zde

Komentáře

Transkript

zde
Kontakt
„Vlivy počasí a změn klimatu na životní
prostředí a zemní stavby “ (KLIPRO)
V rámci tohoto projektu se sešly dvě české a dvě
německé vysoké školy (Technická univerzita v Liberci,
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden,
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem
a Hochschule Zittau/Görlitz), aby společně uspořádaly
vzdělávací akce, jako jsou například řady přednášek,
workshopy, exkurze a semináře. Cílem je prodiskutovat
témata, kterým se projekt věnuje, z interdisciplinárního
pohledu, v jejich přeshraničních vazbách a zohlednit
i
znalosti
a
zkušnosti
z
praxe.
Tématem projektu jsou klimatické změny obecně ale
i jejich vliv na životní prostředí a zemní stavby,
odolnost těchto staveb vůči extrémním vlivům počasí
v souvislosti s legislativními a odbornými požadavky.
Cílovou skupinou projektu jsou odborníci z praxe,
veřejné správy, studující a pracovníci vědy a výzkumu
v česko-německém pohraničí.
Vyskoá škola v Žitavě a Zhořelci (Hochschule
Zittau/Görlitz)
iTN – Ústav pro vývoj technologií, výzkum rašelin a
přírodních materiálů)
Korespondenční adresa:
Theodor-Körner-Allee 16, 02763 Zittau
Kontaktní adresa:
Dům Z IX (nízkoenergetický dům), Raum 012
Ulice-Friedrich-Schneider-Str. 26, D-02763
iTN Online: http://itn.hszg.de
Vliv změn klimatu na životní prostředí a
zemní stavby
Kontaktní osoby:
Prof. Dr.-Ing. J. I. Schoenherr
Tel.: +49/3583/612304
E-Mail: [email protected]
Ing. M. Besta
Tel.: +49/3583/612316
E-Mail: [email protected]
(Přihlášky)
.
Hochschule Zittau/Görlitz
Theodor-Körner-Allee 16, D-02763 Zittau
www.hszg.de
28.11.2013
2. Setkání s odbornými referáty
Žitava, 05.-06. prosince 2013
Program
16:15-17:00
05. prosince 2013
08:45-09:00
09:00-09:45
Přivítání
J. Schoenherr, iTN, Žitava
Změny vedení říčních toků za účelem zajištění
hnědouhelných lomů od roku 1970 do současnosti
F. Sänger, znalec, Wernigerode
09:45-10:30
10:30-11:00
11:00-11:45
R. Vybíral, člen rady České asosiace inženýrské geologie,
GIS Liberec
Od 19:00
Pauza
Změna klimatu – vliv na vodní režim skládek
09:00-09:45
Změna klimatu – vliv na vlastnosti půdy v
tropických a subtropických oblastech
A. Abdou,Univerzita Al-Baath, Homs, Sýrie
12:30-13:30
13:30-14:15
Oběd
Klimatické poměry a dopady klimatické změny
na zájmové území ČR a svobodného státu
Sasko
09:45-10:30
Hydrická rekultivace zbytkové jámy lomu
Ležáky
15:00-15:30
15:30-16:15
Pauza
Informační systém pro podporu rozhodování o
využití krajiny po rekultivaci
Hirman, Výzkumný ústav hnědého uhlí, Most
J. Šembera, TU Liberec
Nástroje posuzování potenciálního vlivu
změny klimatu v povodí
M. Martínková, Výzkumný ústav vodohospodářský,
Praha
10:30-11:00
11:00-11:45
Pauza
Nové požadavky v geotechnice jako důsledek
změn klimatu
S. Al-Akel, HTWK Leipzig
11:45-12:30
L. Hájková, ČHMÚ, Ústí nad Labem
14:15-15:00
Vliv klimatu a počasí na litosféru, pedosféru a
skládky
M. Blažková, V. Kreníková, J. Vráblíková, UJEP, Ústí nad
Labem
V. Dunger, TU Báňská akademie Freiberg
11:45-12:30
„Get-together“ (Společenský večer)
06. prosinec 2013
Vliv vody na posttěžební sanace – úspěchy,
problémy, případové studie
U. Bartholomäus, iTN HSZG
Důsledky přívalových a dlouhotrvajících dešťů
na stabilitu svahů, liniové, pozemní a vodohospodářské stavby v severních Čechách
Půda v zemních pracech a rekultivačních
vrstvách – zkušenosti, vlastnosti a kontrola
kvality
J. Engel, HTW Dresden
12:30-13:30
14:00-16:00
Oběd
Prohlídka: Laboratoře, ZÖF
T. Baloun, M. Kändler, iTN HSZG, Zittau
Místo konání akce:
Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci, Budova Z IX, Místnost 012
Ulice Friedrich-Schneider 26, D-02763 Žitava
Další informace:
Poznámky k organizaci
Přednášky budou simultánně tlumočeny (čeština –
němčina). Vložné není vybíráno. Občerstvení o
přestávkách je zajištěno.
Přihlášky
Na tento blokový seminář se prosím přihlašte: na
http://itn.hszg.de/aktuelles/fach-vortragsveranstaltung2013.html nebo na http://klipro.tul.cz nebo Faxem (Jméno,
firma, jazyk, kontakt): +49 3583/61 23 00.
Uzavírka přihlášek 3.12.2013
Hotely & Pensiony v Žitavě
Hotel Dreiländereck www.hotel-dle.de
Bautzner Straße 9; D-02763 Zittau
Telefon: +49 3583 555 0 Telefax: +49 3583 555 222
E-Mail: [email protected]
Hotel Dresdner Hof www.hotel-dresdner-hof.de
Äußere Oybiner Straße 9 / 12, D- 02763 Zittau
Telefon: +49 3583 5730-0 Fax: +49 3583 5730-30
Email: [email protected]
Pension “Ambiente” www.galeriecafe-ambiente.de
Dr. Brinitzer-Straße 10, D-02763 Zittau
Telefon: +49 3583 514491 Telefax: +49 3583 514493
E-Mail: [email protected]

Podobné dokumenty