POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY COPR TJ PŘEŠTICE Počet listů: 1 Tř

Komentáře

Transkript

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY COPR TJ PŘEŠTICE Počet listů: 1 Tř
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE
Znak
Územní odbor Plzeň-venkov
Dopravní inspektorát
Vaše Č.j.:
PR-OSD-SED/18561/2015
PR-OSD-SED/18555/2015
MUBlov 09671/15/DO/He
MUBlov 09651/15/DO/He
útvaru
Naše Č.j.
KRPP-119339-1/ČJ-2015-031106-48
Místo odeslání
Plzeň, 06. 08. 2015
COPR TJ PŘEŠTICE
Tř. 1. Máje 1094
334 01 Přeštice
IČ: 00478300
Počet listů: 1
Počet příloh: 2
ZUS + DIO - Přeštická 50 MTB - v y j á d ř e n í
K předloženému návrhu na umístění přechodného dopravního značení v rámci
pořádání sportovní akce „Přeštická 50 MTB“ Vám dopravní inspektorát Plzeň-venkov
sděluje, že s tímto souhlasí – viz. potvrzené situace.
Dále sdělujeme svůj souhlas se zvláštním užíváním předmětných pozemních
komunikací dotčených tímto cyklistickým závodem.
Cyklistický závod se pojede za úplných uzavírek pozemních komunikací, kdy budou
postupně uzavírány jednotlivé mezikřižovatkové úseky v dostatečném časovém předstihu
před čelem pelotonu – doprovodná vozidla budou před i za pelotonem. U DZ č. B1 + E 13
„Mimo vozidla s povolením pořadatele“ bude plně funkční pořadatelská služba. Jednotlivá
boční připojení (sjezdy) budou rovněž uzavřena (zajištěna proti nežádoucímu výjezdu na
pozemní komunikaci) pořadatelskou službou. Organizátor závodu zajistí dostatečnou
informovanost o konání závodu v rámci jednotlivých obcí, ale i pomocí dalších mediálních
prostředků. Dále platí podmínky dle organizačního opatření žadatele (pořadatele) dle bodů
č. 1 až č. 15.
Termín: 05. 09. 2015 (12:00 – 18:00 hodin)
Zodpovědná osoba: Josef Hrádek, jednatel, tlf. 377 981 772; 777 070 709.
npor. Bc. Milan Bártík
vedoucí DI
z.r.
por. Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.
komisař
Obdrží:
- MěÚ Přeštice, odbor správní a dopravní
- MěÚ Blovice, odbor stavební a dopravní
Vyřizuje: por. Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.
 +420 974 324 632
Anglické Nábřeží 7, 306 09 Plzeň
Detaš. prac. Slovanská Alej 26, 326 00 Plzeň
Tel.: +420 974 324 630
Fax: +420 974 324 638
Email: [email protected]