Slovenský ráj pohodově - Odbor vysokohorské turistiky KČT TJ

Komentáře

Transkript

Slovenský ráj pohodově - Odbor vysokohorské turistiky KČT TJ
KČT VHT TJ Spartak Přerov
Slovenský ráj pohodově
www.vhtprerov.cz
Slovenský ráj pohodově
(pěší, 3 dny, 14 hod, 1200 m převyšení)
Termín:
Sraz:
Ukončení:
Doprava:
Charakter:
Pojištění:
Ubytování:
sobota - pondělí 5. – 7. července 2014
V sobotu ve 12 až 13 hod v Podlesku, ubytování možné od 14 hod.
V pondělí ve 13 hod v Podlesku.
Individuální (vlastní auta). Doporučený spoj vlakem tam: rychlíkem
Excelsior ve 3:22 hod do Popradu (8:35) a busem v 11:30 hod do Hrabušice,
rázc. Betlanovce (11:13 hod), odsud pěšky 1,5 km na Podlesok. Zpět: Pěšky
do Hrabušice, rázc. Betlanovce, odsud busem v 17:17 hod do Popradu (17:55) a rychlíkem
Excelsior v 19:26 hod do Přerova (0:30 hod).
Každý den individuální výstup některou roklinou po žebřících a sestup zpět po lesní
cestě do kempu.
Slovenský ráj je považovaný za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Oblasti
horského pásma Slovenského raja chráni Národný park Slovenský raj, ktorý je jedným
z deviatich národných parkov na Slovensku. Pretekajú ním rieky Hornád a Hnilec,
najvyššie vrchy sú Veľká Knola (1266 m n.m.) a Havrania skala (1157 m n.m.).
Je charakteristický členitým terénom - roklinami, potokmi s vodopádmi a krasovými
formami, ktoré sú pre turistov sprístupnené formou chodníkov, v náročnejších častiach aj
technickými pomôckami. Rokliny jsou většinou jednosměrné směrem nahoru.
Každý si zajistí sám obyčejné pojištění, každý se zúčastní na vlastní nebezpečí!
V autokempinku Podlesok v chatkách Javorina (5-lôžková chata so sprchou a WC, teplá a
studená voda, prízemie 2 spojené lôžka, poschodie 3 samostatné lôžka) v areáli je detské a
volejbalové ihrisko, tenisový kurt a požičovňa bicyklov a športových potrieb, kuchynka
v budove recepcie, N 48.96417, E 20.38622,
Stravování:
Z vlastních zásob nebo v blízkosti autocampu sú potraviny, niekoľko bufetov a
reštaurácií.
Záloha:
730 Kč /děti 6-15 let 450 Kč (2x nocleh 10/os/noc - při nezaplnění chatky se volná místa
musí doplatit, pobytová taxa 0,5 Eur/os/den, poplatek NP Slovenský ráj 1,5/0,5
Eur/den, v ceně není parkovné auto 2,50 Eur a nezaplněná místa, záloha počítána
v kurzu 1 Eur = 28,00 Kč) do 1.4.
Doporučená trasa:
Den Doprava
Doporučený program
Čas
1.
Přev.
Auto/vlak Přerov – Poprad - Hrabušice – Podlesok, ubytování
Pěší
13:00 Podlesok zelená - roklina Suchá Belá – Glacká cesta - sestup na
3,5
400
Podlesok
2.
Pěší A
9:00 Podlesok modrá – Prielom Hornádu modrá – Kláštorná roklina –
3,5
400
Kláštorisko - zelená Podlesok
Bus
9:05 Podlesok – Hrabošice, Pila
Pěší B
Podlesok zelená – Pila zelená - ústí Velký sokol žlutá – roklina Velký
5,5
400
sokol – Glacká cesta –- sestup na Podlesok
Pěší C
Podlesok modrá – Prielom Hornádu modrá – Kláštorná roklina –
8
700
Kláštorisko - Sokolia Dolina –- Glacká cesta - sestup na Podlesok
3.
Bus
9:05 Podlesok – Hrabušice, Pila
4,5
400
pěší
(Podlesok zelená – Pila) Pila žlutá – roklina Piecky – Glacká cesta vlak
sestup na Podlesok
auto/vlak Podlesok – Hrabušice – Poprad – Přerov
Celkem
14 1500
Nutné vybavení: Občanka, treková obuv (polopohorky nebo cross botasky s tvrdší podrážkou), rezervní
oblečení, větrovka, deštník/pláštěnka/goretex, láhev na vodu 1l, čelovka, lehké
přezuvky na nocleh, hyg. potřeby, jídlo přes den, Eura.
Mapa:
VKÚ č. 4 Slovenský ráj 1:25 000.
Různé:
Vhodné i pro děti.
Pořadatel:
Tomáš Beránek, KČT VHT TJ Spartak Přerov, 602 575 673, [email protected]
13.7.2014 7:19
1
Slovensky-raj-pohodove_2014_propozice
KČT VHT TJ Spartak Přerov
Slovenský ráj pohodově
www.vhtprerov.cz
Mapa:
Rokliny:
Suchá Belá
Prameňe tejto rokliny sú na severnom okraji plošiny Glac. Potok ústi do Bielej Vody pri Podlesku.
Prvý úplný prechod tiesňavou uskutočnený 13.3. 1910. Bola vyhlásená národnou prírodnou
rezerváciou v r. 1964, novelizovaná r. 1976. Názov je odvodený od ponorného toku v jej dolnej
časti. Roklina je navštevovaná najmä kôli veľkému počtu rozmanitých skalných útvarov a
vodopádov.
• Značka: zelená
• Dĺžka: 4 km
• Prevýšenie: 400 m
• Čas: 2 hod.
• Vodopády: Misový, Roklina, Okienkový, Korýtkový, Bočný a Kaskády
•
Prístup: Z turistického strediska Podlesok 5 minút k ústiu rokliny. Roklinou pokračuje zelená
značka až na vrchol, kde sa dostávame na Glackú cestu.
Piecky
Roklina a jej bezprostredné okolie bolo vyhlásené národnou prírodnou rezerváciou r. 1964.
Roklina sa na jej dolnom konci začína pri osade Píla vo výške 579 m. Potok, ktorý tečie roklinou
ústi pri tejto osade do Veľkej Bielej vody. Dolná časť rokliny od jej začiatku až po rozvetvenie pri
Veľkom vodopáde sa nazýva Biela dolina, alebo Predné Piecky. Pri prvom vodopáde sa
rozvetvuje na Stredné Piecky a neznačené Zadné Piecky. Roklina končí na Glackej ceste, blízko
vrchola rokliny Suchá Belá.
• Značka: žltá
• Dĺžka: približne 4 km
• Čas: 2 hod.
• Vodopády: Veľký vodopád, Terasový vodopád
13.7.2014 7:19
2
Slovensky-raj-pohodove_2014_propozice
KČT VHT TJ Spartak Přerov
•
Slovenský ráj pohodově
www.vhtprerov.cz
Prístup: Zo strediska Podlesok zelenou značkou po asfaltovej ceste 1 hodinu k odbočke do osady Píla. Zahneme doľava a
pokračujeme do osady. V strede osady sa nachádza smerová tabuľa, pri ktorej odbočíme doľava k ústiu rokliny Piecky.
Pokračujeme žltou značkou hore roklinou až na jej vrchol na Glackú cestu. Odtiaľ doľava asi 10 minút k vrcholu rokliny
Suchá Belá, kde sa nachádza ďalšia smerová tabuľa.
Veľký Sokol
Najmohutnejšia a najdlhšia roklina v Slovenskom raji. Leží na západnom okraji planiny Glac. Oba
brehy tiesňavy vytvárajú až 300 m vysoké skalné zrázy. Prvý prechod tiesňavou sa uskutočnil v
roku 1898. Stredná časť rokliny sa nazýva Kamenné vráta. Najdivokrjšia časť tiesňavy je
pomenovaná po Martinovi Róthovi, známom tatranskom horolezcovi, ktorý bol priekopníkom
turistiky v Slovenskom raji a účastníkom prakticky všetkých objavných túr. Na začiatku Róthovej
rokliny na skalnej stene je umiestnená jeho pamätná tabuľa. Je súčasťou Národnej prírodnej
rezervácie Sokol, vedie ním žltý turistický chodník /iba v smere proti toku/.
• Značka: žltá
• Dĺžka: 4,5 km
• Čas: 2:30 hod.
• Vodopády: Malé kaskády, Malý vodopád, Veľké kaskády, Veľký vodopád
•
Prístup: Zo strediska Podlesok zelenou značkou po asfaltovej ceste 1 hodinu k odbočke do
osady Píla. Pokračujeme ďalej zelenou značkou po asfaltovej ceste 30 minút k odbočke do Veľkého Sokola. Odbočíme
doľava a pokračujeme žltou značkou až na vrchol rokliny na Glackú cestu. Odtiaľ máme možnosť pokračovať doprava
pod Suchý Vrch a na Geravy, alebo doľava k vrcholu roklín Piecky a Suchá Belá.
Sokolia dolina
Sokolia dolina je najpríkrejšia a jedna z najdivokejších tiešňav Slovenského raja. Leží na
východných okrajoch planiny Glac. Pretekajú ňou povrchové a podzemné vody, ktoré padajú
sústavou vodopádov v strednej časti tiesňavy a ústia do Bieleho potoka. Prvý prechod
/obojsmerne/ sa uskutočnil v roku 1910, v roku 1912 zaznamenali jej prvý zimný prechod a v
roku 1913 ju po prvý raz vyznačkovali. Nachádza sa v nej najvyšší vodopád v Slovenskom raji Závojový vodopád ( 75 m ). Sokolia dolina je časťou Národnej prírodnej rezervácie Kyseľ so
sústavou rebríkov, mostíkov a stúpačiek dlhou vyše 80 m. Vedie ňou žltý turistický chodník iba v
smere proti toku potoka.
• Značka: žltá
• Dĺžka: 2,5 km
• Prevýšenie: 340 m
• Čas: 2 hodiny
• Vodopády: Bočný, Skalný, Závojový, Vyšný
Prielom Hornádu
Kaňon Prielom Hornádu sa začína v Hrdle Hornádu blízko strediska Podlesok a končí pri osade
Smižanská Maša. Celková dľžka koňonu je 12 km. Pre turistov je sprístupnený v celej dĺžke. V
zime je možný prechod Prielomu Hornádu po zamrznutej hladine Hornádu. Je súčasťou národnej
prírodnej rezervácie rovnakého mena.
•
Značka: modrá
Smerom od strediska Podlesok postupujeme po modrej značke približne hodinu v smere toku
rieky až k veľkej lanovej lávke pri začiatku tiesňavy Kláštorská roklina. Odtiaľ približne hodinu
do malej chatovej osady Letanovský Mlyn, kde sa chodník prudko stáča doprava a pokračuje cez
dva kamenné mosty ďalej. Po približne 45 minutách chôdze sa dostávame k značke Biely potok Ústie, kde sa vlieva Biely potok do rieky Hornád. Prejdeme na druhú stranu Bieleho potoka a za
sútokom pokračujeme v smere toku Hornádu popod skalnú vyhliadku Tomašovský výhľad ďalej
k turistickému stredisku Čingov. Odtiaľ začína za mostom cez Hornád posledná časť chodníka,
vedúca zelenou značkou až do chatovej osady Smižanská Maša. Prechod je možný oboma
smermi.
13.7.2014 7:19
3
Slovensky-raj-pohodove_2014_propozice

Podobné dokumenty

Slovensky raj

Slovensky raj Autocamp Podlesok-Hrabušice sa nachádza v severozápadnej časti Slovenského raja, 2 km od obce Hrabušice, 20 km od Spišskej Novej Vsi a 16 km od Popradu. Autocamp Podlesok je situovaný v nádhernom p...

Více

Pentagram - Lectorium Rosicrucianum

Pentagram - Lectorium Rosicrucianum Tento výrok z evanjelia Pistis Sophia označuje slnečné pole, pričom toto pole nazýva „prvá sféra“. Ide o pole slnečného systému, ktorého súčasťou je aj Zem. Ak niekto chce do tohto poľa vstúpiť, ži...

Více

Možnosti diaľkového odpočtu ultrazvukových meradiel

Možnosti diaľkového odpočtu ultrazvukových meradiel obchodných manažérov z 90 krajín, 48 % z nich v súčasnosti minimálne polovicu pracovného týždňa odpracuje na diaľku. Na Slovensku vyše polovica (52 %) pracovníkov vo výkonných funkciách pracuje fle...

Více