46/09 - F1sport.cz

Komentáře

Transkript

46/09 - F1sport.cz
 46/09
Téma týdne: Kdo byl lepší, Ron nebo Flavio? STR.2
Čtenáři hlasovali
To NEJ roku 2009 ­ F1mag vyzval čtenář e, aby se sami podíleli na hodnocení právě uplynulé sezony 2009. Odezva byla obrovská a je z ní zř ejmé, že fanoušci rozhodně mají k událostem letošního roku...
Seriál
Stalo se
Mercedes kupuje Brawn GP ­ ve formuli 1 se samozř ejmě i mimo závodní sezonu poř ád něco děje. Ve Wokingu bylo rušno. Na návštěvu př išli Räikkönenovi manažeř i a také Jenson Button. Ferrari se loučilo se...
MotoGP & motorsport
Šampióni F1 v CART (2.) ­ v tomto čísle F1MAGu si př ipomeneme dalšího
vynikajícího závodníka, který získal titul ve formuli 1 a zamíř il do americké formulové série CART. Brazilec Emerson Fittipaldi uspěl i tam...
Poslední testy ve Valencii ­ jezdci a týmy královské kubatury světového šampionátu závodů silničních motocyklů minulou stř edu ve Valencii definitivně ukončili posledním tř ídenním testem ročník 2009 ...
Souboj Čechů
Charouz vs. Král p ři testech GP2 ­
hned dvojí zastoupení měla Česká republika př i oficiálních testech hlavního šampionátu série GP2: Josefa Krále a Jana Charouze. A co je ještě lepší: s výkony obou jezdců...
Analýza 2009
Force India ­ Force India zažila v druhém roce existence první hvězdnou hodinu. Majitel týmu Vidžaj Malaja chtěl př ed sezonou první body
a ty také dostal. Jako bonus navíc první pole a stupně vítězů...
Rozhovor
Dieter Zetsche a Norbert Haug ­ Po bezmála pětapadesáti letech se do formule 1 vrátí Mercedes se svým vlastním továrním týmem. Odkoupil mistrovský tým Brawn GP a ambice bude mít ty nejvyšší...
Dalekohledem
Formulová krása ­ v pravidelné rubrice vizuálních pohledů dalekohledem do zajímavých oblastí motorsportu se tentokrát zaměříme na
neodmyslitelnou část světa F1 ­ totiž ženskou krásu...
www.f1sports.cz ­ aktuální novinky, komentáře, informace
Téma týdne: Kdo byl lepší, Ron nebo Flavio? www.f1sports.cz ­ aktuální novinky, komentáře, informace
Téma týdne: Kdo byl lepší, Ron nebo Flavio? Po sportovní stránce vít ězí Ron Dennis v pom ěru deset ku čtyřem
Autor: Eva Křivánková Ve formuli 1 končí jedna éra velkých osobností. Důkazem toho je leto šní odchod Rona Dennise a Flavia Briatoreho. Oba je vyštípal Max Mosley. Oba proto, že je nesnášel. Měli příliš velké charisma a vliv. To je ale asi jediné, co mají Dennis a Briatore společné. V čem jsou jiní a jak vypadala jejich cesta historií formule 1? DŮLEŽITÝ JE MOTIV
Člověk by prý nem ěl ostatní soudit podle toho, co dělají, ale podle toho, pro č to d ělají. V tom p řípadě by Flavio Briatore srovnání s Ronem Dennisem projel na celé čáře. Dennise vždycky hnala dop ředu vá šeň pro motorsport. V gará žích formule 1 se poprvé objevil v roce 1966, kdy ž mu bylo osmnáct. Briatoreho hlavní motivací byl oproti tomu zisk. U ž jako puberťák toužil vydělat tolik peněz, aby se na ně nemusel ohlížet. Zbohatl, když pro oděvní řetězec Benetton vybudoval obchodní sí ť ve Spojených státech. Dnes spravuje vlastní módní zna čk u , d i s k o t é k u p r o m i l i a r d á ře n e b o l u x u s n í restauraci. Na formuli 1 se poprvé p řijel podívat a ž jako VIP host v roce 1988. V té dob ě byl sportovní ignorant a tím zůstal v určitém ohledu dodnes. I přesto, že déle jak desetiletí řídil stáj ve formuli 1 a spoluvlastní fotbalový tým. Když Briatore zkoušel štěstí jako instruktor ly žování, Dennis sbíral první konstruktérské zkušenosti vedle Jochena Rindta a Jacka Brabhama. Pak si založil vlastní tým ve formuli 2 a formuli 3. Briatore pracoval pro italského podnikatele Attilia Dutta. Toho v roce 1979 zabila bomba pod autem a Briatore se vydal podnikat na burzu v Miláně. O rok pozd ěji koupil Dennis se svými spole čníky skomírající McLaren a Briatore se seznámil s Lucianem Benettonem. Do Ameriky šel údajn ě i proto, že ho v Itálii odsoudili do vězení za zpronevěru. Zatímco Briatore otevíral ve Státech nové obchody po desítkách, Dennis dostal McLaren na vrchol. Od roku 1984 do roku 1991 posbíral sedm jezdeckých titulů s Nikim Laudou, Alainem Prostem a Ayrtonem Sennou. Zlatá léta ale skončila a přicházela Briatoreho chvíle. Ten p řišel k Benettonu v roce 1990. S vedoucím in ženýrem Tomem Walkinshawem si u Jordanu vyhlédli jakéhosi Michaela Schumachera a tři roky na t o s n í m s l a v i l i p r v n í t i t u l . O r o k p o z d ěji ho obhájili a Schumacher odešel k Ferrari. Benetton oslabil a na za čátku roku 1998 dostal Briatore padáka. Bez n ěj ale bylo stáji je ště hůř. Dennis se dohodl na dodávkách motorů s Mercedesem a přetáhl z Williamsu designéra Adriana Neweyho. V letech 1998 a 1999 byl díky tomu Mika Häkkinen mistr sv ěta. Briatore strávil konec devadesátých let ve společnosti Mecachrom. Briatore byl sportovní ignorant a tím z ůstal v podstat ě dodnes
O d r o k u 2 0 0 1 p řevzala Benetton automobilka Renault a Briatoreho znovu zam ěstnala. Ital posadil do auta Fernanda Alonsa a získal s ním titul v roce 2005 a 2006. Na sezonu 2007 si Alonsa přetáhl Dennis. Po sedmadvaceti letech si myslel, že už ho nic nemůže překvapit. K Alonsovi přidal Lewise Hamiltona a v ěřil, že má všechno pod kontrolou. Jenže Hamilton zazářil a jeho ambice narostly do rozměrů, které dvojnásobného mistra světa značně znervózňovaly. Dennis to podcenil a pak se v Ma ďarsku nestačil divit. Alonso zablokoval Hamiltona v kvalifikaci, proto že vycházející hvězdička nedodržela týmovou strategii. Pár týdnů na to FIA vyloučila McLaren z poháru konstruktérů a dala mu pokutu 100 milionů dolarů. Ukázalo se, že McLaren zkoumal kradené materiály Ferrari. Usvědčily ho Alonsovy emaily, který se o nich prořekl p ři hádce s Dennisem. Španěl se po sezon ě vrátil k Briatoremu a Hamilton následující rok vyhrál titul, pro Dennise už desátý. Renault nezvládl přechod na jednotné pneumatiky a ani s Alonsem se nedokázal vrátit do čela. Před za čátkem leto šní sezony Dennis p ředal vedení týmu Martinu Whitmarshovi. Po skandálu v Austrálii musel z paddocku zmizet úpln ě. Hamilton totiž zalhal komisařům a Whitmarsh byl ochoten p řistoupit na cokoliv, jen aby ostuda rychle upadla v zapomnění. Prezident FIA Max Mosley vedle roční podmínky ukázal prstem práv ě na Dennise. Na přehnanou sebed ůvěru doplatil i Briatore. S Nelsinhem Piquetem cht ěl p ři v é s t d o f o r m u l e 1 d a l ší velké jméno. Představoval si, že Piquet v šechny ohromí podobn ě jako Hamilton, ale zapomn ěl , že j e h o r e n a u l t y s e s o u časným mclarenům nem ůžou rovnat. Mladý Piquet navíc podléhal stresům a d ělal chyby. Briatore ho nakonec vloni v Singapuru poslal bourat do zdi. Když ho pak v půlce léta vyhodil, Piquet se pomstil. Svým svědectvím dal Mosleymu parádní příležitost, jak se Briatoreho zbavit. VRÁTÍ SE JEŠTĚ NĚKDY BEZCITNÝ KŘUPAN?
Na jezdecké tituly Ron Dennis vítězí v poměru deset ku čtyřem. Strávil v motorsportu celý život a vybudoval silný, špičkový tým. Briatore se dokázal prosadit v odvětví, o kterém nevěděl vůbec nic. Věděl jen to, jak zacházet s pen ězi. Formuli 1 bral jako showbusiness. Nikdy neskrýval, že se v podnikání na nikoho neohlíží. Dokud byl úspěšný, obdivovali ho za to. Teď přichází pochyby. Když je n ěkdo vít ěz, neznamená to, že se m ůže chovat jako bezcitný k řupan. Dennis je zase chladný, co ž věcem taky moc nepomáhá. Proto dopadlo Alonsovo angažmá u McLarenu tak, jak dopadlo. Te ď jsou oba pryč. Briatore má oficiální zákaz a soudí se s FIA. Distanc pro Dennise platil jen neformálně. Jakmile Mosley opustil úřad, přiletěl Dennis do Abú Zabí. Bylo milé ho po čase vidět. Vrátí se někdy i Briatore? Čtenáři hlasovali: To NEJ roku 2009 2
46/09 WWW.F1SPORTS.CZ
a 1999 byl díky tomu Mika Häkkinen mistr sv ěta. Briatore neformálně. Jakmile Mosley opustil úřad, přiletěl Dennis do Abú strávil konec devadesátých let ve společnosti Mecachrom. Zabí. Bylo milé ho po čase vidět. Vrátí se někdy i Briatore? Čtenáři hlasovali: To NEJ roku 2009 NEJrychlejší odstran ění havárie a NEJrychlejš í navrácení auta týmu
Autor: Tomáš Richtr
F1mag vyzval čtenáře, aby se sami podíleli na hodnocení právě uplynulé sezony 2009. Odezva byla obrovská a je z ní zřejmé, že fanoušci rozhodně mají k událostem letošního roku co říci. Následující slova jsou v podstatě vaše. PŘEKVAPENÍ ROKU Větši n a čtenář ů ve svých odpov ědích na prvním míst ě jmenovala tým Brawn. Je to pochopitelné. Formáln ě č erstvě nový tým, který je ště několik týdn ů před za čátkem sezony netušil, zda vůbec bude startovat, vletěl do sezony jak divoká voda a získal tituly mistra světa v obou soutěžích. Co na tom, že to jen monoposty Hondy, na nichž se pracovalo už od roku 2007 v p ěti r ůzných aerodynamických tunelech, dostaly jinou barvu a nálepku Brawn. Není ani bez zajímavosti, že Brawn coby tým kon čí j e n o r o k p o z d ěji, proto že jej koupil (a přejmenoval) Mercedes. NEJtrpěliv ějš í čekatelé na NEJlepš í fotku sezony
UDÁLOST ROKU Tou je pro vás celkem jednozna čně zjištění, že Ferrari u ž nestojí o Kimiho Räikkönena a dohodlo se s ním na předčasném ukon čení smlouvy. Jeho místo v týmu obsadil Fernando Alonso. F1mag je zvědavý, co Räikkönenovi fanoušci budou říkat v p řípadě, kdyby mistr světa 2007 nena šel místo ani u McLarenu. Dalšími událostmi roku podle vás jsou : · Záchranné operace týmu F1 po oznámení Hondy, že soutěž opouští · Volba nového prezidenta FIA a trapnosti s ní spojené · Vyhrocená válka FIA ­ FOTA, která podle vás nic konkrétního stejn ě nepřinesla ­ Premiéra v Abú Zabí LOUČENÍ ROKU Pryč s politikou (i když skutečně?) ­ nejsmutnějším rozloučením roku je odchod BMW. Pak u ž to není tak jednoznačné: odešli (resp. byli odejiti) Ron Dennis a Flavio Briatore a poroučel se i Dalšími překvapeními roku podle vás jsou: · Tým Force India v ten, kdo to zp ůsobil: Max Mosley. Zapomenout bychom neměli rukou Vyd žaje Mallyi vyměnil vedení a indický obchodník se na Sébastiena Bourdaise, Nelsona Piqueta ml. a Toyotu. sám ujal kormidla. Dlouho měl blizoučko k bodům, a tak se dá rozhodně považovat za úspěch, že v Belgii nebyl daleko hned k PŘEDJÍŽDĚCÍ MANÉVR ROKU vítězství. Srovnání let 2008 a 2009 jednozna čně vypovídá o Nominován čtenáři byl (ale nevyhrál) manévr Trulli ­ Hamilton správnosti kroků majitele týmu · Čtenáře potešily také výkony za safety carem p ři VC Austrálie. F1mag to bere jako dobrý Tima Glocka · Dob ře se u vás zapsal Kamuj Kobaja ši. Svým pokus o vtip! Co do po čtu hlasů ale podle vás vyhrál Alonso a záskokem práv ě za Tima Glocka ukázal, jak se vyu žívá Trulli ve 13. kole VC Bahrajnu (KERS neKERS?) a moc se líbil nabídnutá šance! také Räikkönen a Fisichella po restartu VC Belgie (KERS PRŮŠVIH ROKU neKERS?). Jednoznačně nejoblíbenější kategorie, ve které to také bylo pěkně nahuštěno. S lehoulinkou p řevahou asi vyhrála letos řešená aféra úmyslné havárie Nelsona Piqueta při Velké ceně Singapuru 2008, která m ěla zajistit (a také zajistila) vít ězství týmového kolegy Fernanda Alonsa. A pak u ž to jelo jak na horské dráze, protože Dále vaší pozornosti neunikly manévry, do kterých byl zapleten Kamuj Kobaja ši: s Fisichellou, krajanem Nakad žimou a Buttonem p ři VC Brazílie · Sympaticky drzý Kovalainen na Fisichellu při výjezdu z box ů na japonské Suzuce · Vettel a Kubica v závěru VC Austrálie, ačkoli šlo nejspíš o tvrdý souboj než předjížděcí manévr s n ějakým rozumným výsledkem · A zapomenout nesmíme ani na Glocka s Trullim při VC Itálie. dalšími pr ůšvihy roku podle vás jsou : · Nesmyslné lhaní McLarenu po VC Austrálie · Forma titánů Ferrari a McLarenu · Havárie Felipeho Massy p ři kvalifikaci na VC Ma ďarska (snadno prezentovatelná jako událost roku s ohledem na skutečnost, že to Massa přežil bez následků) · Návrat nenávrat Michaela Schumachera · a s tím spojené výkony Lucy Badoera (které ale ve stínu výkon ů Fisichellových u ž t a k špatně nevyznívají) · Do extrémů vyhnaná politická válka o moc mezi FIA a Asociací tým ů F1 FOTA · technická pravidla a z toho vyplývající situace kolem difuzorů a systému KERS · A nikoli za nepodstatné také n ěkteří p o v a žovali ne čekané dopravní problémy, které měly za následek, že komentátor TV NOVA a autor článku v jedné osobě nestihl úvod přenosu VC Brazílie. BOURAČKA ROKU Nedá se nic dělat, v této kategorii si každý vybaví, jaké štěstí v neštěstí při kvalifikaci na VC Maďarska Felipe Massa měl. Dále se to bouračkami hemžilo v Japonsku: Alguersuari celkem dvakrát, Glocka jeho havárie vy řadila ze zbytku sezony, do bariéry se podíval také Kovalainen · Grosjean v Brazílii malém trefil mar šála · pompézn ě bourali Vettel a hlavn ě Kubica v Austrálii · Málem se poprali Trulli a Sutil (a Alonso) v Brazílii · A početné to také bylo v prvním kole VC Belgie (Grosjean, Button, Hamilton, Alguersuari) · V Singapuru boural Piquet ův nástupce Grosjean, ale tentokrát to schválně nebylo! Stalo se: Mercedes kupuje Brawn GP 3
46/09 WWW.F1SPORTS.CZ
problémy, které měly za následek, že komentátor TV NOVA a Button, Hamilton, Alguersuari) · V Singapuru boural Piquet ův autor článku v jedné osobě nestihl úvod přenosu VC Brazílie. nástupce Grosjean, ale tentokrát to schválně nebylo! Stalo se: Mercedes kupuje Brawn GP Luca di Montezemolo veze své jezdce Alonsa (vpravo) a Massu.
Bude Jenson Button příš tí rok závodit v týmu Mercedes?
Autor: Filip Fikejz
Ve formuli 1 se samozřejmě i mimo závodní sezonu pořád něco děje. Ve Wokingu bylo ru šno. Na návštěvu přišli Räikkönenovi manažeři a t a k é J e n s o n B u t t o n . F e r r a r i s e l o u či l o s e sezonou. Mercedes oznámil své plány ve formuli 1. N.Technology prohrál soud s FIA a podíváme se také na novinky od nových týmů. NÁVŠTĚVY VE WOKINGU A ÚDAJNÁ SMLOUVA Stáj McLaren stále ještě nepotvrdila druhého jezdce. A to si může vybírat dokonce ze dvou mistrů světa. V uplynulém týdnu navštívili její sídlo mana žeři Kimiho Räikkönena i samotný Jenson Button. Räikkönen se stále s McLarenem nedohodl. Zatím by si prý vyd ělal mén ě, než kdyby p říští rok v ůbec nezávodil a inkasoval tak od Ferrari vy šší odstupné za předčasné ukon čení smlouvy. Další alternativou by mohl být právě Button. Jeho náv štěva v sídle týmu ve Wokingu v šak může hrát dvojí roli. Zaprvé ukázat Räikkönenovi, že McLaren má i jiné možnosti, takže by měl Fin, pokud chce závodit, slevit ze svých po žadavků. Zadruhé ukázat Rossu Brawnovi, že Button má další alternativy, takže pokud ho chce udržet u sebe v týmu, musí mu p řidat podle jeho p ředstav. Jenže Brawn ani po změně vlastníka mistru světa p řidat nechce a po uzávěrce tohoto čísla se objevily spekulace, že u McLarenu mají pro Buttona připravenou tříletou smlouvu. Mercedesem spolupracuje. Zbytek vlastní Ross Brawn, který zůstává v pozici šéfa, Nick Fry a dal ší. Na vedení se bude zřejmě společně s Brawnem podílet i viceprezident Mercedes­
Benz Motorsport Norbert Haug. Smlouvu s týmem má již Nico Rosberg, který p řichází z Williamsu, o druhém jezdci se stále jedná. Měl by jím být mistr světa Jenson Button, ale spekuluje se i o Nicku Heidfeldovi. Mercedes také bude nadále dodávat motory týmu McLaren a to nejméně do roku 2015. Vozy by m ěly zatím zůstat ve stříbrno­
červených barvách. V p říšt í c h d v o u l e t e c h v šak chce automobilka ze Stuttgartu prodat svůj čtyřicetiprocentní podíl zpět do rukou sou časných vlastníků McLarenu. Není ovšem vyloučeno, že motory bude Mercedes dodávat i od roku 2016 dále. N.TECHNOLOGY PROHRÁL SOUD S FIA Jeden z neúspěšných kandidátů na místo na startovním roštu p r o p říšt í s e z o n u t ý m N . T e c h n o l o g y s o u d n ě napadl Mezinárodní automobilovou federaci kvůli průběhu výběrového řízení. Společnosti se nelíbila zejména skutečnost, že hlavní podmínkou FIA byla smlouva s dodavatelem motorů Cosworth. P r o t o N . T e c h n o l o g y s v o u p řihlášk u d o k o n c e s t á h l a . Francouzský soud v šak stí žnost odmítl. Společnost odmítla výsledek soudu komentovat. NA SVĚTOVÉM FINÁLE FERRARI SE PŘEDSTAVIL I ALONSO CO JE NOVÉHO U NOVÁČKŮ? Přestože je Fernando Alonso do konce roku je ště smluvně Hned čtyři týmy vstupují příští rok do formule 1. Co je u nich vázán s Renaultem, dostal povolení zú častnit se Sv ětového n o v é h o ? P o d l e C o s w o r t h u , k t e r ý b u d e v šem dodávat finále Ferrari. To se konalo na okruhu Ricarda Torma ve motory, týmy tvrdě pracují a jsou na dobré cestě. Campos Meta Valencii. Světové finále je pro Ferrari tradi čním zakončením angažoval Bruna Sennu, který dokonce nemusel do týmu sezony. Závodí zde vozy Ferrari různých kategorií i generací. při v é s t žá d n é s p o n z o r y . P ře d p o k l á d á s e , že s l a v n é Zatímco Alonso se rozkoukával v novém týmu, Felipe Massa se jméno něj a k é p řiláká. Složitější t o m á t e s t o v a c í j e z d e c k závod ění vrací po zran ění, které utrp ěl p ři Velké cen ě McLarenu Pedro de la Rosa, kterého do týmu také chtějí. Ten Maďarska. Ve Valencii se dokonce poprvé od své nehody svezl má zatím problém sehnat sponzory. Dalšími adepty jsou Pastor v letošním voze Ferrari F60. Odjel dvacet kol a jízda pro něj prý Maldonado z Venezuely a Rus Vitalij Petrov. Šasi staví italská byla po návratu jako vít ězství. Svezli se také Marc Gené, Dallara a práce jsou v plném proudu. V souvislosti s USF1 Giancarlo Fisichella a Luca Badoer. Massu a Alonsa svezl po se zase mluví o určitých pochybnostech, ale prezident Senátu okruhu prezident Ferrari Luca di Montezemolo. Svůj v ůz však FIA Američan Nick Craw upozornil, že tým zaplatil nevratný nezvládl a skončil v únikové zóně. Naštěstí nedošlo k žádnému vstupní poplatek 440 tisíc dolarů, takže se dá předpokládat, že se vstupem do formule 1 po čítá. Sám Craw prý sídlo týmu zranění. dvakrát navštívil a vid ěl v šechna odd ělení v provozu. Mezitím Timo Glock podepsal smlouvu s Manorem, druhým jezdcem by MERCEDES MÁ BRAWN A POKRAČUJE I S MCLARENEM mohl být Lucas di Grassi. Paradoxn ě nejvíc informací je v Automobilka Mercedes­Benz potvrdila, že majetkově převezme poslední době o stáji, která získala místo na ro štu až později, nejúspěšnější stáj sezony Brawn GP a přemění ji ve vlastní tým. t e d y o L o t u s u F 1 . T e n u ž t e s t u j e m o d e l v o z u v Ten má nést název Mercedes Grand Prix. Automobilka má nyní aerodynamickém tunelu, postavil první šasi a provádí nárazové přímo vlastnit 45,1 procenta týmu, dalších 30 procent má patřit testy. Podle posledních zpráv už dokonce angažoval jednoho z finanční skupině Aabar Investments z Abú Zabí, která s jezdců, ale zatím neprozradil koho. Zájem měl o Jarna Trulliho. Souboj Čechů: Charouz vs. Král při testech GP2 4
46/09 WWW.F1SPORTS.CZ
přímo vlastnit 45,1 procenta týmu, dalších 30 procent má patřit testy. Podle posledních zpráv už dokonce angažoval jednoho z finanční skupině Aabar Investments z Abú Zabí, která s jezdců, ale zatím neprozradil koho. Zájem měl o Jarna Trulliho. Souboj Čechů: Charouz vs. Král při testech GP2 CHAROUZ vs. KRÁL Jiná formule, stejn ě slibné č asy. Josef Král, testy GP2
Autor: Tomáš Richtr
Hned dvojí zastoupení m ěl a Česká republika p ři oficiálních testech hlavního šampionátu série GP2: Josefa Krále a Jana Charouze. A co je ještě lepší: s výkony obou jezdců je spokojen jejich management. BRT VS. BPA ­ JINÉ MÍSTO, STEJNÁ RIVALITA Není tajemstvím, že firmy spravující komerční a marketingové aktivity Josefa Krále a Jana Charouze jsou vlastně konkurenty. Ostatně nejvíce je to znát na českých okruzích, kde se oba tábory špičkují za volanty vozů specifikace DTM s tím rozdílem, že jeden nasazuje mercedesy, druhý audi. Smluvní záležitosti Jana Charouze spravuje firma BPA, Josefa Krále pak BRT (Bohemia Racing Team). Není proto bez zajímavosti, že oba tábory pomysln ě skřížily své zbran ě při testech formule GP2 na francouzském okruhu Paula Ricarda. Tentokrát se ale p ři tom nejisk řilo. Oba jezdci se soust ředili výhradně na sebe. S ohledem na plány tak byla st ředa jediným dnem, kdy se na dráze potkali oba Češi. Dopoledne vyhrál Charouz nad Králem. Jan zajel dopoledne šestnáctý čas (+0,991), zatímco Josef dvaadvacátý (+1,537). Odpoledne se karta obrátila: Jan zajel dvacátý čas (+1,173), Josef si polepšil na devatenáctou příčku (+1,064). Ve druhém voze ART seděl Jules Bianchi, letošní šampion evropské formule 3. Ten zajel dopoledne čtrnáctý čas a odpoledne se vy švihl na t řetí místo. Pro Jana Charouze testy tímto dnem skon čily a zatímco u Krále panovala nespokojenost, s Charouzovými výkony byl jeho management pot ěšen. "Musím říct, že tentokrát jsem hodn ě spokojený. P ři prvních testech v Jerezu to nebylo vůbec dobré, protože Honza se do formule vrátil po t řech letech, v ůbec nebyl zvyklý brzdit levou nohou," vysvětloval otec a manažer v jedné osobě Antonín Charouz. "Celkov ě to byl velký skok, proto že ovládání sportovního prototypu je naprosto odlišné [Jan Charouz je s Tomášem Engem a Stefanem Mückem šampionem série Le Mans s prototypem t řídy LMP1 ­ pozn. redakce]. P řed dalšími testy Honza potrénoval, co ž přineslo výsledky. Já jsem byl zvědavý na srovnání Honzy s Julesem Bianchim, kterého považuji za velký talent a o němž si myslím, že bude brzy tak dobrý jako Vettel. Ve st ředečním dopoledním tréninku byl Honza jen o 14 setin sekundy pomalejší, což je skvělé, navíc se mu podařilo porazit i Josefa Krále, který ve formulích dosahuje skvělých výsledků a v Abú Zabí dokonce vybojoval v závodě GP2 třetí místo. Víme, že před námi není jednoduchá cesta, ale Honza ukázal, že to jde. Záleží jen na něm. V Le Castellet si vyslou žil i pochvalu od lidí z týmu. Odpoledne m ěl trochu sm ůlu, kdy ž mu v rychlém kole dvakrát vjel do cesty n ěkterý ze soupe řů, jinak mohl být dosažený čas ještě lepší. I tak ale můžeme být spokojení.“ ŠPATNÁ SEDAČKA Zato Král se první den moc nevytáhl. "P říčinou byla naprosto nevyhovující sedačka, která má pro formulové vozy zcela fatální vliv," hájil se Král. „Obrovské boční tlaky a přetížení p ři akceleraci i br ždění vy žadují, aby odlitek VÝKON MOTORU AŽ 680 KONÍ dokonale seděl, jenomže právě to nefungovalo. Špatně jsem Testy se odehrály ve t řech dnech v období 10. a ž 12. viděl ven, nemluvě o tom že mě skoro dusily bezpečnostní listopadu. Charouz jezdil první dva dny pro tým ART, Král pak pásy. Ztratili jme tím skoro celý ten první den." poslední dva dny pro svůj tým Super Nova, se kterým závodí v asijské odno ži GP2. "Formule v hlavní sérii GP2 je trochu SKVĚLÝ ZÁVĚR odlišná od té, se kterou se jezdí asijská série této kategorie. Josef Král si ale spravil chu ť při záv ěrečném dni test ů. Motor točí vy šší otá čky, výkon dosahuje hodnoty 680 koní a Dopoledne sice vyhrál testy Brit James Jakes ve druhém monopost má vlivem trochu odli šné aerodynamiky i vy šší voze Super Novy, a Král, a čkoli skončil jedenáctý, ztrácel přítlak. A je fakt, že auto taky p ěkně sedí na trati, pokud se j e n 0 , 4 9 3 s e k u n d y . D o j e d n é s e k u n d y s e v e šlo aerodynamické vlastnosti vyu žívají,“ popsal Král. A Charouz neuvěřitelných osmnáct pilotů, což jen dokazuje vyrovnanost doplnil: "Nejtěžší je brzdění. Musím si zvyknout na to, že se s účastníků. Co se odpoledne pro Krále příliš nezměnilo, byla formulí brzdí až do poloviny zatáčky a zatáčí se při brzdění. Na ztráta na nejrychlej šího pilota, Brita Olivera Turveye, to jsem nebyl zvyklý." Rozdíly mezi GP2 a GP2 Asia jsou dány podobně jako Král debutant v leto šní GP2 Asia. Král m ěl hlavně tím, že GP2 Asia pou žívá stará šasi, se kterými se v odstup 0,438 sekundy. Pat řilo mu ale velmi slušené šesté GP2 jezdilo v prvních třech sezonách. místo. "Vytvrdnul nový odlitek sedačky, a tak jsme se mohli pustit do skute čné práce. V dopolední seanci jsem je ště POZVOLNÝ ZAČÁTEK skončil jedenáctý, ale povedlo se nám skutečně přesně trefit GP2 zveřejňuje z ka ždého dny dvojí časy: z dopoledne a z nastavení auta. Ten proces jeho p řizpůsobení mému odpoledne. Výsledky tak mají v ětší vypovídající hodnotu, jezdeckého stylu máme už s inženýrem a mechaniky báječně protože v ětšinou jsou podmínky dopoledne a odpoledne jiné. nacvičený a výborně si rozumíme. Výsledkem byl odpolední Berou­li se časy z celého dne, mohou být zkresleny například šestý nejrychlej ší čas,“ liboval si Král, který odpoledne tím, že n ěkterý pilot zajede za lep ších podmínek velmi rychlý překonal taková esa jako Vietorise, Rossiho, Ericssona, ale i čas, ke kterému se v jiné části dne za hor ších podmínek už svého týmového kolegu Jakese. „Když k t o m u v šemu ostatní nemohou p řiblížit. Na konci prvního dne byl ale připočtu, že francouzský okruh jsem v ůbec neznal, musel dopoledne i odpoledne nejrychlej ši Rumun Michael Herck, v jsem se ho nau čit a up římně řečeno mi moc nesedí, jsem posledních dvou letech v GP2 nevýrazný pilot (bez bodu). nakonec s výsledkem moc spokojený. Čeká nás te ď delší Charouz na n ěj ztrácel 1,663 sekundy (20. čas), odpoledne pauza, ale v únoru bude pokra čovat v Abú Zabí asijská série GP2. Moc se těším!“ svou ztrátu prohloubil na 1,850 (21.). Rozhovor: Dieter Zetsche a Norbert Haug 5
46/09 WWW.F1SPORTS.CZ
Charouz na n ěj ztrácel 1,663 sekundy (20. čas), odpoledne pauza, ale v únoru bude pokra čovat v Abú Zabí asijská série GP2. Moc se těším!“ svou ztrátu prohloubil na 1,850 (21.). Rozhovor: Dieter Zetsche a Norbert Haug Norbert Haug (vlevo) a šéf Mercedesu Dieter Zetsche (uprostřed).
Ross Brawn zůstane i po zm ěně majitele v č ele týmu.
Připravil: Michal Mikoláš Nechtěli byste, aby v týmu zůstal Jenson Button? Můžete prozradit, zda se vozy bývalého týmu Brawn NH: "Jednáme s ním, co ž je momentáln ě jediná pravdivá svým vzhledem přemění ve stříbrné šípy? informace, která pronikla na ve řejnost. Z t ěchto d ůvodů opravdu nem ůžeme komentovat situaci okolo jezdeckého Dieter Zetsche: "Můžu potvrdit, že ano. Neprozradíme zatím složení." žádné detaily, proto že na kone čném vzhledu se je ště musí zapracovat, ale rozhodně to budou stříbrné šípy." Podal Ross Brawn nějaký požadavek o tom, jak dlouho by chtěl zůstat v čele? Řeknete nám n ěco k jezdeckému složení? DZ: "Ano, podal žádost, které si velice ceníme." DZ: "Zatím ne, horlivě na n ěm ale pracujeme. Žádné konečné rozhodnutí však nepadlo, a proto tuto zále žitost momentálně Prozradíte, kolik to vše vlastně Daimler stojí? nemohu komentovat." DZ: "Ne." Budete příští rok dodávat motory McLarenu? A co sponzoři? D Z : " A n o , n e j e n p říšt í s e z o n u . B u d e m e h o z a u r čitou DZ: "Můžeme pouze říct, že probíhá množství jednání, z nichž cenu zásobovat až do roku 2015." některá vypadají velmi slibně." Zmínil jste, že McLaren hodlá zp ětně odkoupit vá š podíl. Ross Brawn je potvrzen ­ zůstane i Nick Fry ve své Budete také muset platit nějaké penále? stávající roli? DZ: "Nebudeme. Existují smluvní závazky, které D Z : " T ý m p r o k á z a l , že d o k á že b ý t ú s p ěšn ý a samozřejmě splníme, žádné náhrady však platit nemusíme." konkurenceschopný. Z pohledu majitele nevidíme důvod, proč Hodně se spekulovalo o tom, že Mercedes m ůže p říští bychom ho měli měnit." rok nasadit čistě německou jezdeckou dvojici. M ůžete k Bude stáj i nadále sídlit ve Spojeném království? tomu něco říct? DZ: "Chceme hlavn ě dva co nejlep ší piloty. Samoz řejmě DZ: "Ano, co ž je velká výhoda, nebo ť oddělení motor ů bychom neprotestovali, pokud by šl o o N ěm c e . Žádné Mercedesu se nachází poblí ž, což je z logistického hlediska velice užitečné." požadavky o nasazení dvou Němců jsme ale týmu nedali." Norbert Haug: " Četl jsem n ěkolik spekulací, kterým se ale nedivím, proto že j s m e j e n e m o h l i d říve komentovat. Tým Mercedes­Benz bude mezinárodní, v ždyť i Mercedes je celosvětovým hráčem. V minulosti jsme byli často kritizováni, protože jsme nem ěl i n ěmecké jezdce. Jednali jsme ale s McLarenem, abychom přivedli ty nejlep ší piloty. V podobném duchu bychom chtěli pokračovat. Rozhodně nechceme být čistě německým týmem. Stříbrné šípy budou mezinárodní stájí, která chce zaměstnávat ty nejlepší jezdce." Říkal jste, že n e n í d ůvod m ěnit vít ězný tým. Jenson Button byl jako mistr sv ěta jednou z jeho klí čových součástí. Objevují se informace, že Buttonovi nebyl uznaný ani plat, který je ni žší ne ž gáže n ěkterých jiných mistrů světa. DZ: "Vypadá to, že máte více informací než já." Teď, když je z Brawnu GP Mercedes Grand Prix, finan ční situace se m ění. P řevezmete vyjednávání s Buttonem nyní po Rossovi vy? Z d á s e , že a n g a žo v á n í N i c a R o s b e r g a j e v e řejným tajemstvím. Je možné, že by to zkomplikovalo podepsání DZ: "Ne. Bude to probíhat podobn ě jako p ředtím. Ross je šéfem týmu, on a jeho management tým řídí. Já jsem jen pouze smlouvy s Jensonem Buttonem? pověřen Mercedesem a za vše zodpovídám." DZ: "P ředně chci zd ůraznit, že jsme práv ě pouze oznámili převzetí týmu Brawn. Nemohli jsme proto zatím stihnout udělat Norberte, kdy oznámíte jména vašich jezdců? nic jiného. Vše, k čemu mohlo v poslední době dojít, bylo ještě NH: "Rád bych, aby to bylo již příští týden, ale nezabíjejte mě, rozhodnutím Rosse Brawna. Rád bych proto nechal tohoto pokud to bude trvat o pár týdnů déle." spekulování o jezdcích." Seriál: Šampióni F1 v CART (2.) 6
46/09 WWW.F1SPORTS.CZ
NH: "Rád bych, aby to bylo již příští týden, ale nezabíjejte mě, rozhodnutím Rosse Brawna. Rád bych proto nechal tohoto pokud to bude trvat o pár týdnů déle." spekulování o jezdcích." Seriál: Šampióni F1 v CART (2.) Autor: Filip Fikejz
CART. Nejdřív jen v r ůzných stájíchj ako záskok. Pro sezonu 1985 se upsal týmu Patrick Racing. S ním se v roce V tomto čísle F1MAGu si připomeneme dalšího vynikajícího 1985 dočkal prvního vítězství. U Pata Patricka zůstal i v dalších závodníka, který získal titul ve formuli 1 a zamí řil do letech. Pravidelně se umisťoval v první desítce a každý rok si americké formulové série CART. Brazilec Emerson Fittipaldi při p s a l j e d n o a ž dvě vítězství. Zlomový byl ro čník 1989. uspěl i tam. Fittipaldi si na tratích po čínal suverénně. Po souboji s Alem " E m m o " , j a k m u p řezdívali Ameri čané, se narodil 12. Unserem juniorem zvít ězil ve slavném závod ě 500 mil prosince 1946 a do F1 vstoupil v roce 1970 v týmu Lotus. Indianapolis. K tomu si připsal další čtyři výhry, osmkrát byl na Už ve své první sezoně se dočkal vítězství. V roce 1972 se p ó d i u a v e t řiačtyřiceti letech získal titul. Ten mu vynesl stal nejmladším mistrem sv ět a a t e n t o r e k o r d p řekonal angažmá v prestižním týmu Rogera Penskeho. V jeho barvách až roku 2005 Fernando Alonso. V roce 1973 skon čil získával Brazilec další výhry. Často dojí žděl n a p ó d i u a v Fittipaldi celkově druhý za Jackiem Stewartem. Svůj druhý celkové klasifikaci patřil mezi p ět nejlep ších. Dvakrát se stal titul získal v sezon ě 1 9 7 4 u ž pro tým McLaren. V vicemistrem. V roce 1993 podruhé vyhrál 500 mil Indianapolis a následujícím ročníku byl druhý za Nikim Laudou. Pak se celkově skončil druhý za Nigelem Mansellem. O rok později post rozhodl pomoci svému bratru Wilsonovi v budování čistě vicemistra uhájil, tentokrát za týmovým kolegou Alem Unserem brazilského týmu. To byl v podstat ě začátek konce jeho juniorem. V dal ším roce sice dosáhl jednoho vít ězství, ale v kariéry ve formuli 1. Zatímco James Hunt s "jeho" mclarenem celkové klasifikaci vypadl z první desítky. Roku 1996 měl být vybojoval titul, Fittipaldi spí še p a b ěrkoval. S vozem hvězdou týmu Hogan Racing, který používal rudé šasi Penske, Copersucar se někdy dokonce nedokázal kvalifikovat a za ale Brazilec měl těžkou havárii při závodě US 500 v Michiganu, celý rok si p řipsal jen t ři body. Nejúsp ěšnější sezonu v při které utrpěl zranění krku. Začal uvažovat o konci kariéry. brazilských barvách za žil Fittipaldi roku 1978, kdy získal Toto rozhodnutí p řišl o , k d y ž ve stejném roce havaroval sedmnáct bodů a dokonce skončil druhý v GP Brazílie. To už monopost závodil pod jménem Fittipaldi. Na pódium i s vlastním letadlem poblíž své pomerančové farmy v okolí Sao Paula a poranil si záda. Celkem vyhrál v CART dvaadvacet se dvojnásobný šampión naposledy podíval v roce 1980 v závodů. V roce 2001 byl uveden do americké motoristické Síně Long Beach. Po této sezoně se se závoděním rozloučil. Za slávy. Nyní je šéfem brazilského týmu v A1GP. Ú častnil se pět let v rodinném týmu získal pouhých 37 bodů, celkem si závodů pro bývalé jezdce GP Masters a v úvodním podniku v j i c h p ři p s a l 2 8 1 . O d j e l 1 4 4 v e l k ý c h c e n , čtrnáctkrát roce 2005 v Kyalami obsadil druhé místo za Nigelem zvítězil, zajel šest pole position a šest nejrychlejších kol. Mansellem. Společně se svým bratrem Wilsonem se s Porsche V závodním důchodu vydržel "Fitti" pouze t ři roky. Tým, v 997 GT3 svezl také v brazilském šampionátu GT. Objevuje se i jehož managementu působil, ukončil činnost v roce 1982. V při r ůzných exhibicích v Goodwoodu. Loni se tu za volantem sezoně 1984 u ž byl "Emmo", zase za volantem závodního vozu Chevrolet Corvette Stingray zúčastnil závodu Goodwood Revival. Řídil i safety car při 500 mil Indianapolis. vozu. Nejdřív se svezl v poháru IMSA, pak vstoupil do MotoGP & motorsport: Poslední testy ve Valencii 7
46/09 WWW.F1SPORTS.CZ
MotoGP & motorsport: Poslední testy ve Valencii Casey Stoner byl nejrychlejším v posledním testu roku ve Valencii
Autor: Petr Czy ž, MotoGPsports.cz
TŘÍDENNÍ TEST MOTOGP VE VALENCII Jezdci a týmy královské kubatury sv ětového šampionátu závodů silničních motocykl ů minulou st ředu ve Valencii definitivně ukončili posledním třídenním testem ročník 2009 a vši c h n i s e r o z j e l i d o s v ý c h d o m o v ů strávit zaslou ženou dovolenou. Na dráze ve Valencii týmy testovali své nové modely závodních prototyp ů MotoGP 2010, ale také novou zadní asymetrickou pneumatikou od Bridgestone. V záv ěru testu už jednotliví jezdci dosahovali mnohem lepších časů než v průběhu posledního závodního víkendu a novou specifikaci japonské pneumatiky si nemohli vynachválit. Casey Stoner zvládl test ve Valencii na jedničku, ale těsně za ním se jako již tradičně umístili jeho nejbli žší soupe ři Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa a Valentino Rossi. Závodní okruh Ricardo Torma byl rovněž místem, kde se k týmům připojili jejich noví jezdci, aby premiérově vyzkoušeli jízdu v sedle 800ccm závodních speciálů. Nejznámějším nová čkem je nepochybn ě Američan Ben Spies, který získal titul v mistrovství superbik ů a na divokou kartu absolvoval záv ěrečný závod MotoGP, kde se umístil na sedmé p říčce. S motocyklem YZR ­M1 Jamese Toselanda v testech opět zazářil, když se s ka ždým výjezdem na trať postupně zlepšoval a v celkovém hodnocení třídenního t e s t u o b s a d i l o s m o u p o z i c i . P r o čtveřici závodník ů přicházejících z čtvrtlitrové kubatury světového šampionátu byl přechod na stroje MotoGP o n ěco komplikovanější. Nejvíc se dařilo Héctoru Barberovi v barvách týmu Aspar MotoGP. Za ním se umístil Marco Simoncelli ze San Carlo Honda Gresini, když na svého týmového kolegu Melandriho ztratil necelou sekundu. Dalším v pořadí byl Španěl Álvaro Bautista. Ten se pro začátek seznamoval s tovární GSV­R stejně, jako ve spolupráci se svým novým týmem, který tvoří p řevážně anglicky mluvící personál. Posledním nová čkem byl sou časný mistr sv ět a čtvrtlitrové kubatury Japonec Hiroshi Aoyama, který nyní p ůsobí v týmu Interwetten Honda MotoGP pana Daniela M. Eppa. Po testech ve Valencii začíná pro jezdce MotoGP zimní dovolená a všichni se op ět znovu sejdou za čátkem února 2010 na okruhu v Sepangu. ROSSI USPOŘÁDAL CHARITATIVNÍ ZÁVOD V MOTOKROSU Minulou ned ěli uspo řádal devítinásobný sv ět o v ý šampion Valentino Rossi v italském městě Cavallara charitativní akci v podobě motokrosového závodu, který na stejném místě v roce 1979 uspo řádal jeho otec Graziano. Na motokrosovou dráhu přijaly pozvání takové hvězdy silničních motocyklových závodů jako Italové Loris Capirossi, Marco Melandri, Marco Simoncelli, Mattia Pasini a Andrea Dovizioso, Španěl a sou časný mistr světa třídy 125ccm Julian Simon a bývalý mistr světa v třídě Bancaja Aspar, jedni čka mezi týmy nejni žší kubatury.
do 500ccm Američan Kevin Schwanz. V neděli se na celkem tři závody přišlo podívat deset tisíc fanou šků, což jen podpo řilo význam této akce. Výtěžek totiž putoval do dětské nemocnice v Pesaro, kde se lé čí d ěti s leukémií. Motokrosová motorka nejlépe sedla Italu Doviziosovi. V prvních dvou závodech skončil na druhém míst ě za Julianem Simonem, t řetí klání vyhrál a stal se celkovým vít ězem charitativní motokrosové neděle. JAKÁ BYLA SEZONA 2009 ­ třída 125ccm Jezdci nižších kubatur sv ětového šampionátu předvedli ve všech závodech leto šního ro čníku velmi vysokou úrove ň, na kterou bude v příštím roce velmi těžké navázat. Zejména jezdci čtvrtlitrové kubatury dokazovali na dráze neuv ěřitelné věci a určitě si získali srdce nejednoho fanou ška. Ale p ěkně od začátku. V třídě do 125ccm vyhrál mistrovský titul Julian Simon z Bancaja Aspar. Ve v šech šestnácti závodech Grand Prix ukázal, že je talentovaným závodníkem, který si zaslouží vyhrát a v závěru sezony mu byl jediným soupe řem jen jeho týmový kolega Bradley Smith. Po skvělých předsezonních testech, ale začátek sezony nebyl v podání Simona nijak přesvědčivý. Ve španělském Jerezu dokonce závod nedokončil a po třetím kole mu v pr ůběžném hodnocení pat řila až čtvrtá příčka. Nicméně výhra ve francouzské Grand Prix, t řetí místo v Itálii a t řináct bodů z K a t a l á n s k a S i m o n a k a t a p u l t o v a l o d o v e d e n í průběžného hodnocení, které si udržel až do konce sezony. Ve velmi dobrém sv ětle se v tomto roce ukázal druhý jezdec Bancaja Aspar Bradley Smith. Po závodu v italském Mugellu se dokonce dostal krátce do vedení šampionátu, ale to nakonec přenechal týmovému kolegovi a v závěru se určitě rád spokojil s titulem vicemistra. Třetí místo v sezon ě 2009 patří Nicolasi Terolovi z Jack&Jones. Španělský závodník předvedl v letošním roce stejn ě jako Bradley Smith vyrovnaný výkon, který mu vynesl nejen výrazné umíst ění v celkovém hodnocení světového šampionátu, ale také novou smlouvu pro sezonu 2010 s vítězným týmem Jorge Martineze Bancaja Aspar. Tato smlouva také pro španělského jezdce znamená, že získal obrovskou šanci v příštím roce bojovat o titul mistra světa. Mezi nejlepšími jezdci světa samozřejmě nechyběli čeští závodníci. V týmu Matteoni Racing to byl Lukáš Šembera, který měl bohužel úraz mimo závodní dráhu a Velká cena v San Marinu byla letos jeho poslední. Naopak na pobřeží Jadranu začal pro tým Locin Racing závodit vítěz soutěže Red Bull Rookies Cupu a dal ší velký talent českého motosportu Jakub Kornfeil. Minulý týden představila FIM seznam patnácti tým ů s osmadvaceti jezdci, které splnily podmínky pro ú čast v mistrovství silni čních motocyklů třídy do 125ccm. Doufejme, že t a m v p říštím roce nebudou chybět čeští závodníci a že nám všichni tito borci předvedou další napínavou podívanou. Analýza 2009: Force India 8
46/09 WWW.F1SPORTS.CZ
Mattia Pasini a Andrea Dovizioso, Španěl a sou časný mistr roce nebudou chybět čeští závodníci a že nám všichni tito borci předvedou další napínavou podívanou. světa třídy 125ccm Julian Simon a bývalý mistr světa v třídě Analýza 2009: Force India Vid žaj Malaja cht ěl letos prvních pár bod ů. Dočkal se
Ve Spa byl Giancarlo Fisichella dokonce na pole position
Autor: Eva Křivánková Force India zažila v druhém roce své existence první hvězdnou hodinu. Majitel týmu Vid žaj Malaja cht ěl p řed sezonou první body a ty také dostal. Jako bonus mu jeho jezdci přidali první pole position a první stupně vítězů. Když začali favorité na titul na konci prázdnin uvadat, ocitla se Force India na vzestupu. Štěstí přálo připraveným. NOVÝ MONOPOST ZA 120 DNÍ
Force India za čátkem loňského listopadu předčasně ukončila smlouvu s Ferrari a objednala si motory od Mercedesu a převodovky od McLarenu. U jednotek Ferrari nebyl Malaja spokojený s konkurenceschopností a taky spolehlivostí. Výměna dodavatele si ale vy žádala zásadní úpravy vozu. „Navrhli jsme a postavili tohle auto za rekordních 120 dní, “ přiznal později Malaja, který se od leto ška stal plnohodnotným šéfem týmu. Po sezon ě 2008 vyhodil technického ředitele Mikea Gascoyna i týmového šéfa Colina Kollese. Gascoyne přišel podle zákulisních drbů o místo, protože nebyl schopen vyjít vůbec s nikým a v gará žích dělal zbytečné dusno. Vývoj letošního auta dostali na starost nový technický ředitel James Key a vedoucí designér Mark Smith. Nový monopost představila Force India až koncem února. Málo toho natestovala a šéf týmu i jezdci samotní u ž dopředu varovali, že konkurenceschopní budou tak od Velké ceny Španělska. V Austrálii dojeli Sutil devátý a Fisichella jedenáctý. Malaja se radoval už jen z toho, že obě auta dokončila závod. Do Bahrajnu tým přivezl první verzi difuzoru legalizovaného FIA a velký balík aerodynamických vylep šení. Druhou generaci difuzoru a dal ší úpravy nasadil ve Španělsku. V Monaku si Force India připsala druhý jednociferný výsledek. Fisichella se tu umístil devátý, přičemž za sebou nechal obě toyoty, Lewise Hamiltona nebo Nicka Heidfelda. Zkušený Ital si velice slušně vedl i ve Velké Británii. S autem vylep šeným o dal ší kousek dojel desátý a zahanbil oba renaulty, ob ě BMW a op ět utrápeného Hamiltona. NEMŮŽU SE DOČKAT, AŽ BUDEME V BELGII „Jsem velice spokojený. Máme spolehlivá, silná auta, dr žíme krok s ostatními a sem tam porážíme i některé špičkové týmy. Dostáváme se do toho. Pomalu, ale jist ě,“ liboval si na Silverstonu Malaja. N ěmeckou kvalifikaci poznamenal dé šť. Adrian Sutil z nepředvídatelných podmínek vytěžil sedmé místo na roštu, což byl pro Force Indii dosavadní nejlepší kvalifikační výsledek. V závod ě ale ud ělal v ětší dojem op ět Fisichella. Zatímco Sutil se propadl na patnácté místo, Fisichella se z osmnácté pozice prokousal na jedenáctou. Mezi jinými porazil třeba Roberta Kubicu, Jarna Trulliho nebo Hamiltona. Jako zásadní vývojový skok se ukázal ten, který inženýři přichystali pro závod ve Valencii. Sutil dojel desátý, Fisichella dvanáctý a Malaja už tušil, že na následujících rychlých tratích s nízkým přítlakem je čeká vrchol sezony. „V tomhle závodě jsme byli snad nejsiln ější za celé dva roky. Nem ůžu s e d o čkat, a ž budeme v Belgii, “ těšil se Malaja. Ani ve snu by ho ale nenapadlo, že ve Spa bude Giancarlo Fisichella stát rovnou na pole position. Ital stanul v čele vzpoury seniorů. Společně s Trullim, Heidfeldem a Rubensem Barrichellem za zády předvedl, co na legendární trati znamenají zkušenosti. V ned ěli se ve čtvrtém kole po odjezdu safety caru neubránil jen Kimimu Räikkönenovi ve ferrari. Dr žel se ho pak t ěsně až do konce a p řivezl domů prvních osm bod ů v historii týmu. Působivé p ředstavení a italský pas z n ěj ud ělali favorita na uvolněnou sedačku po zraněném Felipem Massovi. Na Monze už Fisichella hájil barvy Ferrari. U Force India ho nahradil Tonio Liuzzi. A hned na první pokus se dostal do finálové části kvalifikace. V Itálii startoval sedmý a Adrian Sutil dokonce druhý. Bylo z toho pět bodů za Sutilovo čtvrté místo, Liuzzimu dosloužila převodovka ještě před půlkou závodu. TÝM S NEJMIZERNĚJŠÍ PLATEBNÍ MORÁLKOU
Konec pohádky p řišel v Singapuru, kde se oba jezdci Force Indie propadli zpátky do druhé poloviny pole. V Japonsku a Brazílii ale bylo po řád vid ět, že italské a belgické úsp ěchy nebyly jen dílem náhody. Sutil se kvalifikoval původně čtvrtý v J a p o n s k u a t řetí v Brazílii. Jestli cht ěl Malaja zm ěnou dodavatele řešit nespolehlivost svých voz ů, podařilo se to. Vloni zaznamenala Force India sedm výpadk ů kvůl i čistě technickým potížím, většinou s hydraulikou nebo převodovkou. Letos kvůli technice odstupovala jen třikrát. Zlepšení vykázali i jezdci, kteří m ěli mén ě nehod. Vloni bourali desetkrát, letos čtyřikrát. Mimo okruhy se Force India proslavila jako tým s nejmizernější p l a t e b n í m o r á l k o u . V e v ětšině z e m í r a d í ú řady svým podnikatelům: Nedodávejte Ind ům n i c , c o n e n í d o p ředu zaplaceno. Ve formuli 1 se podobná zásada ještě neuchytila, a tak Force India dál hromadí nezaplacené faktury. Pro její motorhome si dokonce na Nürburgringu p řišel exekutor. Malajův palác ale nakonec z ůstal stát. Pravd ěpodobně z podobných d ůvodů zažalovala Force Indii i designérská společnost Aerolab. V zá ří s týmem p řerušila spolupráci a pohnala ho k soudu za opakované „porušení smlouvy“. Dalekohledem: Formulová krása 9
46/09 WWW.F1SPORTS.CZ
výsledek. V závod ě ale ud ělal v ětší dojem op ět Fisichella. pohnala ho k soudu za opakované „porušení smlouvy“. Zatímco Sutil se propadl na patnácté místo, Fisichella se z Dalekohledem: Formulová krása Velká cena Malajsie 2009
Velká cena Ma ďarska 2009
10
46/09 WWW.F1SPORTS.CZ

Podobné dokumenty