Terče pro suché kladení dlažby

Komentáře

Transkript

Terče pro suché kladení dlažby
Technický list
číslo: 471
datum aktualizace: 15.08.2013
[email protected]
www.rvtrading.cz/doplnky/471t.pdf
RV trading, spol. s r.o.
161 00 Praha 6 – Ruzyně, U Prioru 1 / 804
telefon: 224 313 600, 224 314 509
mobil: 602 48 48 33, fax: 224 310 396
www.rvtrading.cz
Terče pro suchou pokládku dlažby
podlahový rošt pro teracovou, betonovou nebo kamennou dlažbu
1120/4 terč
pro spáru dlažby 4 mm
průměr 157 mm
výška 15 mm
1121/3 podložka
pro obě spáry
průměr 158 mm
výška 3 mm
1120/6 terč
pro spáru dlažby 6 mm
průměr 157 mm
výška 15 mm
1121/1 podložka
pro obě spáry
průměr 156 mm
výška 1 mm
Popis výrobku
Použití
Terče pro suché kladení dlažby vytvářejí svým rozmístěním pod dlažbou podlahový
rošt. Terče a podložky jsou určeny pro suché kladení teracové, betonové nebo
kamenné dlažby za účelem zpochůznění zaizolovaného povrchu střech, teras, lodžií,
dvorů a podobných ploch. Takto je možné dlažbu přímo položit na netuhé vrstvy
střešního pláště. Na hydroizolační vrstvu ploché střechy není potřeba krycí betonová
mazanina a maltové lože pod dlažbu. Chůze po takto položené dlažbě je velmi plynulá
s měkkým došlapem. Nedochází ani k bočním pohybům dlaždic.
Výhody
•
•
Dlouhá životnost, snadná údržba, jednoduché položení, výměna dlaždic i čištění.
•
Nižší náklady na pořízení - není potřeba krycí betonová mazanina a maltové lože
pod dlažbu.
Pod dlažbu je možno uložit také zapuštěné střešní vpusti pro odvod dešťové vody.
•
Vyrovnání spádu podloží pro odvedení dešťové vody, vyrovnání případné nerovnosti
povrchu.
Údaje o výrobku
Materiál, odstín
Polypropylén, tmavě šedý až černý
Balení
kód výrobku
1120/4
1120/6
1121/1
1121/3
stavební výška
15 mm
15 mm
1 mm
3 mm
v kartonu
200 ks
200 ks
1 000 ks
400 ks
na paletě
6 000 ks
6 000 ks
30 000 ks
19 200 ks
Skladování
Skladujte v suchu při teplotě -20 až +40 °C.
Mechanické / Fyzikální vlastnosti
Tlak naměřený před destrukcí
Vzorky vystavené cyklickému zmrazování a rozmrazování
Vzorky vystavené dlouhodobému působení
Vzorky nevystavené žádnému působení
49,7 kN
49,5 kN
51,1 kN
Třída reakce na oheň
E
Chemická odolnost
Chemická odolnost je dána vlastnostmi polypropylenu, ze kterého je výrobek vyroben.
Chemická povaha materiálu předurčuje dobrou odolnost proti vodě, anorganickým
kyselinám, zásadám a solím, pokud tyto látky nemají oxidační vlastnosti. Vodík vázaný
na terciálním uhlíku zakládá předpoklad k nízké odolnosti k oxidačním látkám.
Více informací o chemické odolnosti polypropylenu najdete v tomto dokumentu:
http://www.rvtrading.cz/document/chemopp.htm
Informace o systému
Spára zůstává volná pro odtok dešťové vody. Voda odtéká spárami pod dlažbu, mezi
terči a bočními otvory v terčích. Spáru dlažby 6 mm využijete u dlažby o rozměrech
například 50 x 50 cm anebo tam, kde očekáváte větší přívaly vody a potřebujete, aby
voda rychle odtekla pod dlažbu. U všech ostatních aplikací vystačíte se spárou 4 mm.
MOŽNOSTI KLADENÍ
Dále uvedený postup platí pro kladení terčů do kříže. Pokud je místo ke kladení dlažby
rovné, použijete pouze terče. Ne vždy je však zdánlivě rovný terén opravdu bez
nerovností. Nakonec můžete dojít k závěru, že vyrovnávací podložky budete na
vyrovnání nerovností potřebovat. Například v místě sváru izolačních pásů je větší
tloušťka izolace. Pak je třeba použít terče a vyrovnávací podložky takto: Vedle místa
sváru přidáte na terč vyrovnávací podložku. Tím dosáhnete vyrovnání výšky sváru.
Dlažbu na terčích můžete mít položenou vodorovně i když prostor pod dlažbou má
spád. Na obrázku vidíte ukázkovou aplikaci terčů: Všimněte si, že úplně vlevo jsou
dlaždice na dvou terčích, dále vpravo je jeden terč se třemi podložkami, pak se
dvěma, vedle něj s jednou a úplně vpravo je dlaždice jen na jednom terči. Takto
vyrovnáte spád i případné nerovnosti.
Když potřebujete celou plochu dlažby v určité výšce nad terénem, můžete pod každou
dlaždici umístit větší množství terčů v kombinaci s vyrovnávacími podložkami. Pro
výšky nad 30 cm (odpovídá 20 terčům na sobě) je třeba posouzení statika.
POČET TERČŮ
Pokud bude pod každou dlaždicí jen jeden terč, potom počet terčů = počet dlaždic.
Počet dlaždic na 1 m2 vypočítáte jako převrácenou hodnotu plochy dlažby v metrech:
například pro dlažbu 30 x 30 cm je vzorec 1 / (0,3 x 0,3) = 11,11 ks. Budou-li kvůli
nerovnostem terče na sobě, je spotřeba terčů větší. Samozřejmou součástí projektu by
měl být pochopitelně kladecí plán.
Příprava aplikace
Dlažbu na podložkách doporučujeme provádět na stabilních a pevných površích se
sklonem maximálně 5%. Při aplikaci na střešních pláštích a terasách je nutné, aby
sklon střešního pláště splňoval požadavky normy ČSN 73 1901 – Navrhování střech –
Základní ustanovení.
Vhodným povrchem pro kladení podložek jsou:
a) hladké a soudržné silikátové vrstvy (betony nebo hladké potěry s pevností
odpovídající min. třídě B 10, resp. C 8 dle ČSN 731205 a vyšší);
b) tepelně izolační desky s pevností v tlaku vyšší než 100 kPa (při 10%
stlačení);
c) hydroizolační souvrství tvořená povlakovými hydroizolacemi z asfaltu nebo
syntetických folií ideálně chráněná před mechanickým poškozením geotextilií
z nehnijících syntetických vláken;
d) štěrkové hydroizolace s vhodnou ochranou proti mechanickému poškození;
e) všechny další stabilní a pevné povrchy.
Maximální přípustné nerovnosti jakéhokoli povrchu jsou 2,0 mm. Povrch musí být vždy
zbaven ostrých hran, nečistot a nesoudržných částí. Při existenci větších nerovností
než 2,0 mm se zvyšuje riziko přenesení výškových rozdílů do roviny finálního povrchu.
ZAJIŠTĚNÍ KRAJNÍCH DLAŽDIC PROTI POHYBU
Zejména na balkoně, kde je minimálně jedna strana volná do otevřeného prostoru, je
třeba zajistit, aby krajní dlaždice z balkonu nespadly.
Aby byla dlažba zajištěna proti pohybu do stran, musí být proti pohybu zajištěny krajní
dlaždice. Pokud se krajní dlaždice neopírají o stěnu nebo o nějaký doraz, je třeba
krajní doraz instalovat.
ZMENŠOVÁNÍ DLAŽDIC
Jakmile se při kladení přiblížíte k druhému konci prostoru, zjistíte, že se poslední řada
dlaždic nevejde celá. Proto si dopředu rozmyslete, ve které části prostoru použijete
řezané dlaždice.
VELIKOSTI DLAŽDIC
Běžně použijete dlažbu 30 x 30 cm, 40 x 40 cm či 50 x 50 cm případně i obdélníkové
dlaždice obdobných rozměrů. Tam, kde jste byli nuceni použít dlaždici zmenšenou
(obvykle na okrajích prostoru), budou terče blíže u sebe. Když jsou terče těsně vedle
sebe, tak mezi kolíky naměříte 15 cm. Pokud má zmenšená dlaždice jeden nebo oba
rozměry menší než 15 cm, musíte si zmenšit i terč, aby se pod dlaždici vešel. Musí mu
však zůstat kolíky pro spáru. Zmenšením obvodu terče je snížena nosnost terče a
vhodnost této úpravy musí posoudit statik.

Podobné dokumenty

Terče pro suché kladení dlažby vytvářejí svým rozmís

Terče pro suché kladení dlažby vytvářejí svým rozmís Terče pro suché kladení dlažby vytvářejí svým rozmístěním pod dlažbou podlahový rošt. Jsou určené pro suché kladení teracové, betonové nebo kamenné dlažby za účelem zpochůznění zaizolovaného povrch...

Více

Tajemství katedrál

Tajemství katedrál uprostřed v záři světla. Labyrint je vyjádřením lidského života se všemi nástrahami, zkouškami a obtížemi. Jeho střed je totožný s dosažením cíle, s konečnou spásou. Ze středověké tradice je znám n...

Více

Terče pro suché kladení dlažby

Terče pro suché kladení dlažby Spára zůstává volná pro odtok dešťové vody. Voda odtéká spárami pod dlažbu, mezi terči a bočními otvory v terčích. Spáru dlažby 6 mm využijete u dlažby o rozměrech například 50 x 50 cm anebo tam, k...

Více

Václavské nám. 19, čp. 832/II - Odbor památkové péče

Václavské nám. 19, čp. 832/II - Odbor památkové péče tvůrčího zaměření, zajímavý kontrapost jejich projevů a výsledná syntéza vlastního díla daly vzniknout velmi významné architektuře v pražském prostředí ojedinělé. Palác je opravdový skvost neobarok...

Více

43 1 úvod 2 vliv posunů uzlů v závislosti na tvaru ztužení

43 1 úvod 2 vliv posunů uzlů v závislosti na tvaru ztužení Pro stejnou kombinaci zatížení a šest různých variant příhradových ztužidel byly vypočteny vodorovné deformace patrové budovy. Z nich byly vybrány 2 varianty, varianta s nejmenší vodorovnou deforma...

Více

Gramofony

Gramofony Ceník MO 3-2015 Změna cen vyhrazena

Více

weber•therm clima

weber•therm clima penetračním roztokem weber.podkladu A s čistou vodou v poměru 1:5 – 1:8, dle savosti podkladu. V případě vyšší savosti je doporučeno provést ještě jednu penetraci. Při první penetraci použijeme pen...

Více

Systém pro snadné rozpočtování - pro

Systém pro snadné rozpočtování - pro + Je poskytován ZDARMA pro kalendářní pololetí, kdy byl pořízen SW. V dalších obdobích je zpoplatněn dle četnosti odběrů. Bližší informace Vám sdělí obchodní zástupci. Potřebujete komplexní SW pro ...

Více