stáhnout

Komentáře

Transkript

stáhnout
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Jaké jsou základní principy fašismu?
Co vedlo ke vzniku fašismu? Proč mu byla leckdy dána přednost před komunismem?
V čem je fašismus s komunismem shodný a v čem se zásadně liší?
Proč se v Itálii ujal fašismus?
Kdo byl Mussollini, jak se dostal do čela státu a jaké měl postavení?
Která území a jak Itálie získala mezi válkami?
Jak se vyvíjely vztah Itálie a Německa? Jaké smlouvy uzavřely?
Ke kterým událostem došlo v letech 1936 – 1939 ve Španělsku? Co bylo jejich bezprostřední příčinou?
Kdo proti komu bojoval ve šp. občanské válce a jak skončila?
Kteří umělci a jak zachytili hrůzy občanské války ve Španělsku?
Co je to Výmarská republika?
Jaká byl ekonomická situace v Německu po 1. sv. válce?
Proč nebyla Výmarská republika u svých obyvatel příliš oblíbená?
Jaké problémy (kromě složité hospodářské situace) musela Výmarská republika ještě řešit?
Které události výrazně posílili vliv nacistů v Německu ke konci 20. let?
Co je to nacismus? Charakterizuj ho.
Co je to antisemitismus a z čeho byli obviňováni Židé?
Jaké jsou tři základní cíle nacismu, jak je zformuloval Hitler v Mein Kampfu?
Jakým způsobem a kdy se dostal Hitler k moci?
Které kroky Hitler provedl po svém jmenování kancléřem? Jak si zajistil neomezenou moc?
Jakým způsobem snížil Hitler nezaměstnanost v Německu?
Jaké metody nacisté používali k prosazení své moci
K čemu došlo za „noci dlouhých nožů“?
Které konkrétní kroky Hitler podnikl v přípravě na válku?
Kterými kroky porušil Hitler ujednání Versailleské mírové smlouvy a jak na to reagovala VB a Fr?
S kterými národy Německo uzavřelo před válkou smlouvy a co bylo jejich obsahem?
O která území Německo rozšířilo svůj stát před vypuknutím 2. sv. války?
Co jsou to Norimberské zákony a jak byli v Německu pronásledováni Židé?
Co je to „křišťálová noc“ a co jí bylo zahájeno?
Které další skupiny byly v Německu pronásledovány?
Časové údaje
1922 – pochod fašistů na Řím, 1935 – útok It. na Habeš, 1939 – It. obsazuje Albánii,
1919-1933 – Výmarská republika, 1923 – pokus o nacistický puč v Mnichově,
1929 – hospodářská krize, 1933 – Hitler kancléřem, 1935 – Norimberské zákony,
1935 – všeobecná branná povinnost v N, 1936 – obsazení Porýní,
březen 1938 – anšlus Rakouska, září 1938 – Mnichovská dohoda, 1938 – křišťálová noc,
březen 1939 – okupace ČSR, srpen 1939 – Molotov-Ribbentropův pakt
Osobnosti
Benito Mussolini, Francisco Franco, Ernest Hemingway, Pablo Picasso, Paul von Hindenburg, Adolf
Hitler, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels
Pojmy
fašismus, fasces, nacionalismus, komunismus, Duce, Habeš, Osa, Ocelový pakt, Společnost národů,
puč, Falanga, Francova diktatura, Guernica, Komu zvoní hrana, Výmarská republika, Dawesův plán,
reparace, inflace, hospodářská krize, nacismus, árijec, antisemitismus, Mein Kampf, NSDAP, SA, SS,
Gestapo, propaganda, Hitlerjugend, „noc dlouhých nožů“, Porýní, branná povinnost, Versailleská
mírová smlouva, appeasement, anšlus Rakouska, Mnichovská dohoda, okupace, MolotovRibbentropův pakt, norimberské zákony, křišťálová noc, pogrom

Podobné dokumenty

smlouvy

smlouvy Manifest císaře Karla I. Manifest českých spisovatelů Marshallův plán Martinská deklarace mír v Camp Davidu mír v Campo Formiu Mnichovská dohoda Modus Vivendi Monroeova doktrína moskevský protokol ...

Více

Ukázkový přijímací test studijní program: politologie

Ukázkový přijímací test studijní program: politologie Anšlus Rakouska a) znamená připojení Rakouska ke Třetí říši v roce 1938 b) znamená zákaz připojení Rakouska k Německu daný ve Versailleské mírové smlouvě c) se používá pro mírové jednání s Rakouske...

Více

VY_32_INOVACE_7_1_20.

VY_32_INOVACE_7_1_20. Mezi plány na řešení německých reparací patří plán ……... nebo ………………...

Více

Final – approved 30 October, 2007 The Chair of the ITF, on behalf of

Final – approved 30 October, 2007 The Chair of the ITF, on behalf of jménem jeho členských států vyjadřuje svůj odmítavý postoj vůči neo-nacistické demonstraci svolané na 10.listopadu do historické Židovské čtvrti Prahy u příležitosti Křišťálové noci – pogromu spách...

Více

PL_1938_SS_A3_Sestava 1 - Dotkni se 20. století!

PL_1938_SS_A3_Sestava 1 - Dotkni se 20. století! …….......… a dalším cílem německé agrese se stalo Československo. Hitler pro své cíle využil ….....……. Ta začala požadovat připojení pohraničních oblastí českých zemí, tzv. …....……, k Německu. Nátl...

Více

3. Vznik fašismu

3. Vznik fašismu K potlačení opozice využívá násilí a moderní metody propagandy a cenzury.

Více