Příběhy hřišť - Golf Park Slapy

Komentáře

Transkript

Příběhy hřišť - Golf Park Slapy
p ř í b ě h y h ř i šť
Blízko svatojánských proudů
Golfová mapa naší republiky se stále úspěšněji plní, přesto ještě
pořád existují místa, kde hřiště chybí. Jedna z takových „černých
děr“ byla zaplněna během této sezony, když na Slapech byl
slavnostně otevřen Golf Park Slapy sv.Jan. A tak až zase pojede
na hausbót, nezapomeňte si do auta hodit i bag!
130
napsala Lenka Soukupová foto archiv
131
p ř í b ě h y h ř i šť
Náročnější hráči ocení velké tvarované greeny
P
ojmenování hřiště Golf Park Sla- jící povolení. Realizace trvala čtyři roky, což ně. Na prvních devíti jamkách je poměrně oripy sv. Jan nabídly vlastně historic- je obvyklá doba. Důležitá je osoba architekta, ginální koncept 3+3+3, což znamená tři třípaké souvislosti. Jen několik málo sto- při jejímž výběru nás samozřejmě zajímal jeho ry, tři čtyřpary a tři pětipary. Každá z jamek má
vek metrů vzdušnou čarou od hřiš- rukopis. Od počátku bylo jasné, že na Slapech velmi zajímavě vymodelované greeny, co jamtě bývaly Svatojánské proudy a socha jedno- chceme hřiště, které nebude něčím umělým ka, to originál, zvlášť druhý a šestý green jsou
ho z nejstarších českých patronů a světců, sva- a maximálně se zapojí do okolní přírody. Vol- velmi zajímavé.
tého Jana Nepomuckého. Ta je dnes přemístě- ba padla na Jiřího Veldena. Vybrali jsme ho Nejtěžší jamka hřiště je šestka, par 5, 481 m ze
na pod hráz Slapské přehrady.
právě pro jeho schopnost pochopit krajinu žlutých odpališť a 381 m z červených. Začíná
O tom, jak hřiště vznikalo, jsem si povídala a respektovat její přirozenou krásu. Projekt se drivem, který je třeba umístit nalevo od ves jednatelem, spolumajitelem a vicepreziden- procházel postupným vývojem a J.Velden po likého bunkeru, druhou ránu komplikuje fairtem klubu Tomem Charvátem, ředitelkou ko- konzultacích s námi jako investorem vytvo- way, která je odkloněná vlevo směrem k bunmunikace Pavlou Charvátovou a výkonným ře- řil hřiště, které je přívětivé pro většinu hrá- keru a roughu. Pravá strana není také výhrou,
ditelem Radkem Wagnerem.
tam číhají čtyři oka bunkrů. Po kom„Slapy a jejich okolí, zejména přilehplikované přihrávce ze skloněné fairlé kopce a lesy, známe s manželem už
waye, jak mi dá většina handicapoKaždá z jamek má velmi zajímavě
dlouho, moji rodiče tady už dlouhá
vých golfistů zapravdu, nastává vlnovymodelované greeny, co jamka,
léta mají chatu“, říká Pavla Charvátobití na greenu, tříposchoďový green
to originál, zvlášť druhý a šestý green jsou dokáže potrápit i velezkušené hráče
vá. „Při jedné z mnoha túr v okolí obce
Slapy nás napadlo, že by tady bylo
včetně mě!
velmi zajímavé.
krásné golfové hřiště. A tak to všechPřímým opakem je druhá jamka, par
no začalo.“
3, 110 m ze žlutých a 87 m z červe„S golfem jsem začínal někdy v 93 roce v Po- čů. Nedá se o něm říct, že je vyloženě lehké, ných odpališť. Velmi komorní jamka schovaná
děbradech na staré devítce, která byla teh- ale tím, že se architekt vyvaroval většiny kon- mimo dění na hřišti má veliký, snadno přístupdy jedním z nejhezčích hřišť,“navazuje Tom strukčních nesmyslů, které občas na hřištích ný green, kde zásadní komplikací je bunker na
Charvát. „Chodil jsem s úžasnou partou sta- vidíte, zbytečně vás netrestá. Náročnější hráči levé straně a out na stejné straně. Ale přece jen,
rých pánu, kteří předváděli nádhernou hru si vychutnají velké modelované greeny, začá- je to stometrová jamka.“
a neodmyslitelné vtipné hecování při každé tečníci prostorné fairwaye. A protože je hřiště
ráně. Tam mě dostala atmosféra golfu v po- postaveno na výhradně konkávních tvarech, Nejkrásnější místa na hřišti
Pavla Charvátová: „Já osobně jsem úplný
dání těchto gentlemanů. Výčet věcí nutných vidíte z každého odpaliště na fangli „.
začátečník. Hřiště jsem šla zatím dvakrát, popro přípravu stavby golfového hřiště by byl sákaždé s trenérem, a přesto, že „ten můj osobhodlouhý a nechci jím odrazovat případné zá- Tvář první slapské devítky
jemce o stavbu dalších hřišť (smích). Nejvíce Radek Wagner: „Rabyňská hora má charak- ní dobrý“ golf na mě teprve čeká (smích), začasu zabere samozřejmě EIA a s tím souvise- ter linksový, rozléhá se v mírně zvlněné kraji- žila jsem nádherný pocit, když jsem na krát-
132
Tráva v roughu je krásná, ale záludná
Ten pohled mě vždycky
uchvátí a na malou chvilku
se tam zastavím.
kém 3paru, na jamce č.5 zahrála na pět ran,
tedy double bogie při neuvěřitelném, až kýčovitém, západu slunce. Prostě pohádka.“
Radek Wagner: „ Je velmi sympatické, že tohle hřiště nabídne hru jakékoli úrovni hráčů. Pro mě jako delšího hráče je super, že pětipary se dají atakovat druhou ranou a čtyřpary první, proto i mojí nejoblíbenější jamkou je sedmička, typická jáma pro match
play – (jamková hra). 300 metrový čtyřparový levý dogleg, který se hraje z kopce dolů a
při 260metrové carry ráně se dá být první ranou na greenu, skvělý pocit, když tam položíte driver! „
Tom Charvát: „ Já osobně mám rád náš konstrukční unikát, a to obrovský souběžný pětipar jamek 1 a 6 se společným bunkrem ve
tvaru osmičky. Oba greeny totiž končí na vyhlídce nad přehradou. Ten pohled mě vždycky uchvátí a na malou chvilku se tam zastavím. Zatím jsem toto v paru nehrál (smích)“.
Druhá devítka už je na cestě
V letošním roce, tedy v roce 2010, vzniká pod
dohledem J.Veldena druhá devítka – Tři kříže –
která nese pojmenování po nedalekém historic-
ky unikátním místě, které označuje údajný původní geografický střed království českého, a to
právě třemi pískovcovými kříži.
Tom Charvát: „Druhou devítku dělá stejná
parta lidí. Není důvod ke změnám… Hráči se
můžou těšit opět na skvělé greeny, které modelují Kuba Lohmann s Vojtou Fuchsem“.
Druhá devítka bude charakterem podobná té
první, ale s několika obměnami. Na druhé devítce bude chybět klasická vodní překážka jako
na první devítce, ale zdařile ji nahradí biotop na
desáté a osmnácté jamce. Protože je druhá devítka trochu otevřenější větru, dá se očekávat
trochu náročnější boj hráčů s ním.
Pavilon Slunce
V tuto chvíli je postavena provizorní, dočasná
recepce s kanceláří a skladem – malý roubený domeček. Klubovnu, zázemí hráčů a celou
řadu dalších možností nabídne v příštím roce
multifunkční budova Pavilon Slunce. Objekt
je právě teď ve fázi přípravy a stavba začne letos v září. Budova bude nedílnou součástí celého projektu Golf Park Slapy sv. Jan bude nabízet celou řadu nejen golfových aktivit. Patří mezi ně multimediální učebna, rehabilitace,
cvičební programy pro seniory, matky s dětmi, pro těhotné, workshopy, semináře, turistické centrum a půjčovna kol, výstavní prostory, možnost pořádání koncertů a jiných společenských akcí.
Architektem objektu je renomovaný česko-německý architekt a interiérový designér
133
Jiří Georg Gebert, který má ve svém portfoliu
projekty realizované po celém světě. Za sebou
má již celou řadu staveb typu Golf Clubhouse,
Golf Residence a pod.
Něco pro děti a mladé golfové
talenty
Golf Park Slapy sv. Jan myslí i na juniory a dorost. Od sezony 2011 bude na hřišti fungovat
dětský oddíl – BMW Junior Golf Team, který bude pod vedením zkušených profesionálů a pedagogů vychovávat mladé nadějné a šikovné golfisty. Základní směřování dětského
oddílu v TJ Slapy svatý Jan povede k získání statutu TCM (tréninkové centrum mládeže),což je podmíněno konkrétními aktivitami, mezi které patří mimo jiné tréninky mládeže (je daný počet a skladba mládeže podle
ČGF), turnajové aktivity a dovednostní soutěže. Trénování mládeže se ujme klubový trenér Golf Park Slapy sv. Jan a trenér PGA pan
Karel Šíma. V letošním roce pořádáme také
golfové kurzy pro mládež – letní půldenní
dětské kurzy, a to pro děti už od 5 let.
Chystáme se navázat úzkou spolupráci
s místní základní školou a oslovujeme i okolní ZŠ, s možností náboru dětí do golfových
kroužků.
A nejen to, připravili jsme také pravidelnou
tréninkovou hodinu pod vedením profesionála pro všechny místní obyvatele, kteří by si
chtěli golf vyzkoušet a něco se o této nádherné hře dozvědět.