Č esk á numismatick á spole č nos

Komentáře

Transkript

Č esk á numismatick á spole č nos
Česká
pobočka
numismatická
společnost
Papírová platidla
pořádá
Praha
neveřejnou
72. členskou aukci
notafilistického materiálu
v sobotu, dne 8. dubna 2006
v jídelně základní školy v Praze 11 - Jižním Městě, Květnového vítězství 1554
Program :
07.30
vstup do sálu, prohlídka materiálu
09.00 – 12.00
dražba položek 1 – 788
12.00 – 14.00
přestávka – občerstvení zajištěno
14.00
dražba zbývajících položek
Předpokládané ukončení aukce do 17.00
Aukce je pořádána podle pl4atného aukčního řádu ČNS. Jakékoliv narušování tohoto
řádu, jako prodej a výměna jiného než numismatického materiálu bude postiženo vyloučením z účasti
na aukci. S provinilým členem bude zavedeno řízení.
Aukce se mohou zúčastnit pouze členové ČNS, kteří se prokáží
platným potvrzením o zaplacení členského příspěvku na běžný rok.
Reklamace na kvalitu materiálu uplatňujte výhradně podle aukčního řádu, pokud dražíte v
sále, tedy jen do započetí aukce. V takovém případě se limity ruší.
Aukční katalog č. 72 sestavil Jan Bajer, zachovalost a ceny kontrolovala aukční komise.
Aukční katalog je členským tiskem a je mimo rámec ČNS neprodejný !
Hodnotný materiál do 73. aukce
(jpodzim 2006) přijímáme do 31.května
2006
po předchozí dohodě s aukčním referentem.
Vzhledem k omezenému počtu položek zašlete nabídku (seznam s ofrankovanou obálkou) co nejdříve, na stejnou adresu jako limity!
►►►
Pozor - změna termínu uzávěrky !
◄◄◄
1
P í s e m n é l i m i t y p ř i j í m á m e d o s t ř e d y, 5 . d u b n a 2 0 0 6
Zasílejte je výhradně na adresu :
Jan Bajer, Chalupkova 8/1368 - 149 00 Praha 415
Limity je možno poslat také e-mailem ve stejném termínu na adresu:
[email protected]
Limit pak pošlete v této jednoduché úpravě : první řádek slovo LIMIT, druhý celá adresa, další
řádky položky bez dalšího označení ve formátu – zkratky pol. nebo Kč nepište!
„položka – mezera – limitovaná cena“ – a klikněte Enter.
Další položku pište na tento nový řádek. Řádek pod poslední položkou označte
„nula – mezera – nula“.
Neposílejte limity jako přílohu zprávy, nebo dokonce jako tabulku!
Limit Vám bude po doručení potvrzen s uvedením čísla, pod nímž je zařazen.
Na stejnou adresu můžete poslat i nabídku materiálu do aukce !
Vzor elektronického limitu :
LIMIT
Notafilik Josef, 567 89 Město, Hlavní ulice 999
123 150
124 3500
515 90
00
Přehled použitých katalogů
B
J.Bajer, Papírová platidla Československa 1919-1993, České republiky, Slovenské
republiky 1993-2003, 5. vydání, Elektris 2003
PS
World Paper Money, Specialized issues, Volume 1, 9th Edition, kp 2002
P
World Paper Money, General Issues, Volume 2, 10th Edition, kp 2003
P
World Paper Money, Modern Issues, Volume 3, 11th Edition, kp books 2005
Pet
Nouzové peněžní poukázky z let 1848 až 1850, Dr. Josef Petrtyl, Hradec Králové 1967
Vl
Nouzová papírová platidla na území ČSSR 1914 – 1918, Bohumil Vlček, ČNS 1988
DH
Československá nouzová a táborová papírová platidla 1914 – 1945, J. Daněk, J. Holna,
2. vydání, Elektris 2006
Ro
Die deutschen Banknoten ab 1871, Holger Rosenberg, 15. Auflage, H. Gietl Verlag 2005
DN.4 Deutsches Notgeld Band 4, Manfred Müller, H. Gietl Verlag 2003
DN.7,8 Deutsches Notgeld Band 7,8, Arnold Keller, 1. Auflage, H. Gietl Verlag 2004
MG
Das Papiergeld der deutschen Eisenbahnen und der Reichspost, Müller, Geiger,
1. Auflage, Verlag A. Geiger 2000
PR
Notgeld Österreich-Lagergeld , Rudolf Richter, 1. Auflage, H. Gietl Verlag 1997
RT
Katalog des Papiergeldes der deutschen Kriegsgefangenenlager im, I. Weltkrieg,
Reinhard Tieste, 1. Auflage, R. Tieste 1998
Rj.1
Paper money of Russian, P.F.Rjabčenko, 3. vyd., Kiev 2000
Rj.3
Paper money of CIS and Baltic states, P.F.Rjabčenko, 3. vyd., Kiev 2005
Upozorňujeme na možnost využívání pobočkové knihovny !
Knihovna je uložena ve firmě Elektris Jindřich Holna, Zárubova 966, 142 00 Praha 4. Seznam
literatury lze prohlédnout na webové stránce
http://www.bankovky.cz/!cns.php?txt=knihy.
Výpůjčku je třeba dohodnout předem na tel. č. 241 713 043 nebo e-mailem na adrese [email protected]
2
Ani se tomu nechce věřit, ale je to tak ...
.. .jednoho dne v roce 1966 sešli se kolegové Vojtěch Bartůněk, Antonín Čermák a Emil
Kratochvíl. Na této historické schůzce došlo k realizaci nápadu, že by se také sběratelé
bankovek, jak tehdy říkali, měli pravidelně scházet.
A tím vlastně založili naši pobočku, která v letošním roce oslaví již 40 let činnosti.
Výbor pobočky se rozhodl připravit všem členům malý dárek, Je jím pamětní list, jehož reprodukci přinášíme. List
ve formátu A4 je tištěn v barvách na kvalitním papíře s průsvitkou ve tvaru lipových lístků, který nebyl použit na žádné
bankovce. Námět čerpá z prací prvního tvůrce československých bankovek, Alfonse Muchy. Díky nevšední ochotě vedení
STC mohl být nápad realizován, a na následující aukci jej obdrží všichni členové pobočky, které se jí zúčastní. Další možnost jej
získat budete mít na pravidelných schůzkách.
3
Rakousko - Uhersko
4
1
5,10,25,50,100,500,1000 zlatých/1.7.1796 - formuláře na oboustranně
tištěném archu
7 ks
PA 22-28
3-4
4800
2
5,10,25,50,100,500,1000 zlatých/1.1.1800 - formuláře na oboustranně
tištěném archu
7 ks
PA 31-37
3-4
3500
3
2 zlaté/1.1.1800 - formulář
PA 30
3
100
4
25,50,100 zlatých - formuláře na oboustranně tištěném archu
PA 40-42
1
2900
5
5 zlatých/9.12.1833 - formulář
PA 68
3
600
6
10 zlatých/8.12.1834 - formulář
PA 69
3-
600
7
1 zlatý/1.7.1848 -Dd 39
PA 81
3-
450
8
6 kr/1.7.1849 - L 7
PA 91
3-
60
9
10 kr/1.7.1849 - N
PA 92
2-
50
10
10 kr/1.7.1849 - H 5
PA 92
3-
60
11
10 kr/1.8.1849 - E - vydání pro Uhry
2
35
12
10 kr/1.8.1849 - B - vydání pro Uhry
4
20
13
1 zlatý/1.1.1858 -A 13
PA 84
3
180
14
1 zlatý/1.1.1858 -Rr 76
PA 84
3
100
15
1 zlatý/1.1.1858 -Xx 33
PA 84
3-
50
16
5 zlatých/1.5.1859 - kQ - části chybí, dolepeno
PA 88
3-
1000
17
10 kr/1.11.1860 - E
PA 93
3-
60
18
10 kr/1.11.1860 - C - aršík
PA 95
2
600
19
10 zlatých/15.1.1863 - dobový padělek - slepovaná
PA 89
4
300
20
1 zlatý/7.7.1866 - HB 8 - skvrny
PA 150
3
180
21
1 zlatý/7.7.1866 - BM 15
PA 150
3
600
22
5 zlatých/7.7.1866 - Ca 10 - červená série
PA 151b
3
600
23
5 zlatých/7.7.1866 - NK 13 - červená série
PA 151b
5
150
24
10 zlatých/1.5.1880 - 3145
P1
3-
800
25
5 zlatých/1.1.1881 - Pe 47
PA 154
3-
800
26
1 zlatý/1.1.1882 -Cl 14
PA 153
3
65
27
1 zlatý/1.7.1888 - El 9
PA 156
1
800
28
1 zlatý/1.7.1888 - Zl 40
PA 156
3
160
29
1000 K/2.1.1902 - 1292
P 8a
N
300
30
1000 K/2.1.1902 - 1303 - pf. 4x NEPLATNÉ
P 8a
1-
800
31
1000 K/2.1.1902 - 1374
P 8a
N
400
32
10 K/2.1.1904 - 3008
P9
2-
250
33
20 K/2.1.1907 - 1921
P 10
2
750
34
20 K/2.1.1907 - 1946
P 10
3-
150
35
100 K/2.1.1912 - 1593
P 12
2
200
3 ks
3 ks
36
100 K/2.1.1912 - 1457, 1571
37
2 ks
P 12
2-3
100 K/2.1.1912 - 2416
P 12
N
300
38
20 K/2.1.1913 I - 2252
P 13
0
300
39
20 K/2.1.1913 I - 2349
P 13
N
220
40
20 K/2.1.1913 I - 2360
P 13
3
50
41
20 K/2.1.1913 I - 2258, 2288
2 ks
P 13
2
50
42
50 K/2.1.1914 - 1017, 1046
2 ks
P 15
3
90
43
2 K/5.8.1914 - A 1028
P 17a
3
400
44
2 K/5.8.1914 - C - série 1288
P 17b
0
100
45
2 K/5.8.1914 - C - série 1335
P 17b
0
200
46
2 K/5.8.1914 - C - série 1557
P 17b
2
100
47
10 K/2.1.1915 - 1110
P 19
1-
50
48
2 K/1.3.1917 - 1321
P 21
0
30
49
2 K/1.3.1917 - 1219
P 21
0
20
50
2 K/1.3.1917 - A 1055
P 21
0
50
51
25 K/27.10.1918 - 1116 - původní RUB
P 23
2
80
52
25 K/27.10.1918 - 1128 - původní RUB
P 23
3
100
53
200 K/27.10.1918 - 000,006 26394
P 24
3
1800
54
200 K/27.10.1918 - B 1010 - RUB
P 24
3
800
60
Československo 1919 – 1939
55
10 K/1915 - 1166 - kolkovaná, stříhaný kolek
B 1a
N
1200
56
50 K/1914 - 1054 - kolkovaná
B4
2-
250
57
100 K/1912 - 1497 - kolkovaná, stříhaný kolek
B 5a
1-
1300
58
100 K/1912 - 1711 - kolkovaná, stříhaný kolek
B 5a
3
100
59
100 K/1912 - 2033 - kolkovaná, stříhaný kolek - nepravidelný okraj
B 5a
1
1200
60
100 K/1912 - 2008 - kolkovaná, stříhaný kolek padělaný, typ 4 (Šustek)
B 5a
3
120
61
1000 K/1902 - 1149 - kolkovaná - natrž. 4 mm
B6
2-
120
62
1000 K/1902 - 1226 - kolkovaná
B6
2-
190
63
1 Kč/15.4.1919 - 010 - neperforovaná
B7
1+
500
64
1 Kč/15.4.1919 - 140 - neperforovaná
B7
N
200
65
1 Kč/15.4.1919 - 1481 - pf. SPECIMEN a 2 otv. 9 mm
B7
N
200
66
5 Kč/15.4.1919 - 0013 - neperforovaná
B8
1
400
67
10 Kč/15.4.1919 - O 060 - SPECIMEN, skvrny
B 9b
3-
400
68
20 Kč/15.4.1919 - P 092 - neperforovaná
B 10a
3
600
69
50 Kč/15.4.1919 - 0067 - neperforovaná, praná, retuš v přehybech
B 11a
3
6000
70
5000 Kč/6.7.1920 - A 395015 - SPECIMEN
B 17a
3-
600
71
5000 Kč/6.7.1920 - B 046877 - SPECIMEN
B 17b
N
180
72
5000 Kč/6.7.1920 - B 883134 - SPECIMEN
B 17b
N
220
5
6
73
5000 Kč/6.7.1920 - C 185841 - SPECIMEN
B 17b
0
190
74
5000 Kč/6.7.1920 - C 465764 - SPECIMEN
B 17b
N
150
75
5 Kč/28.9.1921 - série 3 - neperforovaná
B 18
1
500
76
5 Kč/28.9.1921 - série 3 - neperforovaná
B 18
0
3000
77
5 Kč/28.9.1921 - série 6 - pf. SPECIMEN a 2 otv. 12 mm
B 18
4
300
78
5 Kč/28.9.1921 - série 7 - neperforovaná
B 18
3
150
79
20 Kč/2.10.1926 - Me - SPECIMEN
B 21b
N
60
80
20 Kč/2.10.1926 - Nf - neperforovaná
B 21b
2
35
81
20 Kč/2.10.1926 - Zf - neperforovaná, skvrny
B 21b
0
100
82
10 Kč/2.1.1927 - R 041 - neperforovaná
B 22b
3
100
83
10 Kč/2.1.1927 - R 062 - neperforovaná, části okrajů chybí
B 22b
4
100
84
10 Kč/2.1.1927 - B 004 088554 - neperforovaná
B 22c
1-
150
85
10 Kč/2.1.1927 - B 004 088555 - neperforovaná
B 22c
1-
150
86
10 Kč/2.1.1927 - B 012 - neperforovaná
B 22c
2
200
87
10 Kč/2.1.1927 - N 202 - neperforovaná
B 22d
0
140
88
10 Kč/2.1.1927 - N 190 - NEPLATNÉ
B 22d
1+
150
89
10 Kč/2.1.1927 - N 154 - SPECIMEN
B 22d
0
60
90
500 Kč/2.5.1929 - A 766147 - dot. čárka MAJA - neperforovaná
B 23b
3
700
91
500 Kč/2.5.1929 - A 008727 - dot. čárka MAJA - neperforovaná
B 23b
3
500
92
500 Kč/2.5.1929 -D - SPECIMEN
B 23c
N
180
93
500 Kč/2.5.1929 - F 741960 - neperforovaná
B 23c
2
400
94
500 Kč/2.5.1929 - G - neperforovaná
B 23c
3
450
95
50 Kč/1.10.1929 - A - neperforovaná
B 24a
4
200
96
50 Kč/1.10.1929 - Ob - neperforovaná
B 24b
N
450
97
50 Kč/1.10.1929 - Ub - neperforovaná
B 24b
1-
90
98
50 Kč/1.10.1929 - Na - SPECIMEN
B 24b
N
90
99
50 Kč/1.10.1929 - Ca - SPECIMEN
B 24b
N
90
100
50 Kč/1.10.1929 - Ib - SPECIMEN
B 24b
N
60
101
100 Kč/10.1.1931 - C - neperforovaná
B 25a
2-
300
102
100 Kč/10.1.1931 - Db - neperforovaná
B 25b
3+
220
103
100 Kč/10.1.1931 - Za - SPECIMEN
B 25b
N
150
104
100 Kč/10.1.1931 - Ic - SPECIMEN
B 25c
N
100
105
100 Kč/10.1.1931 - Lc - SPECIMEN
B 25c
N
150
106
100 Kč/10.1.1931 - Uc 135831 - SPECIMEN
B 25c
N
150
107
100 Kč/10.1.1931 - Uc 175676 - SPECIMEN
B 25c
N
100
108
1000 Kč/8.4.1932 - C 0391390 - neperforovaná, na R ink. tuž.
B 26
3
280
109
1000 Kč/8.4.1932 - C 0808279 - neperforovaná
B 26
3
380
110
1000 Kč/8.4.1932 - A 0674649 - SPECIMEN svisle
B 26
3-
150
111
1000 Kč/8.4.1932 - C 0994225 - SPECIMEN
B 26
3-
100
112
1000 Kč/25.5.1934 - J - SPECIMEN
B 27
0
250
113
1000 Kč/25.5.1934 - K 773399 - SPECIMEN
B 27
N
150
114
1000 Kč/25.5.1934 - K 892696 - SPECIMEN
B 27
N
250
Čechy a Morava
1939 – 1945
115
1 K/bl. 1938/40 - A 011 - přetisk ruční - neperforovaná
B 28a
1
150
116
1 K/bl. 1938/40 - A 046 - přetisk ruční - neperforovaná
B 28a
0
100
117
1 K/bl. 1938/40 - A 013 - přetisk strojový - neperforovaná
B 28b
0
160
118
1 K/bl. 1938/40 - A 055 - přetisk strojový - neperforovaná, retuš v ploše
B 28b
2
180
119
5 K/bl. 1938/40 - A 039 - přetisk ruční - neperforovaná
B 29a
N
1400
120
5 K/bl. 1938/40 - A 062 - přetisk ruční - neperforovaná
B 29a
2
300
121
1 K/bl. 1940 - D 053 - SPECIMEN
B 30
N
25
122
5 K/bl. 1940 - A 022 - neperforovaná
B 31
1+
120
123
5 K/bl. 1940 - B 010 - NEPLATNÉ, stopy po lepu
B 31
0
70
124
5 K/bl. 1940 - H 038 - neperforovaná
B 31
N
30
125
5 K/bl. 1940 - B 026, H 025 - neperforovaná
B 31
1,2
90
126
100 K/20.8.1940 I. vyd. - 04 A - SPECIMEN
B 32
0
80
127
100 K/20.8.1940 I. vyd.- 20 B - SPECIMEN
B 32
N
65
128
100 K/20.8.1940 II. vyd. - 32 B - neperforovaná
B 33a
0
250
129
100 K/20.8.1940 II. vyd. - 05 G - neperforovaná
B 33a
1
200
130
100 K/20.8.1940 II. vyd. - 28 G - neperforovaná
B 33a
N
200
131
100 K/20.8.1940 II. vyd. - 09 G - SPECIMEN
B 33a
0
100
132
50 K/12.9.1940 - A 17 429510 - neperforovaná
B 34
1-
1000
133
50 K/12.9.1940 - A 17 739353 - neperforovaná
B 34
2
50
134
50 K/12.9.1940 - A 06 - SPECIMEN
B 34
N
120
135
500 K/24.2.1942 I. vyd. - A - SPECIMEN
B 35
N
110
136
500 K/24.2.1942 I. vyd. - C - neperforovaná
B 35
2
450
137
500 K/24.2.1942 I. vyd. - K - neperforovaná
B 35
1-
2000
138
500 K/24.2.1942 II. vyd. - Ha - SPECIMEN
B 36
N
100
139
10 K/8.7.1942 - 09 N - neperforovaná
B 37b
2
120
140
10 K/8.7.1942 - 28 N - neperforovaná
B 37b
0
100
141
10 K/8.7.1942 - 39 N - SPECIMEN
B 37b
N
60
142
1000 K/24.10.1942 I. vyd. - B - SPECIMEN
B 38
2
130
143
1000 K/24.10.1942 I. vyd. - E - SPECIMEN
B 38
1+
120
144
1000 K/24.10.1942 I. vyd. - G - neperforovaná
B 38
1
300
145
1000 K/24.10.1942 II. vyd. - Ka - neperforovaná
B 39a
0
380
146
1000 K/24.10.1942 II. vyd. - Hb 408778 - neperforovaná
B 39a
0
300
147
1000 K/24.10.1942 II. vyd. - Hb 503317 - SPECIMEN
B 39a
N
120
2 ks
7
148
1000 K/24.10.1942 III. vyd. - Dc 008176 - SPECIMEN
B 39b
N
110
149
1000 K/24.10.1942 III. vyd. - Dc 049931 - neperforovaná
B 39b
1-
2500
150
1000 K/24.10.1942 III. vyd. - Gc - SPECIMEN
B 39b
0
120
151
20 K/24.1.1944 - 44 G - neperforovaná
B 40b
2+
180
152
20 K/24.1.1944 - 41 H - neperforovaná
B 40c
1
120
153
20 K/24.1.1944 - 32 A - SPECIMEN
B 40a
0
60
154
20 K/24.1.1944 - 07 G - SPECIMEN
B 40b
N
90
155
20 K/24.1.1944 - 10 H - SPECIMEN
B 40c
0
90
156
5000 K/24.2.1944 - 19 A - SPECIMEN
B 41
N
200
157
50 K/25.9.1944 - 04 A - neperforovaná, pošk. okraj
B 42
1-
1000
158
50 K/25.9.1944 - 15 A - neperforovaná
B 42
1+
600
159
50 K/25.9.1944 - 24 A 027886 - neperforovaná
B 42
1-
300
160
50 K/25.9.1944 - 24 A 047611 - SPECIMEN
B 42
N
120
161
5000 K/1920/25.10.1943 - B 455614 - SPECIMEN
BN3
N
350
162
5000 K/1920/25.10.1943 - B 973131 - SPECIMEN
BN3
N
300
Slovensko
8
1939 – 1945
163
100 Ks/1931/1939 - Sb - přet. SLOVENSKÝ ŠTÁT - 2x SPECIMEN
B 43b
0
6000
164
100 Ks/1931/1939 - Pc - přet. SLOVENSKÝ ŠTÁT 2x SPECIMEN, tuž.
B 43c
3
1000
165
500 Ks/1929/1939 - F - přet. SLOVENSKÝ ŠTÁT - 4x SPECIMEN
B 44
1
400
166
1000 Ks/1934/1939 - L - přet. SLOVENSKÝ ŠTÁT - 2x SPECIMEN, tuž.
B 45
3
1500
167
10 Ks/15.9.1939 - Ab 1 - SPECIMEN
B 46a
1
100
168
10 Ks/15.9.1939 - Bc 31 - SPECIMEN
B 46a
N
100
169
10 Ks/15.9.1939 - No 27 - neperforovaná
B 46b
1-
100
170
20 Ks/15.9.1939 - Ih 66 - SPECIMEN
B 47b
N
500
171
100 Ks/7.10.1940 I. vydání - N 2 - SPECIMEN
B 48a
0
50
172
100 Ks/7.10.1940 II. vydání - C 6 - SPECIMEN
B 49a
N
50
173
100 Ks/7.10.1940 II. vydání - A 10 - neperforovaná, PH roh slabě pošp.
B 49b
1
800
174
100 Ks/7.10.1940 I. vydání - G 9, F 10, II. vydání - C 6 - vše SPECIMEN
B 48a,b,49a
N-1
175
50 Ks/15.10.1940 - Oe - neperforovaná
B 50
N
300
176
1000 Ks/25.11.1940 - 5 Á 5 - neperforovaná
B 51
0
600
177
1000 Ks/25.11.1940 - 5 R 3 - 2x SPECIMEN
B 51
1+
100
178
500 Ks/12.7.1941 - 2 Ip - neperforovaná
B 52
0
300
179
500 Ks/12.7.1941 - 1 Kn 007697 - neperforovaná
B 52
N
900
180
500 Ks/12.7.1941 - 1 Kn 000650 - SPECIMEN
B 52
1+
80
181
20 Ks/11.9.1942 - Ob 10 - neperforovaná
B 53b
0
200
182
20 Ks/11.9.1942 - Žv 25 - 000000 - anulát - SPECIMEN
B 53s
0
1000
183
20 Ks/11.9.1942 - Jc 40 - SPECIMEN
B 53b
N
60
184
10 Ks/20.7.1943 - 0z 16 108498 - průsvitka D - SPECIMEN
B 54bD
N
60
3 ks
90
185
10 Ks/20.7.1943 - 0z 16 108541 - průsvitka D - SPECIMEN
B 54bD
N
60
186
10 Ks/20.7.1943 - Mä 19 - průsvitka A - neperforovaná
B 54bA
0
250
187
10 Ks/20.7.1943 - Ľb 20 - 000000 - anulát - SPECIMEN
B 54bs
0
1000
188
5 Ks/bl.1945 - D 026 - SPECIMEN
B 55a
N
60
189
5000 Ks/18.12.1944 - 6 Ni - SPECIMEN
BN5
1+
200
B 58a,b
1,3
50
Československo
1945
190
20 K/1944 EM (1), HA (3) - obě neperforované
2 ks
191
500 K/1944 - AB - NEPLATNÉ
B 60
N
90
192
500 K/1944 - AB - SPECIMEN
B 60
N
90
193
1000 K/1944 - AA 158003 - neperforovaná
B 61
3
1100
194
500 Ks/1941 kolkovaná - 7 Ha - 2x SPECIMEN
B 64
1
90
195
500 Ks/1941 kolkovaná -7 M l - SPECIMEN - vlast. podpis L. Jirka
B 64
N
350
196
500 K/1944 - kolkovaná - AT - SPECIMEN
B 67
0
80
197
Soubor kolkovaných 1944 - 100 OB, 500 AT, 1000 CK - vše SPECIMEN
B 66a-68
N-0
150
198
2000 K/1945 - 4 Go - průsvitka B - SPECIMEN
B 69aB
1
150
199
2000 K/1945 - 19 Má - průsvitka A - SPECIMEN
B 69bA
1
150
200
2000 K/1945 - 15 Lt - průsvitka C - SPECIMEN
B 69bC
1
150
201
2000 K/1945 - 14 Op - průsvitka D - SPECIMEN
B 69bD
1
150
3 ks
Československo 1945 – 1953
202
50 Kčs/ bl.(1945) - MD - pf. 3md
B 73
N
75
203
100 Kčs/ bl.(1945) - PK - neperforovaná
B 74
0
480
204
100 Kčs/ bl.(1945) - PU 708904 - neperforovaná, LD roh přeložka
B 74
2
300
205
100 Kčs/ bl.(1945) - GH - neperforovaná, složka papíru při tisku
B 74
3-
100
206
500 Kčs/ bl.(1945) - CA 778892 - pf. 3md
B 75
N
380
207
500 Kčs/ bl.(1945) - CA 784529 - pf. 3md
B 75
0
200
208
500 Kčs/ bl.(1945) - CA 789549 - pf. 3md
B 75
N
220
209
500 Kčs/ bl.(1945) - CB 581588 - pf. 3md
B 75
N
200
210
500 Kčs/ bl.(1945) - CD 736423 - neperforovaná
B 75
0
3500
211
Soubor 5,10,20,50,100,1000 Kčs/bl.(1945) - B 70-74, 76 - vše pf. 3md
...
N-0
200
212
100 Kčs/16.5.1945 - B 13 - neperforovaná
B 77a
1+
150
213
100 Kčs/16.5.1945 - B 18 - neperforovaná
B 77a
N
150
214
100 Kčs/16.5.1945 - C 38 - pf. "S"
B 77b
0
40
215
1000 Kčs/16.5.1945 - 25 A - neperforovaná
B 78a
2
100
216
1000 Kčs/16.5.1945 - 05 C - pf. 3md
B 78b
N
90
217
1000 Kčs/16.5.1945 - 16 C - neperforovaná
B 78c
N
190
218
1000 Kčs/16.5.1945 - 09 E - pf. "S"
B 78d
0
180
6 ks
9
219
5000 Kčs/1.11.1945 - 06 A - pf. "S"
B 79
N
170
220
500 Kčs/12.3.1946 - A - pf. 3md
B 80a
N
180
221
500 Kčs/12.3.1946 - R - neperforovaná
B 80a
0
100
222
1 Kčs/ bl. (1946) - neperforovaná
BN8
N
45
223
1 Kčs/ bl. (1946) - neperforovaná
BN8
0
80
224
50 Kčs/3.7.1948 - A 5 112153 - nepf., vlast. podpis L. Jirka
B 81a
N
600
225
5 Kčs/25.1.1949 - A 2 - neperforovaná
B 82a
N
20
226
5 Kčs/25.1.1949 - A 7 (1), A 44(2) - neperforovaná
B 82a,b
...
50
227
20 Kčs/1.5.1949 - A 49 - pf. 3md, vlast. podpis Fojtášek
B 83a
N
300
228
20 Kčs/1.5.1949 - A 18, B 51 - neperforované
2 ks
B 83a,b
N
180
229
Soubor 20,50,100,1000,5000 Kčs - B 83b,85b,77a,78c, 79 - vše pf. 3md
5 ks
...
N-0
250
2 ks
Československo 1953 – 1993
230
1 Kčs/1953 - Goznak - BY - neperforovaná
B 86a
N
40
231
1 Kčs/1953 - Goznak - AU (3md), STC - VP - neperforovaná
2 ks
B 86a,b
N
46
232
1 Kčs/1953 - STC - JS, TA, TV, VP - neperforované
4 ks
B 86b
0-1
32
233
3 Kčs/1953 - STC - pf. 3md
B 87b
N
20
234
3 Kčs/1953 - Goznak - AE, STC - PD - neperforované
B 87a,b
N
120
235
10 Kčs/1953 - STC - TU - neperforovaná
B 89b
1-
34
236
25 Kčs/1953 - Goznak - AU - neperforovaná
B 90a
N
120
237
25 Kčs/1953 - Goznak - BD - neperforovaná
B 90a
N
150
238
25 Kčs/1953 - Goznak - AU tmavší tisk nepf. , BE - světlejší tisk, pf.3md
B 90a
N
150
239
25 Kčs/1953 - STC - KS 045036 - neperforovaná
B 90b
N
100
240
25 Kčs/1953 - STC - KS 045039 - neperforovaná
B 90b
N
140
241
25 Kčs/1953 - STC - NN - neperforovaná
B 90b
N
110
242
25 Kčs/1953 - Goznak AT (N), STC - NE (1) - neperforované
B 90a,b
...
300
243
50 Kčs/1953 - Goznak - AB - neperforovaná
B 91a
N
120
244
50 Kčs/1953 - Goznak - BA 772146 - pf. 3md
B 91a
N
120
245
50 Kčs/1953 - Goznak - BE 772913 - pf. 3md
B 91a
N
100
246
50 Kčs/1953 - STC - HH 163937 - neperforovaná
B 91b
N
100
247
50 Kčs/1953 - STC - HH 163941 - neperforovaná
B 91b
N
110
248
50 Kčs/1953 - STC - MK - pf. 3md
B 91b
N
130
249
50 Kčs/1953 - Goznak AB, STC - HR - neperforované
B 91a,b
N
380
250
100 Kčs/1953 - Goznak - CA - pf. 3md
B 92a
N
110
251
100 Kčs/1953 - Goznak - CH 419824 - neperforovaná
B 92a
N
180
252
100 Kčs/1953 - Goznak - CH 786431 - neperforovaná
B 92a
N
130
253
100 Kčs/1953 - Goznak - CH 786542 - neperforovaná
B 92a
N
90
254
100 Kčs/1953 - STC - MD 547567 - neperforovaná
B 92b
N
90
10
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
255
100 Kčs/1953 - Goznak ZB, STC - HS - neperforované
2 ks
B 92a,b
N, 0
280
256
Soubor 1,3,5,10,25,50,100 - vše Goznak - pf. 3md - B 86a - 92a
7 ks
...
N
600
257
25 Kčs/1958 - S 02 - pf. 3md
B 93
N
70
258
25 Kčs/1958 - S 15 - neperforovaná
B 93
N
130
259
25 Kčs/1958 - S 19 - neperforovaná
B 93
N
100
260
25 Kčs/1958 - S 27 609336 - neperforovaná
B 93
N
200
261
25 Kčs/1958 - S 27 655018 - neperforovaná
B 93
N
210
262
10 Kčs/1960 - L 24
B 94b
N
30
263
10 Kčs/1960 - S 31
B 94c
N
20
264
3 Kčs/1961 - TE - neperforovaná
B 95
N
36
265
3 Kčs/1961 - JS "hvězda na špici" (typ C) - neperforovaná
B 95C
2
100
266
5 Kčs/1961 - BK "hvězda na špici" (typ C) - ZK (přímá, typ B) nepf.
B 96C,B
N
200
267
25 Kčs/1961 - E 02 - neperforovaná
B 97a
3-
100
268
25 Kčs/1961 - Q 22 - neperforovaná
B 97b
N
130
269
25 Kčs/1961 - Q 23 - neperforovaná
B 97b
N
120
270
25 Kčs/1961 - Q 26 - neperforovaná
B 97b
N
130
271
100 Kčs/1961 - R 70
B 98b
2
100
272
100 Kčs/1961 - G 16
B 98d
2
40
273
100 Kčs/1961 - X 71
B 98d
1-
80
274
100 Kčs/1961 - G 51
B 98e
N
110
275
50 Kčs/1964 - N 06
B 99b
N
120
276
50 Kčs/1964 - G 74
B 99c
N
120
277
20 Kčs/1970 - F 07
B 100
N
50
278
20 Kčs/1970 - L 41
B 100
N
40
279
20 Kčs/1970 - L 42
B 100
0
30
280
500 Kčs/1973 - Z 28
B 101
2
80
281
500 Kčs/1973 - Z 73
B 101
2
90
282
1000 Kčs/1985 - C 81
B 102
1
300
283
1000 Kčs/1985 - U 11
B 102
N
180
284
10 Kčs/1986 - P 22
B 103
1
30
285
50 Kčs/1987 - F 29
B 104a
0
70
286
100 Kčs/1989 - A 03
B 106
N
130
287
100 Kčs/1989 - A 05
B 106
0
50
288
10/1986 P 67, 20/1988 E 13, 50/1987 F 10, 100/1989 A 02
4 ks
B 103-106
N
150
289
10/1986 V 50, 20/1970 H 38, 20/1988 H 56 - B 100,103,105
3 ks
...
1,N,N
100
2ks
Česká republika od 1993
290
500 Kč/1973/1993 kolkovaná - W 13
B CZ 2
N
250
291
1000 Kč/1985/1993 lepený kolek - C 73
B CZ 3a
N
250
11
292
1000 Kč/1985/1993 tištěný kolek - U 11
B CZ 3b
0
280
293
1000 Kč/1985/1993 tištěný kolek - U 12
B CZ 3b
N
500
294
50 Kč/1993 - A 10
B CZ 4a
N
150
295
50 Kč/1993 - A 37
B CZ 4a
0
70
296
100 Kč/1993 - A 11
B CZ 5a
N
200
297
100 Kč/1993 - A 55
B CZ 5a
1
120
298
200 Kč/1993 - A 07 - proužek Kčs, žlutý rub
B CZ 6a
N
280
299
200 Kč/1993 - A 55 - proužek Kčs
B CZ 6a
N
350
300
200 Kč/1993 - A 83 - proužek Kčs
B CZ 6a
N
300
301
20 Kčs/1994 - A 56 - proužek vpravo
B CZ 10a
0
60
302
20 Kčs/1994 - B 18 - proužek vpravo
B CZ 10a
N
60
303
20 Kčs/1994 - B 32 - proužek vlevo
B CZ 10b
N
60
304
50 Kčs/1994 - B 29
B CZ 11
N
90
305
100 Kčs/1995 - B 81
B CZ 12
N
140
306
200 Kčs/1996 - B 27
B CZ 14
N
250
307
1000 Kčs/1996 - C 67
B CZ 15
N
1150
308
1000 Kčs/1996 - E 45 - tisk bez ochr. iridiscentního pruhu - draží jen sál
B CZ 15
2
3500
309
50 Kčs/1997 - C 05
B CZ 17
N
80
310
100 Kčs/1997 - C 19
B CZ 18
N
120
Slovenská republika od 1993
311
50 Sk/1.7.1999 - C
0
50
Pet 4
1-
600
Pet 2,3,4
N,N,0
B SK 6d
Nouzovky CS 19. století
312
Broumov, Fischer, Spiske, Schubert, 6 kr/1.2.1849 - F 92
313
Domažlice, 5, 10, 20 kr/3.1849 - formuláře
314
Hroznětín (Lichtenstadt) 5 kr/bl. - díry
Pet 1
5
150
315
Jablonné, Helwig, 6 kr/bl. - formulář
Pet 2
0
500
316
Klatovy, Wollner, 5 kr/3.1849
Pet 2
3-
300
317
Klatovy, Wollner, 10 kr/3.1849 - skvrny
Pet 3
4+
300
318
Mělník, Walenta, 10 jr/3.1849 - 384 - SKVRNY
Pet 20
2-
1000
319
Praha, město, 20 kr/bl. - G 5901 - skvrna, špendl. dírky
Pet 15
2-
600
320
Rokytnice nad Jizerou, Gottstein, 10 kr/12.1848 - formulář
Pet 3
1
700
321
Roudnice n.L., Morawetz a syn, 10 kr/1.3.1849 - formulář
Pet 7
1
600
322
Sobotín, bří Kleinové, 20 kr./bl. - formulář - chybí roh, skvrna
Pet -
1
400
323
Varnsdorf, Wähner, 20 kr/1.10.1848 - formulář
Pet 22
3-
200
3 ks
1500
Nouzovky CS 20. století
324
Bielitz, 2 K/1.6.1919 - 4718
DH 7,3
N
80
325
Bielitz,, 2 K/1.6.1919 - 23297
DH 7,4
3
15
12
326
Bielitz, 50 h (0), 1 K (3) - obě 1.8.1919 - DH 7,5a; 7,6
2 ks
...
0, 3
85
327
Bielitz, 10 h(3), 20 h (0), obě 1.1.1920 - DH 7,7; 7,8
2 ks
...
3, 0
55
328
Bielitz, Hotel Royal, 1,3,5 K/bl. - DH 7,11,1+2+3
3 ks
...
0-N
329
Broumov, 50 h/22.7.1921
DH 14,5,1a
1-
250
330
Broumov, 20 h/1.3.1921
DH 14,4,4
2-
2400
331
Děčín atd., 5 K/15.11.1919 (1918) - různé typy sérií, 1x natrž.
DH 12,1,1c
1, 0
50
332
Děčín atd.,10 K/15.11.1918 - různé typy sér. čísel, DH 12,1,2a+2b+2c
...
1-N
100
333
Hořepník, 5 K/bl.
Da 68/3
3
900
334
Kamenice n.L., živn.záložna, 1 K/1919
DH 91,1,1
3
140
335
Karlovy Vary, 10 K/10.11.1918
DH 92,3,2a
0
50
336
Liberec, 10 K/30.10.1918
DH 173,6,2
2
15
337
Liberec, 20 K/30.10.1918 - 073774
DH 173,6,3
2
25
338
Liberec, 20 K/30.10.1918 - 098631
DH 173,6,3
0
70
339
Liberec, veletrh, 10 h/22.8.1922 - utržený roh
DH 173,3,1a
3-
20
340
Liberec, veletrh, 50 h, 1 K/12.8.1922 - DH 173,3,2+3a
...
1-2
341
Mohelnice, 50 h/31.12.1919
DH 131,1,1a
3
50
342
Mohelnice, 1 K/31.12.1919 - 982
DH 131,1,2
0
600
343
Mohelnice, 1 K/31.12.1919 - 287
DH 131,1,2
N
300
344
Mohelnice, 2 K/31.12.1919 - 685
DH 131,1,3a
3-
50
345
Mohelnice, 10 K/1.12.1918 - 460
DH 131,2,2b
N
700
346
Mohelnice, 10 K/1.12.1918 - 988
DH 131,2,2b
N
500
347
Mohelnice, 20 K/1.12.1918 - 209
DH 131,2,3b
0
700
348
Mohelnice, 20 K/1.12.1918 - 913
DH 131,2,3b
N
400
349
Most, 100 K/5.11.1918 - 3 0190
DH 18,1,4j
3
100
350
Něm. Brod, spořitelna, 1 K/bl. - pf. 1 otv. 6 mm
DH 138,1,1a
3
150
351
Neveklov, měst. spořitelna, 1 K/1914, razítkovaná, na R podp.
DH 142,1,3a
1
150
352
Nové Město nad Metují, měst.důchod, žebračenka 10 h/bl. - perfin
VI.268
N
200
353
Přerov, Ant. Müller, 4 K/14.9.1919
Da 171/1/4a
2
300
354
Rumburk, 50 h/5.11.1918
DH 178,2,1b
N
50
355
Rumburk, 1 K/5.11.1918
DH 178,2,3a
N
50
356
Rumburk, 10 K/5.11.1918
DH 178,2,4a
3
50
357
Rumburk, 20 K/5.11.1918
DH 178,2,5a
3
50
358
Sevluš, 20 f/1.11.1919
DH 135,1,2
N
150
359
Sevluš, 50 f/1.11.1919
DH 135,1,3
N
150
360
Sevluš, 5 K/1.11.1919
DH 135,1,6
N
150
361
Sevluš, 10, 20, 50 f, 1, 2, 5, 10 K f/1.11.1919 - DH 135,1,1-7
7 ks
...
0-N
1500
362
Sevluš, 50 f, 1, 2, 3, 5 K f/1.11.1919 - DH 135,1,8-12
5 ks
...
N
3500
363
Teplice, 20 K/5.11.1918 - DH 202,3,1a - razítko „i“
...
4+
4 ks
2 ks
3800
160
50
13
364
Těšín, 50 h/1.6.1919 - 100017
DH 203,1,2a
1+
30
365
Těšín, 50 h/1.6.1919 - 230190
DH 203,1,2a
N
60
366
Těšín, 1 K/30.4.1919
DH 203,1,1a
N
80
367
Těšín, 1 K/25.10.1919
DH 203,1,3a
0
50
368
Třebíč, 10 h/bl.
DH 211,1,1a
3
40
369
Ústí nad Labem, 1, 2 ,10, 20 K/6.11.1918 - DH 2,3,1b+2c+3b+4c
4 ks
...
N
200
370
Ústí nad Labem, 1, 2 ,10, 20 K/6.11.1918 - DH 2,3,1a+2a+3a+4a
4 ks
...
N-0
200
371
Ústí nad Labem, 1, 2 ,10, 20 K/6.11.1918 - DH 2,3,1a+2a+3a+4a
4 ks
...
N-1
600
372
Ústí nad Orlicí, Hernych, 1 K/1.4.1915 . pf. 1 otv. 5mm
Da 219/1/5
4
100
373
Varnsdorf, město, 50 h/7.11.1918 - série A, D
DH 230,1,1a
3, 3+
50
374
Varnsdorf, město, 2 K/7.11.1918 - série C
DH 230,1,2b
3
50
375
Varnsdorf, město,10 K/7.11.1918 - série D
DH 230,1,3
3
50
376
Varnsdorf, město, 20 K/7.11.1918 - série C
DH 230,1,4
3+
50
377
Liberec, 20 RM/28.4.1945 - AA nepf., AU SPECIMEN
DH 173,6,5a
N
90
378
Liberec, 20 RM/28.4.1945 - AL
DH 173,6,5a
N
30
379
Liberec, 20 RM/28.4.1945 - AR
DH 173,6,5a
1
20
380
Liberec, 20 RM/28.4.1945 - AT
DH 173,6,5a
3+
15
381
Liberec, 20 RM/28.4.1945 - AW
DH 173,6,5a
0
70
2 ks
2 ks
Maďarsko
382
Košút, 2 Frt/bl. - KB
PS 112
3
80
383
Košút, 5 Frt/1.9.1848 - T A r
PS 116a
3
140
384
Košút, 5 Frt/1.9.1848 - G W x
PS 116b
3+
40
385
Košút, 10 Frt/1.9.1848 - Ü t
PS 117
2+
400
386
Košút, 10 Frt/1.9.1848 - NB
PS 117
2-
140
387
Košút, 100 Frt/1.9.1848 - ZR
PS 118
1+
9000
388
Košút, 15 kr/1.1.1849
PS 121
3
25
389
Košút, 30 kr/1.1.1849
PS 122
2-
40
390
Košút, Hungarian Fund, 5 D/2.2.1852
PS 137
N
1500
391
Košút, Philadelphia, 1 Frt/1852- E- formulář
PS 141
N
120
392
Košút, Philadelphia, 2 Frt/1852- D- formulář
PS 142
2+
120
393
Košút, Philadelphia, 5 Frt/1852- E- formulář
PS 143
N
200
394
25 K/27.10.1918 - vydání MTK - 3011 - rub rastr
P 12
2-
250
395
25 K/27.10.1918 - vydání MTK - 3033 - rub rastr
P 12
1
200
396
25 K/27.10.1918 - vydání MTK - 3118 - rub rastr
P 12
2-
180
397
25 K/27.10.1918 - vydání MTK - 3122 - rub rastr
P 12
2-
180
398
25 K/27.10.1918 - vydání MTK - 3136 - rub rastr
P 12
0
600
399
25 K/27.10.1918 - vydání MTK - 3013 - rub bez rastru
P 13
3
90
14
400
25 K/27.10.1918 - vydání MTK - 3023 - rub bez rastru
P 13
3
120
401
200 K/27.10.1918 - A 1008 - rub bez rastru
P 14
3
120
402
200 K/27.10.1918 - A 1028 - rub bez rastru
P 14
3-
120
403
200 K/27.10.1918 - A 1032 - rub bez rastru
P 14
0
600
404
200 K/27.10.1918 - A 2018 - rub bez rastru
P 14
2+
350
405
200 K/27.10.1918 - A 2048 068211 - rub rastr
P 15
2
200
406
200 K/27.10.1918 - A 2048 074425 - rub rastr
P 15
1
600
407
10 K/1915, 20 K/1913 I. přet. MAGYARORSZÁG
P 19,20
3-
100
408
20 K/1913 II. přet. MAGYARORSZÁG - 1083
P 21
3
100
409
50 K/1914 přet. MAGYARORSZÁG - 1076
P 25
3-
40
410
100 K/1912 přet. MAGYARORSZÁG - 2291
P 27
3
40
411
1000 K/1902 přet. MAGYARORSZÁG -1198
P 31
1-
150
412
10 K/15.7.1919
P 37
2
200
413
20 K/15.7.1919 - natrž. 5 a 10 mm
P 38
3-
80
414
10 K/8.8.1919
P 41
3
80
415
20 K/8.8.1919 -K 2030 - natrž. 5 mm
P 42
3-
80
416
20 K/8.8.1919 -K 2036 - natrž. 5 mm
P 42
3-
80
417
1 K/1.1.1920
P 57
1-
60
418
10 K/1.1.1920
P 60
N
36
419
20 K/1.1.1920
P 61
0
40
420
100000 K/1.5.1923
P 72a
4
350
421
500 K/1.7.1923
P 74
2
50
422
100 P/1.7.1930 - vyd Szálasi - *E 061
P 112
2
60
423
10 P/22.12.1936 - B 933
P 100
N
50
424
10 P/22.12.1936 - vyd Szálasi - *B 261
P 113
1-
90
425
5 P/25.10.1939 - A 004 050189
P 106
0
350
426
5 P/25.10.1939 - A 004 050184
P 106
0
150
427
5 P/25.10.1939 - A 378
P 106
1
180
428
2 P/15.7.1940 - J 357
P 108
N
280
429
2 P/15.7.1940 - J 780
P 108
0
200
430
20 P/15.1.1941 - C 272
P 109
0
80
431
20 P/15.1.1941 - C 424
P 109
N
50
432
1000 P/24.2.1943 - F 073
P 116
1
120
433
1000 P/24.2.1943 - F 072
P 116
N
150
434
1000 P/24.2.1943 - F 080
P 116
N
200
435
Soubor 10/1936, 20/1941, 50/1932, 100/1930 oba typy - N -1, 1x 2-
...
...
100
436
1 P/1944 sov.emise - XP 139274
PM 2c
1
80
437
1 P/1944 sov.emise - BP 177061
PM 2c
4
60
2 ks
5 ks
15
438
100 P/5.4.1945 - E 238
P 111b
0
150
439
500 P/15.5.1945 - chybotisk „NЯTЬCOT“
P 117b
2-
200
440
100 mil B.P./3.6.1946
P 136
0
200
441
1 miliarda B.P/3.6.1946 - nejvyšší nominál - vadně centrován
P 137
N
3200
442
1 miliarda B.P/3.6.1946 - nejvyšší nominál
P 137
0
3000
443
Soubor běžných inflačních bankovek - různé
7 ks
...
N-1
140
444
Soubor běžných inflačních bankovek - řada Pengö
10 ks ...
2-3
90
445
Soubor běžných inflačních bankovek - řada Milpengö
6 ks
...
2-3
60
446
Soubor 10000 - 100 mil B.P
5 ks
...
N-2
80
447
50000 AP/25.5.1946
P 138a
0
50
448
100 mil AP/25.5.1946
P 142a
N
150
449
100 mil AP/25.5.1946
P 142a
0
280
450
100000 AP/28.5.1946
P 144c
N
120
451
10000, 50000, 100000, 1 mil AP - P 139,140,143,144
4 ks
...
2-3
80
452
10000, 50000, 500000, 1 mil, 10 mil AP - P 138 -141,143
6 ks
...
2-3
80
453
Poštovní spořitelna, 10000 P
P 149
1+
320
454
Poštovní spořitelna, 100000 P - pf. 1 otv. 10 mm
P 150
0
280
455
Poštovní spořitelna, 1 mil P - pf. 1 otv. 10 mm
P 151
1
250
456
100 P/5.4.1945 - E 215
P 111b
0
100
457
1 mld P/18.3.1946 - R 239
P 125
0
100
458
100 mil MP/3.6.1946
P 130
0
100
459
1mld MP/3.6.1946
P 131
1
100
460
1 mil B.P/3.6.1946
P 134
1
100
461
10 mil B.P/3.6.1946
P 135
0
100
462
10 Frt/27.2.1947
P 161
3-
120
463
10 Frt/24.10.1949
P 164
2-
50
464
10 Frt/12.10.1962
P 168c
2
120
465
20/1980, 50/1983, 100/1984, 100/1992
...
N
100
466
500 Frt/31.7.1990 - E 552
P 175
1+
140
467
500 Frt/31.7.1990 - E 337
P 175
0
120
468
1000 Frt/15.1.1996 - E 71775132
P 176c
2+
180
469
200 Frt/2003
P 187c
N
30
4 ks
Německo - státní
470
1000 Mk/10.10.1903
Ro 21
3-
200
471
1000 Mk/21.4.1910
Ro 45d
N
46
472
50 Mk/5.8.1914 - reparovaná
Ro 50b
2-
20
473
20 Mk/4.11.1915
Ro 53
0
150
16
474
5 MK/1.8.1917
Ro 54c
N
70
475
10 Mk/6.2.1920
Ro 63a
1+
40
476
10000 Mk/19.1.1922 - velký formát
Ro 68a
1+
200
477
10000 Mk/19.1.1922 - malý formát
Ro 69c
0
120
478
100000 Mk/1.2.1923 - „T“
Ro 82c
N
200
479
500 Mk/27.3.1922
Ro 70
2+
55
480
500 Mk/7.7.1922
Ro 71c
1
60
481
50000 Mk/19.11.1922
Ro 79d
1-
40
482
5000 Mk/2.12.1922 - čísla 070144 - 146
Ro 80a
0
160
483
1 mil Mk/20.2.1923
Ro 85a
2+
50
484
200000 Mk/9.8.1923
Ro 99b
1
20
485
2 mil Mk/9.8.1923
Ro 102a
N
80
486
5 mil Mk/20.8.1923
Ro 104a
2+
40
487
1 mld/1000 Mk/15.2.1922 - přetisk
Ro 110b
N
120
488
5 mld Mk/10.9.1923
Ro 112b
N
320
489
200 mld Mk/15.10.1923
Ro 118b
3+
100
490
1 mld Mk/20.10.1923
Ro 119a
1
50
491
500 mld Mk/5000 Mk/15.3.1923 - přetisk
Ro 121a
3
500
492
Soubor různých bankovek - běžné - převážně nízká inflace
2 -3
250
493
1 Rtm/1.11.1923 - C
Ro 154a
3
200
494
50 RM/11.10.1924 - C
Ro 170a
3
250
495
10 RM/22.1.1929 mírové J/P, Q/P, C/R různé var. tisku, válečná G
4 ks
Ro 173
2-3
80
496
20 RM/22.1.1929 mír C/B, Q/D, C/M, Q/S různé var. tisku, válečná A
5 ks
Ro 174
2 - 2-
90
497
2 Rtm/30.1.1937
Ro 167b
N
70
498
Soubor běžných bankovek 2-100 RM - 1929 - 1939
...
0 - 3+
180
499
20 RM/16.6.1939 - O
Ro 178a
0
160
500
RKKS, 1 RM/bl.
Ro 551a
N
40
501
RKKS, 5 RM/bl. - R - velká skvrna
Ro 553a
1+
50
502
RKKS, 5 RM/bl. - S
Ro 553a
0
20
503
Alliierte, SSSR, 1 M/1944 101945083
Ro 201c
N
120
504
Alliierte, SSSR, 1 M/1944 109035113
Ro 201c
1
80
505
Alliierte, SSSR, 5 M/1944 -77336383
Ro 202d
0
300
506
Alliierte, SSSR, 50 M/1944 -54292683
Ro 205d
1
120
507
Alliierte, SSSR, 50 M/1944 104841149
Ro 205c
3+
100
508
Alliierte, SSSR, 50 M/1944 107903584 - reparovaná
Ro 205c
2-
50
509
Alliierte, SSSR, 1, 5, 20 M/1944 - Ro 201d, 202d, 204d
...
2- -3
36
510
SRN, 10 DM/22.8.1949
Ro 238
3
280
511
SRN, 10 DM/2.1.1960
Ro 263c
1
500
3 ks
19 ks ...
7 ks
3 ks
17
512
SRN, 50 DM/2.1.1970
Ro 272b
1-
1200
513
SRN, 10 DM/1.6.1977
Ro 275a
N
350
514
SRN, 5 DM/1.8.1991 - A 8111505G1
Ro 296a
N
120
515
NDR, 10 DM/1948
Ro 343d
1
30
516
NDR, 20 DM/1948
Ro 344d
0
90
517
NDR, 50 DM/1948
Ro 345b
3
80
518
NDR, 100 DM/1948
Ro 346
0
150
519
NDR, 10 M/1971
Ro 359c
N
50
Německo - regionální
520
Bavorsko, 100 Mk/1.1.1900
Ro BAY 3
3-
70
521
Sasko, 100 Mk/15.6.1890 - potrhaná
Ro SAX 6
4+
80
522
Sasko, 100 Mk/2.1.1911
Ro SAX 8a
1
100
523
Sasko, 500 Mk/15.6.1890
Ro SAX 7
3+
600
524
Sasko, 500 Mk/2.1.1911
Ro SAX 9a
2-
100
525
Würtembersko, 100 Mk/1.1.1911
Ro WTB 10a
3
200
526
Soubor různých nouzovek - nízké hodnoty
5 ks
...
N
90
527
Fürstenwalde/Spree - 20, 25, 50 pf, 1 Mk/1921 - různé var.
12 ks ...
N
60
528
Naumburg, 50 pf/1920 - různé
6 ks
...
N
30
529
Konstanz, „Husova série“, 5 - 500 Mk/1922 - DN 4 - 2480.1-9
8 ks
...
N-0
140
530
Konstanz, „Husova série“, 100 Mk/1922 - DN 4 - 2480.6b
...
N
100
531
Konstanz, „Husova série“, 500 Mk/1922 - DN 4 - 2480.9b
...
0
100
532
Dresden-Altstadt, 5 mld Mk/20.10.1923 - DN 7,8-1120, na R vytrž. papír
...
3
30
533
Říšské dráhy, Berlín, 1 bilion Mk/27.10.1923 - MG 002,24a - natrž.
...
1-
90
534
Lipsko, příspěvek na obnovu města, 1 RM/1945, vč. 2 pošt. známek
...
N
50
P 17
3-
26
...
N-0
Polsko
535
100 Mkp/15.2.1919
536
1,10,20,100,500,1000 Mkp/23.8.1919 - P 23, 25-29
537
½ Mkp/7.2.1920
P 30
N
60
538
10000 Mkp/11.3.1922
P 32
3
120
539
50000 Mkp/16.10.1922
P 33
3
180
540
250000 Mkp/25.4.1923 - F
P 35
3
120
541
250000 Mkp/25.4.1923 - AD
P 35
3
60
542
500000 Mkp/30.8.1923
P 36
1+
180
543
1 Zl/28.2.1919 - 10 G
P 51
3
120
544
1 Zl/28.2.1919 - 68 C
P 51
3-
40
545
500 Zl/28.2.1919
P 58
2
160
546
5 gr/28.4.1924 - levá půlka
P 43a
4
26
18
6 ks
550
547
10 gr/28.4.1924
P 44
3
20
548
5 Zl/15.7.1924 - pošpiněná
P 61
4-
60
549
10 Zl/20.7.1929 - GO
P 69
3+
90
550
10 Zl/20.7.1929 - GW
P 69
3
65
551
50 Zl/1.9.1929 - DL
P 71
1
100
552
50 Zl/1.9.1929 - EK - praná
P 71
3
40
553
5 Zl/2.1.1930 - DY
P 72
1
100
554
20 Zl/20.6.1931 - CL
P 73
3
50
555
100 Zl/9.11.1934 - BS
P 75
3
30
556
100 Zl/9.11.1934 - C.W.
P 75
1-
60
557
20 Zl/11.11.1936 - CE
P 77
3
30
558
1 Zl/1.10.1938 - J
Mi 78a
0
4500
559
1 Zl/1.10.1938 - IG
Mi 78b
N
4000
560
10/1929, 50/1929, 100/1932 a 1934 - P 69, 71, 74, 75
...
2-3
561
100 Zl/1.8.1941 - A
P 103
0
100
562
100 Zl/1.8.1941 - D
P 103
1
60
563
10, 20, 50, 100 Zl/1.3.1940 - P 94-97
...
1-3
450
564
500 Zl/1.7.1948 - CC
P 140
N
150
565
1000 Zl/24.10.1965 - S - přet. WZÓR
P 141s2
0
250
566
Bedzina, 3, 10 kop/1.1.1915
...
3-
120
567
Kosciersko, ½ Mk/bl.
...
4
20
568
Krakow, ½, 1 K série A, 1 K série B/bl.
...
1-3
70
569
Królewska Huta. 25 pf/20-3.1921
...
0
30
570
Lodž, 5 Rb/13.3.1915
...
3-
36
571
Lwow, 100 K/1915 - 7 otv. 5 mm
...
2-
240
572
Poznaň, 50 pf/1.1.1919
...
3
26
573
Wadowice, 1 K/4.6.1919
...
4--
15
574
Sosnowiec, 5 kp/bl.
...
3-
30
575
Gdaňsk, 500 Mk/31.10.1922
Ro 793
2-
900
4 ks
4 ks
2 ks
3 ks
65
Rakouská republika
576
500000 K/20.9.1922 - 1115
P 84
3-
500
577
1 S/10000 K/2.1.1924 - 1005
P 87
2
40
578
5 S/2.1.1925
P 88
3-
300
579
100 S/3.1.1927
P 97
3
220
580
5 S/1.7.1927
P 93
3-
50
581
10 S/2.1.1933 - 1237
P 99b
3+
120
582
10 S/2.1.1933 - 1268
P 99b
3-
70
583
Alliierte, 20 S/1944
P 107
0
200
19
584
1 RM/20.12.1945 - natrž. 2 mm
P 113b
2-
130
585
10 S/29.5.1945 - 1100
P 114
2
40
586
100 S/29.5.1945 - ZWEITE AUSGABE - 1191
P 119
2-
1000
587
100 S/1.7.1960
P 138
2
180
588
20 S/2.7.1967
P 142
N
60
589
100 S/2.1.1969 - I. vydání
P 145
3
300
590
100 S/2.1.1984, 1000 S/2.1.1983
2 ks
P 150,152
2, 2-
600
591
Brixlegg, 10,20,30,50 h/1920
4 ks
...
N-1
40
592
Soubor různých nouzovek
17 ks ...
N-2
130
593
Soubor různých nouzovek 1918 -1922
167 ks ...
N -2
200
594
Donaustaat, 10 K podtisk přetištěný na los rak. loterie
...
2
200
595
Donaustaat, 100 K podtisk přetištěný na los rak. loterie
...
1
300
P 5a
4+
400
...
2-3
50
Rusko - SSSR
596
100 Rb/1898 -Pleske - Sobol, několikrát natrž. protržená
597
250 Rb/1917, 1000 Rb/1917 - natrž. - P 36, 37
598
25 Rb/1915 - 4% peněžní poukázka
P 48
4+
50
599
5000 Rb/1918 - Pjatakov - J. Metz - několikrát natržená
P 96a
3
60
600
10000 Rb/1918 - Pjatakov - Gavrilov
P 97a
2-
90
601
5000 Rb/1919 - Krestinskij - Ovčinnikov - nep. natrž.
P 105a
3+
60
602
10000 Rb/1919 - Krestinskij - Bylinskij
P 106a
3+
75
603
100000 Rb/1921 - Krestinskij - Solonin
P 117a
3+
60
604
5000 Rb/1922
P 137
0
605
500 Rb/1923 - Sokolnikov - A. Silajev
P 169
3+
90
606
1000 Rb/1923 - Sokolnikov - Sapunov - pošpiněná
P 170
4
50
607
5000 Rb/1923 - Sokolnikov - Sapunov - pošp. ostřižená, reparovaná
P 171
4-
50
608
1 zlatý rubl/1924 - Sokolnikov - Otrezov
P 186
3
100
609
1 zlatý rubl/1928 - Briuchanov - Serov
P 206
4
60
610
5 Rb/1934 - AA - podpis - praná, dírky
P 211
3-
50
611
1 červonec/1926 - sign. 3 - natrž.
P 198
3-
200
612
5000 Rb/1993
P 258a
1-
100
613
5000 Rb/1993 - vydání 1994
P 258b
N
130
614
1000 Rb/1992
P 253
N
100
615
1, 5 Rb/1991, 500, 1000 Rb/1992 - P 237a, 239a, 249a, 250a
4 ks
...
N-0
50
616
100, 500 Rb/1993, 5000, 10000 Rb/1992 - P 252a,253a, 254,256
4 ks
...
N
55
617
Vněštorgbank, 5 kop/1985
P FX 141
N
30
618
Arktikugol, Špicberky, 3 Rb/1957 - Rj 3 - 25922r
...
3-
100
619
Arktikugoll, Špicberky, 20 kop/1961 - Rj 3 - 25933r
...
3+
90
20
2 ks
1500
620
Arktikugoll, Špicberky, 10 kop/bl. - Rj 3 - 25945r
...
2-
90
621
Arktikugoll, Špicberky, 10 kop/bl. - Rj 3 - 25873r
...
4+
90
Rusko – regionální vydání
622
Amurská oblast, výkonný výbor, raz.Kolčakovy vlády
PS 1220b
3
60
623
Arménie, 100 Rb/1919
P 31
0
80
624
Arménie, 250 Rb/1919 - vytrž. 3 x 8 mm
P 32
3-
90
625
Čita, Semjonov, 500 Rb/1920
PS 1188b
3+
80
626
Jelizabetgrad, 50 Rb/1920
PS 325b
1-
80
627
Chabarovsk, Amurský úvěrový svaz, 10 Rb/1919
PS 1224D
3
80
628
Jekatěrinodar, 100 Rb/bl. - na formuláři směnky, perforace
PS 497
3+
100
629
Kasimovsk, 10 Rb/1918 - Rj 1 - 2007r
...
0
100
630
Krasnojarsk, 10 Rb/bl.
PS 969a
0
80
631
Listvenskij kraj, 10 Rb/bl - formulář - horní okraj pošk. - Rj 1 - 17365r
...
1-
80
632
Krym, 10 Rb/bl.
PS 371a
0
90
633
Mitava, Západní armáda, 5 Mk/10.10.1919
PS 227a
1-
50
634
Organizace stát. zemědělských skladů, 100 Rb/bl.
PS 1237
0
90
635
Přibajkalská oblast, 25 Rb/1918 - přetisk na R
PS 1196
2
100
636
Severní Kavkaz, Těrská republika 100 Rb/1918 - vydřené části na R
PS 535b
3-
90
637
Severní Rusko, 3 Rb/1919
PS 145
3
100
638
Sibiř, Kolčak, 300 Rb/1918 - špendl. dírky
PS 826
2
80
639
Turkestan, 50 Rb/1918
PS 1156
3
60
640
Vladivostok, 1 Rb/bl. - Rj 1 - 23208r
...
1-
80
641
Výbor osvoboz. černomořského pobřeží - 25 Rb/1920 - Rj 1 - 3186r
...
3-
60
642
Zakaspická oblast, Ašchabad, 5 Rb/1919
PS 1141
3-
75
643
Zakavkazská federace, 10000 Rb/1923
PS 624
1
120
644
Zakavkazská federace, 50000 Rb/1923
PS 616b
1-
50
645
Zakavkazská federace, 500000 Rb/1923 - na R lep.
PS 619b
2
90
646
Zakavkazská federace, 10 mil Rb/1923
PS 631
3+
70
647
Zakavkazská federace, 50 mil Rb/1923
PS 633
3
80
648
Zakavkazská federace, 100 mil Rb/1923
PS 636
3-
120
Evropa
649
Albánie, 10 L/1976, přet. SPECIMEN
P 43s2
N
60
650
Albánie, 100 L/1976, přet. SPECIMEN
P 46s2
0
180
651
Belgie, 100 F/4.7.1974
P 134
3
100
652
Bělorusko, 1,5,10,20,50,100 Rb/2000
P 21-26
N
50
653
Bosna a Hercegovina, 100000 D/1993
P 141
N
90
654
Bosna a Hercegovina, 10 mil D/1993
P 144
N
50
655
Bulharsko, 5 L stříbro/1909 - špendl.dírky
P 2a
3
250
6 ks
21
656
Bulharsko, 500 L/1925
P 47
3-
700
657
Bulharsko, 1000 L/1925 - natrž. 7 mm
P 48
3-
1400
658
Bulharsko, 250 L/1929
P 51
3
280
659
Bulharsko, 200 L/1943
P 64
0
350
660
Bulharsko, 250 L/1943
P 65
0
400
661
Bulharsko, 500 L/1945
P 71
2
200
662
Bulharsko, 200 L/1948
P 75
N
250
663
Bulharsko, 250 L/1948
P 76
N
400
664
Bulharsko, 500 L/1948
P 77
0
250
665
Bulharsko, 500 L/1951 - AA 035299 - nevydaná
P 87Aa
0
1200
666
Bulharsko, 500 L/1951 - AA 035285 - nevydaná
P 87Aa
0
1400
667
Bulharsko, 1, 2, 5, 10, 20 L/1962
5 ks
P 88-92
N-0
550
668
Bulharsko, 1, 2, 5, 10, 20 L/1974
5 ks
P 93-97
N-1
200
669
Bulharsko, 50 L/1990
P 98
0
150
670
Bulharsko, 20, 100 L/1991, 50, 200 L/1992, 500 L/1993
5 ks
P 100-104
N
60
671
Bulharsko, 1000 L/1994, 1996, 1997 - P 105, 106, 105
3 ks
…
N
100
672
Bulharsko, 2000 L/1994, 1996
2 ks
P 107
N
140
673
Bulharsko, 5000 L/1996, 1997
2 ks
P 108, 111
N
300
674
Bulharsko, 10000 L/1996
P 109
0
350
675
Bulharsko, 10000 L/1997
P 112
N
280
676
Bulharsko, 50000 L/1997
P 113
N
1100
677
Bulharsko, 1, 2, 5 L/1999
P 114-116
N
160
678
Bulharsko, 10 L/1999
P 117
N
200
679
Bulharsko, 20 L/1999
P 118
N
380
680
Bulharsko, 50 L/1999
P 119
N
1000
681
Finsko, 1 Mk/1916
P 19
1-
50
682
Finsko, 5 Mk/1963
P 106a
N
100
683
Francie, 15 s/25.5.1793
PA 69
2-
85
684
Francie, 25 L/6.6.1793 - slep. isolepou, vytrž. 3x3 mm
PA 71
3
70
685
Francie, 5 L/1793
PA 76
1
95
686
Francie, 5 F/20.4.1921- natrž. 5 mm
P 72b
3
300
687
Francie, 5 F/24.8.1939 - zahnědlý okraj
P 83
2
85
688
Francie, 10 F/24.10.1927 - vícekrát natrž. okraj
P 73d
3
100
689
Francie, 10 F/12.12.1940
P 84
3
90
690
Francie, 20 F/8.5.1941
P 92b
3
180
691
Francie, 20 F/24.9.1942
P 100a
2-
30
692
Francie, 50 F/20.4.1933
P 80b
3
240
693
Francie, 50 F/30.6.1937 - špendl. dírky
P 81
3
100
22
3 ks
694
Francie, 50 F/17.3.1938
P 85b
3-
80
695
Francie, 50 F/8.1.1942
P 93
3
100
696
Francie, 100 F/12.1.1928
P 78b
3
40
697
Francie, 100 F/21.5.1928
P 78b
2-
220
698
Francie, 100 F/11.9.1930
P 78b
0
2300
699
Francie, 100 F/15.3.1934
P 78e
3+
140
700
Francie, 100 F/21.9.1939
P 94
3
100
701
Francie, 100 F/18.4.1940
P 94
1-
100
702
Francie, 100 F/1.8.1940 - špendl. dírky
P 94
3
60
703
Francie, 100 F/15.5.1942 - špendl. dírky
P 101a
3
150
704
Francie, 500 F/29.6.1939
P 88c
3
350
705
Francie, 500 F/28.11.140
P 95a
2-
500
706
Francie, 1000 F/29.1.1939 - špendl. dírky, natrž.
P 90c
2-
250
707
Francie, 1000 F/11.6.1942
P 102
2
260
708
Francie, 1000 F/3.9.1942
P 102
1
400
709
Francie, 5000 F/25.1.1945 - špendl. dírky, utrž. PH roh
P 102
3-
250
710
Guernsey, 1 L/bl.
P 48a
N
130
711
Itálie, 100 L/23.6.1941
P 55b
3
150
712
Itálie, 500 L/17.8.1944 - natrž.
P 70a
3
150
713
Itálie, 1000 L/8.3.1945 - natrž., razítko s čísly
P 72c
4
300
714
Itálie, 10000 L/8.3.1984
P 106b
N
250
715
Jersey, 1 L/bl. (1976)
P 11b
0
200
716
Jugoslávie, 25 p/ ¼ D/21.8.1921 - natrž 2 mm
P 13
0
100
717
Jugoslávie, 10 D/1.11.1920
P 21
2+
150
718
Jugoslávie, 20 L/1945
PR 4b
1
70
719
Jugoslávie, 10 D/1968, 1000 D/1981 - P 82c, 92 D
...
N
60
720
Jugoslávie, 50 D/1.1.1990
P 101
1
220
721
Jugoslávie, 200 D/1.1.1990
P 102
N
400
722
Jugoslávie, 50 D/1990
P 104
N
40
723
Jugoslávie, 500 D/1990
P 106
0
140
724
Jugoslávie, 100 D/1991
P 108
N
35
725
Jugoslávie, 100 D/1992
P 112
0
35
726
Jugoslávie, 500000 D/1993
P 119
2-
50
727
Jugoslávie, 500000 D/1993
P 131
1
100
728
Jugoslávie, 5 mil D/1993
P 132
0
100
729
Jugoslávie, 50 mil D/1993, 100 D/1994
2 ks
P 123,139
2, N
70
730
Jugoslávie, 5000 D/1985, 20000 D/1987
2 ks
P 93,97
0, 1
40
731
Jugoslávie, državni bon, 100 D/1943, pf. čtvercový otvor na koso
...
0
30
2 ks
23
732
Kypr, 50 s/1.10.1983
P 49
0
50
733
Kypr, 1 L/1.2.1982
P 50
1-
60
734
Kypr, 1 L/1.11.1989
P 53a
N
250
735
Litva, 10 L/24.11.1927
P 23
3
500
736
Litva, 20 L/5.7.1930
P 27
3
500
737
Litva, 500/1992 oběhová a vzor, 500/1993 2x vzor
P 44,46
N -1
738
Lotyšsko, 500 L/1929
P 19
3
800
739
Lotyšsko, Riga, sovětská, 3, 5, 10 Rb/1919
PR 2-4
1
60
740
Portugalsko, 100 E/30.11.1965
P 169
2
100
741
Rumunsko, 5 L/25.3.1920
P 19
2-
60
742
Rumunsko, 1000 L/20.3.1945
P 52
0
80
743
Rumunsko, 100000 L/25.1.1947
P 59
1-
120
744
Rumunsko, 100 L/1945
P 78
0
40
745
Rumunsko, 100 L/5.12.1947
P 67
1
150
746
Rumunsko, 500 L/15.10.1949
P 86
0
700
747
Rumunsko, 10, 25 L/1966
P 94,95
0, 1
90
748
Rumunsko, 5000 L/1998
P 107
N
60
749
Rumunsko, 2000 L/1999 - zatmění slunce
P 111
N
60
750
Rumunsko, 25 bani/bl. (1917), něm. okupace, 2 trojice čísel po sobě
6 ks
PM 1
0-1
100
751
Rumunsko, 50 bani, 1, 2 L/bl. (1917), něm. okupace
3 ks
PM 2-4
1-2
100
752
Skotsko, Clydesdale Bank, 1 L/29.3.1982
P 211a
N
80
753
Skotsko, Bank of Scotland, 1 L/4.11.1980
P 111d
N
80
754
Skotsko, The Royal Bank of Scotland, 1 L/25.3.1987
P 346
N
150
755
Srbsko, 10 D/2.1.1893 - razítko, 6 otv. 9 mm
P 10
2-
200
756
Španělsko, 100 P/30.6.1906 - plíseň, R razítko
P 59
4
100
757
Španělsko, 1000 P/1.7.1925
P 70c
2
200
758
Španělsko, 50 P/15.8.1928
P 75a
3
60
759
Španělsko, 50 P/17.5.1927 - razítko República Espaňola
P 80
3-
160
760
Španělsko, 50 P/25.4.1931
P 82
1-
80
761
Španělsko, 100 P/25.4.1931
P 83
1-
90
762
Španělsko, 500 P/9.1.1940
P 119
3+
400
763
Španělsko, 100 P/2.5.1948
P 136
3+
100
764
Španělsko, 50 P/31.12.1951
P 141
1+
100
765
Španělsko, 100 P/7.4.1953
P 145
N
120
766
Španělsko, 25 P/22.6.1954
P 147
2
150
767
Španělsko, 1000 P/29.11.1957
P 149
N
1200
768
Španělsko, 100 P/19.11.1965
P 150
0
120
769
Španělsko, 100 P/17.11.1970
P 152
0
120
24
4 ks
3 ks
2 ks
60
770
Španělsko, 1000 P/17.9.1971
P 154
3
150
771
Španělsko, 200 P/16.11.1980
P 156
1
290
772
Švédsko, 5 K/1943
P 33m
3
100
773
Švédsko, 10 K/1954
P 43a
0
100
774
Švýcarsko, 10 F/15.5.1968
P 45m
2-
100
775
Švýcarsko, 20 F/20.10.1955
P 46c
3
200
776
Turecko, 50 L/zák.1970
P 188
N
60
777
Turecko, 20 L/zák.1970
P 187a
N
50
778
Turecko, 500 L/zák.1970
P 190
0
180
779
Turecko, 100000 L/zák.1970 - série I
P 205
N
90
780
Turecko, 100000 L/zák.1970 - série J
P 205
0
140
781
Turecko, 500000 L/zák.1970
P 208
1
100
782
Ukrajina, 25 K/1919
P 37
2-
90
783
Ukrajina, 500 G/1918
P 23
0
150
784
Ukrajina, 5000 K/1995 - CE
P 93b
N
50
785
Ukrajina, 5000 K/1995 - CД
P 93b
N
100
786
Velká Británie, 10 sh/ O´Brien
P 368c
0
850
787
Velká Británie, 1 L/ Page - CT
P 374g
N
130
788
Velká Británie, 1 L/ Page - EU
P 374g
3
40
A s i e
789
Afganistan, 10 A/1973
P 47
0
40
790
Afganistan, 50 A/1973
P 49
N
100
791
Afganistan, 2 A/1948, 10 A/1975
2 ks
P 28, 47
N
80
792
Azerbajdžán, 100 M/bl., 1000 M/2001
2 ks
P 18, 23
1, N
60
793
Azerbajdžán, 1000 M/2001
P 23
N
30
794
Azerbajdžán, 50000 M/1995
P 22
N
400
795
Bahrajn. ¼ D/bl.
P2
N
40
796
Bahrajn. ½ D/bl.
P 17
N
80
797
Bangladéš, 1 T/bl. - špendl. dírky
P 10
N
80
798
Bangladéš, 2 T/2002
P 6Ce
N
26
799
Bangladéš, 10 T/bl.
P 26
N
50
800
Bhútán, 1 N/bl.
P5
N
50
801
Bhútán, 10 N/bl.
P 22
N
40
802
Bhútán, 20 N/bl.
P 23
N
80
803
Barma, 100 K/bl.
P 51
3
120
804
Barma, 10 K/bl. - špendl. dírky
P 90
N
90
805
Barma, 5 K/bl.
P 57
N
40
806
Barma, 25 K/bl.
P 59
N
30
25
807
Čína, 20 customs gold units/1930
P 328
2
80
808
Čína, 5 Y/1936, 1937, 50000 Y/1949 - P 80, 213, 418
3 ks
...
1-2
90
809
Čína, Bank of Communications, Shanghai, 5, 10 Y/1.10.1914
2 ks
P 117n,118p
2, 2-
90
810
Čína, Bank of Communications, 10 Y/1935, 100 Y/1941
2 ks
P 155,162b
2, 3
90
811
Čína, Kvangtung, 5 D/bl., 10 D/1918
2 ks
...
2
90
812
Čína, Central Bank, 5 Y/1941
P 235
0
70
813
Čína, japonská okupace, 100 Y/bl.
PM 21
3-
60
814
Čína, Tajvan, 10000 Y/bl.(1949), 1 D/bl.(1961), P 1945, 1971
...
N, 0
80
815
Čína, Tajvan, 10 Y/bl. (1976)
P 1984
N
60
816
Čína, 1 J/1962, 5 J/1980
P 887,883
N, 0
40
817
Čína, 2 J/1962
P 878x
N
50
818
Čína, 1 F/1953, 10 Y J/1980
2 ks
P 860b,887a
1
70
819
Čína, 1 J/1980, 2 J/1980
2 ks
P 884a,885a
N
80
820
Čína, 1 Y/1999
P 895
N
30
821
Čína, 100 Y/1990
P 889b
N
520
822
Filipíny, 5 P/1921
P 53
2-
80
823
Filipíny, 10 P/1949
P 136f
0
80
824
Filipíny, 200 P/1949
P 140
N
350
825
Filipíny, 20 P/2004
P NL
N
50
826
Filipíny, japonská okupace, 10 P/bl.
P 111
N
35
827
Indonésie, 25 R/1.1.1959
P 67
1+
60
828
Indonésie, 1000 R/1.1.1959
P 71b
0
90
829
Indonésie, 10000 R/1964
P 101b
0
80
830
Indonésie, 500 R/1982
P 121
N
80
831
Indonésie, 100 R/1992
P 127a
N
20
832
Indonésie, 25 R/1958, 100 R/1977
P 57, 116
0, N
70
833
Irák, 10 D/bl. (1959)
P 55a
0
700
834
Irák, 10 D/bl. (1973)
P 65
0
200
835
Irák, ¼ D/bl. (1979, ½ D/bl. (1985)
P 67, 68
1
60
836
Irák, 25 D/bl. (2001)
P 86
N
20
837
Irák, 500 D/bl. (2004)
P 92
N
70
838
Irán, 10 R/bl. (1961)
P 71
0
80
839
Irán, 100 R/bl. (1971)
P 98
N
15
840
Irán, 20 R/bl.
P 100b
N
50
841
Irán, 1000 R/bl.
P 105d
0
400
842
Irán, 50 R/bl. (1974)
P 123b
N
100
843
Irán, 1000 R/bl. (1982)
P 138h
N
100
844
Izrael, ½ l, 5 L/1958
P 29, 31
N
90
26
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
845
Izrael, 5, 10 L/1968
2 ks
P 34b,35c
N
100
846
Izrael, 5, 10 L/1973, 1 S/1978 - P 38, 39, 43
3 ks
...
N
90
847
Japonsko, 10 Y/bl. (1946)
P 87
3
50
848
Jemen, 10 R/bl. (1983)
P 18b
N
150
849
Jemen, 20 R/bl. (1985)
P 19
3
130
850
Jemen, 20 R/bl. (1995)
P 25
N
100
851
Kambodža, 1 R/1975
P 20
N
60
852
Kambodža, 2000 R/1995
P 45
N
60
853
Kambodža, 50 R/2002
P 52
N
30
854
Kambodža, 100 R/2001
P 53
N
30
855
Kambodža, 5000 R/2001
P 55
N
100
856
Korea, 10 Y/bl. (1932) - praná
P 31
3
50
857
Korea, 100 W/bl. (1947)
P 46b
2+
50
858
Korea Jižní, 1000 W/bl. (1952)
P 10a
3+
50
859
Korea Jižní, 500 W/bl. (1973)
P 43
N
60
860
Korea Jižní, 1000 W/bl. (1975)
P 44
N
90
861
Korea Jižní, 1000 W/bl. (1983)
P 47
N
80
862
Kuvajt, 5 D/1980
P 14b
0
400
863
Kyrgyzstán, 1 S/bl., 1 S/199
P 4, 7
N
60
864
Laos, 100 K/bl. (1957)
P6
N
90
865
Laos, 5 K/bl. (1967)
P 9b
N
60
866
Laos, 10 K/bl. (1967)
P 10b
0
80
867
Laos, 200 K/bl.
P 23Aa
0
60
868
Laos, 500 K/bl.
P 24
1-
60
869
Macao, 1 P/16.11.1945
P 28
2+
70
870
Macao, 5 P/21.3.1968
P 52
N
80
871
Malajsko, japonská okupace, 1000 D/bl. (1942)
PM 10b
N
50
872
Malajsie, 1 R/bl. (1983)
P 19
N
50
873
Malajsie, 2 R/bl. (1996)
P 40b
N
40
874
Maledivy, 2 R/1983
P9
N
60
875
Maledivy, 5 R/2000
P 18
N
40
876
Maledivy, 20, 50 R/2000
P 20, 21
N
380
877
Mongolsko, 1 T/1939
P 14
3-
60
878
Myanmar, 100 K/1998
P 77b
0
250
879
Nepál, 5 R/bl. (2002)
P 46
N
36
880
Nepál, 1, 2, 20 R/bl. - P 22, 29, 32
...
N
90
881
Nizozemská Indie, 50 G/2.3.1943 - protržená, plíseň
P 116a
4
250
882
Pakistán, 5 R/bl. (1973) - špendl. dírky
P 20
0
50
2 ks
2 ks
3 ks
27
883
Pakistán, 10 R/bl. (1985) - špendl. dírky
P 34
N
100
884
Qatar, 1 R/bl. (1973)
P1
0
50
885
Saudská Arábie, 5 R/1983
P 22
N
75
886
Spojené Arabské Emiráty, 1, 5 D/bl. (1973)
P 1, 2
N, 1
80
887
Srí Lanka, 2, 5, 10 R/26.3.1979
P 83-85
N
80
888
Srí Lanka, 20 R/4.5.1990
P 97b
N
60
889
Srí Lanka, 100 R/15.11.1995
P 111
N
120
890
Strait Settlements, 10c/bl.
P 10c
3
20
891
Sýrie, 1 L/1.9.1939
P 40c
4
70
892
Sýrie, 10 L/1.9.1939
P 42d
4
80
893
Sýrie, 5, 10 L/1978
P 100, 101b
N
80
894
Tadžikistán, 100, 200, 500, 1000 Rb/1994
P 6-9
N
90
895
Thajsko, 1 B/25.6.1929
P 16b
4
50
896
Thajsko, 1 B/19.1.1935
P 22
4
50
897
Thajsko, 1 B/13.8.1936
P 26
4
50
898
Thajsko, 1 B/bl. (1955)
P 74d
N
70
899
Thajsko, 50 B/bl. (1985)
P 90
0
130
900
Thajsko, 50 B/bl. (2004)
P 112
N
50
901
Uzbekistan, 1, 3 S/1994
P 73,74
N
20
902
Vietnam Jižní, 1 D/bl. (1956)
P1
0
100
903
Vietnam Jižní, 5 D/bl. (1966)
P2
0
150
904
Vietnam Jižní, 10 D/bl. (1966) - N 3
P3
N
200
905
Vietnam Jižní, 10 D/bl. (1955) - B 4
P3
2+
50
906
Vietnam Jižní, 5 D/bl. (1956)
P 13
N
50
907
Vietnam Jižní, 20 D/bl. (1969)
P 24
N
60
908
Vietnam Jižní, 100 D/bl. (1970)
P 26
N
70
909
Vietnam Jižní, 50 D/bl. (1972)
P 30
N
60
910
Vietnam Jižní, 100 D/bl. (1972)
P 31
1
100
911
Vietnam Jižní, 500 D/bl. (1972)
P 33
N
100
912
Vietnam Jižní, 1000 D/bl. (1972)
P 34
N
100
913
Vietnam Jižní, 50, 100, 500 D/bl. (1972)
P 30,31 33
N
110
914
Vietnam, Ho Či Min, povstání, 200 D/1950
P 34a
4-
90
915
Vietnam, Ho Či Min, povstání, 500 D/1949
P 31a
4-
90
916
Vietnam, 10 D/1980
P 86
N
50
917
Vietnam, 100 D/1980
P 88a
0
95
918
Vietnam, 100 D/1991
P 105
N
30
28
3 ks
4 ks
2 ks
3 ks
Afrika
919
Alžír, 200 D/23.3.1983
P 135
N
400
920
Angola, 5 K/1999
P 144
N
45
921
Angola, 10 K/1999
P 145
N
70
922
Angola, 50 K/1999
P 146
N
100
923
Burundi, 2000 F/25.6.2001
P 41
0
300
924
Centrální Afrika, Čad, 5000 F/2002
P 609c
N
400
925
Centrální Afrika, Čad, 10000 F/2002
P 610c
N
800
926
Egypt, 10 p/1997
P 189
N
30
927
Egypt, 1L/bl.
P 50
N
30
928
Etiopie, 1 D/bl. (1946), 1 D/bl. (1966)
P 12, 25
3-, 1
60
929
Ghana, 50 C/2.7.1980
P 22b
0
30
930
Ghana, 5 C/6.3.1982
P 19c
N
60
931
Ghana, 20000 C/2.9.2002
P 36a
N
350
932
Ghana, 5, 10 C/1977, 2 C/1982, 100 C/1990, P 15b,16a,18, 26b
...
0,0,0,3
933
Guinea, 500 S/ 1980
P 27
0
380
934
Guinea - Bissau, 1000 P/1.7.1993
P 13b
0
70
935
Jižní Afrika, 1 L/23.4.1938 - poškozené horní rohy, pošpiněná
P 84b
4
100
936
Kenja, 100 S/1.7.1978
P 18
N
500
937
Kenja, 10 S/14.10.1989
P 24a
0
40
938
Kenja, 100 S/1.1.1994
P 27f
N
180
939
Kenja, 100 S/1.1.1995
P 27g
N
350
940
Kenja, 50 S/2.2.2004
P 41
N
60
941
Lesotho, 2 M/1984
P 4b
N
230
942
Libye, ½ D/1991
P 58b
N
80
943
Madagaskar, 5000 F/1995
P 78
0
150
944
Madagaskar, 2500 F/1998
P 81
N
100
945
Madagaskar, 25000 F/1998
P 82
0
650
946
Madagaskar, 200 A/2004
P NL
N
60
947
Madagaskar, 500 A/2004
P NL
N
80
948
Malawi, 50 K/2004
P 49
N
70
949
Maroko, 100 D/2002
P 70
N
200
950
Mauritius, 10 R/bl. (1968)
P 31a
N
50
951
Mauritius, 100 R/2001
P 51b
N
250
952
Mauritius, 500 R/2001
P 52b
0
500
953
Mozambik, 50 E/27.10.1970
P 111
0
50
954
Mozambik, 1000 E/23.5.1972 - přetisk
P 119
N
120
955
Mozambik, 20000 M/16.6.1999
P 140
N
80
2 ks
4 ks
90
29
956
Rwanda, 500 F/1.7.2004 - 4990415
P 30
N
100
957
Rwanda, 500 F/1.7.2004 - 1734608
P 30
0
100
958
Rwanda, 1000 F/1.7.2004
P 31
0
250
959
Sierra Leone, 50 L/27.4.1989
P 17b
0
50
960
Sierra Leone, 500 L/27.4.1991
P 19
2-
80
961
Somálsko, 500 S/1966
P 36
N
60
962
Somálsko,1000 S/1986
P 37b
0
60
963
Somálsko, 50 S/1991 - BM
PR 2
N
60
964
Somálsko, 50 S/1991 - BU
PR 2
N
100
965
Súdán, 100 D/1994
P 5b
N
100
966
Svazijsko, 1 L/bl.
P1
N
50
967
Svazijsko, 5 E/bl.
P 23
N
90
968
Svazijsko, 10 E/1.4.2001
P 29
N
40
969
Tanzánie, 20 S/bl. (1978)
P 7c
0
50
970
Tanzánie, 100 S/bl. (1985)
P 11
0
200
971
Uganda, 10 S/bl. (1966)
P2
N
100
972
Uganda, 20 S/bl. (1966) - 473840
P3
N
100
973
Uganda, 20 S/bl. (1966) - 457954
P3
N
100
974
Uganda, 10 S/bl. (1973)
P 6c
N
80
975
Uganda, 5 S/bl. (1979)
P 10
N
30
976
Uganda, 100 S/bl. (1979)
P 14
N
200
977
Uganda, 5 S/bl. (1982)
P 15
N
30
978
Uganda, 50 S/bl. (1983)
P 20
0
70
979
Uganda, 500 S/bl. (1983)
P 22
0
100
980
Uganda, 1000 S/1986
P 26
N
50
981
Uganda, 1000, 5000 S/1986
P 25,26
0
100
982
Uganda, 1000 S/2005
P 39A
N
70
983
Zambie, 10 K/bl.
P 31a
N
30
984
Zambie, 500 K/2003
P 44
N
60
985
Západní Afrika, 500 F/bl. (1978), 500 F/1982 C - P 306c, 702 k
...
3-, 0
100
986
Západní Afrika, Pobřeží slonoviny, 1000 F/1981 A
P 107Ac
N
580
987
Západní Afrika, Burk Faso, 500 F/1994 C
P 310 C
N
100
988
Západní Afrika, Togo, 5000 F/2002 T
P 813 T
0
600
989
Zaire, 1 Z/1981, 10 Z/1977 - P 23, 15
...
0, 3
60
990
Zimbabwe, 100 D/1995
P9
N
20
30
2 ks
2 ks
2 ks
Austrálie a Oceánie
991
Austrálie, 5 D/bl. (1967)
P 39 a
3
600
992
Austrálie, 10 D/bl. (1966)
P 40b
2
700
993
Austrálie, 10 D/bl. plastová
P 49b
N
250
994
Nové Hebridy, 100 F/bl. (1972)
P 18c
N
500
P 283
1
60
80
Amerika
995
Argentina, 5 P/500 P/bl. - přetisk
996
Argentina, 10, 100, 500 Peso Argentino/bl. - P 313, 315, 316
3 ks
...
0
997
Argentina, 1,10,50,500,1000,5000,10000 P/bl. P 289,293,296,303-306
7 ks
...
N-1
160
998
Argentina, 5 A/ 5000 PA/bl.- přetisk
P 321
N
240
999
Bahamy, ½ D/bl. (1965)
P 17
0
50
1000
Bahamy, 1 D/bl. (1968)
P 27
1+
50
1001
Belize, 1 D/1.6.1980
P 38
0
50
1002
Bermudy, 1 D/6.2.1970
P 23
1
50
1003
El Salvador, 2 C/8.10.1980
P 124
0
50
1004
El Salvador, 10 C/21.7.1980
P 129b
N
400
1005
Ekvádor, 50 S/22.11.1988
P 122
N
80
1006
Ekvádor, 100 S/8.6.1988 - 07828506
P 123Aa
N
60
1007
Ekvádor, 100 S/8.6.1988 - 15022293
P 123Aa
N
80
1008
Ekvádor, 20 S/22.11.1988
P 121a
N
50
1009
Guatemala, ½ Q/4.11.1989
P 72
N
50
1010
Nizozemské Antily, 1 G/8.9.1970
P 20
0
50
1011
Honduras, 1 L/29.5.1980
P 68b
N
50
1012
Honduras, 2 L/2003, 5 L/2001
P 80A, 85
N
20
1013
Honduras, 20 L/30.8.2001
P 87
N
70
1014
Chile, 10 c/100 P/bl. - přetisk
P 127
N
100
1015
Chile, 100E/bl.
P 141
N
50
1016
Jamajka, 2 D/bl. (1960)
P 65a
N
50
1017
Jamajka, 50 D/15.1.2003
P 79
N
90
1018
Kanada, 2 D/1986
P 94a
N
100
1019
Kostarika, El Banco Anglo Costarricense, 5, 10 D/19(03) - formuláře
2 ks
P 122b,123b
N
1200
1020
Kostarika, 5 C/1973, 10 C/1975
2 ks
P236a,237a
0
80
1021
Kuba, 1 P/1949
P 77a
2
90
1022
Kuba, 5 P/1949
P 78a
2-
180
1023
Kuba, 100 P/1950
P 82a
1-
250
1024
Kuba, 100 P/1954
P 82b
2-
180
1025
Kuba, 1 P/1957 TDLR
P 87b
1
90
1026
Kuba, 1 P/1958 TDLR
P 87c
0
100
2 ks
31
1027
Kuba, 20 P/1958
P 80b
N
350
1028
Kuba, 5, 10 P/1958 TDLR
P91a,88b
3
140
1029
Kuba, 50 P/1958
P 81b
0
300
1030
Kuba, 100 P/1959
P 93a
1-
150
1031
Kuba, 10 P/1960 ABNCo
P 79b
0
400
1032
Kuba, 10 P/1960 TDLR, podpis „Che“
P 88c
N
280
1033
Kuba, 20 P/1960, podpis „Che“
P 80c
N
280
1034
Kuba, 50 P/1960, podpis „Che“
P 81c
N
800
1035
Kuba, 5 P/1968
P 103a
1-
60
1036
Kuba, 1 P/1978
P 102b
1-
50
1037
Kuba, 5, 10 P/1991
P 108,109
N
70
1038
Kuba, 1,3 P/1995, 10 P/1997 - P 112, 113, 117
3 ks
...
N
80
1039
Kuba, bony FEC, 1 P/A, 1 P/B - FX 1, 6
2 ks
...
N
100
1040
Kuba, bony FEC, 3 P/A
PFX 2
N
100
1041
Kuba, bony FEC, 1, 3, 5 P/C
3 ks
PFX 11-13
N- 0
1042
Kuba, bony FEC, 10, 20 P/C
2 ks
PFX 22,23
N
200
1043
Kuba, bony FEC, 3 P/D
PFX 28
0
120
1044
Kuba, bony FEC, 20 P/D
PFX 31
N
90
1045
Mexiko, 100 NP/31.7.1992
P 98
1
60
1046
Mexiko, 1000 P/19.7.1985
P 85
N
80
1047
Mexiko, Guerrero, 5 P/19.. - pf. AMORILADO - formulář
P 298c
0
90
1048
Mexiko, Tamaulipas, 5 P/bl. - formulář
PS 429
0
90
1049
Nikaragua, 500 C/1985
P 155
N
60
1050
Nikaragua, 1/1968, 10/bl. (1979), 20, 50/1985 - P 100, 119, 152, 153
...
N -1
90
1051
Paraguay, 5 P/25.10.1923
P 149
2-
60
1052
Paraguay, 1000 G/2004
P 214
N
40
1053
Peru, 500 S/18.3.1982
P 115
N
50
1054
Peru, 10 S/26.2.1965
P 88
0
50
1055
Surinam, 5000 G/1999
P 143
N
450
1056
Venezuela, 5 B/1989, 10 B/1986
P 61,70
N
70
1057
Venezuela, 2000 B/1998
P 80
N
100
1058
Východní Karibik, 1 D/bl. (1965)
P 13e
0
50
1059
Východní Karibik, Dominica, 1 D/bl. (1985)
P 17d
N
190
1060
Východní Karibik, Grenada, 1 D/bl. (1985)
P 17g
N
190
1061
Východní Karibik, St. Lucia, 1 D/bl. (1985)
P 17l
N
190
1062
Východní Karibik, Antigua, 5 D/bl. (1993)
P 26a
N
380
1063
Východní Karibik, Anguilla, 10 D/bl. (1993)
P 27u
N
620
1064
USA, 1 D/1988 - písmeno B
P 480
N
40
32
2 ks
4 ks
2 ks
90
1065
USA, 1 D/1985 - písmeno J
P 474
N
40
1066
USA, 1 D/1985 - písmeno K
P 474
N
40
1067
USA, 1 D/1977A - písmeno L
P 462b
N
40
1068
USA, 2 D/1976 - písmeno L
P 461
N
80
1069
USA, 2 D/1995 - písmeno F
P 497
N
80
1070
USA, 5 D/1977A - písmeno L
P 463b
N
180
Vo j e n s k é a z a j a t e c k é p e n í z e
1071
Králův Dvůr, 1, 2, 5 (pf. Ø 5 mm) 10, 20 h/1.1.1916 - Da 5/1, 2, 3, 4, 5
5 ks
N-0
1072
Německo, Göttingen, 1 Mk, na A táb.raz. „Entwertet ...“
R.T.288.05,B (32mm)
3
26
1073
Rakousko, Mauthausen, 10 h, otřepaná, R.R 33,VIII, c 1
3-
16
1074
Uhry, Csót, 1 K/1916, R.R. 10c
N
30
1075
Belgie, 50 F/bl.
PM 6a
3
100
1076
Německo, Wehrmacht, 1 Rpf/bl.
Ro 501a
N
50
1077
Německo, Wehrmacht, 50 Rpf/bl.
Ro 504
0
50
1078
Německo, Verrechnungsschein, 1 RM/15.9.1944
Ro 511
1
40
1079
Německo, Verrechnungsschein, 10 RM/15.9.1944
Ro 513
N
80
1080
Německo, zaj. tábory 2.svět.válka, 10 Rpf, 1 RM
2 ks
Ro 516,518
3+, 3-
400
1081
Terezín, 1 - 100 K/1.1.1943 - úplná série
7 ks
DH 311,4
N-1
800
1082
ČSSR, Ministerstvo vnitra, poukázka na výstroj, 50, raz. červ.
trojúhelník
0
90
1083
SSSR, vězeňská poukázka, 5 kop/1929 - Rj 3 - 25831r
3
100
1084
Soubor různých novějších bankovek
6 ks
N-0
1400
60
R ů z n é - š e k y, l o s y, f a k s i m i l e
1085
Cestovní šeky NBČS 500, 5000 Kčs (do r.1953), SBČS 200 Kčs, anuláty
1086
3 ks
N
400
Svaz invalidů čs.legií, IV. věcná loterie, 1932
N
150
1087
Velká věcná loterie, stavba Národního divadla, 3 zlaté/6.9.1874 - skvrny
4
180
1088
Potvrzenka daru na zlatý poklad ČSR, 1923
1
30
1089
Rusko, Jelizavetgrad, los dělnické nemocniční pokladny, 1920
3-
50
1090
SSSR, obligace státní půjčky 1936, 10, 50, 100, 300 Rb
1091
4 ks
1 - 3-
150
Barevná faksimile 500 Kč/1919
0
150
1092
Novoročenka polské národní banky s faksimilí 1 Zl/1794
N
30
1093
Faksimile Bémových poukázek 2,6,10 kr/1849 vč. fotografie otisku
z původní tiskové desky
4 ks
N
50
1094
Soubor faksimilí starých bankovek USA a Konfederace
4 ks
1-2
40
1095
SBČS, "makety" bankovek 10 - 1000 Kčs pro zkoušky, papír emise
1953
6 ks
N-0
80
1096
Pokusné tisky Puškin (1x) a Shakespeare (2x)
3 ks
N
60
1097
KSPP, soubor faksimilí 15 ks, foto 100 Zl/1853
15 ks
0
180
33
1098
KSPP, pamětní přetisk na 1000 Kčs/16.5.1945 - 09 B
N
150
1099
KSPP, upomínková poukázka 30 Kčs, 1971 - č. 0162
0
24
1100
Georgental (Jiříkov?) lístky na 50g chleba, typ známek, čtyřblok
1
150
1101
Niklasberg (Mikulášovice?), almuženka na 5 h
N
900
1102
USA, pam. tisk formátu 270x215 mm,: na kvalitním papíře je černotisk
pův. tisk. desky - líc 2 dolary Silver Certificate 1896 (15-17.8.1972)
0
350
1103
Jako 1102, rub 2 dolary Silver Certificate 1896 (24-29.8.1976)
0
350
1104
Jako 1102, líc 20 dolarů Gold Certificate 1905 (19-21.6.1981)
0
350
1105
Jako 1102, rub 5 dolarů Silver Certificate 1886 (27.7.- 2.8.1981)
0
350
1106
Jako 1102, rub 100 dol. National Bank Notes 1882-1908 (18-20.6.1982)
0
350
1107
Jako 1102, pečetě z rubu bankovky 1 dolar (17-22.8.1982)
0
350
Dobové vyhlášky a patenty
1108
Patent Františka II. z 15.5.1800 o vydání bankocedulí 1 a 2 zlaté emise
1800 včetně vzorů - německý text
zach.
1000
1109
Cirkulář z 19.8.1808 o vydání 5 zlatých/1806 včetně vzorů - německo český text
zach.
1000
1110
Patent Františka I. z 23.7.1807 o vydání bankocedulí 25, 50 a 100
zlatých emise 1806 včetně vzorů - německo - český text
zach.
2000
1111
Cirkulář z 14.3.1808 o vydání 10 a 500 zlatých/1806 včetně vzorů německo - český text
zach.
1000
1112
Nařízení c.k. českého zemského gubernia z 8.6.1813 o vydání
anticipačních "šajnů" po 2 a 5 zlatých/1813 včetně vzorů, něm.-český
zach.
2000
1113
Cirkulář z 20.9.1816 o vydání bankovek 100, 500, 1000 zlatých emise
1916 včetně vzorů - německo - český text
zach.
1500
1114
Tabulka pro přepočty bankovek na mince, Hradec Králové, 1811
zach.
500
Alba a sbírky
1115
Album s náplní cca 300 kusů něm. nouzovek různých hodnot - jen v
sále
N-1
1800
1116
Album typu SBČS, obsah 100 ks různých běž. bankovek - jen v sále
N -4
480
1117
Album typu SBČS, obsah 100 ks různých běž. bankovek - jen v sále
N -4
450
1118
Album typu SBČS, obsah 100 ks německých stát, bankovek - jen v sále
N-3
900
1119
Album typu SBČS, obsah 73 ks něm. nouzovek,vys.hodnoty - jen v sále
N-3
800
1120
Album typu SBČS, obsah 78 ks něm. nouzovek,vys.hodnoty - jen v sále
N-3
800
Literatura
1121
Bajer, Jan, Cizí papírová platidla na československém území 1938 1945, ČNS PP Praha, 1980
1122
Petrtýl, Josef, Nouzové peněžní poukázky z let 1848 až 1850, Hradec
Králové 1967 a 1970 - oba díly, brožované
1123
Mixa, Miroslav, Starosti s papírovými penězi ČSR za 2. světové války,
Hradec Králové 1983 a 1987, oba díly
1124
Kharitonov, Dimitri, Jewish Paper Money in Russia, vyšlo 2003
34
zach.
25
2 ks
zach.
120
2 ks
zach.
120
nové
100
1125
Bankovky a mince České národní banky 1993-1994, reprezentační
publikace, Praha 1994
nové
100
1126
Milczak, Czeslaw, Cennik do katalogu polskich pieniedzy papierowych
od 1794, 2. vydání, Warszawa 2004
zach.
20
1127
Originální číslovací strojek pro bankovky - je to zřejmě typ Unie I.
zach.
300
A je po aukci !
Nashledanou na podzimní aukci 2006 !
Limity je možno poslat ve stejném termínu také e-mailem na adresu:
[email protected]
            
Korespondenční aukce
- položky tentokrát výjimečně od čísla 1501 výše Draží se pouze na limity, které můžete zaslat na stejném limitním lístku
buď ve stejném termínu jako na normální aukci,
nebo je můžete předat ještě do jejího skončení přímo v sále !
Pro korespondenční aukci (dále jen KA) platí tato základní pravidla :
•
Draží se výhradně prostřednictvím limitů. Limity můžete zasílat zároveň s limity na normální aukci, a to na stejném
limitním lístku. K záměně nedojde, neboť položky KA jsou číslovány od 1501 výše.
•
Počet limitovaných položek obou aukcí není omezen. Předpokládáme ovšem, že nebudete limitovat „všechny položky
za vyvolačku, i když by to bylo jak pro pobočku, tak i pro majitele celkem výhodné, všechno by se prodalo. Když Vám jeden
limitní lístek nepostačí, použijte jeho druhé strany nebo přiložte další list papíru téhož formátu.
•
Limity na KA můžete podat ještě v den konání „sálové“ aukce, ale pouze písemně za stejných podmínek, jako jiný
limit. Limitní lístky předejte nejlépe přímo aukčnímu referentovi.
•
Pokud vydražíte materiál na obou aukcích, bude Vám zaslán v jedné zásilce.
•
Majitele materiálu upozorňujeme, že po „sálové“ aukci mohou obdržet platbu za materiál, prodaný v této aukci, neboť KA
v této době ještě není zhodnocena. Materiál, zařazený do KA Vám bude proplacen teprve, až obdržíme platby od dražitelů
KA.
•
Z organizačních důvodů nemůžeme vystavovat materiál zařazený do KA. Potřebovali bychom k tomu nejen další
místnost, ale především další spolupracovníky.
•
Limity na KA přijímáme také od pražských členů. Bude ovšem pro Vás výhodnější, když si vydražený materiál
osobně převezmete na nejbližší výměnné schůzce, což Vám ušetří poštovné.
Nedošel Vám včas aukční katalog ?
Pak je možná chyba právě u Vás !
Třeba jste se přestěhoval a neohlásil změnu adresy. Pokud budete posílat limit,
přiložte zvláštní lístek s novou adresou, předám jej do členské evidence !
Napsat novou adresu na limitní lístek nestačí !
Pokud limit neposíláte, pošlete pouze lístek s novou adresou akčnímu referentovi !
            
35
Korespondenční aukce 1501 – 1654
Rakousko – Uhersko
1501
10 k/1904 - 3010, 10 K/1915 - 1008
1502
2 ks
P 9, 19
3
50
1 K/1.12.1916 - 1439
P 20
2-
20
1503
2 K/1.3.1917 - 1343
P 21
1-
20
1504
1 K/1916 - 1605, 2 K /1917 - 1402
P 20,21
1-, 2-
15
2 ks
Československo
1505
20 Kč/1.10.1926 - Le - SPECIMEN
B 21b
N
20
1506
20 Kč/1.10.1926 - Me - SPECIMEN
B 21b
N
20
1507
500 Kč/2.1.1929 - C - SPECIMEN
B 23c
3-
50
1508
500 Kč/2.1.1929 - G - neperforovaná, pošpiněná
B 23c
3-
40
1509
100 Kč/10.1.1931 - LC - neperforovaná
B 25c
3
20
1510
1 K/bl. 1938/40 - A 076 - přetisk ruční - neperforovaná
B 28a
3-
30
1511
1 K/bl. 1938/40 - A 019 - přetisk strojový - neperforovaná
B 28b
3
20
1512
1 K/bl. 1940 - B 050 - neperforovaná
B 30
1+
30
1513
1 K/bl. 1940 - D 013 - SPECIMEN
B 30
0
18
1514
50 K/12.9.1940 - A 32 - neperforovaná
B 34
3
40
1515
1000 K/24.10.1942 I. vyd. - F - SPECIMEN
B 38
3-
50
1516
20 K/24.1.1944 - 21 G - neperforovaná
B 40b
2
30
1517
5 K/bl. 1940 - H 037, 10 K/1942 - 43 N
B 31, 37b
3
35
1518
100 Ks/1940 I. vyd. kolkovaná - B 14 - SPECIMEN
B 62b
N
60
1519
20 K/1944 - AH - neperforovaná
B 58a
2
25
1520
5 Kčs / bl.(1945) - UZ - pf. 3md
B 70
N
10
1521
10 Kčs / bl.(1945) - RF - pf. 3md
B 71
N
15
1522
5 Kčs/25.1.1949 - A 17 - neperforovaná
B 82b
N
25
1523
50 Kčs/1987 - I 21
B 104b
3
30
2 ks
Maďarsko
1524
10 K/1.1.1920 - a 065
P 60
1-
50
1525
10 K/1.1.1920 - a 076
P 60
1
20
1526
10, 20, 100 K/1920, 1 mil P/1945 - vše prané
4 ks
3-
25
1527
5 K/1919 AZ OSTRZÁK..., 1,2,10,20,50,100 K/1920
7 ks
3 - 3-
40
1528
20, 50 f/2.10.1920
2 ks
P 43,44
2
15
1529
20 K/1.1.1920
P 61
2
40
1530
20 P/2.1.1930 - C 346
P 97
2-
20
36
1531
100 P/1.7.1930 - vyd Szálasi - *E 013
P 112
2
30
1532
100 P/1.7.1930 - vyd Szálasi - *E 030
P 112
3
20
1533
100 P/1.7.1930 - E 202
P 98
2
20
1534
5 P/25.10.1939 - A 056
P 106
3
50
1535
1 P/1944 sov. emise - nečíslovaná
PM 2
3-
10
Ro 65b
0
15
Ro 73a,74
2, 0
25
3 - 3-
30
Německo
1536
2 Mk/1.3.1920
1537
1, 2 Mk/15.9.1922
2 ks
1538
Soubor bankovek z let 1914 - 1920 - běžné
15 ks ...
1539
RKKS, 20 RM/bl.
Ro 554
1-
20
1540
Alliierte, USA, ½ M/1944
Ro 200a
3-
12
1541
Alliierte, USA, 1 M/1944
Ro 201a
3-
10
1542
Alliierte, USA, 5 M/1944
Ro 202a
3
20
Polsko
1543
10 Mkp (3-), 20 Mkp (2) - obě 23.8.1919
2 ks
P 25,26
3-, 2
20
1544
100, 500, 1000 Mkp/23.8.1919
3 ks
P 27-29
2-3
80
1545
1 Zl/28.2.1919 - 61 F
P 51
3
40
1546
500 Zl/28.2.1919 - A 1423665 - natrž. 15 mm, chybí roh DP
P 58
3-
150
1547
20 Zl/20.6.1931 - CF - natrž.
P 73
3-
20
1548
2 Zl/26.2.1936 - DK
P 76a
3-
10
1549
500 Zl/1.3.1940 - A
P 98
3
40
1550
2 Zl/1.7.1948 - BW
P 134
3
10
1551
Lwow, 1 K/1914 - chybí roh, slepovaná
5
10
Rakouská republika
1552
1000 K/1902 - přet. DEUTSCHÖSTERREICH - II. vyd. - 2669
P 61
2-
20
1553
1000 K/1902 - přet. DEUTSCHÖSTERREICH - I. vyd. - 1884
P 59
3
15
1554
10000 K/1918 - přet. DEUTSCHÖSTERREICH - I. vyd. - 1016
P 64
3
30
1555
10000 K/1918 - přet. DEUTSCHÖSTERREICH - II. vyd. - 1545
P 66
3
20
1556
2, 10, 20, 100 K/2.1.1922
P 74-77
N -1
20
1557
Salzburg, 10, 10, 20, 20, 50 h/6.1920 - Ča 745a (10,20), 745c (10,20,50) 5 ks
N -1
24
1558
Salzburg, země 10, 10, 20, 50 h/5.1920 - Ča D/II
N -1
16
3
10
4 ks
4 ks
Rusko - SSSR
1559
25 Rb/1909 - Šipov
P 12b
1560
3 Rb/1905, 5, 10, 25 Rb/1909 - Šipov
4 ks
2-3
40
1561
5, 50 kop, 20, 40 Rb/bl. - Kerenský
4 ks
1-
30
1562
60 Rb/bl.
2
30
P 100
37
1563
500 Rb/1918
P 94
2
15
1564
1000 Rb/1918
P 95
3
15
1565
50000 Rb/1921 - ostřižený levý okraj
P 116c
3
10
1566
50 Rb/1922 - ink. skvrna
P 132
3
10
1567
3 červonce/1937
P 203
2
10
1568
5 Rb/1938
P 215
1
20
1569
10 Rb/1947 - 16 stuh
P 225
3
30
1570
1000, 10000 Rb/1993
P 257,259
3
40
1571
Obligace státní půjčky 1953 - 50 Rb
1-
20
1572
Jižní Rusko, 10000 Rb/1919
3
20
1573
Rostov na Donu, 250 Rb/1918
3
10
1574
Jižní Rusko, 1000 Rb/1919
2
10
1575
Sibiř, 1, 3, 10 Rb/1918
2-3
30
1576
Sibiř, 10 Rb/1918
2 ks
3 ks
PS 818
2-
5
P 1, 7
N
20
Evropa
1577
Bělorusko, 50 kop, 50 Rb/1992
2 ks
1578
Bělorusko, 20 Rb/2000
P 24
0
10
1579
Bulharsko, 10 L/1974
P 96
1+
26
1580
Bulharsko, 20 L/1991
P 100
N
15
1581
Francie, 5 F/19.1.1923 - špendl. dírky
P 72c
3-
40
1582
Francie, 10 F/6.2.1928 - vícekrát natrž.
P 73d
3
20
1583
Francie, 1000 F/26.1.1939 - podlepená
P 90c
4
60
1584
Francie, 1000 F/31.1.1938 - špendl. dírky, chybí část horního okraje
P 90c
4
38
1585
Jugoslávie, 2 K / ½ D/1.2.1919
P 14
3
20
1586
Jugoslávie, 500 mil D/1993
P 134
2-
30
1587
Litva, 1 talon/1992, 500 talonů/1993
2 ks
P 39,46
N, 0
20
1588
Přídněsterská rep. 50, 200/1993, 5/1994, 1/1994 přet. 10000/1996
4 ks
N
40
1589
Srbsko, 1000 SD/1.5.1941 - přetisk
P 24
3-
50
1590
Turecko, 2 ½ piastru, slepovaná
P 86
4
10
1591
Turecko, 1000 L/zák.1970
P 194
3
10
1592
Ukrajina, 50 K/bl. - opravovaná
P6
4
15
1593
Ukrajina, 1000, 100000 K/1992
P 88,97
3, 3-
26
1594
Azerbajdžán, 1000 M/bl. (1993)
P 20b
3
40
2 ks
Asie
1595
Čína, 5 Y/1938
PJ 131b
2-
50
1596
Filipíny, 1 P/1944
P 94
3
15
38
1597
Filipíny, 2 P/bl. (1981)
P 166
0
25
1598
Filipíny, 1000 P/bl. (1943) - jap. okupace
P 115
2
10
1599
Japonsko 100 Y/bl. - vydání 1953 - pošpiněná
P 90
4
46
1600
Kambodža, 100 R/bl.
P 12b
0
10
1601
Kyrgyzstan, 1 T/bl., 1 S/1999
P 1, 7
N
20
1602
Malajsko, 10 D/bl. (1942) - jap. okupace
PM 7c
3
10
1603
Pakistán, 10 R/bl. (1975), natrž., skvrna
P 29
3-
20
1604
Saúdská Arábie, 1 R/bl. (1977)
P 16
N
30
1605
Singapur, 1 D/bl. (1976)
P9
N
50
1606
Singapur, 1 D/bl. (1971)
P 1c
0
50
1607
Tadžikistán, 1, 5, 10, 20, 50 Rb/1994
P 1, 5
N
50
1608
Thajsko, 1 B/bl. (1980)
P 87
0
15
1609
Turkmenistan, 1, 10 M/bl.
P 1, 3
N, 0
20
2 ks
5 ks
2 ks
Afrika
1610
Biafra, 1 L/bl.
P 5a
0
20
1611
Malawi, 50 t/1.5.1981
P 13
0
50
1612
Nigérie, 1 L/bl. (1967)
P8
3
10
1613
Rwanda, 50 F/1.1.1976
P 7c
N
25
1614
Uganda, 5 S/bl. (1979)
P 10
0
10
1615
Zambie, 1 K/bl. (1980)
P 23
N
20
1616
Zimbabwe, 2 D/1983
P 1b
0
40
Amerika
1617
Argentina, 100 A/bl. (1985)
P 327c
N
10
1618
Argentina, 500 A/bl. (1988)
P 328a
N
50
1619
Argentina, 500 A/bl. (1990)
P 328b
N
15
1620
Brazílie, 5 C/bl.
P 158
2
20
1621
Brazílie, 1000 CZD/bl.
P 213
N
10
1622
Kolumbie, 500 P/20.7.1986
P 423c
N
50
1623
Kostarika, 5 C/15.1.1992
P 236a
1
40
1624
Kuba, 5 P/1961 - podp. „Che“
P 95a
4-
10
1625
Kuba,1 P/1964
P 94b
3
20
1626
Kuba,1 P/1966 - ink.
P 100
3
20
1627
Kuba,1 P/1969
P 102a
3
20
1628
Mexiko, 100 P/25.3.1982
P 74c
0
10
1629
Mexiko, 1000 P/30.10.1984
P 81
3
30
1630
Paraguay, 1 G/zák.1952
P 193a
N
20
1631
Paraguay, 5 G/zák.1952 - černá
P 195
N
10
39
1632
Peru, 5 S/23.2.1968
P 92
N
30
1633
Peru, 1000 S/5.11.1981
P 122
1-
25
1634
Peru, 5000 S/21.6.1985
P 117c
0
15
1635
Peru, 1000 I/28.6.1988
P 136b
N
15
1636
Peru, 50000 I/28.6.1988
P 142
0
65
1637
Uruguay, 50 P/bl. (1974)
P 46
0
15
1638
Uruguay, 1000 P/bl.
P 52
1-
20
Ostatní – různé
1639
Chile 50 P/bl., Indonésie 1000 R/1984, Bolívie 1000 BP/1982
3 ks
1-2
30
1640
Kuba, série pošt. známek k výročí Národní banky s náměty mince a 4
bankovek po 1 pesu - svislá pětipáska, nerazítkované
5 ks
N
15
1641
Los ke Dni tisku, 5 Kčs/1986
N
10
1642
Soubor různých směnek 1911 - 1931, použité
2-3
20
1643
Filmová bankovka 50 Zl/1866 (TV seriál Sňatky z rozumu)
1
50
1644
Filmová bankovka 100 Zl/1880 (oprava data 1884, TV seriál Návštěvníci)
0
20
1645
Česká spořitelna, dětské peníze
14 ks
N
15
1646
Česká státní spořitelna, dětské peníze 100, 500, 1000 filipronů
3 ks
N
10
1647
Faksimile 10 K Zemské banky král. českého - ČNS PP
N
10
1648
Faksimile 100 Zl/1806 s přet. Sjezd sběratelů pap. platidel 1973
N
10
1649
Novoročenka Notafilie 1984 ve formě bankovky
N
5
1650
Novoročenka „Banka Klubu pivařů-notafilistů“ 1983 ve formě bankovky
N
10
1651
Čína, Hell Bank Note - bankovky pro zemřelé, různé
0
15
1652
Libri, nakladatelství - „Jedna uspořená libra“ - poukázka na slevu
0
5
1653
Výkaz o spotřebě mýdla a mýdl.prášku, 1918, 1919-1920
2 ks
2
20
1654
Potravinové lístky na cukr a vejce, 16.3. - 12.4.1942, celé
2 ks
0
50
8 ks
4 ks
…
Pravidelné výměnné schůzky se konají
každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci vždy od 16.30 do 18.30 hodin
v Domě sociálních služeb v Praze 4, Podolská 208
Dostanete se tam tramvají 3, 16, 17, 21, nebo autobusem 148 ze zastávky Podolská vodárna.
Na autobus můžete přestoupit u stanice metra C Pražské povstání .
40

Podobné dokumenty

76. členskou aukci notafilistického materiálu

76. členskou aukci notafilistického materiálu Aukční katalog č. 76 sestavil Jan Bajer, zachovalost a ceny kontrolovala aukční komise.

Více

78. členskou aukci notafilistického materiálu

78. členskou aukci notafilistického materiálu Aukční katalog č. 78 sestavil Jan Bajer, zachovalost a ceny kontrolovala aukční komise.

Více

73. členskou aukci

73. členskou aukci Limit pak pošlete v této jednoduché úpravě : první řádek slovo LIMIT, druhý celá adresa, další řádky položky bez dalšího označení ve formátu – zkratky pol. nebo Kč nepište! „položka – mezera – limi...

Více

75. členskou aukci notafilistického materiálu

75. členskou aukci notafilistického materiálu Aukční katalog č. 75 sestavil Jan Bajer, zachovalost a ceny kontrolovala aukční komise ve složení : Jindřich Holna, Jan Krementák a Václav Kučera.

Více

Kunvaldský poledník č. 132

Kunvaldský poledník č. 132 U zrodu této tradice stál redaktor a spisovatel Rudolf Těsnohlídek. Dne 22.12.1919 v blízkosti dnešní Myslivny Lišky Bystroušky v Bílovicích nad Svitavou nalezl pod stromem opuštěnou, promrzlou sed...

Více

74. členskou aukci

74. členskou aukci Limit pak pošlete v této jednoduché úpravě : první řádek slovo LIMIT, druhý celá adresa, další řádky položky bez dalšího označení ve formátu – zkratky pol. nebo Kč nepište! „položka – mezera – limi...

Více

85 Kat text - Bankovky.cz

85 Kat text - Bankovky.cz jako prodej a výměna jiného než numismatického materiálu bude postiženo vyloučením z účasti na aukci. S provinilým členem bude zavedeno řízení. Aukce se mohou zúčastnit pouze členové ČNS, kteří se ...

Více