Safe Lube

Komentáře

Transkript

Safe Lube
PROFESSIONAL LUBRICANT SYSTEM
TECHNICAL INFO
SAFE LUBE
Popis
SAFE LUBE je potravinářské mazadlo vyvinuté speciálně pro potravinářský,
farmaceutický a kosmetický průmysl. Schválení: NSF registrace s klasifikací H1 pro
náhodný kontakt s potravinami.
Oblast použití
SAFE LUBE se používá na mazání a montáž výrobních, plnicích, balicích,
etiketovacích a upínacích strojů, zejména na kluzné plochy, řetězy, panty, pohony,
ventily, ozubená kola, atd. Sprej obsahuje systém up&down, což umožňuje aplikaci
v jakékoli poloze, a to i v těžko přístupných místech.
Výhody
•
•
•
•
Pro náhodný kontakt s potravinami
Neovlivňuje organoleptické vlastnosti potravin
Rozpouští rez a špínu a chrání proti korozi
Odpuzuje vlhkost a má výborné pronikací vlastnosti
Návod k použití
•
Povrch očistěte odmašťovadlem POWER CLEAN.
•
Před upotřebením protřepejte.
Nastříkejte SAFE LUBE ze vzdálenosti 15 až 20 cm.
•
Fyzikální vlastnosti
Skupenství při 20 °C
Kapalina
Vzhled
Bezbarvý
Pracovní teplota
Viskozita (kinematická)
Max. pracovní tlak
-25 °C až +120 °C
67mm2/s (+40 °C)
230 N/mm2
Schváleno NSF registrací
Certifikát č. 138300 klasifikace H1
Balení
SAFE LUBE je dodáván jako 500ml sprej.
Skladování
Skladujte v uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti (5 – 25 °C).
Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Uchovávejte mimo zdroje zapálení.
Minimální trvanlivost 24 měsíců.
Zdraví a bezpečnost
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list SAFE LUBE.
Uvedené údaje mají pouze informativní charakter a mohou být použity pouze jako vodítko. Při posuzování vhodnosti použití výrobku je nutné, aby se zákazníci řídili vlastními zkušenostmi a testy. Firma
VEIDEC proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

Podobné dokumenty