Pozvánka na závěrečnou slavnost

Komentáře

Transkript

Pozvánka na závěrečnou slavnost
PROJEKT PODPORY PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ
Závěrečné slavnostní vyhlášení vítězů 2015/2016
Kdy: neděle 26.6.2016, 18:00
Kde: zámek Židlochovice
Proč: slavnostní setkání starosty města se studenty gymnázia, kteří uspěli v Projektu podpory
přírodovědných předmětů a dále vyhlášení a předání hlavní ceny za školní rok 2015/2016
Pozvaní: nejúspěšnější studenti společně s rodiči (obdrží papírovou pozvánku i pozvánku přes Bakaláře)
 Prima (4):
o Čaněk Viktor
o Ondryhalová Jitka
o Dvořák Roman
o Rabovský Vojtěch
o Hodinský Petr
o Remešová Alžběta
 Kvinta (3):
o Procházka Jan (S)
o Felcmanová Adéla
 Sekunda (3):
o Kříž Daniel
o Procházková Ivona
o Procházka Michael
o Nekvapil David
 Sexta (5):
o Večeřová Barbora
o Singerová Tereza
 Tercie (3):
o Šedová Michaela
o Šípek Patrik
o Kiowský Filip
o Valnohová Aneta
o Hroudný Jan
o Šuba David
 Septima (4):
 Kvarta (5):
o Ošmera Martin
o Hodovský Pavel
o Vávra Václav
o Hochmannová Veronika
o Žák Štěpán
o Houzarová Maria - Luisa
o Blümelová Adéla
Svou účast potvrďte (tj. zašlete informaci, zda dorazíte a kolik Vás bude i rodinnými příslušníky) na
[email protected] nejpozději do čtvrtka!
Hana Vybíralová, koordinátorka projektu