Druhé číslo festivalového Zpravodaje

Komentáře

Transkript

Druhé číslo festivalového Zpravodaje
ZPRAVODAJ
Noviny 7. ročníku Hudebního festivalu Znojmo
Vážení milovníci
skvělé hudby,
do malebného Znojma se vždycky začátkem prázdnin moc rád vracím. Bylo by
neupřímné, kdybych řekl, že znojemský
festival mám rád jen kvůli jeho úžasné
atmosféře, profesionální a dokonalé organizaci či jeho vždy velice zajímavému
programu.
Znojmo je prostě magické místo, zasazené do nádherné krajiny. Město je plné
okouzlujících zákoutí, ze kterých sálá
historie téhle země. Krásná hudba tam
docela přirozeně patří stejně jako špičkové víno, které umí Znojemští k obdivu
nás ostatních vyšlechtit do těch nejlepších vlastností a také jej patřičně
ocenit.
Ale i to by bylo málo. Každé místo zabydlí a rozsvítí hlavně lidé… a jako by
bylo samo sebou, že ti, které ve Znojmě
potkávám, byli vždycky usměvaví, optimističtí a plní těch nejlepších odstínů
života. A i proto jsme se už dokázali stát
skutečnými přáteli. Také proto jsem se
rád stal dobrým přítelem a patronem
Hudebního festivalu Znojmo.
Pavel Šporcl
Patron Hudebního festivalu Znojmo ’11
Foto: Luboš Budný
Aktuality, fotky,
kompletní informace:
www.hudbaznojmo.cz
www.facebook.com/hudbaznojmo
ZDARMA
II /červenec 2011
Opera Motezuma
v obnovené světové premiéře
Znojemský hudební festival se letos zaměřuje na hudbu Josefa Myslivečka. Vyvrcholením je opera Motezuma ve vlastní produkci. V premiéře je uvedena 16. července
a reprízy budou 18., 19. a 21. července.
Fotografie ze zkoušky opery. Uvedení Motezumy na Hudebním festivalu
Znojmo bude prvním uceleným uvedením
opery v italském originále a na dobové nástroje u nás. Pražské uvedení z roku 1931
u příležitosti Myslivečkova výročí bylo
spíše výběrem částí z opery přeložených
do češtiny.
„Hledali jsme titul se zajímavým libretem,
obsazením bez sboru a baletu a menší
orchestrální sazbou, což Motezuma splňuje,“ popsal Roman Válek, umělecký ředitel
a dirigent opery.
Specifičnost festivalové opery spočívá
v tom, že je šitá na míru zdejšímu prostředí. Scéna ve tvaru aztécké pyramidy je
zasazena do starobylého nádvoří Jihomoravského muzea, což vytváří jedinečnou
historickou atmosféru. Jednotným prvkem
je pestrost a barevnost. Těšit se můžete na
originální kostýmy a masky, četné množství rekvizit, mezi nimi například i pravou
Foto: Václav Pavlíček
mačetu dovezenou přímo z Mexika. „Vše se
odehrává na aztécké pyramidě, nechybí
exotické prvky, krásné indiánky, španělská
zbroj, diváci se mají na co těšit,“ prozradil
dirigent.
Po hudební stránce je opera velmi rozmanitá. Na své si tedy přijdou nejen milovníci
opery. Pravidelní návštěvníci festivalových
oper se mohou těšit na některé známé
tváře sólistů z minulých let. Je vidět, že
umělci a další členové produkčního týmu
se do Znojma rádi vrací a že je práce na
opeře baví. Opera je pod záštitou Mexického velvyslanectví v České republice.
„Příběh vychází z mexických dějin. Symboličnost záštity je pro nás velmi významná
a ukazuje velký zájem Mexika o jeho dějiny, ačkoli jsou zpracovány v opeře českého
autora,“ vysvětlil prezident festivalu Jiří
Ludvík.
pokračování na str. 2
2
Noviny 7. ročníku Hudebního festivalu Znojmo
II /červenec 2011
hudbaznojmo.cz
Kostýmy v opeře pochází z Pegasu
Generální sponzor festivalu společnost Pegas Nonwovens, s.r.o., patří k několikaletým podporovatelům festivalu. Krom finanční podpory poskytuje materiál na výrobu
operních kostýmů. Z netkaných textilií různých barev vznikají všechny kostýmy. Na
otázky o spolupráci festivalu se společností Pegas Nonwovens odpovídal generální
ředitel František Řezáč.
Proč PEGAS podporuje Znojemský hudební festival?
Jsme významným zaměstnavatelem na
Znojemsku, přispíváme nejen k ekonomickému rozvoji regionu, ale také se
chceme aktivně angažovat i v jiných
oblastech společenského života. Podporujeme kulturní, společenské a sportovní
akce, které jsou z našeho pohledu zajímavé a důležité, a za takový projekt považujeme i Hudební festival Znojmo.
Jaké další projekty podporujete?
Projektů, které by si zasloužily podporu, je celá řada. V našem rozhodování
vždy pečlivě zvažujeme celkové přínosy
posuzované akce a míru podpory, které
se dané oblasti obecně dostává. V rámci podpory sportu jdeme raději cestou
sponzoringu méně „viditelných“ odvětví,
kde sportovci dosahují vynikajících úspěchů a které zároveň nemají peněz nazbyt.
Příkladem může být naše podpora Volejbalového klubu Přímětice. Oblastí, která
je nám velmi blízká, je pomoc dětem ve
svízelných situacích. Proto jsme v tomto
roce iniciovali a zrealizovali rekonstrukci interiéru Dětského centra ve Znojmě;
podporujeme například i znojemský Dětský domov nebo Zámek Břežany p. o.
Petra Klobasová
Opera Motezuma
pokračování ze str. 1
Montezuma (v italském originále Motezuma) je opera ve třech dějstvích českého skladatele Josefa Myslivečka na libreto Vittoria Amedea Cigna-Santiho, která
se zakládá na legendách spojovaných
s aztéckým vládcem Motezumou II. Tato
opera náleží k žánru vážné opery nazývaného v italštině opera seria. Chronologické zařazení děje opery do 16. století bylo
poněkud nezvyklé, italská opera seria té
doby čerpala náměty především z antické
historie a zřídka z historie mladší než evropský středověk. Kateřina Sklaničková
Program festivalu:
pondělí 18. 7. 2011
21.00Josef Mysliveček: Motezuma
1. repríza festivalové opery
nádvoří Jihomoravského muzea /
jízdárna Louckého kláštera
úterý 19. 7. 2011
21.00 Josef Mysliveček: Motezuma
2. repríza festivalové opery
nádvoří Jihomoravského muzea /
jízdárna Louckého kláštera
středa 20. 7. 2011
10.00–17.00Hudba v ulicích II
různé formy a žánry hudby
v ulicích města Znojma
19.30 Laureáti Letní školy barokní hudby
ve Vranově
Sál předků Státního zámku Vranov
nad Dyjí / festivalový autobus
Kostým z festivalové opery Král Artuš.
Foto: Petr Vokurek
Děj opery Motezuma
Hlavní postavou je aztécký vládce Motezuma čelící španělské invazi. Jeho nejistota, zda a jak se Španělům postavit
a jeho pochybnosti o pomoci tradičních
indiánských bohů tvoří ideový základ
děje. Další hlavní postavy opery jsou
Hernando Cortés, který klame Motezumu
předstíráním ušlechtilosti a přátelství,
nevyvrací Motezumovi doměnku, že je
mytickým spasitelem říše, a mistrně využívá vladařovy slabosti, dále pak Motezumova manželka Guacocinga, která
v předtuše neblahých událostí jediná
nedůvěřuje Cortésovi a organizuje obranu. Zajímavými postavami jsou indiáni
Lisinga, Tentile a Pilpatoe. Lisinga, dcera
indiánského náčelníka, vazala Motezumy
přebíhá na radu Tentila do Cortésova tábora – chce se pomstít za útrapy svého
otce na Motezumově dvoře. Tentile je
indián ve službách Cortése, spatřující
v jeho příchodu pokrok a svobodnou budoucnost. Pilpatoe je osobním strážcem
Motezumy.
čtvrtek 21. 7. 2011
21.00 Josef Mysliveček: Motezuma
derniéra festivalové opery
nádvoří Jihomoravského muzea /
jízdárna Louckého kláštera
pátek 22. 7. 2011
21.00 Noční koncert při svíčkách
David Hausknecht
nádvoří Domu umění
sobota 23. 7. 2011
19.00Jam Session pro Josefa Myslivečka
Najponk Trio
nádvoří měšťanského paláce,
Václavské nám. 1
neděle 24. 7. 2011
9.30 Vycházka za jazzem
11.00Koncert k 20. narozeninám
Národního parku Podyjí
Národní park Podyjí / za deště
restaurace Althanský palác
20.00Slavnostní zakončení festivalu
In Memoriam Josef Mysliveček
kostel sv. Václava v Louce
každý den festivalu
12.05 / 21.30 Věžní hudba
Změna programu vyhrazena
Noviny 7. ročníku Hudebního festivalu Znojmo
II /červenec 2011
hudbaznojmo.cz
3
Režisér Tarant: Představení v plenéru
slibuje mimořádný zážitek
Uznávaný operní režisér Michael Tarant letos poprvé přijal pozvání do Znojma, aby
nastudoval v obnovené světové premiéře operu Motezuma.
Proč jste přijal tuto nabídku?
Již minulý ročník jsem musel pozvání do
Znojma pro časové zaneprázdnění odmítnout – bohužel. Letos mne zaujala
možnost setkání s velkým českým skladatelem Mylivečkem ve spojení s bájným
mexickým vládcem Montezumou (italsky
Motezumou) a jeho nádhernou říší. V Mexiku jsem byl, je to obrovská vzrušující
zem i kultura a to mě zajímá.
Čím se znojemská realizace opery liší od
Vašich jiných realizací?
Velmi se podobá těm v západní Evropě.
Inscenace vzniká teď a tady, při vysokém
pracovním nasazení a za velice krátkou
dobu. Tým je angažován výhradně pro tento projekt. Je to zajímavý adrenalin.
Jaký je rozdíl v práci na open air opeře
a na opeře realizované v divadle?
V divadle je stabilní tým s profesionálním zázemím, zatímco tady vše vzniká
„na koleně“ a vznik představení je možný
jen díky enormnímu nasazení a nadšení
realizačního týmu a velkého počtu dobrovolníků. Lidé, kteří vymysleli a každoročně
pořádají tento hudební festival, mají mou
hlubokou úctu a obdiv.
Prozraďte, jak vypadá scéna?
S Jaroslavem Milfajtem jsme se dohodli
na koncepci monumentální pyramidy,
která je pro aztéckou kulturu a náboženství příznačná. Výtvarné stránky kostýmů
se ujala jedna z nejvýraznějších výtvarnic
nové generace Klára Vágnerová.
Jaká je spolupráce s operním ansámblem?
Ansámbl Motezumy je tvořen šesti silnými pěveckými osobnostmi. Pro všechny je
zkoušení velice náročné. Pěvci musí zvládnout obtížné a virtuózní party a navíc společně s tanečníky být v neustálém pohybu
na strmé pyramidální scéně.
Jak je to s pohybovými složkami v opeře
Motezuma?
Tato opera nemá typické operní sbory.
Sólisté jsou doplněni desítkou talentovaných pohybově nadaných mladých lidí ze
Znojma a celý tým musí zvládat dynamické a složité aranžmá. Velice šťastná lidsky
i umělecky je spolupráce s výraznou osobností mladé taneční generace s profesionálním tanečníkem Pavlem Maškem.
Pokud byste měl pozvat návštěvníky na
Motezumu, co byste zdůraznil?
Jde o nesmírně zajímavé a exotické téma
o zániku velké aztécké kultury a o krásnou
hudbu českého skladatele, který se proslavil ve světě. Současně diváci po mnoha
letech uvidí novodobou světovou premiéru tohoto díla. Opera se od doby svého
vzniku celá nikde neuváděla, jde o skutečný dramaturgický počin dirigenta Romana
Válka. Představení v plenéru navíc slibuje
mimořádný zážitek.
Petra Klobasová
Michael Tarant se narodil v roce 1953
v Praze, vystudoval Státní konzervatoř
Praha – obor herectví/režie 1977 a první
angažmá získal v Krajském divadle v Kolíně jako režisér. Hovoří anglicky, polsky
a rusky. Michael Tarant je ženatý a má dvě
dcery. Na svém kontě má režie více než
140 divadelních činoherních, operních
i baletních představení nejen v ČR, ale
i v zahraničí. Jeho rukopis nese řada režií
televizních inscenací a filmů.
Rozsáhlá je také jeho pedagogická činnost – Státní konzervatoř Praha, Ježkova
konzervatoř Praha, JAMU Brno. Spolupracuje s mnoha divadly nejrůznějšího typu.
Charakteristická pro jeho tvorbu je vysoká
múzičnost a emocionalita představení.
Jeho tvorba zahrnuje inscenace klasické
a experimentální činohry, opery, baletu
i filmu. Režíroval na téměř všech domácích scénách, ale také v zahraničí, např. ve
Španělsku, v Polsku, v Litvě, v Německu,
v Itálii a ve Švédsku. Obrovská šíře umělecké práce Michaela Taranta mu dává
možnost každé představení nastudovat
detailně dramaticky, hudebně i pohybově.
Mezi jeho nejvýznamnější režie dále patří
dramatizace Vančurova románu Markéta Lazarová (ND Brno, Polsko, nově letos
v Moravském divadle Olomouc), Kupec benátský (NDMS Ostrava), Vévodkyně valdštejnských vojsk (MD Olomouc), August,
August, August (VČD Pardubice), hudební
inscenace pro VČD Pardubice ve spolupráci s Pardubickou filharmonií Na miskách
vah a Amadeus, série oper pro NDMS Ostrava – Nabucco a další. Michael Tarant,
nositel mnoha cen „Libušek“ a prestižních
ocenění, patří mezi naše přední režiséry.
4
Noviny 7. ročníku Hudebního festivalu Znojmo
II /červenec 2011
hudbaznojmo.cz
Hudebníci zaplní ulice. Již podruhé
Jak zakoupit vstupenky
• zakoupením v předprodeji v Turistickém
informačním centru (TIC) na Obrokové ul. 10
ve Znojmě, tel.: +420 515 222 552
• rezervací na tel.: 774 443 238 nebo e-mailu:
[email protected] Rezervované
vstupenky jsou k vyzvednutí ve sjednaném
termínu návštěvníka, nejpozději však 15 min.
před začátkem daného koncertu. Vstupenky
mohou být zasílány na dobírku, v tomto
případě se účtují veškeré expediční náklady
• zakoupením v síti Ticketpro.
Rezervace na www.ticketpro.cz.
• zakoupením přímo na místě koncertu
První Hudba v ulicích v den zahájení
festivalu byla pestrá a veselá. Svoje příznivce si našel každý z žánrů – od klasiky
po jazz, od undergroundu po dechovku.
Pohodová nálada vládla na Horním náměstí, kde muzikanti JAZZGANGU rozjeli
skvělou show, zpěvačka přidala k obvyklé angličtině a češtině i francouzštinu.
Kdo chtěl, mohl se přidat k bubnování
na Slepičím trhu, na Obrokové zněly
klávesy, u Mikuláše zase romantické
smyčcové trio.
Druhá Hudba v ulicích vymění jazz za
folklór a dechovku za alternativní ote-
vřenou scénu. Nechte se zlákat. Můžete
začít hned cestou přes Divišovo náměstí,
kde hoši z Taurus Bandu znovu rozbalí
zemitou muziku a možná bude na Malé
Michalské i klavír. Nahlédněte do útulné
Fotogalerie Taurus na výstavu zajímavých fotografií Anny Doskočilové.
Na Horním náměstí můžete zkombinovat
poslech Folklórního souboru Dyjavánek
s ochutnávkou festivalových vín. Celý
den tu můžete sledovat umělce a restaurátora Mariana Maršálka při tvorbě
hudebního objektu. Přímo před vašima
očima vznikne netradiční hudební ná-
stroj. Odpoledne doplní barevnou mozaiku Baby Fines tanečním vystoupením.
Na Slepičím trhu si můžete prožít bubnování s rodinným centrem Maceška.
V kapli sv. Václava proběhnou dva společné koncerty pěveckých sborů pod
vedením Jana Svobody a zazní tu moravské lidové písničky. Kdo přijde na
Komenského náměstí, může sledovat
alternativní scénu.
Hudba Znojmu sluší. Ať už navštívíte
všechny produkce, nebo se jen cestou
z práce zastavíte u dobré muziky a vína,
místa, která už jste prošli tisíckrát, budou tentokrát znít jinak.
Jana Alexová / Foto: Václav Pavlíček
Zpravodaj Hudebního festivalu Znojmo ’11 – vydává občanské sdružení Znojemský hudební festival, IČ: 26990253, Hrnčířská 1/246, 669 04 Znojmo-Přímětice. Vychází 3x během festivalu, vychází
15. července 2011, náklad 2000 ks, zdarma, distribuce na festivalových akcích, po městě, v informačním centru festivalu na Horním náměstí (sídlo S Morava). Šéfredaktorka: Petra Klobasová – kontakt
+420 774 443 237, [email protected] Adresa festivalové kanceláře: Dolní Česká 53, 669 02 Znojmo. Sazba, grafická úprava a tisk: Agentura Bravissimo.
www.hudbaznojmo.cz/festival
Festival se koná za podpory města Znojma, Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury ČR
Naším největším podporovatelem
je město Znojmo. Děkujeme!

Podobné dokumenty