zde

Komentáře

Transkript

zde
Milovice 0.qxp
27.4.2009
12:03
Stránka 7
OBSAH / CONTENTS
Martin Oliva
I. ÚVOD
I. INTRODUCTION
11
14
Martin Oliva
II. GEOGRAFIE, STRATIGRAFIE A DATOVÁNÍ
II.1 Poloha
II.2 Stratigrafie
II.3 Datování
II. GEOGRAPHY, STRATIGRAPHY, AND DATING
II.1 Geography
II.2 Stratigraphy
II.3 Dating
17
17
17
21
22
22
22
24
Pavel Havlíček
III. GEOLOGICKÉ POMĚRY OKOLÍ ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY MILOVICE,
OKRES BŘECLAV
III. GEOLOGICAL CONDITIONS IN THE ENVIRONS OF THE ARCHAEOLOGICAL LOCALITY
AT MILOVICE, DISTRICT OF BŘECLAV
25
29
Libuše Smolíková
IV. PŮDNĚ-MIKROMORFOLOGICKÝ VÝZKUM NA LOKALITĚ MILOVICE (okr. BŘECLAV)
IV.1 Úvod
IV.2 Charakteristiky půd
IV.3 Závěr
IV. MICROMORPHOLOGICAL SOIL ANALYSIS IN THE MILOVICE SITE
31
31
31
35
36
Martin Oliva
V. FLÓRA A FAUNA
V. FLORA AND FAUNA
37
41
Jiří Kovanda
VI. FOSILNÍ MĚKKÝŠI PALEOLITICKÉ LOKALITY MILOVICE
VI.1 Úvod
VI.2 Sektor A
VI.3 Sektor L
VI.4 Sektor G
VI.5 Shrnutí
VI. FOSSIL MOLLUSCS FROM THE PALAEOLITHIC SITE OF MILOVICE
43
43
43
45
47
48
50
Alexis Brugère – Laure Fontana
VII. ZPŮSOBY VYUŽÍVANÍ MAMUTŮ A PŮVOD JEJICH KOSTÍ V MILOVICÍCH
(KROMĚ SEKTORU G)
VII. MAMMOTH ORIGIN AND EXPLOITATION PATTERNS AT MILOVICE
(AREA G EXCEPTED)
VII.1 Introduction
VII.2 Characterization of the collection and research design
VII.3 Origin of the faunal remains
VII.4 Mammoth exploitation
VII.5 Conclusions
7
51
53
53
53
58
64
67
Milovice 0.qxp
27.4.2009
12:03
Stránka 8
Lenka Halámková
VIII. OSTEOMETRICKÁ ANALÝZA A STRATEGIE LOVU MAMUTŮ
VIII. OSTEOMETRIC ANALYSIS AND MAMMOTH HUNTING STRATEGIES
VIII.1 Introduction
VIII.2 Material and methods
VIII.3 Osteometry
VIII.4 The demography of mammoths in the sites
107
108
108
108
110
113
Alina Krzemińska
IX. PATOLOGIE MAMUTÍCH KOSTÍ ZE SÍDLIŠTĚ U MILOVIC
IX. PATHOLOGIES OF MAMMOTH BONES FROM MILOVICE SITE
IX.1 Introductin
IX.2 Pathologies
IX.3 Healed fractures
IX.4 Fusions
IX.5 Spinous processes of vertebrae with additional holes
IX.6 Bone lesions caused by infections and tumors
IX.7 Conclusion
118
119
119
119
119
119
120
122
124
Miriam Nývltová Fišáková
X. SEZONALITA GRAVETTSKÉHO SÍDLIŠTĚ V MILOVICÍCH
PODLE ANALÝZ PŘÍRŮSTKU ZUBNÍHO CEMENTU
X.1 Metoda
X.2 Výsledky
X.3 Závěry
X. SEASONALITY OF THE MILOVICE GRAVETTIAN SITE BASED
ON DENTAL CEMENT INCREMENTS ANALYSES
X.1 Method
X.2 Results
X.3 Conclusions
126
126
126
127
129
129
129
130
Ivana Jarošová – Martin Oliva
XI. ANTROPOLOGICKÁ ANALÝZA ZBYTKŮ DĚTSKÉHO CHRUPU Z MILOVIC
XI.1 Nálezové okolnosti
XI.2 Stav nálezu při přijetí k analýze
XI.3 Identifikace a zařazení dochovaných částí chrupu
XI.4 Morfologické hodnocení zachovalých zubů
XI.5 Morfometrické hodnocení zachovalých zubů
XI.6 Odhad dožitého věku podle chrupu
XI.7 Závěr
XI. ANTHROPOLOGICAL FINDS
131
131
131
131
131
131
132
132
133
Martin Oliva
XII. SÍDLIŠTNÍ STRUKTURY
XII.1 Sektor G
XII.2 Sektor A+B
XII.3 Sektor K
XII.4 Severozápadní část lokality
XII.5 Ostatní sektory
XII. SETTLEMENT STRUCTURES
XII.1 Sector G
XII.2 Sector A+B
XII.3 Sector K
XII.4 Northwestern part of the site
XII.5 Other sectors
135
135
138
141
143
154
157
157
158
159
159
160
8
Milovice 0.qxp
27.4.2009
12:03
Stránka 9
Martin Oliva
XIII. ŠTÍPANÁ INDUSTRIE SEKTORU G
XIII.1 Prostorová analýza
XIII.2. Suroviny
XIII.3. Hlavní skupiny
XIII.4. Výrobní etapy
XIII.5. Jádra
XIII.6. Debitáž
XIII.7. Formální nástroje
XIII.8. Zhodnocení
XIII.9 Milovice G - horní vrstva
XIII. CHIPPED INDUSTRY IN SECTOR G
XIII.1 Spatial analysis
XIII.2 Raw materials.
XIII.3 Lithic debitage and technology
XIII.4. Formal tools
XIII.5 The upper horizon
161
161
162
163
163
163
168
168
173
173
212
212
213
213
214
215
Petr Neruda – Zdeňka Nerudová
XIV. REMONTÁŽE ŠTÍPANÉ INDUSTRIE Z MILOVIC, SEKTORU G
XIV.1 Úvod
XIV.2 Popis skládanek
XIV.3 Indexy složitelnosti
XIV.4 Použité suroviny
XIV.5 Prostorová distribuce artefaktů
XIV.6 Technologie
XIV.7 Závěr
XIV. REFITTINGS OF LITHIC INDUSTRY FROM MILOVICE, SECTOR “G1” AND “DWELING”
217
217
217
218
218
218
219
219
225
Soňa Krásná
XV. TRASOLOGICKÁ ANALÝZA KAMENNÉ ŠTÍPANÉ INDUSTRIE
Z GRAVETTIENSKÉ STANICE U MILOVIC – PRVNÍ VÝSLEDKY
XV.1 Metoda
XV.2 Vybrané artefakty
XV.3 Výsledky analýzy
XV. USE-WEAR ANALYSIS OF THE CHIPPED INDUSTRY
FROM THE GRAVETTIAN SITE OF MILOVICE – FIRST RESULTS
226
226
226
226
228
Martin Oliva
XVI. ŠTÍPANÁ INDUSTRIE ZE SEVERNÍCH SEKTORŮ
XVI.1 Suroviny
XVI.2 Hlavní skupiny
XVI.3 Výrobní etapy
XVI.4 Jádra
XVI.5 Debitáž
XVI.6 Nástroje
XVI.7 Zhodnocení
XVI. LITHIC INDUSTRY FROM THE NORTHERN PART OF THE LOCALITY
229
229
229
229
229
229
229
233
257
Martin Oliva – Michaela Rašková Zelinková
XVII. INDUSTRIE Z TVRDÝCH ŽIVOČIŠNÝCH MATERIÁLŮ
XVII.1 Metodologie
XVII.2 Typologie
XVII.3 Technologická analýza
XVII.4 Tříštěné a oštípané kosti
258
258
258
261
261
9
Milovice 0.qxp
27.4.2009
12:03
Stránka 10
XVII.5 Závěr
XVII. BONE AND ANTLER INDUSTRY
261
262
Martin Oliva – Martina Galetová
XVIII. ZVLÁŠTNOSTI, MANUPORTY, OZDOBY
XVIII. MANUPORTS, PECULIAR AND DECORATED OBJECTS
263
268
Martin Oliva
XIX. POSTAVENÍ LOKALITY MILOVICE I/G V GRAVETTIENU STŘEDNÍ A JIŽNÍ EVROPY
XIX. DISCUSSION
269
273
Martin Oliva
XX. K SOUČASNÉ KRIZI MAMUTÍCH STUDIÍ
XX.1 Úvod
XX.2 Jak na mamuty?
XX.3 Původ a význam koncentrací mamutích kostí
XX.4 Mamutí kosti v rituálních praktikách
XX.5 Iracionalita pravěkého člověka a současného vědce
XX. BREAKING THE VICIOUS CIRCLE OF MAMMOTH STUDIES
XX.1 Life and death of mammoths
XX.2 Were mammoths the object of hunting?
XX.3 On the question of mammoth bone accumulation
XX.4 Evidence of the ritual use of mammoth bones
XX.5 Transformation of past and present irrationalities
277
277
277
279
283
285
292
292
293
296
302
306
Martin Oliva
XXI. ZÁVĚR
XXI. CONCLUSION
309
311
XXII. LITERATURA / REFERENCES
313
SEZNAM AUTORŮ / LIST OF AUTHORS
326
ZÁPIS Z KOMISE
327
10

Podobné dokumenty

SÍDLIŠTĚ MAMUTÍHO LIDU U MILOVIC POD

SÍDLIŠTĚ MAMUTÍHO LIDU U MILOVIC POD IX. 1 Introductin IX.2 Pathologies IX.3 Healed fractures IX.4Fusions IX.5 Spinous processes of vertebrae with additional holes IX.6 Bone lesions caused by infections and tumors IX.7 Conclusion

Více

PDF version.

PDF version. jádra, které je připraveno do mandlovitého tvaru (cf. polotovar z Adlerovy jeskyně v jižní části Moravského krasu, Svoboda 1999, obr. 97; Oliva 2003, Fig. 2:9). Lokalita Přerov-Horní náměstí, ...

Více

Výroční zpráva PRODECO, a.s. za rok 2012

Výroční zpráva PRODECO, a.s. za rok 2012 podnikatelské innosti se Skupina EZ hlásí k princip m trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie a svá energetická za ízení provozuje v souladu s bezp...

Více

str. 30 Vplyv porastu na zásoby vody v koreňovej zóne pôdneho

str. 30 Vplyv porastu na zásoby vody v koreňovej zóne pôdneho se sledují v bezprostřední blízkosti obou porostů. Evaporace z povrchu půdy a evapotranspirace přízemní vegetace je měřena sadou Popovových výparoměrů. Vlastní stanovení výparu je postaveno na přes...

Více