slovo starostky - Město Stráž pod Ralskem

Komentáře

Transkript

slovo starostky - Město Stráž pod Ralskem
Zpravodaj města Stráž pod Ralskem
www.strazpr.cz
ROČNÍK XIX
cena 6 Kč
ČERVENEC - SRPEN 2010
Malé ohlédnutí za volbami
Ve dnech 28. a 29. května 2010 se konaly volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volby,
kde byl očekáván jasný vítěz a jeho lákavé sliby
na jedné straně a na druhé straně obava
z možných komplikací prosperity státu, zejména
v oblasti ekonomiky, vzniknuvších právě díky
lákavým slibům.
Výsledek těchto voleb všichni známe. A tak
jen pro připomenutí: Do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se dostalo 5 stran a volební účast
byla 63%. Volby vyhrála ČSSD s22,08% se ziskem 56 křesel vPS, na 2. místě ODSs20,22% a
53 křesly v PS, 3. TOP s 16,7% a 41 křesly
v PS, 4. KSČM s 11,27% a 26 křesly a 5.
VVs10,88% a 24 křesly.
O výsledku voleb bylo napsáno již mnoho
komentářů a nemíním čtenáři Varty předkládat
další. Chci jen uvést několik čísel vztahujících se
knašemu regionu a ke Stráži pod Ralskem. Atak
hezky popořádku:
Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17.
SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí čtenáři našeho zpravodaje VARTA,
dnes se zaměřím na PANDU, protože to je téma,
které je neustále velmi diskutované a které se týká celého města. A to nejen z hlediska financí,
ale provozuje větší část městských sportovišť a
organizuje pro nás ikulturu. Vím, že bych mohla
se vzpomínkami zajít hodně daleko do minulosti,
ale minulost je pryč.
Po odchodu Mgr. Hlinčíka bylo jednou
zpodmínek přijetí na pozici ředitele příspěvkové
organizace předložení koncepce rozvoje PANDY.
Současný ředitel Ing.Špinka při nástupu koncepci
také předložil. Nazval ji „Vlastní koncepce rozvoje a provozu zařízení“. Jako budoucí ředitel
vní slibuje, že seriózní koncepci je schopen zpracovat po seznámení se stávajícím stavem a ekonomikou, nejpozději do konce roku.
Dne 25. 1. 2010 byla předložena ředitelem
Špinkou nová „Koncepce činnosti a rozvoje p.o.
PANDA SPORT pro rok 2010. Pravda, byla propracovanější, ale stále to nebyla koncepce ve
svém smyslu. Po projednání na RMě a vysvětlení, co si pod pojmem koncepce radní představují, předložil Ing.Špinka Radě města dne 31.
3. 2010 další „elaborát“. Na jednání RMě dne 31.
3. 2010, kde se měla koncepce projednávat, se ze
zdravotních důvodů osobně omluvil a požádal
RMě o prodloužení lhůty pro předložení konečné
strategie. Jeho další verze obsahovala pouze
podklady pro koncepci zpracované jednotlivými
vedoucími středisek, a to střediska sportovního
areálu stenisovými kurty a plaveckého bazénu.
Rada města na základě slibů pana ředitele
přijala usnesení, kterým uložila řediteli PANDY
předložit strategickou koncepci do 30. 4. 2010.
Po upomínání byla koncepce předložena 12. 5.
2010 a 20. 5. 2010 rozeslána všem členům Rady
města emailem. Na jednání RMě dne 26. 5. 2010
mohla být koncepce projednána, ale s ohledem
na počet přítomných členů Rady (jednání se ze 7
členů účastnili pouze 4 členové rady) byl materiál odložen na další zasedání.
Konečně se dne 9. června 2010 jako první
bod jednání projednávala Radou města koncepce
PANDY předložená panem ředitelem Ing.
Špinkou dne 12. 5. 2001, jak jsem již výše uvedla. Proběhla hodinová diskuze. Radní byli nespokojeni, znovu vysvětlovali svoje představy,
jak má strategie vypadat, a pan ředitel znovu sliboval...Rada k předloženému „Návrhu strategie:
problémy, vize, rozvojové aktivity“ přijala toto
usnesení: Rada města nesouhlasí s předloženou
strategií rozvoje PANDA SPORT p. o. Tolik
khistorii jedné koncepce...
PANDA je ještě dnes spojená se jménem jejího dlouholetého ředitele Mgr. Hlinčíkem, ten
vroce 2008 rezignoval.
Dokončení na str. 5
V Libereckém kraji byla volební účast 61 %.
Volby zde vyhrála ODSs20,47%, dále TOP09
s 19,44%, ČSSD 19,40%, VV s 12,79% a
KSČMs10,32%.
V okrese Č. Lípa byla volební účast 55%.
Volby zde vyhrála ČSSD 22,10%, dále
ODS s 17,57%, TOP 09 s 14,28%, KSČM
s14,02%, VVs13,27% a Suverenita 5,35%.
Ve Stráži pod Ralskem byla volební účast
49%. Volby zde vyhrála ČSSD s 420 hlasy,tj.
25,34%, dále KSČM s 256 hlasy, tj. 15,44%,
VVs221 hlasy, tj. 13,33%, ODSs218 hlasy, tj.
13,15%, TOP 09s185 hlasy, tj. 11,16% a Suverenita s 88 hlasy, tj. 5,31%. Další strany nepřekročily 5% hranici. Z 18 volebních stran, které
kandidovaly vLibereckém kraji, získalo ve Stráži pod Ralskem hlasy 17 stran.
Stráž pod Ralskem byla rozdělena na 3 volební
okrsky s 3411 osobami zapsanými do stálého a
zvláštního seznamu voličů. Voleb se zúčastnilo
1685 voličů, kteří odevzdali 1657 platných hlasů.
Dokončení na str. 2
Uvnitř najdete:
Sportovní úspěchy ZŠ
Přehled hospodaření města
Host: Karel Krůta
varta
červenec - srpen 2010
Strážský ruch
Děti odpočítávají poslední dny školního roku a už
se moc a moc těší na prázdniny…rodiče už shánějí
plavky na brzkou dovolenou…a kdo zůstane
oprázdninách doma vnašem městě, si jistě už také
připravuje nějaký program...a nebo bude jenom odpočívat. Před prázdninami a během nich nás však
čeká několik událostí a akcí vrežii vedení města:
Malé ohlédnutí... dokončení ze str. 1
se nám podařilo získat tolik potřebné dotace.
• Další velkou událostí města budou Vartenberské slavnosti – tentokrát se budou konat ještě
před koncem prázdnin a poprvé bude ve velkém
sále iveselice pro všechny Strážáky.
• Již tradiční je na konci školního roku rozlou• Velkou akcí bude modernizace sportovního
komplexu, tedy bazénu – konečně po mnoha letech, kdy povrch vtělocvičně byl na hranici bezpečnosti, jsme získali dotaci na opravu podlahy;
další fází, která začne oprázdninách, se bude týkat prostor bazénu a bude se jednat ovýměnu rekuperačních jednotek, oken, dveří a také se po
letech vybaví nově šatny a posilovna – a na to vše
čenískončícími deváťáky znaší základní školy –
v obřadní síni budou odměněni také žáci, kteří
výborně reprezentovali školu hlavně ve sportu, a
všem se dostane idobrých rad pro další života.
Tedy radostně vzhůru na dovolenou a prázdniny…
Ing.Jitka Urbánková
Společnost pro rozvoj Podralska, o. p. s., město Stráž pod Ralskem a Radio Contact
Vás zvou na výjimečnou událost letošního léta.
VARTENBERSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2010
startuje 28. července!
I letos přináší dva folkové koncerty a čtyři e-cinema promítání.
Kultura, hudba a open-air na nádvoří zámku ve Stráži pod Ralskem v průběhu července i srpna.
To vše za podpory města Stráž pod Ralskem, Mega, a. s., hotelu Uran a Radia Contact.
Program:
Středa 28.7. – Bobule – film pod širým nebem po 21 . hodině
Čtvrtek 29.7. – Madagaskar – film pod širým nebem po 21 . hodině
Pátek 30.7. – koncert DRUHÁ TRÁVA s Robertem Křesťanem od 20:00
Sobota 31 .7. – Shrek – film pod širým nebem po 21 . hodině
Neděle 1 .8. – Líbáš jako bůh – film pod širým nebem po 21 . hodině
Pátek 20.8. – koncert IVO JAHELKA od 20:00
Vstupenky na koncerty je možné zakoupit také předem během července a srpna
v Informačním centru ve Stráži pod Ralskem.
Vstupné: Druhá Tráva 1 20,- Kč, Ivo Jahelka 80,- Kč, filmy 50,- Kč
Informace o programu, jeho změnách a prodeji vstupenek
na www.sporop.cz a www.strazpr.cz
Nové turistické cyklobusy na českolipsku
Od 3. července budou vpravidelných intervalech přivážet do Máchova kraje turisty nové cyklobusy. Tato
aktivita je součástí projektu města Česká Lípa „Turistické autobusy“. Autobusy budou jezdit 2x denně,
o víkendech a svátcích během měsíců červenec a srpen na trase Česká Lípa Nádraží ČD - Doksy Ralsko, Hradčany - Mimoň - Noviny pod Ralskem - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře a zpět.
Ve volebním okrsku č.1 1106 voličů, zúčastnilo
se 537 (47,9%), odevzdáno 530 platných hlasů.
Ve volebním okrsku č.2 1325 voličů, zúčastnilo
se 575 (43,4%), odevzdáno 571 platných hlasů.
Ve volebním okrsku č.3 980 voličů, zúčastnilo se
573 (58,5%), odevzdáno 556 platných hlasů. Do
tohoto volebního okrsku patřila i Věznice Stráž
pod Ralskem. Zde bylo zapsáno do zvláštního seznamu 416 voličů a voleb se zúčastnilo 282 voličů. To je dosud neobvykle vysoká účast, která
nemá zatím ve Stráži p. R. obdoby. Pro volební
komisi to znamenalo dojít s urnou do věznice, kde
byla pro volby vyhrazena místnost, a umožnit odsouzeným volit. Rovněž volební komise docházela s přenosnou urnou na vyžádání do bytu, a to
v10 případech a rovněž docházela do DPS.
Před 20 lety jsme zažili první svobodné volby.
Bylo po sametové revoluci, pan Václav Havel se
stal prezidentem a na 8. a 9. června 1990 vyhlásil
volby. To jsme ještě měli Československou socialistickou republiku a volilo se do České národní
rady (ČNR), dnešní obdoba poslanecké sněmovny, a dále do Federálního shromáždění, které se
skládalo ze 2 sněmoven (Sněmovna lidu a Sněmovna národů). Stráž p. R. se skládala ze 6 volebních okrsků (3 okrsky ve Stráži, po
jednomvDubnici, Hamru n. J. a Břevništi).
Pro volby do ČNR bylo zapsáno 3100 voličů,
zúčastnilo se 2860 (92%!), odevzdáno 2796
platných hlasů. Pro volby do FS SL zapsáno
3105 voličů, zúčastnilo se 2865 (92%), odevzdáno 2861 platných hlasů. Pro volby do FS SN
zapsáno 3100 voličů, zúčastnilo se 2860 (92%),
odevzdáno 2820 platných hlasů.
Volební okrsek č. 1 byl vbudově bývalé radnice na náměstí, volební okrsek č. 2 vbudově „Floridy“ a okrsek č. 3 na velkém sále KD. Volební
zákon pro tehdejší volby byl ve svém výkladu tak
rigidní, že příslušné volební komise byly nepřetržitě nonstop ve volebních místnostech od 12 hod.
v pátek až do doby, kdy okresní volební komise
schválila výsledky za příslušný okrsek, tzn. někdy
kolem půlnoci vsobotu. Pak se teprve volební komise rozcházela domů. Neexistovalo žádné elektronické zpracování, vše se počítalo „ručně“ a pak
fyzicky odváželo na Okresní národní výbor vČeské Lípě. Volebním krajem byl Severočeský kraj a
volební období bylo stanoveno na 2 roky. Za okres
Česká Lípa byla do ČNR zvolena paní MUDr.
Milada Kadlecová, dětská lékařka, která působila
ve Stráži p. R. Kandidovala za Občanské fórum,
které tyto volby vyhrálo se ziskem téměř 50%.
V roce 1992 se 5. a 6. června konaly volby s řádným 4letým volebním obdobím. Stát měl
federativní uspořádání a nazýval se Česko-slovenská federativní republika. Volilo se opět jako
vroce 1990 do ČNR a FS SL a FS SN. Vuplynulém mezidobí došlo k odloučení Dubnice a
Hamru n.J., a tak Stráž p. R. měla 4 volební okrsky
(3 ve Stráži a 1 v Břevništi). 1.,2. a 3. volební
okrsek se nacházel v budově školy v učebnách
družiny nad školní jídelnou. Ve Stráži bylo zapsáno 2620 voličů, pro volby do ČNR se zúčastnilo 1970 (75%) a odevzdalo 1932 platných hlasů.
Pro volby do obou komor FS se zúčastnilo 1970
voličů (75%) a odevzdalo 1940 platných hlasů.
Vpátek 5. června 1992 se vulicích Stráže p. R.
poprvé objevili městští strážníci!
Karel Huml
strana 2
varta
zradnice
červenec - srpen 2010
ÚŘAD SE PŘEDSTAVUJE...
Technická zpráva informuje
Občanské průkazy
Pro lepší informovanost občanů o činnosti
městského úřadu a práci jednotlivých úředníků se redakční rada rozhodla pro tuto rubriku.
Vtomto čísle Varty Vám paní Helena Bušová
představí odbor výstavby.
V Jezerní ulici u prodejny zmrzliny pana Schwarzkopfa jsme umístnili řadu sloupků, které zabraňují vpodélném pakování mezi stromy. Toto
opatření jsme učinili ztoho důvodu, že mnoho řidičů nerespektovalo zákaz zastavení vtéto lokalitě, čímž zhoršovali přehlednost dopravní situace.
Především tím chceme zabezpečit bezpečnost
chodců, zákazníků ale hlavně dětí, které si vletních měsících dopřávají kornout dobré zmrzliny.
Na komunikaci ke garážím pod Mimoňskou
ulicí jsme zahájili úpravu terénu za účelem
prodloužení panelové cesty kposlední řadě garáží.
Práce by měli být hotové nejpozději do 23. 6. 2010.
Vsoučasné době zaznamenáváme množící se případy, ve kterých je občanům, kteří žádají ovydání
občanského průkazu či provedení změny v něm,
udělena ibloková pokuta za nesplnění povinností
uvedených v zákoně o občanských průkazech.
Občan se tak dopouští přestupku a je mu vyměřena pokuta vrozsahu od 100,- do 10000,- Kč podle
závažnosti přestupku. Proto bych ráda upozornila
občany na některé zákonem stanovené povinnosti
a lhůty, abychom tak mohli udělení případné
pokuty předejít.
Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má
trvalý pobyt na území Českérepubliky.
O vydání občanského průkazu žádá občan
starší 15let. Zaobčana mladšího 15let žádá jeho
zákonný zástupce (nejdříve 60 dnů před dosažením 15 let, nejpozději v den dosažení 15 let
jeho věku).
Za vydání nového občanského průkazu zaprůkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, nebo vydání občanského průkazu na žádost občana
z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů
(zapsání dítěte, manžela/manželky, partnera/partnerky, titulu) popřípadě z jiného osobního
důvodu občana je vybírán správní poplatek
100Kč. Je-li nový občanský průkaz vydáván zdůvodu provedení změn povinných údajů (změna
trvalého pobytu, rodinného stavu, jména, příjmení), správní poplatek se nevybírá.
Jan Dostál,
vedoucí technické správy města
Komunální odpad
Jmenuji se Helena Bušová a pracuji na odboru
výstavby Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem od roku 1990, takže je to letos již 20 let.
Od roku 2003 vykonávám funkci vedoucí odboru výstavby. Spolu se mnou na odboru výstavby ještě pracují Jaroslava Šebková (od
roku 1999), Dita Vránová (od roku 1996 příští měsíc odchází na mateřskou dovolenou),
Renáta Badalcová a Hana Babjarčiková (obě
od roku 2007).
Do loňského roku měl náš stavební úřad
sídlo vneútulném přízemí staré budovy na náměstí, odloučené od hlavní budovy úřadu.
Vprosinci loňského roku jsme se spoluscelým
úřadem přestěhovali do budovy polikliniky, a
získali jsme tak pro nás nové prosluněné pracoviště a vhodné prostory pro ukládání potřebného spisového materiálu a dokumentace.
V budově je náš odbor umístěn s odborem
správy majetku a rozvoje města vjednom křídle, protože naše práce spolu úzce souvisí.
Jako stavební úřad vykonáváme především
přenesenou působnost státní správy, a to pro
správní obvod, do kterého vedle Stráže pod
Ralskem, spadá území obcí Novin pod Ralskem, Dubnice a Hamru na Jezeře včetně Útěchovic a Břevniště. Pro všechna tato území
vykonáváme funkci obecného stavebního úřadu, tzn., že všechny stavby posuzujeme z hlediska územního a stavebního řízení (mimo
staveb speciálních). Dále pro správní území
Stráž pod Ralskem vykonáváme funkci silničního správního úřadu, přidělujeme čísla popisná a vedeme evidenci památek na území
města Stráž pod Ralskem. Samozřejmě náš odbor zajišťuje další potřebné úkoly v rámci
samosprávy města Stráž pod Ralskem, jako je
například zajišťování agendy spojené se získáváním a čerpáním dotací. Pro příklad uvádím zámek Vartenberk, kde připravujeme
podklady pro dotace a vedeme jejich realizace
již od roku 2004 a troufám si říci, že úspěšně.
Musím říci, že když jsem před 20 lety nastoupila na úřad, nevěřila jsem v záchranu zdejšího
zámku a dnes, když přijíždím do Stráže a vidím
červenou střechu zámku, tak jsem hrdá na „prozatím“ dosažený úspěch.
Helena Bušová, vedoucí OV
varta
Vzhledem k tomu, že se stále objevují případy,
kdy občané odkládají odpad ke kontejnerům,
upozorňujeme opět na to, že sběrný dvůr ve
Stráži pod Ralskem se nachází vulici Mimoňská
čp. 75. Provozní doba je každé úterý,čtvrtek a
sobota od 10,00 hodin do 18,00 hodin. Na
sběrném dvoře můžete bezplatně předat obsluze
veškerý odpad, kromě stavebního, pokud se
prokážete trvalým bydlištěm ve Stráži p. R.
Na sběrném dvoře můžete také předat vyřazená elektrozařízení vrámci zpětného odběru.
Vlokalitách města jsou umístěny ikontejnery na
tříděný odpad – papír, sklo, plast. Jsou řádně barevně označeny, přesto se stále setkávámespřípady, kdy kontejnery na domovní odpad jsou
přeplněné kartony a PET lahvemi.
Monika Procházková,
vedoucí OSMaRM
Oprava podlahy vtělocvičně
V těchto dnech probíhají práce na kompletní
opravě podlahy tělocvičny nad plaveckým bazénem v tělovýchovném pavilonu. Podlaha byla
ve velmi špatném stavu, z těchto důvodů byla
tělocvična uzavřena. Vrámci oprav bude provedena kompletní výměna všech částí konstrukce
podlahy. Celá podlaha bude postupně rozebrána
a na odkrytou stropní konstrukci budou provedeny nové vrstvy podlahy. V tělocvičně budou
zapracovány kotevní prvky pro sloupky na volejbal a šplhadla. Finální úpravu povrchu tělocvičny bude tvořit podlaha z vlysů – parket.
Parkety budou opatřeny třemi vrstvami laku a
budou zbroušeny. Na druhý nátěr bude provedeno lajnování pro basketbal, volejbal, házenou,
sálovou kopanou a florball.
Celkovou opravu provádí firma ROYAL
TECHs.r.o. Pardubice, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Práce by měly být ukončeny
k31. 7. 2010.
Monika Procházková,
vedoucí OSMaRM
Podle ustanovení § 16a zákona o občanských
průkazech se fyzická osoba dopustí přestupku například tím, že
• poruší povinnost mít občanský průkaz podle §
2 odst. 3 zákona,
• nepožádá ovydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů například v případě
ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, po uplynutí doby jeho
platnosti, poobdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství, po rozvodu manželství či zrušení partnerství, po obdržení úmrtního listu
manžela nebo partnera, po změně jména, příjmení, po změně místa trvalého pobytu,
• úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije
občanský průkaz nebo potvrzení o občanském
průkazu,
• nepožádá ovydání prvního občanského průkazu do 30dnů odedne, kdydosáhl věku 15let,
• v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost
provést výměnu svého občanského průkazu bez
strojově čitelných údajů.
Doufám, že tyto informace Vám pomohou předejít vyměření pokuty při vydání občanského průkazu. Přesné a úplné informace ohledně žádostí o
vydání občanského průkazu Vám ráda poskytnu
v kanceláři č.4 mětského úřadu nebo na telefonním čísle 487829984.
Jana Mužáková, evidence obyvatel
Prodám byt 4+1 v OV ve Stráži pod Ralskem,
2. patro, ulice Pionýrů. Byt po kompletní vnitřní
rekonstrukci vč. vestavby, vyměněny dveře, nová
kuchyňská linka, podlahy plovoucí v kombinaci
s dlažbou, WC i koupelna po rekonstrukci.
Objekt zateplen, plastová okna, nový balkon.
V domě výtah. Volný během prázdnin.
Cena 800. 000 Kč. Kontakt: 775 941 653.
strana 3
varta
červenec - srpen 2010
ZASTUPITELSKÉ BILANCOVÁNÍ
Funkční období současných zastupitelů se pomalu blíží ke konci a začíná čas bilancování. Proto jsme
jim položili několik otázek, na které budou na stránkách Varty postupně odpovídat.
Přeplatky | 21.6.10
Jméno: František
-------Dobrý den, chci se zeptat, jestli budete posílat
přeplatky těm, od kterých nemáte čísla účtu třeba složenkou, nebo si má každý dojít číslo účtu
nahlásit, co když někdo nemá přístup kinternetu a tím pádem přístup ktěmto informacím?
1. Jak hodnotíte Vaši dosavadní práci vZastupitelstvu města?
2. Jakých úspěchů si ceníte nejvíce?
3. Jaké jsou Vaše ambice do dalších let?
4. Které věci by měly být podle Vás pro Stráž pod Ralskem prioritou?
Jméno:
Ladislav Poncar
Jméno:
Jaroslav Machytka
Zvolen za:
Sdružení nezávislých
kandidátů „Naše město“
Zvolen za:
KSČM
1. Vzastupitelstvu města jsem od r. 1994, nejprve
jako řadový člen a vletech 2002-2006 ve funkci
místostarosty. Hodnotit svojí dosavadní práci
vZMě sám nemohu a ani nechci, neboť to je výsadní právo jen voličů vden komunálních voleb,
ikdyž často to vypadá tak, jako kdyby komunální
volby byly cosi podřadného, téměř zbytečného.
2. Tak především na léta 2002-2006 strávená na
radnici rád vzpomínám, přestože to byla práce nesmírně náročná a ukázaly to různé audity, že ne
zbytečná, byly to roky ve znamení největšího ekonomického růstu ve Stráži p. R. Určitě toho bylo
hodně, na něco určitě zapomenu, ale prosím, byla
dokončena výmalba kostela sv. Zikmunda a kostel
byl zpřístupněn veřejnosti, v roce 2003 se začalo s opravou střechy na zámku, těžkým oříškem
byla dostavba domuspeč. službou, stavbu nakonec
dokončila jiná firma a ve vzorné kvalitě. No školu,
tu nám mohou závidět na celém okrese, nové šatny,
sociální zařízení, okna, jídelna, nová kuchyně vnerezu, školní hřiště. Velkou radost mám, že se po roce 2002 rozjela výstavba rod. domků, dnes jich je
už na tři desítky. Bylo toho mnohem a mnohem
více, pro Vaší představu vletech 2002-2006 si Stráž
přilepšila otéměř 90mil. Kč mimo rozpočet města.
V ZMě se samozřejmě celá řada věcí nepovedla jedna znich je privatizace velké průmyslové zóny.
3. Do zastupitelstva jsem vždy kandidoval jako
nezávislý kandidát, letos poprvé budu na kandidátce ČSSD jako jejich člen. Chceme oslovit mladé lidi, ale zájem pracovat pro město je nepatrný.
4. Stráž si pamatuji jako rekreační odpočinkové
místo, takže priorita je jasná a další jsou opravy příjezdových komunikací, opravit zbytek panel. domů,
ale taky, aby se ve Stráži stále hrál dobrý fotbal.
Jméno:
Antonín Nevole
Zvolen za:
ODS
1. Snad jsem přispěl reprezentací názorů voličů,
kteří mě preferenčními hlasy do funkce zastupitele zvolili, k rozumným rozhodnutím, kterých
vbudoucnu občané nebudou litovat.
2. Jsem rád, že se zatím nepodařilo prodat zámek
a díky pořádání různých kulturních akcí ukazuje
turistům Stráž ijinou tvář.
3. Podpořím ideály strany, za kterou jsem kandidoval ivdalším volebním období.
4. Konečně si uvědomit, jaký obrovský potenciál
skýtá naše nádherné okolí a naučit se toho smysluplně využívat.
strana 4
www. s tra zp r. c z
znávštěvní knihy internetových stránek města
1. Mám-li hodnotit vlastní činnost v zastupitelstvu
města Stráž p. R. v tomto volebním období, pak je to
poměrně jednoduchý úkol. Jak je známo, v
posledních komunálních volbách nebyla levicová
uskupení úspěšná, a tak se vytvořily podmínky pro
vznik pravé, silně většinové vlády nad městem.
Výsledkem pak je skutečnost, že město utratilo
(proinvestovalo) doposud největší částky za svojí
historii po roce 1989.
Většinou se jednalo o z mého pohledu (kéž
bych se mýlil) megalomanské akce pro naplnění
potřeb poměrně úzkého okruhu občanů Stráže.
Faktem je, že z velké části byly tyto investice kryty
z dotací. To však na podstatě věci nic nemění. Jsou
to stejně prostředky nás všech. Toto vše samo o
sobě ještě není to nejhorší. Daleko horší je to, že
rostou nutné provozní náklady města a to už je
velmi rizikový jev pro budoucnost. Především se mi
takto jeví akce Skatepark, pak celý převod objektu
bývalé polikliniky do majetku města a následně
vynucené náklady na adaptaci. Až letos se podařilo
vrátit zpět do majetku státu (firmě Diamo)
komunikace, které sloužily a slouží převážne této
firmě pro technologickou přepravu a pro dopravu
zaměstnanců. Tento stav, kdy tyto komunikace
udržovalo město za svého rozpočtu, byl nenormální
a vznikl za vedení starosty B. Rychtaříka. Kolik tam
odteklo peněz z rozpočtu města za tuto dobu? Ti
občané, kteří tyto komunikace používají, mohou
sami posoudit v jakém jsou stavu.
Osobně se domnívám, že město už nepotřebuje
takřka žádné nové stavby, ale potřebuje stávající
majetek udržovat a obnovovat. Snaha o čerpání
evropských peněz za každou cenu pak vede i k
těmto paradoxům. Osobně budu rád, když se ještě
podaří opravit objekt a technologii bazénu a
následně i podlahu tělocvičny v ZŠ. Toto zařízení
slouží širokému okruhu obyvatel a je potřeba
takovým akcím dávat nejvyšší prioritu.
3.-4. Moje ambice pro další volební období jsou
stále stejné. Moje možnosti však už takové nejsou.
Jsem sice již od února 2009 důchodce, ale protože
nejsem ještě ochoten vykonat tak rychlý sešup své
životní úrovně, tak musím ještě pracovat i při
důchodu. Znamená to však, že za prací dojíždím do
Liberce a tím se můj volný čas podstatně snížil.
Jsem si vědom toho, že účast na jednání výboru,
komisí a případně i na jednání MěZ by byla velmi
komplikovaná. Ještě tuto věc budu velmi zvažovat.
V každém případě udělám vše proto, aby
kormidlo, které momentálně řídí naše město,
změnilo směr a sladilo se více s potřebami občanů a
ne s potřebami realizátorů investic a zisků z nich
plynoucích.
Ptala se Barbora Balvínová
Energetické centrum Stráž a.s. | 21.6.10
Dobrý den, výplata přeplatků z ročního vyúčtování služeb za rok 2009 bude pouze na účet
nájemníka. Složenky zasílány nebudou. Nájemník
musí nahlásit číslo účtu, kam má být přeplatek
poukázán. Může tak učinit osobně na přepážce
Domovní správy vždy ve středu od 8.00 - 17.00.
Petra Znamenáčková
CA POHODA
nabízí již dvanáctou sezonu v Mimoni
bohatý výběr pobytových a poznávacích zájezdů
do zahraničí i tuzemska
Nově od letošní sezony prodej ipřes internet
V nabídce velký výběr zájezdů
na poslední chvíli
Navštívit nás můžete v Mimoni
na náměstí v budově banky,
nebo na www.cestovka-mimon.cz
tel. 487863039
Vzdělávací centrum ARCHA
vMimoni
Pořádá jazykové kurzy
pro začátečníky i pokročilé
Výuka v malých skupinách vyučují zkušení lektoři - moderní metody
VOLEJTE 776648598 Jindřich Krous nebo pište
na email:
Informace na webu
[email protected] biz
www. archa. biz
DOBRÁ CENA - PŘÁTELSKÝ PŘÍSTUP
MIMOŇSKÁ AUTOŠKOLA
ARCHA
Poctivá výuka,
velká úspěšnost u zkoušek.
Zavádíme ve výcviku jízdu po dálnici.
Výcvik možný na splátky.
VOLEJTE 777864859 Jaroslav Mrtka nebo pište
na email:
Více na webu
[email protected] biz
www. archa. biz
DOBRÁ CENA - PŘÁTELSKÝ PŘÍSTUP
varta
z radnice
varta
květen 2010
červenec
- srpen 2010
Slovo starostky... dokončení ze str. 1
Na všechny ředitele je velký tlak ohledně výše
provozní dotace a hospodaření na jednotlivých střediscích. Vroce 2009 se vyměnilo několik ředitelů.
Pro Vaši představu vám v tabulce předkládám
přehled o výši provozní dotace PANDY a hospodářském výsledku:
rok provozní dotace
2001
3 969 000,2002
4 021 000,3 201 500,2003
2004
3 243 500,2005
3 967 000,2006
3 770 000,2007
3 700 000,2008
4 263 000,2009
5 254 000,-
zisk/ztráta
686 762,40
571 303,76
1 34 026,93
305 388,40
- 991 872,78
- 1 59 823,72
- 267 436,1 7
827 023,78
- 293 111 ,50
Nejen PANDA dnes představuje sport a kulturu
ve městě. Máme zde školu, která pronajímá a
spravuje školní hřiště, máme Výry, Lutru a Šešule, kteří vlastní budoucí volejbalové hřiště,máme
zde fotbalisty a jejich fotbalové hřiště, máme zde
nového provozovatele SKATE PARKU, který nabízí i spinning. Kulturu dnes zajišťuje kromě
PANDY i např. Biberova společnost, SPOROP,
město samo zabezpečuje Vartenberské slavnosti a
různá setkání pro naše seniory. Město také financuje provoz kina a skoro 1 mil. Kč město investuje do grantů, z kterých se kromě kulturních a
sportovních aktivit financují i některé aktivity mimo naše město. Pod PANDU dnes patří bazén
stělocvičnami, hala a tenisové kurty s restaurací,
vodní vlek sobčerstvením a kulturní dům.
Budovy, v kterých PANDA hospodaří, jsou
ve velmi špatném stavu, postupně každý rok se
smažíme do těchto budov investovat, ale pro tak
malé město, jako je Stráž pod Ralskem, je to
„velké sousto“. Určitě se nechceme žádné ztěchto možností sportovních i kulturních vzdát a
uzavření ztrátových provozů, které nutně potřebují investice, není podle mého žádným řešením.
Pokud město nemůže nebo nechce financovat ztrátové provozy a současně investovat do těchto objektů, musí přijít změna!
Nabízím možné řešení: Největším problém se
jeví provozování kulturního domu. Jeho hospodaření je dlouhodobě ztrátové. Strategie by mohla
vycházet ze změny užívání tohoto zařízení. Nabízím
myšlenku uzavření restauračních provozů, zachovala bych jen dnešní pizzerii jako malou útulnou restauraci a možná vinárnu, které by bylo možné
případně pronajímat. Ostatní prostory kulturního domu bych využila pro potřeby města. Pracujeme stále
na sloučení mateřských školek, a proto hledáme
vhodné prostory pro knihovnu a informační centrum, prostory můžeme dále využívat např. pro různé stálé výstavy a podobné akce. Dům by se mohl
stát kulturním centrem pro všechny věkové skupiny.
Pro podobné aktivity jsme si plánovali využití
Gablerova domu, ale odhadovaná investice 100 mil.
Kč je zatím vnedohlednu. Změnou užívání bychom
výrazně snížili finanční ztrátu kulturního domu a přitom zajistili provozování celého velmi nákladného
objektu, který nemůžeme nechat zchátrat.
varta
Ostatní střediska, která dnes PANDA provozuje, může PANDA nadále provozovat sama nebo může střediska pronajmout. Tenisové kurty
shalou a restaurací tvoří celek, který se dá využívat vlétě i vzimě. Může to být dobrá příležitost
pro nájemce. Lyžařský vlek sobčerstvením a sociálním zařízením by mohl být také předmětem
nájmu. Jeho hospodaření, stejně jako hospodaření
ostatních „provozoven“, je známé, byla by to jen
otázka výše pronájmu. Bazén stělocvičnami by
bylo možné převést např. pod správu Základní a
mateřské školy. Škola by tak spolu se školním
hřištěm utvořila také jeden uzavřený celek. Je potřeba si říct, že PANDA jako příspěvková organizace by nezanikla. Už bychom si nemuseli
říkat, že město dotuje hospody a tím zcela nesmyslně likviduje konkurenci, nemuseli bychom
řešit problémy, které vznikají z dodavatelských
vztahů nebo z pracovně právních vztahů. Zachovali bychom sportovní aktivity a současně
možnosti pro kulturu.
Pravděpodobně jsem nepopsala všechny pozitiva a určitě jsem nepopsala všechny negativa.
Předložený návrh není nijak hlouběji prověřován. Chtěla jsem Vám jen předložit jiný pohled na hospodaření smajetkem města ve správě
PANDY a otevřít diskuzi na téma koncepce jejího dalšího rozvoje.
Vaše starostka
STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od 8.00 – 12.00 hodin
ČERVENEC
sobota 31 .7. MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká Lípa
tel. 487 521 6621
sobota 3.7.
MUDr. Lubomír Picmaus
28. října 2707, Česká Lípa
tel. 487 824 900
neděle 4.7.
MUDr. Karla Ponikelská
Revoluční 1 64, Stráž p. R.
tel. 487 851 71 9
neděle 1 .8.
MUDr. Jitka Červenková
Náměstí Svobody 250, Zákupy
tel. 487 726 1 34
pondělí 5.7.
MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 1 64, Stráž p . R.
tel. 487 851 360
sobota 7.8.
MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 823 530
úterý 6.7.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 1 78, Mimoň
tel. 487 862 1 76
neděle 8.8.
MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel. 487 521 663
sobota 1 0.7.
MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591
sobota 1 4.6. MUDr. Jitka Červenková
Náměstí Svobody 250, Zákupy
tel. 487 726 1 34
neděle 11 .7.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1 849, Česká Lípa
tel. 487 954 901
neděle 1 5.8. MUDr. Miroslav Kopřiva
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 487 520 706
sobota 1 7.7.
Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa
tel. 487 832 1 31
sobota 21 .8. MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446, Kam. Šenov
tel. 487 767 61 4
neděle 1 8.7.
MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 1 64, Stráž p. R.
tel. 487 843 622
neděle 22.8. MUDr. Miroslav Kopřiva
28. října 3004, Česká Lípa
tel. 487 520 706
sobota 24.7.
MUDr. Vladimíra Černá
sobota 28.8. MUDr. Ladislav Záruba
Osvobození 446, Kam. Šenov
Jižní 1 903, Česká Lípa
tel. 487 767 61 4
tel. 487 871 429
neděle 25.7.
MUDr. Vladimíra Černá
neděle 29.8. MUDr. Zlatuše Erbenová
Osvobození 446, Kam. Šenov
Tovární Vrch 78, Doksy
tel. 487 767 61 4
tel. 487 883 935
SRPEN
strana 5
z radnice
červenec - srpen 2010
Stručný přehled hospodaření města Stráž pod Ralskem za rok 2009
Město Stráž pod Ralskem hospodařilo v roce 2009 se schodkem ve výši 18 217 240,92 Kč. Tento rozpočtový schodek byl krytý přijetím úvěru ve výši
8 000 000,00 Kč na nákup azylového domu a dále snížením přebytku hospodaření z minulých let (finančních prostředků na bankovních účtech) ve výši
12112438,29 Kč. Město vroce 2009 splatilo na úvěrech 1895197,37 Kč.
Porovnání jednotlivých tříd rozpočtu za rok 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 po konsolidaci:
Komentář kTŘÍDĚ 4: Vroce 2009 město obdrželo níže uvedené dotace:
Za největší úspěch lez považovat získání dotace na rekonstrukci a modernizaci školního hřiště, dále pak dotaci na rekonstrukci tělocvičny v „Rusku“ a dotaci
na statické zajištění zámku Vartenberk. Všechny výše uvedené dotace byly řádně vyúčtovány.
strana 6
varta
z radnice
červenec - srpen 2010
Komentář kTŘÍDĚ 1: Daňové příjmy oproti roku 2008 klesly nepatrně díky 100% navýšení daně znemovitostí, která vroce 2008 byla ve výši 3661 tis. Kč
a vroce 2009 7421 tis. Kč. Kdyby nebyla daň znemovitosti navýšena, představoval by pokles 3760 tis. Kč. Předpovědi oslabení ekonomiky vdůsledku finanční krize se vroce 2009 potvrdily.
Komentář kTŘÍDĚ 2: Nedaňové příjmy vroce 2009 rostly. Meziroční nárůst occa 3600 tis. Kč, který je způsobený zejména navýšením cen oDPH uekonomických činností, inflačním navýšením pronájmů, zejména pak navýšením nájemného vbudově polikliniky platného pro rok 2009.
Komentář kTŘÍDĚ 3: Kapitálové příjmy byly oproti roku 2008 poloviční. Inadále probíhala privatizace bytového fondu, prodej budov, pozemků a ostatního majetku. Kapitálové příjmy stále přestavují velký objem příjmů do rozpočtu města. Koncem roku město vlastnilo 424 bytových jednotek.
Komentář k TŘÍDĚ 5: Běžné výdaje dosáhly 70 mil. Kč. Tento nárůst lze vysvětlit stále se zvyšujícími výdaji na běžný provoz města tj. veškerých
neinvestičních výdajů položek rozpočtu 5xxx. Saldo běžného hospodaření vykázaného vroce 2009 skončilo poprvé od roku 2005 vzáporných číslech. To
znamená, že běžné příjmy nekryjí běžné výdaje. Saldo běžného hospodaření musí být opět plusové, tedy běžné příjmy musí krýt běžné výdaje a musí ještě
zbývat na splátky úvěrů a částečně na rozvoj a investice. Město se bez zlepšení salda běžného hospodaření nesmí více zadlužit.
Komentář k TŘÍDĚ 6: Kapitálové výdaje oproti roku 2008 narostly o cca 27,7 mil. Kč. Město v roce 2009 investovalo 38,8 mil. Kč. Největší podíl
přestavuje dostavba Školního hřiště, nákup Azylového domu a přestavba 4. patra budovy Polikliniky na Městský úřad. Za investici můžeme považovat i
úpravu tělocvičny v „Rusku“, která byla zvětšiny neinvestičním výdajem zdůvodu poskytnutí neinvestiční dotace.
Pohledávky města:
Pohledávky jsou ve výši 19176415,27 Kč.
Krátkodobé závazky města:
Krátkodobé závazky jsou ve výši 4125712,68 Kč.
Dlouhodobé závazky města:
Město v roce 2009 přijalo dlouhodobý úvěr na nákup Azylového domu ve výši 8 mil. Kč. Rekonstrukce domu se uskuteční v první polovině roku 2010
dočerpáním úvěru do výše 12 mil. Kč.
Stav úvěrů k:
31. 12. 2008
7715866,69 Kč
31. 12. 2009
14243669,32 Kč
Příspěvková organizace:
Velice nepříznivé bylo hospodaření příspěvkové organizace PANDA SPORT. Její hospodaření skončilo v roce 2009 se schodkem ve výši 293 tis. Kč. při
meziročním navýšení provozní dotace o cca 1 mil. Kč. Tj. se zhoršeným výsledkem hospodaření oproti roku 2008, kdy hospodaření skončilo s přebytkem ve
výši 827 tis. Kč.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Stráž pod Ralskem za rok 2009:
Přezkoumání provedla Ivana Šilhánková, Jaroslava Voborská a Ing. Ivana Míčková, kontroloři Krajského úřadu Libereckého kraje. Přezkoumání bylo
provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazků obcí jako dílčí
přezkoumání hospodaření ve dnech 24. a 25. 11. 2009 a závěrečné přezkoumání hospodaření dne 25. 5. 2010.
Závěr a opatření knedostatkům zjištěným:
Odstranit jediný nedostatek vyplývající ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce Stráž pod Ralskem, který spočívá v podání
písemné informace o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole za rok 2008.
Michal Randula, vedoucí finančního odboru
varta
strana 7
zradnice
červenec - srpen 2010
Upraveno vsouladu se zákonem č. 101/2000 Sb. oochraně osobních údajů!
USN E SE N Í
z11. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 26. května 2010
Přítomni: dle presenční listiny – 4
Omluveni: Ing. Jiří Mužák, Ph. D., Ing. Eduard Horčík, Danuška Votočková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Brigita Suchardová, Ing. Petr Křesťan
R/1 69/201 0
Předvolební agitace KSČM. Rada města bere na vědomí předvolební agitaci strany KSČM konanou dne 24. 5. 2010 od 14.00 na náměstí ve Stráži pod Ralskem.
kový kalendář na základní dluh ve výši 2 879,- Kčsminimální měsíční splátkou
ve výši 300,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit
tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář
uzavřen do 22. 6. 2010.
R/1 70/201 0
Výběrové řízení – servis, revize a opravy výtahů vobjektech Revoluční čp. 164 a
Máchova čp. 4 ve Stráži pod Ralskem. Rada města souhlasísuzavřením smlouvy na „Servis, revize a opravy výtahů vobjektech Revoluční čp. 164 a Máchova
čp. 4 ve Stráži pod Ralskemsfirmou Schindler CZ a.s. Praha.
R/1 71 /201 0
Záměr prodej movitého majetku. Rada města doporučuje ZMě odsouhlasit záměr
prodeje movitého majetku – speciální vozidlo AVIA 20F, r.z. CLA 00 – 57 za
minimální nabídnutou cenu 15000,- Kč včetně DPH. Veškeré náklady při přepisu vozidla hradí kupující. Záměr bude zveřejněn minimálně na 30 dnů.
R/1 72/201 0
Uvolněný byt č. 9 Máchova č. p. 363. Rada města Stráže pod Ralskem souhlasí s přidělením uvolněného bytu č. 9, Máchova č.p. 363 ve Stráži pod Ralskem
paní R. H., která splnila podmínky výběrového řízení na odkoupení bytu a byla
vybrána zdošlých žádostí. Byt bude po uzavření nájemní smlouvy odprodán za
cenu: 180.000,- Kč. Vpřípadě, že zjakéhokoliv důvodu nedojde ze strany kupujícího k zaplacení kupní ceny do 30ti dnů ode dne oznámení a následně poté
k uzavření kupní smlouvy, postupuje automaticky na místo kupujícího další
v pořadí. Žadatel, který v současné době užívá městský byt (menší či větší velikosti) je povinen tento vtermínu do 30ti dnů odevzdat zpět městu (pronajímateli) – doba 30ti dnů postačuje na přestěhování.
R/1 83/201 0
Žádost o splátkový kalendář – J. T. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje
splátkový kalendář na základní dluh ve výši 2 930,- Kč s minimální měsíční
splátkou ve výši 500,- Kč kpředpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový
kalendář uzavřen do 22. 6. 2010.
R/1 84/201 0
Žádost o splátkový kalendář – K. S. Rada města doporučuje ZMě žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na základní dluh ve výši 4 130,- Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 200,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po
dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
R/1 85/201 0
Žádost o splátkový kalendář – L. S. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje
splátkový kalendář na základní dluh ve výši 3 397,- Kč s minimální měsíční
splátkou ve výši 500,- Kč kpředpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový
kalendář uzavřen do 22. 6. 2010.
R/1 86/201 0
Žádost oprominutí penále – J. N. Rada města ve věci nerozhodla.
R/1 73/201 0
R/1 87/201 0
Záměr pronájmu pozemku vk. ú. Stráž p. R. Rada města nesouhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p. č. 2135/2 v k. ú. Stráž p. R. dle předloženého návrhu. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města zveřejnit záměr
prodeje části pozemku p. č. 2135/2 vk. ú. Stráž p. R. dle předloženého návrhu.
Žádost oodklad úhrady nájemného a splátky – N. S. Rada města ve věci nerozhodla.
R/1 88/201 0
Komise pro strategický rozvoj. Rada města bere na vědomí zápis Komise pro
strategický rozvoje ze dne 15. 3. 2010.
R/1 74/201 0
Záměr prodeje části p. p. č. 2135/62 vk. ú. Stráž p. R. RMě doporučuje ZMě zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2135/62 vk. ú. Stráž p. R.
R/1 89/201 0
R/1 75/201 0
R/1 90/201 0
Záměr prodeje nemovitostí vk. ú. Stráž pod Ralskem – záměr výstavby prodejny
KIK. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje
st. p. č. 369, včetně objektu umístěného na tomto pozemku, označeného č. p. 36,
p. p. č. 81/3, p. p. č. 80/2, p. p. č. 2184 vk. ú. Stráž p. R.
Fondy příspěvkové organizace PANDA SPORT. a) Rada města ukládá příspěvkové organizaci PANDA SPORT převod zfondu odměn do fondu rezervního ve
výši 603802,19 Kč.
b) Rada města ukládá příspěvkové organizaci PANDA SPORT převod z fondu
investičního do fondu rezervního ve výši 285708,70 Kč.
c) Rada města ukládá příspěvkové organizaci PANDA SPORT pokrýt ztrátu hospodaření minulých let zfondu rezervního ve výši 965441,89 Kč.
R/1 76/201 0
Žádost o svolení pořádání závodu MTBO. RMě souhlasí s pořádáním závodů
vorientačním závodě na horských kolech na pozemcích města Stráž p. R.
Příspěvková organizace PANDA SPORT - strategie. RMě rozhodnutí odkládá.
R/1 91 /201 0
R/1 77/201 0
Připojení odběrného zařízení kdistribuční soustavě do napěťové hladiny nízkého
napětí (nn) – bývalý azylový dům č. p. 4, Máchova ulice, Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasísuzavřením smluv opřipojení odběrného zařízení kdistribuční
soustavě do napěťové hladiny nízkého napětí (nn) v domě č.p. 4 na st.p.č. 418
vkat. území Stráž pod RalskemsČEZ Distribuce, a.s.
R/1 78/201 0
Žádost osouhlassuzavřením smlouvy obudoucí smlouvě ozřízení věcného břemene na kabelové vedení NN na pozemku p.č. 1254/8 Stráž p. R. vrámci stavby
„CL – Stráž p.R. Luční kNN ppč. 1254/8“. RMě souhlasísumístěním a provedením stavby zemního kabelového vedení „CL – Stráž p.R. Luční kNN ppč.
1254/8“ na pozemku p.č. 1254/8 vkat. území Stráž p. R. asuzavřením smlouvy
obudoucí smlouvě ozřízení věcného břemene na uvedenou stavbu.
R/1 79/201 0
Žádost o splátkový kalendář – J. M. Rada města doporučuje ZMě žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na základní dluh ve výši 12 530,- Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 500,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po
dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
R/1 80/201 0
Revokace usnesení R/138/2010
1) Rada města revokuje usnesení R/138/2010.
2) Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh
ve výši 10 656,- Kčsminimální měsíční splátkou ve výši 1000,- Kč kpředpisu
běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do 8. 6. 2010.
Komise životního prostředí. Rada města bere na vědomí zápis Komise životního
prostředí ze dne 17. 5. 2010.
R/1 92/201 0
Žádost o splátkový kalendář – O. T. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje
splátkový kalendář na základní dluh ve výši 4 120,- Kč s minimální měsíční
splátkou ve výši 500,- Kč kpředpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový
kalendář uzavřen do 22. 6. 2010.
R/1 93/201 0
Přidělení bytů vč. p. 4 – sdružené fin. prostředky.
1) Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 3+KK č. bytu 32 vulici Máchova č. p. 4 paní H. B.
2) Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 2+KK č. bytu 16 v ulici
Máchova č. p. 4 panu M. Š.
3) Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 2+KK č. bytu 20 v ulici
Máchova č. p. 4 panu P. T.
4) Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 2+KK č. bytu 28 v ulici
Máchova č. p. 4 panu M. K.
V případě, že ve lhůtě 30ti dnů od tohoto usnesení jednotliví zájemci neuzavřenou příslušné smlouvy na sdružení finančních prostředků a nebude uhrazena stanovená částka, pozbývá jednotlivé usnesení o přidělení bytu platnosti a byt
bude přidělen jinému zájemci.
R/1 94/201 0
R/1 81 /201 0
Výběrové řízení - Opravy místních komunikací a chodníků ve Stráži pod Ralskem vroce 2010. Rada města souhlasí suzavřením smlouvy na Opravy místních
komunikací a chodníků ve Stráži pod Ralskem sfirmou SaM silnice a mosty, a.
s., Česká Lípa.
Žádost oprominutí penále – O. D. Rada města žádosti vyhovuje a promíjí penále
ve výši 100% aktuálního zůstatku penále ke dni zaplacení základního dluhu podle
usnesení Z/102/2005.
INFORMACE:
- trestní oznámení na způsobenou škodu panem M. L.
R/1 82/201 0
Žádost osplátkový kalendář – J. T. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splát-
strana 8
Bc. Věra Reslová, starostka
Ing.Jitka Urbánková, místostarostka města
varta
zradnice
červenec - srpen 2010
Upraveno vsouladu se zákonem č. 101/2000 Sb. oochraně osobních údajů!
USN E SE N Í
z12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 9. června 2010
Přítomni: dle presenční listiny – 6
Omluven: Ing.Eduard Horčík
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Mužák, Ph.D., Danuška Votočková
R/1 95/201 0
Příspěvková organizace PANDA SPORT - strategie. Rada města nesouhlasíspředloženou Strategii rozvoje PANDA SPORT, p. o.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit odstranění jediného nedostatku vyplývajícího ze zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce
Stráž pod Ralskem zasláním vyrozumění Krajskému úřadu oodstranění nedostatků zroku 2008.
R/1 96/201 0
Rezervní fond příspěvkové organizace PANDA SPORT. Rada města schvaluje
příspěvkové organizaci PANDA SPORT použití rezervního fondu dle předloženého rozpočtu výdajů ve výši 1506874,70 Kč.
Rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace PANDA SPORT vrátit do rezervního fondu prostředky utracené na běžné výdaje ve výši 1 200.000,- Kč do
31. 12. 2010.
R/206/201 0
R/1 97/201 0
R/207/201 0
Komise životního prostředí. Rada města bere na vědomí zápis Komise životního
prostředí ze dne 2. 6. 2010.
Komise pro strategický rozvoj. Rada města bere na vědomí zápis Komise pro
strategický rozvoje ze dne 10. 3. 2010.
R/1 98/201 0
R/208/201 0
Výkon technického dozoru. Rada města schvaluje výkon technického dozoru na
stavbě „ZŠ - Stráž pod Ralskem – rekonstrukce podlahy tělocvičny nad bazénem
tělovýchovného pavilonu“ dle předloženého návrhu.
Žádost o splátkový kalendář – N. Č. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje
splátkový kalendář na základní dluh ve výši 10 000,- Kč s minimální měsíční
splátkou ve výši 1 500,- Kč kpředpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový
kalendář uzavřen do 6. 7. 2010.
R/1 99/201 0
Prodej movitého majetku. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit záměr prodeje movitého majetku – polní kuchyně PK – 60 za minimální nabídnutou cenu 20000,- Kč včetně DPH. Záměr bude zveřejněn minimálně na 30
dnů. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou.
Rozpočtové opatření č. 4. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit
Rozpočtové opatření č. 4 vpředloženém znění takto:
PŘÍJMY se navyšují o:
900 000 Kč
VÝDAJE se navyšují o:
610 000 Kč
FINANCOVÁNÍ se snižuje o:
290000 Kč
R/209/201 0
Přijetí dotace na projekt „Modernizace víceúčelového sportovního areálu“. Rada
města doporučuje ZMě města souhlasitspřijetím dotace ve výši 738 000,-Kč.
R/200/201 0
R/21 0/201 0
Prodej movitého majetku. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej movitého majetku – mobilních telefonů Nokia za minimální doporučené prodejní ceny. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou
Souhlas s realizací boulderové stěny v objektu č.p. 35 Stráž pod Ralskem (budova bývalé ZUŠ). Rada města souhlasí s realizaci boulderové stěny v půdním
prostoru budovy č. p. 35 na st. p. č. 139 vk. ú. Stráž pod Ralskem asuzavřením
smlouvy opodmínkách provedení stavby boulderové stěny vbudově č. p. 35 na
st. p. č. 139 vk.ú. Stráž pod Ralskem.
R/201 /201 0
Žádost o splátkový kalendář – E. K. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje
splátkový kalendář na základní dluh ve výši 5 287,- Kčsminimální měsíční splátkou ve výši 1 000,- Kč kpředpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový
kalendář uzavřen do 6. 7. 2010.
R/202/201 0
Žádost osplátkový kalendář – M. B. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města
žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na základní dluh ve výši 5 868,Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 200,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
R/203/201 0
Bc. Brigita Suchardová se zdržuje jakéhokoliv projednání ve věci žádosti ododatečné slevy z kupní ceny z důvodu střetu zájmu. Žádost o dodatečnou slevu
zkupní ceny pozemku. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit dodatečnou slevu zkupní ceny za odkoupení pozemku p. č. 2135/112 vk. ú.
Stráž pod Ralskem manželům J. a F. S.
R/204/201 0
Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí se
zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p. č. 305 a části p. p. č. 30/2
vk.ú. Stráž pod Ralskem.
R/205/201 0
Závěrečný účet za rok 2009. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města Stráž pod Ralskem a jeho zřízených a založených právnických osobsvýhradou.
varta
R/21 1 /201 0
Záměr pronájmu p. p. č. 694/16 k. ú. Noviny pod Ralskem. Rada města souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu p. p. č. 694/16 v k. ú. Noviny pod Ralskem.
Rada města souhlasí se sdružením finančních prostředků města pro jednorázovou
opravu komunikace umístěné na p. p. č. 694/16 vk. ú. Noviny pod Ralskem ve
výši 20.000,- Kč.
R/21 2/201 0
Záměr prodeje p. p. č. 694/16 vk. ú. Noviny pod Ralskem. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 694/16, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6544 m2, včetně asfaltového povrchu této
komunikace vk. ú. Noviny pod Ralskem.
R/21 3/201 0
Přijetí dotace na projekt „Varovný systém ochrany před povodněmi a přírodními
živly Mikroregionu Podralsko“. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit převod částky 194 470,-Kč na zvláštní účet Mikroreginonu Podralsko.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města souhlasit s přijetím dotace ve výši
1944 700,-Kč. RMě doporučuje ZMě pověřit starostku města podpisem partnerské smlouvy ozajištění majetkových a provozních náležitostí projektu.
INFORMACE:
- přiznání dotace na bazén
- záměr prodej pozemků vulici Jižní
Bc. Věra Reslová,
starostka
Ing.Jitka Urbánková, místostarostka
strana 9
zradnice
červenec - srpen 2010
Upraveno vsouladu se zákonem č. 101/2000 Sb. oochraně osobních údajů!
USN E SE N Í
z13. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 21. června 2010
Přítomni: dle presenční listiny – 6
Omluven: Ing. Petr Křesťan
Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Bc. Brigita Suchardová
R/21 4/201 0
R/226/201 0
Prodej pozemků pro výstavbu a provoz komfortního areálu bydlení pro seniory.
Rada města doporučuje ZMě uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemky pro výstavbu a provoz komfortního areálu bydlení pro seniory s firmou
PROMOVEO GROUP, a.s., se sídlem A. Cihláře 194, Šimonovice.
Rozpočtové opatření č. 4. Rada města revokuje usnesení č. R/206/2010.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 4
vpředloženém znění takto:
R/21 5/201 0
Žádost osplátkový kalendář – J. B. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města
žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na základní dluh ve výši 9631,- Kč
s minimální měsíční splátkou ve výši 200,- Kč k předpisu běžného nájemného.
Po dobu splácení pozastavit tvorbu penále.
R/21 6/201 0
Bc. Brigita Suchardová se zdržuje jakéhokoliv projednání ve věci R/216/2010
zdůvodu střetu zájmů.
Žádost oprominutí penále – J. N. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a prominout penále ve výši 100% dle usnesení Z/102/2005 po
uhrazení předepsaného nájemného za měsíc červen 2010.
PŘÍJMY se navyšují o:
VÝDAJE se navyšují o:
FINANCOVÁNÍ se snižuje o:
900 000 Kč
755 000 Kč
145000 Kč
R/227/201 0
Přidělení uvolněných bytů. Rada města souhlasíspřidělením bytu
velikosti 1+0, č. bytu 39 vulici Jižní č. p. 367 do „kategorie B“ ,
velikosti 1+1, č. bytu 59 vulici Jižní č. p. 367 do „kategorie B“ .
R/228/201 0
Žádost ofinanční příspěvek. Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvek o.s. TUDY ZNUDY Stráž pod Ralskem na úhradu autobusové dopravy letního táboru včástce 6.800,- Kč
R/21 7/201 0
R/229/201 0
Žádost oodklad úhrady nájemného a splátky – N. S. Rada města žádost zamítá.
Přidělení bytů vč. p. 4 – sdružené fin. prostředky. Rada města částečně revokuje
usnesení č. R/193/2010ze dne 26. 5. 2010 a to vbodě č. 4.
R/21 8/201 0
Žádost o splátkový kalendář – M. L. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje
splátkový kalendář na základní dluh ve výši 3 487- Kčsminimální měsíční splátkou ve výši 300,- Kč kpředpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit
tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář
uzavřen do 18. 7. 2010.
R/21 9/201 0
Žádost ofinanční příspěvek. RMě schvaluje poskytnutí finančního příspěvku FK
Stráž pod Ralskem na úhradu autobusové dopravy v částce 10.000,- Kč na
uhrazení autobusové dopravy starších a mladších žáků.
R/220/201 0
Odstoupení od smlouvy – pronájem zahrádky. Rada města nesouhlasí s ukončením smlouvy onájmu pozemku na pronájem zahrádky č. 80 vzahrádkářské kolonii dohodou a trvá na výpovědní lhůtě 3 měsíců vsouladusuzavřenou nájemní
smlouvou, tj. ke dni 30. 9. 2010. Vpřípadě, že se najde nový zájemce opronájem
předmětné zahrádky, bude nájemní smlouva ukončena následnou dohodou obou
smluvních stran.
R/221 /201 0
Výpověď z nájmu sklepních prostor. Rada města nesouhlasí s ukončením nájemní smlouvy o nájmu sklepních prostor na části p. p. č. 63 (3. sklep) v k. ú.
Stráž p. R. dohodou a trvá na výpovědní lhůtě 3 měsíců vsouladusuzavřenou nájemní smlouvou, tj. ke dni 30. 9. 2010.
R/222/201 0
Uvolněný byt č. 8 Jižní č. p. 343. RMě souhlasíspřidělením uvolněného bytu č.
8, velikost bytu 1+1, Jižní č.p. 343 ve Stráži p. R. paní M. P. která splnila podmínky výběrového řízení na odkoupení bytu a byla vybrána z došlých žádostí.
Byt bude po uzavření nájemní smlouvy odprodán za cenu: 65.000,- Kč.
V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde ze strany kupujícího k zaplacení
kupní ceny do 30ti dnů ode dne oznámení a následně poté k uzavření kupní
smlouvy, postupuje automaticky na místo kupujícího další vpořadí. Žadatel, který vsoučasné době užívá městský byt (menší či větší velikosti) je povinen tento
vtermínu do 30ti dnů odevzdat zpět městu (pronajímateli) – doba 30ti dnů postačuje na přestěhování.
Bc. Věra Reslová se zdržuje jakéhokoliv projednání ve věci R/229/2010 bod č. 1)
zdůvodu střetu zájmů.
Rada města souhlasís přidělením
1) bytu velikosti 4+KK č. bytu 28 vulici Máchova č. p. 4 paní V. R.
2) bytu velikosti 2+KK č. bytu 7 v ulici Máchova č. p. 4 panu J. V.
3) bytu velikosti 2+KK č. bytu 19 vulici Máchova č. p. 4 panu R. M.
4) bytu velikosti 3+KK č. bytu 31 vulici Máchova č. p. 4 paní Z. H.
5) bytu velikosti 2+KK č. bytu 8 vulici Máchova č. p. 4 paní I. K.
6) bytu velikosti 2+KK č. bytu 24 vulici Máchova č. p. 4 panu L. Č.
7) bytu velikosti 2+KK č. bytu 27 vulici Máchova č. p. 4 paní I. H.
8) bytu velikosti 2+KK č. bytu 11 vulici Máchova č. p. 4 společnosti Praktik
systém, s. r. o., provozovna Stráž pod Ralskem.
9) bytu velikosti 2+KK č. bytu 13 vulici Máchova č. p. 4 panu J. M.
10) bytu velikosti 2+KK č. bytu 30 vulici Máchova č. p. 4 panu J. O.
11) bytu velikosti 2+KK č. bytu 17 vulici Máchova č. p. 4 paní K. K.
12) bytu velikosti 2+KK č. bytu 21 vulici Máchova č. p. 4 paní M. S.
13) bytu velikosti 2+KK č. bytu 12 vulici Máchova č. p. 4 panu M. F.
14) bytu velikosti 2+KK č. bytu 14 vulici Máchova č. p. 4 panu P. K.
15) bytu velikosti 2+KK č. bytu 29 vulici Máchova č. p. 4 panu D. Ř.
16) bytu velikosti 2+KK č. bytu 9 vulici Máchova č. p. 4 paní J. M.
17) bytu velikosti 2+KK č. bytu 18 vulici Máchova č. p. 4 paní M. P.
18) bytu velikosti 2+KK č. bytu 4 vulici Máchova č. p. 4 paní H. G.
19) 2 bytů bytu velikosti 2+KK č. bytu 25 a 26 vulici Máchova č. p. 4 státnímu
podniku DIAMO, se sídlem Máchova 201, Stráž pod Ralskem.
20) bytu velikosti 2+KK č. bytu 22 vulici Máchova č. p. 4 paní L. Š.
21) bytu velikosti 2+KK č. bytu 23 vulici Máchova č. p. 4 panu F. B.
22) bytu velikosti 2+KK č. bytu 10 vulici Máchova č. p. 4 paní Z. Ř.
23) bytu velikosti 2+KK č. bytu 5 vulici Máchova č. p. 4 panu J. B.
24) bytu velikosti 2+KK č. bytu 3 vulici Máchova č. p. 4 paní R. H.
25) bytu velikosti 2+KK č. bytu 6 vulici Máchova č. p. 4 panu M. H.
26) bytu velikosti 2+KK č. bytu15 vulici Máchova č. p. 4 panu M. K.
V případě, že ve lhůtě 30ti dnů od tohoto usnesení jednotliví zájemci neuzavřenou příslušné smlouvy na sdružení finančních prostředků a nebude uhrazena stanovená částka, pozbývá jednotlivé usnesení o přidělení bytu platnosti a byt
bude přidělen jinému zájemci.
R/223/201 0
R/230/201 0
Uvolněný byt č. 3 Okružní č. p. 338. RMě souhlasíspřidělením uvolněného bytu č. 3, velikost bytu 3+1, Okružní č.p. 338 ve Stráži p. R. paní M. F., která splnila podmínky výběrového řízení na odkoupení bytu a byla vybrána z došlých
žádostí. Byt bude po uzavření nájemní smlouvy odprodán za cenu: 223.000,- Kč.
V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde ze strany kupujícího k zaplacení
kupní ceny do 30ti dnů ode dne oznámení a následně poté k uzavření kupní
smlouvy, postupuje automaticky na místo kupujícího další vpořadí. Žadatel, který vsoučasné době užívá městský byt (menší či větší velikosti) je povinen tento
vtermínu do 30ti dnů odevzdat zpět městu (pronajímateli) – doba 30ti dnů postačuje na přestěhování.
Žádost o splátkový kalendář – P. V. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje
splátkový kalendář na základní dluh ve výši 5 339- Kč sminimální měsíční splátkou ve výši 300,- Kč kpředpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit
tvorbu penále. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář
uzavřen do 18. 7. 2010.
R/231 /201 0
Prodej movitého majetku. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej movitého majetku – dvoububnová sekačka INZECO 1200 městu
Osečná za nabídnutou cenu 20.000,- Kč včetně DPH. Prodej bude uskutečněn
nejdéle do 31. 10. 2010.
R/224/201 0
Žádost o povolení provedení oplocení a o uzavření smlouvy o podmínkách
umístění a provedení oplocení – blok č. IX zahrádek vzahrádkářské kolonii Stráž
pod Ralskem (Mimoňská ulice).
Rada města souhlasísprovedením oplocení bloku zahrádek č. IX vzahrádkářské
kolonii ve Stráži pod Ralskem asuzavřením smlouvy opodmínkách umístění a
provedení stavby oplocení bloku zahrádek č. IX (označené č. 73, 74, 75, 76, 78,
79, 80 a 81) v zahrádkářské kolonii na p.č. 1639/3, 1638/1, 1638/2 a 233/1
vkat.území Stráž pod Ralskem.
R/232/201 0
Prodej movitého majetku. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit prodej movitého majetku – osobního vozidla Škoda favorit, červené barvy,
r.z. CLE 56 – 46 panu P. B. za nabídnutou cenu 5.200,- Kč včetně DPH. Prodej
bude uskutečněn nejdéle do 31. 10. 2010.
INFORMACE:
- oznámení MC Otevřeno dětem o nerealizovaném projektu
R/225/201 0
Přidělení bytu v DPS ve Stráži p. R. RMě souhlasí s přidělením bytu č. 8
vdoměspečovatelskou službou paní L. P. Účinnost nájemní smlouvy od 1. 7. 2010.
strana 1 0
Bc. Věra Reslová, starostka
Ing.Jitka Urbánková, místostarostka
varta
květen 2010
červenec
- srpen 2010
Ceník inzerce:
A4 (celá stránka)
fyzická osoba - 1 428 Kč
právnická osoba - 2 856 Kč
inzerce
varta
A6 (92 x 125 mm)
fyzická osoba - 357 Kč
právnická osoba - 714 Kč
A5 (190 x 128 mm)
fyzická osoba - 714 Kč
právnická osoba - 1 428 Kč
A7 (92 x 60 mm)
fyzická osoba - 179 Kč
právnická osoba - 358 Kč
varta
A8 (60 x 44 mm)
fyzická osoba - 90 Kč
právnická osoba - 180 Kč
strana 1 1
varta
červenec - srpen 2010
Rozloučení spředškoláky
vMŠ II, U Potoka
HOLA, HOLA – ŠKOLA VOLÁ!
Předškoláci, všichni ktanci,
vrytmu valčíku i polky,
roztančíme kluky, holky.
Máme velký rej a ty hudbo hrej!
Holčičky mašličky a chlapci čepičky,
do taktu písničky:
„Boleslav, Boleslav, překrásné město,
neplač, holka, nenaříkej, moje nevěsto…“.
Životní jubilea
červenec
Broncová Miloslava
Černý Pavel
Čonka Miroslav
Fencl Zdeněk
Fuksová Stanislava
Havlíčková Ladislava
Hlinčík Zdeněk
Honzírek Jiří
Kokyová Irena
Kosinová Dagmar
Kraemerová Dagmar
Kresáčová Anna
Kurillová Alena
Liška Emil
Mališová Helena
Minář Zdenek
Pilař Vladimír
Pilařová Lidie
Prušovicová Marie
Skákal Pavel
Skalický František
Šírová Brigita
Štulík Arnošt
Tomková Jarmila
Urbánková Jitka Ing.
Váňová Anna
Večerek Roman
Volejníková Markéta
srpen
Bambušek Vladimír
Bergrová Anna
Brázdová Václava
Drábková Marie
Dufek Dušan
Guncziková Jarmila
Hlaváčková Marie
Chmelíková Helena
Kroužek František
Lebedová Miloslava
Martínková Miloslava
Matoušek Miroslav
Michalová Ludmila
Musilová Vlasta
Nanačíková Jaroslava
Nasonov Josef
Nasonová Františka
Novotná Alena
Okrajek Josef
Pelc Vladimír
Prousková Věra
Rožec Vladimír
Seidl Zdeněk
Smetanová Jaroslava
Staněk Jan
Staňková Ivana
Ščerbová Lada
Šír Miroslav
Špak Stanislav
Štainbruchová Hana Mudr.
Štenglová Milena
Štětina Ladislav
Vrbková Eva
Výboh Milan
Kubu a Sabinku, Adélku, Sárinku,
Matěje a Barunky, Kájíka a Lucinky
– propouštíme ze školky.
Pro Janičku a Norinku,
Verunku a Františka
připravena je pěkná knížka.
Dominika a Markétku,
též Terezky a Davídka,
bavila naše besídka.
Také ještě na Adámka
čeká lehká hádanka.
A školní taška zmarcipánu,
tak školáčci nashledanou,
nashledanou školáčci,
už zvás budou prvňáčci…
sdětmi se loučí kolektiv učitelek MŠ II
Blahopřejeme
VÝUKA A DOUČOVÁNÍ JAZYKŮ vč. PŘEKLADŮ
● ANGLIČTINA
● NĚMČINA
● ČEŠTINA
Kvalifikovaná lektorka jazyků nabízí výuku
anglického a německého jazyka, doučování
českého jazyka a překlady textů.
Stráž pod Ralskem
732 964 974 ● [email protected]
strana 1 2
varta
varta
květen 2010
červenec
- srpen 2010
Zprávy z českolipské nemocnice
Českolipská nemocnice zavedla dobrovolnickou službu
Českolipská nemocnice, podobně jako některé další nemocnice vrepublice,
již nabízí svým pacientům možnost využití dobrovolnického programu. Ten
je zaveden nyní nejprve na odděleních LDN a Chirurgie 1. Záštitu nad
dobrovolnickou službou v NsP Česká Lípa převzaly smluvně dvě renomované humanitární organizace - občanské sdružení ADRA a Maltézská
pomoc.
„Zdravotnický personál daného oddělení bude pacienty, pro něž jsou tyto
služby zcela bezplatné, plně informovat o podmínkách výkonu a využití
dobrovolnické služby,“ sdělila hlavní sestra nemocnice Lenka Caklová, která je vNsP Česká Lípa odborným garantem dobrovolnické služby. Jak zdůraznila, dobrovolnictví vnemocnicích je vědomá, svobodně zvolená činnost
ve prospěch druhých, kterou dobrovolníci poskytují jiným lidem bez nároku
na finanční odměnu. „Dobrovolník věnuje část svého času a energie do
činnosti, která je časově a obsahově vymezena,“ upozornila Caklová. Podle
ní kdobrovolnické práci včeskolipské nemocnici bude náležet například obstarávání společnosti osamělým či zdravotně postiženým pacientům, doprovod pacientů na procházky po oddělení nebo v areálu nemocnice,
předčítání zknih nebo novin a časopisů. Některé pacienty povzbudí společenské hry, hudební nebo výtvarné aktivity. Dobrovolníci mohou
nemocným lidem pomoci ipři psaní sms zpráv, nebo telefonickém kontaktuspříbuznými.
„Pacient, který se rozhodne využít pomoc dobrovolníka a podepíše souhlassvýkonem dobrovolnické služby, může kdykoliv během hospitalizace
své rozhodnutí písemně zrušit,“ doplnila Caklová.
Žádný zdobrovolníků vnemocnici, nemá přístup kzdravotnické dokumentaci a při všech svých aktivitách se řídí Kodexem dobrovolníka.
Rovněž je povinen dodržet povinnou mlčenlivost vztahující se ke všem sku-
varta
tečnostem, se kterými se při výkonu dobrovolnické služby setká.
Dobrovolníci jsou důkladně vybráni a řádně proškoleni, ale také označeni
identifikačními jmenovkami. Jejich aktivity jsou zaznamenávány.
Ambulance pro kuřáky je nejúspěšnější vcelé zemi
Na setkání specializovaných Center pro závislé na tabáku, které se uskutečnilo 7. května 2010, byla jako nejúspěšnější zregistrovaných center České republiky vyhodnocena ambulance, kterou provozuje plicní oddělení
NsP Česká Lípa. Kritériem byla úspěšnost léčby respektive procento odnaučených kuřáků, které zde dosáhlo 31,9%. Na druhém místě bylo oceněno
odborné pracoviště vLitoměřicích,súspěšností léčby 28,3%, a na třetí pozici skončila Všeobecná fakultní nemocnice Praha s 26 procenty odnaučených kuřáků.
NsP Česká Lípa uvedla svoji ambulanci do provozu vbřeznu 2007 a za
dobu své působnosti jí využilo přes 250 kuřáků, kteří se rozhodli se svým
zlozvykem přestat. Ambulance je nadále otevřena široké veřejnosti: ordinační hodiny zde jsou každou středu od 13 do 15 hodin. Zájemci se mohou
rovněž předem telefonicky objednat na čísle 487954392.
Petr Pokorný
tiskový mluvčí
Nemocnicespoliklinikou Česká Lípa, a.s.
Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
tel. 487954 294
mobil: 739 500 436
E-mail: [email protected]
www. nemcl.cz
strana 1 3
ze školy
červenec - srpen 2010
Sportovec roku 2010
Ledová Praha 2010
Ve dnech 26. 1. a 2. 2. 2010 děti čtvrtých a pátých tříd mezi sebou soupeřily v družstvech
o titul Sportovec roku 2010. Děti ze čtvrtých
ročníků se sešly ve třech šestičlenných družstvech a snažily se být nejlepší vněkolika kolektivních disciplínách, které prověřily jejich
soudržnost, ale iindividuální schopnosti.
Ledová Praha je tradiční akce, při které jsou
jednou v roce zlevněné vstupy do různých kulturních památek a atrakcí v Praze. Tentokrát se
nám povedl nábor a vyjížděl nás plný autobus.
Protože byly pololetní prázdniny, odjíždělo se
v už pátek 29. ledna ráno. Ubytovaní jsme byli
ve škole Plaménkové na Pankráci. Bylo nás
hodně, takže pro nás vyčlenili celou tělocvičnu.
Vpátek jsme se rozhodli rovnou pro největší
zatrakcí, a tou byla nesporně bobová dráha. Vyplatilo se. Dráhu jsme měli téměř celou jen pro
sebe. Adrenalin jsme následně vystřídali historií
české armády, a to především té prvorepublikové, které je věnována převážná část expozice
Vojenského muzea. Na úplný závěr dne jsme
stihli noční procházku po Pražském hradě a Staroměstském náměstí.
Soutěžily například ve vybíjené, šplhu na tyči, týmovém štafetovém dvojskoku do dálky, ale
nechyběly ani náročnější disciplíny, jako štafetový běh kolem tělocvičny nebo přeskoky přes
točící se a stále zrychlující lano.
Děti z pátých ročníků se sešly v menším počtu, a proto soutěžily v družstvech po čtyřech.
Disciplíny však měly stejné, jedinou výjimkou byla pouze přehazovaná na místo vybíjené. Všechna
družstva byla odměněna medailemi, diplomy a
samozřejmě nějakou tou cukrovinkou. Doufáme,
že příští ročník bude vydařený stejně jako ročník
letošní. Celá akce byla finančně podpořena
městem dotací ve výši 8 000 Kč.
o.s. Lutra
Vsobotu se již tradičně dělíme podle zájmů
jednotlivých skupin. První skupina chtěla na voskové figuríny a stavět si na výstavě Merkuru.
Sdruhou jsme viděli Vodní svět ise zlověstnou
barakudou. Společná byla návštěva Národního a
Policejního muzea. Zvlášť to druhé má pro děti
vždy připravený zajímavý program. Celý večer
vyplnil koncert „Děti dětem“, který, kromě dětských vystoupení, měl dva jasné vrcholy, a to vystoupení blonďaté superstar Jana Drdy a
především Heidy Janků, která předvedla, co to je
udělat show pro děti.
Vneděli to už bylo rychlé, stihli jsme pouze
Petřín a už nás autobus odvážel zpět do Stráže.
Letošní ročník byl určitě jeden z nejpovedenějších. Podle závěrečné autobusové ankety
udětí vyhrála jednoznačně bobová dráha, následoval Vodní svět a Policejní muzeum se
umístilo na třetím místě. Celá akce byla díky
dotaci ve výši 14 000 Kč od města Stráž pod
Ralskem pro rodiče finančně přijatelná.
Pasování prvňáčků
na čtenáře
Dne 8. června 2010 se dětské oddělení
v knihovně zaplnilo žáky prvních tříd Základní
školy Stráž pod Ralskem. V knihovně pro ně
bylo připraveno místo ksezení, kde malí čtenáři
tiše seděli a čekali na rytíře a hradní paní.
Knihovnice paní Kvapilová děti přivítala, seznámila je s průběhem pasování a vyzvala
kpravidelným návštěvám knihovny. Potom malí
muzikanti ze základní umělecké školy zahráli na
harmoniku a flétnu několik skladeb, které všechny přítomné utišily.
Prvňáčkům byl přečten slib a každý malý
čtenář byl hradní paní vyzván, aby přistoupil a
rytíř svým mečem každého z nich pasoval na
rytíře řádu knižního Království knihovního ve
Stráži pod Ralskem. Pasovaným rytířům byly
předány malé dárky a pasovací dekrety, aby nezapomněli na svůj slib. Celkem bylo pasováno
44 žáků prvních tříd.
PS Výři
Poděkování patří:
Den dětí ve Stráži pod Ralskem
Naše mateřské centrum Otevřeno dětem, o.s.
uspořádalo 29.5.2010 Den dětí ve Stráži pod
Ralskem. Celá akce se konala na pláži u jezera.
Naše centrum ve spolupráci s PS Výři pro děti
připravilo zábavný sportovní program. Vše
odstartoval Šáša Váša, který za doprovodu
známých dětských písniček všechny bavil celé
dopoledne. Současně naše centrum s PS Výři pro
všechny
připravilo sportovní stanoviště
s jednoduchými úkoly, které musely děti
podstoupit a splnit, aby dostaly razítko na kartičku
a následně s11 razítky vyrazily pro odměnu.
strana 1 4
Po celou dobu mohly děti dovádět na
skákacím hradu, trampolíně, čtyřkolkách nebo se
jen povozit na konících ze Zákup. Celé akci
přálo krásné slunečné počasí, takže malé
občerstvení v podobě zmrzliny, dortíku nebo
dalších pamlsků využila většina příchozích.
Tímto děkujeme městu Stráž pod Ralskem, že
akci finančně podpořilo z Grantového fondu
města. Také děkujeme PS Výři za spolupráci.
Těšíme se opět za rok.
Holky zMCéčka
- Paní Věře Volfové - ADAVE - POHÁRY, MEDAILEs.r.o., která se podílela na vyhotovení pasovacích dekretů pro malé čtenáře
- Skupině historického šermu GOLEM, jejíž rytíř
a hradní paní přišli prvňáčky pasovat
- Základní umělecké škole Stráž pod Ralskem a
paní učitelce Martině Vítkové, která připravila
malé muzikanty
- Paní Evě Husníkové, která dětem přečetla slib a
svými slovy uvolnila jejich napětí.
Miroslava Schlauchová,
vedoucí organizační složky MěKIC
varta
host varty
Karel Krůta - Na návštěvě u nejstaršího občana Stráže
červenec - srpen 2010
13. května oslavil své 92. narozeniny pan Karel
Krůta z Mimoňské ulice. Gratulovat za MěÚ
přišly - tomuto nejstaršímu občanovi Stráže
pod Ralskem - nejvyšší představitelky města:
paní Věra Reslová a paní Jitka Urbánková.
A ony také vytipovaly dnešního hosta Varty.
Zájmem oveškeré dění, aktivitou a výtvarnou
činností je pan Krůta doslova nadchl.
V dalších dnech kontaktuji pí Editu Ptáčkovou, dceru pana Krůty, a ta mi setkánísotcem zprostředkuje. Scházíme se 25. května, tři
dny před volbami (později přijde řeč ina ně).
Pan Krůta je ročník 1918, ročník konce 1. světové války, ročník Velké říjnové revoluce
vRusku, ale hlavně ročník vzniku samostatného československého státu. Pan Krůta je o 5
měsíců a 15 dní starší, než Československo!
Kde jste se narodil? - je moje první otázka.
Ve středních Čechách, vobci Krhanice, na okrese
Jílové. Asi 500 obyvatel měly Krhanice vté době.
Bydleli jsme vhájovně, na kraji obce ulesa.
Jaké školy jste vychodil?
Otec - hajný - byl přeložen do Čerčan. Obecnou
školu jsem vychodil v Čerčanech. V pěti letech
jsem prodělal dětskou obrnu, a tak jsem šel do
školy až o dva roky později. Měšťanku jsem vychodil vBenešově a také jednoroční nástavbový
kurz němčiny a psaní na stroji. Dva roky jsem
pak praktikoval u otce v lesním hospodářství.
Zdraví se zlepšovalo, ale lesnickou školu mi nedoporučili. Místo ní jsem byl poslán na Slo-
vensko na dvouletou dřevařsko - pilařskou školu
na úrovni nižší průmyslové školy. Po návratu
jsem našel uplatnění na lesní správě Křivoklát,
kde jsem bydlel na hradě ve služebním bytě. Tři
kilometry jsem to měl na státní pilu, kde jsem byl
adjunktem u správce. Potom přišla okupace…
Vzpomínky pana Karla by vydaly na román.
Prožil celou První republiku s tatíčkem Masarykem včele, 2. světovou válku, osvobození, nástup KSČ k moci i konec totality. Po otci zdědil
lásku k přírodě, ke stromům a dřevu obzvlášť.
Před válkou i po ní projezdil celé Československo, ať už po pilách za dřevem, za prací, nebo
za války po vesnicích za potravinami. A vneposlední řadě za láskou. Jeho žena byla Slovenka.
Prožili spolu dobré i zlé. Vychovali 3 dcery. Pádu
komunismu se dočkali ještě spolu. Paní Marie zemřela měsíc po Sametové revoluci. Přenesme se
ale do současnosti, do roku 2010.
Jaký je Váš denní program?
Vstávám v7. - 8. hodin, po ranní hygieně si udělám snídani. Nejčastěji bílou kávu a chleba smáslem nebo se sýrem. Potom si přečtu celý teletext,
nahrazuje mi noviny. Pak se přesunu kpracovnímu stolu a začnu něco tvořit. Abych se nenudil,
tak mne rodina zásobuje materiálem a já vystřihuji a lepím hrady a zámky nebo dělám plastikové
modely letadel z2. světové války nebo skládám
puzzle- i dost rozměrné obrazy (Hotové modely
zdobí obě místnosti, které pan Krůta obývá,
pokud je už nedaroval někomu z rodiny.). Průměrně pracuji tak 4-5 hodin. Podle únavy. Musím
šetřit oči. Vpoledne něco posvačím, obědvám až
po 4. hodině. Večeře je lehká, třeba jenom ovoce.
Na televizi se dívám, jen když mne něco zajímá.
Mám rád sport( fotbal, hokej), politiku a také
dokumenty o přírodě. Spát chodím po 23. hodině.
Sledujete politiku?
Ano, všechny meetingy, nevynechám nic z politických debat. Kvolbám jít nemohu, ale doufám,
že volební komisaři přijdou za mnou. Co nemám
rád u politiků, je osobní nevraživost, vzájemné napadání, závist. Koho budu volit, v tom mám
jasno,i když mám výhrady kněkterým politikům.
Ale jeden politik stranu nedělá a odmítat koalici
kvůli jednomu politikovi je blbost. Komunisty nemám rád, ale něco dělali dobře. Spoustu věcí
špatně, i kriminálních, ale k moci se už nevrátí.
Už jsme vyspělí, nejsme tak naivní, jako já vroce 1946 a další, co vstoupili do strany. Někteří
sledovali jen výhody a postup.
Co soudíte o dnešní mládeži?
Mládež je moc přechytralá, bere jí to hodně mládí. Počítače jsou dnes nezbytné - to uznávám vmnoha odvětvích průmyslu a vědy, ale přístup
kinternetu, jeho snadná dosažitelnost, není vždy
výhoda. A je tu nebezpečí jeho zneužití. Mne počítač nechytl, dal jsem ho vnučce.
Co vy a sport?
V mládí jsem hodně sportoval. Abych zesílil a
procvičil se (po obrně), měl jsem kolo i kopací
míč (to byla vzácnost, tehdy) a hodně kamarádů.
Na kole jsme jezdili do Prahy na fotbal (na Spartu i Slávii, na Viktorku, na Čechii Karlín). Lístek
stál 3 Kč pro děti, 6 Kč pro dospělé (to byl tehdy
oběd). Za 1. republiky také byli sportovní fanoušci. Byly i výstřelky, ale humorné. Dnešní fanoušky a jejich řádění odsuzuji. A co se mi také
nelíbí, je neúcta ke státním symbolům. Jako je
čmárání po vlajce. Ať si fanoušci napíšou své
město na transparent, ale ne na vlajku. Jako teď
naposled při MS vhokeji.
Ve vašich vzpomínkách se objevila Česká Lípa
i Jablonné v Podještědí, ale co vy a Stráž?
Přiznám se, že jsem se dlouho nechtěl stěhovat,
ale dnes jsem tu rád. Už 5 let bydlím v jednom
domě s dcerou, která žije ve Stráži už 25 let.
Stráž se mi velice líbí. Musím ocenit práci MěÚ,
jak se stará o čistotu města a o údržbu zeleně.
Byla osázena spousta krásných i cizokrajných
stromů, nové topoly. V Mimoni nechali kdysi
zbourat zámek na náměstí, ale tady ho zachránili.
Nová střecha zámku září do daleka.
Jak slouží zdraví?
Když tady s vámi mluvím, tak mne nic nebolí,
ale stačí udělat pár kroků ke stolu a ucítím bolest
v nohou. Mám artrózu v levém koleni, v levé
kyčli a vpravém rameni. Ale ruce jsou dobré a to
je hlavní. Jinak bych se nemohl věnovat své výtvarné činnosti.
Tak ať se vám tu líbí ještě dlouho! Přeji pevné
zdraví.
Ivana Bršlicová
Návrat lososa obecného do našich řek
Vážení přátelé a milovníci ryb, lososi byli vminulosti rybou, která měla své místo vříčním hospodářství. Připlouvali na naše území v celých hejnech
přes německou část Labe až do horních toků našich
řek a museli překonávat vzdálenosti přesahující
několik set kilometrů. První lososi se objevovali
v oblasti Litoměřic už brzy na jaře, v březnu a
dubnu. Obvykle to byly větší ryby, až 15kg těžké.
Vdůsledku lidských činností, zejména příčných
staveb na tocích a velkému znečištění vody byli zcela vyhubeni; poslední lososi byli v Labi zaznamenáni koncem 40. let minulého století. Od roku
1997 běží na území ČR projekt Losos 2000, který
vznikl ve spolupráci Českého a Německého rybářského svazu a jehož cílem je návrat lososů. Vrámci
tohoto projektu byla vybrána geneticky vhodná populace lososa obecného a v roce 1998 započalo
pravidelné jarní vysazování odchovaného plůdku do
varta
řek Kamenice, Chřibská Kamenice, Ploučnice a
Ohře. První úspěch se dostavil již vroce 2002, kdy
byl zaznamenán první návrat dospělých jedinců do
řeky Kamenice vČeském Švýcarsku.
Anyní se dostávám ktomu, jak pomáhá naše
organizace. Každý rok se do našeho chovného potoka vysazuje přibližně 50000 ks plůdku lososa.
Tento plůdek je ve velikosti 2-3cm a vnaší vodě
zůstává 2 roky. Po této době začne migrovat do
Severního moře. Zdůvodu kontroly tahu lososa a
jeho kondice seletos také uskutečnil kontrolní odlov. Tento odlov byl plně pod dohledem pracovníka z hospodářského oddělení ČRS
ing.Pavla Vrány. Odchytlo se 17 ks lososa ovelikostech 14 -18 cm. Bylo potvrzeno, že se jim
vnaší vodě líbí a že jsou ve skvělé kondici, aby
zvládli dlouhou cestu do Severního moře.
Závěrem bych chtěl dodat, že věřím ve zdárné
vybudování rybích přechodů kolem malých
vodních elektráren na dolním toku Ploučnice a my
se dočkáme toho, že budeme moci pozorovat tření
lososa v našem potoku. Také musím poděkovat
všem znaší organizace, kteří se podílejí na návratu
lososa, ať agregací před vysazováním, či přímo vysazováním plůdku. Bez jejich nadšení by nebylo
možné tento projekt úspěšně dokončit.
Martin Kozlík, hospodář MO Stráž p. R.
strana 1 5
tip na výlet
Bobří soutěsku najdeme mezi obcemi Verneřice a
Kravaře (zhruba 18 km západně od České Lípy).
Soutěskou teče stejnojmenný tzn. Bobří potok, který na začátku soutěsky (za Verneřicemi) tvoří
vodopády, největší zajímavost našeho putování.
Bobří soutěska u Kravař
červenec - srpen 2010
zKravař všechny atributy dobrodružství hodného
hochů od Bobří řeky: mizící značení - tu na
levém břehu, tu na pravém, strhané můstky a
lávky, kamenná mostní torza, popadané stromy,
chůze po kamení, ve vodě i bahnu...zkrátka nic
pro kočárky, cyklisty a vysoké podpatky. Ovšem
pokud se vydáme ze zmíněné silnice od Verneřic
pouze k vodopádům, těch 300 metrů se dá
zvládnout i na podpatcích bez problémů:-)
To můžeme začít vKravařích (popř. v Janovicích
- ušetříme si 2km po asfaltu), odkud se vydáme
po zelené turistické značce. Jelikož půjdeme proti
proudu, bude to překvapivě pořád mírně do kopce:-) Ale zpáteční cesta bude pak o to veselejší
sloupky, druhý, mnohem vyšší vodopád, najdeme
okousek níže na přítoku zpravé strany.
(celkem ujdeme tam izpět asi 10km). Druhá varianta je začít na silnici před Verneřicemi, odkud to
máme kvodopádům asi 300 metrů. Ale to by byla
myslím škoda, vzhledem k tomu, jakou povahu
cesta Bobří soutěskou má.
Při mé poslední návštěvě na podzim 2009 vykazovala trasa Bobří soutěskou po zelené
První vodopád je přímo na Bobřím potoce
kousek za čedičovou skálou s charakteristickými
A až budeme zpátky v Kravařích, můžeme
navštívit známou Víseckou rychtu s expozicí lidového bydlení.
Petr Pražák
Úspěšná sezóna žáků FK
Loňský postup z I.A třídy do přeboru Libereckého kraje znamenal v místním fotbalovém
klubu posun o veliký krok dopředu v prácismladými talenty. Zařadili jsme se tím vkraji
mezi klubysfotbalovou tradicí a výbornými výsledky s mládeží jako je FC Nový Bor, SK Semily, FKP Turnov, Slovan Frýdlant, FKBaumit
Jablonec, FK Jilemnice a další. Nutno říct, že
vnáročné soutěži žáci nezklamali a uspěli vroli
nováčka se ctí. Na dobře rozehranou podzimní
část soutěže navázali výbornými výkony ivjarní
polovině a v celkovém hodnocení obsadili nečekané, ale zasloužené 4. místo.
Mužstvo těžilo po celý rok především znedobytného domácího stadionu ve Stráži. Vždyť
potupnou „osmičku“ si odtud odvezl Slovan
Hrádek n. Nis. i Jiskra Mimoň. Snepopulárním
„búrem“ odjel Slovan Frýdlant, SK Semily,
Sokol Doubí, FK Košťálov. Nepořídily tady ani
N. Bor, SK Jilemnice, Desná. Ktomu se povedlo
přivézt několik bodů ze hřišť soupeřů a 4. místo
bylo na světě. Na tomto úspěchu se podíleli tito
hráči: Lahůlek, Ďurač, Košťál, Liška, Vítek, Matuška, Antonín, Špivák, Zelený, Libich, Majer,
Sedláček, Roll, Kotek, Štrba.
Kromě pochvaly hráčům patří poděkování
našim štědrým sponzorům, jež nám pomohli zajistit soutěž po materiální a finanční stránce, a to
zejména MěÚ Stráž, Mgr. Hlinčík Zdeněk, Svítek Julius, MUDr. Knejzlík Karel, Bartoš Pavel,
Vrba Lubomír a další.
Karel Knejzlík
strana 1 6
ŽEHLENÍ PRÁDLA A OBLEČENÍ
Ceník: 100 Kč/ hod, koš 250 – 300 Kč (v případě pravidelného využívání služeb sleva 1000 Kč/ 4 koše).
Ceník jednotlivých ks oblečení: Tričko 20 Kč Halenka 25 Kč Kalhoty 30 Kč Utěrka 5 Kč
Košile 30 Kč Povlečení polštář 20 Kč Povlečení deka 30 Kč
Možné určit ceny dohodou.
Vpřípadě zájmu volejte na tel.č. 723520551
varta
sport
červenec - srpen 2010
Rybářské závody 2010
Český rybářský svaz, místní organizace Strážp.R.,
uspořádala vsobotu 15. 5. 2010 Rybářské závody
na rybníku Velká Rašelina. Tyto závody se pořádají pro členy místního spolku a pozvané hosty
zokolních organizací a vletošním roce se závodů
zúčastnily iděti zrybářského kroužku.
Rybářských závodů se zúčastnilo 38 startujících závodníků. Po dvoukolovém zápolení a vyhodnocení dosažených úlovků byli soutěžící
oceněni poháry a hodnotnými cenami, převážně
rybářskými potřebami. Musím poděkovat za
sponzorský příspěvek města Stráž pod Ralskem,
díky kterému jsme mohli tyto hodnotné ceny pořídit. Soutěžilo se iopohár za největší rybu, který
získal p. Karel Coufal za kapra ovelikosti 57cm.
Na prvních třech místech se umístili:
1. Karel Coufal 420 bodů
2. Karel Mastný 231 bodů
3. Miroslav Staněk 222 bodů
I když nám počasí moc nepřálo a celkově ulovených ryb bylo méně, než se očekávalo, mohu si
dovolit říct, že všichni byli spokojeni. Tyto závody pořádáme každým rokem pro naše členy jako
poděkování za práci, kterou během roku vykonávají pro organizaci, a proto věřím, že příští rok
jich přijde ještě více než letos.
Také bych chtěl touto cestou poděkovat našim
ženám, které se celý den staraly oto, aby soutěžící
nehladověli, nežíznili a idíky jejich péči si spousta
znich odvezlo domů mnoho příjemných zážitků.
Martin Kozlík,
hospodář MO ČRS Stráž pod Ralskem
varta
Po roce další republika
3.6.2010 se vJablonném vPodještědí konalo krajské finále atletického čtyřboje. Zde startuje pouze
pět závodníků, první čtyřisnejvětším počtem bodů se započítávají do konečného součtu. Náročnější jsou tyto závody v tom, že každý
absolvuje 4 discipliny: 60m, skok daleký nebo vysoký, vrh koulí nebo hod míčkem a 1000m.
Stadion vJablonném je pro nás téměř domácí
prostředí, což se projevilo ina výkonech. Naše pětice atletů si v průběhu celých závodů udržovala
malý náskok na zbylé školy a ovýsledku měl tedy rozhodnout závěrečný běh na 1000m. Kluci ho
zvládli a 1. místem si po roce opět zajistili postup
do republikového finále, kde se utkají s vítězi
ostatních krajů ČR.
Za pozornost stojí výkony Marka Kulhánka.
Ve skoku vysokém a ve sprintu na 60m obsadil
v jednotlivcích druhá místa a vrh koulí dokonce
vyhrál. Svým bodovým součtem se stal nejlepším čtyřbojařem Libereckého kraje.
O republikovém finále, které se koná 18. –
19.6. v Šumperku, se budete moci dočíst příště.
Doufejme, že naši borci minimálně naváží na
loňské výkony (4.místo vrepublice).
Mgr.Robin Horáček
Nejúspěšnější škola v kraji
Koncem května a začátkem června čekala naše atlety dvě krajská finále.
27. 5. se v Turnově na stadionu Ludvíka
Daňka sešlo nejlepších osm družstev ve čtyřech
kategoriích zLibereckého kraje. Soutěžilo se vatletických disciplinách opohár rozhlasu a strážská
škola se se třemi týmy stala nejúspěšnější, co se týká obsazení. Do krajského finále se probojovali
starší chlapci (1.místo v okresním finále), starší
dívky (2. místo v OF) a mladší chlapci (1. místo
v OF). Konkurence byla veliká, a to hlavně díky
zařazení sportovních škol, které do letoška měly
vlastní kategorii.
Počasí nebylo ideální a závody musely být
dokonce kvůli prudkému dešti asi na 45 min. přerušeny. Vprůběhu celých závodů se všechna naše
družstva pohybovala průběžně okolo 3. místa. Medailovou pozici si ale bohužel dokázali udržet pouze starší chlapci. Druhým místem tak potvrdili
dlouhodobé dobré výsledky. Zároveň to iposílilo
naše naděje v dalším krajském finále, do kterého
naši starší chlapci postoupili.
Pohár rozhlasu tedy skončil velmi dobrým výsledkem pro strážskou školu:
Starší chlapci – 2. místo (28. vcelorepublikovém
pořadí)
Starší dívky – 4. místo ( !27.! a součtem bodů
5484 náš nejlepší výsledek vtéto kategorii)
Mladší chlapci – 5. místo (45.místo) – do soutěže
vstoupilo přes 1000 škol vcelé republice.
Zajímavé bylo sledovat ijednotlivce, někteří svými výkony přispěli velkou měrou ke kvalitě závodů. Anna Czichoňová obsadila ve skoku
vysokém výkonem 151cm 1. místo vkategorii st.
žákyň. Velmi dobře se uvedl Karel Knejzlík, který skončil 2. vběhu na 60m ina 1000m vml. žácích. Kvalitní výkony předvedli i naši starší
chlapci: Marek Kulhánek – 2. ve vrhu koulí
(12,62m) a 3. ve skoku vysokém, stejně jako Ondra Šúchal (oba skočili 162cm) a 3. skončil také Jakub Kadlec vběhu na 1500m (4:53,57).
Mgr.Robin Horáček
strana 1 7
kultura
červenec - srpen 2010
Program na červenec a srpen
informace na tel. : 487851388, 603788898
e-mail: kino. [email protected] cz http: www. kinostraz. cz
PROSTOROVÝ ZVUK DOLBY SURROUND
1.7.Čt – 2.7.Pá – vždy ve 20.00
/148 min. /74+1/titulky/příst. 12+/
ROBIN HOOD
USA. V řadách vojsk krále Richarda hájil problematickou čest Anglické koruny
13. století i bezejmenný lučištník Robin (Russell Crowe). Ten se stane očitým
svědkem smrti krále při obléhání francouzského hradu a spolu s několika kumpány
se rozhodne na vlastní pěst dostat se po letech trmácení světem co nejrychleji domů, do Anglie... Režie Ridley Scott. V hl. rolích Russell Crowe a Cate Blanchett.
4.7.Ne – 5.7.Po – vždy ve 20.00
/116 min. /69+1/titulky/přístupný/
PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU 2D
USA. Akční dobrodružný velkofilm, který se odehrává v tajuplné Persii. Rozpustilý
princ Dastan (Jake Gyllenhaal) je v něm nucen spojit své síly s tajemnou princeznou Taminou (Gemma Arterton) a společně se pokusit porazit temné síly v honbě
za prastarou dýkou, která je schopna ovládat Písky času - dar bohů, s jehož pomocí
lze vracet čas a tomu, kdo ho vlastní, umožňuje vládnout celému světu...
8.7.Čt – v 18.00 a 20.00
/97 min. /74+1/dabing/příst. /
JAK VYCVIČIT DRAKA
USA. Tvůrci chlupaté Kung Fu Pandy a zeleného zlobráka Shreka se tentokrát
rozhodli pro podívanou, která je ve všech ohledech poněkud drsnější. Jejich
nejnovější dobrodružství se odehrává na drsném Severu, který obývají ještě
drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější...
11.7.Ne – 12.7.Po – vždy ve 20.00
/118 min. / 79+1/česky/přístupný 12+/
ŽENY V POKUŠENÍ
ČR. Komedie Jiřího Vejdělka - více v srpnovém programu.
15.7.Čt – v 18.00 a 20.30
/142 min. / 79+1/titulky/přístupný 12+/
SEX VE MĚSTĚ 2
USA. Zábava, móda, přátelství – nejen toto všechno znovu přináší film, ve kterém se vrací Carrie, Samatha, Charlotte a Miranda. Poznejte jejich životy a lásky
po dvou letech. Tentokrát v podobě úžasného dobrodružství plného slunce, které
čtveřici žen smete přímo z New Yorku do jednoho z nejluxusnějších exotických
míst… V hlavních rolích: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis...
18.7.Ne – 19.7.Po – vždy ve 20.00 /100min. / 74+1/titulky/přístupný 12+/
IRON MAN 2
USA. Pokračování příběhu excentrického milionáře, který se z obchodníka se
zbraněmi proměnil v autoritu, která v kovovém brnění chrání svět před zlem.
Hrají Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. Sam Rockwell, Mickey Rourke
22.7.Čt – 23.7.Pá – vždy ve 20.00 /116 min. / 79+1/česky/přístupný/
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
ČR. Komedie Zdeňka Trošky - více v srpnovém programu.
25.7.Ne – 26.7.Po – v 18.00 a 20.00 /105min/ 74+1/česky/přístupný/
Dobrodružný rodinný příběh Jana Svěráka...
KUKY SE VRACÍ 2D
ČR. Šestiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze “zdravotních důvodů“ musí pryč i jeho oblíbená hračka - růžový medvídek Kuky. Když maminka vyhodí Kukyho do
popelnice, začne pracovat Ondrova fantazie, v níž prožívá medvídkovy příběhy
v neznámém přírodním světě. V kombinaci hraného a animovaného příběhu hrají
Zdeněk Svěrák, Jiří Macháček, Petr Čtvrtníček, Pavel Liška, Oldřich Kaiser...
...
Promítání v letním kině na zámku ve Stráži p. R. 28.7. – 1.8. vždy po setmění
28.7.St
BOBULE
/90 min. /49+1/česky/přístupný/
ČR. Letní melancholická komedie o dvou kamarádech, kteří pochopí, že nejen
u moře se dá prožít fantastická dovolená. Hrají: Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer,
Tomáš Matonoha, Václav Postránecký, Lubomír Lipský, Tereza Voříšková a další.
29.7.Čt /85 min. /49+1/dabing/přístupný/
MADAGASKAR
USA. Hlavními hrdiny animovaného příběhu jsou čtyři rozmazlená zvířátka
z newyorské ZOO: lev Alex, hrošice Glorie a žirafa Melman se vydávají do
newyorských ulic za zebrou Martym, čímž odstartují řetězec jen těžko uvěřitelných událostí, které je přivedou až na pobřeží exotického ostrova Madagaskar.
30.7.Pá – 20.00
Vstupné 120, DRUHÁ TRÁVA A ROBERT KŘESŤAN
Koncert přední bluegrassové skupiny.
31.7.So
/88 min. /49+1/dabing/přístupný/
SHREK
USA. Shrek, zelený obr, se vydává vysvobodit krásnou princeznu Fionu. Na
cestách za záchranou princezny čeká Shreka mnoho dobrodružství ale také nebezpečných nástrah...
1.8.Ne
/115min. /49+1/česká verze/přístupný/
LÍBÁŠ JAKO BŮH
ČR. Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži – to jsou motory komedie,
poháněné pošetilostmi, sebeiluzemi i sny, kterým podléhají zamilovaní, nemilovaní i žárliví… Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška a další.
strana 1 8
5.8.Čt – 6.8.Pá – vždy ve 20.00
/117 min. / 74+1/titulky/příst. 12+/
A - TEAM
USA. Velkolepá akční komedie, plná honiček, vtípků, digitálních triků vychází z
populárního seriálu z osmdesátých let The A-Team, jehož autorem byli Frank
Lupo a Stephen J. Cannell. V hlavních rolích Bradley Cooper, Liam Neeson,
Sharlto Copley, Quinton 'Rampage' Jackson, Jessica Biel, Patrick Wilson...
8.8.Ne – 9.8.Po – vždy v 18.00 a 20.00 /92 min. / 69+1/dabing/přístupný/
Bláznivá rodinná komedie v českém znění...
CHLUPATÁ ODPLATA
USA. Dan Sanders (Brendan Fraser) se kvůli práci přestěhuje i s rodinou z
Chicaga do oregonských lesů, kde má dohlížet na stavbu zdánlivě ekologického
projektu. Zpočátku si myslí, že největším problémem pro něj budou zhýčkaná
manželka (Brooke Shieldsová) a pubertální syn (Matt Prokop), jenž má z přírody
panickou hrůzu. To ovšem ještě netuší, že se kvůli své nové funkci stal
nepřítelem č. 1 pro všechna místní zvířata, která se nehodlají svého domova
vzdát bez boje! Divoká stvoření z místních lesů ztrpčují Danovi život na každém
kroku. Ničí jeho práci, rodinný život i oblečení...
12.8.Čt – ve 20.00
/105 min. / 69+1/titulky/přístupný/
DOPISY PRO JULII
USA. Romantická road movie po krásné Itálii, plná slunce, vinic a lásky. Mladá
Američanka najde ve Veroně, městě, kde Romeo potkal Julii, dopis adresovaný
právě bájné Julii a žádající radu v otázce mladé beznadějné lásky. Dopis je z roku
1957. Rozhodne se na něj odpovědět a nastartuje poetickou jízdu italskou
krajinou za nadějí s velmi zvláštní posádkou. V hlavních rolích se představí
Amanda Seyfried, dcera Meryl Streep z hitu Mamma Mia!, oscarová Vanessa
Redgrave a Gael García Bernal...
15.8.Ne – 16.8.Po – vždy ve 20.00 /116 min. / 79+1/česky/přístupný/
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
ČR. Komedie Zdeňka Trošky podle stejnojmenného bestselleru Miloslava
Švandrlíka. ...Mladý lékař Čeněk Dobešek pracuje v pražské nemocnici na
interně a žije v bytě se svou manželkou a její matkou. Ve složitém propletenci
jejich vztahů bezkonkurenčně dominuje rázná tchyně Marie Košvancová, která si
pro svou atraktivní, ziskuchtivou a vypočítavou dceru vždycky přála prvotřídní
partii, nejlépe lékaře, zámožného, úspěšného a váženého...Hrají: Jaroslav Šmíd,
Eva Holubová, Markéta Plánková, Alžběta Stanková, Bob Klepl...
19.8.Čt – v 18.00 a 20.00
/118 min. / 79+1/česky/příst. 12+/
ŽENY V POKUŠENÍ
ČR. Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho
dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud
milující a milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy
bezradně stojí na prahu nového života. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce
oporou, zároveň se však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky.
Pomocnou ruku nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá herečka, která
na všechny situace aplikuje svéráznou školu života.Hrají: Eliška Balzerová,
Lenka Vlasáková, Vojtěch Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach a další...
22.8.Ne – 23.8.Po – vždy v 18.00 a 20.00
/92 min. / 74+1/česky/přístupný/
Premiéra dalšího pokračování příběhů zeleného zlobra...
SHREK: ZVONEC A KONEC
USA. Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour
v botách a mnohem zmatenější Oslík. A království Za sedmero horami vzhůru
nohama. Na svědomí to má Shrek, který vypustil do světa jedno velmi
nerozumné přání...
26.8.Čt – 27.8.Pá – vždy ve 20.00
/110 min. / 79+1/česky/přístupný/
MAMAS & PAPAS
ČR. Příběh filmu tvoří mozaika osudů několika manželských či partnerských
dvojic, které v určitém zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného,
vytouženého nebo zmařeného rodičovství. Záměrem scenáristky a režisérky
Alice Nellis je ukázat pomocí souběžného vyprávění několika příběhů, že
problém moderního rodičovství je širší a hlubší než konkrétní situace kterékoliv
jednotlivé postavy...Dále hrají Petr Franěk, Filip Čapka, Zuzana Čapková...
29.8.Ne – 30.8.Po – vždy v 18.00 a 20.00 /109 min. / 69+1/česky/přístupný/
Johnny Depp ve fantaskní podívané Tima Burtona...
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
USA. Alenku Kingsleyovou čeká zážitek, na který hned tak nezapomene. Když ji
na viktoriánské zahradní slavnosti požádá o ruku Hamish, bohatý, ale přihlouplý
syn lorda a lady Ascotových, sebere se a uteče pryč. Vydá se za Bílý králíkem ve
vestě a s kapesními hodinkami, kterého uvidí pospíchat po louce...
Připravujeme na září: Twilight sága: Zatmění, Kájinek a další. . .
VARTA
- zpravodaj města Stráž pod Ralskem. IČO 260 967.
Vydávání povoleno MK ČR E 1 2228. Měsíčník. Náklad 700 výtisků.
Vychází 30.b6.b201 0. Redakční rada: Karel Huml (šéfredaktor),
Michaela Hylská, Petr Pražák, Ivana Bršlicová, Barbora Balvínová.
Příjem příspěvků na infocentru nebo na [email protected] . Zasílané
příspěvky musí obsahovat jméno a adresu autora (na žádost nemusí být
zveřejněno). Nezveřejněné příspěvky budou otištěny v příštím vydání. Adresář
přispěvatelů je k dispozici na IC. Veškerá inzerce je placená dle daného
ceníku. Vytiskla Tiskárna Irbis, Liberec. Uzávěrka příštího čísla je 1 6. 8. 201 0.
varta

Podobné dokumenty

Rohatecká obec 2/2009

Rohatecká obec 2/2009 kříž je opravdu v havarijním stavu a tak si, jak bylo v úvodu řečeno vysloužil při hodnocení pětku. Některé obce mají zapsaných pa− mátek hodně, některé naopak žádné. Má−li však obec památky histor...

Více

Kalendář - APIC - agrární poradenské a informační centrum

Kalendář - APIC - agrární poradenské a informační centrum Podrobné informace o akcích můžete před termínem jejich konání získat prostřednictvím webové aplikace na adrese www.kalendar-akci-lk.cz. Aktivity z ekologické výchovy pořádáme ve spolupráci s nezis...

Více

GLOSY Z RADNICE Hornické město Stráž

GLOSY Z RADNICE Hornické město Stráž Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Více

Využijte úvěry v AKCI, která potrvá jen do konce roku

Využijte úvěry v AKCI, která potrvá jen do konce roku příštích dvanácti měsíců bude platit 5 250 Kč. „Potřebovali jsme ten byt okamžitě. V takovém případě se vám jeví být podobná částka po-

Více

Zpravodaj obce Baška

Zpravodaj obce Baška mostu pro motorová vozidla přihlásit na jinou školu, aby to škole oznámili v co nejkratším termínu z důvodu konečného zpracování organizace školy ve školním roce

Více