Ukázka učebnice v PDF

Komentáře

Transkript

Ukázka učebnice v PDF
Excel 2007-2010
v příkladech
Zdeněk Matúš
Nakladatelství a vydavatelství
www.c o mp u t e r m e d i a . c z
R
Obsah
Obsah
1. Pojmy a prvky požité v textu, slovo autora .......................................................................................................... 6
2. Formátování buněk, vzorce, funkce ..................................................................................................................... 7
2.1. Formátování buněk ................................................................................................................................... 8
Příklad FORMATOVANI (výukový příklad) .................................................................................................... 8
Příklad TELEFON (cvičný příklad) ............................................................................................................. 11
2.2. Rychlá nápověda ...................................................................................................................................... 12
2.3. Vzorce, výpočty v tabulkách .................................................................................................................... 13
Příklad PERNIK (cvičný příklad) ................................................................................................................. 13
Příklad PRAMEN (cvičný příklad) ............................................................................................................... 16
Příklad PROVIZE (cvičný příklad) ................................................................................................................ 16
Příklad ZASOBA (cvičný příklad) ................................................................................................................ 17
Příklad MZDY (cvičný příklad) .................................................................................................................... 18
Příklad DRUSTOL (cvičný příklad) ............................................................................................................. 19
2.4. Rychlá nápověda ...................................................................................................................................... 20
2.5. Funkce ...................................................................................................................................................... 20
Funkce SUMA, PRŮMĚR, POČET, MIN, MAX (výukový příklad) ............................................................... 20
Příklad VYPOCTY (cvičný příklad) ........................................................................................................... 21
Funkce KDYŽ, příklad RIZENI (výukový příklad) ................................................................................... 22
Příklad KONKURZ (cvičný příklad) ...................................................................................................... 25
Příklad AMOS (cvičný příklad) .............................................................................................................. 26
Příklad OA (cvičný příklad) ...................................................................................................................... 27
Příklad ELEKTRIKA (cvičný příklad) ........................................................................................................ 28
Funkce RANK, příklad DALKA (výukový příklad) ...................................................................................... 29
Příklad BEH (cvičný příklad) .................................................................................................................... 30
Příklad PRIJIMACKY (cvičný příklad) ...................................................................................................... 30
Funkce COUNTIF, příklad ROZPIS (výukový příklad) ............................................................................... 31
Příklad ZNAMKY (cvičný příklad) ............................................................................................................ 32
Funkce ZAOKROUHLIT, příklad ZAOKROUHLIT (výukový příklad) ....................................................... 32
Příklad PRIRAZKA (cvičný příklad) ........................................................................................................ 33
Příklad MATIA (cvičný příklad) ............................................................................................................... 34
Funkce SVYHLEDAT, příklad TRIKO (výukový příklad) ......................................................................... 36
Příklad POCITACE (cvičný příklad) ......................................................................................................... 37
Funkce SMÍŠENÉ ZBOŽÍ (výukový příklad) ........................................................................................ 39
2.6. Absolutní a relativní odkazy ve vzorcích ............................................................................................... 40
Příklad PLYN (výukový příklad) ................................................................................................................. 40
Příklad MZDY (cvičný příklad) .................................................................................................................. 41
Příklad VOLBY (cvičný příklad) ............................................................................................................... 42
Příklad CESNEK (výukový příklad) .......................................................................................................... 42
Příklad PENIZE (cvičný příklad) .............................................................................................................. 43
Příklad SLEVA (cvičný příklad) ................................................................................................................ 43
Funkce SUMIF, Příklad BENZIN (výukový příklad) ................................................................................... 44
Příklad DPH (cvičný příklad) .................................................................................................................... 46
2.7. Rychlá nápověda ...................................................................................................................................... 48
3. Grafy ................................................................................................................................................................... 51
3.1. Sloupcové grafy ........................................................................................................................................ 52
Příklad OBRAT (výukový příklad) ............................................................................................................. 52
Příklad PLÁN A SKUTEČNOST (cvičný příklad) .................................................................................... 55
Příklad ANALÝZA PRODEJE (cvičný příklad) ....................................................................................... 56
Příklad VÝVOJ TEPLOT (cvičný příklad) ............................................................................................... 56
Příklad VÝVOJE HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ (cvičný příklad) ................................................... 57
Příklad ROZBOR PRODEJE ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ (cvičný příklad) ........................................ 57
3.2. Výsečové, prstencové grafy ................................................................................................................... 58
Příklad ROZBOR PRODEJE POTRAVIN (výukový příklad) ..................................................................... 58
Příklad ROZDĚLENÍ TRŽEB (cvičný příklad) ........................................................................................... 59
Příklad POLITIKA (cvičný příklad) ........................................................................................................... 59
Příklad POHÁDKY (cvičný příklad) ........................................................................................................... 60
Příklad VÝVOZ (cvičný příklad) ................................................................................................................ 60
3
Excel 2007-2010 v příkladech
Příklad SUPERSTAR (cvičný příklad) ....................................................................................................... 61
3.3. Trojrozměrné grafy .................................................................................................................................... 62
Příklad TELEVIZE (cvičný příklad) ........................................................................................................... 62
Příklad ŠKOLA (cvičný příklad) ................................................................................................................ 63
Příklad FONDY (cvičný příklad) ............................................................................................................... 63
3.4. Spojnicové grafy ...................................................................................................................................... 64
Příklad AKCIE (cvičný příklad) ............................................................................................................... 64
Příklad TEPLOTA (cvičný příklad) .......................................................................................................... 64
3.5. Kombinované grafy ................................................................................................................................. 65
Příklad INVESTICE (výukový příklad) ..................................................................................................... 65
Příklad ZACI (cvičný příklad) ................................................................................................................... 66
Příklad KINO (cvičný příklad) .................................................................................................................. 67
Příklad REKLAMA (cvičný příklad) ........................................................................................................... 67
Příklad HOKEJ (cvičný příklad) ............................................................................................................... 68
3.6. Rychlá nápověda grafu ........................................................................................................................... 68
3.7. Celkové příklady ........................................................................................................................................ 70
Příklad GRODA (cvičný příklad) .............................................................................................................. 70
Příklad ZBOZI (cvičný příklad) ................................................................................................................ 72
Příklad KOVARNA (cvičný příklad) .......................................................................................................... 74
Příklad RADKO (cvičný příklad) .............................................................................................................. 75
4. Databáze .............................................................................................................................................................. 77
4.1. Setřídění, filtrování ................................................................................................................................... 78
Databáze PIVO (výukový příklad) ............................................................................................................. 78
Příklad LANGIA (cvičný příklad) ................................................................................................................ 81
Příklad OVOZEL (cvičný příklad) .............................................................................................................. 82
Příklad OSOBY (cvičný příklad) .............................................................................................................. 82
4.2. Řady, ověřování hodnot, zamknutí buněk, podmíněné formátování ................................................ 84
Databáze AMANDA (výukový příklad) ........................................................................................................ 84
Příklad RADY (cvičný příklad) ................................................................................................................. 88
Příklad MAXVEL (cvičný příklad) .......................................................................................................... 89
Příklad VYROBA (cvičný příklad) ......................................................................................................... 91
Příklad PANKER (cvičný příklad) ......................................................................................................... 92
Příklad BRAVO (cvičný příklad) ............................................................................................................ 94
4.3. Kontingenční tabulky a grafy, souhrny .............................................................................................. 96
Příklad KONTINGENT (výukový příklad) ............................................................................................... 96
Celkový příklad KNIHA (cvičný příklad) .................................................................................................. 99
Celkový příklad LETAK (cvičný příklad) ................................................................................................. 99
Celkový příklad JAKL (cvičný příklad) ..................................................................................................... 102
4.4. Formuláře ................................................................................................................................................. 104
Příklad DOTAZNÍK (výukový příklad) ....................................................................................................... 104
Příklad PRODEJ (výukový příklad) ......................................................................................................... 105
Příklad TEST (cvičný příklad) ................................................................................................................ 106
Příklad HOTEL (cvičný příklad) ................................................................................................................ 107
Příklad AUTOSHOP (cvičný příklad) ....................................................................................................... 107
4.5. Rychlá nápověda ..................................................................................................................................... 108
5. Celkové příklady .............................................................................................................................................. 111
Příklad SAMSON (cvičný příklad) ......................................................................................................... 112
Příklad FAKTURA (výukový příklad) ..................................................................................................... 114
Příklad KUCHYNE (cvičný příklad) ...................................................................................................... 114
Příklad SCARTON (cvičný příklad) ...................................................................................................... 116
6. Kombinované příklady WORD + EXCEL ........................................................................................................ 119
Příklad DELCON (cvičný příklad) ........................................................................................................... 120
Příklad NAB (cvičný příklad) ................................................................................................................. 121
Příklad MODIS (cvičný příklad) ............................................................................................................. 123
Příklad ALFA (cvičný příklad) ................................................................................................................. 125
4
Pojmy a prvky použité v textu
1
1
Pojmy a prvky použité v textu
Slovo autora
5
Excel 2007-2010 v příkladech
Pojmy a prvky použité v textu
VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V KNIZE
V knize naleznete několik značek, které mají svůj smysl. Jedná se především o symboliku vztaženou k typu
výukového a cvičného příkladu.
4.1. Setřídění, filtrování
Touto lištou jsou uvedeny jednotlivé kapitoly.
Výukový příklad
Funkce RANK, příklad DALKA
Výuka
Výukové příklady jsou uvedeny tímto symbolem.
Cvičný příklad
Příklad FAKTURA
Cvičení
Cvičné příklady jsou uvedeny tímto symbolem.
JAK PRACOVAT S KNIHOU? JAK JE KNIHA ČLENĚNA?
Každá kapitola obsahuje řešené příklady a několik navazujících příkladů k procvičení. Řešené příklady jsou
koncipovány na základě přesných instrukcí, podle kterých se student (samouk) řídí, aby dosáhl daného vzoru.
U příkladů k procvičení je uvedeno zadání jednotlivých úloh a student (samouk) řeší příklady samostatně
a kontroluje podle vzorového vypracování. Pokud si neví rady, je k dispozici tzv. rychlá nápověda („tahák“).
Každá kapitola má několik příkladů, tzn. že procvičení je opravdu dostačující. Jednotlivé lekce navazují
metodicky na předchozí a tím se neustále procvičuje předešlé učivo. Použité soubory k příkladům, obrázky
a také výsledné soubory, najdete na přiloženém CD.
Slovo autora
Milí čtenáři,
tato kniha obsahuje na 90 praktických příkladů, které jsou zpracovány v programech EXCEL 2007 a také
2010, ale jsou víceméně použitelné pro všechny tabulkové editory. V knize je zpracováno přibližně 80 hodiny
výuky. Tuto cvičebnici ocení především učitelé, lektoři počítačových kurzů (mají zpracované příklady do výuky),
studenti, žáci (mohou samostatně studovat), ale i všichni, kteří se opravdu chtějí naučit prakticky pracovat
s tabulkovým procesorem.
Zdeněk Matúš
6
Formátování buněk, Vzorce, Funkce
2
2
Formátování buněk, Vzorce, Funkce
7
Excel v příkladech
2.1. Formátování buněk
Výukový příklad
Formátování buněk, příklad FORMATOVANI
Výuka
1. Klepněte na buňku B30.
2. Umístěte kurzor zpět do buňky A1.
•
Použijte kombinaci kláves Ctrl+HOME.
3. Označte buňky A1 až A2 a slučte je.
4. Klepněte do buňky A1, podržte levé tlačítko myši, táhněte směrem dolů až k buňce A2 a potom klepněte
na ikonku sloučení buněk.
5. Zapište slovo Ukazatel do buňky A1, rozšiřte šířku sloupce A a zarovnejte slovo
na střed vodorovně i svisle.
6. Zapište Ukazatel, umístěte kurzor mezi názvy sloupců A a B a při stisknutém
levém tlačítku myši roztáhněte sloupeček. Umístěte kurzor do buňky A1
a a na kartě Domů u skupiny Zarovnání klepněte na malou šipku vpravo dole a na kartě Zarovnání vyberte
volbu Zarovnání na střed vodorovně i svisle.
7. Slučte buňky B1 až D1 a zapište slovo Třídy.
8. Zapište jednotlivé třídy do buněk B2 až D2.
9. Označte buňky B2:D2, na kartě Domů u skupiny Zarovnání rozbalte
ikonku Orientace a zvolte Otočit text nahoru. Zároveň použijte ikonky
Zarovnat doprostřed a Zarovnat na střed.
10. Slučte buňky E1:E4, zapište sousloví Obchodní akademie a zajistěte,
aby se rozdělilo na dva řádky (použijte
ikonku Zalamovat text), a zarovnejte je
na střed vodorovně i svisle.
11. Zapište další údaje v tabulce dle vzoru.
•
Vystínujte světle modrou barvou hlavičku tabulky (označím buňky, ve skupině Písmo ikonka
Barva výplně).
12. Ohraničte tabulku dle vzoru.
•
•
8
Označte celou tabulku a pomocí ikonky Ohraničení
vyberte nejdříve Všechna ohraničení a potom
Tlusté ohraničení okolo.
Označte pouze hlavičku A1:D2, rozbalte ikonku Ohraničení a zvolte Dolní dvojité ohraničení.
Formátování buněk, Vzorce, Funkce
2
13. Vložte dva volné řádky.
•
Klepněte na označení řádku (1), držte levé tlačítko myši a táhněte i na označení druhého
řádku (2)
•
Zvolte kartu Domů, skupinu Buňky, rozbalte ikonku Vložit a vyberte Vložit řádky listu.
14. Slučte buňky A1:E1a zapište nadpis Počty žáků a zvolte velikost 14 bodů.
15. Přejmenujte list1 na ZACI.
•
Dvakrát poklepejte na list1.
16. Přejmenujte list2 na KOPIE.
17. Překopírujte celou tabulku z listu ZACI na list KOPIE.
•
Označte celou tabulku i s nadpisem, stisknete kombinace kláves Ctrl+C, klepněte na list KOPIE,
umístěte kurzor na list KOPIE do buňky A1 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V).
18. List3 přejmenujte na Maloobchod a vytvořte tabulku dle vzoru.
19. Označte údaje ve sloupci Datum a změňte jeho formát tak, aby se místo čísla měsíců vypisovaly měsíce
slovy.
•
Na kartě Domů, ve skupině Číslo, zvolte Formát čísla a vyberte Datum dlouhé).
20. Označte údaje ve sloupci Cena a změňte jeho formát tak, aby se místo čísla vypisovaly ceny v Kč na dvě
desetinná místa.
•
Na kartě Domů, ve skupině Číslo, zvolte ikonku Účetnický číselný formát).
21. U sloupce telefon nastavte formát Speciální, a to na dlouhé telefonní číslo.
•
Na kartě Domů u skupiny Číslo klepněte na malou šipku vpravo dole a vyberte Speciální  telefonní číslo
(dlouhé).
22. Přesuňte tabulku Maloobchod tak, aby začínala v buňce B4, popř. upravte velikost šířky sloupečků.
Poznámka: Pokud je šířka sloupce nedostatečná, objeví se místo obsahu buňky křížky ##### .
9
Excel v příkladech
23. Vložte nový list a změňte barvu na zelenou.
, která se nachází vpravo od pojmenovaných listů.
•
Použijte ikonku Vložení listu
•
Pravým tlačítkem myši klepněte na nově vložený list a zvolte Barva karty - zelená.
24. Překopírujte tuto tabulku se zaměněnými řádky a sloupci na list4, který nazvete Transpozice.
•
Označte tabulku, stiskněte klávesy Ctrl+C, klepněte do buňky A1 na list Transpozice, na kartě Domů,
skupina Schránka (úplně vlevo) vyberte ikonku Vložit  Transponovat.
25. Upravte dle vzoru šířku sloupečků, ohraničení atd.
26. Vložte dva volné řádky a doplňte nadpis Maloobchodní prodej s výplní světle modré barvy.
27. Otočte list papíru na šířku.
•
Na kartě Rozložení stránky, ve skupině Vzhled stránky vyberte ikonku Orientace a zvolte Na šířku.
28. Do záhlaví se doprostřed podepište a vpravo vložte dnešní datum.
•
Na kartě Vložení, ve skupině Text, zvolte ikonku Záhlaví a zápatí.
Poznámka: Výsledek uvidíte, pokud klepnete zpět do buněk listu.
29. Vycentrujte tabulku vodorovně i svisle.
•
10
Na kartě Rozložení stránky, ve skupině Vzhled stránky vyberte ikonku Okraje a zvolte Vlastní okraje
a Vycentrovat na stránce zatrhněte vodorovně a svisle. Výsledek uvidíte v náhledu.
Formátování buněk, Vzorce, Funkce
2
Cvičný příklad
Příklad DRUSTOL
Cvičení
1. Otevřete soubor, list1 s názvem DRUSTOL, upravte zarovnání, stínování (žluté) a ohraničení (vnější silnější
čára, řádek Náklady na ks a Cena s DPH odděleny dvojitou čarou) podle předlohy.
2. Doplňte nadpis.
3. Vypočtěte podle těchto vzorců jednotlivé řádky tabulky a zobrazte je celými čísly, hodnotu tržeb v korunách,
na dvě desetinná místa. List nazvěte KALKULACE.
4. Vložte obrázek NABYTEK.
5. Vzorce:
•
Náklady na 1ks = Materiál + Mzdy + Režie / Počet ks
•
Zisk je ve výši 20% z Nákladů na 1ks
•
Cena bez DPH = Náklady + zisk
•
DPH se vypočítáte z Ceny bez DPH
•
Tržby = Cena s DPH * Počet ks
Vzor příkladu:
19
Excel v příkladech
2.4. Rychlá nápověda
Tvorba vzorce:
•
Klepněte na buňku, ve které má být zobrazen výsledek.
•
Stiskněte znaménko = začneme psát vzorec.
•
Používejte znaménka +, -, * (násobení), / (dělení), ^ (mocnina), pouze kulaté závorky (), %.
•
Používejte čísla a odkazy na buňky.
•
Napište vzorec a stiskněte klávesu ENTER.
•
Pomocí magického křížku vzorec případně nakopírujte do dalších buněk.
Obsah vzorce je možné kdykoliv upravit stiskem klávesy F2.
2.5. Funkce
Výukový příklad
Funkce SUMA, PRŮMĚR, POČET, MIN, MAX
Výuka
1. Otevřete soubor FUNKCE, list CDZ.
2. Stínování řádku funkcí je žlutou barvou.
3. U hlavičky je orientace zarovnání posunuta
o 45 o, zarovnání na střed.
4. Dopočítejte Tržby.
5. Přejmenujte list na CD.
6. Pomocí funkcí vypočtěte hodnotu součtu
•
Klepněte do buňky pro součet prodeje.
•
Klepněte na tlačítko průvodce
funkcí.
•
Vyberete funkci SUMA.
•
Do prvního řádku se automaticky označí
hodnoty pro součet, které můžete novým
označením změnit a potvrďte OK.
•
Stejným postupem vypočtěte součet
tržeb.
7. Vypočtěte další hodnoty s použitím jednotlivých funkcí.
• Klepněte do buňky pro výpočet minima.
• Klepněte na tlačítko průvodce funkcí
.
• Vyberete funkci MIN.
• Do prvního řádku označíte hodnoty bez řádku Součet a klepněte na tlačítko OK.
• Nakopírujte vzorec funkce i pro sloupce Cena a Tržby pomocí magického křížku.
• Stejně postupujte i při výpočtu ostatních hodnot (MAX, PRŮMĚR, POČET). Pozor, do vzorců zahrnujte
pouze hodnoty jednotlivých měsíců, nikoliv výsledky vzorců.
• U počtu měsíců kalkulujte pouze s hodnotami ve sloupci D.
20
Grafy
3
3
Grafy
51
Grafy
3
Cvičný příklad
Příklad PLÁN A SKUTEČNOST
Cvičení
Vytvořte pruhový graf z této tabulky: (pozn. tento graf je pootočen, tzn. že osa x je svislá).
•
Nadpis bude s výplní textury zeleného mramoru, napsán bílým písmem s jednoduchým potržením.
Zadejte nadpis osy x: měsíce (svislý název).
•
Legenda bude umístěna vpravo, nebudou zobrazeny mřížky.
•
Zobrazte tabulku s klíči legendy.
Řešení: Na kartě Rozložení ve skupině Popisky zvolte Tabulka dat  Zobrazit tabulku dat s klíči legendy.
•
Pořadí sloupečku − nejprve Plán a pod ním Skutečnost.
•
Sloupeček Plán bud zelenou výplní a sloupeček Skutečnost barvou červenou.
•
Nezapomeňte změnit minimum, maximum a hlavní jednotku osy y.
•
Vložte obrázek AUTO.
•
Zobrazte popisky hodnot (před zakončením).
•
Doplňte stín a zaoblené rohy v grafu.
Řešení: Pravým tlačítkem myši klepněte na oblast grafu (na obrázku znázorněný kurzorem myši)
a z nabídky zvolte Formát oblasti grafu. V záložce Styly ohraničení zatrhněte Zaoblené rohy. V záložce Stín
vyberte z Předvolby  Vnější a klepněte na tlačítko Zavřít.
55
Excel 2007-2010 v příkladech
Cvičný příklad
Příklad ANALÝZA PRODEJE
Cvičení
Vytvořte skládaný sloupcový graf – druhý podtyp z této tabulky
•
Nadpis grafu Prodej výrobků v jednotlivých městech
(zarovnaný vlevo).
•
Sloupeček Praha bude modrou barvou, Brno zelenou
a Ostrava žlutou barvou.
•
Popisky s hodnotami umístěné na střed.
•
Minimum na svislé ose y stanovte 0,
maximum 200 a hlavní jednotku 50.
•
Mřížky budou oddělovat jednotlivé
výrobky.
•
Legenda bude zarovnána nahoře,
vložte obrázek ZIDLE.
•
Pomocí textového pole vložte popis
údaje za leden.
•
Oblast jádra grafu je vyplněna
– přechodem modro-bílé barvy
(naleznete ve vzhledu výplně).
•
Doplňte stín grafu.
Cvičný příklad
Příklad VÝVOJ TEPLOT
Cvičení
Vytvořte skupinový sloupcový graf − první podtyp z této tabulky
•
Nadpis grafu Nejvyšší a nejnižší teploty v roce 2010 s výplní
zelené barvy, bude zobrazeni stín nadpisu a umístěn vlevo.
•
Popisky s hodnotami u všech teplot.
•
Sloupečky minima budou ze obrázkem ZELESIPKA a maxima
červenou CERVESIPKA.
Řešení: Pravým tlačítkem myši
klepněte
kterýkoliv
sloupeček
minimální teploty a vyberte Formát
datové řady. V záložce Výplň, přepněte
se na Obrázek nebo texturová výplň.
Klepněte na tlačítko Soubor a vyberte
obrázek ZELESIPKA.
•
Graf bude bez mřížek.
•
Název svislé osy y stupně C.
•
Legenda je umístěna dole.
•
Popisky osy x (únor, březen, duben...)
umístěné nahoře.
Řešení: Pravým tlačítkem myši klepněte na popisky osy x (např. slovo únor) a vyberte Formát osy….
V záložce Možnosti osy, zvolte Popisky osy variantu Vysoko.
•
56
Minimum na ose y stanovte -25, maximum 35 a hlavní jednotku 10.
Celkové příklady
5
5
Celkové příklady
111
Excel 2007-2010 v příkladech
5.
Celkové příklady
Cvičný příklad
Příklad SAMSON
Cvičení
1. Vytvořte tabulku podle vzoru.
•
Vložte do tabulky obrázek MINCE, nadpis je vystínován žlutou barvou.
•
Vložte vzorce do světle zelených buněk.
•
Hlavičku zvýrazněte tučným písmem, vnitřní čáry jsou tečkované, vnější čáry a oddělení hlavičky
a sloupce ukazatele silnější čarou.
•
Počáteční stav v měsíci je stejný jako konečný stav v předchozím měsíci.
•
Do konečné ho stavu se první čtyři položky přičítají a následující odečítají.
•
Je nutné do vzorce zahrnout všechny buňky tabulky, i když neobsahují žádný údaj.
•
Nakopírujte vzorce do nevyplněných buněk,
2. Překopírujte soubor SAMSON na plochu,
3. Vypočítejte sloupeček tržby a zjistěte:
a) maximální cenu vysavače Miklen u Bártka;
b) průměr tržeb vysavačů Sandra nebo Prando;
c) počet dodávek v Olomouci (kolik záznamů je z Olomouce);
d) minimální tržbu s cenou větší nebo rovno 2500 Kč a zároveň menší než 3000 Kč;
e) součet prodaných ks v Brně, Liberci nebo Domažlicích
f) průměrnou cenu všech vysavačů, které se neprodaly v lednu;
g) počet prodaných ks z prvního řádku, pokud dat. setřídíme podle měsíce sestupně
(kalendářně) a podle tržeb také sestupně;
h) průměrnou cenu u v lednu v Olomouci u Jedličky
4. Vytvořit kontingenční tabulku ze které budete možno zjistit maximální cenu a průměrnou tržbu v Domažlicích
jednotlivých měsících a u jednotlivých prodejců se zobrazením na celá čísla. List nazvěte Domažlice.
5. Vraťte se zpět na list databáze a pomocí podmíněného formátování označte světle modrým stínování
všechny tržby > 300000.
6. Pomocí funkce SUMIF zjistěte součet prodaných ks u jednotlivých prodejců.
7. Vytvořit souhrny za jednotlivé oblasti kde bude uveden součet tržeb a minimální cena (souhrn typu 3).
112
Celkové příklady
Výsledky databáze:
5
Kontingenční tabulka:
Souhrny:
113

Podobné dokumenty