Indiana Jones and the Time Machine

Komentáře

Transkript

Indiana Jones and the Time Machine
Vážení rodiče,
i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme
anglický odpolední klub „ After School Club“.
Téma pro školní rok 2011/12 zní:
Indiana Jones and the Time
Machine
Stručná náplň a popis:
- všechny aktivity a projekty jsou vedeny výhradně v
anglickém jazyce
- důraz na nácvik správné výslovnosti (písně, básně,
říkadla)
- použití autentických anglických materiálů (knihy, pohádky,
filmy, příběhy)
- práce na projektech pro naše partnerské školy
- „skypová“ setkání s partnerskými školami
- pořádání Halloweenské noci (pro starší děti) a pohádkové
noci (pro mladší děti)
Termín: Úterý / Středa / Čtvrtek vždy od 14.30 – 16.15 hodin
Cena za školní rok: 2 000,- Kč / 1 odpoledne
Na Vaše děti se těší paní učitelky
Alena Nedomová, Magdalena Hofericová a Kristýna
Rezová
IT V PRAXI
pondělí 14.30 – 16.15
Cílem projektu "IT v praxi" je zdokonalování využití IT technologií
v běžném životě. Cílem je zautomatizování práce s IT technologiemi,
se kterými žáci běžně přicházejí do styku (SW k práci, výuce, komunikaci
i zábavě). Projekt bude realizován ve školní počítačové učebně, případně
ve třídách, vybavených IT technologiemi.
Frekventanti budou pracovat s HW (notebooky a jejich dostupné periferie)
a SW (textové, grafické a tabulkové editory, komunikační programy, Baltík
- základy objektového programování).
(projekt je určen pro děti z 2. – 5. třídy)
Na setkání v nové PC učebně se těší Radek Štěpánek
Keramika
s paní učitelkou Veronikou J.
pondělí 14:30 – 16:15
je tu pro všechny děti,
které rády modelují
a tvoří (nejen) z hlíny.
Přijďte si vyrobit spoustu
krásných předmětů
a dárečků, kterými potěšíte
maminky, tatínky,
babičky, dědečky …
HUDEBNĚ-DRAMATICKÝ PROJEKT
LOUTKINO
ÚTERÝ 14.30 – 16.15
Cílem tohoto projektu je probudit v dětech zájem o hudebně-dramatické aktivity (v roli
aktivního herce, muzikanta i poučeného diváka). Postupnou cestou od výběru tématu
(vlastní námět, předloha) vznikne divadelní tvar, který do značné míry ovlivní děti
svými zásahy. Účastníci projektu budou aktivně spolupracovat na tvorbě scénáře,
scénografii, hudební stránce tvaru i vlastním divadelním provedení (režijní práce).
Očekávaným výstupem celoroční práce bude inscenace, kterou děti předvedou
spolužákům a rodičům na závěr školního roku. Počítá se také s prezentací
projektu v rámci divadelních přehlídek, na kterých lze porovnat výkony dětí s výkony
ostatních souborů a získat cenné zkušenosti pro další hudebně-dramatickou práci.
Soubor se bude scházet každé úterý (14.30 – 16.15) v hudebně-dramatické učebně,
která je plně vybavena veškerou potřebnou hudební a divadelní technikou
i divadelním materiálem (loutky, rekvizity, kukátko, paravány, praktikáble,…).
Účastníci projektu budou během jednoho odpoledního setkání pracovat ve 2
skupinách (dílna hudební a dramatická), v obou sekcích se následně vystřídají.
Výsledky jejich práce budou postupně včleňovány do vznikajícího hudebnědramatického tvaru.
Pracovat v souboru může kterýkoliv žák školy, který o činnost projeví
zájem a následně se bude pravidelně účastnit práce na projektu.
MALÁ LIGA
středa 14.30 – 16.15
Projekt je realizován ve spolupráci s Malou baseballovou ligou (www.mbl.cz).
Je určen pro děti od 1. do 3. třídy a probíhá v tělocvičně při ZŠ Jasanová. Během
jednoho školního roku se děti naučí základům čtyř nejrozšířenějších kolektivních
her (T-ball, vybíjená, basketbal, házená), hru trénují dva měsíce, etapa je
zakončena turnajem.
PLAVÁNÍ
KDE: ZŠ Jasanová
KDY: čtvrtek od 15.00 do 16.00
(odchod ze šk. družiny v 14.30)
ZA KOLIK: 2000 Kč / šk. rok
1000 Kč / pololetí
(platby v hotovosti u p. uč. Marcely, popř. v kanceláři školy)
POVINNÁ VÝBAVA: plavky, ručník, koupací čepice, plavecké brýle
V plavání budou mít děti opět možnost nejen ještě více zdokonalit
svoje plavecké styly, ale také si zahrát netradiční vodní hry či
soutěže. Cílem „plavča“ tedy není trénovat vrcholové plavce, ale
pravidelně jednou týdně si zasportovat a věnovat se vodním
radovánkám.
„Plavčo“ je určeno i pro začínající plavce z MŠ.
Na všechny plavce se těší p. uč. Marcela 
Tanec
Pátek 14:30 – 16:15
Kristína Rezová
Obsah výuky je koncipován tak, aby děti tancování nejen bavilo,
ale zároveň se zdokonalila jejich pohybová průprava, hudební cítění
a prostorová orientace.
Děti tancují na lidové písně, melodie z pohádek, filmů a hitparád.
Koncepce výuky: Lekce začíná rozcvičkou na říkanky, písničky,
známé melodie. Další část je věnována výuce sestav a tanců, tanečním
hrám a soutěžím. V závěru probíhá opakování a relaxační cvičení.
Výsledky své práce budou děti prezentovat na různých akcích školy.
! Věkově neomezeno!
Výtvarka
s paní učitelkou Markétou N.
pátek 14:30 – 16:15
je tu pro všechny děti, které
rády kreslí, malují a tvoří.
Budeme společně zkoušet
neobvyklé výtvarné techniky,
tvořit z nejrůznějších materiálů,
pracovat na dlouhodobějších
projektech ve škole i venku.

Podobné dokumenty