Seznam učebnic Lyceum 1

Komentáře

Transkript

Seznam učebnic Lyceum 1
Seznam učebnic ZL
1. ročník
školní rok 2015/2016
Český jazyk:
Komunikace v českém jazyce pro SŠ – učebnice a pracovní sešit
Literatura pro 1. roč. SŠ – učebnice a pracovní sešit
(Didaktis, bude se objednávat společně na začátku školního roku,
předpokládaná cena 647,- Kč + cena? pracovního sešitu Komunikace)
Cizí jazyk I: AJ
Maturita Solutions 2nd edition Pre-Intermediate Student´s Book Czech
Edition
Maturita Solutions 2nd edition Pre-Intermediate Workbook + Audio CD
Czech Edition
(bude se objednávat společně na začátku školního roku)
Cizí jazyk II: NJ
Genau! 1
Dějepis:
Dějepis pro SOŠ – P. Čornej
Matematika:
Matematika pro SŠ – 1. díl – pracovní sešit
Matematika pro SŠ – 2. díl – pracovní sešit
(Didaktis, bude se objednávat společně na začátku školního roku,
předpokládaná cena 260,- Kč)
Fyzika:
Fyzika pro gymnázia - Mechanika – Bednařík
Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika - Bartuška
Chemie:
Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. díl - Mareček
Biologie:
Biologie pro gymnázia – Jelínek Jan
Latinský jazyk:
Latina pro střední školy se zdravotnickým zaměřením – úvod do latinské
terminologie - Seinerová (Fortuna)
Stručný lékařský slovník – pouze doporučujeme
Výchova ke zdraví: Výchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy – Čevela, Čeledová (Grada)
Seznam učebnic ZL
2. ročník
školní rok 2015/2016
Český jazyk:
Komunikace v českém jazyce pro SŠ – učebnice a pracovní sešit
Literatura pro 2. roč. SŠ – učebnice a pracovní sešit
(Didaktis, bude se objednávat společně)
Cizí jazyk I: AJ
Maturita Solutions 2nd edition Pre-Intermediate
(učebnice a pracovní sešit)
Cizí jazyk II: NJ
Genau! 1
Dějepis:
Dějepis pro SOŠ - Čornej
Občanská nauka: Matematika:
Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 1. a 2. díl – Calda (dobrovolně)
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (zelená) - Hudcová (povinně)
Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy - Janeček (povinně)
Fyzika:
Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění – Lepil
Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus - Lepil
Chemie:
Chemie pro čtyřletá gymnázia – 1. + 2. díl - Mareček
Biologie:
Somatologie – učebnice - Rokyta
Zeměpis:
-
Psychologie:
Psychologie 1. díl – Kelnarová (Grada)
Psychologie a komunikace pro ZA 4. roč. – Kelnarová (Grada)
První pomoc:
První pomoc pro SZŠ – Beránková, Fleková, Holzhauserová
Seznam učebnic ZL
3.ročník
Školní rok 2015/2016
Český jazyk:
Český jazyk a komunikace pro SŠ 3. – 4. díl – učebnice a pracovní sešit
Literatura pro 3. roč. SŠ – učebnice a pracovní sešit
(Didaktis)
Cizí jazyk I: AJ
New Headway Intermediate THIRD EDITION (učebnice a pracovní
sešit)
Cizí jazyk II: NJ
Genau! 2
Občanská nauka: Matematika:
Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU 3.díl – Calda (dobrovolně)
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (zelená) - Hudcová (povinně)
Sbírka úloh pro SŠ – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy –
- Janeček (povinně)
Fyzika:
Fyzika pro gymnázia – Optika – Lepil
Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta – Štoll
Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity – Bartuška
Fyzika pro gymnázia – Astrofyzika – Macháček
Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů – Rosina
Biofyzika 1 a Biofyzika 2 – Rosina (doplněk učiva pro SZŠ)
Chemie:
Chemie pro čtyřletá gymnázia – 2. + 3. díl - Mareček
Biologie:
Biologie pro gymnázia – Jelínek Jan
Zeměpis:
-
Psychologie:
Psychologie 1. díl – Kelnarová (Grada)
Psychologie 2. díl – Kelnarová (Grada)
Osobnostní vých.: Psychologie a komunikace pro ZA 4. roč. – Kelnarová (Grada)
Klinická prop:
Klinická propedeutika pro SZŠ – Novotná, Uhrová, Jirásková
Oše. prop.:
Ošetřovatelství I – Rozsypalová, Šafránková
Seznam učebnic ZL
4. ročník
Školní rok 2015/2016
Český jazyk:
Český jazyk a komunikace pro SŠ 3. – 4. díl – učebnice a pracovní sešit
Literatura pro 4. roč. SŠ – učebnice a pracovní sešit (Didaktis)
Cizí jazyk I: AJ
New Headway Intermediate THIRD EDITION (učebnice a pracovní
sešit)
Cizí jazyk II: NJ
Genau! 2
Občanská nauka: Matematika:
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a SOU a nástavbové studium (zelená) –
- Hudcová – povinně
Analytická geometrie – Kočandrle, Boček – dobrovolně
Fyzika:
Fyzika pro gymnázia – Optika – Lepil
Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta – Štoll
Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity – Bartuška
Fyzika pro gymnázia – Astrofyzika – Macháček
Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů - Rosina
Biofyzika 1 a Biofyzika 2 – Rosina (doplněk učiva pro SZŠ)
Chemie:
Chemie pro čtyřletá gymnázia – 3. díl – Mareček
Biologie:
Biologie pro gymnázia – Jelínek Jan
Ekonomika:
-
Psychologie:
Klinická prop.:
Psychologie 1. díl – Kelnarová (Grada)
Psychologie 2. díl – Kelnarová (Grada)
-

Podobné dokumenty

zdravotník ZZA - STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA

zdravotník ZZA - STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA NEJEDLÁ M., SVOBODOVÁ H., ŠAFRÁNKOVÁ A., Ošetřovatelství I.-II. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ve znění 148/2004 Sb.- nejdůležitější právní normy

Více

kurz ZNZZ

kurz ZNZZ Mgr. Taťána Janíková, Mgr. Taťána Janošová, Mgr. Renata Matysová, MUDr. Marie Nejedlá, Mgr.Hana Šebková, Mgr. Jiřina Šíbová, Alena Venderová

Více

4. ročník

4. ročník Seminář z latiny Seminář z latiny je určen zejména pro maturanty a pro zájemce o studium humanitních předmětů, ve kterých je odkaz na znalosti latinského jazyka. Náplň semináře:  Opakování gramati...

Více