První přístroj v provedení desktop pro měření nepřímé

Komentáře

Transkript

První přístroj v provedení desktop pro měření nepřímé
New
První přístroj v provedení desktop pro měření nepřímé
kalorimetrie s přesností srovnatelnou s přístroji určenými
pro výzkum i klinické použití
►►
Přesné měření klidového energetického výdeje pomocí
ventilované kanopy (diluční technika)
►►
Jednoduché a efektivní měření energetických potřeb
pacientů
►►
Dostupný, přenosný, kompaktní a snadno použitelný
přístroj s vestavěnou tiskárnou
►►
Validováno porovnáním se zlatým standardem
Nepřímý kalorimetr v provedení desktop
Fitmate GS je první přenosný přístroj pro
měření nepřímé kalorimetrie v provedení
desktop pomocí diluční techniky. Přístroj
měří přesně v klinických podmínkách klidový energetický výdej (Resting Energy
Expenditure REE, RMR). Přístroj používá
kompaktní ventilátor odsávající vzduch
z kanopy a je ideálním pomocníkem pro
interdisciplinární měření u lůžka pro nemocniční nutriční tým (Nutrition Support
Teams NST).
Použití ventilované kanopy umožňuje
pohodlné měření a umožňuje pacientům
bezproblémové dýchání. Ventilovaná kanopy může být také použita pro delší měření s minimální zátěží pro pacienty a bez
problémů vznikajících netěsnostmi.
Fitmate GS umožňuje spolehlivé, přesné,
snadné a rychlé měření bez použití spotřebního materiálu a bez komplikované
kalibrace pomocí přesných kalibračních
plynů.
Úspěch správné nutriční podpory záleží na
přesném určení energetických požadavků
a prevenci zvyšování negativní kumulativní bilance. Při znalosti energetických
požadavků může být pacientovi poskytnuta adekvátní výživa jak množstvím, tak
složením.
Přesnost rovnic pro stanovení nutričních
potřeb je dnes obecně považována za nedostatečnou pro stanovení energetických
potřeb v klinických podmínkách. Nepřímá
kalorimetrie je na druhou stranu považována za “Zlatý standard” pro stanovení
kalorických potřeb pacientů upoutaných
na lůžko. Pro nemocniční interdisciplinární nutriční týmy je tedy znalost nutričních
potřeb velmi důležitá.
Kanopy ve tvaru bubliny a odnímatelná zástěra
umožňují snadné čistění měkkou tkaninou pomocí
detergentu neobsahujícího alkohol.
Fitmate GS je ideálním prostředkem pro
stanovení správné nutriční podpory v
různých oblastech péče o nemocné jako
například:
►► Nemocniční nutriční týmy (Hospital
Nutrition Support Team NST)
►► Oddělení intenzivní péče /ICU
Aplikace
Umožňuje nutriční péči o pacienty upoutané na lůžko a kriticky nemocné a umožňuje ošetřujícímu personálu poskytování
adekvátní nutriční podpory. Tím se snižuje nebezpečí poskytování neadekvátní
výživy a předejde se negativním vlivům
podávání nedostatečného nebo přílišného
množství potravy (oslabení funkce imunitního systému, poruchy dechových funkcí,
nutnost delší umělé plicní ventilace, vyšší
náklonost k infekcím a vyšší úmrtnost...).
Nesprávná nutriční podpora (nedostatečný nebo nadměrný přísun potravy) může
negativně ovlivňovat zdravotní stav pacienta a může mít významný vliv na cenu
léčby, počet komplikací, může prodlužovat
pobyt v nemocnici a zvyšovat úmrtnost.
►► Popáleninové jednotky
►► Poruchy příjmu potravy, anorexie/kachexie, bariatrická chirurgie
►► Nutriční podpora v domácí péči,
léčebny dlouhodobě nemocných, domovy ošetřovatelské péče
Přesné měření klidového
energetického výdeje
Fitmate byl validován pro měření spotřeby kyslíku (VO2) a klidového energetického výdeje (Resting Metabolic Rate RMR/
REE). Fitmate měří pouze VO2 a předpokládá konstantní respirační kvocient (RQ),
nastavený na hodnotu 0.85 (nebo hodnotu definovanou uživatelem). Spotřeba
kyslíku (VO2) je měřena v reálném čase
a data jsou zobrazována každých 30
sekund. Měření RMR je jednoduché, rychlé a několik sekund po ukončení testu je
možné vytisknout výslednou zprávu na
vestavěné teplocitlivé tiskárně.Fitmate GS
Pět různých hodnot průtoku v závislosti na hmotnosti
testované osoby.
ideálním doplňkem pro laboratoře měřící
nepřímou kalorimetrii VO2/VCO2 (například COSMED Quark RMR). Fitmate GS
umožňuje rychlé, flexibilní a častější základní monitorování energetických požadavků u všech spontánně dýchajících
pacientů1.
1 Nieman DC, et al. “Validation of Cosmed’s FitMate in measuring
oxygen consumption and estimating resting metabolic rate”. Res Sports
Med. 2006 Apr-Jun;14(2):89-96
Všechna měření jsou v reálném čase zobrazována
na LCD obrazovce. Na displeji jsou zobrazovány
varovné zprávy v případě nesprávné ventilace nebo
koncentrace kyslíku
Po ukončení vyšetření mohou být data přehrána do počítače, měření může být editováno například ručním
nastavením REE intervalu a tím přesnějšímu nastavení ustáleného stavu. Software umožňuje uživateli uložení
všech dat, vytváření trendů a další funkce.
Ventilovaná kanopy
Fitmate GS je dodáván s prostornou a pohodlnou průhlednou kanopy a ventilátorem, zajišťujícím průtok vzduchu přes kanopy. Ventilátor zajišťuje výměnu vzduch
s definovaným průtokem, volitelným podle hmotnosti pacienta v pěti stupních.
Pacient leží pohodlně na lůžku a volně
dýchá uvnitř kanopy, kde se vydechovaný vzduch míchá s okolním vzduchem.
Tato směs je odváděna přes průtokoměr
a vzorkovací hadičku za účelem změření ventilačních parametrů a koncentrace
kyslíku.
Měření REE s obličejovou
maskou
Na přístroji může být klidový energetický
výdej také jednoduše měřen za pomoci
obličejové masky. Fitmate GS může být
použit buď s jednorázovou maskou (univerzální velikost) nebo s ergonomickou
silikonovou maskou na opakované použití
(5 velikostí pro dospělé i pro děti).
Měření RMR může být také provedeno pomocí
obličejové masky (jednorázové nebo na opakované
použití)
Obrazovka Fitmate GS zobrazuje informační a bezpečnostní zprávy v případě,
že není detekována ventilace kanopy,
nebo pokud příliš klesne nebo stoupne
koncentrace kyslíku v prostoru kanopy. V
takovém případě je možné regulovat průtok ventilátoru a zajistit ve vnitřním prostoru stabilní koncentraci O2.
Z bezpečnostních důvodů má ventilátor
záložní napájení tvořené 4mi AA bateriemi pro zajištění provozu při výpadku
napájení.
Data pacienta
Graf REE )
Uživatelé
Výtisky ze software
Kcal/den v
závislosti na čase)
Fitmate Suite
Vyloučené intervaly
Jednotka Fitmate
Měření intervaly
Průměrné hodnoty
Indexy kontroly kvality
Výtisk měření RMR provedený vestavěnou tiskárnou po
ukončení testu
-- Aktuální výsledky v
porovnání s náležitými
hodnotami
Výtis z teplocitlivé tiskárny
References
1.Nieman D. et al. Validation of COSMED’s Fitmate™
in measuring oxygen consumption and estimating resting metabolic rate. Research in Sports
Medicine, 14: 1–8, 2006
2.Lupinski L., Singer P. et al. Comparison between
the Fit Mate metabolic system and the Deltatrac II
metabolic monitor in the measurement of resting
energy expenditure and oxygen consumption
in non-ventilated patients. Clinical Nutrition
Supplements (January 2010), 5 (2), pg. 65-66
3.Vandarakis D. et al. The Reliability and Validity of
the COSMED Fitmate Canopy System for Assessing
Resting metabolic Rate”. Official Journal of the
American College of Sports Medicine Vol.44 No. 5
Supplement S683
Technická specifikace
Testy
s jednotkou
Nutriční hodnocení
Klidový energetický výdej (REE, RMR)

Energetická bilance

Monitorování fyzické aktivity *
odhadované
Další měření
Tělesné složení (kožní řasa)
 (3 místa)
Standardní měření (tlak krve, WHR, klidová tepová frekvence, BMI..)

Dietní software s týdenním plánovačem jídel
Framingham Index (Riziková analýza)
se/Software

int. pomocí Lifecorder

(3 a 7 místa)


Měření REE (spotřeba kyslíku)
Typ sensoru
O2 rozsah měření
Vzorkovací frekvence
Kalibrace
Doba zahřívání
Přesnost REE
Přesnost O2 Životnost senzoru O2 Maximální doba testu REE/RMR
GFC (Galvanický chemický článek)
0-25%
30 sec / 60 sec
Automatická vzduchem v místnosti
10 s
± 2%
±0.02%
12-18 měsíců
50 min
Průtokoměr
Typ
Rozsah průtoku Odpor
Přesnost průtoku/objemu
Obousměrná digitální turbina Ø 28mm
0.08-20l/s
<0.6 cmH2O/l/s @ 14l/s
±2%
Hardware (Jednotka)
Životnost senzoru O2 je 12-18 měsíců, senzor O2 je
dodáván v utěsněném obalu a jeho výměna je velmi
snadná. Funkce senzoru je kontrolována pomocí
software.
Rozměry a váha Displej
Tiskárna
Kapacita paměti
24 x 20 x 8 cm (9,4 x 7,8 x 3,1 in) / 1.5kg (3,3 lb)
Barevný LCD 320 x 240 pixelů
Rychlá teplocitlivá tiskárna 12 cm (4,7 inches)
200 testů (5 min pro každé měření REE)
Hardware (Kanopy)
Rozměry
Objem kanopy
Rozsah průtoku
Interní baterie ventilátoru
46.8x32x22 cm
18,7 l
12-44.4 l/min
4 AA
Standardní balení obsahuje
Jednotka Fitmate GS, adaptér AC/DC, kabel USB, Fitmate PC Software (CD-ROM), metr, senzor kyslíku, kanopy,
Ventilátor kanopy, ovládací jednotka
Jazykové verze
Firmware Italština, angličtina, španělština, francouzština, němčina, portugalština, řečtina,
holandština, turečtina, čínština, korejština, japonština, finština, polština, ruština, slovinština
Italština, angličtina, španělština, francouzština, němčina, portugalština, řečtina,
holandština, čínština, finština, ruština slovinština
Software
Konfigurace PC
Pentium nebo rychlejší, Windows XP, VISTA (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit) 128 MB RAM nebo více, USB, CD-Rom, 80 MB prostoru
na HD.
Standardy bezpečnosti a kvality
Distributed by:
COSMED srlCOSMED srl
Via dei Piani diViaMonte
Savello
37, Savello 37,
dei Piani
di Monte
Albano Laziale
- RomeLaziale - Rome
Albano
00041 ITALY 00041 ITALY
O +39 06 931-5492
O +39 06 931-5492
F +39 06 931-4580
F +39 06 931-4580
USA
Concord, CA - Chicago, IL
CHINA
Guangzhou
Phone +1 (925) 676-6002
Fax +1 (925) 676-6005
Phone +86 (20) 8332-4521
Fax +86 (20) 8332-0683
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
The Metabolic Company
cosmed.com
The Metabolic Company
cosmed.com
Toll Free 800 426-3763 [email protected]
© 2013/02 COSMED
cosmed.com
E & OE. Subject to alterations without prior notice. P/N.: C03979-12-93
COSMED and its product names and logos are owned by COSMED and may be registered.
Zařízení splňuje požadavky direktivy MDD (93/42 EEC); EN 60601-1 (bezpečnost) / EN 60601-1-2 (EMC) FDA 510(k) cleared. COSMED
má certifikovaný systém kvality organizací CERMET v souladu se standardem UNI EN ISO 9001:2008 a UNI EN ISO 13485:2004..

Podobné dokumenty

Fitmate GS - přenosný přístroj RMR s kanopy - S

Fitmate GS - přenosný přístroj RMR s kanopy - S Pět různých hodnot průtoku v závislosti na hmotnosti testované osoby. ideálním doplňkem pro laboratoře měřící nepřímou kalorimetrii VO2/VCO2 (například COSMED Quark RMR). Fitmate GS umožňuje rychlé...

Více

Fitmate PRO - přenosný přístroj pro spiroergometrii - S

Fitmate PRO - přenosný přístroj pro spiroergometrii - S holandština, turečtina, čínština, korejština, japonština, finština, polština, ruština, slovinština Italština, angličtina, španělština, francouzština, němčina, portugalština, řečtina, holandština, č...

Více

První přístroj v provedení desktop pro jednoduché a

První přístroj v provedení desktop pro jednoduché a Italština, angličtina, španělština, francouzština, němčina, portugalština, řečtina, holandština, turečtina, čínština, korejština, japonština, finština, polština, ruština, slovinština Italština, ang...

Více

Jeden z nejpřesnějších přístrojů pro nepřímou kalorimetrii pro

Jeden z nejpřesnějších přístrojů pro nepřímou kalorimetrii pro certifikovaný systém kvality organizací CERMET v souladu s EN ISO 9001:2008 a EN ISO 13485:2004.

Více

Nejrychlejší a nejpřesnější způsob jak provést vyšetření

Nejrychlejší a nejpřesnější způsob jak provést vyšetření Pentium nebo rychlejší, Windows XP, VISTA (32 bit), Windows 7 (32 bit), 128 Mb RAM a více, USB nebo RS 232, CD-Rom mechanika, 80 Mb prostoru na HD. Standardy bezpečnosti a kvality

Více