PILKY PRO PRÁCI SE DŘEVEM NA STAVBĚ A NA ZAHRADĚ

Komentáře

Transkript

PILKY PRO PRÁCI SE DŘEVEM NA STAVBĚ A NA ZAHRADĚ
PILKY PRO PRÁCI SE D EVEM NA STAVB A NA ZAHRAD
PILKY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
Silky - pilky s dlouholetou tradicí od r. 1919.
Silky - pilky jsou vyrobeny dle nejvyšších standard kvality.
Silky - pilky s impulsn kaleným ost ím pro výjime ný výkon a neuv itelnouo životnost.
Silky - pilky vyráb ny v Japonsku z nejlepší nerezové oceli, která je navržena a vyrobena
výhradn pro Silky - pilky, proto:
tvrdší a déle trvajicí ost í
výjime ná pevnost v tahu
ideální kombinace pevnosti a pružnosti
Technologie Silky
ikony popisující technologii:
>>> Zuby epele jsou vyrobeny z SK-4 uhlíkové oceli a vybroušeny tak, že tvo í "šra k", který není t eba
obnovovat. Kuželový pr ez snižuje odpor p i ezu.
>>> Hladké ezání - zuby budoucnosti. Pilové listy mají p esn a perfektn ostré zuby se 4 eznými úhly. ez je
obzvláš hladký, tedy minimální cesta pro infekci strom .
>>> Impulsní kalení - pomocí vysokofrekven ní techniky oh evu jsou zuby bleskov oh áty a kaleny.Takto
tvrzené zuby mají 3 x v tší životnost. Díky lokalizaci oh evu si zbytek pilového plátku zachovává normální
pružnost.
>>> Pokovení tvrdochromem - epel získá neoby ejn tvrdý a odolný povrch. Pilový plátek je odolný v
korozi a ulpívání prysky ice. epele jsou dokonale lešt ny pro snadné išt ní.
i
>>> Pryžová rukoje - v tšina pilek má pryžovou rukoje s dokonalou p ilnavostí pro pohodlnou a bezpe nou
práci a snížení vibrací.
>>> ty i ady zub - zuby jsou rozd leny tak, že tvo í 4 linie p ekrývajících se ost í (Dokonalý ez v t žších
podmínkách).
>>> Ost í, které není impulsn kaleno. Je možné je brousit pilníkem.
www.pilky-silky.cz

Podobné dokumenty

Ruční pilky Silky

Ruční pilky Silky Silky - pilky s dlouholetou tradicí od r. 1919. Silky - pilky jsou vyrobeny dle nejvyšších standardů kvality. Silky - pilky s impulsně kaleným ostřím pro výjimečný výkon a neuvěřitelnouo životnost....

Více

A2000 Multifunkнn wattmetr - GMC

A2000 Multifunkнn   wattmetr - GMC 250 Telser Road, Unit F Lake Zurich, IL 60047-USA Telefon +1 847 540 7240 Telefax +1 847 540 7242 e-mail: [email protected]

Více

Pneumatické válce KOMPAKT ∅ 32 až 100 Pneumatic

Pneumatické válce KOMPAKT ∅ 32 až 100 Pneumatic -20°C ÷ +80°C, na přání (provedení VITON) -20°C ÷ +150°C -20°C ÷ +80°C, -20°C ÷ +150°C upon request (VITON)

Více

Více informací

Více informací v procesu emulsní polymerace za použití polyvinyl alkoholu jako ochranného roztoku. Je to hrubozrnná, neiontová vodní disperze o velikosti zrn mezi 0,5 a 5 m. Disperze m že být ed na vodou v jakéko...

Více

1.44 MB - AbsolutGaz

1.44 MB - AbsolutGaz spalovacího vzduchu. M že být provozováno na zemní plyn a propan, p ípadn i propanbutan. M že se skládat z více vyza ovacích trubic vyskladaných do dvou základních tvar : (a) vyhotovení p ímé nebo ...

Více

Fubiniovy vety

Fubiniovy vety jakmile má jedna strana smysl. Snadno se dokáží základní vlastnosti integrálu v rovině. Některé vlastnosti obdobné těm z funkcí jedné proměnné nelze převést (např. integrace po částech), ně...

Více

Nože 2007

Nože 2007 hrot, který se nachází ve stejné úrovni jako h bet, p ípadn výše. Jejich tvar vytvá í dlouhé ost í a velkou plochu epele, což jsou hlavní vlastnosti pro stahování k že. Nevýhodou skinner je, že se ...

Více