minerály a drahé kameny v léčitelství

Komentáře

Transkript

minerály a drahé kameny v léčitelství
MINERÁLY A DRAHÉ KAMENY
V LÉČITELSTVÍ
Skripta ke kurzu psychotroniky
RNDr. Z. Mach, CSc.
Úvod
Vztah k přírodě má každý člověk v sobě zakódován svým způsobem i vývojem. Co
však bylo pro předcházející generace samozřejmostí a nezbytností, stalo se nám dnes
přepychem. Místo dřeva obklopujeme se různými plasty a kovy, místo přírodních vláken
umělá, místo pravých šperků výlisky. Kámen však představoval pro člověka jeden ze
základních přírodních materiálů, a tak se naučil jej dokonale využít – od staveb přes umělecké
výtvory po zbraně a šperky. Od ryze funkčních věcí, až po předměty, které mu byly pouhým
potěšením, nebo které využil v léčitelství. Něco ze zkušeností dřívějších generací přežilo,
něco bylo zapomenuto. V sobě však vztah k těmto ušlechtilým, krásným a vzácným výtvorům
přírody – minerálům – nosíme všichni. Podaří-li se nám jej opět probudit, získá náš nový
život nový rozměr – třeba oporu, uklidnění, krásu, nebo i zdraví.
Historie využití kamenů člověkem je stará jako sama historie lidského rodu. Zprvu
sloužil kámen jako nástroj či zbraň. Člověk se naučil kameny opracovávat, vybírat si mezi
nimi ty, které měli nejvhodnější vlastnosti, jako třeba pazourek. Své kamenné nástroje začal
záhy zdobit a zvláště poté, co dokázal zpracovat i kovy nalezené v přírodě, zhotovuje i různé
ozdobné předměty a šperky. Spolu s nimi nacházíme velmi hojně zbytky různých kamenných
kultovních předmětů, sošek a amuletů.
Velmi důležité místo zaujímali drahé kameny v životě starověkých kultur. Existují
důkazy o rozsáhlé těžbě bohatých nalezišť především jižní Asie a Blízkého východu.
Do Evropy se znalosti kamenů dostaly přes antické Řecko a Řím, které je převzaly
převážně z Orientu. Tak se při použití a zpracování kamenů i v jejich názvech prolínají
zkušenosti a tradice mnoha starověkých a středověkých národů a kultur. Projevuje se to v řadě
často odlišných údajů o působení různých kamenů na lidský organismus a zvláště o jejich
příslušnosti podle data narození. Přesto lze z této dlouhé škály údajů vysledovat určitou
jednotící linii.
Osobní kameny a jejich výběr
Osobní kámen se objevuje spolu s léčivým kamenem již od nejstarších dob. Někdy
bývá jejich způsobnost ztotožňována, jindy striktně oddělována. Z hlediska působení na
člověka má mít osobní (nebo též „měsíční“) kámen spíše funkci talismanu, jeho působnost je
obecná, nositele posiluje, ochraňuje, těší, napomáhá jeho vědomým snahám. Na druhé straně
kámen léčivý je používán jako konkrétní terapie, druh minerálu není vybírán podle osoby
(příp. data jejího narození), ale podle diagnózy. Ke vzájemnému prolínání obou pojetí však
dochází téměř vždy, neboť počet druhů takto používaných kamenů je poměrně malý a obě
varianty pracují se stejnými druhy. Tak jsou vyhraněné „měsíční“ kameny aplikovány pro
libovolného nositele jako léčivé a naopak.
Zatímco u kamenů používaných k léčitelství shledáváme poměrně velkou míru shody,
rozdílná tradice a historie mnoha kultur se „podepsala“ na kamenech doporučených podle
data narození mnohem více. Je třeba však zdůraznit, že výběr osobního kamene podle těchto
předpisů je velmi hrubý a obecný. Již např. Agripa z Nettelsheimu, současník Paracelsa,
tvrdil, že „se netřeba při výběru kamene zabývat horoskopem narození. Každý sám (zbaven
pýchy, starosti a vášní) musí sebepoznáním zjistit, jaké nebeské síly jsou v něm skryté, které
zaslouží péči a podporu“.
2
Nejvhodnější je tedy výběr osobní, podle vlastního vnitřního citu. Ne každý je však
tohoto bez průpravy schopen. Je tomu stejně jako např. u výběru vhodné stravy. Je nutné
rozlišit „chuť“ od „choutky“. Má-li si člověk vybrat např. Mezi dokonalým rubínem a
nenápadným jaspisem, sáhne často podle povrchního popudu po rubínu. Málokdo však je
opravdovým nositelem tohoto drahokamu. Obnovit svou citlivost k poznání toho, co
potřebujeme, vyžaduje cvik, sebepoznání, soustředění. Pokud si nejsme jisti – pomůže osoba
s námi spřízněná či senzibil. Pokud si najdeme opravdu ten „svůj“ kámen, brzy to poznáme.
Kámen je nám blízkým, pomáhá nám, stává se nám „přítelem“ na celý život. Někteří lidé
nevystačí s jedním kamenem, k pokrytí celé osobnosti potřebují kameny dva, vyjímečně i
více. Podobně jiní mají období, kdy jim pomáhá jeden druh kamene, jindy zase druhý. Výběr
je proto velmi individuální, než aby bylo možné jej omezit na strohou tabulku. Pokud však
jinou možnost nemáme, je možno provést výběr podle této tabulky a kámen si „vyzkoušet“.
Sami brzy poznáme, zda jsme zvolili správně. Pokud nám kámen nic neříká, nebo dokonce
z něho máme nepříjemné pocity, nezbývá nám než zkusit kámen jiný.
Uvedený přehled měsíčních kamenů byl sestaven na základě mnoha různých pramenů
metodou nejčastější shody.
Osobní kameny (krystaly) bývají používány různým způsobem a v této praxi se opět
prolíná pojetí osobního kamene s léčivým. Způsob použití je však ryze individuální a nelze
stanovit obecná doporučení. Někomu vyhovuje vystavit si kameny spolu s jinými vhodnými
předměty někde v obytné místnosti a obracet se k tomuto místu pro relaxaci, posílení,
soustředění, meditaci apod. (tento způsob – tzv. svatý kout – je dosud živý např. v alpských
zemích). Nejrozšířenějším způsobem je samozřejmě aplikace osobního kamene ve šperku.
Tento způsob je jedním z nejstarších a umožňuje nejčastější kontakt s nositelem. Cílené
umístění kamene (šperku) na některou čakru již posunuje jeho funkci k „léčivé“. Podobně,
zvláště v novější době používaná vědomá „práce“ s kamenem, vtiskává osobnímu kamenu
nové funkce. V literatuře ser objevují např. metoda „sjednocení s kamenem“, umožňující
např. pozorování minulých či budoucích dějů, dále metoda „zakořenění a zaháknutí“, jsou
používány různé postupy k „naprogramování“ kamenů pro konkrétní účely (léčebné, přenos
myšlenek apod.) atd. Základem však zůstává nalézt ke svému kamenu kladný vztah, udržovat
s ním častý kontakt a využívat ho pouze k pozitivním účelům.
Použití kamenů v léčitelství
Dosud jsme se zabývali výběrem a použitím osobního kamene, tj. kamene, který
odpovídá naší osobnosti, který rozvíjí naše pozitivní schopnosti a vlastnosti, který pomáhá při
překonávání depresí, stresů, vnějších patogenních vlivů. Osobní kámen jsme vybrali některým
z naznačených způsobů, které však všechny směřují k sebepoznání a spontánnímu výběru.
Další oblastí, kde v celé lidské historii hrály kameny důležitou roli, je léčitelství.
Kameny byly používány jako obecný ochranný či podpůrný prostředek nebo pro přímé terapie
konkrétních chorob. Aplikace byla různá. Od již popsaných osobních kamenů (např. nošení ve
šperku), přes jeho přikládání na postižené místo či odpovídající čakru, akupresuru
prostřednictvím vhodně upraveného kamene až po perorální aplikaci prášku či „výluhu“
kamene. Řada doporučení se opakuje v údajích geograficky i časově velmi vzdálených autorů,
jindy si citace zásadně odporují. Léčebné vlastnosti byly u minerálů stanovovány empirií, celá
tato oblast je však silně poznamenána vlivem různých tradicí, pověr a výmyslů. Samotný
léčebný vliv lze spatřovat podobné jako u osobních kamenů v interakci člověka a kamene,
3
v tomto případě obohacenou o osobu léčitele. Současní léčitelé, kteří pracují s kameny, si
vybírají vlastní druhy a způsoby použití, které vyhovují jejich individuálním postupům.
Přesto se tradice v této oblasti udržuje prakticky nepřetržitě a lidé léčebných vlastností
přisuzovaných jednotlivým minerálům často využívají. Jedná se o podobnou situaci jako u
tabulky s měsíčními kameny. Může posloužit pouze jako hrubý, obecný návod, pomůcka –
pravý léčebný účinek vyvolá však až člověk sám, případně léčitel, po individuálním výběru
odpovídajícího kamene.
Ametyst – je kámen harmonizující duševní složku osobnosti . podporuje duchovní
schopnosti, soustředění, meditaci. Působí proti opilství a opojení vůbec. Odstraní bolesti
hlavy, pomáhá při diabetu a epilepsii, omezuje růst tukové tkáně, navozuje příjemné sny.
Achát – (onyx, sardonyx) – spojení se zemskou energií (prodlužuje život) posiluje funkce
vnitřních orgánů, čistí tělo od jedovatých látek, přinášejí štěstí a přátelství, usnadňuje porod,
zastavuje krvácení, léčí nemoci kůže a popáleniny. Onyx dodává sexuální energii.
Akvamarín – přináší štěstí pohodu, odhání zlo, přináší duševní inspiraci, odstraňuje oční
potíže a bolesti zubů, odstraňuje deprese.
Avanturín – zlatý a zelený – umožňuje spojení s kosmickou energií. Je pro lidi s nadbytkem
energie. Je to kámen osobního duševního růstu – pomáhá při překonávání změn, při očních
potížích a nemocech kůže.
Amazonit – je to kámen ženského principu Jin. Přináší vytrvalost a trpělivost.
Beryl – používá se k věštění, léčení očních chorob, při ženských nemocech, krvácení, léčí
játra, střeva, (také při chřipce skleróze, rakovině).
Citrín – jako ametyst – rozvíjí intelektuální schopnosti při hledání nových řešení, dodává
energii starším lidem.
Diamant – čistí sedmou čakru – energ. centrum na vrcholu hlavy, je to kámen proti všem
nemocem, činí majitele šťastným, veselým.
Granát – zvyšuje vitalitu, ozdravuje krev, srdce, pomáhá při zánětech, hormonálních
poruchách, chudokrevnosti. Působí jako prevence proti rakovině.
Hematit – „zastavovač krve“ – tiší hněv a krev, používá se proti depresi, posiluje paměť,
pročišťuje krev a tkáně od jedovatých látek.
Chalcedon – je to ochranný kámen, kámen štěstí a přátelství. Usnadňuje a zmírňuje porod,
používá se při žlučových kamenech, horečce a křečích.
Chryzopras – je to kámen úspěchu a naděje, používá se při očních potížích a senilitě.
Podporuje fantazii a mírní bolesti.
Jadeit, Nefrit – vyrábí se z nich ozdobné předměty, jsou to kameny majetku a úspěchu.
Přináší zdraví a spokojenost, usnadňují porod, odstraňují poruchy plodnosti, podporují
imunitní systém organismu.
4
Jantar- fosilní pryskyřice – příznivě působí na rakovinu, mírní bolesti, umožňuje spojení
s přírodou, přináší spokojenost (dříve se používal jako afrodisiakum).
Jaspis – spojuje se Zemí, používá se k léčení ženských nemocí a neplodnosti, dodává tělu
energii, pomáhá při nemocech krve, alergiích, proti zhoubným nádorům a snižuje horečku.
Karneol – kámen krve – spojuje se Zemí, odstraňuje nervozitu, tiší horečku a krev, působí
proti onemocnění trávicího traktu, ledvin střev, proti popáleninám a ozáření.
Křišťál – velmi silný zářič – pomáhá vyrovnávat nemocí či stresem deformovanou auru,
univerzální léčebný prostředek, velmi vhodný pro výrobu kyvadla, chladí, používá se
k meditaci (pozor na intenzitu).
Lazurit – (Lapis lazuli) působí jako detoxikátor organismu (též sodalit), používá se proti
stesku, pro meditaci, telepatii, proti rakovině, posiluje žlázy s vnitřní sekrecí aj., harmonizuje
osobnost.
Magnetit – vyhraněný Jin – nenosit u sebe (magnetické vlastnosti) – přináší neštěstí, těžké
sny, zastavuje krvácení.
Malachit – ochrana dětí – do kolébek, používá se na mužské problémy, oční potíže, vředová
onemocnění, odstraňuje škodlivé látky z těla, omezuje růst tukové tkáně.
Obsidián – sopečné sklo – dodává sebevědomí, víru, působí jako prevence proti virovým
chorobám.
Olivín – ochraňuje před neštěstím a zlými sny, používá se pro inspiraci a soustředění, proti
zimnici, srdečním a střevním potížím apod.
Opál – zosobňuje důstojnost a moc – pomáhá k realizaci vytčených cílů, k soustředění, proti
leukémii.
Rubín – chrání před jedem a dýkou – proti démonům, přináší dobré zdraví, optimismus,
odstraňuje bolesti hlavy, podporuje cílevědomou aktivitu.
Růženín – uzdravování sebe i jiných, posiluje při nemoci a ve stáří, přináší lásku, odstraňuje
skleslost mysli, ideální osobní kámen.
Safír – přináší přízeň boží i lidskou, přináší pocty a bohatství, sílí mysl, odpor k nízké
žádostivosti, posiluje nervový systém a přemýšlivost.
Smaragd – působí jako ochrana zdraví, dobré mysli, podporuje studium, používá se proti
těžkým snům, proti zánětů a nemocem krku.
Topas – odstraňuje špatná záření, používá se proti falši, hádkám a zlým vášním, rozjasňuje
mysl, přináší krásu, plodnost, rozumnost.
Turmalín – má výrazné optické vlastnosti, odstraňuje negat. energii vaši i jiných (stres, zlost,
pasivitu), působí proti zánětům spojivek, posiluje imunitu, odstraňuje chudokrevnost, působí
příznivě na srdce.
5
Tygří oko – dodává odvahu a sebejistotu do počátku nových projektů.
Tyrkys – pročišťuje nervová centra, používá se při léčbě hlavy, očí, zánětů sliznice, při
kožních chorobách – celkové uklidnění.
Meteorit a Vltavín – vysoce energetické kameny, odstraňují únavu, malátnost, zvyšují
imunitu, odstraňují bolest hlavy, umožňují spojení s mimozemskými civilizacemi –
telepatické přenosy, koncentrují kosmickou energii.
Perly – přinášejí sílu a zdraví, ne však radost, posilují při nemoci, působí proti emocím,
odstraňují bloky na 4. čakře.
Pro dokreslení problematiky uvádím i předpis na přípravu tzv. léčivé drahokamové
vody:
Vybroušený drahokam dát do pramenité vody (0,5 – 1lú, zabalit do šátku, 24 hodin
ponechat na tmavém a chladném místě bez pohybu. Vodu pak pít každé 2 – 3 hod. 1 doušek.
Akvamarín – při nečisté krvi
Ametyst – při nemocech hlavy, kotníků, žil, vaziva
Achát – při nemoci krku, plic, jater, žaludku
Beryl – obklady při bolestech hlavy
Diamant – ob¨klady při zánětech očí
Granát – při nemocech holenních kostí
Chryzolit – proti vodnatelnosti, otokům, vředům na nohou
Jaspis – léčí slezinu, nervy, střevní choroby
Malachit – při menstruačních potížích (malá menstruace)
Onyx bílý – léčí revma nohou
Opál – při nemoci žaludku, ledvin, moč. měch. a pohl. nemocech
Rubín – na srdce, záda, žebra, bránici, TBC
Safír – nemoci šíje, krku, nervové poruchy, chudokrevnost
Safir světlý – proti chudokrevnosti a skleróze
Sardonyx – při nemocech ledvin a močového měchýře
Smaragd -při nemocech krve, plic, jater, žaludku; vně při ischiasu, revmatismu
v rukou a ramennou
Topas – při pohlavních nemocech a nemocech kostí
Tyrkys – při nemocech kostí, vředech na nohou a vodě v kolenou
Akupresura pomocí kamenů
Akupresura je samostatná disciplína, která zaznamenává v současné době svou
renesanci. K její aplikaci můžeme s úspěchem využít buď svého osobního kamene (nejlépe ve
formě ohlazeného nepravidelného oblázku), nebo speciálně vyrobených koulí. Kromě
klasické akupresury – tj. vyvíjení tlaku na jednotlivé aktivní body na lidském těle, lze pouhým
pohráváním si se svým dvěma či třemi osobními kameny v kapse či na pracovním stole
masírovat velmi důležité body na koncích prstů (uklidnění, odstranění bolesti hlavy). Podobně
zdviháním kamenné koule většího průměru (od6 cm) a opětovným pokládáním na podložku.
Provádí se vklidu, vsedě, dlaň směřuje dolů.
Dalśí možností je použití dvou kamenných koulí (např. z hadce) o průměru okolo 3,5
cm, které se volně převalují v dlani obrácené nahoru. Koule se pomocí pohybů prstů převalují
po obvodu dlaně a masírují aktivní body řady důležitých vnitřních orgánů. Kromě toho se
procvičují prakticky všechny systémy svalů a šlach až po rameno, což je využíváno např.
6
v poúrazových terapiích. Dalším léčebným vlivem tohoto cvičení je relaxační účinek, kdy na
pacienta příznivě působí jak zvuk do sebe narážejících koulí, tak jejich estetický vzhled i
příjemný pocit z jejich chladivého povrchu.
Měsíční (osobní) kameny podle data narození
Kozoroh 21.12. – 20.1.
(22.12. – 20.1.)
Onyx, obsidián, malachit, chrysopras,
kočičí oko, spinel
Leden:
Vodnář 21.1. – 20.2.
(21.1. – 19.2.)
Ametyst, granát, tyrkys, jantar, jaspis,
safír, olivín
Únor:
Ryby 21.2. – 20.3.
(20.2. – 20.3.)
Topas, ametyst, adulár, korál, safír,
olivín
Skopec 21.3. – 20.4.
achát, hyacint
ametyst
Březen:
akvamarín,
jaspis, hematit
Hematit, diamant, ametyst, karneol,
granát
Duben:
safír, diamant
Býk 21.4. – 20.5.
Achát, safír, karneol, růženín,
smaragd, trumalín
Květen:
achát, smaragd
Blíženci 21.5. – 20.6.
(21.5. – 21.6.)
Smaragd, beryl, tygří oko, chalcedon,
akvamarín, citrín
Červen:
smaragd, safír,
chalcedon
Rak 21.6. – 20.7.
(22.6. – 22.7.)
Karneol, opál, onyx, tyrkys,
chrysopras, avanturín, perla (perleť)
Červenec:
Lev 21.7. – 20.8.
(23.7. – 23.8.)
Rubín, jaspis, olivín, hyacint, křišťál,
tygří oko, jantar, onyx
Srpen:
Panna 21.8. – 20.9.
(24.8. – 23.9.)
Beryl, hematit, jaspis, smaragd,
karneol
Září:
Váhy 21.9. – 20.10.
(24.9. – 23.10.)
Opál, achát, akvamarín, diamant, Lapis Říjen:
lazuli, korál
Štír 21.10. – 20.11.
(24.10. – 22.11.)
Topas, hematit, granát, karneol,
malachit
Listopad:
beryl, topas
Střelec 21.11. – 20.12.
(23.11. – 21.12.)
Tyrkys, chalcedon, granát, topas, Lapis
Prosinec:
lazuli, safír
tyrkys, rubín
rubín, onyx
karneol, olivín
safír, olivín
akvamarín, beryl,
opál
Výběr osobního kamene může být v podstatné míře ovlivněn jeho BARVOU. Obecně
lze potvrdit, že barva minerálu je jedním z hlavních interakčních faktorů mezi člověkem a
kamenem.
‰
‰
Pestré jasné barvy – posilují sebevědomí, budí pocit jistoty, vyjasňují mysl, přinášejí
radost (ale nepůsobí pokud děláme něco, co se nesrovnává s naším svědomím).
Čiré bezbarvé kameny – dodávají a soustřeďují energii, posilují tělo.
7
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
Neprůhledné bílé a černé kameny – dvě složky „ochranného“ principu, pomáhají při
nemoci a v nesnázích (pro většinu lidí je vhodná kombinace obou – např. perla +
hematit).
Červené kameny – dodávají odvahu, zvyšují agresivitu – barva krve a ohně.
Modré kameny
• Světle modré kameny přinášejí uklidnění, vyjasnění, vyrovnání – barva jasné
oblohy, moře.
• Tmavě modrá barva podporuje duševní činnost, čestnost, úspěch.
Fialové kameny – pomáhají při soustředění, meditaci, snění, zvyšují vnímavost.
Zelené kameny – posilují sebevědomí. Jistotu v rozhodování, pomáhají při léčení.
Oranžové kameny – přinášejí štěstí, radost, odstraňují deprese.
Žluté kameny – jsou kameny intelektuální tvořivosti a inspirace.
Růžové kameny – přinášejí lásku, teplo, pohodu, posilují při nemoci a ve stáří.
Barvy bývají spojovány jak s jednotlivými planetami, tak se dny v týdnu, znameními
zvířetníku, kovy atd.
Podle charakteristiky příslušného astrologického znamení – tedy v podstatě podle
zastoupení různých osobních vlastností, může každý úspěšně provést výběr svého osobního
kamene. Svou planetu si však opět musí najít každý sám. Ne vždy odpovídá jeho narození,
resp. Ne vždy je člověk vyhraněný typ. Většina lidí má v sobě „vliv více planet“.
Astrologická charakteristika však může dobře posloužit k vymezení lidských typů a k nim
odpovídajících kamenů:
Měsíc – znamená příliv potřebných sil, ubývání a růst, proměnlivost, ochranu proti zlému
(světlo v noci).
Lidé patřící k měsíci jsou nezkrotní, nepoddajní, mají vztah k přírodě (léčitelé), k vodě. Volí
často pohyblivá zaměstnání. (od pošťáků po velvyslance).
Kámen odpovídající Měsíci je barvy bílé nebo černé. Černý kámen vyvolává spíše snění,
obnovu sil, bílý kámen ochraňuje zdraví, dodává sílu.
Vyhraněným kamenem Měsíce – noci (principu Jin) je magnetit a hematit – černé kameny
s výraznými magnetickými vlastnostmi. Měsíci – planetě odpovídá asulár (měsíček) a perla.
Tyto kameny bývají někdy spojovány se smutkem, neštěstím. Je to však nesprávná
interpretace. Princip působení kamenů Měsíce je vyhraněnou formou ochranného principu
(principu Jin, principu mrtvé vody). Samy o sobě nevyvolávají sice radost, netěší, jsou
chladné, ale uzdravují, obnovují.
Kromě jmenovaných vlastností bývá používáno hematitu v podobě koulí k jasnovidectví
(děje, které nelze vyvolat v křišťálových koulích, inklinace k černé magii).
Mars – znamená sílu, boj, přímost. Člověk patřící k Marsu je hrdý, překážky neobchází,
zdolává je sveřepou silou. Dovede žertovat, někdy až krutě. Snáší utrpení, ale čeká za to
odměnu. Má rád dobrodružství, někdy lže, je prchlivý, vznětlivý, vůdcovský typ. Neuctívá
bohatství (ale nebrání se mu), opovrhuje nebezpečím, nevyhýbá se tvrdé manuální práci.
Hlavním kamenem Marsu je rubín (připomíná kapku krve). Nositele povzbuzuje, zahání
negativní myšlenky, melancholii, slouží proti bolestem hlavy. Podobně působí granát,
karneol, červený korál (přinášejí radost).
Merkur – znamená šikovnost, inteligenci, duševní i fyzickou pohyblivost. Člověk patřící
k Merkuru dokáže spojit zdánlivě nespojitelné, což mu přináší výhodu ve všem podnikání. Je
hovorný, pilný, přizpůsobivý, vtipný, ovládá cizí jazyky, dokáže snadno přesvědčit. Není
zlomyslný. Oproti „Marsu“ se „Merkur“ drží při střetu zpět, v pravou chvíli však zdvořile, ale
8
důrazně uskuteční své plány. Mívá nadání k matematice, má vysokou schopnost pozorování a
úsudku (může až předvídat), je silný materialista (mívá ale sny o pokladech skrytých v zemi).
Povoláním bývá úředník, obchodník, architekt, ale i spisovatel či filosof. Kameny Merkuru
jsou žluté, oranžové a béžové.
¾ Topas – odvrací nepříznivá záření, čistí a rozmnožuje.
¾ Beryl – (zlatý) – heliodor – přináší bohatství, chytrost, radost, oblíbenost, léčí oči a
nervy (nesmí se nosit viditelně).
¾ Opál – pro příliš citlivé není vhodný, evokuje představivost, spokojenost, spojení
s astrálním světem.
¾ Jantar – silné ochranné vlivy, tiší bolest.
Jupiter – znamená pořádek, zákonitost, rozumnost, spravedlnost. Člověk patřící k Jupiteru je
zodpovědný, milosrdný. Má rád hezké věci, přepych, smích, lásku, květy; je žoviální.
Povoláním bývá soudce, poradce. Oproti Marsu a Merkuru budí dojem vnitřního klidu,
ovládání, rovnováhy. Jupiteru odpovídají zelené kameny:
¾ Tyrkys – chrání před špatnými vlivy, přináší nositeli něco z nádherného světa
panovníků Orientu.
¾ Jaspis (zelený) – přináší jistotu, moc, klid.
¾ Smaragd – přináší radost, ochraňuje zdraví, tříbí mysl, podporuje studium.
¾ Serpentin (hadec) – proti toxickým vlivům.
¾ Jadeit – kámen majetku, úspěchu, spokojenosti a pěkných snů.
¾ Malachit – ochrana proti toxickým vlivům.
Venuše – znamená především lásku, dobrosrdečnost, mírumilovnost. Lidé ve znamení
Venuše bývají přemýšlivý, zdvořilí, mírní, lehkomyslní, podlézaví, chlípní. Mají silně
vyvinutou fantazii, jsou senzitivní. Milují umění, dbají na úpravnost a vzhled. Mají sklon
k alkoholu či drogám a k nadměrné sexualitě. Mají vztah k dětem, jsou idealisté, často končí
v samotě.
Kamenem Venuše je modrý Lapis lazuli (lazurit), který povznáší náladu a odstraňuje
melancholii. Ostatní průhledné, světle modré kameny – akvamarín, topas, chalcedon mají
výrazné uklidňující a ochranné účinky.
K Venuši je nutno přiřadit i barevně odlišný růženín, který je výrazným kamenem lásky –
lidského tepla. Je univerzálním léčivým kamenem, dodává životní energii – zvláště starým
lidem.
Saturn – znamená vážnost, moudrost, mlčenlivost. Lidé patřící k Saturnu hledají celý život
pravdu o nové poznatky. Milují samotu, jsou „suší“, mají sklon k nostalgii a nářkům. Jednají
vždy podle svého úsudku, nedbají na rady druhých. Někdy bývají pomalí a těžkopádní.
Tíhnou k zemědělství a hornictví. Milují vše co má vztah k minulosti (od historie po staré lidi)
a je obestřeno tajemností (magie). Bývají to hlubokomyslní idealisté, bezohlední, připravení
k obětem (lékaři, filozofové, vědci). V dnešní době jsou často chudí – nedokáží se prosadit, ač
9
jsou hluboce vzdělaní. Díky tomu, že se dožívají vysokého věku, stačí v plné síle dojít
k svému cíli.
Barvami Saturnu jsou tmavě modrá, fialová a černá.
¾ Safír – posiluje myšlení, odstraňuje nízkou žádostivost. Přináší naději, klid,
opravdovost a ctnost.
¾ Ametyst – sílí ducha, zvyšuje vnímavost, pomáhá při meditaci.
¾ Onyx – je kamenem mágů, posiluje.
Slunce – znamená čestnost, věrnost, přátelství, moudrost. Člověk patřící k Slunci je zbaven
závisti a pověrčivosti, je bytostně odkázán na lásku a dobro, je opravdovým přítelem, jedná
beze lsti a postranních myšlenek. Muži bývají vousatí, uvolnění, milují ženy, smyslově jsou
podnětliví, mají rádi vkusné prostředí. Jsou radostné mysli. Při střetech je lepší být na jejich
straně, neboť jsou přesvědčeni o svém právu, případnou porážku nesou lehce a nakonec stejně
vítězí. Mají sklony ke hře na strunné nástroje a ke zpěvu. Kameny slunce jsou čiré – obsahují
v sobě všechny barvy. Jsou to kameny principu Jang, principu živé vody, principu pozitivní
energie.
¾ Diamant – je nejtvrdším kamenem, ukrývá v sobě energii, kterou z něj může nositel
čerpat. Působí proti všemu negativnímu.
¾ Křišťál – rovnocenný kámen diamantu. Dík větším rozměrům krystalů lze z něho
zhotovovat i např. koule: jako zdroj energie či pro meditaci a jasnovidectví. Vyzařuje
štěstí a tvořivou sílu.
Osobní kameny podle lidských typů
Planeta
Hlavní
vlastnosti
Den
Barva
Měsíc
Zdraví,
obnovující se
energie
Pondělí
Bílá,
černá
Stříbro
Mars
Síla, boj,
přímost
Úterý
Červená
Merkur
Šikovnost,
svižnost
Středa
Žlutá,
oranžová,
béžová
Jupiter
Spravedlnost,
blahosklonnost
Venuše
Láska
Čtvrtek
Zelená
Pátek
Modrá
(růžová)
Kov
Znamení
Kámen
1
Rak
Hematit, magnetit
(magnet. vlastn.),
perla, perleť, adulár
(měs. kám.)
Železo
2
Skopec,
Štír
Rubín, granát,
karneol, korál
Rtuť
3
Blíženci,
Panna
Beryl, topas, citrín,
opál, jantar, zirkon,
turmalín
4
Střelec,
Ryby
Tyrkys, jaspis,
smaragd, olivín,
serpentin (hadec),
malachit, jadeit
5
Býk,
Váhy
Lazurit (Lapis
lazuli), topas,
akvamarín,
chalcedon, růženín
Cín
Měď
10
Čakra
Saturn
Moudrost
Sobota
Tmavě
modrá,
fialová,
černá
Slunce
Čestnost, vkus
Neděle
Čirá
Olovo
6
Zlato
7
Kozoroh,
Safír, ametyst, onyx
Vodnář
Lev
Diamant, křišťál
Závěrem
Místo závěru pokusím se o klasifikaci kamenů používaných v léčitelství na základě
jejich mineralogické charakteristiky a monádního systému JIN – JANG. Při výčtu
tradovaných vlastností „osobních“ a „léčivých“ kamenů upoutá fakt, že skupiny minerálů
s obdobnou působností mají i určité shodné charakteristiky mineralogické.
Empiricky zjištěné vlastnosti všech uvedených minerálů lze rozdělit do dvou hlavních
skupin, podle principu působení:
•
•
„ochranný“ princip – Jin – sem patří kameny neprůhledné, většinou
s mikrokrystalickou strukturou či amorfní, černé bílé a mírných barev, měkké. Evokují
v organismu většinou zklidňující prvky, usnadňují průběh choroby, mají vliv většinou
na vnitřní orgány.
„energetický“ princip – Jang – patří sem kameny průhledné, čiré, či jasných barev,
s dokonalou krystalovou strukturou, tvrdé. Dodávají organismu energii, vitalitu,
sebevědomí, aktivují imunitní systém, mají pozitivní vliv na psychiku a intelekt.
Klasifikace lze názorně provést na monádě:
11
Nejvyhraněnějšími minerály podle této klasifikace jsou – magnetit a hematit na straně
jedné (Jin) a křišťál a diamant na straně druhé (Jang). Představují koncentrovanou podobu
svého principu. Hematit a zvláště magnetit mají výrazné magnetické vlastnosti (paralela
s přitažlivostí měsíce). Jedná se o oxidy železa. Jsou tmavé, neprůhledné, nízké tvrdosti,
většinou mikrokrystalické. Křišťál a diamant naopak vykazují vysokou tvrdost (diamant je
nejtvrdší přírodní minerál). Dokonalou krystalovou strukturu, jsou čiré, takže jsou průchodné
pro světlo. Je zřejmé, že přednostně tyto vlastnosti vytvářejí zpětnovazebným procesem
v lidském organismu adekvátní reakce (ať je již nazveme ochranný a energetický princip, či
energie Jin a Jang, nebo efekt mrtvé a živé vody).
Ostatní minerály lze umístit do polí monády podle míry zastoupení obou principů. Na
straně Jangu se nám objevují všechny odrůdy korundu (Al2O3 – druhý nejtvrdší minerál) –
rubín a safír, dále odrůdy berylu . smaragd a heliodor, granáty, některé barevné průhledné
odrůdy křemene (SiO2) a netypické pro tuto skupinu – vltavín (křemičité sklo s vysokou
teplotou tavení, jehož původ je spojován s dopadem meteoritu na zemský povrch) a meteorit
jako takový. U těchto dvou minerálů (nejedná se o minerály v pravém slova smyslu)
rozhodují o jejich „léčebných vlastnostech“ spíše jejich geneze než vzhled a konzistence. Na
straně Jinu nám empirie a tradice zanechala ostatní minerály jako tyrkys, achát, opál,
chalcedon, avanturín, amazonit, jadeit, nefrit, jaspis, lazurit, malachit, ale i jantar a perlu.
Jedná se o minerály velmi různých složení (silikáty, karbonáty, oxidy) – všechny se vyznačují
různou mírou výše uvedených vlastností, přičemž limitující tvrdostí je tvrdost 7 podle Moshe,
kterou vykazují některé odrůdy křemene či jeho směsi s jinými minerály.
Podle předloženého pojetí je tedy možné bez ohledu na empirií a tradicí vymezené
účinky určitého minerálu odhadnout možnou využitelnost v léčitelství na základě jeho
fyzikálně-chemických vlastností. S velkou výhodou toho lze využít zvláště u nových či
netradičních minerálů. Kromě toho předložená klasifikace podporuje pojetí mechanizmu
působení kamenů na člověka cestou jeho smyslového vjemu, přičemž rozhodující je vjem
zrakový (vzhled minerálu) a hmatový (struktura, tvrdost).
Léčitelskou schopnost má tedy člověk sám a kámen mu jí může pouze zmobilizovat,
usměrnit, zesílit. Hlavní mechanismus působení kamenů na lidský organismus lze spatřovat
v psychogenní mobilizaci jeho regulačních a imunitních systémů, v autosugestivních
procesech. Druhou hlavní oblastí je působení mechanické (akupresura). Hypotetická zůstávají
možná působení chemická . homeopatická – (otěrem přes pokožku při nošení či časté
manipulaci, nebo při perorálním aplikaci „výluhu“ či prášku), dále působení
elektromagnetická (např. u minerálů s výraznými magnetickými vlastnostmi) či radiační
(emise některého druhu záření např. z přítomných radioaktivních akcesorií).
Pro většinu lidí však kámen zůstane zdrojem potěšení a krásy a tím přispěje
k harmonizaci jeho osobnosti. Již tento efekt stojí za to, abychom se na kameny podívali
trochu jiným, hlubším pohledem než dosud.
Výběr z použité literatury:
‰
‰
‰
‰
‰
Brusius Hedy (1975): Magie drahých kamenů, Goldmann Verl., Augsburg.
Golovin Sergius (1986): Drahokamy. Křišťálová brána k duši. Hermann Bauer Verl.,
Freiburg.
Jonáš Josef (1991): Křížovka života. Nakl. Dialog, Litvínov.
Kouřimský Jiří (1989): Z historie drahých kamenů. Symp. Hornická Příbram.
Sobolevskij V., Bouška V. (1990): Klenoty přírody. Lidové nakl., Praha.
12

Podobné dokumenty