je-li kategorie [Rámeček AF] nastavena na [Střed], lze změnit
velikost rámečku AF, aby odpovídala snímanému předmětu. Vyberte
položku [Malý], chcete-li zmenšit rámeček zaostření pro malý
předmět nebo pro zaostření na určitou oblast předmětu.
Vyberte volbu [Vel. rám. AF].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
pomocí tlačítka
nebo
vyberte položku
[Vel. rám. AF].
2
Potvrďte nastavení.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte možnost [Normální]
nebo [Malý].
2. Stiskněte tlačítko
.
Při použití digitálního zoomu nebo digitálního telekonvertoru
je použito nastavení [Normální].
Různé způsoby fotografování
1
92
Výběr obličeje pro zaostření
(Výběr a sledování tváře)
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Jakmile je zaostřeno na tvář objektu, lze nastavit rámeček podle
objektu v určitém rozsahu.
Chcete-li použít funkci výběru a sledování tváře, je třeba
nejprve nakonfigurovat následující nastavení.
- Nastavte rámeček AF na [Detek. tváře] (str. 89).
- Zaregistrujte funkci
(Výběr a sledování tváře) na tlačítko
(str. 112).
1
Vyberte tvář, na kterou chcete zaostřit.
1. Je-li detekována tvář některé osoby,
stiskněte tlačítko
.
• Aktivuje se režim Výběr tváře
a okolo hlavního objektu se zobrazí
zelený rámeček tváře (
). I pokud
se osoba bude pohybovat, rámeček
ji bude do určité vzdálenosti
sledovat.
Rámeček tváře
2. Vyberte osobu, na kterou chcete
zaostřit.
• Pokud bylo nalezeno několik tváří,
Rámeček tváře
můžete rámeček přesunout na jinou
osobu stisknutím tlačítek
a
.
• Rámeček pro tváře se nezobrazí,
když nebude nalezena žádná tvář.
• Podržením tlačítka DISP. zobrazíte
rámečky pro tváře (až 35) všech
detekovaných tváří (zelený:
tvář hlavního objektu, bílý:
detekované tváře).
• Stisknutí tlačítka
režim výběru tváře zruší.
93
3. Stiskněte znovu tlačítko
.
• Fotoaparát ukončí režim výběru tváří
a rámeček pro tvář (
) hlavního
objektu změní barvu na bílou.
Rámeček bude i nadále do určité
vzdálenosti sledovat pohyb osoby.
Zhotovte snímek.
1. Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
• Rámeček tváře (
) hlavního objektu se změní na
.
2. Úplným stisknutím tlačítka spouště scénu vyfotografujte.
Režim výběru tváří bude zrušen v následujících případech.
- Při zapnutí a vypnutí přístroje.
- Při použití digitálního zoomu.
- Při zobrazení nabídky stisknutím tlačítka MENU.
- Pokud zvolenou tvář několik sekund není možné sledovat.
- Pokud je LCD monitor vypnutý.
Různé způsoby fotografování
2
94
Fotografování objektů, které lze obtížně zaostřit
(Blokování zaostření, Blokování AF)
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Dále uvedené typy objektů může být obtížné zaostřit.
• Objekty s mimořádně nízkým kontrastem v pozadí.
• Scény s kombinací blízkých a vzdálených objektů.
• Objekty s mimořádným jasem (lesklými předměty)
uprostřed kompozice.
• Rychle se pohybující objekty.
• Objekty přes sklo.
Fotografování s blokováním zaostření
Blokování zaostření lze používat v jakémkoli režimu fotografování.
1
Fotoaparát nasměrujte tak, aby byl objekt ve stejné
ohniskové vzdálenosti jako hlavní objekt vycentrován
v hledáčku nebo rámečku AF zobrazovaném
na LCD monitoru.
2
Při stisknutí spouště závěrky do poloviny změňte
kompozici záběru.
3
Úplným stisknutím spouště pořídíte snímek.
Fotografování s blokováním AF
1
2
3
Zapněte LCD monitor.
Fotoaparát nasměrujte tak, aby byl objekt ve stejné
ohniskové vzdálenosti jako hlavní objekt uprostřed
rámečku AF.
Stiskněte spoušť do poloviny a podržte ji a potom
stiskněte tlačítko / .
• Zobrazí se ikona
4
.
Přesměrujte fotoaparát tak, abyste sestavili
požadovanou kompozici snímku.
95
Zrušení blokování AF
Stiskněte tlačítko
/ .
Blokování nastavení expozice (Blokování AE)
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Expozici a zaostřování můžete nastavovat nezávisle. To je užitečné při
vysokém kontrastu mezi objektem a pozadím nebo když je objekt
v protisvětle.
1
2
3
Zapněte LCD monitor.
4
Stiskněte spoušť do poloviny a stiskněte tlačítko
5
Přesměrujte fotoaparát tak, abyste sestavili
požadovanou kompozici snímku.
Stiskněte tlačítko
a nastavte je na
(vypnutý blesk).
Nasměrujte fotoaparát na objekt, na kterém chcete
zablokovat nastavení expozice.
• Zobrazí se ikona
.
.
Různé způsoby fotografování
z Fotografujete-li s blokováním zaostření nebo blokováním AF
s použitím displeje LCD, nastavení [Rámeček AF] na [Střed]
(str. 89) vám usnadní fotografování, protože fotoaparát
zaostří pouze pomocí středového rámečku AF.
z Předností blokování AF je, že umožňuje sejmout při změně
kompozice prst ze spouště. Navíc blokování AF zůstává po
zhotovení snímku platné, což vám dovoluje zaznamenat
další snímek se stejným zaostřením.
z Rámeček AF se v režimu film nezobrazuje.
z Při fotografování za sklem přeneste fotoaparát co nejblíže
sklu a fotografujte tak, aby se sklo neodráželo.
96
Zrušení blokování AE
Stiskněte tlačítko
.
z V režimu film lze také nastavit/uvolnit blokování AE (str. 79).
z Při fotografování s bleskem můžete uplatnit blokování FE .
Blokování nastavení expozice s bleskem
(Blokování FE)
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Zablokováním zábleskové expozice můžete nastavit správnou expozici
bez ohledu na kompozici fotografovaného objektu.
1
2
3
Zapněte LCD monitor.
4
Stiskněte spoušť do poloviny a stiskněte tlačítko
5
Přesměrujte fotoaparát tak, abyste sestavili
požadovanou kompozici snímku.
Stiskněte tlačítko
a nastavte je na
(zapnutý blesk).
Nasměrujte fotoaparát na objekt, na kterém chcete
zablokovat nastavení expozice.
• Blesk provede předběžný záblesk a zobrazí se
Zrušení blokování FE
Stiskněte tlačítko
.
.
.
97
Úprava kompenzace expozice
Dostupné režimy fotografování
str. 220
1
Nastavte expozici.
1. Stiskněte tlačítko
.
2. Pomocí tlačítek
nebo
vyberte
položku
a pomocí tlačítek
nebo
upravte nastavení.
3. Stiskněte tlačítko
.
Zrušení kompenzace expozice
Obnovte kompenzaci na hodnotu [0].
V režimu filmu lze také nastavit/zrušit kompenzaci
expozice (str. 79).
Různé způsoby fotografování
Upravte kompenzaci expozice na kladnou hodnotu, aby nedošlo
k tomu, že objekt bude při osvětlení zezadu nebo na světlém pozadí
příliš tmavý. Upravte kompenzaci expozice na zápornou hodnotu,
aby nedošlo k tomu, že objekt bude při fotografování v noci nebo na
tmavém pozadí příliš světlý.
98
Přepínání mezi režimy měření
Dostupné režimy fotografování
Poměrové
str. 220
Vhodné pro standardní podmínky fotografování včetně
scén v protisvětle. Fotoaparát pro účely měření dělí
snímek do několika zón. Fotoaparát vyhodnotí různé
světelné podmínky, např. umístění objektu, jas, přímé
světlo a protisvětlo, a pro hlavní objekt nastaví
správnou expozici.
Celoplošné Průměruje světlo měřené z celého rámečku,
se zd. stř. ale s větším důrazem na objekt uprostřed.
Bodové
1
Nastavit expozici tak, aby odpovídala objektu ve středu
kompozice (měří oblast v rámci bodu AE ve středu LCD
monitoru). Tento režim použijte, jestliže je velký rozdíl
v jasu mezi objektem a jeho okolím.
Změňte metodu měření.
1. Stiskněte tlačítko
.
2. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
a pomocí tlačítka
nebo
volbu změňte.
3. Stiskněte tlačítko
.
V režimu pomalé rychlosti závěrky je způsob měření pevně
nastaven na [Poměrové].
99
Nastavení rychlosti závěrky
(Režim Dlouhá záv.)
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Můžete nastavit pomalou rychlost závěrky, aby se tmavé objekty
zobrazily světlejší.
Vyberte režim Dlouhá záv.
1. Stiskněte tlačítko
2. Pomocí tlačítka
vyberte
.
3. Stiskněte tlačítko
2
.
nebo
.
Změňte rychlost závěrky.
1. Pomocí tlačítka
rychlost závěrky.
2. Stiskněte tlačítko
nebo
změňte
.
• Čím vyšší je hodnota, tím jasnější
bude zaznamenaný snímek.
• Jestliže v tuto chvíli stisknete tlačítko DISP., vrátíte se zpět na
obrazovku nastavení kompenzace expozice.
z Jas snímku, který je zobrazen na displeji LCD,
a zaznamenaného snímku se může lišit.
z Přirozenou vlastností snímačů CCD je to, že se při pomalé
rychlosti závěrky zvyšuje šum na zaznamenaném snímku.
Tento fotoaparát však používá při rychlostech závěrky
1,3 sekundy a nižších speciální zpracování snímků pro
snížení šumu, a dociluje tak snímků vysoké kvality. Než lze
však zhotovit další snímek, může být třeba určitý čas pro
zpracování předchozího snímku.
Různé způsoby fotografování
1
100
z Pro kontrolu, že byl obrázek zaznamenán s požadovaným
jasem, použijte LCD monitor.
z Nezapomeňte, že při nastavení pomalé rychlosti závěrky je
třeba počítat s rizikem roztřesením snímku. Připevněte
fotoaparát na stativ.
z Použití blesku může mít za následek přeexponovaný
snímek. Pokud k tomu dojde, pořiďte snímek s bleskem
nastaveným na možnost
.
Nastavení tónu (Vyvážení bílé)
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Obvykle nastavení vyvážení bílé
(Auto) vybere optimální vyvážení.
Není-li možné při použití nastavení
vytvořit přirozené barvy,
změňte vyvážení bílé tak, aby odpovídalo světelnému zdroji.
Auto
Fotoaparát provede nastavení automaticky.
Denní světlo
Fotografování v exteriéru za jasného počasí.
Zataženo
Fotografování při oblačnosti, ve stínu nebo pod
podvečerní oblohou.
Žárovka
Fotografování při osvětlení žárovkami
a třípásmovými zářivkami žárovkového typu.
Zářivka
Fotografování při teplém bílém, studeném bílém
nebo teplém bílém třípásmovém zářivkovém
osvětlení.
Zářivka H
Fotografování při osvětlení zářivkami s teplotou
chromatičnosti denního světla a třípásmovými
zářivkami trubicového typu s teplotou
chromatičnosti denního světla.
Uživ. nastavení
Nastavte optimální vyvážení bílé pro fotografování
s vyvážením bílé změřeným podle šedého nebo
bílého objektu, např. bílého papíru nebo stěny.
101
1
Vyberte požadované nastavení
vyvážení bílé.
1. Stiskněte tlačítko
.
3. Stiskněte tlačítko
.
Vyvážení bílé nelze upravovat, pokud je pro Mé barvy zvolena
možnost
nebo
.
Používání uživatelského vyvážení bílé
Proveďte vlastní načtení hodnoty vyvážení bílé
(Uživ. nastavení)
především pro následující situace, které jsou pro nastavení
(Auto) obtížně správně rozpoznatelné.
• Při fotografování objektů v jednom barevném tónu (např. obloha,
moře nebo les).
• Při fotografování v neobvyklém nasvětlení (např. rtuťovou výbojkou).
• Zhotovování detailů (Makro)
1
Vyberte režim
1. Stiskněte tlačítko
.
.
2. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
a pomocí tlačítka
nebo
vyberte .
Různé způsoby fotografování
2. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
a pomocí tlačítka
nebo
volbu změňte.
102
2
Fotoaparát zaměřte na bílý list
papíru nebo stěnu a stiskněte
tlačítko
.
• Nastavte bílý papír nebo látku tak,
aby vyplňovaly celý LCD monitor.
Nezapomeňte, že se středový
rámeček nezobrazí v případě,
že používáte digitální zoom nebo
když se zobrazí symbol
.
• Můžete také použít optický hledáček,
aby byly zachovány údaje o bílé barvě.
3
Stiskněte tlačítko
.
z Před nastavováním uživatelského vyvážení bílé
doporučujeme nastavit režim fotografování
a nulovou
kompenzaci expozice [±0].
Správného vyvážení bílé nelze dosáhnout při nesprávném
nastavení expozice (snímek je úplně černý nebo bílý).
z Fotografujte ve stejném nastavení, jaké jste bylo použito
při načítání dat vyvážení bílé. Pokud se nastavení liší,
může se stát, že nebude možné nastavit optimální
vyvážení bílé.
Neměli byste měnit zejména následující nastavení:
- citlivost ISO,
- blesk.
Doporučujeme nastavit blesk na možnost
nebo
.
Jestliže se blesk aktivuje při načítání dat vyvážení bílé
s bleskem přepnutým na možnost
, zhotovujte
fotografie rovněž s použitím blesku.
z Jelikož data vyvážení bílé nelze v režimu Stitch Assist
přečíst, nastavte předem vyvážení bílé pro jiný režim
fotografování.
z Data vyvážení bílé se zachovají i po vypnutí fotoaparátu.
103
Fotografování v režimu Mé barvy
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Vzhled fotografovaného snímku můžete změnit.
V tomto nastavení se objekt zaznamená obvyklým
způsobem.
Živé
Zdůrazňuje kontrast a barevnou saturaci tak,
aby barvy byly výrazné.
Neutrální
Potlačením kontrastu a barevné saturace se
dosahuje neutrálních barevných tónů.
Sépie
Obraz se zaznamenává v odstínech sépiově
hnědé barvy.
Černobíle
Obraz se zaznamenává černobíle.
Pozitivní film
Tuto volbu použijte pro zintenzívnění červených,
zelených nebo modrých barev jako efekty Živá
červená, Živá zelená nebo Živá modrá. Lze tak
vytvořit intenzivní, přirozeně vypadající barvy, jako
ty, kterých je dosaženo na pozitivním filmu.
Světl. tón pleti*
Tuto volbu použijte pro zesvětlení tónů pleti.
Tmavší tón pleti* Tuto volbu použijte pro ztmavení tónů pleti.
Živá modrá
Tuto volbu použijte pro zvýraznění modrých
odstínů. Modré objekty, jako např. obloha nebo
oceán, budou působit živěji.
Živá zelená
Tuto volbu použijte pro zvýraznění zelených
odstínů. Zelené objekty, jako např. hory, čerstvé
květiny nebo trávníky, budou působit živěji.
Živá červená
Tuto volbu použijte pro zvýraznění červených
odstínů. Červené objekty, jako květiny nebo
automobily, budou působit živěji.
Vlastní barva
Tuto volbu použijte pro nastavení kontrastu,
ostrosti nebo nasycení nebo vyvážení barev mezi
červenou, zelenou, modrou a tóny pleti*. Lze ji
použít také pro vytvoření jemných přizpůsobení,
jako např. oživení modrých barev nebo zesvětlení
barev obličeje.
* Pokud snímek obsahuje barvy, které jsou stejné jako lidská pleť, tyto barvy budou
také změněny. V závislosti na barvě pleti nemusíte dosáhnout očekávaných výsledků.
Různé způsoby fotografování
Mé barvy Vyp
104
V
1
Vyberte volbu Mé barvy.
1. Stiskněte tlačítko
.
2. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
a pomocí tlačítka
nebo
volbu změňte.
3. Stiskněte tlačítko
V režimu
1
.
(Nastavení režimu Vlastní barva)
Vyberte režim
.
1. Stiskněte tlačítko
.
2. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
a pomocí tlačítka
nebo
vyberte .
2
Upravte nastavení.
1. Stiskněte tlačítko
.
2. Pomocí tlačítek
a
vyberte
možnosti [Kontrast], [Ostrost],
[Saturace], [Červená], [Zelená],
[Modrá] nebo [Tón pleti].
3. Pomocí tlačítka
nastavení.
nebo
změňte
Vyberte nastavení.
Proveďte úpravy.
• Výsledek nastavení se zobrazí na
displeji LCD.
• Pokud stisknete tlačítko DISP., vrátíte se na obrazovku,
z níž můžete zvolit režim Mé barvy.
3
Stiskněte tlačítko
.
• Vrátí vás na obrazovku fotografování pro nepřetržité
fotografování.
105
Změna barev
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Tuto volbu použijte, abyste měli na LCD
Zdůraznit barvu monitoru jen určené barvy a k přeměně
ostatních na černou a bílou.
Zaměnit barvu
Tuto volbu použijte ke změně specifikované
barvy na LCD monitoru na jinou. Specifikovanou
barvu lze pouze zaměnit za jinou, nelze vybrat
současně více barev.
Citlivost ISO se zvýší v závislosti na podmínkách fotografování,
což může zvýšit „šum“ na snímku.
Fotografování v režimu Zdůraznit barvu
1
Vyberte režim zdůraznění barvy.
Při fotografování snímků:
1. Nastavte přepínač režimů na
2. Stiskněte tlačítko
3. Pomocí tlačítka
vyberte
.
4. Stiskněte tlačítko
.
nebo
.
.
Různé způsoby fotografování
Snímky můžete pořizovat se změněnými původními barvami. Toto lze
provést u filmu i u nepohyblivých snímků, a můžete si tak užívat
fotografování s obrazovými nebo filmovými efekty. Avšak v závislosti
na podmínkách fotografování se snímky mohou jevit jako hrubé nebo
nemusíte dosáhnout očekávané barvy. Před fotografováním důležitých
objektů vám důrazně doporučujeme, abyste nejprve zhotovili zkušební
snímky a zkontrolovali výsledky. Nastavíte-li [Uložit orig.] (str. 109)
na [Zap] při pořizování nepohyblivého snímku, můžete zaznamenat
původní snímek a současně také změněný snímek.
106
Při pořizování filmů:
1. Nastavte přepínač režimů na
2. Stiskněte tlačítko
3. Pomocí tlačítka
vyberte
.
.
nebo
4. Stiskněte tlačítko
2
.
Stiskněte tlačítko
.
.
• Fotoaparát přepne do režimu
zadávání barev a zobrazení se bude
přepínat mezi původním snímkem
a snímkem se zdůrazněnou
barvou (s použitím předchozí
nastavené barvy).
3
Fotoaparát zamiřte tak, aby se barva, kterou si přejete
ponechat, objevila na středu monitoru LCD,
a stiskněte tlačítko .
• Specifikovat lze jen jednu barvu.
• Pro specifikaci rozsahu barev, které zůstanou zachovány,
můžete použít tlačítko
nebo
.
–5: Zachytí pouze barvu, kterou si přejete ponechat.
+5: Také zachytí barvy blízké barvě, kterou si přejete
ponechat.
4
Stiskem tlačítka
exponujte snímek.
dokončete nastavení a poté
z Výchozí zdůrazněná barva je zelená.
z Jestliže použijete blesk, nemusíte dosáhnout
očekávaných výsledků.
z Nastavení specifikovaného zdůraznění barvy a rozsah barev
budou uložena, dokonce i když fotoaparát vypnete.
107
Fotografování v režimu Zaměnit barvu
1
Požadovaná barva
(Po záměně)
Vyberte režim zaměnění barvy.
Při fotografování snímků:
1. Nastavte přepínač režimů na
2. Stiskněte tlačítko
3. Pomocí tlačítka
vyberte
.
.
.
nebo
4. Stiskněte tlačítko
.
Při pořizování filmů:
1. Nastavte přepínač režimů na
2. Stiskněte tlačítko
3. Pomocí tlačítka
vyberte
.
4. Stiskněte tlačítko
.
nebo
.
.
Různé způsoby fotografování
Původní barva
(Před záměnou)
108
2
Stiskněte tlačítko
3
Fotoaparát zamiřte tak, aby se původní barva objevila
na středu monitoru LCD, a stiskněte tlačítko .
.
• Fotoaparát přepne do režimu
zadávání barev a zobrazení se
bude přepínat mezi původním
snímkem a snímkem se
zaměněno.u barvou (s použitím
předchozí nastavené barvy).
• Specifikovat lze jen jednu barvu.
• Pro specifikaci rozsahu barev pro záměnu můžete použít
tlačítko
nebo
.
–5: Zachytí pouze barvu, kterou si přejete zaměnit.
+5: Také zachytí barvy blízké barvě, kterou si přejete
zaměnit.
4
Fotoaparát zamiřte tak, aby se požadovaná barva
objevila na středu monitoru LCD, a stiskněte
tlačítko .
• Specifikovat lze jen jednu barvu.
5
Stiskem tlačítka
exponujte snímek.
dokončete nastavení a poté
z Výchozí nastavení pro režim Zaměnit barvu je změna
zelené na bílou.
z Jestliže použijete blesk, nemusíte dosáhnout
očekávaných výsledků.
z Barvy specifikované v režimu Zaměnit barvu a rozsah barev
se zachová, dokonce i když fotoaparát vypnete.
109
Změna způsobu ukládání původního snímku
Při pořizování nepohyblivých snímků v režimech Zdůraznit barvu
nebo Zaměnit barvu můžete nastavit, zda si přejete spolu se
změněným snímkem uložit původní snímek.
1
Vyberte volbu [Uložit orig.].
.
2. V nabídce [
] pomocí tlačítka
nebo
vyberte položku
[Uložit orig.].
2
Potvrďte nastavení.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte jednu z položek [Zap]
nebo [Vyp].
2. Stiskněte tlačítko
.
Je-li [Uložit orig.] nastaveno na [Zap]
- Během fotografování v režimech Zdůraznit barvu nebo
Zaměnit barvu se na LCD monitoru zobrazí pouze
změněný snímek.
- Snímek zobrazovaný na LCD monitoru bezprostředně po
záznamu je pořízený snímek pozměněný nastavením
Zdůraznit barvu nebo Zaměnit barvu.
Pokud v této chvíli snímek vymažete, původní snímek
bude vymazán spolu se změněným snímkem. Před
vymazáním souboru proto dbejte opatrnosti.
- Snímky jsou číslovány za sebou. Původním snímkům je
přiřazeno nižší číslo a snímkům se změněným
zdůrazněním barvy nebo zaměněnými barvami číslo
následující.
- Protože jsou při pořízení snímku zaznamenány snímky dva,
počet zbývajících snímku je roven přibližně polovině
zobrazeného čísla, jestliže je tato funkce nastavena na [Vyp].
Různé způsoby fotografování
1. Stiskněte tlačítko
110
Nastavení překrytí zobrazování
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Je možné zobrazit vertikální a horizontální linie mřížky, vodítko 3:2
v tiskové oblasti nebo obojí. Tyto pomůcky se zobrazí na displeji LCD při
fotografování a umožňují lépe kontrolovat pozici fotografovaného objektu.
Vyp
–
Mřížka
Zobrazuje mřížku rozdělující obrazovku do 9 částí. Pomáhá
zkontrolovat vertikální a horizontální umístění objektu.
Vodítko 3:2
Umožní vám potvrdit místo určené k tisku (poměr stran 3:2)
pro tiskovou oblast velikosti L nebo pohlednice.* Oblasti
mimo tisknutelnou oblast jsou šedé.
* Snímky jsou zaznamenány ve standardním poměru stran 4:3.
Obojí
1
Zobrazuje mřížku i vodítko 3:2 současně.
Vyberte položku [Překrytí zobr.].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
pomocí tlačítka
nebo
vyberte volbu [Překrytí zobr.].
2
Potvrďte nastavení.
1. Pomocí tlačítek
a
vyberte
možnost [Vyp], [Mřížka],
[Vodítko 3:2] nebo [Obojí].
2. Stiskněte tlačítko
.
z Při výběru
nebo
nebo v režimu filmu lze použít pouze
možnost [Mřížka].
z Mřížka ani vodítko 3:2 se na snímku nezaznamenají.
111
Automatické uspořádání snímků do kategorií
(Autom. kateg.)
Dostupné režimy fotografování
str. 220
Lidé
1
Snímky pořízené v režimu
,
nebo
nebo
snímky s tvářemi detekovanými při funkci
[Rámeček AF] nastavené na možnost [Detek. tváře].
Scenérie
Snímky pořízené v režimu
Události
Pro snímky vytvořené v režimech
nebo
.
nebo
,
,
,
,
Vyberte položku
[Autom. kateg.].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
vyberte pomocí
tlačítka
nebo
položku
[Autom. kateg.].
2
Potvrďte nastavení.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
jednu z položek [Zap] nebo [Vyp].
2. Stiskněte tlačítko
.
Filmy nejsou automaticky zařazovány do kategorií, ale lze je do
kategorií zařadit pomocí funkce Má kategorie (str. 120).
Různé způsoby fotografování
Nastavíte-li položku Autom. kateg. na hodnotu [Zap], jsou snímky
automaticky zařazeny do přednastavených kategorií v pořadí,
jak jsou zaznamenávány.
112
Registrace nastavení pro tlačítko
Tisk/sdílení
Dostupné režimy fotografování
Funkci, kterou často používáte při fotografování s tlačítkem
můžete zaregistrovat. Registrovat lze následující funkce.
Položka nabídky
Strana
Nepřiřazeno
—
,
Strana
Digitální telekonvertor
str. 62
Výběr tváře
str. 92
Překrytí zobr.
str. 110
+/– (Exp.)
str. 97
Záznam filmu
str. 79
Vyvážení bílé
str. 100
Vyp. zobraz.
str. 113
Uživ. vyvážení bílé
str. 101
Přehrát zvukový efekt*
str. 57
Červené oči
str. 77
* Nastaví zvuk registrovaný pro
Můj fotoaparát.
1
Položka nabídky
str. 220
, který se nachází v části [Zvuk závěrky] nabídky
Vyberte volbu [Nast. tl.
1. Stiskněte tlačítko
].
.
2. V nabídce
pomocí tlačítka
nebo
vyberte volbu
[Nast. tl.
].
3. Stiskněte tlačítko
2
.
Potvrďte nastavení.
1. Výběr funkce, kterou chcete
zaregistrovat, provedete stisknutím
tlačítka
,
,
nebo .
2. Stiskněte tlačítko
.
3. Stiskněte tlačítko
.
• Jestliže se v pravém dolním rohu ikony zobrazí značka
,
je možné funkci zaregistrovat, ale v některých režimech
fotografování nebo při použití určitých nastavení nebude tato
funkce po stisknutí tlačítka
aktivována.
113
Zrušení tlačítkové zkratky
V kroku 2 vyberte
.
Použití tlačítka
1
Stiskněte tlačítko
•
•
•
•
a
Různé způsoby fotografování
•
•
.
: aktivují nastavení při každém stisknutí
tlačítka
.
,
a
: zobrazí odpovídající obrazovku nastavení.
: zaznamená vyvážení bílé při každém stisknutí tlačítka
. Protože se v tomto okamžiku nezobrazuje rámeček,
umístěte bílý papír nebo plátno tak, aby se zobrazovaly ve
středu displeje LCD, a potom stiskněte tlačítko
.
Po jednom použití této funkce se nastavení vyvážení bílé
.
změní na
: stisknutí tlačítka
, když je přepínání režimu
nastaveno na
spustí záznam filmu s nastavením
záznamových pixelů a rychlosti snímání vybraném
v režimu
(Standardní).
: při stisknutí tlačítka
se displej LCD monitoru vypne.
Stisknutí jiného tlačítka než ON/OF nebo přepnutí svislé/
vodorovné orientace fotoaparátu obnoví zobrazení LCD monitoru.
: při stisknutí tlačítka
se ozve signál a tlačítko je
užitečné pro nasměrování pozornosti uživatele na fotoaparát
bezprostředně před pořízením snímku.
,
114
Přehrávání/mazání
Viz také Prohlížení nepohyblivých snímků (str. 16).
Prohlížení zvětšených snímků
1
Páčku zoomu přitlačte k
.
•
zobrazí se a současně
zvětšená část snímku.
• Snímky lze zvětšovat až cca 10×.
Přibližné místo
zobrazovací oblasti
2
Pomocí tlačítka
zobrazení.
,
,
nebo
změňte umístění
• Pokud stisknete tlačítko FUNC./SET při zvětšeném
zobrazování, přepne fotoaparát do režimu postupného
zobrazování snímků a zobrazí se
. Pomocí tlačítka
nebo
můžete přecházet na následující nebo předchozí
snímek se stejnou úrovní zvětšení. Režim postupného
zobrazování snímků se zruší opětovným stisknutím
tlačítka FUNC./SET.
• Velikost zvětšení můžete měnit páčkou zoomu.
Zrušení zvětšeného zobrazování
Páčku zoomu přitlačte k
. (Okamžitého zrušení dosáhnete
stisknutím tlačítka MENU.)
Filmová políčka a indexově přehrávané snímky nelze zvětšit.
115
Zobrazení snímků v sadě po devíti
(Indexové přehrávání)
1
Páčku zoomu přitlačte k
.
Vybraný snímek
• Indexové přehrávání umožňuje
přehrávat až devět snímků najednou.
• Pomocí tlačítka ,
,
nebo
změňte výběr snímku.
Zrušení indexového přehrávání
Páčku zoomu přitlačte k
.
Přepínání mezi sadami devíti snímků
Jestliže v indexovém přehrávání přitlačíte
páčkou zoomu k
, zobrazí se lišta
přeskočení a budete moci přepínat
zobrazování jednotlivých sad devíti snímků.
• Tlačítkem
nebo
se přesunete
na předchozí nebo následující sadu
devíti snímků.
• Chcete-li přeskočit na první nebo
poslední sadu, držte stisknuté
tlačítko FUNC./SET
a stiskněte tlačítko nebo .
Zrušení indexového přehrávání
Páčku zoomu přitlačte k
.
Lišta přeskočení
Přehrávání/mazání
Film
116
Kontrola zaostření a tváří (Kontrola zaostření)
Zobrazení Kontrola zaostření umožňuje zkontrolovat zaostření
u zaznamenaných snímků. Kromě toho můžete při zvětšení
a přepínání snímků snadno kontrolovat výrazy ve tvářích osob
(zda například nemají zavřené oči).
Zobrazení kontroly zaostření
1
Opakovaně stiskněte
tlačítko
, dokud se nezobrazí
obrazovky kontroly zaostření.
• Na snímku se zobrazí následující
rámečky.
Barva rámečku
Obsah
Oranžová
Zobrazuje určitou oblast obrazu v pravé dolní
části displeje.
Bílá
Zobrazí se v místě zaostření snímku.
Šedá
Zobrazuje se okolo tváře detekované v režimu
přehrávání.
• Pomocí oranžových rámečků lze upravit velikost displeje,
pozici displeje a zobrazený rámeček.
Změna velikosti a polohy zobrazení
2
Páčku zoomu přitlačte směrem
k symbolu .
• Detailně se zobrazí pravá dolní část
obrazovky a lze změnit velikost
a pozice zobrazení.
117
3
Proveďte změny.
• Změna velikosti zobrazení pomocí
páčky zoomu.
• Polohu zobrazení můžete měnit
pomocí tlačítka
,
,
nebo
tlačítka .
• Pokud přesunete pozici oranžového
rámečku, stisknutím tlačítka FUNC./
SET jej vrátíte do původní polohy.
Přepínání rámečků
2
Stiskněte tlačítko
.
• Pokud se okolo ohniska zobrazuje
několik rámečků nebo je zjištěno
více tváří, stisknutím tlačítka FUNC./
SET přepnete umístění oranžového
rámečku. Když změníte velikost
zobrazení, oranžový rámeček se
upraví podle velikosti tváře po
přepnutí umístění rámečku.
Přehrávání/mazání
Zrušení zobrazení kontroly zaostření
Stiskněte tlačítko MENU.
118
Přeskakování snímků
Pokud máte na paměťové kartě zaznamenán velký počet snímků,
je praktické používat při vyhledávání níže uvedených vyhledávacích
tlačítek pro přeskakování snímků.
1
Skok datum fot.
Přeskočí na první snímek u každého data
fotografování.
Skok Má kategorie
Skočí na první snímek každé kategorie
seřazené podle funkcí Automatická kategorie
(str. 111) nebo Moje kategorie (str. 120).
Skok do složky
Skočí na první snímek každé složky.
Skok film
Přeskočí na film.
Skok 10 snímků
Skočí o 10 snímků dopředu.
Skok 100 snímků
Skočí o 100 snímků dopředu.
V režimu přehrávání jednotlivých snímků stiskněte
tlačítko
.
• Fotoaparát se přepne do režimu vyhledávání skokem.
2
Pomocí tlačítka
nebo
vyberte vyhledávací klíč.
• V závislosti na zvoleném
vyhledávacím klíči se bude
obrazovka mírně lišit.
• Informace o snímku můžete zobrazit
nebo skrýt pomocí tlačítka DISP..
Informace o snímku
119
3
Zobrazte snímky.
,
,
Vybrané:
2. Stiskněte tlačítko
Vyberte vyhledávací klíč
.
• Fotoaparát přepne do nastaveného režimu přehrávání
a zobrazí modrý rámeček. Přehrávání můžete omezit
na snímky, které odpovídají vyhledávacímu klíči.
• Definovaný režim přehrávání zrušíte stisknutím tlačítka
,
,
Přehrávání/mazání
1. Tlačítkem
nebo
vyberte
datum, kategorii nebo složku pro
přehrávání.
• Pokud nejsou žádné snímky
uspořádány do kategorií, můžete
vybrat pouze možnost
(Není),
jestliže vyberete možnost
(Moje kategorie).
.
Vybrané:
1. Stiskněte tlačítko
nebo
.
• Stisknutím tlačítka MENU zrušíte
nastavení.
• Stisknutím tlačítka FUNC./SET
lze přepnout fotoaparát do
definovaného režimu přehrávání,
pokud je vybrána položka
.
Definovaný režim přehrávání bude zrušen
v následujících situacích:
- změna kategorií (za použití funkce Má kategorie
k definování snímků),
- při výběru obrázků v rozsahu,
- při zobrazení obrázků, které definované přehrávání
nepodporuje,
- při novém ukládání obrázků, kterým byly přidány nebo
upraveny efekty,
- při vymazání snímků pomocí funkce [Smazat] z nabídky
.
120
Uspořádání snímků podle kategorie
(Má kategorie)
Snímky lze uspořádat do připravených kategorií. Pokud jsou obrázky
roztříděny do kategorií, lze provádět následující operace.
• Vyhledávání snímků (str. 118), • Smazání (str. 151),
• Prezentace (str. 131),
• Konfigurace nastavení tisku (str. 156),
• Ochrana (str. 147).
Lidé
Kategorie1 – 3
Scenérie
Úkol
Události
Metody výběru kategorie
Vybrat
Zobrazování a výběr snímků po jednom.
Vybrat rozsah
Výběr prvního a posledního snímku a tisk všech
snímků v rozsahu.
1
Vyberte volbu [Má kategorie].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
pomocí tlačítka
nebo
vyberte položku
.
3. Stiskněte tlačítko
2
.
Zvolte metodu výběru.
1. Pomocí tlačítka
metodu výběru.
2. Stiskněte tlačítko
nebo
.
zvolte
121
[Vybrat]
3
Zařaďte snímky do kategorií.
1. Tlačítkem
nebo
vyberte
snímky, které se mají zařadit.
2. Pomocí tlačítka
kategorii.
3. Stiskněte tlačítko
nebo
vyberte
.
[Vybrat rozsah]
3
Vyberte první obrázek.
1. Stiskněte tlačítko
.
2. Tlačítkem
nebo
vyberte první
snímek, který se má zařadit.
3. Stiskněte tlačítko
.
Přehrávání/mazání
• Opětovným stisknutím tlačítka FUNC./SET zrušíte nastavení.
• Nastavení je rovněž možné změnit v režimu indexového
přehrávání.
• Nastavení dokončete tak, že stisknete tlačítko MENU.
122
4
Vyberte poslední obrázek.
1. Pomocí tlačítka
vyberte položku
[Poslední snímek].
2. Stiskněte tlačítko
.
3. Tlačítkem
nebo
vyberte
poslední snímek, který se
má zařadit.
4. Stiskněte tlačítko
.
• Obrázek s nižším číslem než první
obrázek nelze vybrat jako
poslední obrázek.
• Vybrat lze maximálně 500 snímků.
5
Zvolte požadovanou kategorii.
1. Stiskněte tlačítko
2. Pomocí tlačítka
kategorii.
6
.
nebo
vyberte
Potvrďte nastavení.
1. Stiskněte tlačítko
položku [Vybrat].
2. Stiskněte tlačítko
a vyberte
.
• Obrazovka se vrátí na obrazovku
metody výběru.
• Výběrem položky [Nevybrat] zrušíte
zařazení vybraného rozsahu snímků.
123
Oříznutí části snímku
Požadovanou část zaznamenaného snímku můžete oříznout a uložit
jako nový soubor se snímkem.
1
Vyberte volbu [Výřez].
1. Stiskněte tlačítko
.
3. Stiskněte tlačítko
2
.
Vyberte snímek.
Oříznutí rámečku
1. Pomocí tlačítka
nebo
snímek pro oříznutí.
2. Stiskněte tlačítko
vyberte
.
• Oříznutý snímek (oblast snímku,
kterou lze oříznout)
se zobrazí zeleně.
Snímek po oříznutí
3
Nastavte rámeček oříznutí.
Zaznamenání
pixelů po oříznutí
• Velikost rámečku oříznutí můžete
měnit páčkou zoomu. Počet
záznamových pixelů uloženého
snímku se však bude lišit v závislosti
na velikosti oříznutého snímku.
• Pozici rámečku oříznutí můžete
změnit klepnutím na tlačítko
, ,
nebo .
• Stisknutím tlačítka DISP. změňte
svislou nebo vodorovnou orientaci
rámečku oříznutí.
• Je-li detekována tvář, kolem tváře zobrazené v levé horní
obrazovce se zobrazí šedý rámeček. Kolem něj lze provést
oříznutí. Pokud se zobrazuje více rámečků, můžete mezi nimi
přepínat stisknutím tlačítka
.
Přehrávání/mazání
2. V nabídce
pomocí tlačítka
nebo
vyberte položku
.
124
4
Uložte snímek.
1. Stiskněte tlačítko
2. Pomocí tlačítka
možnost [OK].
3. Stiskněte tlačítko
.
nebo
vyberte
.
• Oříznutý snímek je uložený jako
nový soubor se snímkem.
• Chcete-li pokračovat v oříznutí dalšího
snímku, opakujte postup od kroku 2.
5
Zobrazte uložený snímek.
1. Stiskněte tlačítko
2. Pomocí tlačítka
možnost [Ano].
3. Stiskněte tlačítko
.
nebo
vyberte
.
• Vyberete-li volbu [Ne], bude
zobrazení přepnuto do nabídky
.
z Filmy
nebo snímky
a snímky zaznamenané v režimu
nelze oříznout.
z Nemusí být možné ořezávat snímky zaznamenané jiným
fotoaparátem.
z Poměr stran u snímků, které lze oříznout, bude nastaven na
hodnotu 4:3 (nebo 3:4, má-li snímek orientaci na výšku).
z Záznamové pixely oříznutého snímku budou menší než
snímek před oříznutím.
125
Prohlížení filmů
1
Zobrazte požadovaný
soubor filmu.
1. Pomocí tlačítka
vyberte film.
2. Stiskněte tlačítko
nebo
.
2
jsou filmy.
Přehrajte film.
1. Pomocí tlačítka
vyberte
.
2. Stiskněte tlačítko
Ovládací panel filmu
nebo
.
• Film se pozastaví, pokud stisknete
během přehrávání tlačítko
FUNC./SET. Přehrávání se obnoví
opětovným stisknutím tlačítka.
• Po skončení přehrávání se
Lišta postupu
zobrazuje poslední políčko
přehrávání
zastaveného filmu. Stisknutím
Čas, kdy byl film zhotoven
tlačítka FUNC./SET zobrazíte
ovládací panel filmu.
Hlasitost (Možnost
úpravy pomocí tlačítka
• Lištu postupu přehrávání můžete
nebo
)
během přehrávání stisknutím
tlačítka DISP. zobrazit nebo skrýt.
• Pokud bylo přehrávání v průběhu zobrazování pozastaveno,
obnoví se od posledního zobrazeného snímku.
Přehrávání/mazání
• Snímky s ikonou
126
Práce s ovládacím panelem filmu
Tlačítkem
nebo
vyberte ovládací prvek a stiskněte
tlačítko FUNC./SET.
Opustit
Tisk
Přehrát
Ukončení přehrávání a návrat k přehrávání
jednotlivých snímků
Při připojení tiskárny se zobrazí ikona.
Podrobnosti naleznete v Uživatelské příručce
k přímému tisku.
Spustí přehrávání.
Pomalý pohyb
Pomocí tlačítka
můžete rychlost přehrávání
snížit a pomocí tlačítka
zvýšit.
První políčko
Zobrazení prvního políčka
Předchozí
políčko
Pokud podržíte stisknuté tlačítko FUNC./SET,
spustí se posun zpět.
Další políčko
Pokud podržíte stisknuté tlačítko FUNC./SET,
spustí se rychlý posun vpřed.
Poslední políčko Zobrazení posledního políčka
Upravit
Přepíná do režimu úpravy filmu
Filmy nelze přehrávat v režimu indexového přehrávání.
z Hlasitost filmu přehrávaného na televizoru nastavte
ovladačem hlasitosti televizoru (str. 176).
z Při pomalém přehrávání nebo v režimu
nelze zvuk
přehrávat.
127
Střih filmů
Části zaznamenaných filmů můžete odstranit.
Filmy dlouhé 1 sekundu nebo delší lze upravit v jednosekundových přírůstcích, ale chráněné filmy nebo filmy
kratší než 1 sekundu (
15 s*1 nebo 30 s*2) upravit nelze.
*1 Je-li interval fotografování 1 vteřina.
*2 Je-li interval fotografování 2 vteřiny.
Vyberte položku [Upravit].
Přehrávání/mazání
1
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
možnost
na liště pro střih filmu.
2. Stiskněte tlačítko
.
• Zobrazí se panel a lišta
pro střih filmu.
2
Upravte film.
Panel pro střih filmu
1. Pomocí tlačítek
a
vyberte
pozici
(Střih začátek) nebo
(Střih konec).
2. Pomocí tlačítka
bod konce ( ).
nebo
určete
• Pokud přesouváte bod výřezu
pomocí tlačítka
nebo , každou
sekundu se zobrazí
(případně
každých 15 *1 nebo 30 sekund *2
v
), což umožňuje střih filmu ve
vyznačeném bodě.
Lišta pro střih filmu
*1 Je-li interval fotografování 1 vteřina.
*2 Je-li interval fotografování 2 vteřiny.
• I když zadáte bod střihu na jiné pozici než
, výběrem
položky
odstraníte počáteční část filmu z bodu jeden bod
před zadaným bodem střihu a výběr položky
odstraní
další část filmu z bodu po
zadaném bodu výřezu. Upravený
film bude uložen.
• Chcete-li zkontrolovat dočasně sestříhaný film, vyberte
(Přehrát) a stiskněte tlačítko FUNC./SET.
128
• Chcete-li pokračovat v úpravách, zopakujte krok 2.
• Výběrem položky
(Opustit) zrušíte střih a obnovíte ovládací
panel filmu.
3
Vyberte položku [Uložit].
1. Pomocí tlačítka
2. Stiskněte tlačítko
4
nebo
vyberte
.
.
Uložte soubor.
1. Pomocí tlačítka ,
,
nebo
vyberte položku [Nový soubor] nebo
[Přepsat].
2. Stiskněte tlačítko
.
• [Nový soubor] uloží sestříhaný film
pod novým názvem souboru. Původní data zůstanou
beze změny.
Když při ukládání filmu stisknete tlačítko FUNC./SET,
ukládání se zruší.
• [Přepsat] uloží sestříhaný film pod původním názvem.
Původní data budou ztracena.
• Pokud nebude na paměťové kartě dostatek volného místa,
bude možné vybrat pouze [Přepsat].
V závislosti na velikosti souboru filmu může ukládání
sestříhaného filmu trvat delší dobu. Jestliže během této doby
dojde k vybití baterií, nebudou moci být sestříhané filmy
uloženy. Při stříhání filmů doporučujeme použít plně nabitou
baterii nebo samostatně prodávanou sadu napájecího
adaptéru ACK-DC10 (str. 202).
129
Otáčení snímků zobrazovaných na displeji
Snímky lze otočit na displeji o 90° nebo 270° ve směru
hodinových ručiček.
1
90°
270°
Vyberte volbu [Otáčení].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
pomocí tlačítka
nebo
vyberte položku
.
3. Stiskněte tlačítko
2
.
Otočte snímek.
1. Pomocí tlačítka
2. Stiskněte tlačítko
nebo
vyberte snímek, který se má otočit.
.
• Procházení cyklem otočení 90°/270°/originál se provádí
tlačítkem FUNC./SET.
• Nastavení je rovněž možné změnit v režimu indexového
přehrávání.
Orientace snímků stažených do počítače, jež byly ve
fotoaparátu otočeny, bude záviset na softwaru použitém
k jejich stažení.
Protože se orientace snímku zaznamenává, zobrazí se příště
snímek otočený odpovídajícím způsobem.
Přehrávání/mazání
Originál
130
Přehrávání s přechodovými efekty
Můžete vybrat přechodový efekt zobrazený při přehrávání mezi
jednotlivými snímky.
Bez přechodového efektu.
Zobrazený snímek ztmavne a další snímek se postupně zjasňuje,
až se zobrazí celý.
Stisknutím tlačítka
a stisknutím tlačítka
1
nastavíte zobrazení předchozího snímku zleva
zobrazení dalšího snímku zprava.
Vyberte volbu [Přechod].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
pomocí tlačítka
nebo
vyberte položku
.
2
Potvrďte nastavení.
1. Pomocí tlačítka
vyberte efekt.
2. Stiskněte tlačítko
nebo
.
131
Automatické přehrávání (Prezentace)
Automatizované přehrávání snímků na paměťové kartě.
Nastavení snímků pro prezentace jsou založena na standardu DPOF
(Digital Print Order Format).
Všechny sn.
Postupně přehraje všechny snímky na paměťové kartě.
Datum
Postupně přehraje snímky s určeným datem.
Má kategorie Postupně přehraje snímky vybrané kategorie.
Postupně přehraje pouze filmové soubory.
Fotografie
Postupně přehraje pouze fotografie.
Postupně přehraje snímky vybrané pro každou
Uživ. nast. 1–3 prezentaci, Uživ. nast. 1, Uživ. nast. 2 nebo Uživ.
nast. 3 (str. 134).
–
1
Postupně přehraje snímky v určené složce.
Vyberte položku [Prezentace].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
pomocí tlačítka
nebo
vyberte položku
.
3. Stiskněte tlačítko
2
.
Vyberte metodu přehrávání.
1. Stiskněte tlačítko
2. Pomocí tlačítka
typ prezentace.
•
.
nebo
vyberte
,
,
: Stisknutím tlačítka
FUNC./SET vyberte datum, kategorii
nebo složku, které chcete přehrát (str. 133).
•
– : Stisknutím tlačítka FUNC./SET vyberte snímky,
které chcete přehrát (str. 134).
• Chcete-li přidat přechodový efekt pro přehrávání snímků,
použijte pro výběr [Efekt] tlačítko
a pomocí tlačítka
nebo
tlačítka
vyberte typ efektu (str. 132).
Přehrávání/mazání
Složka
Filmy,
132
3
Spusťte prezentaci.
1. Stiskněte tlačítko
2. Pomocí tlačítka
položku [Start].
3. Stiskněte tlačítko
.
nebo
vyberte
.
• Při prezentaci jsou k dispozici
následující funkce.
- Pozastavení/pokračování: Stiskněte tlačítko FUNC./SET.
- Převíjení vpřed/zpět: Stiskněte tlačítko
nebo
(přidržením tlačítka přepnete na rychlejší procházení snímky).
Zastavení prezentace
Stiskněte tlačítko MENU.
Přechodové efekty
Můžete vybrat přechodový efekt, který bude použit při nahrazování
jednoho snímku jiným.
Bez přechodového efektu.
Nový snímek se postupně vyjasňuje tak, jak se pohybuje
zespodu nahoru.
Nový snímek se nejprve objeví ve tvaru křížku, postupně se rozvine
a zobrazí se celý.
Části nového snímku se pohybují horizontálně, poté se snímek
rozvine a zobrazí se celý.
V režimu přehrávání jednotlivých snímků můžete spustit
prezentaci od právě zobrazeného snímku přidržením tlačítka
FUNC./SET, pokud je stisknuté tlačítko
. Všimněte si,
že pokud tuto akci provedete u posledního zobrazeného
snímku, prezentace se spustí od prvního snímku, který
nese stejné datum.
133
Vyberte datum/kategorii/složku pro přehrávání
( / / )
1
Vyberte metodu přehrávání.
1. Pomocí tlačítka nebo
,
nebo
.
2. Stiskněte tlačítko
.
Vyberte snímky, které chcete
přehrát.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte datum, kategorii nebo
složku, kterou chcete přehrát.
2. Stiskněte tlačítko
•
•
•
•
•
.
Na vybraných obrázcích se zobrazí 3.
Zrušení výběru: znovu stiskněte tlačítko FUNC./SET.
Pro datum/kategorii/složku lze provést vícenásobný výběr.
Snímky se přehrají v pořadí, v jakém byly vybrány.
Kontrola snímků každého data/kategorie/složky: stiskněte
tlačítko
nebo .
• Stisknutím tlačítka MENU dokončíte nastavení.
Přehrávání/mazání
2
vyberte
134
Výběr snímků pro přehrávání (
–
)
Vyberte pouze snímky, které chcete přehrát, a uložte je jako
prezentaci (Uživ. nast. 1, 2, nebo 3). Vybrat lze maximálně
998 snímků. Budou přehrány v pořadí, v jakém byly vybrány.
1
Vyberte metodu přehrávání.
1. Pomocí tlačítka nebo vyberte
,
nebo
.
• Nejprve se zobrazí pouze ikona
.
2. Stiskněte tlačítko
.
• Jestliže nastavíte
, ikona se
změní na
a zobrazí se
.
způsobem po jejich nastavení.
2
a
Vyberte snímky, které
chcete přehrát.
1. Tlačítkem
nebo
vyberte
snímky, které chcete přehrát.
se změní stejným
Značka zaškrtnutí
označující výběr
Číslo označující
pořadí výběru
2. Pomocí tlačítka
vyberte
snímky nebo zrušte výběr snímků.
• Snímky lze vybrat rovněž v režimu
indexového přehrávání.
• Stisknutím tlačítka MENU
dokončíte nastavení.
Výběr všech snímků
1. Poté, co jste v kroku 1 vybrali
– , pomocí tlačítka
vyberte položku [Ozn. vše] a stiskněte tlačítko FUNC./SET.
2. Tlačítkem
vyberte položku [Ozn. vše] a stiskněte
tlačítko FUNC./SET.
3. Pomocí tlačítka
vyberte možnost [OK] a stiskněte
tlačítko FUNC./SET.
Pokud chcete zrušit označení všech snímků,
vyberte [Reset].
135
Nastavení doby přehrávání a opakování
• Doba přehrávání
Nastaví dobu, po kterou zůstane snímek zobrazen. Vyberte
možnost 3 – 10 sekund, 15 sekund nebo 30 sekund. Doba
zobrazení snímku se může lišit v závislosti na snímku.
• Opakovat
Nastaví, zda se prezentace zastaví po zobrazení všech snímků,
nebo zda bude pokračovat až do zastavení.
Vyberte volbu [Nastavit].
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte možnost [Nastavit].
2. Stiskněte tlačítko
2
.
Proveďte konfiguraci
nastavení.
1. Pomocí tlačítek
a
vyberte
volbu [Doba přehrávání] nebo
[Opakovat].
2. Pomocí tlačítka
vyberte volbu.
3. Stiskněte tlačítko
nebo
.
Přehrávání/mazání
1
136
Funkce Korekce červených očí
V zaznamenaných snímcích můžete provést korekci červených očí.
Červené oči nemusí být možné v některých snímcích
automaticky detekovat, nebo nemusí být dosaženo výsledků
dle očekávání.
K uložení opravených snímků doporučujeme použít funkci
[Nový soubor].
Příklady:
- Obličeje v blízkosti okrajů obrazovky nebo obličeje, které se
jeví příliš malé, velké, tmavé nebo světlé vzhledem k celkové
kompozici.
- Obličeje otočené stranou nebo diagonálně nebo zčásti
zakryté obličeje.
1
Vyberte položku [Korekce červ. očí].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
pomocí tlačítka
nebo
vyberte položku
.
3. Stiskněte tlačítko
2
.
Vyberte požadovaný snímek.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
snímek, ve kterém chcete upravit jev
červených očí.
2. Stiskněte tlačítko
.
• Automaticky se zobrazí rámeček
kolem detekovaného jevu červených očí.
• Není-li oblast jevu červených očí detekována automaticky,
vyberte volbu [Přidat rámeček] pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko FUNC./SET (str. 138).
• Chcete-li rámeček korekce zrušit, vyberte položku
[Odebrat rám.] a stiskněte tlačítko FUNC./SET (str. 139).
137
3
Opravte snímek.
1. Pomocí tlačítek
,
,
vyberte volbu [Start].
2. Stiskněte tlačítko
.
Uložte snímek.
1. Pomocí tlačítka ,
,
nebo
vyberte položku [Nový soubor]
nebo [Přepsat].
2. Stiskněte tlačítko
.
• [Nový soubor]: Uloženo jako nový
soubor s novým jménem. Snímek je uložen bez úprav.
Nový snímek je uložen jako poslední soubor.
• [Přepsat]: Uloženo se stejným názvem souboru jako název
snímku bez úprav. Snímek bez úprav se vymaže.
• Pokud vyberete položku [Nový soubor], přejděte na krok 5.
• Chcete-li s korekcí červených očí pokračovat u jiných snímků,
opakujte od kroku 2.
5
Zobrazte uložený snímek.
1. Stiskněte tlačítko
2. Pomocí tlačítka
možnost [Ano].
3. Stiskněte tlačítko
.
nebo
vyberte
.
• Výběrem položky [Ne] se vrátíte
do nabídky
.
z Korekci červených očí nelze provádět u filmů.
z Přepsání nelze provádět u snímků s ochranou.
Přehrávání/mazání
4
nebo
138
z Pokud na paměťové kartě není dostatek místa, nelze korekci
červených očí provést.
z Ačkoli lze korekci červených očí pro každý snímek provést
s libovolným počtem opakování, kvalita snímku se bude
s každým použitím této funkce zhoršovat.
z Protože rámeček korekce se nezobrazí automaticky
u snímků, u kterých již byla úprava provedena pomocí
funkce (Korekce červ. očí), použijte pro úpravu volbu
[Přidat rámeček].
Přidání rámečku korekce
1
Vyberte volbu [Přidat rámeček].
1. Pomocí tlačítek
,
,
nebo
vyberte volbu [Přidat rámeček].
2. Stiskněte tlačítko
.
• Zobrazí se zelený rámeček.
2
Upravte polohu rámečku.
1. Pomocí tlačítka
,
,
přesuňte rámeček.
nebo
• Velikost rámečku lze měnit
pomocí páčky zoomu.
3
Přidejte rámeček korekce.
1. Stiskněte tlačítko
.
• Dojde k přidání rámečku korekce a změně jeho barvy na bílou.
• Chcete-li přidat další rámečky, upravte umístění a stiskněte
tlačítko FUNC./SET.
• Lze přidat až 35 rámečků.
• Po dokončení přidávání rámečků stiskněte tlačítko MENU.
139
Chcete-li provést korekci jevu červených očí správně,
nezapomeňte provést následující kroky (prohlédněte si
obrázek v kroku 2) strana 138:
- Upravte velikost rámečku korekce tak, aby těsně
ohraničoval oblast červených očí, kterou chcete korigovat.
- Je-li na snímku několik fotografovaných objektů
s červenýma očima, přidejte samostatný rámeček pro
každý z nich.
1
Vyberte volbu [Odebrat rám.].
1. Pomocí tlačítek
,
,
nebo
vyberte volbu [Odebrat rám.].
2. Stiskněte tlačítko
2
.
Vyberte rámeček, který má být
odebrán.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte rámeček, který chcete
odstranit.
• Vybraný rámeček se zobrazí
zeleně.
3
Odstraňte rámeček.
1. Stiskněte tlačítko
.
• Vybraný rámeček zmizí.
• Chcete-li pokračovat v odstraňování rámečků, vraťte se ke
kroku 2.
• Po dokončení odstraňování rámečků stiskněte tlačítko MENU.
Přehrávání/mazání
Odebrání rámečků korekce
140
Přidání efektů pomocí funkce Mé barvy
Pomocí funkce Mé barvy můžete do zaznamenávaných snímků
(pouze fotografie) přidávat efekty. Vybírat můžete z následujících
efektů Mé barvy. Podrobnosti najdete v části str. 103.
Živé
1
Světl. tón pleti
Neutrální
Tmavší tón pleti
Sépie
Živá modrá
Černobíle
Živá zelená
Pozitivní film
Živá červená
Vyberte volbu [Mé barvy].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
pomocí tlačítka
nebo
vyberte položku
.
3. Stiskněte tlačítko
2
.
Vyberte požadovaný snímek.
1. Pomocí tlačítka
snímek.
2. Stiskněte tlačítko
nebo
.
vyberte
141
3
Vyberte typ Mé barvy.
2. Stiskněte tlačítko
4
.
Uložte snímek.
1. Pomocí tlačítka
možnost [OK].
2. Stiskněte tlačítko
nebo
vyberte
.
• Nově uložený snímek změněný
efektem Mé barvy bude v seznamu
jako poslední.
• Chcete-li fotografovat další snímky s efekty, zopakujte postup
od kroku 2.
5
Zobrazte uložený snímek.
1. Stiskněte tlačítko
2. Pomocí tlačítka
možnost [Ano].
3. Stiskněte tlačítko
.
nebo
vyberte
.
• Výběrem položky [Ne] se vrátíte
do nabídky
.
Přehrávání/mazání
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
požadovaný režim Mé barvy.
• Účinek efektu Mé barvy uvidíte
v zobrazovaném snímku.
• Přitlačením páčky zoomu směrem
k
můžete zkontrolovat snímek
zvětšeně. Ve zvětšeném snímku můžete pomocí tlačítka
FUNC./SET přepínat mezi snímkem změněným efektem
Mé barvy a originálním, nezměněným snímkem.
142
z Funkce Mé barvy se neuplatní, pokud není na paměťové
kartě dostatek volného místa.
z Přestože lze do snímku přidávat neomezený počet efektů
Mé barvy, jeho kvalita se bude s každou další aplikací efektu
snižovat a nemusí být možné dosáhnout zamýšlených barev.
z Barva u snímků pořízených pomocí Mé barvy (str. 103)
v režimu fotografování a snímků editovaných funkcí Mé
barvy v režimu přehrávání se může mírně lišit.
Změna velikosti snímků
Snímky můžete uložit s nižším počtem záznamových pixelů,
než má původní snímek.
1 600 × 1 200 pixelů
640 × 480 pixelů
320 x 240 pixelů
1
Vyberte volbu [Změna velikosti].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
pomocí tlačítka
nebo
vyberte položku
.
3. Stiskněte tlačítko
2
.
Vyberte požadovaný snímek.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
snímek, jehož velikost chcete
změnit.
2. Stiskněte tlačítko
.
• U snímků, jejichž velikost nelze
změnit, není možné tlačítko FUNC./SET použít.
143
3
Vyberte požadovanou hodnotu
záznamových pixelů.
1. Pomocí tlačítek
a
záznamové pixely.
2. Stiskněte tlačítko
vyberte
.
4
Uložte snímek.
1. Pomocí tlačítka
možnost [OK].
2. Stiskněte tlačítko
nebo
vyberte
.
• Snímek se změněnou velikostí bude
uložen jako nový soubor. Soubor se
snímkem před zvětšením velikosti
nebude smazán.
• Chcete-li změnit velikost dalších snímků, opakujte postupy
od kroku 2.
5
Zobrazte uložený snímek.
1. Stiskněte tlačítko
2. Pomocí tlačítka
možnost [Ano].
3. Stiskněte tlačítko
.
nebo
vyberte
.
• Výběrem položky [Ne] se vrátíte do
nabídky
.
Velikost filmů a snímků vyfotografovaných v režimu
nelze změnit.
Přehrávání/mazání
• Některá nastavení počtu
záznamových pixelů nelze vybrat v závislosti na místě
dostupném na paměťové kartě (v pravé dolní části ikony se
zobrazuje
).
144
Připojení zvukových poznámek ke snímkům
V režimu přehrávání lze ke snímku připojit zvukové poznámky
(až 1 minuta). Zvuková data se ukládají ve formátu WAVE.
1
Vyberte volbu [Zvuková pozn.].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
pomocí tlačítka
nebo
vyberte položku
.
3. Stiskněte tlačítko
2
.
Vyberte požadovaný snímek.
1. Tlačítkem
nebo
vyberte
snímek, ke kterému chcete připojit
zvukovou poznámku.
2. Stiskněte tlačítko
.
• Zobrazí se ovládací panel zvukové
poznámky.
3
Zaznamenejte poznámku.
1. Pomocí tlačítka
vyberte
.
2. Stiskněte tlačítko
nebo
.
• Zobrazí se uplynulý čas
a zbývající čas.
• Stisknutí tlačítka FUNC./SET
pozastaví záznam. Opětovným
stisknutím záznam obnovíte.
• Ke každému snímku lze připojit
záznam v délce až 1 minuty.
• Stisknutím tlačítka MENU
ukončete nastavení.
Panel zvukové
poznámky
Uplynulý čas/
Zbývající čas
Hlasitost (Možnost úpravy
pomocí tlačítka
nebo
)
145
Panel zvukové poznámky
Tlačítkem
nebo
vyberte možnost a stiskněte tlačítko FUNC./SET.
Ukončí operaci.
Záznam
Spustí záznam.
Pauza
Zastaví záznam nebo přehrávání.
Přehrát
Spustí přehrávání.
Smazat
Vymaže zvukové poznámky. (Na potvrzovací
obrazovce vyberte volbu [Smazat] a poté stiskněte
tlačítko FUNC./SET.)
z K filmům nelze připojovat zvukové poznámky.
z Zvukové poznámky pro chráněné snímky nelze smazat.
Přehrávání/mazání
Opustit
146
Nahrávání pouze zvuku (Zázn. zvuku)
Lze nahrávat souvislou zvukovou poznámku dlouhou až 2 hodiny bez
pořízení snímku.
1
Vyberte volbu [Zázn. zvuku].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
pomocí tlačítka
nebo
vyberte položku
.
3. Stiskněte tlačítko
2
.
Nahrávání zvuků.
1. Pomocí tlačítka
vyberte
.
2. Stiskněte tlačítko
Vzorkování
nebo
.
• Zobrazí se uplynulý čas nahrávání.
• Pomocí tlačítka
nebo
můžete
upravit vzorkovací frekvenci. Kvalita
záznamu progresivně vzroste,
Panel záznamu zvuku
jestliže zvolíte [11.025 kHz],
[22.050 kHz] nebo [44.100 kHz], ale
Zbývající čas
velikost zaznamenaných souborů
příslušným způsobem naroste.
• Stisknutím tlačítka FUNC./SET zastavíte nahrávání.
Opětovným stisknutím tlačítka se spustí nová relace záznamu.
Panel záznamu zvuku
Tlačítkem
nebo
Opustit
vyberte možnost a stiskněte tlačítko FUNC./SET.
Návrat na předchozí obrazovku.
Záznam
Spustí záznam.
Pauza
Zastaví záznam nebo přehrávání.
Přehrát
Pomocí tlačítka
nebo
vyberte zvuk, který se má
přehrát, a stiskněte tlačítko FUNC./SET.
Převíjení
zpět
Podržením tlačítka FUNC./SET se spustí převíjení
zpět. Zvuk nelze během zpětného převíjení poslouchat.
147
Převíjení
vpřed
Podržením tlačítka FUNC./SET se spustí převíjení
vpřed. Zvuk nelze během převíjení vpřed poslouchat.
Smazat
Na potvrzovací obrazovce vyberte položku [Smazat]
nebo [Smazání všech] a stiskněte tlačítko FUNC./SET.
Ochrana
Chrání před nechtěným smazáním. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte zvuk a tlačítkem FUNC./SET vyberte
nebo zrušte možnost chránění.
Hlasitost
Pomocí tlačítka
nebo
můžete upravit hlasitost.
Ochrana snímků
Důležité snímky a filmy můžete chránit před nechtěným smazáním.
Vybrat
Nastavení ochrany můžete upravit zvlášť pro
jednotlivé snímky během jejich prohlížení.
Vybrat rozsah
Lze vybrat první a poslední snímek a ochránit
všechny snímky v rozsahu.
Vybrat podle data
Můžete chránit snímky od určeného data.
Vybrat podle kateg.
Můžete chránit snímky určené kategorie.
Vybrat podle složky
Můžete chránit snímky v určené složce.
Všechny sn.
Můžete chránit všechny snímky na paměťové kartě.
1
Vyberte volbu [Ochrana].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
pomocí tlačítka
nebo
vyberte položku
.
3. Stiskněte tlačítko
.
Přehrávání/mazání
z Viz Rychlost záznamu zvukových dat a délka nahrávání
(odhad) (str. 212).
z Záznam se automaticky zastaví, jestliže je paměťová
karta plná.
148
2
Zvolte metodu výběru.
1. Pomocí tlačítka
nebo
zvolte
metodu výběru.
• Stisknutím tlačítka MENU se vrátíte
na předchozí obrazovku.
2. Stiskněte tlačítko
.
[Vybrat]
3
Nastavte ochranu snímku.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
snímek, který se má chránit.
2. Stiskněte tlačítko
.
• Opětovným stisknutím tlačítka
FUNC./SET zrušíte nastavení.
• Chcete-li pokračovat v nastavení
ochrany dalších snímků,
Ikona chráněného
opakujte postup.
• Nastavení je rovněž možné změnit v režimu indexového
přehrávání.
• Nastavení dokončete tak, že stisknete tlačítko MENU.
[Vybrat rozsah]
3
Vyberte první obrázek.
1. Stiskněte tlačítko
.
2. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
první obrázek v rozsahu, který má
být chráněn.
3. Stiskněte tlačítko
.
149
4
Vyberte poslední obrázek.
1. Pomocí tlačítka
vyberte položku
[Poslední snímek].
2. Stiskněte tlačítko
.
4. Stiskněte tlačítko
.
• Obrázek s nižším číslem než
první obrázek nelze vybrat jako
poslední obrázek.
• Vybrat lze maximálně 500 snímků.
5
Chraňte své snímky.
1. Pomocí tlačítka
[Ochrana].
2. Stiskněte tlačítko
vyberte položku
.
• Obrazovka se vrátí na obrazovku
metody výběru.
• Výběrem položky [Odemknout]
zrušíte výběr chráněných snímků.
Přehrávání/mazání
3. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
poslední obrázek v rozsahu.
150
[Vybrat podle data]/[Vybrat podle kateg.]/[Vybrat podle složky]
3
Vyberte snímky.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
datum, kategorii nebo složku, která
má být chráněna.
2. Stiskněte tlačítko
.
• Na vybraných obrázcích se zobrazí 3.
• Opětovným stisknutím tlačítka
FUNC./SET zrušíte nastavení.
• Můžete vybrat více dat, kategorií nebo složek.
• Pomocí tlačítka
nebo
potvrďte každé datum,
kategorii nebo ikonu složky.
3. Stiskněte tlačítko
4
.
Chraňte své snímky.
1. Pomocí tlačítka
nebo
možnost [Ochrana].
2. Stiskněte tlačítko
vyberte
.
• Vrátíte se na obrazovku metod výběru.
• Výběrem položky [Odemknout]
odstraníte ochranu vybraných snímků.
• Výběrem položky [Stop] zrušíte nastavení ochrany
aktuálního výběru.
[Všechny sn.]
3
Chraňte své snímky.
1. Pomocí tlačítka
nebo
možnost [Ochrana].
2. Stiskněte tlačítko
vyberte
.
• Vrátíte se na obrazovku metod výběru.
• Výběrem položky [Odemknout]
odstraníte ochranu všech snímků.
• Výběrem položky [Stop] zrušíte nastavení ochrany
aktuálního výběru.
151
Smazání všech snímků
Snímky můžete z paměťové karty vymazat.
Smaže vybrané snímky jeden po druhém.
Vybrat rozsah
Výběr prvního a posledního snímku a vymazání
všech snímků v rozsahu.
Vybrat podle data
Smaže snímky podle vybraného data.
Vybrat podle kateg.
Smaže snímky vybrané kategorie.
Vybrat podle složky
Smaže snímky ve vybrané složce.
Všechny sn.
Smaže všechny snímky na paměťové kartě.
z Mějte na paměti, že smazané snímky nelze obnovit.
Než snímek smažete, věnujte mu náležitou pozornost.
z Touto funkcí nelze smazat chráněné snímky.
1
Vyberte volbu [Smazat].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
pomocí tlačítka
nebo
vyberte položku
.
3. Stiskněte tlačítko
2
.
Vyberte metodu vymazání.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
metodu vymazání.
• Stisknutím tlačítka MENU se vrátíte
na předchozí obrazovku.
2. Stiskněte tlačítko
.
Přehrávání/mazání
Vybrat
152
[Vybrat]
3
Vyberte snímek.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
snímek, který chcete vymazat.
2. Stiskněte tlačítko
.
• Stisknete-li znovu tlačítko FUNC./
SET, zrušíte výběr nastavení.
• Nastavení je rovněž možné změnit
v režimu indexového přehrávání.
3. Stiskněte tlačítko
4
.
Vymažte snímek.
1. Pomocí tlačítka
možnost [OK].
2. Stiskněte tlačítko
nebo
vyberte
.
• Výběrem položky [Stop] zrušíte
výběr snímku, který hodláte smazat,
a vrátíte se ke kroku 2.
[Vybrat rozsah]
3
Vyberte první obrázek.
1. Stiskněte tlačítko
.
2. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
první obrázek v rozsahu, který má
být vymazán.
3. Stiskněte tlačítko
.
153
4
Vyberte poslední obrázek.
1. Pomocí tlačítka
vyberte položku
[Poslední snímek].
2. Stiskněte tlačítko
.
4. Stiskněte tlačítko
.
• Obrázek s nižším číslem než
první obrázek nelze vybrat
jako poslední obrázek.
• Vybrat lze maximálně 500 snímků.
5
Smažte snímky.
1. Stiskněte tlačítko
položku [Smazat].
2. Stiskněte tlačítko
a vyberte
.
• Stisknutím tlačítka MENU zrušíte
výběr snímku, který hodláte smazat,
a vrátíte se ke kroku 2.
Přehrávání/mazání
3. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
poslední obrázek v rozsahu.
154
[Vybrat podle data]/[Vybrat podle kateg.]/[Vybrat podle složky]
3
Vyberte snímky.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
datum, kategorii nebo složku, která
má být vymazána.
2. Stiskněte tlačítko
.
• Na vybraných obrázcích se zobrazí 3.
• Opětovným stisknutím tlačítka
FUNC./SET zrušíte nastavení.
• Můžete vybrat více dat, kategorií nebo složek.
• Pomocí tlačítka
nebo
potvrďte každé datum, kategorii
nebo ikonu složky.
3. Stiskněte tlačítko
4
.
Smažte snímky.
1. Pomocí tlačítka
možnost [OK].
2. Stiskněte tlačítko
nebo
vyberte
.
• Výběrem položky [Stop] zrušíte
výběr snímku, který hodláte smazat,
a vrátíte se ke kroku 2.
[Všechny sn.]
3
Smažte snímky.
1. Pomocí tlačítka
možnost [OK].
2. Stiskněte tlačítko
nebo
vyberte
.
• Výběrem možnosti [Storno] zrušíte
operaci a vrátíte fotoaparát ke
kroku 2.
155
z Stisknutím tlačítka FUNC./SET během mazání snímků
zrušíte tento proces.
z Pokud chcete smazat nejen obrazová data, ale všechna
data obsažená na paměťové kartě, paměťovou kartu
zformátujte (str. 168).
Přehrávání/mazání
156
Nastavení tisku/Nastavení přenosu
Nastavení tisku DPOF
Pomocí fotoaparátu můžete předem vybrat snímky na paměťové kartě
pro tisk a určit počet kopií. Nastavení vytvořené fotoaparátem vyhovuje
standardům DPOF (Digital Print Order Format). Toto je velmi praktické
pro tisk na tiskárně kompatibilní s funkcí přímého tisku nebo pro
odesílání snímků do fotolaboratoře, která podporuje standard DPOF.
z Zadané nastavení tisku se také vztahuje k seznamu
výtisků (str. 19).
z Nastavení tisku se nemusí ve výtisku projevit v závislosti na
tiskárně nebo fotolaboratoře.
z Filmy nelze tisknout.
z U paměťové karty, na které bylo nastavení tisku provedeno
jiným fotoaparátem vyhovujícím standardu DPOF, se může
zobrazit ikona
. Tato nastavení se přepíší nastaveními
uskutečněnými vaším fotoaparátem.
Nastavení stylu tisku
Po nastavení stylu tisku vyberte snímky pro tisk. Vybrat lze následující
nastavení.
*Výchozí nastavení
Formát
snímků
Standardní*
Snímek se tiskne na samostatnou stranu.
Index
Vytiskne společně vybrané snímky ve
zmenšené velikosti v indexovém formátu.
Obojí
Vytiskne snímky jak ve standardním,
tak v indexovém formátu.
Datum (Zap/Vyp*)
K tisku se přidá datum.
Č. souboru (Zap/Vyp*)
K tisku se přidá číslo souboru.
Výmaz dat DPOF (Zap*/Vyp) Smaže všechny snímky po jejich vytištění.
157
1
Vyberte volbu [Nastavení tisku].
1. Nastavte přepínač režimů na
2. Stiskněte tlačítko
3. Pomocí tlačítek
nabídku
.
.
.
a
vyberte
4. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
možnost [Nastavení tisku].
2
.
Potvrďte nastavení.
1. Pomocí tlačítka
položku nabídky.
nebo
vyberte
2. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
nastavení, která se mají konfigurovat.
3. Stiskněte tlačítko
.
z Nastavení Datum a Č. souboru se změní podle položky
Formát snímků následujícím způsobem.
- [Index]
Položky [Datum] a [Č. souboru] nelze nastavit na hodnotu
[Zap] současně.
- [Standardní] nebo [Obojí]
Položky [Datum] a [Č. souboru] lze současně nastavit na
hodnotu [Zap]; tisknutelné informace se však mohou
u jednotlivých tiskáren lišit.
z Snímky opatřené datem pomocí
(Razítko data) (str. 20)
se tisknou vždy s datem bez ohledu na nastavení položky
[Datum]. Pokud je kromě toho položka [Datum] nastavena
na hodnotu [Zap], může u některých tiskáren dojít ke
dvojímu vytištění data.
z Datum se tiskne ve stylu definovaném v nabídce
[Datum/čas]
(str. 12).
Nastavení tisku/Nastavení přenosu
5. Stiskněte tlačítko
158
Výběr metody nastavení tisku
Vybrat sním. a počet
Nakonfiguruje nastavení tisku pro jednotlivé
snímky při jejich prohlížení.
Vybrat rozsah
Slouží k výběru prvního a posledního snímku
a tisku všech snímků v rozsahu.
Vybrat podle data
Změní parametry tisku pro snímky
s vybraným datem.
Vybrat podle kateg.
Změní parametry tisku pro snímky
ve vybrané kategorii.
Vybrat podle složky
Změní parametry tisku pro snímky
ve vybrané složce.
Vybrat všechny sním. Nakonfiguruje nastavení tisku pro všechny snímky.
Zrušit všechny výb.
Odebere všechna nastavení tisku ze snímků.
Pro každý vybraný snímek bude vytištěna jen jedna kopie.
Pomocí volby [Vybrat sním. a počet] můžete zadat počet kopií
k tisku jen v případě, že je volba [Formát snímků] nastavena na
hodnotu [Standardní] nebo [Obojí] (str. 156).
1
Zvolte metodu výběru.
1. Nastavte přepínač režimů na
2. Stiskněte tlačítko
.
3. Pomocí tlačítek
nabídku
.
a
4. Pomocí tlačítka
metodu výběru.
nebo
5. Stiskněte tlačítko
.
vyberte
.
zvolte
159
[Vybrat sním. a počet]
2
Vyberte snímky.
• Metody výběru se liší podle jednotlivých nastavení formátu
snímků (str. 156).
Standardní (
)/Obojí (
1. Pomocí tlačítka
snímky.
2. Stiskněte tlačítko
nebo
)
Počet tištěných kopií
vyberte
.
4. Stiskněte tlačítko
Index (
.
):
1. Pomocí tlačítka
snímky.
Index výběru k tisku
nebo
vyberte
2. Pomocí tlačítka
můžete snímky
vybrat nebo jejich výběr zrušit.
3. Stiskněte tlačítko
.
• Snímky lze vybrat rovněž v režimu
indexového přehrávání (snímky
v sadách po devíti).
[Vybrat rozsah]
2
Vyberte první obrázek.
1. Stiskněte tlačítko
.
Nastavení tisku/Nastavení přenosu
3. Pomocí tlačítek
a
vyberte
požadovaný počet tištěných kopií
(až 99).
160
2. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
první obrázek v rozsahu tisku.
3. Stiskněte tlačítko
3
.
Vyberte poslední obrázek.
1. Pomocí tlačítka
vyberte položku
[Poslední snímek].
2. Stiskněte tlačítko
.
3. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
poslední obrázek v rozsahu.
4. Stiskněte tlačítko
.
• Obrázek s nižším číslem než první
obrázek nelze vybrat jako poslední
obrázek.
• Vybrat lze maximálně 500 snímků.
4
Nakonfigurujte nastavení tisku.
1. Stiskněte tlačítko
a vyberte
položku [Objednat].
2. Stiskněte tlačítko
.
• Obrazovka se vrátí na obrazovku
metody výběru.
• Stisknutím tlačítka MENU zrušíte
nastavení tisku vybraného rozsahu
obrázků.
161
[Vybrat podle data]/[Vybrat podle kateg.]/[Vybrat podle složky]
2
Vyberte snímky.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
datum, kategorii nebo složku, která
se má vytisknout.
3. Stiskněte tlačítko
3
.
Nakonfigurujte nastavení tisku.
1. Pomocí tlačítka
možnost [OK].
nebo
2. Stiskněte tlačítko
vyberte
.
• Obrazovka se vrátí na obrazovku
metody výběru.
• Výběrem možnosti [Storno] zrušíte
nastavení tisku vybraného obrázku.
[Vybrat všechny sním.]
2
Nakonfigurujte nastavení tisku.
1. Pomocí tlačítka
možnost [OK].
2. Stiskněte tlačítko
nebo
vyberte
.
• Obrazovka se vrátí na obrazovku
metody výběru.
• Výběrem možnosti [Storno] zrušíte
operaci a vrátíte fotoaparát
ke kroku 1.
Nastavení tisku/Nastavení přenosu
2. Stiskněte tlačítko
.
• Na vybraných obrázcích se zobrazí 3.
• Opětovným stisknutím tlačítka
FUNC./SET zrušíte nastavení.
• Můžete vybrat více dat, kategorií nebo složek.
• Pomocí tlačítka
nebo
potvrďte každé datum,
kategorii nebo ikonu složky.
162
[Zrušit všechny výb.]
2
Zrušte výběr obrázků.
1. Pomocí tlačítka
možnost [OK].
2. Stiskněte tlačítko
nebo
vyberte
.
• Obrazovka se vrátí na obrazovku
metody výběru.
• Výběrem možnosti [Storno] operaci zrušíte.
z Snímky se tisknou v pořadí podle čísla souboru.
z Vybrat lze maximálně 998 snímků.
z Pokud je fotoaparát připojen k tiskárně, tlačítko
se rozsvítí modře. Nyní se tisk spustí po provedení
následujícího postupu.
1. Stiskněte tlačítko
.
2. Zkontrolujte, zda je vybrána položka [Tisk], a poté
stiskněte tlačítko FUNC./SET.
163
Nastavení přenosu DPOF
Ve fotoaparátu můžete specifikovat nastavení pro snímky před jejich
stažením do počítače. Informace o způsobu přenosu snímků do
počítače jsou uvedeny v Příručce k softwaru.
Nastavení vytvořené fotoaparátem vyhovuje standardům DPOF.
Ikona
se může zobrazit pro paměťovou kartu, na které bylo
nastavení přenosu provedeno jiným fotoaparátem vyhovujícím
standardu DPOF. Tato nastavení se přepíší nastaveními
uskutečněnými vaším fotoaparátem.
Vyberte volbu [Obj. přenosu].
1. Stiskněte tlačítko
.
2. V nabídce
pomocí tlačítka
nebo
vyberte položku
.
3. Stiskněte tlačítko
2
.
Vyberte volbu [Objednat].
1. Pomocí tlačítka
nebo
metodu objednání.
vyberte
Objednat: Vyberte jednotlivé
snímky.
Ozn. vše: Vyberte všechny snímky
na paměťové kartě.
2. Stiskněte tlačítko
.
• Výběrem položky [Reset] zrušíte všechna nastavení
objednávky přenosu.
Nastavení tisku/Nastavení přenosu
1
164
[Objednat]
3
Vyberte snímky.
Výběr přenosu
1. Pomocí tlačítka
nebo
snímky pro přenos.
2. Stiskněte tlačítko
vyberte
.
• Stisknete-li znovu tlačítko FUNC./
SET, zrušíte výběr nastavení.
• Nastavení je rovněž možné změnit
v režimu indexového přehrávání.
• Stisknutím tlačítka MENU ukončete nastavení.
[Ozn. vše]
3
Vyberte volbu [OK].
1. Pomocí tlačítka
možnost [OK].
2. Stiskněte tlačítko
nebo
vyberte
.
• Stisknutím tlačítka MENU ukončete
nastavení.
z Snímky se přenesou v pořadí podle čísla souboru.
z Vybrat lze maximálně 998 snímků.
165
Konfigurace fotoaparátu
Nastavení funkce úspory energie
Tento fotoaparát je vybaven funkcí úspory energie, která umožňuje
automaticky vypnout napájení nebo displej LCD.
Vyp.
zobraz.
V režimu fotografování se displej LCD automaticky vypne po uplynutí
zadaného času v případě, že není použit žádný ovládací prvek
fotoaparátu. K tomu dojde bez ohledu na nastavení [Autom. vypnutí].
Pro opětovné zapnutí LCD monitoru stiskněte jakékoli tlačítko kromě
tlačítka ON/OFF nebo změňte orientaci fotoaparátu.
1
Vyberte položku [Úspora energie].
1. Stiskněte tlačítko
2. Pomocí tlačítek
nabídku
.
.
a
vyberte
3. Pomocí tlačítek
a
vyberte
volbu [Úspora energie].
4. Stiskněte tlačítko
2
Nastavení možností úspory
energie.
1. Pomocí tlačítka
vyberte volbu.
nebo
2. Pomocí tlačítka
nastavte volbu.
nebo
3. Stiskněte tlačítko
3
.
Stiskněte tlačítko
.
.
Konfigurace fotoaparátu
Autom.
vypnutí
Pokud je položka [Autom. vypnutí] nastavena na možnost [Zap], vypne
se fotoaparát v následujících situacích. Stisknutí tlačítka ON/OFF
obnoví napájení fotoaparátu.
• Režim fotografování: Napájení se vypne přibližně za 3 minuty od
posledního použití některého z ovládacích prvků fotoaparátu.
• Režim Přehrávání, při připojení k tiskárně: Napájení se vypne
přibližně za 5 minut od posledního použití některého z ovládacích
prvků fotoaparátu.
166
Funkce úspory energie se neaktivuje během prezentace ani
tehdy, když je fotoaparát připojen k počítači.
Nastavení světového času
Pokud cestujete v cizině, můžete zaznamenávat snímky jednoduše
s lokálním datem a časem pomocí přepínání časových pásem, pokud
si přednastavíte časová pásma svých cílových míst. Můžete tak využít
výhody, že nebudete muset přepínat v nastavení data/času.
Nastavení místního/světového časového pásma
1
Vyberte volbu [Časové pásmo].
1. Stiskněte tlačítko
2. Pomocí tlačítek
nabídku
.
.
a
vyberte
3. Pomocí tlačítka
nebo
možnost [Časové pásmo].
4. Stiskněte tlačítko
2
Vyberte položku
1. Pomocí tlačítka
vyberte
.
2. Stiskněte tlačítko
vyberte
.
(Místní).
nebo
.
• Při prvním používání zkontrolujte,
zda se zobrazí obrazovka na pravé
straně, a poté stiskněte tlačítko FUNC./SET.
3
Vyberte oblast jako místní.
1. Pomocí tlačítka
nebo
místní časové pásmo.
2. Stiskněte tlačítko
vyberte
.
• Chcete-li nastavit letní čas,
stisknutím tlačítka
nebo
zobrazte
. Čas se posune o jednu hodinu dopředu.
167
4
Vyberte položku
1. Pomocí tlačítka
položku
.
(Světový).
vyberte
2. Stiskněte tlačítko
5
.
Vyberte cílovou oblast.
1. Pomocí tlačítka
nebo
časové pásmo cíle.
Časové rozdíly oproti místnímu
časovému pásmu
.
• Můžete nastavit letní čas jako
v kroku 3.
Přepnutí do časového pásma cílového místa.
1
Vyberte volbu [Časové pásmo].
1. Stiskněte tlačítko
2. Pomocí tlačítek
nabídku
.
.
a
vyberte
3. Pomocí tlačítka
nebo
možnost [Časové pásmo].
4. Stiskněte tlačítko
2
Vyberte položku
1. Pomocí tlačítka
vyberte
.
vyberte
.
(Světový).
nebo
2. Stiskněte dvakrát tlačítko
.
• Pro změnu časového pásma
cílového místa stiskněte tlačítko
FUNC./SET.
• Pokud přepnete do časového pásma cílového místa,
na monitoru se zobrazí ikona
.
Konfigurace fotoaparátu
2. Stiskněte tlačítko
vyberte
168
Změníte-li čas a datum ve vybrané položce Světový,
automaticky se změní i čas a datum v položce Místní.
Formátování paměťových karet
Novou paměťovou kartu nebo kartu, z níž chcete vymazat všechny
snímky a jiná data, byste měli vždy naformátovat.
z Upozorňujeme, že zformátováním (inicializací) paměťové
karty se vymažou všechna data včetně chráněných snímků
a jiných typů souborů.
z Pokud se zobrazí ikona , jsou k dispozici zvuková data
nahraná pomocí záznamu zvuku. Před vlastním
zformátováním paměťové karty věnujte náležitou pozornost
jejímu obsahu.
1
Vyberte volbu [Formátovat].
1. Stiskněte tlačítko
2. Pomocí tlačítek
nabídku
.
.
a
vyberte
3. Pomocí tlačítka
nebo
možnost [Formátovat].
4. Stiskněte tlačítko
.
vyberte
169
2
Potvrďte nastavení.
1. Pomocí tlačítka
možnost [OK].
2. Stiskněte tlačítko
nebo
vyberte
.
Nízkoúrovňové formátování
Doporučujeme vám zvolit [Nízkoúrovňové form.], jestliže se
domníváte, že rychlost zápisu/čtení paměťové karty poklesla.
Nízkoúrovňové formátování může u některých paměťových
karet trvat 2 až 3 minuty.
Konfigurace fotoaparátu
• Chcete-li provést nízkoúrovňové
formátování, tlačítkem
vyberte
položku [Nízkoúrovňové form.]
Na monitoru se zobrazí
a tlačítkem
nebo
přidejte
(str. 146), pokud jsou k dispozici
značku zaškrtnutí.
zvuková data nahraná pomocí
• Pokud je zvoleno [Nízkoúrovňové
záznamu zvuku.
form.], můžete formátování
paměťové karty zastavit stisknutím tlačítka FUNC./SET.
Po zastavení formátování můžete paměťovou kartu bez obtíží
používat, ale všechna data budou smazána.
170
Resetování čísla souboru
Zhotoveným snímkům jsou automaticky přiřazována čísla souborů.
Můžete určit, jak bude přiřazováno číslo souboru.
Souvislé
Následujícímu snímku je přiřazeno číslo o jednotku větší
než poslednímu zaznamenanému snímku. Toto je praktické,
když chcete na počítači spravovat všechny snímky
pohromadě, protože zabráníte duplikování názvů souborů
při změně složek nebo výměně paměťových karet.*
* Při použití prázdné paměťové karty. Když je použita paměťová
karta se zaznamenanými daty, porovná se 7místné číslo pro
poslední zaznamenanou složku se snímkem s posledním
záznamem na paměťové kartě a pro nové snímky je jako základ
použito číslo o dvě větší.
Číslo snímku a číslo složky jsou vynulovány na počáteční
hodnotu (100-0001).* Toto je užitečné pro správu snímků
odděleně pro každou složku.
Autom. reset * Při použití prázdné paměťové karty. Pokud se použije paměťová
karta se zaznamenanými daty, je jako základ pro nové snímky na
paměťové kartě použito číslo za 7místným číslem pro poslední
zaznamenanou složku a snímek.
1
Vyberte volbu [Číslov. soub.].
1. Stiskněte tlačítko
2. Pomocí tlačítek
nabídku
.
.
a
vyberte
3. Pomocí tlačítka
nebo
možnost [Číslov. soub.].
2
vyberte
Potvrďte nastavení.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
jednu z položek [Souvislé] nebo
[Autom. reset].
2. Stiskněte tlačítko
.
171
Číslování souborů a složek
Zaznamenaným snímkům jsou přiřazována postupně čísla souborů od
0001 do 9999, složkám jsou přiřazována čísla od 100 do 999. Do jedné
složky lze uložit až 2 000 snímků.
Je vytvořena nová složka
Je vyměněna paměťová karta
za jinou
Paměťová karta 1
Paměťová karta 1 Paměťová karta 2
Paměťová karta 1
Paměťová karta 1 Paměťová karta 2
Souvislé
• Snímky mohou být při nedostatku volného místa uloženy do nové
složky, i když celkový počet snímků ve složce je menší než 2 000,
protože dále uvedené typy snímků jsou vždy ukládány společně do
jedné složky.
- Snímky ze souvislého fotografování.
- Snímky pořízené samospouští (uživatelské nastavení).
- Snímky režimu Stitch Assist.
- Nepohyblivé snímky pořízené v režimu Zdůraznit barvu/Zaměnit
barvu s kategorií [Uložit orig.] nastavenou na [Zap].
• Snímky nelze přehrávat, pokud jsou čísla složek nebo čísla snímků
ve složce duplicitní.
• Informace týkající se struktur složek a typu snímků jsou uvedeny
v Příručce k softwaru.
Konfigurace fotoaparátu
Autom.
reset
172
Vytvoření cílového místa snímku (Složka)
Novou složku můžete vytvořit kdykoli a zhotovené snímky se budou
automaticky ukládat do této složky.
Vytvoř novou
složku
Vytvoří novou složku, až budete příště fotografovat.
Chcete-li vytvořit další složku, znovu zaškrtněte.
Můžete rovněž určit datum a čas, kdy chcete vytvořit
Vytvoř autom. novou složku, s použitím času fotografování po určeném
datu a čase.
Vytvoření složky při dalším fotografování
1
Vyberte volbu [Vytvoř složku].
1. Stiskněte tlačítko
2. Pomocí tlačítek
nabídku
.
.
a
vyberte
3. Pomocí tlačítka
nebo
možnost [Vytvoř složku].
4. Stiskněte tlačítko
2
vyberte
.
Potvrďte nastavení.
1. Tlačítkem
nebo
zaškrtněte
políčko [Vytvoř novou složku].
2. Stiskněte dvakrát tlačítko
.
• Při fotografování se na displeji LCD
zobrazí ikona
. Po vytvoření nové
složky se symbol přestane zobrazovat.
173
Nastavení data a času pro automatické vytvoření složky
1
Vyberte volbu [Vytvoř složku].
1. Stiskněte tlačítko
2. Pomocí tlačítek
nabídku
.
.
a
vyberte
3. Pomocí tlačítka
nebo
možnost [Vytvoř složku].
4. Stiskněte tlačítko
2
vyberte
.
Potvrďte nastavení.
2. Pomocí tlačítek
nebo
vyberte
položku [Čas] a pomocí tlačítek
nebo
vyberte čas.
3. Stiskněte dvakrát tlačítko
•
.
se zobrazuje, když je dosaženo stanoveného času.
Po vytvoření nové složky se symbol přestane zobrazovat.
Do jedné složky lze uložit až 2 000 snímků. Pokud
zaznamenáte více než 2 000 snímků, vytvoří se automaticky
nová složka, i když nevytváříte novou složku.
Konfigurace fotoaparátu
1. Pomocí tlačítek
nebo
vyberte
možnost [Vytvoř autom.] a pomocí
tlačítek
nebo
vyberte datum
vytvoření.
174
Nastavení funkce Autootáčení
Fotoaparát je vybaven inteligentním senzorem orientace,
který rozpozná vertikální natočení fotoaparátu při fotografování,
a automaticky snímek otočí do správné orientace pro zobrazování
na displeji LCD.
1
Vyberte volbu [Autootáčení].
1. Stiskněte tlačítko
2. Pomocí tlačítek
nabídku
.
.
a
vyberte
3. Pomocí tlačítka
nebo
možnost [Autootáčení].
2
vyberte
Potvrďte nastavení.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
jednu z položek [Zap] nebo [Vyp].
2. Stiskněte tlačítko
.
• Jestliže je funkce automatického
otáčení nastavena na [Zap]
a monitor LCD je nastaven během
fotografování do režimu podrobného zobrazování, bude se
zobrazovat
(normální),
(pravá strana dole) nebo
(levá strana dole).
z Tato funkce nemůže pracovat správně, je-li fotoaparát skloněn
nahoru nebo dolů. Zkontrolujte, zda šipka
ukazuje správný
směr, a pokud tomu tak není, funkci automatického otáčení
vypněte nastavením na hodnotu [Vyp].
z I když je funkce Autootáčení nastavena na hodnotu [Zap],
bude orientace snímků stažených do počítače záviset na
softwaru, který ke stažení použijete.
Je-li při fotografování fotoaparát natočen vertikálně, rozpozná
inteligentní senzor orientace „horní“ a „dolní“ stranu snímku.
Na základě zjištěné orientace upraví senzor příslušným způsobem
vyvážení bílé, expozici a zaostření. Tato funkce pracuje bez ohledu
na to, zda je funkce Autootáčení zapnuta či vypnuta.
175
Obnovení nastavení na výchozí hodnoty
1
Vyberte položku [Resetovat vše].
1. Stiskněte tlačítko
2. Pomocí tlačítek
nabídku
.
.
a
vyberte
3. Pomocí tlačítka
nebo
možnost [Resetovat vše].
2
.
Potvrďte nastavení.
1. Pomocí tlačítka
možnost [OK].
2. Stiskněte tlačítko
nebo
vyberte
.
z Když je fotoaparát připojen k počítači nebo tiskárně,
nelze nastavení resetovat.
z Resetovat nelze následující nastavení:
- režim fotografování,
- volby [Časové pásmo], [Datum/čas], [Jazyk]
a [Videosystém] v nabídce [
] (str. 56),
- data vyvážení bílé zaznamenaná funkcí uživatelského
vyvážení bílé (str. 101),
- barvy specifikované v režimech [Zdůraznit barvu] (str. 105)
nebo [Zaměnit barvu] (str. 107),
- nově přidaná nastavení Můj fotoaparát (str. 178).
Konfigurace fotoaparátu
4. Stiskněte tlačítko
vyberte
176
Připojení k televizoru
Fotografování/přehrávání pomocí
televizoru
Pomocí dodaného AV kabelu můžete fotografovat nebo přehrávat
snímky prostřednictvím televizoru.
1
2
Vypněte fotoaparát a televizor.
AV kabel zapojte do zdířky
A/V OUT fotoaparátu.
• Zasunutím nehtu nebo spony
přídržného řemene pod dolní okraj
krytu konektorů na fotoaparátu jej
otevřete a zasuňte kabel AV na
doraz do konektoru.
3
Konektory na druhém konci AV
kabelu zapojte do konektorů
VIDEO IN a AUDIO IN na
televizoru.
VIDEO
AUDIO
Žlutý
Černý
4
5
Zapněte televizor a přepněte jej do videorežimu.
Zapněte fotoaparát.
z Výstupní videosignál lze přepínat (NTSC nebo PAL)
s ohledem na standardy v různých regionech (str. 56).
Výchozí nastavení závisí na regionu.
- NTSC: Japonsko, USA, Kanada, Tchaj-wan a další
- PAL: Evropa, Asie (kromě Tchaj-wanu), Oceánie a další
z Není-li videosystém správně nastaven, nemusí být výstup
z fotoaparátu zobrazován řádně.
177
Osobní nastavení fotoaparátu (nastavení Můj fotoaparát)
Změny v nastavení Můj fotoaparát
1
Vyberte položku nabídky.
1. Stiskněte tlačítko
a
vyberte
3. Pomocí tlačítka
položku nabídky.
nebo
vyberte
Potvrďte nastavení.
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
obsah, který chcete nastavit.
2. Stiskněte tlačítko
.
• Vyberte položku [Téma] pro zadání
všeho ve stejném nastavení.
Osobní nastavení fotoaparátu (nastavení Můj fotoaparát)
2
.
2. Pomocí tlačítek
nabídku
.
Připojení k televizoru
V nastavení Můj fotoaparát si můžete nastavit úvodní obrázek, úvodní
zvuk, zvuk činnosti, samospouště a závěrky. Tato nastavení můžete
měnit a registrovat tak, aby vám co nejlépe vyhovovala.
178
Registrace nastavení Můj fotoaparát
Snímky nahrané na paměťovou kartu a nově zaznamenané zvuky
mohou být přidány jako nastavení Můj fotoaparát do položek nabídky
a
. Pro nahrání snímků a zvuků z počítače do fotoaparátu
můžete také použít software dodaný s fotoaparátem.
K obnovení výchozích nastavení Můj fotoaparát je zapotřebí
počítač. K obnovení výchozích nastavení fotoaparátu použijte
dodaný software (ZoomBrowser EX/ImageBrowser).
1
Vyberte položku nabídky.
1. Stiskněte tlačítko
2. Pomocí tlačítek
nabídku
.
.
a
vyberte
3. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
položku nabídky k registraci.
2
Vyberte nastavení.
1. Pomocí tlačítka
nebo
položku
nebo
.
2. Stiskněte tlačítko
3
vyberte
.
Potvrďte nastavení.
[Úvodní obrázek]:
1. Pomocí tlačítka
nebo
vyberte
položku nabídky k registraci.
2. Stiskněte tlačítko
.
179
[Úvodní zvuk]/[Zvuk činnosti]]/
[Zvuk samosp.]/[Zvuk závěrky]:
1. Pomocí tlačítka
(Záznam).
2. Stiskněte tlačítko
nebo
vyberte
.
3. Po dokončení záznamu vyberte
pomocí tlačítek
a
volbu
(Registrovat).
4. Stiskněte tlačítko
.
• Po uplynutí doby nahrávání se nahrávání automaticky zastaví.
• Chcete-li přehrát záznam, vyberte
(Přehrát).
• Nechcete-li registraci provést, vyberte
(Opustit).
4
Zaregistrujte nastavení.
2. Stiskněte tlačítko
nebo
vyberte
.
• Registraci můžete zrušit výběrem
možnosti [Storno].
z Následující položky nelze registrovat jako nastavení
Můj fotoaparát:
- filmy,
- zvuky nahrané pomocí funkce zvukové poznámky (str. 144),
- zvuky nahrané pomocí záznamu zvuku (str. 146).
z Jestliže je přidáno nové nastavení Můj fotoaparát, předchozí
nastavení se smaže.
Více informací o tvorbě a přidávání dat do nastavení Můj
fotoaparát je uvedeno v dodávané Příručce k softwaru.
Osobní nastavení fotoaparátu (nastavení Můj fotoaparát)
1. Pomocí tlačítka
možnost [OK].
180
Odstraňování problémů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fotoaparát (str. 180)
Při zapnutém napájení (str. 181)
Displej LCD (str. 181)
Fotografování (str. 183)
Záznam filmů (str. 187)
Přehrávání (str. 188)
Baterie/nabíječka baterií (str. 189)
Výstup na televizor (str. 189)
Tisk na tiskárně kompatibilní s funkcí přímého tisku (str. 189)
Fotoaparát
Fotoaparát nepracuje.
Napájení není zapnuto.
Kryt prostoru paměťové
karty/baterií je otevřen.
Kapacita nabití baterií
nepostačuje k provozu
fotoaparátu (zobrazí se
hlášení „Vyměnit
akumulátor“).
Nekvalitní kontakt mezi
bateriemi a fotoaparátem.
z Stiskněte tlačítko ON/OFF (str. 14).
z Ujistěte se, že kryty slotu paměťové
karty/baterií jsou řádně zavřeny
(str. 10).
z Vložte do fotoaparátu plně nabitou
baterii (str. 8).
z Použijte sadu napájecího adaptéru
ACK-DC10 (prodávaná samostatně)
(str. 202).
z Před nabíjením nebo použitím baterií
očistěte kontakty jemným bavlněným
hadříkem (str. 198).
Z fotoaparátu vycházejí zvuky.
Fotoaparát byl otočen
z horizontální/vertikální
orientace.
z Jedná se o činnost mechanismu
detekce orientace fotoaparátu.
Není to chybná funkce.
181
Při zapnutém napájení
Zobrazí se hlášení „Karta zamčena!“.
Destička ochrany proti
zapisování na paměťové
kartě SD nebo SDHC je
v poloze bránící zápisu.
z Chcete-li na paměťovou kartu
nahrávat, snímky na ní mazat nebo
ji formátovat, posuňte destičku
ochrany proti zapisování
nahoru (str. 200).
Zobrazí se nabídka Datum/čas.
Vestavěná dobíjecí lithiová z Okamžitě vestavěnou baterii
baterie je vybitá.
nabijte (str. 8).
Displej LCD
LCD monitor je nastaven
na polohu Vyp.
Možnost [Úspora energie]
je nastavena na hodnotu
[Vyp. zobraz.].
z Stiskněte tlačítko DISP. pro zapnutí
LCD monitoru (str. 58).
z Pro opětovné zapnutí LCD monitoru
stiskněte jakékoli tlačítko kromě
tlačítka ON/OFF nebo změňte
orientaci fotoaparátu (str. 165).
LCD monitor se během fotografování vypne.
Jestliže je funkce [Úspora energie] nastavena na možnost
[Vyp. zobraz.], funkce úspory energie vypne monitor LCD
během fotografování v režimu
.
Při zapínání je obrazovka fotoaparátu černá.
V nastavení Můj fotoaparát z Změňte počáteční snímek
v nastavení Můj fotoaparát (str. 177)
byl jako úvodní obrázek
nebo použijte poskytnutý softwarový
vybrán nekompatibilní
program.
snímek.
Odstraňování problémů
Nic se nezobrazuje.
182
Displej je tmavý.
z Jde o přirozenou vlastnost zařízení
V přímém slunci nebo
vybavených CCD snímači, nejedná
v ostrém světle může obraz
na LCD monitoru ztmavnout. se o chybnou funkci přístroje. Tento
snímek nebude zaznamenán do
nepohyblivých snímků, bude ale
zaznamenán do filmů.
Displej bliká.
Displej bliká, když se
fotografuje při zářivkovém
osvětlení.
z Nejedná se o chybnou funkci
fotoaparátu (blikání se zaznamená
do filmů, u fotografií nebude).
Na displeji LCD se zobrazuje pruh světla (červený, nafialovělý).
Občas k tomu dochází, když z Jde o přirozenou vlastnost zařízení
vybavených CCD snímači, nejedná
se fotografuje světlý objekt,
se o chybnou funkci přístroje. Tento
např. slunce nebo jiný zdroj
pruh nebude zaznamenán do
světla.
nepohyblivých snímků, bude ale
zaznamenán do filmů.
Zobrazí se
.
Pomalá rychlost závěrky se z Nastavte režim IS na jakékoliv
nastavení jiné než [Vyp] (str. 70)
nejčastěji volí v důsledku
z Zvětšete citlivost ISO (str. 71).
nedostatečného světla.
z Zvolte nastavení jiné než
(vypnutý blesk) (str. 64).
z Nastavte samospoušť a fotoaparát
upevněte do stativu nebo jiného
zařízení (str. 66).
Zobrazí se
.
Zobrazuje se při použití
paměťové karty, na které
bylo nastavení tisku,
přenosu nebo výběru
snímků prezentace
provedeno jiným
fotoaparátem vyhovujícím
standardu DPOF.
z Tato nastavení se přepíší
nastaveními uskutečněnými vaším
fotoaparátem (strany 131, 156).
183
Je vidět šum./Pohyby objektu jsou nepravidelné.
Fotoaparát automaticky
z Nemá to žádný vliv na
zesvětlil snímek na displeji
zaznamenávaný obraz.
LCD, aby byl lépe vidět při
fotografování v nepříznivých
světelných podmínkách
(str. 59).
Fotografování
Fotoaparát nenahrává.
Zobrazení snímku v hledáčku v porovnání se
zaznamenaným snímkem.
Obvykle zaznamenaný
snímek obsahuje větší část
scény, než je vidět
v hledáčku.
z Skutečnou velikost snímku si můžete
zkontrolovat na LCD monitoru. Detaily
je lepší fotografovat pomocí LCD
monitoru (str. 58).
Odstraňování problémů
z Přepněte do režimu fotografování
Fotoaparát je v režimu
(str. 43).
přehrávání nebo je připojen
k počítači/tiskárně.
Nabíjí se blesk.
z Po nabití blesku svítí indikátor
oranžově. Fotografování je nyní
možné (str. 44).
Paměťová karta je zaplněna. z Vložte novou paměťovou kartu (str. 9).
z Pokud je to nezbytné, stáhněte
snímky do počítače a potom je na
paměťové kartě smažte, abyste
vytvořili volné místo.
Paměťová karta není řádně z Paměťovou kartu naformátujte (str. 168).
naformátována.
z Pokud opětovné zformátování
nepomůže, jsou logické obvody
paměťové karty pravděpodobně
poškozeny. V tom případě se obraťte
na nejbližší zákaznickou podporu
Canon (Help Desk).
Paměťová karta SD nebo
z Posuňte destičku ochrany proti
SDHC je chráněna proti zápisu. zapisování nahoru (str. 200).
184
Snímek je rozmazán nebo není zaostřen.
S fotoaparátem se při
z Projděte si postupy uvedené v části
stisknutí spouště pohnulo.
„Zobrazí se
“ (str. 182).
Pomocné světlo AF je
z Na místech s nedostatečným
nastaveno na možnost [Vyp]. osvětlením, kde fotoaparát obtížně
zaostřuje, se rozsvítí pomocné světlo
AF. Protože pomocné světlo AF není
při vypnutí funkční, aktivujte jej
nastavením na [Zap] (str. 53). Dejte
ale pozor, abyste pomocné světlo AF
rukama nezastínili.
Objekt není ve fokálním
z Fotografujte objekt ve správné
rozsahu.
vzdálenosti fotografování (str. 206).
z Fotoaparát je pravděpodobně
nastaven na nežádoucí funkci
(například Makro). Zrušte nastavení
tohoto režimu.
Objekt je obtížné zaostřit. z Fotografujte se zablokovaným
zaostřením nebo blokováním
AF (str. 94).
Objekt je na snímku příliš tmavý.
Nedostatečné světlo pro
fotografování.
Objekt je podexponován,
protože je příliš jasné
okolní světlo.
z Nastavte blesk na možnost
(zapnutý blesk) (str. 64).
z Nastavte kompenzaci expozice na
kladnou (+) hodnotu (str. 97).
z Použijte funkce blokování AE nebo
bodového měření (strany 95, 98).
Objekt je příliš vzdálen pro z Když používáte vestavěný blesk,
použití blesku.
fotografujte objekt ve správném
rozsahu vzdálenosti fotografování
(str. 207).
z Zvyšte citlivost ISO a potom
fotografujte (str. 71).
185
Objekt v zaznamenaném snímku je příliš jasný nebo je
snímek vybledlý.
Objekt je příliš blízko, proto z Když používáte vestavěný blesk,
je zábleskové osvětlení
fotografujte objekt ve správném
příliš silné.
rozsahu vzdálenosti fotografování
(str. 207).
Objekt je přeexponován,
z Nastavte kompenzaci expozice na
protože okolní světlo není
zápornou (–) hodnotu (str. 97).
dostatečné.
z Použijte funkce blokování AE nebo
bodového měření (strany 95, 98).
Do fotoaparátu proniká
z Změňte úhel záběru.
příliš mnoho světla, nebo se
světlo odráží od objektu.
Je zapnutý blesk.
z Nastavte blesk na možnost
(vypnutý blesk) (str. 64).
Ve snímku je šum.
z Vyšší citlivosti ISO a nastavení
(Auto, vysoká citl. ISO) mohou zvýšit
šum ve snímku. Chcete-li dosahovat
vysoké kvality snímků, snažte se
používat co nejmenší citlivost
ISO (str. 71).
z V režimech
,
,
,
,
,
a
se citlivost ISO zvyšuje, a tím
může dojít ke zviditelnění šumu.
V obraze se objevují bílé tečky.
Světlo blesku se odráží od z Jedná se o fenomén související
volných prachových částic
s digitálními fotoaparáty, v žádném
vznášejících se ve vzduchu
případě to neznamená jejich
nebo od hmyzu. To je
chybnou funkci.
patrné zejména při
širokoúhlém fotografování.
Odstraňování problémů
Příliš vysoká citlivost ISO.
186
Oči jsou červené.
Když se fotografuje s bleskem z Fotografujte s funkcí [Zap. světlo]
v tmavém prostředí, světlo
v části [Nastavení blesku] nastavenou
od očí je odráženo zpět.
na možnost [Zap] (str. 77). Aby byl tento
režim účinný, musí se fotografovaná
osoba dívat přímo do zdroje světla pro
redukci jevu červených očí. Požádejte
fotografované osoby, aby se dívaly
přímo do světla.
Ještě lepších výsledků můžete
dosáhnout tím, že přidáte světlo
v interiéru nebo se přiblížíte k objektu.
Závěrka nebude po dobu 1 sekundy
od zapnutí zdroje světla pro redukci
jevu červených očí aktivní.
z Pokud nastavíte položku [Červené oči]
v části [Nastavení blesku] na možnost
[Zap], fotoaparát automaticky při pořízení
snímku opraví červené oči a snímek
zaznamená na paměťovou kartu.
z U snímků, na kterých se projevuje jev
červených očí, můžete provést korekci
červených očí pomocí funkce [Korekce
červ. očí] v nabídce
menu
(str. 136).
Souvislé fotografování je pomalé.
Výkonnost paměťové
karty poklesla.
z Chcete-li zvýšit výkonnost souvislého
fotografování, doporučujeme
paměťovou kartu ve fotoaparátu
naformátovat poté, co uložíte všechny
snímky z ní do počítače (str. 168).
Záznam snímků na paměťovou kartu trvá dlouho.
Paměťová karta byla
naformátována v jiném
zařízení.
z Použijte paměťovou kartu
naformátovanou ve vašem
fotoaparátu (str. 168).
Objektiv se nezasune.
Při zapnutém napájení
byl otevřen kryt prostoru
paměťové karty/baterií.
z Po zavření krytu prostoru paměťové
karty/baterií zapněte napájení a potom
jej opět vypněte.
187
Záznam filmů
Doba nahrávání se řádně nezobrazuje nebo se záznam
neočekávaně zastaví.
z I když během fotografování se
nemusí doba nahrávání zobrazovat
správně, bude film na paměťové
kartě zaznamenán v pořádku.
Doba nahrávání se bude zobrazovat
správně, když paměťovou kartu
naformátujete v tomto fotoaparátu
(s výjimkou paměťových karet
s pomalou rychlostí
nahrávání) (str. 168).
„!” Na displeji LCD se zobrazí červeně „!“ a záznam se
automaticky zastaví.
Ve vestavěné paměti
fotoaparátu není dostatek
volného místa.
z Zkuste následující opatření.
- Před záznamem naformátujte
kartu nízkoúrovňovým
formátováním (str. 168).
- Vyberte nižší počet záznamových
pixelů (str. 68).
- Použijte superrychlou paměťovou
kartu (SDC-512MSH apod.).
Zoom není funkční.
Při fotografování v režimu
Film byla stisknuta páčka
zoomu.
z Zoom nastavujte před pořizováním
filmových záběrů (str. 60). Mějte na
paměti, že digitální zoom je dostupný
při fotografování, ale u filmu pouze
v režimu Standardní (str. 60).
Odstraňování problémů
Používají se dále uvedené
typy paměťových karet.
- Paměťové karty
s pomalou rychlostí
nahrávání.
- Paměťové karty
naformátované v jiném
fotoaparátu nebo
v počítači.
- Paměťové karty, na
kterých byly snímky
opakovaně nahrávané
a mazané.
188
Přehrávání
Nelze přehrávat.
Pokoušíte se přehrávat
snímky pořízené jiným
fotoaparátem nebo
upravované na počítači.
V počítači byl změněn
název souboru nebo bylo
změněno jeho umístění.
z Snímky z počítače, které nelze
přehrávat, bude možné přehrát,
když jsou přidány do fotoaparátu
pomocí dodaného softwaru.
z Nastavte název souboru nebo jeho
umístění podle formátu souboru/
struktury fotoaparátu. Podrobnosti
naleznete v Příručce k softwaru.
Filmy nelze upravovat.
Některé filmy zaznamenané jiným fotoaparátem nelze dále upravovat.
Filmy se nepřehrávají správně.
Filmy zaznamenané s vysokým počtem záznamových pixelů
a vysoké rychlosti snímání se mohou dočasně při přehrávání
zastavovat, pokud jsou přehrávány z paměťových karet s pomalou
rychlostí čtení.
Při přehrávání filmů v počítači s nedostatečnými systémovými
zdroji může docházet k vynechávání obrazových snímků nebo
k výpadkům zvuku.
Filmy natočené tímto fotoaparátem se na jiném fotoaparátu
nemusejí přehrávat správně.
Čtení snímků z paměťové karty je pomalé.
Paměťová karta byla
naformátována
v jiném zařízení.
z Použijte paměťovou kartu
naformátovanou ve vašem
fotoaparátu (str. 168).
189
Baterie/nabíječka baterií
Baterie se rychle vybijí.
Baterie není využívána na
plnou kapacitu.
Životnost baterií se zvýší,
jestliže jsou po úplném
vybití ihned dobíjeny za
normální teploty (23 °C).
z Informace najdete v části Upozornění
k manipulaci s bateriemi (str. 198).
z Vyměňte baterii za novou (str. 9).
Baterie se nedobíjí.
Životnost baterií je
překročena.
z Vyměňte baterii za novou (str. 9).
Výstup na televizor
Je nastaven nesprávný
videosystém.
Fotografování v režimu
Stitch Assist.
z Videosystém nastavte na odpovídající
normu, NTSC nebo PAL, podle vašeho
televizoru (str. 56).
z Výstup na televizoru se v režimu
Stitch Assist nezobrazí. Fotografujte
v jiném režimu fotografování (str. 43).
Tisk na tiskárně kompatibilní s funkcí přímého tisku
Nelze tisknout
Fotoaparát a tiskárna
z Řádně propojte fotoaparát a tiskárnu
nejsou řádně připojeny.
určeným kabelem.
Není zapnuta tiskárna.
z Zapněte tiskárnu.
Metoda připojení pro tisk je z Vyberte položku [Metoda tisku]
nesprávná.
a možnost [Auto] (str. 56).
Odstraňování problémů
Snímek se na televizoru nezobrazuje nebo je nějak
deformován/zkreslen.
190
Seznam hlášení
Během fotografování nebo přehrávání se mohou na displeji LCD
zobrazovat následující hlášení. Informace o hlášeních, které se
zobrazují při připojení tiskárny, naleznete v Uživatelské příručce
k přímému tisku.
Moment prosím...
Probíhá záznam snímků na paměťovou kartu, probíhá zpracování
korekce červených očí nebo probíhá obnovení výchozích hodnot
nastavení fotoaparátu.
Není paměťová karta
Zapnuli jste fotoaparát bez vložené paměťové karty nebo
s paměťovou kartou vloženou nesprávně (str. 9).
Karta zamčena!
Paměťová karta SD nebo SDHC je chráněna proti zápisu (str. 200).
Nelze nahrát!
Pokoušíte se pořídit snímek bez vložené paměťové karty nebo
s paměťovou kartou vloženou chybně, případně se pokoušíte
připojit zvukovou poznámku k filmu.
Chyba paměťové karty
S paměťovou kartou zřejmě není něco v pořádku. Zformátováním
vadné paměťové karty pomocí fotoaparátu bude pravděpodobně
možné ji dále používat (str. 168). Pokud se však toto chybové
hlášení zobrazuje i v případě, že jste použili dodávanou paměťovou
kartu, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Canon,
protože závada může být ve fotoaparátu.
Plná paměťová karta
Paměťová karta je zaplněna a další snímky nelze zaznamenat nebo
uložit. Nebo nelze nahrát další nastavení snímku, soubory záznamu
zvuku či zvukové poznámky.
191
Chyba pojmenování!
Název souboru není možné vytvořit, protože vytvářený snímek má
stejný název jako složka, kterou se fotoaparát pokouší vytvořit, nebo
bylo již dosaženo nejvyššího možného čísla souboru. V nabídce
(Nastavit) nastavte položku [Číslov. soub.] na [Autom. reset].
Všechny snímky, které chcete uchovat, uložte do počítače a potom
paměťovou kartu zformátujte. Upozorňujeme, že zformátováním se
smažou všechny stávající snímky a další data.
Vyměnit akumulátor
Kapacita baterií nepostačuje k provozu fotoaparátu. Vyměňte je za
nabité nebo je dobijte. Informace najdete také v části Upozornění
k manipulaci s bateriemi (str. 198).
Není žádný snímek
Na paměťové kartě není zaznamenán žádný snímek.
Snímek je příliš velký
Pokoušíte se přehrát snímek větší než 5 616 × 3 744 pixelů nebo
snímek s velkým objemem dat.
Pokusili jste se přehrát nekompatibilní snímek JPEG (upravený
počítačem atd.).
RAW
Snažíte se přehrát nekompatibilní snímek ve formátu RAW.
Nedefinovaný snímek
Pokusili jste se přehrát snímek, jehož data jsou poškozena, snímek,
jehož typ záznamu je specifický pro fotoaparát jiného výrobce, nebo
snímek, který byl stažen do počítače a pozměněn.
Nelze zvětšovat!
Pokoušíte se zvětšit snímek zaznamenaný jiným fotoaparátem nebo
v jiném typu dat, snímek upravený v počítači nebo film.
Nelze otáčet
Pokusili jste se otočit snímek pořízený jiným fotoaparátem nebo
snímek s jiným typem dat nebo snímek upravený počítačem.
Seznam hlášení
Nekompatibilní JPEG
192
Nekompatibilní WAVE
Zvukovou poznámku nelze k tomuto snímku přidat, jelikož typ dat
existující zvukové poznámky je nesprávný. Kromě toho zvuk
nelze přehrát.
Snímek nelze registrovat!
Pokusili jste se registrovat snímek zaznamenaný jiným
fotoaparátem nebo film jako úvodní obrázek.
Snímek nelze upravit
Pokusili jste se přidat efekty pomocí funkce Mé barvy, provést
redukci červených očí, změnit velikost nebo oříznout filmy či snímky
pořízené na jiném fotoaprátu. Případně se pokoušíte změnit velikost
snímku vyfotografovaného v režimu
nebo snímku, jehož velikost
již byla změněna na
. Případně se pokoušíte oříznout snímek
pořízený pomocí funkce
nebo snímek
nebo
.
Nelze kategorizovat
Pokusili jste se kategorizovat snímek, který byl pořízen jiným
fotoaparátem.
Nelze upravit
Nelze použít korekci červených očí, protože červené oči nebyly
detekovány.
Nelze přenést!
Při přenosu snímků do počítače pomocí nabídky Přímý přenos
jste se pokusili vybrat snímek s poškozenými daty nebo snímek
pořízený jiným fotoaparátem. Možná jste se rovněž pokusili vybrat
film, když byla v nabídce Přímý přenos zvolena položka [Tapeta].
Chráněno!
Pokusili jste se smazat nebo upravit chráněný snímek, film nebo
zvukovou poznámku.
Příliš mnoho značek
Při nastavení tisku, přenosu nebo prezentace bylo označeno příliš
mnoho snímků. Další již nelze zpracovat.
Nelze provést!
Nelze uložit část nastavení tisku, přenosu nebo prezentace.
193
Snímek nelze vybrat.
Snažíte se o nastavení tisku pro soubor, který není ve formátu JPEG.
Nelze vybrat!
Při výběru rozsahu snímku pro kategorizaci pomocí funkce Má
kategorie, ochrany snímků, mazání snímků nebo určování
nastavení tisku jste vybrali první snímek s číslem souboru vyšším,
než má poslední snímek, nebo poslední snímek s číslem souboru
nižším, než má první snímek. Nebo jste se pokusili zadat více než
501 snímků.
Chyba komunikace
Počítač nebyl schopen stáhnout snímek v důsledku příliš velkého
počtu snímků (přibližně 1 000) uložených na paměťové kartě.
Ke stažení snímků použijte čtečku karet s rozhraním USB nebo
adaptér pro karty PCMCIA.
Chyba obj., zap. fotoaparát
Exx
(xx: číslo) Fotoaparát detekoval chybu. Vypněte napájení, opět
zapněte a potom zkuste fotografovat nebo přehrávat. Pokud se
chybový kód zobrazí znovu, problém přetrvává. Poznamenejte si
číslo chyby a kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Canon.
Pokud se chybový kód zobrazuje bezprostředně po pořízení
snímku, nemusel se snímek zaznamenat. Snímek proto zkontrolujte
v režimu Přehrávání.
Seznam hlášení
Při pohybu s objektivem byla detektována chyba a napájení se
automaticky vypnulo. K této chybě může dojít tehdy, když během
pohybování objektivu objektiv držíte nebo fotografujete na místech
s nadměrným výskytem prachu nebo písku ve vzduchu. Zkuste
znovu zapnout napájení a obnovit fotografování nebo přehrávání.
Pokud se toto hlášení stále zobrazuje, obraťte se na zákaznickou
podporu společnosti Canon, protože závada může být v objektivu
fotoaparátu.
194
Dodatek
Bezpečnostní upozornění
• Před prvním použitím fotoaparátu si přečtěte bezpečnostní opatření
popsaná níže. Dbejte vždy na to, abyste fotoaparát obsluhovali
správným způsobem.
• Bezpečnostní upozornění uvedená na následujících stranách jsou
určena k tomu, aby vám poskytla instrukce, jak bezpečně a správně
obsluhovat fotoaparát a jeho příslušenství a jak zabránit vašemu
zranění, zranění jiných osob nebo poškození zařízení.
• Pojem zařízení označuje fotoaparát, nabíječku baterií nebo
samostatně prodávaný kompaktní napájecí adaptér.
• Pojem baterie označuje modul baterie.
Varování
Zařízení
z Nesměruje fotoaparát do zdrojů jasného světla (například na
slunce za slunečného dne).
Může tak dojít k poškození CCD snímače nebo vašeho zraku.
z Zařízení skladujte mimo dosah dětí a batolat.
• Přídržný řemen: Řemínek fotoaparátu se může omotat dítěti okolo
krku a zapříčinit udušení.
• Paměťová karta: Hrozí nebezpečí náhodného polknutí. V takovém
případě okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
z Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo upravovat jakoukoli
jeho část, pokud to není výslovně uvedeno v této příručce.
z Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem vysokého napětí,
nedotýkejte se blesku fotoaparátu, pokud byl poškozen.
z Zjistíte-li, že ze zařízení vychází kouř nebo nepříjemný zápach,
okamžitě přerušte jeho používání.
195
z Zabraňte, aby zařízení přišlo do styku s vodou nebo jinými
kapalinami, nebo do nich bylo dokonce ponořeno. Pokud se
jeho vnější části dostanou do styku s kapalinami nebo jsou
vystaveny slanému prostředí, otřete je do sucha měkkou
savou látkou.
Pokud budete zařízení dále používat, může dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem. Okamžitě vypněte napájení fotoaparátu
a vyjměte z něj baterie, nebo odpojte nabíječku baterií nebo
kompaktní napájecí adaptér ze zásuvky. Potom se obraťte buď na
prodejce fotoaparátu, kde jste zařízení zakoupili, nebo na nejbližší
zákaznickou podporu Canon.
Baterie
z Nenechávejte baterie v blízkosti zdrojů tepla a nevystavujte je
působení otevřeného ohně nebo tepla.
z Baterie by neměly být ponořeny do vody ani mořské vody.
z Baterie nerozebírejte, neupravujte ani je nevystavujte vysokým
teplotám.
z Zabraňte pádu baterií a silným nárazům, které mohou poškodit
pouzdro.
z Používejte pouze doporučené baterie a příslušenství.
Používání baterií, které nejsou výslovně doporučené pro toto
zařízení, může vést k explozi nebo úniku chemikálií a způsobit požár,
zranění nebo poškození okolí. V případě, že dojde k úniku kapaliny
z baterií a dojde k potřísnění očí, úst, pokožky nebo oděvu, okamžitě
postižená místa opláchněte vodu a vyhledejte lékařskou pomoc.
Dodatek
z K čištění zařízení nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je
alkohol, benzen nebo ředidla.
z Nepřeřezávejte, nepoškozujte síťovou šňůru, neprovádějte její
změny, ani na ni nepokládejte těžké předměty.
z Používejte pouze doporučené napájecí příslušenství.
z Pravidelně odpojujte síťovou šňůru a otírejte prach a nečistotu,
která se usadí na zástrčce, na vnějších plochách síťové
zásuvky a v jejím okolí.
z Nedotýkejte se síťové šňůry mokrýma rukama.
Pokud budete zařízení dále používat, může dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
196
z Po dobíjení nebo při nepoužívání fotoaparátu odpojte
nabíječku a kompaktní napájecí adaptér od zařízení a od sítě,
zabráníte tím požáru nebo jiným rizikům.
z Při nabíjení nepokládejte na nabíječku baterií žádné předměty,
např. oděv, koberec, lůžkoviny nebo polštáře.
Nepřerušené dlouhodobé používání může způsobit přehřátí
a deformaci přístrojů s rizikem požáru.
z K nabíjení baterií používejte jen k tomu určenou nabíječku.
z Nabíječka a kompaktní napájecí adaptér jsou zkonstruovány
výhradně pro toto zařízení. Proto jej nepoužívejte s jinými
výrobky nebo bateriemi.
Vzniká nebezpečí přehřátí a deformace, což může vést k požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
z Před likvidací baterie zakryjte elektrické kontakty samolepicí
páskou nebo jiným izolačním materiálem, aby se zabránilo
přímému styku s jinými předměty.
Kontakt s kovovými předměty nebo jinými materiály v odpadcích
může vést ke vzniku požáru nebo výbuchu.
Další příslušenství
z Nefotografujte pomocí blesku v bezprostřední blízkosti očí
osob nebo zvířat. Působení intenzivního světla vytvořeného
bleskem může poškodit zrak.
Při fotografování s bleskem především udržujte odstup minimálně
jeden metr od malých dětí.
z Předměty citlivé na magnetická pole (jako jsou např. kreditní
karty) nemějte v blízkosti reproduktoru fotoaparátu.
Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo by mohly přestat fungovat.
197
Upozornění
Zařízení
z Nesedejte si, pokud máte fotoaparát v zadní kapse kalhot
nebo sukně.
Mohlo by dojít k závadě fotoaparátu nebo poškození LCD monitoru.
z Při držení fotoaparátu za řemínek nebo při jeho nošení dbejte
na to, abyste přístrojem do ničeho neudeřili nebo jej nevystavili
silným nárazům nebo otřesům.
z Dbejte, abyste objektivem do ničeho neudeřili, a netlačte na něj.
Porušení výše uvedených upozornění může vést ke zranění nebo
poškození zařízení.
z Při používání fotoaparátu na pláži nebo ve větru dbejte na to,
aby se dovnitř nedostal písek nebo prach.
Mohlo by to způsobit závadu fotoaparátu.
z Vyvarujte se používání, umísťování nebo ukládání zařízení
v místech vystavených vlivu přímého slunečního světla nebo
vysokým teplotám, jako je například palubní deska nebo
zavazadlový prostor auta.
z Nepoužívejte zařízení způsobem, při kterém dochází
k překročení jmenovité kapacity elektrické zásuvky nebo
elektroinstalačního příslušenství. Nepoužívejte zařízení
v případě, že napájecí šňůra nebo zástrčka jsou poškozené
nebo pokud není zástrčka zcela zasunuta do zásuvky.
z Nepoužívejte zařízení v prostorách s nedostatečným větráním.
Výše uvedené případy mohou způsobit únik kapalin, přehřátí nebo
výbuch s rizikem požáru, popálení nebo jiného úrazu. Vysoké teploty
mohou způsobit deformace pouzdra.
z Pokud fotoaparát delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj
baterie nebo odpojte nabíječku baterií a uložte zařízení
na bezpečném místě.
Baterie se mohou vybít.
Dodatek
z Neskladujte zařízení na místech s vysokou vlhkostí nebo
výskytem prachu.
z Zajistěte, aby kovové předměty (jako jsou špendlíky nebo klíče)
nebo nečistota nepřišly do styku s konektory nebo zástrčkou
nabíječky.
V takovém případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem
nebo jinému poškození.
198
z Nepřipojujte kompaktní napájecí adaptéry nebo nabíječky baterií
k zařízením, jako elektrické transformátory pro cestu do zahraničí,
protože to může vést k chybné funkci, nadměrné tvorbě tepla,
vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
Blesk
z Nepoužívejte blesk, pokud na jeho optice ulpěly nečistoty,
prach nebo jiné částice.
z Při fotografování nezakrývejte blesk prsty nebo oděvem.
Může dojít k poškození blesku a vzniku kouře nebo hluku.
Vzniklé teplo může poškodit blesk.
z Nedotýkejte se ani povrchu blesku poté, kdy jste zhotovili
několik snímků v rychlém sledu.
Mohlo by dojít k popálení.
Pokyny pro manipulaci
Fotoaparát
z Aby nedocházelo k závadám a poškození elektromagnetickými
vlnami, nikdy nepokládejte fotoaparát do blízkosti motorů nebo
zařízení, která generují silná magnetická pole.
Působení magnetických polí může být příčinou nesprávné funkce
nebo poškození obrazových dat.
z Aby při přesouvání fotoaparátu z chladného do teplého umístění
nedocházelo ke kondenzaci, vložte fotoaparát do plastového
sáčku a vyjměte jej poté, co se aklimatizuje okolní teplotě.
Pokud dojde ve fotoaparátu ke kondenzaci, vyjměte paměťovou
kartu a baterii a nechte fotoaparát nečinný při normální teplotě,
dokud se vlhkost přirozeně nevypaří.
Baterie
z Kontaktní plochy baterií udržujte vždy čisté.
Znečištěné kontaktní plochy mohou způsobit nekvalitní kontakt
mezi bateriemi a fotoaparátem. Před nabíjením nebo použitím
baterií očistěte kontakty jemným bavlněným hadříkem.
199
z Při nízkých teplotách může dojít ke snížení výkonnosti baterie,
a ikona zbývající kapacity
(bliká červeně) se může proto
zobrazit dříve než obvykle.
V takových situacích obnovte bezprostředně před použitím kapacitu
baterií jejich zahřátím, např. v kapse oděvu.
z Ujistěte se však, že v kapse nemáte žádný kovový předmět,
který by mohl vyvolat zkrat, např. kroužek na klíče apod.
Baterie mohou zkratovat.
z Zajistěte, aby žádné kovové předměty,
jako např. kroužek na klíče, nepřišly
do styku s kontakty ( ) a ( ) (obr.
A). Na ochranu baterií nebo jejich
uskladnění při delším nepoužívání,
vždy uzavřete kryt konektoru (obr. B)
Baterie se mohou poškodit za těchto situací.
obr. A
obr. B
Měli byste být schopni zkontrolovat stav nabití baterií v závislosti na
tom, jak je kryt konektoru zapojen (obr. C, D).
obr. D
Vybité baterie
Zapojte je
a zobrazí se S
Zapojte je obráceně
než na obr. C.
Dodatek
obr. C
Nabité baterie
z Doporučujeme baterie ve fotoaparátu úplně vybít a poté je
skladovat ve vnitřních prostorách s nízkou mírou vlhkosti a při
teplotách mezi 0 a 30 °C.
Skladování zcela nabité baterie po delší čas (okolo jednoho roku)
může zkrátit její životnost nebo snížit její výkonnost. Nepoužíváte-li
baterii po delší čas, plně ji nabijte a plně vybijte ve fotoaparátu
alespoň jednou za rok, než ji znovu uskladníte.
200
z Jelikož je toto lithium-ionová baterie, není nutné ji před
dobitím vybít.
z Aby bylo zajištěno plné nabití, doporučujeme vám dobíjet
baterie v den používání nebo den předtím.
• Jinak se nabité baterie přirozeně vybíjejí.
z Plné nabití zcela vybitých baterií trvá přibl. 1 h 30 min
(založeno na testovacích standardech společnosti Canon).
• Pro dobíjení se doporučuje teplota v rozmezí mezi 5 – 40 °C.
• Doba nabíjení se mění v závislosti na okolní teplotě a stavu
nabití baterií.
z Jestliže se podstatně sníží výkon baterií, i když jsou plně
nabité, jejich životnost je u konce a bylo by lepší je vyměnit.
Paměťová karta
z Karta chráněná proti zápisu na paměťových kartách
SD a SDHC.
Destička ochrany
proti zapisování
Posuňte přepínač
nahoru.
Lze zapisovat/mazat
Posuňte přepínač dolů.
(Snímky a ostatní data
na paměťové kartě
můžete chránit.)
Nelze zapisovat/mazat
z Paměťové karty jsou velmi jemná elektronická zařízení.
Proto je neohýbejte, nemanipulujte jimi silou ani je
nevystavujte nárazům či vibracím.
z Paměťovou kartu se nesnažte rozebírat nebo upravovat.
z Zabraňte, aby kontakty na zadní stěně paměťové karty přišly
do styku s nečistotou, vodou nebo cizími předměty.
Nedotýkejte se kontaktů a zabraňte rovněž jejich dotyku
s kovovými předměty.
z Neodlepujte původní štítek paměťové karty a ani jej
nepřelepujte jiným štítkem nebo samolepkou.
201
z Na paměťovou kartu nepište tužkou nebo kuličkovým perem.
Pište pouze fixem s měkkým hrotem (např. mikrofixem).
z Paměťové karty zásadně nepoužívejte nebo neskladujte v dále
uvedených typech prostředí:
• Na místech, kde karta může přijít do styku s prachem nebo pískem.
• Na místech s vysokou vlhkostí a teplotou.
z Protože může dojít k poškození nebo smazání dat, z části nebo
všech, uložených na paměťové kartě, např. působením statické
elektřiny nebo v důsledku chybné funkce paměťové karty,
doporučujeme si vždy důležitá data zálohovat.
z Mějte na paměti, že formátování (inicializace) paměťové karty
smaže všechna data na kartě uložená včetně chráněných snímků.
z Jestliže naformátování ve fotoaparátu neprobíhá řádně,
vypněte přístroj a paměťovou kartu vložte znovu. Potom
přístroj opět zapněte a proveďte nové formátování.
z Buďte opatrní při předávání nebo likvidaci paměťové karty.
Formátování nebo smazání dat na paměťové kartě pouze změní
informace pro správu souborů na kartě a nezajistí úplné
odstranění obsahu.
Při likvidaci paměťové karty přijměte taková opatření, aby
nemohlo dojít k úniku osobních dat, například paměťovou
kartu fyzicky zničte.
Dodatek
z Doporučujeme používat paměťové karty naformátované
v tomto fotoaparátu.
• Paměťovou kartu dodávanou s fotoaparátem může používat bez
dalšího formátování.
• Nepracuje-li fotoaparát řádně, může být příčinou poškozená
paměťová karta. Zformátování paměťové karty může tento
problém vyřešit.
• Jestliže máte problémy se správnou funkcí paměťové karty jiné
značky než Canon, můžete tento problém odstranit jejím
zformátováním.
• Paměťové karty formátované v jiném fotoaparátu, v počítači nebo
periferním zařízení nemusí v tomto fotoaparátu pracovat správně.
V takové situaci naformátujte paměťovou kartu znovu ve fotoaparátu.
202
Sada napájecího adaptéru (prodávaná samostatně)
Pro dlouhodobý provoz fotoaparátu nebo při jeho připojení na počítač
je nejlepší použít k napájení sadu napájecího adaptéru ACK-DC10
(prodávanou samostatně).
Před připojením nebo odpojením napájecího adaptéru vypněte
napájení fotoaparátu.
1
Nejdříve zapojte síťovou šňůru
do kompaktního napájecího
adaptéru a potom její druhý
konec do síťové zásuvky.
Kompaktní napájecí
adaptér CA-DC10
2
Otevřete kryt prostoru
paměťové karty/baterií, stlačte
zámek baterie ve směru šipky
a vsuňte stejnosměrnou spojku,
až zacvakne na místě.
Zámek baterie
• Posunutím zavřete kryt prostoru
paměťové karty/baterií.
Stejnosměrná spojka DR-10
3
Otevřete kryt stejnosměrné
spojky konektoru a do zdířky
DC IN zapojte šňůru.
203
Použití externího blesku
(prodávaného samostatně)
Vysoce výkonný blesk HF-DC1
Tento blesk tvoří doplněk vestavěného blesku fotoaparátu v situacích,
kdy je fotografovaný objekt příliš daleko a není řádně osvětlen.
Dále uvedeným postupem připevněte fotoaparát a vysoce výkonný
blesk na nosnou konzolu.
Kromě tohoto vysvětlení si rovněž prostudujte pokyny, které jste
obdrželi s bleskem.
Objímka
pro stativ
z Při částečně vybité baterii bude nabití blesku delší. Vždy, když
skončíte fotografování s bleskem, přepněte přepínač režimů
do polohy [OFF].
z Dejte pozor, abyste se při fotografování s bleskem nedotýkali
okénka blesku nebo okének senzorů.
z Blesk se může spustit, pokud se někde v těsné blízkosti spustil
jiný blesk.
z Vysoce výkonný blesk se nemusí spustit venku za denního
světla nebo když v okolí nejsou předměty s vysokou odrazivostí.
z Při souvislém fotografování se blesk nespouští u následných
snímků, i když se spustil u prvního snímku.
z Upevňovací šrouby řádně dotáhněte, aby se nemohly uvolnit.
Pokud tak neučiníte, mohl by vám fotoaparát a blesk spadnout
a poškodit se.
Dodatek
Konzola
(Dodána s bleskem.)
204
z Před připevněním konzoly k blesku se ujistěte, že je
nainstalována lithiová baterie (CR123A nebo DL123).
z Pro správné osvětlování objektů blesk nainstalujte tak,
aby byl podél strany fotoaparátu a rovnoběžně s jeho
předním panelem.
z I s nasazeným bleskem lze fotografovat se stativem.
Baterie
• Nabíjení začne být vážně omezeno
Pokud doba použití baterií podstatně poklesla, pečlivě otřete kontakty
suchou látkou. Mohou být ušpiněné, např. mastnotou od prstů.
• Použití při nízkých teplotách
Mějte po ruce náhradní generickou lithiovou baterii (CR123A nebo
DL123). Tuto náhradní baterii doporučujeme mít před výměnou za
baterii v blesku v kapse, aby se zahřála.
• Dlouhodobé nepoužívání
Ponechání baterií ve vysoce výkonném blesku může způsobit únik
kapalin, a tím poškození produktu. Baterie z vysoce výkonného
blesku vyjměte a uložte je na chladném suchém místě.
205
Ošetřování a údržba fotoaparátu
Nikdy k čištění fotoaparátu nepoužívejte organická rozpouštědla,
benzín, syntetické čisticí prostředky ani vodu. Tyto substance
mohou zařízení zdeformovat nebo jinak poškodit.
Tělo fotoaparátu
Fotoaparát jemně otřete hebkou látkou nebo papírovým ubrouskem na
čištění brýlí.
Objektiv
Nejdříve optickým ofukovacím štětcem odstraňte prach a nečistotu, potom
lehkým otřením objektivu měkkou látkou odstraňte zbývající nečistotu.
K čištění těla fotoaparátu nebo objektivu nepoužívejte
syntetické čisticí prostředky. V případě ulpívající nečistoty se
obraťte na nejbližší zákaznickou podporu Canon (Help Desk),
jejichž seznam je uveden v brožuře European Warranty
System (EWS).
Hledáček a LCD monitor
Nikdy neodstraňujte nečistoty na LCD monitoru hrubým
způsobem a ani na něj netlačte silou. Tyto činnosti jej mohou
poškodit nebo mohou způsobit jiné problémy.
Dodatek
Prach a nečistotu odstraňujte pomocí ofukovacího optického štětce.
Jestliže je to nezbytné, odstraňte usazenou nečistotu jemným otřením
měkkou látkou nebo papírovým ubrouskem na čištění brýlí.
206
Specifikace
Všechny údaje jsou stanoveny podle standardních testovacích metod
Canon. Změna technických specifikací bez oznámení vyhrazena.
DIGITAL IXUS 80 IS/Digital IXUS 82 IS
(Š): Maximální širokoúhlé nastavení (T): Maximální teleobjektiv
Efektivní pixely
: Přibližně 8 miliónů
fotoaparátu
Obrazový senzor
: 1/2,5" CCD (celkový počet pixelů: přibližně
8,3 miliónů)
Objektiv
: 6,2 (Š) – 18,6 (T) mm
(ekvivalent 35 mm filmu: 38 (Š) – 114 (T) mm)
f/2,8 (Š) – f/4,9 (T)
Digitální zoom
: Přibl. 4,0x (v kombinaci s optickým zoomem
až přibl. 12x)
Optický hledáček
: Hledáček s reálným zobrazením zoomu
Displej LCD
: 2,5" barevný displej LCD TFT (širokoúhlý)
z polykrystalického křemíku s nízkou
teplotou, přibližně 230 000 bodů (pokrytí
obrázku 100 %)
Systém AF
: Automatické zaostřování TTL
Detek. tváře*1*2/AiAF (9-point)/Střed* 3
*1 Rámeček AF lze přesunout a fixovat
na konkrétní tvář.
*2 Pokud není detekována žádná tvář, použije se
možnost AiAF (9 bodů).
*3 Velikost rámečku AF lze nastavit
Rozsah zaostření
Závěrka
Rozsah závěrky
Stabilizace obrazu
: Normální: 30 cm – nekonečno
Makro: 3 – 50 cm (Š)/30 – 50 cm (T)
Nekonečno: 3 m – nekonečno
Děti a zvířata: 1 m nekonečno
: Mechanická závěrka a elektronická závěrka
: 1/60 – 1/1500 s
15 – 1/1500 s (rozsah rychlosti závěrky ve
všech režimech fotografování)
• Rychlost závěrky 1,3 s nebo nižší pracuje
s funkcí redukce šumu.
: Výsuvný typ
Trvale zap./Při fotogr.*/Panorámování*/Vyp
* Pouze nepohyblivé snímky
207
Systém měření
: Poměrové*1, Celoplošné se zd. stř. nebo
Bodové*2
*1 Jas tváře je také při automatickém zaostřování
pomocí funkce detekce tváře vyhodnocen.
*2 Fixní na střed
Kompenzace expozice
Citlivost ISO
(Standardní výstupní
citlivost, doporučený
index expozice)
: ±2 kroky s přesností nastavení 1/3
: Auto*1, vysoká citl. ISO Auto*2, ISO 80/100/
200/400/800/1600
Vyvážení bílé
: Auto*, Denní světlo, Zataženo, Žárovka,
Zářivka, Zářivka H, Uživ. nastavení
*1 Fotoaparát automaticky nastaví optimální citlivost
podle režimu fotografování a jasu objektu.
*2 Fotoaparát automaticky nastaví optimální citlivost
podle režimu fotografování, jasu a pohybu
objektu. Citlivost ISO je však nastavena na
relativně vyšší hodnotu než v režimu Auto.
* Barvy tváří jsou také při automatickém zaostřování
pomocí funkce detekce tváře vyhodnoceny.
Vestavěný blesk
*1 Režim Dlouhá záv. je dostupný.
*2 Volitelně v ručním režimu.
*3 Děti a zvířata, Interiér, Západ slunce, Listí, Sníh,
Pláž, Ohňostroj, Akvárium a Pod vodou
(Filmy) : Standardní, Kompaktní, Zdůraznit barvu,
Zaměnit barvu, Intervalový
Souvislé fotografování
: Přibližně 1,3 snímků/s
Samospoušť
: Aktivuje spoušť přibližně po 10 s/přibližně 2s
zpoždění, uživatelská samospoušť
Záznamová média
: Paměťová karta SD/paměťová karta
SDHC/MultiMediaCard/karta MMC plus/
karta HC MMC plus
Formát souboru
: Design typu systém souborů pro fotoaparáty,
vyhovuje standardu DPOF
Dodatek
: Auto, Zapnutý, Vypnutý
• Jas tváře je také při automatickém
zaostřování pomocí funkce detekce tváře
vyhodnocen.
Rozsah vestavěného
: Normální: 30 cm – 3,5 m (Š),
blesku
30 cm – 2,0 m (Š),
• Jas okrajů snímku se může v závislosti na
vzdálenosti fotografování snížit.
Režimy
(Foto) : Auto, Ruční*1, Digitální makro, Portrét, Noční
fotomomentka, Zdůraznit barvu, Zaměnit barvu,
grafování
Stitch assist* 2, režim Scéna*3
208
Typ dat
: Nepohyblivé snímky: Exif 2.2 (JPEG)*
: Filmy: AVI (obrazová data: Motion JPEG,
Zvuková data: WAVE (monofonní))
: Zvuková pozn. a Zázn. zvuku: WAVE
(monofonně)
* Tento digitální fotoaparát podporuje standard Exif
2.2 (rovněž označován jako „Exif Print“). Exif Print
je standard pro rozšířenou komunikaci mezi
digitálními fotoaparáty a tiskárnami. Připojením
k tiskárně vyhovující standardu Exif Print jsou
obrazová data fotoaparátu v době fotografování
použita k optimalizaci a výraznému zlepšení
kvality tisku.
Komprese
Počet
záznamových pixelů
: Superjemný, Jemný, Normální
(Foto) : Velký:
3 264 × 2 448 pixelů
Střední 1:
2 592 × 1 944 pixelů
Střední 2:
2 048 × 1 536 pixelů
Střední 3:
1 600 × 1 200 pixelů
Malý:
640 × 480 pixelů
Razítko data:
1 600 x 1 200 pixelů
Širokoúhlá:
3 264 × 1 832 pixelů
(Filmy) : Standardní, Zdůraznit barvu, Zaměnit barvu:
640 × 480 pixelů (30 snímků/s)
640 × 480 pixelů (30 snímků/s LP)
320 × 240 pixelů (30 snímků/s)
Záznam může pokračovat až do zaplnění
paměťové karty *1 (lze nahrát maximálně
4 GB současně* 2
Kompaktní: (lze pořídit záznam až 3 min.)
160 × 120 pixelů (15 snímků/s)
Intervalový: (lze pořídit záznam až 2 min.)
640 × 480 pixelů
(1 snímek/s (interval fotografování: 1 s)
0,5 snímku/s (interval fotografování: 2 s)
(15 snímků/s (během přehrávání))
*1 Se superrychlými paměťovými kartami
(doporučená karta SDC-512 MSH).
*2 I v případě, že velikost souboru nedosáhne
hodnoty 4 GB, nahrávání se zastaví, jakmile čas
nahrávání dosáhne jedné hodiny. V závislosti na
kapacitě paměťové karty a rychlosti zápisu dat se
nahrávání může zastavit dříve, než velikost
souboru dosáhne 4 GB nebo čas nahrávání
dosáhne jedné hodiny.
209
Zvuková poznámka
Dodatek
: Rychlost snímání: 16 bitů
Vzorkování
Zvuková poznámka,
film (Kompaktní): 11.025 kHz
Film (jiné než Kompaktní): 44.100 kHz
Záznam zvuku: 11.025 kHz/22.050 kHz/
44.100 kHz
Režimy přehrávání
: Jednotl. (lze zobrazit histogram), Index
(9 snímků), Zvětšeně (přibližně 2 - 10x),
Obnovení přehrávání, Má kategorie, Skok,
Film (možnost pomalého přehrávání),
Otáčení, Prezentace, Korekce červ. očí,
Změna velikosti, Zvukové poznámky
(možnost nahrání a přehrání v délce až
1 min.), Zázn. zvuku (možnost až 2 hod.
nahrávání/přehrávání pouze zvuku) nebo
Změna velikosti, Ochrana
Přímý tisk
: Vyhovující standardu PictBridge
a kompatibilní s Canon Direct Print
a Bubble Jet Direct
Nastavení Můj fotoaparát : Úvodní obrázek, Úvodní zvuk, Zvuk činnosti,
Zvuk samospouště a Zvuk závěrky.
Rozhraní
: Hi-Speed USB (mini-B)
Audio/Video výstup (volitelně NTSC nebo
PAL, monofonní audio)
Nastavení komunikace
: MTP, PTP
Zdroje napájení
: Modul baterie NB-4L (dobíjecí lithium-ionová
baterie)
Sada napájecího adaptéru ACK-DC10
Provozní teploty
: 0 – 40 °C
Provozní vlhkost
: 10 – 90%
Rozměry
: 86,8 x 54,8 x 22,0 mm
(bez výstupků)
Hmotnost
: Cca 125 g
(pouze tělo fotoaparátu)
210
Kapacita baterií (Modul baterie NB-4L (plně nabitý))
Počet zhotovených snímků
LCD monitor zapnut
(založeno na
standardu CIPA)
LCD monitor vypnut
Přibližně 240 snímků
Přibližně 600 snímků
Doba přehrávání
Přibl. 6 hodin
• Skutečné hodnoty se mění v závislosti na podmínkách fotografování
a na nastavení.
• Údaje pro film nejsou obsaženy.
• Při nízkých teplotách může výkonnost baterií poklesnout a ikona
malé kapacity baterií
(červeně bliká) se může objevit poměrně
rychle. Výkonnost baterií můžete zvýšit tak, že je před použitím
ohřejete v kapse.
Testovací podmínky
Fotografování: Normální teplota (23 °C ±2 °C), normální relativní
vlhkost (50 % ±20 %), fotografování se střídáním
maximálního širokoúhlého záběru a přiblížení
v 30vteřinovém intervalu a s bleskem spouštěným
jedenkrát za dva snímky, fotoaparát vypnut po každém
desátém snímku. Napájení je vypnuto po dostatečně
dlouhou dobu*, potom je znovu zapnuto a testovací
procedura je zopakována.
• Je použita paměťová karta značky Canon.
* Do obnovení normální teploty baterie
Přehrávání:
Normální teplota (23 °C ±2 °C), normální relativní
vlhkost (50 % ± 20 %), třívteřinové souvislé
přehrávání snímků.
Viz Pokyny pro manipulaci (str. 198).
211
Paměťové karty a odhadované kapacity
: Paměťová karta dodávaná s fotoaparátem
Záznamové pixely
(Velký)
3 264 × 2 448 pixelů
(Střední 1)
2 592 × 1 944 pixelů
(Střední 2)
2 048 × 1 536 pixelů
(Střední 3)
1 600 × 1 200 pixelů
(Razítko data)
1 600 × 1 200 pixelů
(Širokoúhlá)
3 264 × 1 832 pixelů
•
32 MB
SDC-128M
SDC512MSH
8
35
139
14
59
231
29
123
479
11
49
190
20
87
339
41
173
671
18
76
295
32
136
529
64
269
1041
29
121
471
52
217
839
99
411
1 590
111
460
1 777
171
711
2 747
270
1 118
4 317
52
217
839
11
47
183
18
79
307
39
166
642
Možnost plynulého souvislého fotografování (str. 76), pokud byla
paměťová karta naformátována nízkoúrovňovým formátováním.
• Tento údaj vychází ze standardních kritérií fotografování
stanovených společností Canon. Skutečné výsledky se mohou měnit
v závislosti na objektu a podmínkách fotografování.
Dodatek
(Malý)
640 × 480 pixelů
Komprese
212
Film
: Paměťová karta dodávaná s fotoaparátem
Záznamové pixely/
Rychlost snímání
Standardní
Zdůraznit
barvu
Zaměnit
barvu
32 MB
SDC128M
SDC512MSH
640 × 480 pixelů
30 snímků/s
14 s
1 min. 1 s
3 min.
57 s
640 × 480 pixelů
30 snímků/s LP
27 s
1 min.
56 s
7 min.
30 s
320 × 240 pixelů
30 snímků/s
38 s
2 min.
42 s
10 min.
29 s
13 min.
2s
50 min.
21 s
7 min.
30 s
31 min.
45 s
2 hod.
3 min.
30 s
15 min.
1 hod.
3 min.
30 s
4 hod.
7 min.
160 × 120 pixelů
3 min. 9 s
15 snímků/s
Kompaktní
*1
640 × 480 pixelů
Intervalový
*2
*1 1 snímek/s (interval fotografování: 1 s)
*2 0,5 snímek/s (interval fotografování: 2 s)
• Maximální délka klipu
: 3 min.,
: 2 hodin. Údaje uvádí
maximální dobu souvislého nahrávání.
• Jako
přehrávání při 15 snímků/s, kdy doba nahrávání a doba
přehrávání se může lišit.
Rychlost záznamu zvukových dat a délka nahrávání (odhad)
: Paměťová karta dodávaná s fotoaparátem
Rychlost
záznamu dat
32 MB
SDC-128M
SDC-512MSH
11.025 kHz
22 kB/s
23 min. 28 s
1 hod 36 min.
59 s
6 hod. 14 min.
16 s
22.050 kHz
44 kB/s
11 min. 44 s 48 min. 30 s
3 hod. 7 min.
8s
44.100 kHz
88 kB/s
5 min. 52 s
1 h. 33 min.
34 s
24 min. 15 s
213
Velikosti obrazových dat (odhad)
Komprese
Záznamové pixely
3 264 × 2 448 pixelů
3 436 KB
2 060 KB
2 592 × 1 944 pixelů
2 503 KB
1 395 KB
695 KB
2 048 × 1 536 pixelů
1 602 KB
893 KB
445 KB
1 600 × 1 200 pixelů
1 002 KB
558 KB
278 KB
249 KB
150 KB
640 × 480 pixelů
1 600 × 1 200 pixelů
3 642 × 1 832 pixelů
—
2 601 KB
558 KB
1 540 KB
Záznamové pixely/Rychlost snímání
640 × 480 pixelů, 30 snímků/s
Standardní
84 KB
—
736 KB
Velikost
souboru
1 963 kB/s
640 × 480 pixelů, 30 snímků/s LP 1 003 kB/s
Zdůraznit barvu
Kompaktní
*1
*2
320 × 240 pixelů, 30 snímků/s
703 kB/s
160 × 120 pixelů, 15 snímků/s
131 kB/s
640 × 480 pixelů
*1 1 snímek/s (interval fotografování: 1 s)
*2 0,5 snímek/s (interval fotografování: 2 s)
64 kB/s
32 kB/s
Dodatek
Zaměnit barvu
Intervalový
980 KB
214
Paměťová karta SD
Rozhraní
Kompatibilní se standardní paměťovou
kartou SD
Rozměry
32,0 x 24,0 x 2,1 mm
Hmotnost
Přibližně 2 g
MultiMediaCard
Rozhraní
Kompatibilní se standardy MultiMediaCard
Rozměry
32,0 x 24,0 x 1,4 mm
Hmotnost
Přibližně 1,5 g
Modul baterie NB-4L
Typ
Dobíjecí lithium-ionová baterie
Jmenovité napětí
3.7 V stejn.
Typická kapacita
760 mAh
Životnost baterie
(cykly nabíjení)
Přibližně 300krát
Provozní teploty
0 – 40 °C
Rozměry
35,4 × 40,3 × 5,9 mm
Hmotnost
Přibližně 17 g
215
Nabíječka baterií CB-2LV/CB-2LVE
Jmenovitý vstup
100 – 240 V stř. (50/60 Hz)
0,1 A (100 V) – 0,06 A (240 V)
Jmenovitý výstup
4,2 V stejn., 0,65 A
Doba nabíjení
Přibl. 1 hod. 30 min.
Provozní teploty
0 – 40 °C
Rozměry
53,0 × 86,0 × 19,5 mm
Hmotnost
Přibl. 60 g (CB-2LV)
Přibližně 55 g (CB-2LVE) (bez napájecí šňůry)
Kompaktní napájecí adaptér CA-DC10
(Dodávaný se samostatně prodávanou sadou napájecího adaptéru
ACK-DC10)
100 – 240 V stř. (50/60 Hz)
Jmenovitý výstup
4,3 V stejn., 1,5 A
Provozní teploty
0 – 40 °C
Rozměry
42,6 x 104,4 x 31,4 mm
Hmotnost (bez
napájecího kabelu)
Přibl. 180 g
Při připojování a používání standardní elektrické zásuvky
v domácnosti používejte pouze sadu napájecího adaptéru
ACK-DC10 (jmenovité napájení: 100 – 240 V stř. (50/60 Hz),
jmenovitý výstup: 4,3 V stejn.). Použití jiných zařízení může
být příčinou požáru, přehřátí nebo elektrického šoku.
Dodatek
Jmenovitý vstup
216
Rejstřík
B
F
Baterie
Kapacita baterie.................. 210
Manipulace ......................... 198
Nabíjení .................................. 8
Vložení .................................... 9
Bezpečný zoom ........................ 61
Blesk ......................................... 64
Blokování AE ............................ 95
Blokování AF............................. 94
Blokování FE............................. 96
Blokování zaostření .................. 94
Film
Fotografování ................. 22, 79
Přehrávání .................... 24, 125
Střih .................................... 127
Formát souboru ...................... 207
Fotografování ........................... 14
Funkce Autootáčení................ 174
Funkce stabilizátoru obrazu...... 70
C
Citlivost ISO, ............................. 71
Č
H
HF-DC1 .................................. 203
Histogram ................................. 51
Hledáček................................... 41
I
Časové pásmo ........................ 166
Číslo souboru.......................... 170
Indexové přehrávání............... 115
Indikátor.................................... 44
Intervalový ................................ 83
D
J
Datum/čas
Nastavení.............................. 12
Světový čas ........................ 166
Zobrazení hodin.................... 45
Digitální telekonvertor ............... 60
Digitální zoom ........................... 60
Displej LCD
Informace k fotografování ..... 48
Informace k přehrávání ......... 50
Noční zobrazování ................ 59
Přepínání zobrazení
informací ............................... 58
Rychlé ovládání jasu
LCD monitoru........................ 59
Dlouhá závěrka ......................... 99
Jazyk ........................................ 13
K
Kabel rozhraní .................... 18, 27
Kategorie
Autom. kateg. ..................... 111
Má kategorie....................... 120
Kompenzace expozice ............. 97
Komprese ................................. 69
Konektor DIGITAL .................... 41
Kontrola zaostření ............ 86, 116
Korekce červ. očí...................... 77
Korekce červených očí ........... 136
217
R
Makro ........................................ 64
Mé barvy ......................... 103, 140
Mřížka ..................................... 110
Rámeček AF............................. 89
Rámeček korekce................... 136
Rámeček pro bod
bodového AE ............................ 98
Resetovat vše......................... 175
Režim fotografování
Auto ...................................... 14
Digitální makro...................... 63
Dostupné funkce................. 220
Film....................................... 79
Noční momentka .................. 73
Portrét................................... 73
Režim Scéna ........................ 73
Akvárium .......................... 75
Děti a zvířata .................... 74
Interiér .............................. 74
Listí ................................... 74
Ohňostroj .......................... 75
Pláž .................................. 74
Pod vodou ........................ 75
Sníh .................................. 74
Západ slunce .................... 74
Ruční .................................... 76
Stitch Assist .......................... 84
Zaměnit barvu..................... 107
Zdůraznit barvu................... 105
Režimy měření ......................... 98
N
Nabídka
Můj fotoaparát, Nabídka ....... 57
Nab. přehrávání .............. 47, 54
Nabídka Nabídka ............ 46, 52
Nabídka Nastavit .................. 55
Nabídka tisku .................. 47, 54
Nabídky a nastavení ....... 46, 47
Zázn. Nabídka ...................... 52
Nastavení Můj fotoaparát........ 177
Nastavení tisku DPOF ............ 156
Nekonečno................................ 64
O
Objednávka přenosu DPOF.... 163
Ochrana .................................. 147
Optický zoom ............................ 60
P
Paměťová karta
Formátování........................ 168
Manipulace ......................... 200
Odhadovaná kapacita ......... 211
Vložení .................................... 9
Pomalá synchr. ......................... 77
Prezentace.............................. 131
Přehrávání ................................ 16
Přechodové efekty .................. 130
Přepínač režimů........................ 42
Přeskakování
(vyhledávání snímků).............. 118
Přiblížení ................................... 60
Přídržný řemen ......................... 11
Přímý přenos............................. 29
S
Sada napájecího
adaptéru ACK-DC10............... 202
Samospoušť ............................. 66
Seznam hlášení...................... 190
Souvislé fotografování .............. 76
Spoušť závěrky......................... 42
Stisknuté úplně ..................... 15
Stisknuto do poloviny............ 14
Stahování snímků
do počítače ............................... 25
Rejstřík
M
218
Stitch Assist .............................. 84
Systémové požadavky .............. 25
Š
Širokoúhlý záběr ....................... 60
T
Tisk ................................... 18, 156
Tlačítko FUNC./SET ........... 42, 46
Tlačítko MENU.................... 42, 47
Tlačítko
Tisk/sdílení........................ 42, 112
Trimming/Výřez....................... 123
Ú
Údržba .................................... 205
Úspora energie ....................... 165
V
Velikosti obrazových dat
(odhad).................................... 213
Videosystém ........................... 176
Vodítko 3:2.............................. 110
Vymazávání ...................... 17, 151
Vytvoř složku........................... 172
Vyvážení bílé .......................... 100
Výběr tváře................................ 92
Z
Zaměnit barvu......................... 107
Zaostření .................................. 86
Zap. světlo ................................ 77
Zázn. zvuku ............................ 146
Záznamové pixely............... 68, 69
Změna velikosti....................... 142
Zobrazení hodin........................ 45
Zoom ........................................ 60
Ztlumení.............................. 15, 55
Zvětšení.................................. 114
Zvuková poznámka ................ 144
219
Zřeknutí se odpovědnosti
• Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace uváděné
v této příručce byly přesné a úplné, nelze přijmout žádnou
odpovědnost za vzniklé chyby a opomenutí.
• Společnost Canon si vyhrazuje právo měnit hardwarové
a softwarové specifikace zde popisované kdykoli a bez
předchozího oznámení.
• Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, přenášena,
přepisována, ukládána ve vyhledávacím systému nebo překládána
do jiného jazyka, a to v jakékoli formě či jakýmikoli prostředky,
bez předchozího písemného souhlasu společnosti Canon.
• Společnost Canon nepřebírá žádné záruky za škody, které
vyvstanou v důsledku poškozených nebo ztracených dat
zapříčiněných chybnou obsluhou nebo funkcí fotoaparátu,
softwaru, paměťových karet SD, osobních počítačů, periferních
zařízení nebo používání karet SD jiných výrobců.
Uznání ochranných známek
• Microsoft, Windows Vista a logo Windows Vista jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation
ve Spojených státech amerických anebo v jiných zemích.
• Macintosh, logo Mac, QuickTime a logo QuickTime jsou ochranné
známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech
amerických a dalších zemích.
• Logo SDHC je ochranná známka.
Copyright © Canon Inc. 2008 Všechna práva vyhrazena.
220
Funkce dostupné v jednotlivých režimech fotografování
Funkce
Dlouhá
závěrka
Kompenzace expozice (str. 97)
{
–
{
{
–
–
Režim Dlouhá záv. (str. 99)
Auto*1
–
{
{
–
–
{
–
{
–
{
–
{
Citlivost ISO (str. 71) Auto, vysoká citl. ISO
ISO 80 – 1600
{
{
–
{
–
–
{
{
–
–
{
–
Auto*1
Jiné než Auto
{
{
{
{
{
{
{
{
{
–
{
–
Jeden záběr
Souvislé fotografování
{
{
{
{
{
–
{
{
{
–
{
–
{
{
{
{
{
–
{
{
{
–
{
{
Poměrové
{
{
{
{
{
{
{
{
–
{
–
{
Celoplošné se zd. stř.
Bodové
{
{
–
–
–
–
{
{
–
–
–
–
{
{
{
{
{
{
{
{
640 × 480, 30 snímků/s/30 snímků/s LP –
640 x 480, 1/0.5 snímků/s
–
320 × 240, 30 snímků/s
–
160 × 120, 15 snímků/s
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Vyvážení bílé
(str. 100)
Režim řízení
(strany 66, 76)
Samospoušť
2 s./10 s.
Už. samospoušť
Mé barvy (str. 103)
Systém měření
(str. 98)
Záznamové pixely, komprese (foto) (strany 68, 69)
Razítko data (datum, datum a čas) (str. 20)
Záznamové pixely/
rychlost snímání
(Filmy) (str. 82)
{*2 {*2
–
–
Blokování AE (str. 95)
Blokování FE (str. 96)
{
{
–
–
–
–
{
–
–
–
–
–
Blokování AF (str. 94)
Normální
Zóna fotografování
Makro
(str. 64)
Nekonečno
{
{
{
{
–
{
{
–
–
{
–
{
{
{
{
{
{
{
{
–
{
{
{
–
Výběr a sledování tváře (str. 92)
Auto
{
{
{
–
–
–
{
–
{
{
{
{
Blesk (str. 64)
{
{
{
{
{
{
–
{
{
{
–
{
{
{
{
{
–
–
–
{
–
–
{
{
{
{
{
{
{
{
Zap
Vyp
Vyp
Nastavení monitoru LCD monitor (bez informací)
LCD (str. 58)
LCD monitor (zobrazování informací)
Funkce dostupné v jednotlivých režimech fotografování
221
Podle podmínek pro fotografování nastavte funkce a poté snímek
vyfotografujte.
Zde jsou uvedeny pouze funkce, které se v různých režimech
fotografování liší.
Odkazové
strany
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
–
–
–
–
str. 97
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
str. 99
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
str. 71
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
{
{
{
{
{
{
–
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
–
{
–
{
–
{
–
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
–
{
–
{
–
{
–
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
{
{
{
{
{
{
–
{
str. 103
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
str. 98
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
–
–
–
–
–
–
–
–
strany 68, 69
str. 20
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
{
–
–
–
–
{*3
{
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
{
–
–
{
–
–
{
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
{
–
{
–
{
–
–
–
str. 95
str. 96
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
{
{
{
{
{
{
–
{
str. 94
{
{
{
{
–
–
{
{
–
–
{
{
{
{
{
{
–
–
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
str. 64
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
–
–
{
–
{
{
–
–
–
–
–
–
–
–
str. 92
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
–
{
{
{
{
{
–
–
–
–
–
–
–
–
str. 64
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
–
{
–
{
–
{
–
–
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
str. 100
strany 66, 76
str. 82
str. 58
222
Funkce dostupné v jednotlivých režimech fotografování
Funkce
Dlouhá
závěrka
Detek. tváře
{
{
–
{
{
{
AiAF (9 bodů)
Střed
{
{
{
{
–
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
–
–
–
–
–
{
–
{
Zap
Digitální telekonvertor
{
{
{
{
–
–
{*5
–
–
–
{
{
Korekce červ. očí
Zap. světlo
{
{
{
{
–
{
–
–
–
{
{
{
Pomalá synchr.
Nastavení samospouště (zpoždění, počet snímků) (str. 66)
{
{
{*5
{
{
–
–
{
–
–
–
{
Pom. světlo AF (str. 53)
Prohlížení (prohlížení záznamu) (str. 53)
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
–
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
–
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
–
{
{
{
{
{
{
{
–
–
{
–
–
–
Rámeček AF
(str. 89)
Vel. rám. AF (str. 91)
Zoom bodu AF (str. 86)
Digitální zoom *4
(str. 60)
Nastavení blesku
(str. 77)
Info k prohl. (str. 53)
Vyp
Podrobné/Kont. zaost
Autom. kateg. (str. 111)
Mřížka
Překrytí ZOBR.
(str. 110)
Vodítko 3:2/Obojí
Nast. tl.
(str. 112)
Výběr směru připojení (vpravo, vlevo)*7 (str. 84)
{ : Dostupná nebo optimální hodnota je nastavena automaticky fotoaparátem.
V režimu „Stitch Assist“ je obvykle k dispozici pouze první snímek.
– : Není k dispozici.
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
Nastavte na optimální hodnotu v závislosti na jednotlivých režimech fotografování.
Možnosti Razítko data a Širokoúhlá nejsou k dispozici.
15 rámců za sekundu v režimu přehrávání.
Není k dispozici, pokud je vybrán režim razítka data nebo širokoúhlý.
Je vždy aktivováno.
K dispozici, pokud je blesk nastaven na [Zap].
Vyberte z nabídky fotografování
.
Funkce dostupné v jednotlivých režimech fotografování
223
Odkazové
strany
{
{
{
{
{
{
{
{
–
{
{
–
–
–
–
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
–
{
{
{
{
{
{
–
{
–
{
–
{
–
str. 89
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
–
–
–
–
–
–
–
str. 91
str. 86
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
–
–
–
–
–
–
–
str. 60
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
–
–
{
{
{
{
–
–
–
–
–
–
–
–
str. 77
– {*5 –
{ { {
– {*5 –
{ { {
–
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
–
–
–
–
–
–
–
str. 66
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
– {*6 {
{ { {
{
–
{
–
{
–
{
–
str. 53
str. 53
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
–
–
–
–
–
–
–
–
str. 53
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
–
{
–
{
–
{
–
{
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
str. 111
str. 110
str. 112
str. 84
CEL-SH4UA2H0
© CANON INC. 2008

Podobné dokumenty

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu • Před použitím fotoaparátu si přečtěte tuto příručku, a to včetně části „Bezpečnostní upozornění“. • Přečtení této příručky vám pomůže naučit se správně používat fotoaparát. • Příručku si poté ulo...

Více

Franšízy ve fitness Začínáme podnikat ve fitness Členství ano, nebo

Franšízy ve fitness Začínáme podnikat ve fitness Členství ano, nebo perfektní, zákazníci spokojení a provozovatel stihl vše v čase, který to vyžaduje? Posbírali jsme rady a tipy jak od úspěšných provozovatelů, dodavatelů, poradců i manažerů klubů, či franšíz. V naš...

Více

DiDaktika výtvarné výchovy - Ústav profesního rozvoje pracovníků

DiDaktika výtvarné výchovy - Ústav profesního rozvoje pracovníků Skutečnost, že viditelným výsledkem vyučovacího procesu výtvarné výchovy většinou bývá hmotný artefakt, žákovská výtvarná práce, pomáhá vytvářet a udržovat představu, že jeho vznik je hlavním cíle...

Více

Canon EOS 40D

Canon EOS 40D úhly, jas lze nastavit v sedmi stupních, zůstalo mu však rozlišení 230 tisíc pixelů. Takovýto fotoaparát by si jistě zasloužil jemnější rozlišení. Kvůli zvětšení LCD z 2,5" na 3" bylo nutné přesuno...

Více

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD a jim podobným místnostem je požadovaná úroveň 500 lx. Vzhledem k potřebné variabilitě učeben a možnosti jejich různého využívání během životnosti osvětlovací soustavy je výhodné dimenzovat osvětlo...

Více