Digitální učební materiál

Komentáře

Transkript

Digitální učební materiál
Digitální učební materiál
Projekt
Šablona
Tematická
oblast
DUM č.
CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM)
Vylučovací soustava
Společná pro celou sadu
Pohlavní soustava
VY_32_INOVACE_CH22_2_12
Téma Tvorba a složení moči. Řízení činnosti
ledvin, choroby močové soustavy
RVP
Kosmetické služby
Ročník 3 Předmět Zdravověda
Zpracoval(i) Ing. Jana Pavlačková
Kdy 11/2013
Klíčová slova
Tvorba moči, diuréza, zástava tvorby moči, anurie, močovina, urea,
kyselina močová, kreatinin, urochrom, bilirubin, urobilirubin, pH,
glomerulární filtrace, hypothalamus, parasympatikus, hormonální
řízení, antidiuretický hormon, zpětná resorpce, tubuly, ultrafiltrát,
aldosteron, ledvinový písek, kameny, hyperaktivní měchýř,
polycystické ledviny, cysty, dominantně dědičné onemocnění, dialýza,
transplantace, pyelonefritida, nefron, záněty ledvin, akutní/chronická
glomerulonefritida, streptokoková infekce
Toto dílo obsahuje citace v souladu s § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském a může být použito výhradně při vyučování.
Anotace
Pracovní list je závěrečným procvičováním učiva 2. TC Vylučovací soustavy - třetí
prezentace, která objasňuje tvorbu a složení moči, řízení činnosti ledvin a choroby močové
soustavy. Spojený výklad fyziologie a patologie močové soustavy vytváří jasnou představu o
homeostáze v lidském těle.
Dokonalé poznání zdravého lidského těla vede k vybudování odborných základů pro
práci v oboru.
Tato forma je interaktivním učebním materiálem, vhodně doplňující klasické výukové
metody. Pro lepší fixaci je dobré ji kombinovat s powerpointovou prezentací, k tomuto tématu
určenou.
Druh výukového zdroje: Pracovní list
Typ interakce : individuální
Soubor název
Soubor – popis obsahu
VY_32_INOVACE_CH22_2_12
Tvorba a složení moči. Řízení činnosti ledvin,
choroby močové soustavy
Metodický list
Pracovní list je určen k vypracování nejen pro intaktní studenty, ale i pro studenty
s PUP a to v časovém úseku jedné vyučovací jednotky. I po tomto zohlednění je čas
potřebný pro vypracování : 1 x 45 minut dostačující.
Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno
Sídlo: Charbulova 106, 618 00 Brno
Ověření správnosti zvolených odpovědí lze vykonat na úplném konci vyučovací
jednotky s učitelem, mezi studenty navzájem nebo individuálně, po předložení vhodného klíče
k řešení.
Pracovní list se snaží fixovat již nově osvojené vědomosti. Jedná se o formu
opakování a zároveň i zpětné vazby, jak pro učitele, tak pro studenty. Je vhodné aplikovat tuto
formu vždy, po dokončení daného tématu každého TC, v našem případě 2. TC Vylučovací
soustavy - tématu č. 3. Tvorba a složení moči. Řízení činnosti ledvin, choroby močové
soustavy.
Tento pracovní list lze uplatnit i při konečné přípravě studentů k MZ z předmětu
zdravověda.
Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno
Sídlo: Charbulova 106, 618 00 Brno
Digitální učební materiál
Projekt
Šablona
Tematická
oblast
DUM č.
CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM)
Vylučovací soustava
Společná pro celou sadu
Pohlavní soustava
VY_32_INOVACE_CH22_2_12
Téma Tvorba a složení moči. Řízení činnosti
ledvin, choroby močové soustavy
RVP
Kosmetické služby
Ročník 3 Předmět Zdravověda
Zpracoval(i) Ing. Jana Pavlačková
Kdy 11/2013
Klíčová slova
Tvorba moči, diuréza, zástava tvorby moči, anurie, močovina, urea,
kyselina močová, kreatinin, urochrom, bilirubin, urobilirubin, pH,
glomerulární filtrace, hypothalamus, parasympatikus, hormonální
řízení, antidiuretický hormon, zpětná resorpce, tubuly, ultrafiltrát,
aldosteron, ledvinový písek, kameny, hyperaktivní měchýř,
polycystické ledviny, cysty, dominantně dědičné onemocnění, dialýza,
transplantace, pyelonefritida, nefron, záněty ledvin, akutní/chronická
glomerulonefritida, streptokoková infekce
Toto dílo obsahuje citace v souladu s § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském a může být použito výhradně při vyučování.
Anotace
Pracovní list je závěrečným procvičováním učiva 2. TC Vylučovací soustavy - třetí
prezentace, která objasňuje tvorbu a složení moči, řízení činnosti ledvin a choroby močové
soustavy. Spojený výklad fyziologie a patologie močové soustavy vytváří jasnou představu o
homeostáze v lidském těle.
Dokonalé poznání zdravého lidského těla vede k vybudování odborných základů pro
práci v oboru.
Tato forma je interaktivním učebním materiálem, vhodně doplňující klasické výukové
metody. Pro lepší fixaci je dobré ji kombinovat s powerpointovou prezentací, k tomuto tématu
určenou.
Druh výukového zdroje: Pracovní list
Typ interakce : individuální
Soubor název
Soubor – popis obsahu
VY_32_INOVACE_CH22_2_12
Tvorba a složení moči. Řízení činnosti ledvin,
choroby močové soustavy
Metodický list
Pracovní list je určen k vypracování nejen pro intaktní studenty, ale i pro studenty
s PUP a to v časovém úseku jedné vyučovací jednotky. I po tomto zohlednění je čas
potřebný pro vypracování : 1 x 45 minut dostačující.
Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno
Sídlo: Charbulova 106, 618 00 Brno
Ověření správnosti zvolených odpovědí lze vykonat na úplném konci vyučovací
jednotky s učitelem, mezi studenty navzájem nebo individuálně, po předložení vhodného klíče
k řešení.
Pracovní list se snaží fixovat již nově osvojené vědomosti. Jedná se o formu
opakování a zároveň i zpětné vazby, jak pro učitele, tak pro studenty. Je vhodné aplikovat tuto
formu vždy, po dokončení daného tématu každého TC, v našem případě 2. TC Vylučovací
soustavy - tématu č. 3. Tvorba a složení moči. Řízení činnosti ledvin, choroby močové
soustavy.
Tento pracovní list lze uplatnit i při konečné přípravě studentů k MZ z předmětu
zdravověda.
Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno
Sídlo: Charbulova 106, 618 00 Brno

Podobné dokumenty

Digitální učební materiál - Střední škola potravinářská, obchodu a

Digitální učební materiál - Střední škola potravinářská, obchodu a Téma Tvorba a složení moči. Řízení činnosti ledvin, choroby močové soustavy RVP Kosmetické služby Ročník 3 Předmět Zdravověda Zpracoval(i) Ing. Jana Pavlačková Kdy 11/2013 Klíčová slova Tvorba moči...

Více

vylučovací soustava živočichů a člověka - Studijni

vylučovací soustava živočichů a člověka - Studijni - Adiuretin (ADH, antidiuretický hormon) → podněcuje zpětnou resorpci vody z primární moči - Aldosteron → produkován nadledvinkou - zpětné vstřebávání Na+ (sodík. iontů) - podporuje vylučování K+ i...

Více

Digitální učební materiál - Střední škola potravinářská, obchodu a

Digitální učební materiál - Střední škola potravinářská, obchodu a Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. RVP

Více

Pokyny pro pacienty - Panacea Hair Clinic

Pokyny pro pacienty - Panacea Hair Clinic ráno před ústní hygienou) – k dostání na klinice − roztok se vylije pod jazyk, nechává působit 30 až 60 sekund, pak teprve se polkne: doporučujeme pak alespoň 10 minut nejíst a nepít − doporučujeme...

Více

Ledviny Stavba nefronu Glomerulus

Ledviny Stavba nefronu Glomerulus zvýšená glomerulární permeabilita pro proteiny -> překročení kapacity tubulů pro zpětnou resorpci. v moči především proteiny o vyšších mol. hmotnostech

Více

Analýza moči Soubor

Analýza moči Soubor Analýza moči přináší důležité informace o dějích v organismu, zejména o činnosti a funkci ledvin. Renální nedostatečnost je koncovým stadiem různých primárních a sekundárních renálních chorob, kter...

Více

Rok 2008 - Městská knihovna Znojmo

Rok 2008 - Městská knihovna Znojmo jsou zařazeny do oddílu Znojemsko. Články, týkající se Znojma a nejbližšího znojemského okolí, jsou zařazeny do oddílu Znojmo. Pokud jsou uváděny články, týkající se širšího území jižní Moravy, pří...

Více