Informační leták A5 - Česká resuscitační rada

Komentáře

Transkript

Informační leták A5 - Česká resuscitační rada
Č e s k á re s u s c i t a č n í r a d a
Czech Resuscitation Council
Výbor České resuscitační rady
MUDr. Anatolij Truhlář – předseda, člen ERC
Mgr. Marek Uhlíř – místopředseda
doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. – člen ERC
MUDr. Roman Gřegoř – člen ERC
MUDr. Jose Dizon – člen ERC
MUDr. Roman Škulec
Mgr. et Bc. Radek Mathauser, DiS.
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM – Česká společnost intenzivní medicíny
MUDr. Pavel Dostál, Ph.D. – Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. – Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof
MUDr. Tomáš Janota, CSc. – Česká kardiologická společnost
MUDr. Karel Dlask – Česká pediatrická společnost
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. – čestný člen
Kontakt
Česká resuscitační rada (ČRR)
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
MUDr. Anatolij Truhlář
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 604 967 417
• multidisciplinární organizace
pro neodkladnou resuscitaci a urgentní
medicínu
• oficiální partner European Resuscitation
Council pro Českou republiku
• vydavatel výukových materiálů
a doporučených postupů pro resuscitaci
• organizátor certifikovaných kurzů
Advanced Life Support Provider…
www.resuscitace.cz
Sekretariát ČRR
GUARANT International
Opletalova 22, 110 00 Praha 1
Dita Králová
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 284 001 444
• podrobnější informace o ČRR a přihlášky
k členství na webových stránkách

Podobné dokumenty

konsensuální stanovisko črr k české terminologii

konsensuální stanovisko črr k české terminologii Schválili členové výboru ČRR (v abecedním pořadí): prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM; MUDr. Karel Dlask; MUDr. Jose Dizon; MUDr. Pavel Dostál, Ph.D.; doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.; MUDr. ...

Více

Kde je umístěn automatizovaný externí defibrilátor?

Kde je umístěn automatizovaný externí defibrilátor? Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékaøská fakulta v Hradci Králové, Fakul...

Více

Seznam členů - 98 ČESKÁ SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A

Seznam členů - 98 ČESKÁ SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MUDr. Slabý Marek MUDr. Smržová Eva MUDr. Srp Tomáš MUDr. Staňa Jiří MUDr. Sviták Roman MUDr. Svrčina Dalibor MUDr. Šeblová Jana, Ph.D. MUDr. Šefrna Zdeněk Šimčík Damián MUDr. Šimková Eva MUDr. Šín...

Více

nový koncept neodkladné resuscitace: již bez ventilace

nový koncept neodkladné resuscitace: již bez ventilace Etická problematika. Je vhodná přítomnost členů rodiny při KPR (zejména u dětí)? Jak postupovat vůči rodičům při KPR na porodním sále nebo při ukončování KPR?

Více

Návod k soupravě

Návod k soupravě of Campylobacter Pyloridis to Gastritis and Peptic Ulcers.“ J. infect. Dis., Vol. 153 (1996): 664 – 9. 2. Martin j. Blaser.: „Helicobacter pylori gastric diseases.“ BMJ, 316 (1998): 1507 – 10. 3. T...

Více

nasazení LZS - Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof

nasazení LZS - Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof Česká  lékařská  společnost  J.  E.  Purkyně   Společnosti  urgentní  medicíny  a  medicíny  katastrof  

Více

pozvánka - Psychiatrická společnost ČLS JEP a Česká psychiatrická

pozvánka - Psychiatrická společnost ČLS JEP a Česká psychiatrická 1] MUDr. Viktor Mravčík, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti: České a evropské údaje o drogách – 30 min. 2] MUDr.Martin Kabina, Schering-Plough/MSD: Informace o studiích a...

Více

Gasping a náhlá zástava oběhu (NZO)

Gasping a náhlá zástava oběhu (NZO) Hodnocení a kvalita dýchání v PNP Jiří Knor, Helena Sedláková, Roman Škulec, Ján Dudra, Jana Šeblová, Vladimír Černý, Patrik Merhaut, Miroslav Wolf

Více

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D.

Formát PDF - Doc. MUDr. Marek Ľubušký Ph.D. v africké populaci činí méně než 2 %. V těhotenství dochází fyziologicky ke snížení hladiny homocysteinu, avšak za určitých okolností může docházet k jeho zvýšení, a tím i podílu na etiologii tromb...

Více