Bruno Decharme a sbírka abcd

Komentáře

Transkript

Bruno Decharme a sbírka abcd
BRUNO DECHARME ASBÍRKA ABCD
Sbírka art brut, kterou Bruno Decharme shromažďuje již přes třicet let, obsahuje dnes na tři a půl tisíce
výtvorů tří stovek umělců, datovaných od poloviny 19. století do současnosti. Nalezneme v ní díla z
mnoha zemí, vytvořená v ústavní izolaci i v samotě města či venkova, takzvanou mediumní tvorbu i
díla lidového umění, která se vymykají tradičním normám. Jedinečný soubor navazuje na sbírky a
výzkumy průkopníků z řad psychiatrů (např. Hans Prinzhorn1), umělců a spisovatelů (např. André
Breton), a na práce, v nichž Jean Dubuffet v roce 1945 teoreticky ukotvil pojem art brut. Dubuffet tím,
že tvorbu art brut posunul do oblasti umění,nastartoval radikální změnu paradigmatu, která nás vyzývá
k přehodnocení způsobu vnímání umění. Záměrem tvůrců art brut totiž bývá často něco zcela jiného
než vytvářet umění: předávají poselství Bohu, plní poslání, komunikují s duchy, vyrábějí ochranné
talismany a podobně. Všichni jsou zmítáni vnitřním zápasem a životními útrapami a prostřednictvím
svých blouznivých vizí se dotýkají té podoby vědění, jež odráží základní otázku, která nás všechny
spojuje: co znamená náš pobyt na tomto světě? Přesto se tvůrci art brut neřadí k žádnému uměleckému
směru. Obvykle žijí izolovaně, vzájemně se neznají a netvoří žádnou ideologickou ani stylovou školu.
Po studiu filozofie a dějin umění na pařížské Sorbonně se proBruno Decharma stal zásadním okamžik,
když v roce 1977poprvé uviděl sbírku art brut, kterou Jean Dubuffet věnoval městu Lausanne2. Nadchl
se rovněž pro texty Michela Thévoze, historika umění, filozofa a ředitele Collection de l’ Art Brut.
Prvním dílem Decharmovy sbírky byla v roce 1978 kresba Adolfa Wölfliho, ke které ale rychle
přibyla díla „klasiků“ art brut: Aloïse Corbaze, Augusta Forestiera, „Barbus Müller“3a další. Svou
sbírku zpočátku Decharme budoval na ověřených základech, postupně však začal objevovat
nové,zahraniční tvůrce: v USA Henryho Dargera a Martina Ramireze, v Rusku Alexandra Lobanova,
zabýval se tvorbou autorů ze střední Evropy, Japonska i Latinské Ameriky a ve svých objevitelských
snahách neúnavně pokračuje dodnes. Decharmova sbírka se stala významným referenčním zdrojem a
společně se sbírkou z Lausanne je považována za nejdůležitější sbírku art brutna světě.
Činnost Bruno Decharma je velmi komplexní: kromě sběratelství se věnuje i natáčení portrétů autorů
art bruta v roce 1999 založil asociaci abcd (art brut connaissance & diffusion), jejímž prostřednictvím
otevřel svou sbírku veřejnosti. Asociace abcd, kterou v Paříži řídí Barbara Šafářová, je badatelským
pracovištěm, jehož činnost zahrnuje publikační činnost, semináře, pořádání výstav i produkci filmů. V
roce 2002 vznikla pražská pobočka abcd vedená Terezií Zemánkovou, která stojí za organizací mnoha
1
Německý psychiatr a historik umění Hans Prinzhorn (1886–1933) nashromáždil ve dvacátých letech 20. století rozsáhlou
kolekci děl pacientů psychiatrických klinik z převážně německy mluvících zemí. Jeho zásadním přínosem bylo, že na jejich
výtvory nahlížel nejen medicínským, ale především estetickým prismatem. Jeho sbírka byla ve třicátých letech zneužita jako
nástroj nacistické propagandy v rámci výstavy Entartete Kunst (Degenerované umění).
2
Collection de l’Art Brut ve švýcarském Lausanne založená roku 1976 Jeanem Dubuffetem.
3
Pod názvem „Barbus Müller“ se rozumí soubor soch vytesaných do granitu a vulkanického kamene, jejichž autor je
neznámý. Označení vychází ze jména sběratele Josefa Müllera, který je objevil ve čtyřicátých letech u starožitníka. Část soch
zobrazuje vousaté mužské tváře, proto přídomek „barbus“ (vousatý).
výstav i za objevem některých českých tvůrcůart brut (např. Luboš Plný a Zdeněk Košek), kteří již
dosáhli mezinárodního uznání.

Podobné dokumenty

Art brut Vize je skutečnost

Art brut Vize je skutečnost v psychiatrických klinikách a věznicích. Jsou jimi např. díla Alois a Adolfa Wölfliho. V roce 1948 vzniká společnost „Compagnie de l´art brut“ v Paříži, neformální seskupení umělců působících na ok...

Více

ART BRUT: Anatomia Metamorphosis

ART BRUT: Anatomia Metamorphosis Anna Zemánková / Luboš Plný / František Dymáček Sárská galerie v paláci Am Festungsgraben, Berlín, 12. října – 18. listopadu 2012 Projekt Anatomia Metamorphosis je zaměřen na tři české tvůrce art b...

Více

46-324, 9mm

46-324, 9mm trademarks of FLIR Systems and/or its subsidiaries. All other trademarks, trade names or company names

Více

Výroční zpráva za rok 2015.

Výroční zpráva za rok 2015. can be deemed a capital crime.

Více

NP7 - Naše Praha 7

NP7 - Naše Praha 7 mapu najdete na stránkách městské policie Praha, přesto vyvolávají řadu otazníků. Lze je nějak obejít? Proč na mě bliknou, i když jsem zcela evidentně nepřekročil rychlost? Jsou to opravdu jen rada...

Více

MM - kritiky - Sv

MM - kritiky - Sv nedosahuje. Převládají pozvolné akustické songy nebo o něco málo ostřejší věci stojící na banálních riffech, které charakterizuje absolutně nulová touha po jakémkoliv hudebním posunu a to úplně ka...

Více