Prezentace aplikace PowerPoint - Integrovaná Střední Škola

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint - Integrovaná Střední Škola
Digitální učební materiál
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0061
Označení materiálu
VY_32_ INOVACE_E.1.01
Název školy
Autor
Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01
Mělník
Milan Hlávka
Tematická oblast
Strojírenství
Ročník
IV.
Anotace
Tento materiál vysvětluje vývoj CNC strojů
Metodický pokyn
Projektor, plátno
Zhotoveno
květen/2012
Číslicově řízené obráběcí stroje
 Číslicové řízení se uplatňuje téměř ve všech oblastech
strojírenské výroby a to především jako:
 obráběcí stroje
 tvářecí stroje
 měřící a rýsovací stroje
 manipulační technika
Obrázek 1 – CNC soustruh Dainichi
NC stroje 1. vývojového stupně
 Vyznačují se nejjednodušší koncepcí založenou na
konstrukci konvenčních strojů. ycházejí z konstrukce
konvenčních strojů, ke kterým jsou přiřazeny číslicové
řídicí systémy.
 Umožňují řízení v pravoúhlých cyklech.
 V současnosti nevyhovují po stránce přesnosti,
spolehlivosti a technologických možností.
NC stroje 2. vývojového stupně
 Tyto stroje jsou již svou koncepcí přizpůsobeny
požadavkům číslicového řízení.
 Jejich servosystémy umožňují řízení v obecných
cyklech.
 Stroje jsou opatřeny revolverovými hlavami a
zásobníky nástrojů
Obrázek 2 – řídicí systém Fanuc 0-T
NC stroje 3. vývojového stupně
 Konstrukce těchto strojů je zaměřena především na
použití ve výrobních soustavách, pro které jsou
přizpůsobeny s ohledem na řízení technologického i
výrobního procesu na počítači.
NC stroje 4. vývojového stupně
 Vyznačují se vlastníé realizací vědeckých poznatků.
Jde převážně o vývojové typy strojů, u nichž se zavádějí
progresivnější metody v konstrukci a využití strojů.
 Například využití laserových paprsků – zejména v
měření a řízení.
Použitá literatura:
 Svoboda E, Technologie a programování CNC strojů,
nakladatelství FRAGMENT, 1998
Použité obrázky:
Obrázek 1 – archiv autora
Obrázek 2 – archiv autora