SLF 400 - BARTOSINI sro

Komentáře

Transkript

SLF 400 - BARTOSINI sro
BARI
SLF400
Skládací - harmonikový systém
Slide & fold system
7
BARI SLF400
SLF400
Harmonikově skládací systém SLF 400
Slide and fold glass panel system SLF 400
SLF400-B10-ROLLER vozík
SLF400-B10-ROLLER Roller
HN Závěs
HN Hinge
Záslepka
End cap
E2474 Hlavní kolejnice
E2474 Main top track
PD15 Dolní ložisko
PD15 Floor pivot
Vzorový úchyt
Sugested handle
PM-ROSES Štít vložky
PM-ROSES Cylinder protection
Harmonikově skládací systém SLF 400
Harmonikově skládací systém SLF400 umožňuje použití panelů z
tvrzeného skla do výšky 3000 mm, šířky 750 mm a o tloušťce
skla 10, 12 mm.
Pozor:
Kontaktujte prosím Bartosini®, pokud panely přesahují výše stanovené
rozměry a konzultujte maximální počet panelů.
PM88-PL2 Cylindrická vložka
PM88-PL2 Euro-profile cylinder
Slide and fold glass panel system SLF 400
SLF400 Slide and Fold Glass Panel System features a straight sliding
aluminium top track. This system is able to carry frameless glass door
panels of up to 3000 mm in height, width of up to 750 mmm and thiscknes
10 mm, 12 mm.
Note:
Kindly consult Bartosini® if panels exceeds stated dimensions. Subject to
technical consideration on the maximum numbers of panels.
BARI SLF400 Harmonikově skládací systém I Slide & fold system
23
BARI SLF400
SLF400
Možnosti parkování křídla
Parking bays layout
Harmonikově skládací systém SLF 400
Slide and fold glass panel system SLF 400
24
BARI SLF400 Harmonikově skládací systém I Slide & fold system
BARI SLF400
SLF400
Parkování a pohled systému SLF 400
Parking & section SLF 400
Hlavní kolejnice systému SLF
Main top track SLF system
HN Závěs
HN Hinge
65.5
80
100
70
93.5
45
Horní čep systému SLF
Top pivot SLF system
Šířka panelů / Panel width
Vzorový úchyt
Sugested handle
N - počet panelů / numbers of panels
W - vzdálenost mezi panely
width of space for folded panels
POZOR: Čep je namontován na prvním panelu
NOTE: Pivot is on the 1st panel
108
Panely
Panels
N
...
4
3
2
1
W=45+(N-1)(65.5)+108
HN Závěs
HN Hinge
Držák závěsu HN
Bracket for HN hinge
65.5
Vzorový úchyt
Sugested handle
Cylindrická vložka
Euro-profile cylinder
PM-ROSES Štít vložky
PM-ROSES Cylinder protection
Záslepka
End cap
Vozík systému SLF
Roller SLF system
100
Horní čep systému SLF
Top pivot SLF system
EC Záslepka
EC End cap
80
131
Hlavní kolejnice systému SLF
Main top track SLF system
BARI SLF400 Harmonikově skládací systém I Slide & fold system
25
BARI SLF400
SLF400-DRM80
Pohled a řez systému SLF400 s DRM 80
View & section SLF400 with DRM 80
70
44
80
E2474 Hlavní kolejnice
E2474 Main top track
73
49
SLF300B8-ROLLER Vozík
SLF300B8-ROLLER Roller
71
6 25
BRISTLE-100
Kartáč
BRISTLE-100 Bristle
90
EC80 Záslepka
EC80 End cap
3
DRM80-COV Krytka
DRM80-COV Cover
83
66
F539-F749 Horní profil
F539-F749 Top profile
34
DRM80-COV Krytka
DRM80-COV Cover
F244-F243 Dolní profil
F244-F243 Bottom profile
37
8
EC80 Záslepka
EC80 End cap
83
66
SLF-FB Západka čelní
SLF-FB Front bolt
3
SLF-FB Západka čelní
SLF-FB Front bolt
9001WS Protikus s protiprašnou úpravou
9001WS Dust proof keeper
9001WS Protikus s protiprašnou úpravou
9001WS Dust proof keeper
Kód / Code
SLF400-DRM80
tloušťka skla: 10; 12
glass thickness: 10; 12
Projekt provede firma Bartosini®,
na základě požadavků klienta.
Executive project is prepared by
Bartosini®, based on information
from the Client
Projekt obsahuje:
- montážní výkresy
(v případě potřeby výkresy v DWG)
26
Project includes:
- assembly drawings
(if required drawings in DWG)
BARI SLF400 Harmonikově skládací systém I Slide & fold system
∅22
BARI SLF400
SLF400-DRM100
Pohled a řez systému SLF400 s DRM 100
View & section SLF400 with DRM 100
70
44
80
E2474 Hlavní kolejnice
E2474 Main top track
73
49
SLF300B8-ROLLER Vozík
SLF300B8-ROLLER Roller
90
79
F203-F750 Horní profil
F203-F750 Top profile
3
DRM100-COV Krytka
DRM100-COV Cover
102.5
71
25
BRISTLE-100
Kartáč
BRISTLE-100 Bristle
EC100 Záslepka
EC100 End cap
DRM100-COV Krytka
DRM100-COV Cover
EC100 Záslepka
EC100 End cap
37
8
SLF-FB Západka čelní
SLF-FB Front bolt
79
SLF-FB Západka čelní
SLF-FB Front bolt
102.5
3
F245-F246 Dolní profil
F245-F246 Bottom profile
9001WS Protikus s protiprašnou
úpravou
9001WS Dust proof keeper
9001WS Protikus s protiprašnou
úpravou
9001WS Dust proof keeper
∅22
Kód / Code
SLF400-DRM100
tloušťka skla: 10; 12
glass thickness: 10; 12
Projekt provede firma Bartosini®,
na základě požadavků klienta.
Executive project is prepared by
Bartosini®, based on information
from the Client
Projekt obsahuje:
- montážní výkresy (v případě potřeby
výkresy v DWG
BARI SLF400 Harmonikově skládací systém I Slide & fold system
Project includes:
- assembly drawings
(if required drawings in DWG)
27
BARI SLF400
SLF-E2474
Hlavní kolejnice
Main top track
70
73
44
18
Kód / Code
SLF-E2474
Materiál
Material
Délka (mm)
Length (mm)
hliník / aluminium
2900
F539-F749
Horní profil SLF (80)
Top profile SLF (80)
Kód / Code
F539-F749
tloušťka skla: 10; 12
28
Materiál
Material
Délka (mm)
Length (mm)
hliník / aluminium
3000
glass thickness: 10; 12
BARI SLF400 Harmonikově skládací systém I Slide & fold system
BARI SLF400
F203-F750
Horní profil SLF (100)
Top profile SLF (100)
Materiál
Material
Kód / Code
F203-F750
Délka (mm)
Length (mm)
hliník / aluminium
tloušťka skla: 10; 12
3000
glass thickness: 10; 12
SLF400-B10-ROLLER
Vozík s upevněním k hornímu profilu
Roller with slider for top profile
71
50.3
80
90
Kód / Code
SLF400-B10-ROLLER
BARI SLF400 Harmonikově skládací systém I Slide & fold system
Materiál korpusu / Body’s material
nerezová ocel / stainless steel
29
BARI SLF400
F244-F243
Dolní profil DRM 80
Bottom profile DRM 80
45
80
18
14
Kód / Code
Materiál
Material
Délka (mm)
Lenght (mm)
F244-F243
hliník / aluminium
3000
glass thickness (mm): 10; 12
tloušťka skla (mm): 10; 12
DRM80-COV
10.5
10
hliník / aluminium
Materiál
Material
Povrch
Finish
DRM80-COV NA
hliník
aluminium
stříbrný elox
silver anodised
DRM80-COV RAL
hliník
aluminium
RAL /RAL *
DRM80-COV ALINOX
hliník
aluminium
kartáčovaný / alinox
Kód / Code
30
délka (mm): 3000
lenght (mm): 3000
montáž: zaklapnutím
snap on cover
* RAL - barvy na objednávku
* RAL powder coating on special order
81
82.5
Krytka profilu DRM 80 a horního profilu SLF (80)
DRM 80 profile’s cover & top profile SLF (80)
nerezová ocel / stainless steel
Materiál
Material
Povrch
Finish
DRM80-COV SSS
nerezová ocel
stainless steel
kartáčovaný / satin
DRM80-COV PSS
nerezová ocel
stainless steel
Kód / Code
leštěný / polished
délka (mm): 3000
lenght (mm): 3000
montáž: oboustranná lepící páska /
lepidlo (není součástí dodávky)
installation: double site glue tape / glue
is not supplied
BARI SLF400 Harmonikově skládací systém I Slide & fold system
BARI SLF400
F245-F246
45
100
25
Dolní profil DRM 100
Bottom profile DRM 100
26
Kód / Code
Délka (mm)
Lenght (mm)
Materiál
Material
3000
hliník / aluminium
F245-F246
tloušťka skla (mm): 10; 12
DRM100-COV
10.5
10
glass thickness (mm): 10; 12
101
102.5
Krytka profilu DRM 100 a horního profilu SLF(100)
DRM 100 profile’s cover & top profile SLF (100)
hliník / aluminium
nerezová ocel / stainless steel
Materiál
Material
Povrch
Finish
DRM100-COV SSS
nerezová ocel
stainless steel
kartáčovaný / satin
DRM100-COV PSS
nerezová ocel
stainless steel
leštěný / polished
Kód / Code
délka (mm): 3000
lenght (mm): 3000
montáž: oboustranná lepící páska /
lepidlo (není součástí dodávky)
installation : double site glue tape / glue
is not supplied
Materiál
Material
Povrch
Finish
DRM100-COV NA
hliník
aluminium
stříbrný elox
silver anodised
DRM100-COV RAL
hliník
aluminium
RAL /RAL *
DRM100-COV ALINOX
hliník
aluminium
kartáčovaný / alinox
Kód / Code
délka (mm): 3000
lenght (mm): 3000
montáž: zaklapnutím
snap on cover
* RAL - barvy na objednávku
* RAL powder coating on special order
BARI SLF400 Harmonikově skládací systém I Slide & fold system
31
BARI SLF400
EC80
Záslepka
End cap
35
5
47
57
81.5
14
Kód / Code
EC80 ALINOX
EC80 NA
Materiál
Material
hliník / alminium
hliník / alminium
Povrch
Finish
kartáčovaný / alinox
stříbrný elox / silver anodized
EC100
Záslepka
End cap
35
5
47
101.5
14
Kód / Code
EC100 ALINOX
EC100 NA
32
Materiál
Material
hliník / alminium
hliník / alminium
Povrch
Finish
kartáčovaný / alinox
stříbrný elox / silver anodized
BARI SLF400 Harmonikově skládací systém I Slide & fold system
BARI SLF400
SLF-TP
68
13.7
83
27
31
Horní čep do bočního panelu pro vstupní dveře
Top pivot for side panel as enterance door
90
∅11.8
Kód / Code
Materiál / Material
SLF-TP
hliník; ocel / aluminium; steel
SLF-ES
Nárazník
End stopper
Kód / Code
Materiál / Material
SLF-ES
hliník; guma / aluminium; rubber
9001WS
Protikus s protiprašnou úpravou
Dust proof keeper
Pružina s krytkou
Spring with cover
37
3
∅38
∅22
Kód / Code
Materiál
Material
Povrch
Finish
9001WS SSS
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
BARI SLF400 Harmonikově skládací systém I Slide & fold system
33
BARI SLF400
SLF-FB
45
27.5
72.5
45
Západka boční
Side bolt
Kód / Code
Materiál / Material
SLF-FB
hliník / aluminium
18
25.6
∅15
∅25
PM-ROSES
Štít vložky
Cylinder protection
9
27.5
65
Kód / Code
PM-ROSES SSS
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
SLF-BRISTLE-1000
Kartáč
Bristle
Kód / Code
Délka (mm) / Lenght (mm)
SLF-BRISTLE-1000
1000
34
BARI SLF400 Harmonikově skládací systém I Slide & fold system
BARI SLF400
DRM-9123L
10 25.5
25.5
37
241
262
Kód / Code
Materiál / Material
DRM-9123L
hliník; ocel / aluminium; steel
PD15
Dolní ložisko
Floor pivot
90
8.6
9
27
45
8
72.
8.6
45
⌀38
11 3
45.5
Dolní rameno s kotvícím prvkem
Bottom arm with assembly base
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
Kód / Code
PD15 SSS
max. hmotnost dveří (kg): 150
pro: PD10; PD10OS
BARI SLF400 Harmonikově skládací systém I Slide & fold system
max. door weight (kg): 150
for: PD10; PD10OS
35
BARI SLF400
PD15-3
Rozpěrky - sada (+3mmH)
Spacer kit (+3mmH)
90
70
9
3
22.5
9
9
Kód / Code
Materiál
Material
Povrch
Finish
PD15-3 SSS
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
pro: PD15
for: PD15
PD15-5
Rozpěrky - sada (+5mmH)
Spacer kit (+5mmH)
90
72
9
5
22.5
9
9
Kód / Code
PD15-5 SSS
pro: PD15
Materiál
Material
Povrch
Finish
nerezová ocel / stainless steel
kartáčovaný / satin
for: PD15
PL2
6
25.5
Zámek s kotvícím prvkem
Lock
.5
∅6
22
45
166
Kód / Code
Materiál / Materiál
DRM-PL2
ocel / steal
36
∅14.6
24.5
BARI SLF400 Harmonikově skládací systém I Slide & fold system
117
BARI SLF400
PM88-PL2
30
60
30
Cylindrická vložka
Euro-profile cylinder
10
∅1
6.8
32.8
Materiál
Material
Kód / Code
PM88-PL2
mosaz / brass
Povrch
Finish
chrom kartáčovaný / satin chrome
PM88/9-PL2
42
33
Půl-cylindrická vložka
Euro-profile half-cylinder
10
∅1
6.8
32.8
Kód / Code
Materiál
Material
Povrch
Finish
PM88/9-PL2
mosaz / brass
chrom / chrome
PM88T-PL2
60
18
.5
30
30
Cylindrická vložka
Euro-profile cylinder
32.8
6.8
10
32
∅1
Kód / Code
Materiál
Material
PM88T-PL2
mosaz / brass
BARI SLF400 Harmonikově skládací systém I Slide & fold system
Povrch
Finish
chrom kartáčovaný / satin chrome
37
BARI SLF400
HN810
Montáž závěsu HN v horním profilu
Bracket top & bottom rail
M6
M6
Kód / Code
HN810
Materiál / Material
ocel / steel
HN80
103.1
7.5
Závěs / Hinge
14
⌀6
⌀6
⌀6
24
⌀6
9
83.6
21
14
65.5
15
Dolní profil systému SLF
Bottom profile SLF system
33
34
4
2
Kód / Code
HN80
38
Materiál / Material
nerezová ocel SUS 304 / stainless steal SUS 304
BARI SLF400 Harmonikově skládací systém I Slide & fold system
BARI SLF400
HN100
103.1
7.5
Závěs / Hinge
14
⌀6
⌀6
⌀6
24
⌀6
9
103.6
28
14
65.5
15
Dolní profil systému SLF
Bottom profile SLF system
34
4
2
Kód / Code
33
HN100
Materiál / Material
nerezová ocel SUS 304 / stainless steal SUS 304
SOVISEJÍCÍ PRODUKTY
Související produkty / Related products
Sekce / Chapter
Foto / Photo
ANCONA Dveřní úchyty / Door handle
BARI SLF400 Harmonikově skládací systém I Slide & fold system
39
BARI SLF400
40
BARI SLF400 Harmonikově skládací systém I Slide & fold system
Bartosini® s.r.o.
Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín
tel.: +420 602 322 276; e-mail: [email protected]
WWW.BARTOSINI.CZ
Bartosini® s.r.o.
Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín
tel.: +420 602 322 276; e-mail: [email protected]
WWW.BARTOSINI.CZ
Bartosini® s.r.o.
Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín
tel.: +420 602 322 276; e-mail: [email protected]
WWW.BARTOSINI.CZ

Podobné dokumenty

cortina - BARTOSINI sro

cortina - BARTOSINI sro CORTINA CORTINA 50 - THERMO Fasádní systém pro střechy - tepelně izolační Facade system for canopies - thermal insulating COR 6455 Vrut

Více

taormina

taormina doporučený utahovací moment (Nm): M6: recommended torque force for the screws (Nm): M6: 15

Více

BERGAMO _RIMINI_FIRENZE

BERGAMO _RIMINI_FIRENZE FIRENZE FIRENZE Technické informace: podlahový samozavírač FIRENZE Technical features: floor spring FIRENZE

Více

Několik poznámek ke Guilfordovu modelu inteligence

Několik poznámek ke Guilfordovu modelu inteligence o tvořivých schopnostech jako součásti inteligence (=intelektu) za nosnou a správnou. J. P. Guilford se nenechal zmást Boringovou operacionální simplifikací a akceptoval jako inteligenci to, co se ...

Více

trieste sf40 - BARTOSINI sro

trieste sf40 - BARTOSINI sro Sady neobsahují : montážní profil: FIX-U, FIX-C a těsnění Sets not include: U channel for fixed glass panel: FIX-U, FIX-C and seals

Více

Madla na skleněné dveře

Madla na skleněné dveře Nerez madla Bartosini – kulatého či hranatého průřezu dl. 300 – 1200 mm Nerez madla M&T – kulatého či hranatého průřezu dl. 230 – 650 mm

Více

tivoli gaeta - BARTOSINI sro

tivoli gaeta - BARTOSINI sro TIVOLI FCM Montážní profily FCM - řezy FCM rail for fix panels - sections

Více

grado aj51 - BARTOSINI sro

grado aj51 - BARTOSINI sro AJ51-ROLLCLAMP Vozík - spona AJ51-ROLLCLAMP Roller with clamp AJ51-TR Kolejnice AJ51-TR Track AJ51-STP Nárazník AJ51-STP End stopper

Více

Katalog v PDF

Katalog v PDF SIENA BALUSTRADO U22x22/2 Ochrana hrany skleněného zábradlí Balustrade glass-edge protection profile

Více