Spojovací materiál HEICKO

Komentáře

Transkript

Spojovací materiál HEICKO
OBSAH
Oznaèení
Strana
Vruty do kování „Eco-Speed“
3
Vruty do kování „Power-Diks“
4
Opravné vruty
5
Samovrtné šrouby „Eco“
6
Samovrtné vruty „NoRi“ – lutý zinkochromát / lakovaná hlava
7
Samovrtné vruty „NoRi“ – Top silver / bílý zinek / lakovaná hlava
8
Samovrtné vruty „Metric“
9
Niple
10
Vruty pro hliníkové parapety A2
11-12
Turbovruty – PVC
13
Rámové hmodinky kovové
14
Stìnové kotvy
15
Rohová dveøní madla / Kruhová dveøní madla
16
Olivy se šrouby
17
Záslepky
18
Spojky pro rohové svaøování
19
Bity do aku-šroubovákù
20
Vruty do døevotøískových desek
21
Vruty do plechu
22
Vruty do kování „Eco-Speed“
Poloka 6253 / 6251
Oblast pouití:
• vruty pro upevnìní zámkových
desek, páskù a uloení loisek jak
do PVC tak do pøedvrtaného kovu
Výhody:
• závit s vysokým stoupáním
umoòuje rychlé šroubování
• zápustná hlava leí v rovinì
s kováním
• cenovì výhodná alternativa
lutý zinkochromát
Popis produktu:
• hrubý závit, Ø 4,1 mm
• samoøezný hrot
• ozdobná hlava 90°, Ø 7,2 mm
• køíová dráka Ph 2
• lutý zinkochromát / bílý zinek
bílý zinek
Poloka / tøídìné
ks v balení
Poloka / tøídìné
ks v balení
6253100-4.1-19
2000
6251100-4.1-19
2000
6253100-4.1-22
5000
6251100-4.1-22
5000
6253100-4.1-25
5000
6251100-4.1-25
5000
6253100-4.1-30
4000
6251100-4.1-30
4000
lutý zinkochromát
bílý zinek
Poloka / netøídìné
ks v balení
Poloka / netøídìné
ks v balení
6253000-4.1-16
2000
6251000-4.1-16
2000
6253000-4.1-19
2000
6251000-4.1-19
2000
6253000-4.1-22
5000
6251000-4.1-22
5000
6253000-4.1-25
5000
6251000-4.1-25
5000
6253000-4.1-30
4000
6251000-4.1-30
4000
6253000-4.1-35
3000
6251000-4.1-35
3000
6253000-4.1-40
2000
6251000-4.1-40
2000
6253000-4.1-45
2000
6251000-4.1-45
2000
3
Vruty do kování „Power-Diks“
Poloka 4349 / 4149 Nejlepší namìøené hodnoty vytahování z PVC díky dvojitému asymetrickému závitu !
Oblast pouití:
• vrut je urèen pro upevnìní
Výhody:
• dvojitý závit napomáhá stálému a
zámkových desek, páskù a uloení
ještì pevnìjšímu spojení, ne bìný
loisek do PVC
jednoduchý závit
• lze pouít i pro upevnìní do kovu
s pøedvrtaným otvorem o prùmìru
3,2 mm
• vìtší prùmìr závitu zaruèuje odolnost proti vytáhnutí
• ebrování vespod zápustné hlavy
minimalizuje monost pøekroucení
vrutu
lutý zinkochromát
• dvojitý asymetrický závit
Ø 4,2 mm
• šroubovitý hrot
• ozdobná hlava 90°/ 60°, Ø 7,1 mm
• brzdné rýhování
• køíová dráka PH 2
• lutý zinkochromát
• bílý zinek / Top silver
bílý zinek / Top silver
Poloka / tøídìné
ks v balení
Poloka / tøídìné
ks v balení
4349100-4.2-16
2000
4149110-4.2-16
2000
4349100-4.2-19
2000
4149110-4.2-19
2000
4349100-4.2-22
5000
4149110-4.2-22
5000
4349100-4.2-25
5000
4149110-4.2-25
5000
4349100-4.2-30
4000
4149110-4.2-30
4000
4349100-4.2-35
3000
4149110-4.2-35
3000
lutý zinkochromát
4
Popis produktu:
bílý zinek / Top silver
Poloka / netøídìné
ks v balení
Poloka / netøídìné
ks v balení
4349000-4.2-35
3000
4149010-4.2-35
3000
4349000-4.2-40
2000
4149010-4.2-40
2000
4349000-4.2-45
2000
4149010-4.2-45
2000
Opravné vruty
Poloka 6155 / 6115
Oblast pouití:
•
Výhody:
opravný vrut lze pouít po
pøekroucení vrutù do kování
• pro montá speciálního kování
•
tímto opravným vrutem lze
dosáhnout bezpeèného spojení
i v pøípadì pøekroucení
standardního vrutu do kování
Popis produktu:
• dvojitý nízko-vysoký závit
Ø 4,8 mm
• samozáøezný hrot
• zápustná hlava 90°, Ø 7,3 mm
• køíová dráka PH 2
• lutý zinkochromát, bílý zinek
lutý zinkochromát
Poloka
ks v balení
6155000-4.8-25
1000
6155000-4.8-30
1000
6155000-4.8-38
1000
bílý zinek
Poloka
ks v balení
6115000-4.8-25
1000
6115000-4.8-30
1000
6115000-4.8-38
1000
5
Samovrtné šrouby „Eco“
Poloka 3235100
Oblast pouití:
•
Poloka 3232 / 3212
Výhody:
samovrtný vrut ušetøí èas
potøebný k upevnìní kování
•
• hodí se pro kovové výztuhy
do kovu skrz PVC
• upevnìní kování bez vrtání
cenovì výhodná alternativa
do šíøe 2,0 mm
Popis produktu:
• závit do plechu Ø 3,9 mm s vrtným hrotem
• zápustná hlava 90°, Ø 7,2 mm
• køíová dráka PH 2
• lutý zinkochromát / bílý zinek
• Poloka 3235: s rýhováním
• Poloka 3232 / 3212: bez rýhování
s rýhováním / lutý zinkochromát
Poloka / tøídìné
ks v balení
3235100-3.9-16
2000
3235100-3.9-19
2000
bez rýhování / lutý zinkochromát
bez rýhování / bílý zinek
Poloka / tøídìné
ks v balení
Poloka / tøídìné
ks v balení
3232100-3.9-16
2000
3212100-3.9-16
2000
3232100-3.9-19
2000
3212100-3.9-19
2000
3232100-3.9-25
2000
3212100-3.9-25
2000
3232100-3.9-32
1000
bez rýhování / lutý zinkochromát
6
bez rýhování / bílý zinek
Poloka / netøídìné
ks v balení
Poloka / netøídìné
ks v balení
3232000-3.9-16
2000
3212000-3.9-16
2000
3232000-3.9-19
2000
3212000-3.9-19
2000
3232000-3.9-25
2000
3212000-3.9-25
2000
3232000-3.9-32
1000
3212000-3.9-32
1000
3232000-3.9-38
1000
Samovrtné vruty „NoRi“ – lutý zinkochromát / lakovaná hlava
Samovrtný vrut
schopný vrtat do kovu
3,5 mm silného!
Poloka 3132
Oblast pouití:
• samovrtný vrut ušetøí èas potøebný
k upevnìní kování do PVC
Výhody:
• vhodný pro kovové výztue do
šíøe 3,5 mm
skrz kov
• upevnìní kování bez vrtání
lutý zinkochromát
Popis produktu:
• závit do plechu
• vrtací hrot
• zápustná hlava 90°
• køíová dráka PH 2
lutý zinkochromát
Poloka / tøídìné
ks v balení
Poloka / netøídìné
ks v balení
3132100-3.9-15
2000
3132000-3.9-11
2000
3132100-3.9-16
2000
3132000-3.9-13
2000
3132100-3.9-19
2000
3132000-3.9-15
2000
3132100-3.9-22
2000
3132000-3.9-16
2000
3132100-3.9-25
2000
3132000-3.9-19
2000
3132100-3.9-28
1000
3132000-3.9-22
2000
3132100-3.9-30
1000
3132000-3.9-25
2000
3132100-3.9-32
1000
3132000-3.9-28
1000
3132000-3.9-30
1000
3132000-3.9-32
1000
3132000-3.9-38
1000
3132000-3.9-45
2000
lakovaná hlava - tøídìné
Poloka
barva / RAL
3132002-3.9-25
hnìdá / 8019
ks v balení
2000
3132002-3.9-32
hnìdá / 8019
1000
7
Samovrtné vruty „NoRi“ – Top silver / bílý zinek / lakovaná hlava
Samovrtný vrut
bez rýhování
schopný vrtat
do 3,5 mm
silného kovu !
Poloka 3112
Oblast pouití:
Výhody:
• samovrtný vrut ušetøí èas
• vhodný pro kovové výplnì
potøebný k upevnìní kování
do šíøe 3,5 mm
do PVC skrz kov
• upevnìní kování bez vrtání
Top silver / verzinkt blau
Popis produktu:
• závit do plechu
• vrtací hrot
• zápustná hlava 90°
• køíová dráka PH 2
Top silver
Poloka / tøídìné
ks v balení
Poloka / netøídìné
ks v balení
3112110-3.9-15
2000
3112010-3.9-38
1000
3112110-3.9-16
2000
3112010-3.9-45
2000
3112110-3.9-19
2000
3112110-3.9-22
2000
3112110-3.9-25
2000
3112110-3.9-28
1000
3112110-3.9-30
1000
3112110-3.9-32
1000
bílý zinek
Poloka / netøídìné
ks v balení
3112000-4.8-25
1000
3112000-4.8-32
500
3112000-4.8-38
500
3112000-4.8-45
500
3112000-4.8-50
500
3112000-4.8-60
200
lakovaná hlava - tøídìné
8
Poloka
barva / RAL
3112001-3.9-25
bílá / 9016
ks v balení
2000
3112001-3.9-32
bílá / 9016
1000
Samovrtné vruty „Metric“
Poloka 2137100
Poloka 2133000
Poloka 2112100
Oblast pouití:
Poloka 2532100
Výhody:
• samovrtné šrouby s metrickým
závitem pro upevnìní do kovu èi
hliníku skrz PVC
• upevnìní kování bez vrtání
Poloka 2137100:
• hodí se zejména pro slabé kovové
výztue
Poloka 2133000:
• pro nenápadné upevnìní v tìsnící
dráce sloupku
• vyvinut pøedevším pro slabé
kovové výztue a pro upevnìní
vícekomorových profilù
Poloka 2532100:
• ebrování vespod zápustné hlavy
umoòuje optimální zavrtání do
PVC
lutý zinkochromát
Popis produktu:
• metrický závit, Ø M4
• vrtací hrot
• køíová dráka PH 2
• lutý zinkochromát / bílý zinek
• zápustná hlava 90°, Ø 7,2 mm
Poloka 2137100:
závit nad vrtacím hrotem
Poloka 2133000:
• s redukovanou hlavou, Ø 5,5 mm
Poloka 2132100 / 2112100:
• bez rýhování
Poloka 2532100 / 2512100:
• s rýhováním
Top silver
Poloka / tøídìné
ks v balení
Poloka / tøídìné
ks v balení
2137100-4-13
2000
2117100-4-13
2000
lutý zinkochromát
Top silver
Poloka / tøídìné
ks v balení
Poloka / tøídìné
ks v balení
2132100-4-16
2000
2112100-4-16
2000
2132100-4-19
2000
2112100-4-19
2000
2132100-4-22
2000
2112100-4-22
2000
2132100-4-32
1000
2112100-4-32
1000
s rýhováním / lutý zinkochromát
s rýhováním / Top silver
Poloka / tøídìné
ks v balení
Poloka / tøídìné
ks v balení
2532100-4-16
2000
2512100-4-16
2000
2532100-4-19
2000
lutý zinkochromát
Poloka / netøídìné
ks v balení
2133000-4-13
2000
9
Niple
Oblast pouití:
Výhody:
• niple slouí pro upevnìní vodièù
• rýhování zabraòuje klouzání
stahovacích rolet èi ochrany okna
•
vodièù stahovacích rolet
• pøesná pozice na profilu za
pøed povìtrnostními vlivy
upevnìní vrchních a postraních profilù
kadých okolností
Popis produktu:
• záøezný hrot pro rychlé upevnìní
do PVC
• závit s velkým stoupáním pro
dobré výsledky v odolnosti proti
pøekroucení a vytaení
• pøesné umísování
• køíová dráka PH 2
• lutý zinkochromát
• kovové niple s rýhováním
• plastové niple bez rýhování
10
Poloka
profil (napø.):
ks v balení
568
vekaplast / Brügmann / Roplasto
1000
569
Salamander
1000
570
Höku
1000
574
Rehau / Brügmann / Helmitin / KBE / Thyssen / Schüco
1000
575
Aluplast / Finstral / SKS / Menke
1000
581
Gealan
1000
584
Trocal / Schüco
1000
586
Kömmerling
1000
2601
plastické niple pro Finstral
1000
2602
alternativa k poloce 574 s plastovou hlavou
1000
3602
alternativa k poloce 584 s plastovou hlavou
1000
5602
alternativa k poloce 575 s plastovou hlavou
1000
Vruty pro hliníkové parapety A2
S nalisovanou
podlokou A2 !
Oblast pouití:
• vruty urèeny pro montá hliníkových
Výhody:
• okamité upevnìní do døeva
parapetù na døevìná i plastová okna
i PVC bez vrtání
Popis produktu:
• antikorozní ocel A2,
køíová dráka PH 2
• okrasná hlavièka se zalisovanou
A2 podlokou
• bez úpravy nebo lakovaná
hlavièka
Poloka
rozmìry / Ø x L
barva / RAL
ks v balení
6950-4.1-20
4,1 x 20
bez úpravy
1000
6950-4.1-25
4,1 x 25
bez úpravy
1000
6951-4.1-20
4,1 x 20
bílá / 9016
1000
6951-4.1-25
4,1 x 25
bílá / 9016
1000
6952-4.1-20
4,1 x 20
hnìdá / 8019
1000
6952-4.1-25
4,1 x 25
hnìdá / 8019
1000
6953-4.1-20
4,1 x 20
èerná / 9005
1000
6953-4.1-25
4,1 x 25
èerná / 9005
1000
11
Vruty pro hliníkové parapety A2
Poloka 6915
Oblast pouití:
Výhody:
• vruty urèeny pro montá
• okamité upevnìní do døeva
hliníkových parapetù na døevìná
i PVC bez vrtání
i plastová okna s plastovou bílou
nebo hnìdou podlokou
Popis produktu:
• antikorozní ocel A2,
• krytka hlavièky vrutu
• køíová dráka PZ 2
• PVC podloka Ø 12 mm
• bílá / hnìdá
Antikorozní ocel A2 – bez úpravy
Poloka
rozmìry / Ø x L
barva
ks v balení
6915-3.9-20
3,9 x 20
bez úpravy
1000
6915-3.9-30
3,9 x 30
bez úpravy
1000
ks v balení
Antikorozní ocel A2 – antický bronz
Poloka
rozmìry / Ø x L
barva
6935-3.9-20
3,9 x 20
Antický bronz
1000
6935-3.9-30
3,9 x 30
Antický bronz
1000
Krytka 6915 a 6935
Poloka 11
12
Poloka
barva
ks v balení
11
bílá
1000
12
hnìdá
1000
13
èerná
1000
14
šedá
1000
Turbovruty – PVC
Poloka 1040
Oblast pouití:
•
•
•
Výhody:
upevnìní okenních rámù do zdi
bez pouití hmodinek
nutné pøedvrtání otvoru Ø 6,0 mm
do betonu pøipevnit s pøíklepovou
vrtaèkou
•
•
•
Popis produktu:
rychlejší pøipevnìní oken
vysoká odolnost proti vytaení
testována IFT Rosenheim
univerzální pouití, také pro
montá do kovových èi døevìných
konstrukcí
• Ø 11,5 mm zápustná hlava
•
•
•
•
s ebrováním
TX 30
dvojitý závit
lutý zinkochromát
konec závitu se zmenšeným
prùmìrem
Poloka
rozmìry / Ø x L
ks v balení
1040-7.5-40
1040-7.5-60
1040-7.5-72
1040-7.5-80
1040-7.5-100
1040-7.5-120
1040-7.5-140
1040-7.5-150
1040-7.5-160
1040-7.5-180
1040-7.5-200
7,5 x 40
7,5 x 60
7,5 x 72
7,5 x 80
7,5 x 100
7,5 x 120
7,5 x 140
7,5 x 150
7,5 x 160
7,5 x 180
7,5 x 200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Krytka pro poloku 1040
Poloka
barva
ks v balení
111
bílá
100
112
hnìdá
100
113
èerná
100
Poloka 111
Krytka s tìsnìním pro poloku 1040
Poloka
barva
ks v balení
1031
bílá
100
1032
hnìdá
100
Poloka 1031
Redukce s krytkou pro poloku 1040
Poloka 1041
Poloka
barva
1041
bílá
ks v balení
100
1042
hnìdá
100
Upozornìní: pro zasunutí je nezbytný pøedvrtaný otvor o prùmìru 10,5 mm !
13
Rámové hmodinky kovové
Poloka 1010
Poloka 1021
Oblast pouití:
•
Výhody:
•
•
rámová hmodinka slouí
pro upevnìní plastových nebo
døevìných rámù do zdi
Popis produktu:
• kovové pouzdro árovì zinkováno
• ocelový kuel s ochranou proti
pro všechny typy zdiva
testováno IFT Rosenheim
•
•
•
pøetoèení a ztrátì
šroub M6 s prodlouenou èástí
závitu pro vìtší rozšíøení
Poloka 1010: zápustná hlava,
køíová dráka PZ 3
Poloka 1021: vypouklá oválná
hlava køíová dráka PH 2
bílý zinek
Poloka
rozmìry / Ø x L
ks v balení
1010-10-72
10 x 72
100
1010-10-92
10 x 92
100
1010-10-112
10 x 112
100
1010-10-132
10 x 132
100
1010-10-152
10 x 152
100
1010-10-182
10 x 182
100
1010-10-202
10 x 202
100
Poloka
rozmìry / Ø x L
ks v balení
bílý zinek
1021-8-92
8 x 92
100
1021-8-112
8 x 112
100
1021-8-132
8 x 132
100
1021-8-152
8 x 152
100
Krytka pro poloku 1010
Poloka
Poloka 111
14
barva
ks v balení
111
bílá
100
112
hnìdá
100
113
èerná
100
Stìnové kotvy
Délka 150 mm / otoèné èelisti
Oblast pouití:
Délka 160 mm / jednoduché
Výhody:
• rámové kotvy se pouívají
Popis produktu:
• skryté upevnìní oken
• Nosná èást 150 / 160 mm dlouhá
pro upevnìní plastových
a hliníkových oken
(200 a 240 mm na poádání)
• árovì zinkovaná ocel
• rámová kotva pro všechny bìné
profily i s otoènou hlavou
• balení: 250 ks
Otoèné
Otoèné
Poloka
Profil
Poloka
Profil
8601-150-25
8603-150-25
Kömmerling MPF + VS
8718-150-25
Brügmann S 81
Kömmerling AV
8719-150-25
8611-150-25
Helmitin
Stöckel
8733-150-25
Rehau S 730
Aluplast Ideal 2000-5000
8701-150-25
Gealan S 2000 / S 3000
8735-150-25
8702-150-25 *
Roplasto 6001 / Trocal 900
8758-150-25
veka-Topline
8703-150-25
Roplasto 4K
8759-150-25
Kömmerling EuroFutur
8704-150-25
veka-Softline
8760-150-25
Salamander 3D
8706-150-25
Gealan IQ 7000
8707-150-25
Salamander Universal
8709-150-25
Plus Plan
Poloka
8710-150-25
Schüco CT 70
8340-160-25
Rehau / Schüco (Alu)
8712-150-25
Accord
8342-160-25
Rehau S 730, Schüco CT 70
8713-150-25
Osmopane
8343-160-25
Salamander Universal
8715-150-25
Thyssen / Schnicks / KBE
8346-160-25
Salamander 3D
8717-147.5-25
Brügmann MT 100
8360-160-25
Trocal 900
8721-150-25
Plastmo Index
8434-160-25
Schnicks
8441-160-25
KBE / Thyssen
8443-160-25
Thyssen Prestige 176
* pøi paletovém odbìru mono dodat i s otvory 10 mm
Jednoduché
Profil
15
Rohová dveøní madla
Poloka 9151
Oblast pouití:
• rohová dveøní madla lze upevnit
na balkónové dveøe a na okna
zvenku i zevnitø
Výhody:
• odnímatelný kryt pro
nenápadnou montá
• upevòovací hrana
Popis produktu:
• PVC s UV-stabilizátorem
• leštìný povrch
• rozmìry ca. 70 x 50 x 12 mm
• upevnìní vruty poloka
6153000 4,1 x 16 mm
Poloka
barva / RAL
ks v balení
9151
bílá / 9016
100
9152
hnìdá / 8019
100
9153
èerná / 9005
100
Kruhová dveøní madla
Poloka 9163
Oblast pouití:
•
kruhová dveøní madla lze
upevnit na balkónové dveøe
a na okna zvenku i zevnitø
Výhody:
•
Popis produktu:
snadná montá nosného dílu
na profil, pak jednoduše
nasadit a zacvaknout
• ABS s UV-stabilizátorem
• leštìný povrch
• rozmìry ca. Ø 51 x 10 mm
• upevnìní vruty Poloka
6153000 4,1 x 16 mm
Poloka
16
barva / RAL
ks v balení
9161
bílá / 9016
100
9162
hnìdá / 8019
100
9163
èerná / 9005
100
Olivy se šrouby
Poloka 14401
Popis produktu:
• Standardní oliva
• zinkový odlitek
• UV-odolný plast vèetnì 2 šroubù
s metrickým závitem !
• délka èepu 30 / 35 / 40 mm
• délka vaèky 10 mm, Ø 9,5 mm
• otoèný rozsah 90°
Poloka 14501
Popis produktu:
Poloka 14601
Popis produktu:
• Oliva s pojistkou
• zinkový odlitek
• UV-odolný plast
• vèetnì 2 šroubù s metrickým
• Oliva s pojistkou - zamykatelná
• zinkový odlitek
• UV-odolný plast
• vèetnì 2 šroubù s metrickým
• délka èepu 30 / 35 / 40 mm
• délka vaèky 10 mm, Ø 9,5 mm
• otoèný rozsah 90°
• délka èepu 30 / 35 / 40 mm
• délka vaèky 10 mm, Ø 9,5 mm
• otoèný rozsah 90°
závitem !
závitem !
standardní oliva
Poloka
barva / RAL
ks v balení
14401-30-10
14401-35-10
14401-40-10
14402-30-10
14402-35-10
14402-40-10
14411-30-10
14411-35-10
14411-40-10
bílá / 9016
bílá / 9016
bílá / 9016
hnìdá / 8019
hnìdá / 8019
hnìdá / 8019
støíbro-šedá / 7001
støíbro-šedá / 7001
støíbro-šedá / 7001
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Poloka
barva / RAL
ks v balení
14501-30-10
14501-35-10
14501-40-10
14502-30-10
14502-35-10
14502-40-10
14511-30-10
14511-35-10
14511-40-10
bílá / 9016
bílá / 9016
bílá / 9016
hnìdá / 8019
hnìdá / 8019
hnìdá / 8019
støíbro-šedá / 7001
støíbro-šedá / 7001
støíbro-šedá / 7001
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Poloka
barva / RAL
ks v balení
14601-30-10
14601-35-10
14601-40-10
14602-30-10
14602-35-10
14602-40-10
14611-30-10
14611-35-10
14611-40-10
bílá / 9016
bílá / 9016
bílá / 9016
hnìdá / 8019
hnìdá / 8019
hnìdá / 8019
støíbro-šedá / 7001
støíbro-šedá / 7001
støíbro-šedá / 7001
25
25
25
25
25
25
25
25
25
oliva s pojistkou
oliva s pojistkou - zamykatelná
17
Záslepky
Oblast pouití:
• záslepky jsou praktickými
pomocníky pøi zakrývání
vyvrtaných otvorù i pøi zakrývání
viditelných montáních otvorù
18
Poloka
Pro rozmìr otvor / mm
barva
ks v balení
61
6
bílá
1000
62
6
hnìdá
1000
21
8
bílá
500
22
8
hnìdá
500
23
8
èerná
500
24
8
šedá
500
31
10
bílá
500
32
10
hnìdá
500
33
10
èerná
500
34
10
šedá
500
41
12
bílá
500
42
12
hnìdá
500
43
12
èerná
500
51
15
bílá
500
52
15
hnìdá
500
Spojky pro rohové svaøování
Poloka 1094
Oblast pouití:
• Rohové spojky jsou navreny tak, aby mohly
Výhody:
být pouity pøi kompletaci kovových a hlinìných
profilù rùzných okenních systémù. Velmi
výraznì sniují monost deformace v krutu a
významnì tak zlepšují tuhost dveøí. Novì
vyvinutou HNT rohovou spojku lze snadno zasunout do profilu a pomocí natahovací páky ji
následnì tìsnì a pevnì zafixovat k rámu, èím je
umonìna mimoøádnì efektivní práce pøi kompletaci dveøí a oken. Prostor pro svaøování nemusí být ji dále opracováván. Pøi samotném
procesu svaøování není tøeba ádného zdlouhavého seøizování. Rohové spojky jsou vyrobeny
z materiálu s odpovídající teplotou svaøování.
Popis produktu:
• nerecyklovaný materiál
• granulát 2000 ( nere• snadná montá díky napína- cyklovaný materiál)
cí páce
• svaøovací teplota 230-240°C
• výrazné zlepšení torzní
• nárazuvzdorný
tuhosti
• lze pouít i na hrubé
• ádné zvláštní nastavování neoèištìné øezy v profilech
bìhem fixace
• materiál je vysoce
nárazuvzdorný
• pouitelné i pro venkovní
prostøedí bez kovových
výztuh (skládací rolety,
okenice)
Poloka
zesílený profil
vnìjší rozmìry / mm
Profil
ks v balení
1094-30-20-2
1094-30-40-1.5
30 x 30 x 2
30 x 40 x 1,5
Salamander / Kömmerling / VEKA
VEKA / SKS
160
160
1094-30-40-2
30 x 40 x 2
VEKA / SKS
160
1094-35-40-2
35 x 40 x 2
VEKA
96
1094-40-40-1.5
40 x 40 x 1,5
Thyssen / Deceuninck Aluminium
96
1094-50-40-2
50 x 40 x 2
Trocal Flügel 925 900
128
1094-40-40-2
40 x 40 x 2
Roplasto / Deceuninck / Trocal / Schüco / Osmo
1094-40-41-2
1094-42.5-39.5-1.5
1094-50-40-2
40 x 41 x 2
42,5 x 39,5 x 1,5
50 x 40 x 2
96
96
96
128
1094-50-40-3
50 x 40 x 3
1094-58-42-2.25
1094-58-43-3
1094-59-45-2
1094-60-40-2
1094-60-40-2.5
1094-60-40-3
1094-65-45-2
1094-65-45-3
1094-9-69-37.5-2
1094-58-42-2
1094-60-46-2
1094-60.6-46.6-4
1095
58 x 42 x 2,25
58 x 43 x 3
59 x 45 x 2
60 x 40 x 2
60 x 40 x 2,5
60 x 40 x 3
65 x 45 x 2
65 x 45 x 3
69 x 37,5 x 2
58 x 42 x 2
60 x 46 x 2
60,6 x 46,6 x 4
Napínací páka
Deceuninck
Finstral D 530
Gealan / KBE / Kömmerling / Rehau / Salamander /
Schüco / Aluplast / VEKA
Gealan / KBE / Kömmerling / Rehau / Aluplast /
Salamander
Gealan Aluminium
Gealan Aluminium 3000 / 6000
Thyssen NA 40 / NA 45
Trocal / VEKA / Roplasto
Trocal
Trocal / VEKA
VEKA
VEKA
Osmo
Gealan 3000 / 6000
Gealan 8000
Gealan Aluminium 8000
—
128
128
128
128
128
128
128
96
128
128
128
32
40
1
19
Bity do aku-šroubovákù
Poloka 100 / 101 / 102
Oblast pouití:
• upevnìní v magnetickém dráku
nebo pøímo do aku-šroubovákù
Poloka 103
Poloka 118-121
Výhody:
• optimální dosednutí díky mínus
toleranci
• vydrí déle balení srovnání
Popis produktu:
• kované za studena
• USA kvalita
s frézovanými bity
Pro Philips-køíovou dráku – potaené titanem
pro Pozidrive-køíovou dráku
Poloka
rozmìry
Poloka
rozmìry
100-2-25
PH 2 x 25
102-2-50
PZ 2 x 50
100-2-50
PH 2 x 50
102-3-50
PZ 3 x 50
pro Philips-køíovou dráku
Poloka
pro TX-bity
rozmìry
Poloka
rozmìry
101-1-25
PH 1 x 25
103-15-25
TX 15 x 25
101-2-25
PH 2 x 25 *
103-20-25
TX 20 x 25
101-3-25
PH 3 x 25
103-25-25
TX 25 x 25
101-1-50
PH 1 x 50
103-30-25
TX 30 x 25
101-2-50
PH 2 x 50
103-30-50
TX 30 x 50
101-3-50
PH 3 x 50
103-30-70
TX 30 x 70
101-2-90
PH 2 x 90
103-40-25
TX 40 x 25
101-2-110
PH 2 x 110
103-40-50
TX 40 x 50
101-2-150
PH 2 x 150
* redukováno
Pro Pozidrive-køíovou dráku
Poloka
rozmìry
Poloka
rozmìry
102-1-25
PZ 1 x 25
118-PH2-33
PH 2 x 33 M 4
102-2-25
PZ 2 x 25
119-PH2-33
PH 2 x 33 M 5
102-3-25
PZ 3 x 25
119-PH2-45
PH 2 x 45 M 5
102-1-50
PZ 1 x 50
120-PH2-45
PH 2 x 45 M 6
121-PH2-45
PH 2 x 45 palcový závit
Další rozmìry na poptávku !
20
Pro vrtaèky
Vruty do døevotøískových desek
Na poádání s TX drákou nebo
v antikorozním provedení A2 !
Poloka 5732
Oblast pouití:
Výhody:
• montá døevìných oken
• montá jednotlivých elementù
• kvalita oceli SAE1022
• kluzná vrstva
(doporuèeno jen pro døevìná okna)
Popis produktu:
• závit upravený pro
• døevotøískové desky
• èásteèný závit od délky 60 mm
• køíová dráka PZ
• lutý zinkochromát / bílý zinek
Poloka
rozmìry / Ø x L
hlava - Ø
balení
Poloka
rozmìry / Ø x L
hlava - Ø
balení
5732-3-12
3,0 x 12
6,0
1000
5732-5-20
5,0 x 20
10,0
1000
5732-3-16
3,0 x 16
6,0
1000
5732-5-25
5,0 x 25
10,0
1000
5732-3-20
3,0 x 20
6,0
1000
5732-5-30
5,0 x 30
10,0
500
5732-3-25
3,0 x 25
6,0
1000
5732-5-35
5,0 x 35
10,0
500
5732-3.5-16
3,5 x 16
7,0
1000
5732-5-40
5,0 x 40
10,0
500
5732-3.5-20
3,5 x 20
7,0
1000
5732-5-45
5,0 x 45
10,0
500
5732-3.5-25
3,5 x 25
7,0
1000
5732-5-50
5,0 x 50
10,0
500
5732-3.5-30
3,5 x 30
7,0
1000
5732-5-60
5,0 x 60
10,0
500
5732-3.5-35
3,5 x 35
7,0
1000
5732-5-70
5,0 x 70
10,0
200
5732-3.5-40
3,5 x 40
7,0
1000
5732-5-80
5,0 x 80
10,0
200
5732-4-16
4,0 x 16
8,0
1000
5732-5-90
5,0 x 90
10,0
200
5732-4-20
4,0 x 20
8,0
1000
5732-5-100
5,0 x 100
10,0
200
5732-4-25
4,0 x 25
8,0
1000
5732-5-120
5,0 x 120
10,0
100
5732-4-30
4,0 x 30
8,0
1000
5732-6-30
6,0 x 30
12,0
500
5732-4-35
4,0 x 35
8,0
1000
5732-6-35
6,0 x 35
12,0
500
5732-4-40
4,0 x 40
8,0
1000
5732-6-40
6,0 x 40
12,0
500
5732-4-45
4,0 x 45
8,0
500
5732-6-45
6,0 x 45
12,0
200
5732-4-50
4,0 x 50
8,0
500
5732-6-50
6,0 x 50
12,0
200
5732-4-60
4,0 x 60
8,0
500
5732-6-60
6,0 x 60
12,0
200
5732-4-70
4,0 x 70
8,0
500
5732-6-70
6,0 x 70
12,0
200
5732-4.5-25
4,5 x 25
9,0
1000
5732-6-80
6,0 x 80
12,0
200
5732-4.5-30
4,5 x 30
9,0
1000
5732-6-90
6,0 x 90
12,0
200
5732-4.5-35
4,5 x 35
9,0
500
5732-6-100
6,0 x 100
12,0
100
5732-4.5-40
4,5 x 40
9,0
500
5732-6-120
6,0 x 120
12,0
100
5732-4.5-45
4,5 x 45
9,0
500
5732-6-140
6,0 x 140
12,0
100
5732-4.5-50
4,5 x 50
9,0
500
5732-4.5-60
4,5 x 60
9,0
500
5732-4.5-70
4,5 x 70
9,0
500
5732-4.5-80
4,5 x 80
9,0
200
Stejné rozmìry v bílém zinkochromátu jako poloka 5712 –
dodací podmínky na poádání.
21
Vruty do plechu
DIN 7981
DIN 7982
Poloka 7981100
Poloka 7982100
Oblast pouití:
•
Popis produktu:
• bílý zinek / lutý zinkochromát
• PH-køíová dráka
• èásteèný závit od délky 60 mm
všechna spojení v kovu, s pøedvrtaným
otvorem, napø. montá jednotlivých
elementù
DIN 7981 – èoèková hlava– bílý zinek
Poloka
7981100-3.5-9
7981100-3.5-19
7981100-3.9-9
7981100-3.9-13
7981100-3.9-16
7981100-3.9-19
7981100-3.9-22
7981100-3.9-25
7981100-3.9-32
7981100-3.9-38
7981100-3.9-45
7981100-4.2-9
7981100-4.2-13
7981100-4.2-16
7981100-4.2-22
7981100-4.8-32
7981100-4.8-38
7981100-4.8-45
7981100-4.8-50
7981100-4.8-60
7981100-4.8-70
7981100-4.8-80
7981100-4.8-90
7981100-4.8-100
7981100-4.8-110
7981100-4.8-120
7981100-5.5-50
7981100-5.5-60
7981100-5.5-80
7981100-5.5-90
7981100-5.5-100
7981100-5.5-120
7981100-6.3-50
7981100-6.3-60
7981100-6.3-70
7981100-6.3-80
7981100-6.3-90
7981100-6.3-100
7981100-6.3-120
DIN 7982 – zápustná hlava – bílý zinek
rozmìry / Ø x L
hlava - Ø
3,5 x 9
3,5 x 19
3,9 x 9
3,9 x 13
3,9 x 16
3,9 x 19
3,9 x 22
3,9 x 25
3,9 x 32
3,9 x 38
3,9 x 45
4,2 x 9
4,2 x 13
4,2 x 16
4,2 x 22
4,8 x 32
4,8 x 38
4,8 x 45
4,8 x 50
4,8 x 60
4,8 x 70
4,8 x 80
4,8 x 90
4,8 x 100
4,8 x 110
4,8 x 120
5,5 x 50
5,5 x 60
5,5 x 80
5,5 x 90
5,5 x 100
5,5 x 120
6,3 x 50
6,3 x 60
6,3 x 70
6,3 x 80
6,3 x 90
6,3 x 100
6,3 x 120
7,0
7,0
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
8,4
8,4
8,4
8,4
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
balení
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
250
250
250
250
250
100
100
250
250
200
100
100
100
250
250
250
250
100
100
100
DIN 7983 k dostání také se zvýšenou zápustnou hlavou !
22
Poloka
7982100-3.5-16
7982100-3.5-19
7982100-3.5-22
7982100-3.5-25
7982100-3.9-16
7982100-3.9-19
7982100-3.9-22
7982100-3.9-25
7982100-4.2-32
7982100-4.2-38
7982100-4.2-50
7982100-4.2-60
7982100-4.2-70
7982100-4.2-80
7982100-4.8-16
7982100-4.8-19
7982100-4.8-25
7982100-4.8-32
7982100-4.8-38
7982100-4.8-45
7982100-4.8-50
7982100-4.8-60
7982100-4.8-70
7982100-4.8-80
7982100-4.8-90
7982100-4.8-100
7982100-4.8-120
7982100-6.3-60
7982100-6.3-70
7982100-6.3-80
rozmìry / Ø x L
hlava - Ø
balení
3,5 x 16
3,5 x 19
3,5 x 22
3,5 x 25
3,9 x 16
3,9 x 19
3,9 x 22
3,9 x 25
4,2 x 32
4,2 x 38
4,2 x 50
4,2 x 60
4,2 x 70
4,2 x 80
4,8 x 16
4,8 x 19
4,8 x 25
4,8 x 32
4,8 x 38
4,8 x 45
4,8 x 50
4,8 x 60
4,8 x 70
4,8 x 80
4,8 x 90
4,8 x 100
4,8 x 120
6,3 x 60
6,3 x 70
6,3 x 80
7,0
7,0
7,0
7,0
7,8
7,8
7,8
7,8
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
12,6
12,6
12,6
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
250
1000
1000
1000
1000
500
500
500
250
250
250
250
250
100
250
250
250
DIN 7982 – zápustná hlava – lutý zinkochromát
Poloka
rozmìry / Ø x L
hlava - Ø
balení
7982300-3.9-16
7982300-3.9-19
7982300-3.9-25
7982300-3.9-32
7982300-3.9-38
7982300-3.9-45
7982300-4.2-60
7982300-4.8-19
3,9 x 16
3,9 x 19
3,9 x 25
3,9 x 32
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
8,4
9,6
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
1000
3,9 x 38
3,9 x 45
4,2 x 60
4,8 x 19

Podobné dokumenty

Sex je dnes všude, kam se podíváte – na billboardech, v časopisech

Sex je dnes všude, kam se podíváte – na billboardech, v časopisech sexu, postavil kolem nìj hranice – hranice manželství. V tìchto hranicích je sex nìèím, co bychom si mìli užívat ve vší rozmanitosti, dokud jsou partneøi naživu. To dává velký prostor k sexuálnímu ...

Více

Katalog - jb market

Katalog - jb market Podkladek vejce/2 ks

Více

1. OBECNÁ ČÁST

1. OBECNÁ ČÁST produkce. Proto se zde uplatòují moderní výrobní zaøízení – velké série se vyrábìjí na vstøikolisech, menší série na poloautomatických etážových lisech. Tím je zajišována náležitá kvalita pøi poža...

Více

Rychloběžné řemenové převody v obráběcích strojích

Rychloběžné řemenové převody v obráběcích strojích síly v klínové drážce se pøi obvyklých standardizovaných šíøkách hlavy øemenu dosáhne zvýšením profilu øemenu za souèasného respektování pøijatelného mìrného tlaku na boky drážky. V okrajových èást...

Více

excelentní kvalita povrchu mimořádná úspora času LÄGLER nabízí

excelentní kvalita povrchu mimořádná úspora času LÄGLER nabízí vždy brousíme hned po sobě stejnou zrnitostí kraje i plochu broušení provádíme max. pod úhlem 45 ° na směr dřevních vláken pásovou či válcovou brusku vedeme vždy v jedné stopě vřed i vzad a pak pos...

Více