třídy šrotu ()

Komentáře

Transkript

třídy šrotu ()
Druh
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Název odpadu
Poznámka
nový těžký odpad neupravený;
rozměr alespoň v jednom směru větší než
1500x500x500 mm
tloušťka min 3 mm;
krátké zmetkové ingoty; odpad z válcoven;odpad
trubek;
nový kusový odpad
nový těžký odpad upravený;
rozměr max 1500x500x500 mm;
tloušťka min 3 mm;
průměr lan min 3 mm;
krátké a zmetkové ingoty; odpad z válcoven;nový
odpad lan
svázaný do kruhu o průměru max 700 mm; slisované
nebo
podélně dělené trubky; nový kusový odpad
starý těžký odpad upravený;
rozměr max 1500x500x500 mm;
tloušťka min 6 mm;
průměr lana min 6 mm;
kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do
kruhu
o průměru max 700 mm; odpad trubek
starý těžký odpad upravený;
rozměr max 1500x500x500 mm;
tlouštka min 4 mm;
průměr lan min 4 mm;
kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do
kruhu
o průměru max 700 mm; odpad trubek
starý těžký odpad upravený;
rozměr max 1500x500x500 mm;
tloušťka min 6 mm;
může obsahovat max 25 % starého ocelového
odpadu
do tl. 6 mm a max 2 % litinového odpadu
starý těžký odpad neupravený;
délka nad 1500 mm;
kolejnice všech druhů a rozměrů o hmotnosti min 10
-1
kg.m
bez spojovacího materiálu; nedovalky kolejnic;
trubky;
po dohodě může být dodáván upravený
starý těžký odpad neupravený;
kusy do 5500x800x500 mm nebo hmotnost do 3000
kg;
tloušťka min 6 mm;
velkokusý odpad; části stroju a zařízení; části
dopravních
prostředků; dodává se na základě smlouvy
starý těžký odpad neupravený;
kusy do 5500x800x500 mm;
tloušťka min 4 mm;
velkokusý odpad; části strojů a zařízení; části
dopravních
prostředků; dodává se na základě smlouvy
starý těžký odpad neupravený;
tloušťka min 6 mm;
19
21
23
25
27
28
velkokusý odpad složitého tvaru, určený ke speciální
úpravě
(lokomotivy, vagóny, neupravené ingoty atd.);
dodává se na základě smlouvy
odpad nízké čistoty neupravený;
vyřazené elektromotory, dynama a startéry včetně
připojovacích svorkovnic, cívek řemenic, patek,
popř. hřídelových spojek s nimi pevně spojených;
množství neželezných a nekovových součástek se
připouští
do výše jejich původního obsahu, hmotnost dodávky
se o
hmotnost neželezných a nekovových součástek
nesnižuje
nový lehký odpad pro lisování;
tloušťka do 3 mm;
odpad plechu a jiných částí nepokovených, bez
smaltovaných
a jiných povlaků; trubky; svitky a mašle dle dohody
nový lehký odpad tloušťka do 4 mm;
pocínovaný
nepřipouštějí se povlaky jiných kovů;
dodávky na základě smlouvy
starý lehký odpad tloušťka do 4 mm;
pocínovaný
použité pocínované ocelové výrobky;
nečistoty se odečítají z hmotnosti dodávky na
základě smlouvy
starý lehký odpad pro lisování;
tloušťka do 4 mm;
ocelový odpad lehký včetně stočených lan a drátů
nebo jejich
kusů do délky 1500 mm; připouští se ocelový odpad
s běžnou
povrchovou úpravou nátěry, laky apod.;
nejsou povoleny nádoby od dehtu, asfaltu, kyselin,
uzavřené
sudy, uzavřené tlakové nádoby; není dovoleno
znečištení
neželeznými kovy v metalické podobě; neškodlivé
nečistoty
se odečítají z hmotnosti dodávky; pevně spojené
části
o tloušťce stěny nad 4 mm, ale max 10 mm, mohou
činit
max 5 % hmotnosti dodávky
starý lehký odpad pro drcení;
tloušťka do 4 mm;
množství neželezných a nekovových součástek se
připouští
do výše jejich původní hmotnosti;
lehký odpad obsahující neželezné kovy (ledničky,
pračky,
mrazničky, odstředivky, plynové a elektrické
sporáky,
autovraky osobních a dodávkových silnicních vozidel
zbavené
pohonných hmot a oleje, smaltované předměty);
části autovraků zbavené neželezných kovů a
smaltovaných dílů
patří do druhu 27; dodávky na základě smlouvy
31
32
33
36
38
51
52
61
71
72
73
76
balíky nového
rozměr max 2200x1000x900 mm;
ocelového odpadu nový odpad bez povlaku a bez třísek;
rozměr balíku může být předmětem dohody
balíky nového
rozměr max 2200x1000x900 mm;
ocelového odpadu nový odpad bez povlaku s dlouhými třískami
známého
chemického složení; rozměr balíku může být
předmětem
dohody
balíky nového
rozměr max 600x600x600 mm;
ocelového odpadu nový odpad bez povlaků a bez třísek
balíky starého
rozměr max 2200x1000x900 mm;
ocelového odpadu starý odpad a dlouhé třísky;
dodávky a rozměry balíků jsou předmětem dohody
3
-3
brikety
objemová hmotnost nad 4,5.10 kg.m ;
z ocelových třísek obsah mastnoty a vlhkosti se odečítá z hmotnosti
dodávky
třísky
délka do 50 mm;
ocelové krátké
obsah mastnoty a vlhkosti se odečítá z hmotnosti
dodávky
třísky
délka nad 50 mm;
ocelové dlouhé
obsah mastnoty a vlhkosti se odečítá z hmotnosti
dodávky
drobný odpad
kusy do rozměru max 100x50x50 mm;
lehký
tloušťka do 3 mm;
výseky a odpad z řezání, lisování, kování,
bez smaltovaných a pokovených kusů;
znečištění se odečítá z hmotnosti dodávky
těžký ocelový
upravený, kusový;
odpad
rozměr max 500x300x200 mm;
tloušťka min 6 mm;
hmotnost kusu do 45 kg;
kusový odpad, nepatří sem dráty a lana, není
dovolen
pokovený a smaltovaný odpad, podíl kusů do
hmotnosti
2,5 kg může činit max. 15 % hmotnosti dodávky
těžký ocelový
upravený, kusový;
odpad
rozměr max 250x200x 150 mm;
tloušťka min 6 mm;
hmotnost kusu do 20 kg;
kusový odpad, nepatří sem dráty a lana, není
dovolen
pokovený a smaltovaný odpad, podíl kusů do
hmotnosti
1,5 kg může činit max 15 % hmotnosti dodávky
drobný odpad těžký kusový;
rozměr max 100x50x50 mm;
tloušťka nad 3 mm;
drobné částečky, amortizované nástroje, výseky a
odpady
z řezání, lisování, kování;
znečištení se odečítá z hmotnosti dodávky
drcený ocelový
odpad z drticích mlýnů;
-3
odpad
sypná hmotnost min 1,1 t.m ;
ocelové sbalky s ojedinělými jen částečně sbalenými
kusy,
bez mechanicky přimísených neželezných kovů a
nekovových
77
78
94
95
96
materiálů
odpad z drticích linek;
-3
sypná hmotnost min 0,9 t.m ;
zvlněné útržky plechu s podílem drobných úlomků,
bez
mechanicky přimísených neželezných kovů a
nekovových
materiálů
dvakrát drcený
odpad z drticích linek;
-3
ocelový odpad
sypná hmotnost min 2,0 t.m ;
drcený odpad zvýšené čistoty
vsázkové ingoty ingoty vyrobené z ocelového odpadu přetavením;
dodávky na základě smlouvy, dodavatel předá
chemickou
analýzu
okuje
okuje z válcoven a kováren;
povoleno znečištení nekovovými příměsemi do 5 %
hmotnosti
dodávky; dodávka na základě smlouvy
tryskací písky, kaly, obsah železa nad 65 %,
slitky
znečištění nekovovými příměsemi povoleno do 35 %
a obdobné odpady hmotnosti
dodávky; dodávky na základě smlouvy.
drcený ocelový
odpad
Třídy nelegovaného ocelového odpadu
Třída
001
002
003
Obsah prvku
Cr max 0,10 %
Ni max 0,10 %
W max 0,10 %
Co max 0,03 %
Mo max 0,03 %
V max 0,10 %
Mn max 2,00 %
Si max 0,40 %
Cu max 0,10 %
Sn max 0,005 %
Pb max 0,003 %
S max 0,04 %
P max 0,04 %
Cr max 0,30 %
Ni max 0,20 %
W max 0,20 %
Mo max 0,10 %
V max 0,20 %
Mn max 2,00 %
Cu max 0,30 %
Sn max 0,03 %
Pb max 0,005 %
P+S max 0,008 %
Cr max 0,50 %
Ni max 0,30 %
Mn max 2,00 %
Poznámka
odpad vysoké čistoty
odpad průměrné čistoty
odpad nižší čistoty
004
005
Cu max 0,30 %
Cr max 1,00 %
Ni max 0,50 %
Mn max 8,00 %
Cu max 0,30 %
Cr max 1,00 %
Ni max 0,50 %
Mn max 8,00 %
Cu max 0,50 %
odpad nízké čistoty
odpad velmi nízké čistoty
Třídy legovaného ocelového odpadu
Třída Obsah prvku
021 Cr 1,01 - 4,50 %
023 Cr 4,51 - 10,00 %
024 Cr 10,01 - 15,00
025 %
026 Cr 15,01 - 19,00
027 %
Cr 19,01 - 25,00
%
Cr 25,01 - 30,00
%
031 Mn min 8,00 %
041 Ni max 5,00 %
043 Ni 5,01 - 10,00 %
044 Ni min 10,01 %
051 Mo max 2,00 %
061 W max 7,00 %
071 Cr max 5,00 %
Ni max 6,00 %
073
Cr 10,00 - 20,00
%
Ni max 6,00 %
074
Cr 20,00 - 30,00
%
075 Ni max 6,00 %
Cr 15,00 - 23,00
076 %
Ni 5,00 - 13,00 %
077
Cr 23,01 - 30,00
%
Ni 7,00 - 15,00 %
078
Cr 20,00 - 30,00
%
Ni 15,01 - 25,00
%
Poznámka
odpad ocelí chromových Cr
odpad ocelí manganových Mn
odpad ocelí niklových Ni
odpad ocelí molybdenových Mo
odpad ocelí wolframových W
odpad ocelí chrom-niklových CrNi
Cr 20,00 - 30,00
%
Ni 25,01 - 40,00
%
081 Cr max 6,00 %
Mo max 4,00 %
odpad ocelí chrom-molybdenových CrMo
084
Cr max 6,00 %
Mo max 4,00 %
Ni max 0,30 %
085
Cr 6,01 - 15,00 %
Mo max 4,00 %
Cr 1,01 - 3,00 % odpad ocelí chrom-wolframových CrW
W 1,00 - 3,00 %
Cr 2,00 - 5,00 %
W 8,00 - 12,00 %
Ni max 5,00 %
odpad ocelí nikl-molybdenových NiMo
Mo max 2,00 %
Cr 7,00 - 12,00 % odpad ocelí chrom-manganových CrMn
Mn 15,00 - 20,00
%
odpad ocelí chrom-nikl-manganových CrNiMn
Cr max 5,00 %
Ni 1,00 - 15,00 %
Mn 5,00 - 20,00
%
091
092
101
111
112
113
Cr 15,00 - 25,00
%
Ni 1,00 - 10,00 %
Mn 5,00 - 20,00
%
121 Cr max 5,00 %
odpad ocelí chrom-nikl-molybdenových CrNiMo
Ni max 6,00 %
Mo max 2,00 %
122
Cr 15,00 - 25,00
%
Mo 1,00 - 5,00 %
Ni 5,00 - 15,00 %
123
Cr 15,00 - 25,00
%
Ni 15,00 - 20,00
%
Mo 1,00 - 5,00 %
131 Cr max 2,00 %
odpad ocelí chrom-nikl-wolframových CrNiW
Ni max 5,00 %
W max 5,00 %
132
Cr max 5,00 %
Ni max 5,00 %
W 5,00 - 10,00 %
133
Cr 10,00 - 15,00
%
Ni max 5,00 %
W max 5,00 %
134
Cr 15,00 - 25,00
%
Ni 30,00 - 40,00
%
W max 5,00 %
141 Cr max 5,00 %
W max 5,00 %
V max 1,00 %
142
151
odpad ocelí chrom-wolfram-vanadových CrWV
Cr max 5,00 %
W 5,00 - 19,00 %
V max 5,00 %
Cr max 5,00 %
odpad ocelí chrom-molybden-wolfram-vanadových
Mo max 1,00 % CrMoWV
W max 1,00 %
V max 1,00 %
152
Cr 5,01 - 10,00 %
Mo max 4,00 %
W max 4,00 %
V max 5,00 %
153
Cr max 5,00 %
Mo 4,01 - 7,00 %
W 4,01 - 7,00 %
V max 4,00 %
154
Cr max 5,00 %
Mo max 1,00 %
W 7,00 - 15,00 %
V max 5,00 %
Cr max 6,00 %
odpad ocelí chrom-molybden-vanadových CrMoV
Mo max 4,00 %
V max 4,00 %
162
163
Cr 10,00 - 15,00
%
Mo max 4,00 %
V max 4,00 %
171 Cr max 5,00 %
Ni max 5,00 %
Mo max 2,00 %
W max 5,00 %
172
odpad ocelí chrom-nikl-molybden-wolframových
CrNiMoW
Cr 10,00 - 15,00
%
Ni max 5,00 %
Mo max 2,00 %
W max 5,00 %
173
Cr 10,00 - 20,00
%
Ni 9,00 - 20,00 %
Mo max 2,00 %
W max 5,00 %
182 Cr max 5,00 %
odpad ocelí chrom-wolfram-kobalt-vanadových
W 8,00 - 20,00 % CrWCoV
Co max 6,00 %
V max 5,00 %
183
Cr max 5,00 %
W 8,00 - 20,00 %
Co 9,00 - 12,00 %
V max 5,00 %
184
Cr max 5,00 %
odpad ocelí chrom-molybden-wolfram-kobaltMo max 6,00 %
W 5,00 - 20,00 % vanadových
Co max 6,00 %
CrMoWCoV
V max 5,00 %
185
Cr max 5,00 %
Mo max 6,00 %
W 5,00 - 20,00 %
Co 9,00 - 12,00 %
V max 5,00 %
Cr max 1,50 %
odpad ocelí ATMOFIX apod.
Ni max 1,00 %
Cu min 0,30 %
191
192
194
Si min 2,00 %
odpad ocelí křemíkových Si
odpad speciálních slitin (Hastelloy, Inconel, Nimonic,
EI,
Stellite atd.); tříděný podle značek
195
odpad ostatních legovaných ocelí tříděný podle značek
Druhy litinového odpadu
Druh
02
04
06
07
Název odpadu
Poznámka
litinový odpad kusový upravený;
rozměry max 400 mm;
hmotnost max 30 kg;
podíl kusů o hmotnosti do 1 kg se připouští do 15
%
hmotnosti dodávky
litinový odpad kusový upravený;
rozměry max 700 mm;
hmotnost max 100 kg;
podíl kusů o hmotnosti do 2 kg se připouští do 15
%
hmotnosti dodávky
litinový odpad
neupravený, včetně slitku;
rozměr nad 700 mm;
hmotnost nad 100 kg;
tloušťka max 250 mm;
znečištění se odečítá z hmotnosti dodávky;
odpady větší tlouštky se dodávají na základě
smlouvy
litinové třísky
přípustný obsah spečenců do 5 % hmotnosti
08
brikety z litinových
třísek
dodávky
3
-3
objemová hmotnost nad 4,5.10 kg.m ;
připouští se 1 % oleje
Třídy litinového odpadu
Třída
Obsah prvku
213
C 2,70 - 3,80 %
Si 0,90 - 3,00 %
Mn 0,50 - 1,00 %
P max 1,50 %
S max 0,15 %
214 C 3,20 - 4,00 %
Si 1,10 - 2,40 %
Mn 0,40 - 0,90 %
P max 0,20 %
S max 0,10 %
215 v rozmezí příslušné
značky
225
C 1,70 - 4,00 %
Si 1,00 - 4,00 %
Mn 0,10 - 1,50 %
P max 0,25 %
S max 0,03 %
227 v rozmezí příslušné
značky
235 C 2,80 - 3,20 % nežíh.
C 0,50 - 2,70 % zíh.
Si 0,50 - 1,60 %
Mn 0,20 - 1,60 %
P max 0,20 %
S 0,08 - 0,30 %
241 složení neurčeno
Poznámka
odpad litiny s lupínkovým grafitem;
brzdové špalky se třídí zvlášť
odpad litiny s lupínkovým grafitem odlévané
do kovových forem
odpad litiny válcové, tříděný podle
jednotlivých značek, přípustné je třídění do
skupin značek, určených výrobcem válců
odpad litiny s kuličkovým grafitem
odpad litiny zvláštního složení,
třídí se podle jednotlivých značek
odpad litiny temperované
dovoluje třídit vratný odpad podle základní
struktury
na odpad litiny feritické a perlitické
odpad litiny spálené

Podobné dokumenty

IJ(JPR`II`

IJ(JPR`II` . spotreba pohonných hmot, CO2 . emise CO, HC, NO Hodnotícím kritéri~m I pro porovnání dvou dopravních prostredktJ je spotreba pohonných hmot, na které je prímo závislé množství produkovaného oxidu...

Více

Jak rychle nastavit řezné podmínky na pilách

Jak rychle nastavit řezné podmínky na pilách Pokud mám nový pás, musím nejprve udělat takzvaný záběh pásu, tj. budu řezat po dobu 40 minut 10-30% rychlostí běžného řezu. Pokud to neudělám, rapidně se tím snižuje životnost pásu. Když mám zaběh...

Více

Dormer M200 no. 3 Green / zelená řezná kapalina

Dormer M200 no. 3 Green / zelená řezná kapalina zlepšení kvality povrchu snížení spotřeby řezných kapalin M200 no. 1 Blue / modrá Těžké obrábění

Více

pdf - Český národní symfonický orchestr

pdf - Český národní symfonický orchestr Citibank Europe plc, company established and existing under the Irish law, registered seat at Dublin, North Wall Quay 1, Ireland, registered in the Register of Companies in the Republic of Ireland,...

Více

Svařování nových středně legovaných žáropevných ocelí T23, T24 a

Svařování nových středně legovaných žáropevných ocelí T23, T24 a Výpočtem nebo graficky lze stanovit teplotu předehřevu z parametrů uvažujících vliv ekvivalentu uhlíku (chemické složení oceli TpCET), tloušťky (Tpd), obsahu difúzního vodíku (TpHD), tepelného přík...

Více

Studijní text - THD - Vysoké učení technické v Brně

Studijní text - THD - Vysoké učení technické v Brně Pucolány jsou dle ČSN EN 197-1 přírodní látky křemičité nebo křemičito-hlinité popřípadě kombinace obou variant. Pucolány po smíchání s vodou samy netvrdnou, avšak jsou-li jemně semlety, reagují v ...

Více