třída M4.A, Management cestovního ruchu

Komentáře

Transkript

třída M4.A, Management cestovního ruchu
Střední škola managementu a služeb s.r.o., 149 00 Praha 4, Schulhoffova 844
Třída: M4.A Management cestovního ruchu
Školní rok: 2015/2016
Maturitní témata z ekonomiky a cestovního ruchu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Ekonomické systémy a základní ekonomické pojmy. Charakteristika CR, základní pojmy.
Trh a jeho zákony. Služby cestovního ruchu.
Podnikání, podnikatel. Postavení a funkce cestovních kanceláří.
Podnikání fyzických osob. Produkt cestovní kanceláře.
Podnikání právnických osob. Marketingový mix služeb – výrobek, cena, propagace, distribuce, lidé, balíky služeb.
Majetková struktura podniku. Marketingový mix služeb – výrobek, cena , propagace, distribuce, spolupráce,
program.specifikace)
Odpisování dlouhodobého majetku. Doprava v cestovním ruchu.
Kapitálová struktura podniku. Průvodcovské služby – povinnosti průvodce při přípravě na zájezd.
Zásobovací činnost podniku. Cestovní náhrady při služební cestě.
Výnosy, náklady a hospodářský výsledek podniku. Průvodcovské služby během zájezdu a po skončení zájezdu
Personální činnost podniku. Peněžní služby v cestovním ruchu.
Odměňování za práci. Pojišťovnictví – základní pojmy.
Vztahy mezi podnikem a jeho okolím. Pojištění v cestovním ruchu
Daňový systém – přímé daně. Služby venkovského CR.
Daňový systém – nepřímé daně. Ostatní formy CR.
Sociální a zdravotní pojištění. Specifické formy CR – CR dětí a mládeže a seniorský CR.
Finanční trh – peněžní trh. Lázeňský CR.
Finanční trh – kapitálový trh. Kongresový CR.
Centrální banka. Podnikání ve stravování.
Obchodní banky. Podnikání v hotelnictví
Pojišťovnictví. Organizace práce v ubytovacích zařízeních – úsek front office
Národní hospodářství. Organizace práce v ubytovacích zařízeních – úsek housekeeping.
Cena, inflace, nezaměstnanost. Řízení stravovací činnosti hotelového a restauračního podniku.
Evropská unie. Organizační struktura hotelového provozu a management hotelu.
Zahraniční obchod. Kontrolní orgány v CR a jejich působnost
Maturitní témata z managementu, marketingu a práva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Marketing – základní pojmy; základní podnikatelské koncepce. Právo a jeho tvorba v ČR.
Marketingový informační systém. Základní právní pojmy – právní řád, právní osobnost, právní odpovědnost.
Marketingový informační systém (metoda šetření, dotazník). Ústavní právo.
Analýza marketingového okolí. Právní instituce.
Proces rozhodování kupujícího. Věcná práva k věcem vlastním.
Situační analýzy. Duševní vlastnictví – autorská a průmyslová práva.
Výběr a vlastnosti médií. Dědické právo.
Marketingový mix – výrobek. Věcná práva k věcem cizím.
Marketingový mix – výrobek (výrobková politika,vývoj a zavádění nových výrobků). Smluvní typy v občanském zákoníku.
Marketingový mix – cena. Pracovní poměr - druhy, způsoby vzniku a skončení.
Marketingový mix – distribuce. Pracovní doba a doba odpočinku, dovolená na zotavenou.
Marketingový mix – propagace. Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu.
Marketing služeb – marketingový mix, vlastnosti služeb. Rodinné právo.
Management – I. etapa vývoje managementu. Systém práva v Evropské unii.
Management – II. – IV. etapa vývoje managementu. Živnostenské právo.
Management a manager. Daňové právo.
Manažerská funkce – plánování. Právní formy obchodních společností.
Manažerská funkce – organizování. Závazkové právo – obsah, vznik, zajištění a zánik závazků.
Personální management – plánování, získávání a výběr pracovníků. Právní úprava kupní smlouvy v občanském zákoníku.
Personální management - hodnocení, odměňování, vzdělávání pracovníků. Právní úprava smlouvy o dílo v občanském
zákoníku.
Personální management – personální agendy, péče o pracovníky, kolektivní vyjednávání. Právní úprava smluv o přepravě a
smluv v peněžnictví.
Vedení pracovníků. Právní úprava smlouvy o skladování, smlouvy o úschově a smluv příkazního typu.
Manažerská funkce – kontrola. Cenné papíry – třídění, směnky, šeky.
Komunikace v podniku. Trestní právo hmotné.
Manažerské rozhodování. Trestní právo procesní.
Střední škola managementu a služeb s.r.o., 149 00 Praha 4, Schulhoffova 844
Třída: M4.A Management cestovního ruchu
Školní rok: 2015/2016
Maturitní témata z anglického jazyka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
The Czech Republic
Prague
The United Kingdom
The USA
Sports in the English speaking countries
Place(s) I would like to visit in the English speaking countries
Food in the English speaking countries
Festivals and holidays in the English speaking countries
My favourite English book/film
My favourite English speaking person/people
Australia/New Zealand
Canada
London
Famous British and American cities
My favourite British or American writer
Festivals in the Czech Republic
Important person/people in my life
Means of transport/Me and travelling
Culture life/Me and culture
Mass media
Shopping
Applying for a job/at the recruitment agency
Work and jobs/people and workplaces
Fashion and lifestyle
My future career
Maturitní témata z německého jazyka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Unsere Familie, mein Lebenslauf
Meine Freizeit und mein Alltag, Hobbys
Kleidung und Mode
Guten Appetit, im Restaurant, mein Leibgericht
Unsere Wohnung, meine zukünftige Wohnung, Wohnkultur
Mein Tagesablauf
Sport im Leben des modernen Menschen
Reisen und Verkehr, Ferien, Urlaub
Einkäufe, Geschäfte, Dienstleistungen
Wetter, Jahreszeiten, wichtige Tage im Verlauf des Jahres
Gesundheitswesen, beim Arzt, gesunde Lebensweise, Kurorte
Schule und Studium, meine Zukunftspläne
Jugendliche heute, Charakteristik, meine Freunde
Deutschsprachige Länder
Die BRD - unser Nachbarland
Österreich - ein beliebtes Reiseziel
Interessantes über die Schweiz
Große Städte im deutschsprachigen Raum
Literatur im deutschsprachigen Gebiet
Kulturleben in den deutschsprachigen Ländern
Unsere Republik als Urlaubsland
Spaziergang durch Prag
Kulturleben, meine kulturellen Interessen
Meine Lektüre, in der Bibliothek
Was möchtest du dem Ausländer bei uns zeigen
Střední škola managementu a služeb s.r.o., 149 00 Praha 4, Schulhoffova 844
Třída: M4.A Management cestovního ruchu
Školní rok: 2015/2016
Maturitní témata ze španělského jazyka
1. Identificación personal: descripción física y de carácter.
2. Familia y actividades familiares: vacaciones de verano e invierno.
3. Hogar y vivienda: domicilio y sus alrededores. Mi ciudad o pueblo.
4.Hogar y vivienda: hogar y tareas del hogar. Tipos de vivienda. Alquilar vivienda.
5.Vida cotidiana: Ritmo diario español. Costumbres cotidianas checas.
6. Educación y enseñanza: estudios y enseñanza. Nuestra escuela. Estudios universitarios.
7. Educación, enseñanza y sociedad: Las lenguas de España. El español en el mundo.
8. Tiempo libre: Deportes generales. Deportes en mi ciudad.
9. Tiempo libre: arte y cultura. Cine hispano. Mi película favorita.
10. Tiempo libre: aficiones, acontecimientos sociales. La corrida de toros.
11. Tiempo libre: Un paseo por Praga. Monumentos praguenses. Puntos de interés.
12. Relaciones interpersonales y la sociedad multicultural: La población de América Latina.
13. Relaciones interpersonales: Personajes del mundo hispano.
14. Viajes: vacaciones y excursiones. Viajando por España.
15. Viajes y transporte: Transporte público en Madrid y Praga.
16. Viajes: Barcelona y sus alrededores – lugares de interés, centros turísticos.
17. Alimentación y la dieta sana: La cocina española. La dieta mediterránea.
18. Gastronomía: Restauración - tipos de servicios gastronómicos.
19. Compras y estilo de vida: tiendas, centros comerciales. Moda y estilos. Compras por internet.
20. Servicios: Medios de comunicación- Redes sociales, Internet.
21. Servicios y estilo de vida: Turismo. En la agencia de viajes.
22. Sociedad: Costumbres, fiestas y tradiciones. Fiestas y tradiciones hispanas.
23. Sociedad: La vida en la sociedad actual: ventajas,desventajas.
24. Geografía y naturaleza: Andalucía. Ciudades importantes. Lugares de interés.
25. Geografía y naturaleza: Ciudades de América Latina.

Podobné dokumenty