N°|2 2007 - Schachermayer spol. s ro

Komentáře

Transkript

N°|2 2007 - Schachermayer spol. s ro
Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4
NEPRODEJNÉ
2/2007
Odborný časopis pro truhlářství, průmysl a obchod
Řadíme se mezi přední výrobce dveřní techniky
již déle než 150 let!
S dveřní technikou Winkhaus to máte „ na háku“...
Vyzkoušejte si budoucnost s výrobky dveřní techniky Winkhaus! Nyní s rozšířenými
skladovými zásobami u společnosti Schachermayer (více informací najdete na
stranách 22 a 23 tohoto vydání)
pro
dveře
KLASICKÁ FORMA - nejlepší možné řešení.
Dveřní kování OGRO
Předměty, kterých se denně dotýkáme, by měly být
příjemné na dotek a maximálně funkční - to jsou
požadavky, které bezezbytku splňuje dveřní kování firmy
DORMA - OGRO. Výroba dveřního kování OGRO se řídí
především praktickými požadavky: kvalitní materiál,
pečlivé zpracování, vysoká spolehlivost a bezpečnost.
Splnění těchto požadavků umožňuje optimální využití
při maximálním zatížení. OGRO zároveň opticky překvapí
estetickou formou inspirovanou klasickými tvary.
Lépe už to nejde - ruku na to !
Tiráž
Editorial
Vydání 2/2007
Ročník 1.
Vychází 6 x ročně
Náklad 6 000 ks
1 / 2007
Mezi Vodami
1935/7, 143 01
Praha 4
NEPRODEJNÉ
časopis
Odborný
ářst
pro truhl
sl
ví, průmy
a obchod
M:
TIP-ON pro TANDEbez úchytek
k
Otevírání zásuve
2.3.2007 10:14:15
SCH Partner 2007_01.indd
1
SCH Partner
odborný časopis firmy Schachermayer
Vydavatelství:
Schachermayer, spol. s r.o.
Mezi Vodami 1935/7
143 01 Praha 4
Další vydání časopisu
SCH Partner 3/2007
vychází 4.6. 2007.
Redakční uzávěrka
podkladů 2.5.2007.
Ještě než přijde to největší … Připomeňme si několik „menších“ výročí.
Příští rok oslavíme u společnosti Schachermayer výročí 170 let od založení. Na tomto místě
bychom chtěli připomenout něco málo z pamětí. Jde o dříve provedená vylepšení, ze kterých
máme prospěch i dnes.
REDAKCE
Šéfredaktor:
Šárka Ayeni
Tel. +420 244 001 311
Fax +420 244 001 340
E-mail: [email protected]
Objednávky inzerce:
Jan Brabec, MBA
Tel. +420 543 250 815-19
Fax +420 543 250 820
E-mail: [email protected]
Distribuce:
Eva Cholenská
Tel. +420 244 001 366
Fax +420 244 001 340
E-mail: [email protected]
Redakční rada:
Ing. Jan Bejček, MBA
Jan Brabec, MBA
Ing. Martin Kubec
Šárka Ayeni
Filip Vorel
• Před 100 lety - roku 1906 - uvedl Rudolf Schachermayer (třetí generace) na trh první
katalog. Tyto SCH katalogy fungují až dodnes a znáte je i Vy.
• Před 70-ti lety - 1937 - byl Rudolfem Schachermayerem vydán první odborný časopis
HOLZ&EISEN. Byl to první zákaznický časopis vydaný v německy mluvících oblastech
a vychází až dodnes. Jeho českou alternativu SCH PARTNER právě držíte v ruce.
• Před 60-ti lety, roku 1947 byla založena Heinzem a Rudolfem Schachermayerem veřejná
obchodní společnost Schachermayer.
• Před 30-ti lety, roku 1977 bylo otevřeno centrum prodeje strojů.
• Před 20-ti lety - 1986/87 představil senátor h.c. Roland J. Schachermayer (pátá
generace) svou myšlenku vzorce pro rychlé služby - „97-48-10“. Byla postavena
a otevřena první budova (nynější hlavní sídlo v Linci) v Schachermayerstrasse - Linz.
Na tomto úspěchu měla hlavní podíl čtvrtá generace (obchodní rada Heinz Schachermayer).
Jeho syn Roland Schachermayer jako jednatel společnosti pokračoval a budoval společně
se znalci v oboru, SCH prodejní centra v celém Rakousku a střední Evropě.
Synové Rolanda Schachermayera (Mag. Gerd a Josef Schachermayer - šestá generace) jsou
nástupci a vytvářejí na základě tohoto vzorce mezinárodně uznávaný logistický servis PuSCH-C-Teile-Management, který zbavuje zákazníky všech problémů se skladovým
hospodářstvím.
Více se dočtete na dalších stránkách tohoto časopisu.
SCH Partner je nezávislý, apolitický
časopis rozesílaný zdarma všem
partnerům firmy Schachermayer.
Obsahuje produktové informace.
Přeji příjemné chvíle při čtení
Všechna práva k uveřejněným dílům jsou
vyhrazena. Kopírování, publikování nebo
rozšiřování kterékoliv části časopisu
je povoleno výhradně se souhlasem
vydavatele.
Copyright Schachermayer, spol. s r.o,
Praha/2007, vytištěno v České republice.
Za případné chyby či překlepy je ručení
vyloučeno. Změny vyhrazeny.
Šárka Ayeni
e-mail do redakce: [email protected]
3
NEAPEL a JASPER
Nerezové kování pro skleněné a dřevěné posuvné dveře
V interierové serii NAPEL a JASPER nabízí HELM perfektní kombinaci náročné posuvné techniky
a moderního designu.
Spojení jemně broušeného nerezu se sklem, nebo s nejrůznějšími druhy dřeva, nezanechává co se týče
dveřních výplní žádnou otázku otevřenou. Systémy jsou vhodné pro ukotvení ke zdi či na skleněnou dělící
stěnu a mohou být nainstalovány na jednokřídlé nebo dvoukřídlé posuvné dveře. K designovým seriím nabízí
HELM také madla.
NEAPEL a JASPER je možné použít v následujích případech:
- Jedno a dvoukřídlé posuvné dveře
- Váha křídla do 100kg
- Dveře ze dřeva nebo skla
- Uchycení na skleněné dělící stěny a do zdiva
- Pro tloušťku skla 8,10 a 12 mm
- Pro tloušťku dřevěných dveří od 38-42 mm
Obsah
INFO SCHACHERMAYER
6
70. výročí HOLZ&EISEN
Mezi
Vodam
i 1935/
7, 143
Od
bo
rný
01 Praha
ča
so
4
BÍLÁ TECHNIKA / SPOTŘEBIČE
STAVEBNÍ CHEMIE
16
Nová akce Electrolux
27
WD
17
Seriál:
Jak vybrat
spotřebiče
27
Fischer
montážní pěny
NEPR
ODEJ
NÉ
pis
pro
tru
1 / 2007
hlá
řst
ví,
prů
my
sl
a o
b
ch
od
TIPON
Otev
pr
írání o TAND
zásu
EM:
vek
bez
úchy
tek
SCH
SCH Partner
Partner
2007_01
.indd
1
2.3.2007
2
3
10:14:15
8
S jistotou rychlejší
...
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
9
19
Představujeme asistenty
v telefonním prodeji
20
10
Biometrický systém
otevírání dveří
30
Kapovací pila
KAPEX KS 120
31
Přímočaré
pilky
Vícebodové zámky
24
Závěsy Baka
25
Okapnice
SPREE 24 OF
Otočné rohy
Montáž kuchyňských
dřezů
26
15
Stadur dřevěné desky
NÁŘADÍ A NÁSTROJE
NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ
13
29
Kliky v novém katalogu
Slovo odborníka:
Závady při osazování
otvorových výplní 2. díl
22
12
HOTOVÉ STAVEBNÍ DÍLY
STROJE
32
Závěsy pro plastové dveře
Stroje
Gannomat
Výkyvný výklop
Aventos HS
SCH Partner 2007/2
5
INFO-SCHACHERMAYER
SCHACHERMAYER
TRADICE I MODERNA
Holz&Eisen
klasika
již 70 let
Holz&Eisen - s tímto názvem si generace řemeslníků a živnostníků spojují nejen
články z domu Schachermayer, ale i odborné informace ze svého oboru, aktuality,
novinky a poradenství. U nás znáte jeho českou alternativu pod názvem SCH Partner
Oblíbený odborný časopis od firmy Schachermayer slaví tento rok své 70. narozeniny
a tak se podíváme na jeho začátky v roce 1937.
První vydání Holz&Eisen vychází v listopadu 1937, jako informační leták pro
truhláře, ale i pro ostatní řemeslníky
zpracovávající dřevo a železo. Leták čítal
osm listů a byl výrobcům zasílán zdarma.
Brzy se začal těšit velkému ohlasu. Proto pod patronátem obchodního rady
Rudolfa Schachermayera začíná
Holz&Eisen vycházet pravidelně šestkrát
ročně. Tato tradice přetrvala až do dnešních dní. Také SCH Partner ve všech
zemích vychází ve stejném časovém rozmezí.
V editoriálu prvního vydání vysvětluje
redakce cíle nového zákaznického časopisu. V časech rychlého technického
pokroku chtěli neustále aktuálně
a odborně informovat o produktech a dát
k dispozici moderní čtení přátelsky oslovující zákazníky firmy Schachermayer.
S jistotou lepší
Také téma spolehlivost a jistota bylo
u firmy Schachermayer odedávna na
prvním místě. První vydání, tehdy již pravidelně vycházejícího časopisu
Holz&Eisen, se zabývalo bezpečnostními
zámky. Vysvětlovalo technické detaily
6
SCH Partner 2007/2
a informace potřebné k jejich zakování.
Přednosti tohoto speciálního bezpečnostního systému společně s poskytnutými informacemi vyřadili zástupce
dosavadních kování.
Již tehdy bylo jasné, že spolehlivost je
hlavním kapitálem a závazkem.
SCH Katalog
Počátky informační
a plánovací pomůcky
Schachermayer katalogy jsou dnes pro
mnohé zákazníky nepostradatelnou příručkou. Skládají se z přehlednou formou
prezentovaného rozsáhlého sortimentu
zboží. Kromě tištěných katalogů je k dispozici také CD katalog, který obsahuje
více než 6000 katalogových stran s praktickou funkcí nákupního košíku.
Již v prvním vydání Holz&Eisen byly zmíněny přednosti katalogů Schachermayer,
které poprvé vyšly v roce 1906. Místo
toho aby si mistr poslal pomocníka či
učedníka do železářství, mohl si sám
vybrat zvolený výrobek a z katalogu jej
objednat. Své zboží pak obdržel jednoduše poštou.
70 let Holz&Eisen.
Filosofie poskytnout
zákazníkovi ty
nejlepší informace
platí beze změny
dodnes
„Na objednací lístek firmy Schachermayer se
uvádí vybraný výrobek
a označí razítkem zákazníka. Tak bude v co nejkratším
čase doručeno přesně to co je
z katalogu objednáno. Výhodou
je úspora času, cesty, dále také
výhodná cena a mimo to i velký
výběr produktů. “
SCH Partner
1 / 2007
Praha 4
1935/7, 143 01
Mezi Vodami
NEPRODEJNÉ
časopis
Odborný
ářst
pro truhl
sl
ví, průmy
a obchod
ANDEM:
TIP-ON pro T
ek
vek bez úchyt
Otevírání zásu
15
2.3.2007 10:14:
01.indd 1
SCH Partner 2007_
Přehled témata
v prvním vydání Holz&Eisen
z listopadu 1937:
Již první vydání časopisu Holz&Eisen
vyniklo velmi bohatým rozsahem témat.
Kromě jiného zde byly představeny přednosti vyklápěcích oken, které fungují s prostorovým otevíráním jako alternativa ke
klasickému oknu.
Vedle přehledu předností a možností objednávky prostřednictvím Schachermayer katalogu byl článek o již v tehdejší době
aktuální, technice bezpečnostních zámků.
Oblast spojovací techniky byla v prvním
vydání rovněž zastoupena informacemi
o SZ- hřebících. Uváděla se technická specifikace a praktické informace jako například možnosti jejich použití v praxi.
Také oblíbeným zimním sportům byli věnovány dvě strany. K rozsáhlé nabídce lyží,
náčiní pro curling a vázání byl připojen
podrobný návod pro správnou montáž
vázání, ale i úpravu hran lyží.
SCH Partner 2007/2
7
INFO-SCHACHERMAYER
DHL PRO SCHACHERMAYER
S jistotou
rychlejší ...
(BR) V reakci na stále se zvyšující požadavky a potřeby zákazníků firmy Schachermayer, jsme v závěru loňského roku hledali řešení k naplnění
těchto potřeb. S jedním z těchto řešení, bychom Vás chtěli touto cestou seznámit. Jistě jste již měli možnost si povšimnout našeho nového logistického partnera, který zajišťuje služby pro společnost Schachermayer v České republice. K výběru této světoznámé značky jsme se uchýlili ve
snaze, Vám našim zákazníkům nabídnout opravdu výjimečné služby na velmi vysoké úrovni. Reagujeme tímto na neustále se stupňující tlak na
kvalitu a rychlost našeho servisu, která je nezbytná pro Vaši úspěšnost. Po několikaměsíčních přípravách Vám můžeme představit našeho nového logistického partnera, kterým je společnost DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
Společnost DHL Express, která je předním
světovým poskytovatelem expresních
a logistických služeb bude pro společnost
Schachermayer zajišťovat každodenní
rozvoz zásilek z centrálního skladu
Schachermayer v Praze ke koncovým
zákazníkům. Rozvozy budou realizovány
prostřednictvím 8 oblastních terminálů
DHL (Říčany, Beroun, Č. Budějovice,
Děčín, Pardubice, Brno, Olomouc a Ostrava). Od druhého pololetí 2007 k těmto
terminálům přibude ještě Plzeň. Rozvoz
bude realizován podle standardů firmy
Schachermayer. Převážná většina zásilek
bude doručena do 12:00 hod druhého
dne, méně dostupné nebo nejvzdálenější oblasti budou obslouženy maximálně
do 15:00 hod.
8
SCH Partner 2007/2
„Společnost Schachermayer patří mezi
špičku ve svém oboru a mne velice těší, že
nám dala možnost se na jejím úspěchu
podílet. Je to pro společnost DHL Express
velký závazek, na který jsme dobře připraveni,“ říká provozní ředitel DHL Express
Radek Odstrčil.
Společnost DHL působí na českém trhu od
roku 1986, kdy jako první v tehdejším Československu začala poskytovat své expresní kurýrní služby prostřednictvím místního
přepravce. V roce 2002 došlo k odkoupení
Radek Balvín
vedoucí logistiky
společnosti DHL německou společností
Deutsche Post World Net (DPWN). V současPo několikaměsíčních přípravách Vám né době zastupují DPWN v České republice
tři právní subjekty: DHL Express, DHL Logismůžeme představit
našeho nového logis- tics a DHL Information Services.
tického partnera,
DHL Express podnikatelům a firmám dodákterým je společnost
DHL Express (Czech
Republic) s.r.o.
vá optimální přepravní řešení expresní
letecké přepravy zásilek do více než 220
zemí světa včetně služeb pro vyzvednutí
a doručení prioritních zásilek v nejkratším
možném termínu doplněné expresními přepravami kusových a balíkových zásilek
v České republice. Více než 1200 zaměstnanců DHL Express v rámci České republiky
(54 poboček) se denně stará o to, aby
poskytované služby byly té nejvyšší kvality,
nabízí širokou škálu na míru šitých logistických řešení a volí optimální způsob přepravy pro naše zákazníky. DHL Express ČR
disponuje dvěmi letadly a využívá při přepravě více než 600 vozidel.
INFO-SCHACHERMAYER
TELEFONNÍ PRODEJ – ASISTENTI VAŠICH OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ
Představujeme ...
(KM) Společnost SCH má osobní přístup ke všem svým zákazníkům. Díky stále se rozšiřující síti obchodních zástupců, kteří jsou každý den
v terénu ve svých svěřených regionech se stáváme stále operativnějšími a rychlejšími. Zároveň v zázemí na pobočkách pracují asistenti těchto
obchodních zástupců. Tyto prodejní skupiny zajišťují kvalitní služby našim zákazníkům. V jednotlivých regionech působí vždy jeden konkrétní
obchodní zástupce se svým asistentem na pobočce. Ti zpracovávají vaše objednávky, poskytují informace a pomáhají vám, nebo sami operativně
řeší vaše provozní a organizační záležitosti. Vyřizují také velký objem té těžko pojmenovatelné, avšak nesmírně důležité mravenčí práce, bez níž
by se náš společný trvalý obchodní kontakt těžko uskutečňoval.
Rádi bychom Vám tento tým asistentů,
které znáte „ze sluchátka“, představili. Vždy je lepší když se telefonující
znají, nebo alespoň mají představu
o svém protějšku. Komunikace se stává v tomto případě „osobnější“ a je pro
navázání dobrých kontaktů nezbytná.
V zařazení u firmy Schachermayer asistenti reprezentují tzv. telefonní prodej. Tento název napovídá, že telefon
a PC síť je jejich hlavním spojením
s obchodním světem a veškerý kontakt
uskutečňují přes tato média.
Jejich místo je na našich pobočkách
v Praze, Táboře, Brně a Opavě. S výjimkou pražské a brněnské pobočky, kde
máme také prodejnu a showroom se
svým prodejním týmem, se dá říct, že
pobočka = telefonní prodej.
Obchodní zástupce má ve svém asistentovi svou pravou ruku, bez níž si
jeho práci těžko dokážeme představit.
Asistenti jsou každoročně školeni na
znalost sortimentu a tak mohou zákazníkům odborně poradit nejen v otázce
technické, ale i v oblasti nových trendů
a novinek. Proto nároky na znalosti
a komunikační schopnosti na pracovníky v telefonním prodeji jsou vysoké
a jsou zároveň jejich devizou.
Jistě se Vám stává, že potřebujete
technickou či obchodní informaci
obratem. V těchto naléhavých případech oceníte svého „styčného důstojníka“ na pobočce.
Zde jsou.
Telefonní prodej Praha:
zleva Martin Beinl vedoucí pobočky,
Martin Fiala, Pavel Beneš
a Pavel Buchta
Obchodní zástupce
má ve svém
asistentovi svou
pravou ruku, bez
níž si jeho práci
těžko dokážeme
představit.
Telefonní prodej Brno:
vlevo Ondřej Tomašovič,
vpravo Martin Pagáč
a vedoucí pobočky Danu Batrlovou znáte
jako pravidelného přispěvatele
našeho časopisu
Telefonní prodej Opava:
zleva Radek Chalupa, Ivo Morgenstern,
Radka Witassková a Jiří Kupka,
vedoucím pobočky je Petr Strakoš, kterého
jistě znáte z jeho návštěv u Vás
Telefonní prodej Tábor:
zleva František Koranda, František Šetelík
a vedoucí pobočky Martin Suchý
SCH Partner 2007/2
9
INFO-SCHACHERMAYER
SERIÁL: SLOVO ODBORNÍKA
Závady při osazování dřevěných
otvorových výplní - 2. díl
Správné osazení otvorové výplně do stavebních otvorů je velmi důležité, protože nesprávným nesystémovým řešením připojovacích spár
v osazení otvorové výplně dochází k tepelným ztrátám a zhoršení zvukové průzvučnosti o 3 dB až 7 dB.
2. Osazení otvorových výplní
do rovného ostění v novostavbě
věrů tak, aby tlakem větru nedošlo k uvolnění výplně nebo k pohybu v ostění a k infiltraci vzduchu ostěním. Pro kotvení
plastových oken je jiný požadavek kvůli
výztuhám v rámu otvorové výplně. Kotvy
musí být chráněny proti korozi viz ČSN
74 6101, čl. 55 a izolovány kvůli tepelnému
mostu, viz obr. 3 a obr. 4.
Osazení otvorové výplně se provádí na
komprimační pásku, pak zapěnění montážní pěnou. Po zvulkanizování se pěna
upraví - ořízne a vloží se polyetylenový
těsnící provazec (se strukturou uzavřených buněk) a napojení se uzavře trvale
pružným tmelem nebo speciálním těsněním do vytvořené drážky, viz obr. 1.
Pro další způsoby osazování otvorových
výplní do rovného ostění vyrábí už cihlářObr. 2
Ostění otvorové
ské firmy systémy cihel, které umožňují
výplně do rovného
snadnější osazení otvorových výplní , kteostění je tvořeno
ré zlepší fyzikální parametry a osazení je cihlovým systémem
bez tepelných mostů, viz obr. 2.
Porotherm Si, konOstění otvorové výplně je tvořeno např. covou cihlou do které
u systému Porotherm Si, koncovou cihlou se vkládá extrudovaný polystyren XPS
„K“ do které se vkládá extrudovaný polystyren „XPS“ a do takto připraveného
ostění se osadí otvorová výplň. Na upevnění výplně se používají kotvy, které jsou
umístěny v místě nosných závěsů a uzá-
Obr. 3
Osazovací kovové
kotvy zajišťující
otvorové výplně
v rovném ostění musí
být kvůli tepelnému
mostu zaizolovány
Obr. 4
Detail zaizolované
osazovací kotvy
zajišťující otvorovou
výplň v rovném
ostění
Obr. 1
Návrh osazení
otvorové výplně do
rovného ostění na
komprimační pásku,
PE provazec uzavřený trvale pružným
tmelem
10
SCH Partner 2007/2
SCH Partner
Obr. 5
Detail vnitřního osazení otvorové
výplně do rovného ostění na
umístění vnitřní parotěsné fólie
Ing. František Stránský
Výzkumný a vývojový
ústav dřevařský Praha
s.p.
Po ukotvení otvorové výplně se použije vnější paropropustná fólie. V Německu se tato
folie lepí na otvorovou výplň již ve výrobním
závodě. Po přilepení folie na ostění se napojovací spára zapění PU pěnou, nesmí se
zapomenout na zvlhčení ostění a rámu otvorové výplně, jinak pěna nemá dostatečnou
tuhost a tepelnou izolační vlastnost a brzy
se stává sprašnou při UV záření. Po úpravě
- oříznutí pěny se spára uzavře vnitřní parotěsnou folií, viz. obr. 5. Tyto folie mají možnost použití pro různě široké spáry. Šířky
folií jsou od 70 mm až 300 mm. Vyrábí se
folie, která má obě vlastnosti paropropustnost a parotěsnost a splňuje požadavky
normy ČSN 73 0540-2.
3. Osazení otvorových výplní do
rovného ostění po rekonstrukci stavby (výměna otvorových
výplní)
Osazování otvorových výplní při jejich výměně se provádí osazováním na kompresní
pásku např. Den Braven z vnější strany jako
difúzní zábrana. Komprimované pásky jsou
vyrobeny z polyuretanového materiálu, který
je napuštěn akrylátovou disperzí a vyrábí se
v několika kvalitativních provedeních. Podle
objemové hmotnosti se rozděluje do tří skupin (150 kg/m3, 100 kg/m3, 80 kg/m3). Tyto
pásky odolávají nárazovému dešti v napojovacích spárách. Komprimační páska se
lepí po obvodě okna (při osazení do rovného
ostění), ne z čela rámu, a po ukotvení v ostění se zapěnění napojovací spára montážní
PU pěnou. Místo vnitřní parotěsné folie lze
použít těsnící akrylátový tmel spolu s kompresní páskou.
Závady v osazení otvorových
výplní:
• Chybné osazení okenního rámu. kde
dochází především v zimním období k promrzání dolního vlysu a k tvorbě rosného
bodu v místě zeslabeného profilu vlysu
polodrážkou pro vnitřní parapet, viz obr. 6.
Chybné provedení osazení bez parapetu
a nezesílení dolního vlysu nevyhovuje ustanovení ČSN 74 6101, čl. 36, 49 a 71 a ustanovení ČSN 73 0540-2, čl. 5
• Chybné osazení rámů otvorové výplně do
rovného ostění bez vnitřní dilatační spáry
u keramického obkladu, který je chladnějších jako jsou dřevěné vlysy rámu a tím
dříve a častějí dochází k tvorbě rosného
bodu. Keramické chladnější obklady v ostění způsobují větší teplotní rozdíl, který způsobuje i rosení skel a při vyšším teplotním
rozdílu dochází i k tvorbě rosného bodu na
dřevěných vlysech, viz obr. 7. Vnitřní dilatační spára mezi dřevěným rámem a ostěním
s keramickým obkladem má být minimálně
8 mm až 10 mm vypěněna montážní pěnou
a uzavřena trvale pružným tmelem nebo
parotěsnou vnitřní fólií, která umožňuje dilataci otvorové výplně a snižuje tvorbu rosného bodu, vlhkosti a tvorbu plísní v ostění.
Vyrábí se nová folie, která přichází letos na
trh a má obě požadované vlastnosti paropropustnost a parotěsnost.
odborný znalec
v oblastech: dřevěná
okna, dveře, podlahy,
schody a nábytek
Obr. 6
Zeslabený dolní vlys rámu
pro parapet bez zesílení vlysu
zvýšená tvorba rosného bodu na zeslabené části
vlysu, rosení skla, tvorba vodního kondenzátu
se zvýšením vlhkosti vlysů a s narušením
povrchové úpravy okna
Obr. 7
Chybné osazení rámu bez odizolování
od keramického obkladu
zvýšená tvorba rosného bodu v ostění a zvýšení
vlhkosti, které vede až k narušení povrchové
úpravy
• Hliníková prahová spojka, keramická
podlaha a nedotěsněná dveřní křídla v prahové části zvyšují teplotní rozdíl i infiltrace
vzduchu, a tím vzniká častěji tvorba rosného
bodu zvyšuje se vlhkost vlysů a dochází
k narušení povrchové úpravy, viz obr. 8
Obr. 8
Hliníková prahová spojka, keramická podlaha
a nedotěsněná dveřní křídla v prahové části
zvyšuje teplotní rozdíl a tím vzniká častěji tvorba
rosného bodu, která zvyšuje vlhkost vlysů
a dochází k narušení povrchové úpravy
SCH Partner 2007/2
11
NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ
NINKA OTOČNÉ ROHY
Otočte
prostor
Pouhým otáčením police pohybujeme z celým
Dekorativní vypínač HROT POLO 334 727
úložným prostorem rohové skříňky. Vše co
máme v kruhových policích uloženo je díky
otáčení jednoduše a snadno dosažitelné.
Představme si dvířka, která by byla součástí celého
otočného systému. Zatlačením dvířek směrem do
korpusu zahájíme otáčení obou polic. Dvířka zmizí
uvnitř skříňky a vše, co máme v policích uloženo,
se nám odkrývá a přibližuje na dosah ruky. Tak
pokud si takto představujete ideální vyřešení rohové skříňky ve Vaší kuchyni, jsou následující výrobky německé firmy Ninka určeny právě pro Vás.
Jednou z inspirací pro tuto netradiční funkci
dvířek se jistě stalo i získání více místa zvláště
v malých rohových kuchyních. Možnost použití
rohových, diagonálních nebo bubnových dvířek
dokazuje komplexnost nabídky výrobce. Firma
Ninka nenechala náhodě ani komfortní provedení plastových polic a funkčnost otočného kování.
Současné výrobky tvoří již druhou generaci tohoto projektu. Vysoce kvalitní plastová otočná dna
pro(arc s integrovanou protiskluzovou povrchovou
úpravou unesou na svém okraji až 25 kg zátěže.
Kování se zabudovaným tlumením a aretací při
dovírání dvířek je konstruováno tak, že při zahájení
Eclipse pro horní skříňky s bubnovými dvířky
obj. č. 370 390, MBT 2006 str. 1053
Mondo II 2k s bubnovými dvířky
obj. č. 370 076, 398 646, MBT 2006 str. 1047
otáčení polic nadzvedne dvířka o 3,5 mm, čímž
je garantován tichý a lehký pohyb dvířek uvnitř
korpusu. Seřízení dvířek ve všech třech směrech
je u dodávaného kování samozřejmostí. Pro zaručení maximální funkčnosti jsou modely Mondo II,
Mondo II 2k, Eclipse a Eclipse pro horní skříňky
dodávány jako již hotové, smontované komplety.
Dekorativní zásuvka HROT POLO 334 726
Mondo II s diagonálními dvířky
Mondo II s rohovými dvířky
obj. č. 370 080, MBT 2006 str. 1046
obj. č. 370 081, 370 082, MBT 2006 str. 1046
NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ
MONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH DŘEZŮ
Když jde nejen o dřez ...
(VF) Dřezy rozlišujeme podle způsobu montáže na nástavné, podstavné, do roviny s pracovní deskou a celoplošné místo pracovní desky. V sou-
časné době jsou dřezy vyráběny především z chromniklové oceli v poměru 18/10 (Cr,Ni) v železe. Tento materiál je nejvhodnějším pro použití
v domácnosti. Je odolný proti všem louhům a kyselinám používaným v domácnosti a vyhovuje i hygienickým předpisům. Z chemického složení
vyplývají i další vlastnosti jako snadné poškrábání materiálu, ale zároveň lze tento materiál vyleštit do zrcadlového lesku. Pozor na označení
„nerez“ dřezy nerezaví, ale rez přijmou. Rez ulpí pouze na povrchu dřezu a je možné ji při běžné údržbě odstranit.
Dalším materiálem pro výrobu dřezů je
granit, eurostone, kerrock, corian, žula
a jiné kompozitní materiály. Dřezy z těchto materiálů jsou robustní, odolné proti
oděru a poškrábání, lze je barevně sladit
s interiérem kuchyně.
jům. Nedoporučujeme používat aku zařízení,
aby nedošlo ke stržení závitu.
K další možnosti upevnění dřezu patří tzv.
Top-Clip patentovaný firmou Franke. Dřezy
s touto možností upevnění jsou v katalogu
Franke označeny stylizovanou hvězdičkou.
Výřez otvoru pro dřez
U pravoúhlých dřezů je nejjednodušší
dřez obkreslit a z každého rozměru ubereme jeden centimetr. U složitějších tvarů
dodává výrobce spolu s dřezem šablonu
pro výřez. Pro vyříznutí doporučujeme
použít přímočaré pily >> více najdete na
straně 31. Pro ochranu uříznuté desky
proti vodě a k celkovému utěsnění dřezu,
doporučujeme použít neutrální protiplísňový silikon Alkoxy FA 103 průhledný
(obj. č. 206 435), prodávaný v 310 ml kartuši, nebo barevný (obj. č. 206 437-444)
Montáž dřezu
Dřezy pro spodní montáž a do roviny
jsou určeny pouze pro zabudování do pracovních desek ze žuly, corianu a kerrocku. Tuto skupinu dřezů montují kameníci
a zpracovatelé corianu a kerrocku.
Dřezy pro horní montáž se připevňují
pomocí příchytek, které jsou nasunuty
(nacvaknuty) na liště s oválnými otvory na
spodní straně dřezu. Lišta obsahuje více
Filip Vorel
Nábytkový specialista
Přichycení dřezu
k pracovní desce
pomocí Top-Clipu
je jednoduché
a pevnější
otvorů než je dodáváno příchytek. Otvory jsou rozmístěny po celé délce lišty.
Výrobce dodává k danému typu dřezu vždy
dostatečný počet příchytek. Dřezy z granitu
a jiných kompozitních materiálů mají obvykle upevňovací elementy již namontovány
z výroby.
Uchycení Top-Clipu pomocí vrutu – síla přitažení
k pracovní desce působí v šířce 5 cm.
Způsoby připevnění dřezu
Dřezy střední cenové kategorie mají již příchytky na liště z výroby, u ostatních dřezů je
naleznete v balíčku s příslušenstvím.
Po zaháknutí příchytek je
postupně utahujte od středu
dřezu směrem k jeho okra-
Po celém obvodu zatlačte okraj dřezu až do
slyšitelného zacvaknutí všech klipů
Tip:
Protože dřezy přicházejí při výrobním
procesu do kontaktu s různými emulzemi, může se stát, že tyto zůstanou
zaschlé na povrchu dřezu. Z tohoto
důvodu doporučujeme před prvním
použitím dřez řádně vyčistit některým z čistících prostředků jako je
Franke Twister 125 ml obj.č. 515 305.
Tyto výrobní emulze podle složení vody
mohou reagovat tak, že vytvoří na dřezu mapu. Uvedený čistící prostředek je
vhodný i pro běžnou údržbu
SCH Partner 2007/2
13
NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ
VÝKYVNÝ VÝKLOP AVENTOS HS
Vyklop to ...
(VF) Podle velikosti dvířek a jejich pohybu při vyklopení nabízí firma Blum čtyři různá provedení výklopného kování. AVENTOS HF se již prodává,
AVENTOS HS přichází právě nyní jako novinka na trh a další dva modely se již připravují...
Jedná o výklop s plynulým pohybem, takřka bez použití síly, jednodílného velkoplošného čela nad horní závěsné skříňky.
Dvě integrovaná tlumení Blumotion zaručují měkký dojezd při otvírání i zavírání
dvířek. Každý podle své výšky může využít
plynulé zarážky, která umožňuje zastavení otevírání dvířek v jakékoliv poloze.
Úchytka tak zůstane vždy na dosah ruky.
Uchycení dřevěných dvířek nebo dvířek
s hliníkovým rámečkem technikou clip
zajišťuje snadnou montáž a bezpečnou
dopravu k zákazníkovi. Možnost seřízení
ve třech směrech pomocí excentru patří
u výrobků Blum dnes již ke standardu.
AVENTOS HS můžeme použít až do šířky
korpusu 1800 mm a výšky od 350 mm do
800 mm. Kování se při pohybu čela vyhne až
100 mm vysoké věncové liště umístěné na
horním okraji závěsné skříňky.
Kompletní sestava Výběr jedné z devíti jednotek AVENTOS HS,
kování AVENTOS HS, označené jako typ A až typ I, se provádí podobj. č. le výšky korpusu a váhy dvířek i z úchytkou.
318 300 - 318 313
Pokud od světlé šířky korpusu odečteme
120 mm získáme délku hliníkové tyče příčné stabilizace. Pokud základní rozměr
1061 mm nestačí je možné napojit další tyč
pomocí prodlužovacího dílu. Podle použitých
dvířek je potřeba vybrat čelní kování do dřeva nebo do úzkého hliníkového rámečku.
Tip:
Pro snadnou montáž jednotky
AVENTOS HS
je možné použít
vrtací šablonu:
obj. č. 318 230
Řada Mythos
desigen F. A. Porsche
Dřezy, armatury, odsavače a sortery Franke
Pro kuchyně bez kompromisů
SCH Partner 2007/2
15
Nabídka pro obchodní partnery
firmy Schachermayer
nově
Zanussi ZKT 621 LX
• samostatná sklokeramická varná
deska 60 cm
• dotykové ovládání
• bezpečnost desky: aut. vypínání
• plynulá regulace energie
• indikátor zbytkového tepla
• dětská pojistka
• 4 Hi-light zóny
ZOB 892 X
• programátor SET
• 7 pečicích funkcí trouby
• Delta 3 design
• dvířka s dvojitým sklem
• osvětlení trouby
• 2,5 kW při připojení na 230 V
cena: 10 990 Kč (nerez)
cena: 10 990 Kč (nerez)
netto cena: 6 510 Kč
netto cena: 6 510 Kč
nově
nově
ZGL 66 ITX
• samostatná plynová varná deska
60 cm, z jednoho výlisku
• Delta 3 design
• smaltovaná podpěra varných nádob
• integrované elektrické zapalování
• 4 plynové hořáky
• bezpečnostní zařízení na hořácích
ZHP 615 X
• sací výkon: max. 150–280 m3/h
• hlučnost: 46–62 dB(A)
• 60 cm široký teleskop. výs. odsavač
• skleněná výsuvná část
• 1 motor, 3stupňový ventilátor
• průměr odsávacího hrdla 120 mm
• možnost recirkulace
• 1 hliníkový kazetový filtr omyvatelný
• osvětlení: 2x 40 W
• zvláštní příslušenství:
uhlíkový filtr (EFF 70 – 290 Kč)
cena: 3 990 Kč (nerez)
netto cena: 2 364 Kč
cena: 5 990 Kč (nerez)
netto cena: 3 548 Kč
nově
nově
Zanussi ZDI 100 X
• 12 jídelních souprav
• Fuzzy logic
• 5 programů
• 2 teploty (65, 50 °C)
• spotřeba vody: max. 16 l
• spotřeba energie: 1,05 kWh
• hlučnost: 53 dB(A)
• zařízení na ochranu
proti zaplavení
• systém dodatečného sušení
ZI 920/9KA
• objem chladničky
(hrubý/čistý): 214/210 l
• objem mrazničky
(hrubý/čistý): 76/70 l
• spotřeba energie za den:
0,871 kWh
• zmrazovací výkon: 4 kg/24 h
• automatické odmrazování
(chladnička)
• přestavitelné skleněné police
• zaměnitelné otevírání dveří
• nastavitelný termostat
• držák na lahve
cena: 15 990 Kč
netto cena:
9 473 Kč
cena: 16 990 Kč (nerez)
netto cena:
10 065 Kč
Platnost nabídky je od 1. 4. 2007 do 30. 6. 2007.
Netto ceny jsou uvedeny bez DPH a bez PHE.
Změny technických parametrů a chyby tisku vyhrazeny bez upozornění.
Ke každému spotřebiči bude účtován příspěvek na recyklaci
historického elektrozařízení (PHE). PHE dle jednotlivých kategorií činí včetně 19% DPH:
CHLAZENÍ – 300 Kč, VELKÉ SPOTŘ. – 90 Kč, DIGESTOŘE A VARNÉ DESKY – 20 Kč.
BÍLÁ TECHNIKA / SPOTŘEBIČE
SERIÁL: VYBÍRÁME VESTAVĚNÉ SPOTŘEBIČE
Není trouba jako
trouba
(VF) Ne nadarmo se říká, že trouba je srdcem kuchyně. Ve vestavěné troubě nedochází
nejen k pouhému ohřívání pokrmů, jejich rozmrazování, udržování stálé teploty nebo
jen rozehřívání čokolády, ale i k propracovaným recepturám postupného tepelného
zpracování.
Vestavné trouby
až na 500°C a všechny zbytky jídla se spálí na popel. Po skončení pyrolytického čištění při kterém jsou dvířka mechanicky zajištěna, popel jednoduše odstraníme.
Každý pokrm vyžaduje jiný druh ohřevu
a tak se nemůžeme divit, že moderní
vestavěné trouby umožňují až 18 druhů
ohřevu. Mezi základní patří horní a spodní ohřev. Často je tento základní druh
ohřevu spojen s tepelným zpracováním
potravin v prostředí s nasycenou párou
Vestavné mikrovlnné trouby
Filip Vorel
Nábytkový specialista
Moderní technologie
nezapomínají
na bezpečnost
při tepelném
zpracování.
a to za mnohem nižších teplot než při
pečení v běžné troubě. Jistě stojí za zmínku, že v hotovém pokrmu se lépe uchovávají vitamíny, minerální látky, struktura
potravin a barva přísad. Vůně zeleniny
a dalších potravin se nesmísí ani při současném využití tří pater trouby. Není nutné přidávat dodatečný tuk nebo olej. Tím
se sníží riziko připálení a hotový pokrm je
také zdravější. V zadní části vestavěné
trouby bývá často umístěný ventilátor
s kulatou tepelnou spirálou, odkud je
možné vhánět horký nebo studený
vzduch. Mikrovlnný ohřev, ohřev pomocí
halogenového reflektoru či křemíkového
grilu rozšiřují možnosti vestavěné trouby
i pro ty nejnáročnější kulinářské recepty. Vše
je opět řízeno elektronicky. Základní funkce
jsou již předdefinované, takže stačí stisknout programovací tlačítko na ovládacím
panelu a programátor navrhne vhodný režim
ohřevu, teplotu a dobu přípravy. Samozřejmě, že je zde i prostor pro vlastní postupy
přípravy pokrmů, kdy se navolená posloupnost ohřevů uloží do paměti a později se dá
opět vyvolat. Moderní technologie nezapomínají ani na bezpečnost při tepelném zpracování. Z tohoto důvodu se setkáme i se
čtyřnásobným zasklením průhledových dvířek vestavěné trouby, které zaručují zachování teploty 40°C na jejím vnějším povrchu.
Teleskopické výsuvy umožňují bez nebezpečí, že by se pekáč převrhnul, vysunout
zpracovávaný pokrm mimo troubu a tam ho
pohodlně zkontrolovat. Členění a použití
materiálů uvnitř trouby pomáhá při závěrečném čištění. Vnitřní strana dvířek bývá právě
z tohoto důvodu celoplošně pokryta sklem.
Pyrolytické čištění je opravdu vynikající
pomocník při odstraňování nečistot z vnitřního povrchu. Při použití tohoto samočisticího systému se teplota uvnitř trouby zvýší
Mikrovlnné trouby si našly v českých
domácnostech již zcela nepostradatelné
místo. Zpočátku byly využívány především
jako nástroj pro ohřívání pokrmů a pro kvalitní rozmrazování potravin. Dnes jsou s oblibou využívány, díky řadě vylepšení, i pro
vaření, pečení a zapékání jako v klasické
troubě.
Tip:
Ochrana proti vydávanému teplu
vestavné trouby do okolních korpusů.
Pro tento účel doporučujeme instalovat
speciálně tvarované kovové ochranné
lišty na čelní svislé stěny korpusu,
které zabrání působení tepla na okolní
skříňky.
obj č. 343 394 délka 600 barva stříbrná,
(sestava se skládá z 1 ks pravé a 1 ks
levé lišty)
podrobnosti najdete
v katalogu MBT 2006 strana 230
SCH Partner 2007/2
17
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
OTEVŘETE SI DVEŘE JEDNODUCHÝM DOTEKEM
Sezame otevři se ...
Co vlastně víme o biometrii? Pro spoustu z Vás úplně nový výraz, který jste možná někde
slyšeli, ale nevíte, co si pod tímto pojmem představit? Biometrie je velmi starý způsob
identifikace lidských jednotlivců pomocí jejich jedinečných fyziologických vlastností
či zvláštností. Člověk je schopen i podle neúplných údajů identifikovat známou osobu,
například již jen podle postoje a chůze.
K podstatně dokonalejším a přesnějším
způsobům určení identity lidských jedinců patří např. otisky prstů či dlaní, tvaru
ucha nebo oční sítnice. Tato metoda je
známá jako daktyloskopie. V poslední
době se kromě kriminalistiky využívá stále více i v komerčníma privátním sektoru
například pro zabezpečování přístupů
k datovým zdrojům, v oblasti boje s terorizmem, ale i k ochraně soukromého
vlastnictví. Na principu identifikace osob
podle otisků prstů jsou založeny např.
moderní systémy zabezpečení budov proti neoprávněnému vstupu.
Pro oblast ochrany rodinných či bytových
domů je určen například biometrický bezpečnostní přístupový systém od rakouského výrobce, který tvoří vnitřní elektronická jednotka a venkovní snímač otisků.
Venkovní jednotka, která skenuje prst,
převede sejmutý obraz do digitální podoby, vyhodnotí ho, zaznamená důležité
identifikační body otisku, a jejich rozmístění, převede ho do binárního kódu a tento tzv. biometrcký kód uloží do paměti.
Snímání neboli čtení jednoznačných bodů
z prstu umožňuje termoelektronický, řádkový senzor, který je zabudován ve venkovní jednotce, která se umísťuje z vnější
strany budovy či bytu na vstupní dveře
nebo stěnu vedle nich (bezkonkurenční
výhodou tohoto produktu je teplotní rozsah -40 C až + 85 C). Senzor venkovní
jednotky je vysoce citlivý na teplotu a je
schopen rozpoznat rozdíly mezi teplotou
kožních papilár a mezer mezi nimi. Přitisknutím a tahem přes snímač je monitorován povrch prstu a získané informace
jsou převedeny do digitální podoby. Při
následném čtení pak konfrontuje sejmutý
proces ověřování shody trvá asi 2 až 3 vteřiny. Uložené biometrické kódy lze z paměti
jednoduše vymazávat a opět ukládat, což
výrazně zjednodušuje proces s výměnou
klíčů, čipových karet a jejich administrací.
Zároveň také snižuje riziko jejich zneužití při
ztrátě nebo odcizení. Podle odborníků jde
o poměrně spolehlivou a přesnou metodu,
neboť pravděpodobnost výskytu dvou
podobných otisků se pohybuje v řádu statisíců. Odpadá přitom problém se zapomínáním přístupových kódů a hesel, které jsou
v oblasti zabezpečovací techniky využívány
asi nejčastěji.
obraz se všemi uloženými otisky a při shodě
vyšle signál vnitřní jednotce, která sepne
relé a odblokuje bezpečnostní dveřní zámek.
Tato vnitřní jednotka je zpravidla umístěna
uvnitř budovy většinou v blízkosti vchodu
max. však 100 m od venkovní jednotky. Celý
Pro více informací kontaktujte svého
obchodního zástupce který Vám tuto
báječnou a komfortní novinku na místě
předvede.
Informace pro objednání:
popis
barva/materiál
ekey®TOCAhome
ekey®TOCAhome 3
ekey®TOCAhome
ekey®TOCAhome 3
kulatý kryt
kulatý kryt
kulatý kryt
kulatý kryt
antracit
antracit
bílá
bílá
technická data
k ovládání 1 dveří/brány, 99 prstů
k ovládání 3 dveří/brán, 99 prstů
k ovládání 1 dveří/brány, 99 prstů
k ovládání 3 dveří/brán, 99 prstů
antracit/plast
pro ekey®TOCAhome
bílá/plast
pro ekey®TOCAhome
ušlechtilá ocel pro ekey®TOCAhome
ušlechtilá ocel pro ekey®TOCAhome
(s úpravou proti vandalismu)
SCH Partner 2006/2
obj. číslo
275 472
275 473
226 883
226 884
275 476
226 885
226 886
275 476
19
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
NOVÝ KATALOG KLIK S ROZŠÍŘENÝM SKLADOVÝM SORTIMENTEM
Je důležité mít
tu správnou kliku ...
(CR) Schachermayer rozšiřuje svou nabídku interiérového rozetového kování.
Nově jsme pro Vás skladem připravili modely Göteborg, Trondheim, Helsingborg a Cardif. Jedná se výrobky německé, na našem trhu dobře známé, firmy
Hoppe.
Kliky mají nenápadné klasické křivky
a v tom spočívá jejich jemná elegance.
Materiálem, ze kterého jsou vyrobeny je
ušlechtilá ocel. Tato nerezavějící slitina
s přídavkem chrómu a niklu se vyznačuje
vysokou odolností proti mechanickému
poškození, odolností vůči povětrnostním
vlivům i kyselinám. Proto jsou kování
z tohoto materiálu vhodná nejen do
domácností ale i potravinářského průmyslu či zdravotnictví.
Všechny čtyři modely nabízíme v rozetovém provedení, kdy není štítek vcelku, ale
klika má svou podkladovou rozetu. Spodní rozeta, ať už v provedení pro klíč, cylindrickou vložku či WC provedení, je také
samostatná. Tato elegantní varianta,
představující moderní design se vyznačuje také univerzálností pro všechny rozteče
zámků běžně prodávaných na středoevropském trhu. Univerzálnost ještě zvyšuje řada redukcí u WC garnitur, tak aby
pokryla všechny varianty spodních – WC
čtyřhranů.
Všechny kliky jsou vybaveny vratným
pérem, které spolehlivě drží kliku ve
vodorovné poloze. Tuto funkci oceníme
většinou až po letech, kdy se u některých
dveřních zámků může dostavit únava,
jenž se projevuje svěšenou klikou.
Jak už je běžné u výrobků firmy Hoppe
i na tyto kliky je poskytnuta desetiletá
záruka na funkčnost.
Všechny dveřní kliky, Goteborg, Trondheim, Helsingborg a Cardif, najdete v našem
novém katalogu Kliky pro okna a dveře
2007 na stranách 32 a 33.
Jak jsem slíbili v minulém roce je zde
další, na základě vašich potřeb vylepšený
20
SCH Partner 2007/2
Naším cílem
je dosáhnout
nejen maximální
přehlednosti,
ale i zachování
pestrosti výběru,
tak abyste se při
listování katalogem
nenudili a pokaždé
když SCH katalog
otevřete byl i Vaší
inspirací.
SCH katalog. Na začátku najdete nově přehledy modelů v různých materiálech a provedeních s odkazem na stranu kde je najdete. Pokud používáte elektronickou verzi
stačí kliknout na obrázek modelu a ocitnete
se přímo na příslušné straně katalogu. Pro
ty kteří naše katalogy již znají není třeba
uvádět, že i nadále pokračujeme s osvědčeným barevným rozlišováním položek s jiný-
mi než SCH standardními podmínkami
dodání. Díky tomuto značení se vyhnete
rizikům při objednávání neskladových
položek.
Na 84 stranách najdete spolu se spoustou
novinek také již osvědčené kování, jehož
nabídku jsme rozšířili o kování pro profily do
síly křídla až 82 mm, nebo rozměru čtyřhranu 10 x 10 mm.
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Klikové soupravy na rozetách
kování obsahuje 1 pár klik s čtyřhranem 8x8 mm, 1 pár rozet pod kliky
a 1 pár klíčových rozet, rozety včetně
spojovacího materiálu pro upevnění
skrz dveřní křídlo s plastovými
podkonstrukcemi a vratnou pružinou
pro tlouštku křídla 37 - 42 mm
Material: Ocel
Povrch: Ocel matná F 69
GÖTEBORG
rozeta pro obyčejný klíč
rozeta pro vložku
WC 8/8
obj. č.
225 878
225 879
225 880
TRODHEIM
rozeta pro obyčejný klíč
rozeta pro vložku
WC 8/8
obj. č.
225 881
225 882
225 883
HELSINGBORG
rozeta pro obyčejný klíč
rozeta pro vložku
WC 8/8
obj. č.
225 884
225 885
225 886
CARDIF
rozeta pro obyčejný klíč
rozeta pro vložku
WC 8/8
SCH Partner 2007/2
obj. č.
225 887
225 888
225 889
21
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
VÍCEBODOVÉ ZÁMKY OD RENOMOVANÉHO VÝROBCE
Vyrábíte dřevěné, plastové
či hliníkové dveře?
V průběhu měsíce ledna 2007 došlo k podstatnému rozšíření skladových zásob v sortimentu vícebodových zámků Winkhaus „M2“ (2x hák, střelka+závora) a Winkhaus „R4“ (4x rolnička, střelka+závora),
a to včetně jejich příslušenství.
Přednosti zámku „M2
V současné době jsme schopni skladovými zásobami pokrýt jednokřídlové
či dvoukřídlové řešení na tyto profilové
situace:
dřevěné dveře
- s vůlí v drážce
(falzluftem) 4 mm
- s vůlí v drážce
(falzluftem) 11/12 mm
plastové dveře v profilech:
Gealan S8000
VEKA Softline / Topline
Kömmerling EuroFutur Classic
Roplasto 7001
Deceuninck Mondial 3000 (Zendow)
KBE 70
Trocal InnoNova
hliníkové dveře v profilu Heroal
Řešení dalších profilových situací
(plastové či hliníkové dveře) jsou též
technicky možné na speciální objednávku.
Bližší informace získáte od obchodních
zástupců či v prodejních poradenských
centrech Schachermayer.
22
SCH Partner 2007/2
Pouze pokud jsme
blízko zákazníka,
jsme také blízko
jeho potřeb.
• masivní uzamykací body v podobě 2 kusů
háků s hloubkou uzamčení 24 mm a závory s hloubkou uzamčení 21 mm
• masivní háky jsou vyrobeny z tvrzené
oceli
• masivní háky jsou díky svému tvaru
schopny vyvinout přítlak na těsnění v rámu
až 6 mm, z toho důvodu jsou buď pravé,
nebo levé
• protiplechy háků mají možnost nastaveni
přítlaku na svém povrchu, a to o ± 2 mm
• konstatní síla nutná k uzamknutí zámku
(dvouzápadovým otočením klíče v cylindrické vložce o 360°C)
• variabilita sortimentu; při zachování stejných rozměrů a protiplechů zámku možno
instalovat mechanický, automatický, elektromechanický či elektromotorický zámek
• variabilita sortimentu; možno dodávat
zámky se sníženým (varianta „62“), či
extrémně sníženým (varianta „162“) horním hákem pro nízká, oblouková či dvoukřídlová dveřní křídla
• variabilita sortimentu; možno dodávat
zámky s přídavným třetím hákem „M3“
pro extrémně vysoká dveřní křídla
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Vícebodové zámky Winkhaus „R4“
(4x rolnička, střelka+závora)
obj.č.
č. zboží typ
226 931 1224849 STV-F 2060/45 92/8 R4 MC
226 932 1224658 STV-F 1660/45 92/8 R4 MC
224 506 1225101 STV-F 1660/55 92/8 R4 MC
226 034 1223429 STV-F 1660/35 92/8 R4 MC
Vícebodové zámky Winkhaus „M2“
(2x hák, střelka+závora)
obj.č.
č. zboží typ
226 933 1224930 STV-F 2060/45 92/8 M2RS MC
226 934 1224955 STV-F 2060/45 92/8 M2LS MC
226 935 1237129 STV-F 2060/65 92/10 M2 MC
226 936 1225002 STV-F 1660/55 92/10M2RS MC
226 937 1225028 STV-F 1660/55 92/10M2LS MC
226 032 1221456 STV-F 1660/45 92/8 M2RS MC
226 033 1221472 STV-F 1660/45 92/8 M2LS MC
226 030 1204601 STV-U2460/45 92/8 M2RS MC
226 031 1204619 STV-U2460/45 92/8 M2LS MC
226 035 1227875 STV-F 1662/55 92/10M2RS MC
226 036 1227891 STV-F 1662/55 92/10M2LS MC
226 959 1234881 STV-U 2471/35 92/8 M2 GR
Protiplechy háků
Vícebodový zámek Winkhaus „R4“
Vícebodový zámek Winkhaus „M2“
Zástrč 16x135
pro plastové
a hliníkové
profily
Zástrč 20x160 R10
pro dřevěné profily
(2x hák, střelka+závora)
obj.č.
č. zboží
typ
227 637 1308519 SB U26-76 MV MC
226 938 1325455 SB U20-BN2 MV MC
226 356 1321454 SB U26-61 MV MC
226 879 1321553 SB U20 MV MC
274 026 1320555 SB TM-22-4-V MC
226 046 1324649 SB U26-62 MV MC
226 042 1321496 SB F3001 MV MC
226 043 1322700 SB F3009 GK-MV MC
226 051 1338886 SB U26-BN13 MV MC
226 039 1313311 SB U26-311 MV MC
226 962 1306844 SB F2402 MV GR
Zástrče, válečkové střelky, protiplechy do prahů
obj.č.
227 656
226 047
227 659
226 882
226 052
226 053
226 048
č. zboží
1323625
1326990
1300664
1300680
1339000
1339019
1337360
typ
TÜRKANTRIEGEL 16x135 SL
TÜRKANTRIEGEL 20 X 160 R10 MC
G1 Rollenfalle RF45
G1 Rollenfalle RF55
SB TV W3402 RS MC
SB TV W3402 LS MC
SB TV W3601 MC
Tip:
Protiplechy do prahů
Při zachování stejných rozměrů a stejných
protiplechů na dané profilové situaci je
možné použít i tyto zámky s háky:
Zámky EAV a BlueMotion je možné napojit
na ruzná ovládání:
• „AV2“, samozamykací (automaty)
• EZS (el. zabezpečovací systém),
• „AP179“ a „AP1125“, panikové dle
únikových norem EN179 a EN1125
• ACS (přístupové systémy na čipy, karty,
klávesnice apod.)
• „EAV“, elektromechanické
• odchodová tlačítka
• „BlueMotion“, elektromotorické
• domácí telefony
• EPS (el.požární systém)
• biometrické ovládání E KEY Toca Home
• dveřní ovladače
SCH Partner 2007/2
23
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
SYSTÉM ZÁVĚSŮ PRO DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE
Proč právě závěs
Baka Protect ?
Neustále rostoucí nároky na nosnost závěsů pro vchodové dveře již bez problémů
neumožňují použití klasických dvoudílných závěsů se systémem „na jeden vrták“
z roku 1958.
Tento kompromis mezi funkcí a cenou lze
použít na interiérové dveře, ale na stále
širší vchodové dveře opatřené bezpečnostním kováním, sklem a vícebodovými
zámky, bylo potřeba přijít se zcela novou
konstrukcí.
Závěsy Baka protect jsou vyrobeny nejen
jako třídílné závěsy, ale jsou i zafrézovány, jak do rámu, tak do křídla (viz obr. 1
a 2) tím jsou zajištěny jejich přednosti:
• nosnost
• stabilita
• odolnost proti vylomení v křídle
• bezpečnost.
Závěsy Baka zvládnou při symetrické
montáži dveře o váze 130 kg, při umístění středního závěsu 370 mm pod horní,
dokonce 170 kg. Díky zajišťovacímu čepu,
který prochází všemi třemi válcovými
částmi, oproti dvoudílným konstrukcím,
je zabráněno svěšování. Zafrézovaná část
především u dveří zvyšuje odolnost proti
vylomení např. při nárazu na špaletu. Pro
vyšší bezpečnost jsou závěsy u dveří otevíraných ven opatřeny zajištěním čepu
proti běžně používaným konstrukcím přímo ve středu křídlového dílu (označení
MSTS). Jsou nabízeny ve dvou variantách,
jak pro dveře, kde polodrážka dosedá
přímo na rám (viz obr. 1) s označením
Baka Protect 3D, tak pro konstrukce, kde
mezi rámem a křídlem je použito těsnění
(viz obr. 2) označení Baka Protect 3D FD.
S možností použít navíc 3 mm podložku
(součást balení), je Baka použitelná nejen
pro dveře s hloubkou polodrážky 18 mm,
ale i pro 15 mm (viz obr. 1 a 2). Komfort
3D seřízení je zajištěn 2 vačkami a šroubovým převodem na 1 klíč SW4.
24
SCH Partner 2007/2
Závěsy Baka zvládnou při symetrické
montáži dveře
o váze 130 kg, při
umístění středního
závěsu 370 mm
pod horní, dokonce
170 kg.
Obr. 1
Konstrukce, kde polodrážka dosedá přímo
na rám - Baka Protect 3D
Obr. 2
Konstrukce, kde je mezi rámem a křídlem
použito těsnění - Baka Protect 3D FD
Tip:
Pro splnění nejrozličnějších požadavků architektů na vytvoření harmonického designu lze využít rozmanitou škálu jak povrchových
úprav, tak ozdobných tvarů, nebo lze dodatečně využít ozdobných
krytek. Pro překrytí seřizovacích otvorů je v nabídce záslepka v barvách nejčastěji používaných glazur.
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
OKAPNICE NOVÉ GENERACE SPREE 24 OF
Moderní design,
perfektní tvar i funkce
Okapnice obecně chrání primárně spodní, nejnamáhanější část okna před přímými povětrnostními vlivy a také před UV zářením. Bez ní si již nedokážeme moderní okno ani představit.
Ruku v ruce s postupujícím výzkumem a vývojem v oblasti konstrukce oken přicházejí i výrobci
komponentů na výrobu oken s novinkami a inovacemi. A taková je i univerzální celohliníková
okapnice SPREE 24 OF.
Byla vyvinutá ve spolupráci s výrobci
nástrojů pro zpracování a úpravu dřevěných profilů. Okapnice je určená pro přesah rámu maximálně do 18 mm a pro falc
rámu od 17 mm a pro použití bez drážky
v křídle (viz. obr.). Zamezení průniku vody
do falce rámu zajistí těsnění D 190F, které se vkládá do horní drážky v okapnici.
Mezi rámem a okapnicí vzniká po celé
délce široká odvodňovací drážka, dostačující k odvětrání i odtoku vody. Montáž
okapnice SPREE 24 OF je snadná. Jednoduše se nasadí na plastové příchytky
(klipy) H50, které díky svým konstrukčním
rozměrům a spodní opěrce zajišťují technologicky přesné usazení okapnice na
rám. Klipy se umísťují v rozestupech cca
200 mm. Na tech. řezu křídlem a rámem
je vyobrazen přesah rámu 16 mm. V tomto případě je okapnice vzdálená od rámu
6 mm. Při použití přesahu rámu 18 mm
bude vzdálenost 4 mm, což ještě splňuje
technickou toleranci 4 - 6 mm.
Pro osazení okapnice je nutno ji naformátovat o 4 mm užší, než je světlost rámu.
Okapnice se neopatřuje standardními
koncovkami, ale lze použít koncové krytky. Tyto chrání před ostrými řeznými
okraji. Důkladné silikonování krajů okapnice a rámu okna je v případě použití
krytek, či bez nich pochopitelně samozřejmostí.
Dalším profilem o který rozšiřujeme sortiment je „skrytá okapnice“ SPREE 1800.
Je určená k upevnění předokeních profilů
a využijeme jí všude tam, kde by použití
standardní okapnice rušilo celkový estetický dojem okna, zvláště pak uspokojí
požadavky orgánů Památkové péče.
K montáži použijeme opět klipy H50.
Informace pro objednání:
Okapnice SPREE 24 OF
226 947
bílá
226 948
světlý bronz
226 949
tmavý bronz
226 950
stříbrný elox
Okapnice SPREE 1800
226 957
přírodní hliník
předností je
možnost montovat
tuto okapnici až
dodatečně na stavbě,
čímž se dá předejít
jejímu poškození
při transportu již
hotových výrobků
Koncovka pro okapnici SPREE 24 OF
226 951 L bílá
226 952 P bílá
226 953 L hnědá
226 954 P hnědá
226 955 L stříbrná
226 956 P stříbrná
226 958
206 380
Klip H50 pro SPREE 24 OF
Těsnění D 190F
Použití okapnice SPREE 24 OF
Krycí okenní profil FP 6257
Použití skryté
okapnice SPREE 1800
Těsnění D 190F
Držák okapnice H50
Několik praktických technických informací:
• Díky montáži klipů H 50 lze tuto okapnici montovat až dodatečně na stavbě.
• Při použití těsnění D190 F se vyznačuje výborným přitěsněním křídla
• Vnitřní prostor je odvětráván dostatečně velkými otvory pro odvod vody (5 x 20 mm)
• Okapnice se osazuje bez standardních koncovek. Lze použít koncové krytky
• Stejný typ okapnice lze použít i pro pevné zasklení
SCH Partner 2007/2
25
STAVEBNÍ KOVÁNÍ
NOVINKY U DR. HAHNA - NOVÁ ŘADA ZÁVĚSŮ PRO PLASTOVÉ DVEŘE
Nové závěsy
pro plastové dveře 21. století
(KM) Inovované typy univerzálních závěsů na plastové dveře, s plynulým nastavováním těsnícího přítlaku. Zaoblené řešení obou typů závěsů
plně koresponduje s novým trendem designu plastových profilů. Bezopěrkový křídlový díl umožní jejich variabilní nastavení vůči profilu a lepší
„posaz“ závěsu na profilu.
Závěsy jsou vyráběny z velmi houževnatého Alu materiálu. Na rozdíl od některých jiných závěsů, které mají nosné
části z křehčích, litých materiálů,
u závěsů Dr.Hahn nemůže dojít k tzv.
„křehkému lomu“. Tato přednost se
naplno projeví při „netradiční“ manipulaci s dveřmi (vloupání, násilné
poškození, nešetrná přeprava…).
Závěsy byly testovány na 200.000
cyklů (otevření a zavření) se zatížením
o 30 kg vyšším, než je u nich deklarováno. Důkazem jejich spolehlivosti je
i průběh testů. Zkoušky probíhají tak,
že váha křídla spočívá na horním závěsu, i když by správně celá hmotnost
měla ležet hlavně na spodním závěsu.
Horní závěs je tak velmi namáhán
a dveřní křídlo prakticky drží sám. To,
že závěs obstojí v takto náročných
podmínkách, je zárukou jeho kvality.
Tyto závěsy se vyznačují množstvím
výhod a inovací, které určitě oceníte
při montáži a seřizování:
Pro oba typy závěsů lze použít stejnou
vrtací šablonu. Předvrtání se provádí
současně při jednom přiložení šablony,
a to jedním vrtákem. Montáž rámového
i křídlového dílu lze uskutečnit současně. Křídlový díl obou typů není
vybaven opěrkou, což při montáži znamená úsporu času: není nutno předvrtávat křídlo ze strany opěrky, opěrku
přišroubovávat a nemusí se zvedat
křídlo při zavěšování křídla do rámu.
Upevňovací šrouby i kolíky do profilů
jsou dostatečně dlouhé, a vyhovují
proto i pro montáž do vícekomorových
profilů. Kolíky dosáhnou až do kovové
výztuhy profilů. Pak máme jistotu, že
26
SCH Partner 2007/2
se dveřní křídlo nebude svěšovat. Vzhledem ke snadné a rychlé montáži se závěsy
hodí pro kusovou i sériovou výrobu
Ing. Martin Kubec
Nákup
Závěs typ KT – EV
Závěs typ KT – SV
• Univerzální závěs pro hlavní (vchodové)
plastové dveře, 4 upevňovací šrouby v křídle
• Jmenovitá nosnost 120 kg
• Rozsah přesazení 15-20 mm a 18-23 mm
• Plynulé nastavení těsnícího přítlaku
v rozmezí +/- 2,5 mm
• Nastavení ve vodorovném směru
v rozmezí +/- 5 mm
• Nastavení ve svislém směru
v rozmezí + 3 mm
• Univerzální závěs pro vedlejší (balkónové)
plastové dveře, 2 upevňovací šrouby v křídle
• Jmenovitá nosnost 80 kg
• Rozsah přesazení 15-20 mm a 18-23 mm
• Plynulé nastavení těsnícího přítlaku
v rozmezí +/- 2,5 mm
• Nastavení ve vodorovném směru
v rozmezí +4/ -2 mm
• Nastavení ve svislém směru
v rozmezí +3 mm
226 787
226 789
226 791
226 793
226 795
226 797
230 208
226 799
226 801
226 803
226 805
226 807
226 809
,,... řešení obou typů
závěsů plně koresponduje s novým
trendem designu
plastových profilů. ,,
KT-EV 15/20, bílý RAL 9016
KT-EV 15/20, hnědý RAL 8077
KT-EV 15/20, bronz RAL 1036
KT-EV 18/23, bílý RAL 9016
KT-EV 18/23, hnědý RAL 8077
KT-EV 18/23, bronz RAL 1036
KT-SV 15/20, bílý RAL 9016
KT-SV 15/20, hnědý RAL 8077
KT-SV 15/20, bronz RAL 1036
KT-SV 18/23, bílý RAL 9016
KT-SV 18/23, hnědý RAL 8077
KT-SV 18/23, bronz RAL 1036
vrtací šablona vhodná pro oba typy závěsů
Několik praktických technických informací:
U obou typů je kryt křídlového dílu standardně zajištěn pojistným šroubem zevnitř, proto lze
závěsy použít i v případě ven otevíraných dveří.
Čep těchto závěsů je vyroben z nerezu. Je opatřen kluzným plastovým (teflonovým) pouzdrem, které plní „samomaznou“ funkci. Proto se závěsy vůbec nemají mazat.
Při zavřených dveřích není možné vysunout otočný čep z tělesa závěsu ani nahoru, ani dolů.
Tím je zvýšena odolnost proti vloupání. Díky 27 mm délce čepu využijeme závěs úspěšně
v případě nedostatku místa nad rámem dveří nebo při použití „úzkého rámu“. Seřizovat
dveře začínáme vždy na spodním závěsu – polohu ostatních závěsů pouze přizpůsobíme. Tím
dosáhneme správně rozloženého zatížení závěsů a dlouhodobé spolehlivé funkce.
STAVEBNÍ CHEMIE
WD-40 VYVINUTÉ PRO VESMÍRNÉ PROJEKTY SE STALO NEJPOPULÁRNĚJŠÍ NA ZEMI
Vesmírná technologie
WD-40 byl vyvinut v rámci kosmického výzkumu s cílem spojit funkce řady běžných výrobků. Má lepší
vlastnosti než běžná lehká maziva, penetrační oleje, antikorozní přípravky, prostředky k vytěsnění vlhkosti,
přípravky na čistění kovů, silikonové spreje a řada dalších přípravků. Svůj název získal jednak ze své
původní vlastnosti - vodoodpudivosti (Water Displacement) a jednak jako čtyřicátý pokus v pořadí.
Vynikající parametry
vlastností WD-40 již
prokázalo mnoho
nestranných testů.
Jeho mazací složky se rozprostřou a tím
se udrží na všech pohybujících se částech ošetřovaného mechanismu. Pokryje
povrch, i jeho mikroskopické nerovnosti,
antikorozním povlakem, který jej chrání
před vlhkem a jinými korozními prvky.
Antikorozní vrstva je tak tenká, že není
zapotřebí dekonzervace.
Dostane se pod špínu, saze, mastnotu
a zapečená maziva. Vyčistí ošetřovaný
materiál a perfektně odstraní také samolepky. WD-40 neobsahuje silikony a tudíž
neváže další nečistoty. Uvolňuje zarezlé,
ztuhlé či zapečené spoje. Vytváří
voděvzdornou dielektrickou bariéru. WD40 nevodí elektrický proud, a proto
zabrání možným zkratům vyvolaných
vlhkostí.
Protikorozní mazací prostředek WD-40
obj.č.
popis
278 755
WU3 036
spray obsah 200 ml
spray obsah 400 ml
Fischer montážní pěny
V září jsme psali o ovlivňování kvality a stability pěny procentem uzavřených
buněk. Nyní si povíme o další důležité vlastnosti pěny a tou je struktura pěny
na řezu.
Na strukturu pěny má velký vliv kvalita
použitých surovin, vlastní receptura
a podmínky ve kterých se pěna použije
(zejména vlhkost ovzduší).
Pokud je vlhkost ovzduší nižší než 60%,
je nutné pěnu při a po aplikaci kropit
vodou. Není samozřejmě nutné pěnu
„prolít“, ale stačí vytvořit vodní mlhu
rozprašovačem. Pěna potom tvoří rovnoměrnější a jemnější strukturu drobných
bublin. Naopak pokud je vlhkost ve
vzduchu malá, např. v létě, v mrazech
nebo v přetopeném bytě, tvoří pěna velké bubliny a nemusí tak řádně plnit
funkci ke které je určena – tj. těsnit
a izolovat. Přidaná voda má též velmi
dobrý vliv na rychlost tuhnutí pěny,
zejména při silnější vrstvě pěny. Z tohoto důvodu doporučujeme kropit vodou za
všech povětrnostních podmínek.
Naším společným
cílem je poskytovat
nadprůměrné služby
zákazníkům k jejich
plné spokojenosti
obj. č. 784 019
obj. č. 784 015
obj. č. 784 023
Fischer pistolový
čistič
Fischer pistolová
pěna letní
Fischer pistolová
pěna zimní
do -10°C
SCH Partner 2007/2
27
HOTOVÉ STAVEBNÍ DÍLY
DVEŘNÍ PUR VÝPLNĚ STADUR
Zvolte správně
(BJ) Volba materiálu, ze kterého bude dům postaven musí odpovídat
energetické kategorii, která byla pro dům zvolena. Zásadní pozornost
je potřeba věnovat výběru materiálu pro výrobu oken a dveří, které
hrají významnou roli v oblasti tepelných ztrát domu.
V oblasti materiálu pro výrobu vchodových a interiérových dveří jsme pro Vás
připravili ucelený sortiment. Vše k dispozici skladem s termínem dodání po
celé ČR do 24 hodin.
Pro výrobu interiérových dveří jsou
určené dveřní PUR výplně ve formátu
2 500 x 1 700 mm. Jedná se o sendvičový panel o šířce 24, 29 a nebo
34 mm, který je díky své konstrukce
odolný proti povětrnostním vlivům.
Povrch je tvořen vysoce jakostní překližkou, lepenou lepidlem AW 100,
s krájenou dýhou smrk, dub, borovice
nebo gabun. Speciální technologie
lepení, kdy lepidlo po vytvrzení získává
stejné vlastnosti jako klasická
parozábrana, nahrazuje použití např.
hliníkové fólie. Jádro je z materiálu
Styroform RTM s výbornou tepelnou
Inovace a systémová
a hlukovou izolací.
řešení ...
Další zajímavostí v oblasti deskového
materiálu je vodovzdorná překližka.
Jako povrchová vrstva je použita speciálně tříděná, krájená dýha, opět
v provedení smrk, dub, borovice nebo
gabun. Dýha je lepená lepidlem AW
100 dle DIN 68705. Tato překližka
umožňuje rychlé řemeslné zpracování
za použití běžných nástrojů. Výhodou
je její nízká hmotnost, stabilita, stálost
a odolnost proti povětrnostním vlivům.
Výplně dodáváme ve formátu
2 500 x 1 700 x 9 mm.
Informace pro objednání:
Dveřní PUR výplně - dřevo
obj. číslo
síla desky
barva
776 164
776 165
776 167
776 166
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
smrk
dub
borovice
gabun
776 168
29 mm
smrk
776 169
776 170
776 171
34 mm
34 mm
34 mm
smrk
dub
gabun
Voděvzdorná překližka
obj. číslo
barva
776 172
776 173
776 174
776 175
smrk
dub
borovice
gabun
SCH Partner 2007/2
29
NÁŘADÍ A NÁSTROJE
NOVINKA FESTOOL
KAPEX KS 120
kapovací pila
V letošním roce vám Festool přináší další novinku, kterou potvrzuje své kompetence v oblasti zpracování dřeva. Je to kapovací
pila nové generace, jejíž popis a přednosti bychom vám nyní rádi
představili.
Kapovací pila KAPEX je ideální pro náročné použití na stavbě. Robustní stůl, který
tvoří fixní základnu stroje je vyroben jako
tlakový odlitek z magnezia (slitina hořčíku
– pevná a lehká). Velký půdorys tohoto
podstavce je v rozích vybaven gumovými
čepy pro bezpečné a pevné postavení,
nebo přesné usazení do systémových
otvorů pracovního stolu Festool. Výška
pracovní plochy stolu odpovídá výšce
Festool kufru Systainer 1, abyste tento
mohli na stavbě použít vždy jako ideální
podložku dlouhých materiálů.
V nadpisu jsme zmínili, že se jedná o pilu
nové generace. Abyste lépe pochopili
proč, uvedeme zde nyní několik výrazných předností tohoto stroje:
Výrazným novým rysem stroje jsou vodící
tyče posuvu, které jsou u stroje orientovány směrem nad pracovní prostor stolu.
Konstrukce stroje je tak velmi kompaktní
a tím také tuhá. Vodící tyče jsou ukotveny
do multifunkčního stojanu pily, který je
taktéž robustní jako stůl. Stojan umí nejen
rychle nebo přesně naklápět řezací agregát pily, má v sobě integrované i polohové
aretace, dobře čitelnou stupnici, dorazy
pro střed a podřezové úhly +/- 47°,
naviják kabelu a držák potřebného nářadí
pro obsluhu.
Pilový agregát doslova hýří
novými technickými prvky:
Kapovací pila nové
generace je ideální
pro náročné použití
například na stavbě
... pevná a lehká ...
uvolňuje pilu do řezu a otevírá ochranný
kryt, po stisknutí pracovní pojistky, domačknutím spouští pilu.
Motor je vybaven elektronickým ovládáním.
Mezi důležité funkce patří zejména pozvolný
rozběh stroje, nastavení otáček, udržování
konstantních otáček, brzdění a veškeré kontrolní teplotní a proudové funkce.
Komfort kolem pilového kotouče - již tradičně upínací příruba s bezpečnostní spojkou
a systém Fast Fix pro snadnou a rychlou
výměnu pilového kotouče.
A novinky pro vlastní řezání:
Přesný laser s dvojitou linkou. Přiložení
k nárysu vlevo či vpravo: dvojitá linka vám
také ukáže přesně šířku řezu.
Dorazy stolu. Vysoké a posuvné s rychloupínačem.
Rozšíření stolu. Malý boční stůl s T drážkou
pro vložení truhlářské svěrky a pracovní
opěry pro přesné usazení obrobku v „poloze
jako na skutečné zdi“.
Polohové aretace řezacího agregátu pro
řezání materiálu na výšku do rozměru
120 mm a možnost řezání drážek.
Výrazné stupnice jsou dobře čitelné, odolné proti otěru a mají rysky pro přesné nastavení. Otočný stůl lze jednoduše a rychle
nastavit až o 60° pomocí ovládací/upínací
páky. Typické úhly s aretací, libovolné s fixací polohy. Celý pohyblivý mechanizmus
umožňuje přesné nastavení úhlu řezu.
Integrovaný „inteligentní“ úhloměr pro
vnitřní i vnější úhly se systémem přenosu
úhlu na stůl pily. Spřaženo s laserem pily.
Samozřejmě nechybí přípojka účinného
odsávání.
Přesvědčivé výhody:
Přiřezávání soklových a stropních lišt vysokých až 120 mm
Výkonný motor 1600 W s elektromagnetickou brzdou je svisle uložen, aby nepřekážel v pracovním prostoru.
Obslužná rukojeť stroje je orientována na
střed s ovládacími prvky v ose nad sebou.
Centrální ovladač má 2 funkce. Napřed
30
SCH Partner 2007/2
Řezání fošen, hranolů, prken a panelů až do rozměru 305 x 88 mm
Přiřezávání věncových profilů až 168 mm v „poloze skutečné zdi“
Zkracování hranolů, trámů a panelů do tloušťky 88 mm
Řezání neželezných kovů a plastů
Přiřezávání podle osy úhlu - bez výpočtů
NÁŘADÍ A NÁSTROJE
PŘÍMOČARÉ PILKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM
Strojek bez kterého
se neobejdete
(VF) Rozhodněte se, které provedení vám bude lépe sedět v ruce. Ale
ať se rozhodnete jakkoli, v obou případech získáte přesnou techniku
s dlouhou životností a perfektní pracovní výsledky.
Většina přímočarých pil má jeden problém. Snadno se odkloní od správné dráhy. Festool nabízí patentované řešení
trojitého vedení pilového plátku s paralelně přestavitelnými čelistmi z tvrdokovu.
Neustále je tak zajištěna pravoúhlost
k desce stolu. Stabilní pilový plátek je
veden s neomylnou přesností bez možnosti jeho ohnutí či odklonu z určené dráhy. Díky této konstrukci je možné i zanořování, čímž se u výřezů ušetří
předvrtávání otvorů. Součástí dodávky je
vždy chránič proti otřepům, který garantuje čisté řezy i u dýhovaných povrchů.
Navíc je možné přikoupit ochranný kryt
proti odlétávajícím pilinám. Systém rychloupínání pilového plátku „Fast Fix“ šetří
při jeho výměně váš čas. Pouhé odklopení rychloupínací páčky (část čelního krytu) z vlákny ztuženého plastu umožňuje
snadnou výměnu pilového plátku.
Modely TRION PS 300 a PSB 300 vydrží
extrémní zátěž. Otáčením zelené páčky
z levé strany přímočaré pily lze ve čtyřech
Pro laminátové desky,
dřeva všech tvrdostí,
vlákny ztužené plasty,
akryl plexisklo, eternit,
barevné kovy, ocelové
plechy, sendvičové
desky ušlechtilou
ocel, ale i pro sklo
a keramiku lze
vybrat vhodný pilový
plátek požadované
ozubené délky
a rozteči zubů. obj. č.
145 280 – 145 293
stupních nastavit předkyv pilového plátku,
tak aby bylo dosaženo optimálního průběhu
řezání při různých tvrdostech materiálu. Po
uvolnění imbusu ze spodní části přímočaré
pily lze plynule nastavit sklon řezu na obě
strany až do 45°.
Přesnost, síla, spolehlivost a bezpečnost
jsou přednosti pro které si značku DEWALT
oblíbili uživatelé ručního nářadí po celém
světě. Vybavení a příslušenství je obdobné
jako u produktů firmy Festool. Dobrou zprávu máme pro truhláře, kteří hledají vyvážený
poměr kvalita a cena, neboť vysoce kvalitní
ruční stroje firmy DEWALT tuto podmínku
bezezbytku splňují.
TRION PS300 EQ
TRION PSB 300 EQ
hlavicová rukojeť
vynikající vedení shora nebo zdola
obj. č. 180 646
oblouková rukojeť
Jednoduché a bezpečné držení
obj.č. 145 250
Pracovní jednotka Basis 4
DW 321K
Konstrukce, kde polodrážka dosedá
přímo na rám.
obj. č. U55 063
umožňuje přímočaré pily
používat stacionárním
způsobem
obj. č. U02 664
S kružítkem (průměr od
Systém vedení pily zaručí 130 do 720 mm) lze bez
problému vyříznout přesný
dokonale rovné řezy.
kruh.
číslo zboží 490031
číslo zboží 490118
Vodící adaptér
SCH Partner 2007/2
31
DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
TRADIČNĚ SKVĚLÝ POMĚR CENA/VÝKON U ŠPIČKOVÝCH STROJŮ GANNOMAT
Gannomat specialista
na kolíkové spoje
(S683) Rakouská firma Gannomat byla založena roku 1956 p. Hermanem Gannerem a v roce 1980 ji převzal jeho syn Ervin Ganner. Po celou dobu
své existence se specializuje na vývoj a výrobu speciálních truhlářských strojů zaměřených na zhotovování kolíkových spojů a zpracování korpusů
pod názvem Gannomat. V dnešní době exportuje 95% vyrobených strojů do celého světa. Hlavní filozofií firmy je precizní výroba kvalitních strojů
s příjemným ovládáním, dlouhou životností a výborným poměrem cena/výkon.
Univerzální vrtačka otvorů pro kolíky OPTIMA 21
Optima 21 je nejlepší volbou pro vrtání do korpusů, rámů kování a pro vrtání řad otvorů. Získá si Vás univerzálností svého
použití, rychlostí přestavení na jednotlivé operace, snadným
ovládáním, přesností a neodolatelným poměrem cena/výkon.
Boční dorazy a výška vrtání se nastavují pomocí číslicových
ukazatelů. Úsporu času přináší automatické zvětšení hloubky
vrtání při čelním vrtání.
Zdeněk Šimon
Prodej dřevoobráběcích strojů
... kvalitní stroje
s příjemným
ovládáním, dlouhou
životností a výborným poměrem
cena/výkon.
32
SCH Partner 20072
Zařízení k narážení kolíků SELEKTA 252
Stroj pro snadné narážení kolíků s uzavřeným lepidlovým systémem. Základem stroje je vybrační zásobník s kontrolou délky
a průměru kolíku, přivádějící kolíky do nastřelovací pistole, na
které je umístěna tryska pro vstříknutí lepidla a pneumatický
píst pro naražení kolíků. Díky vyspělé technice, vysoké přesnosti a snadné obsluze se Selekta 252 osvědčuje při každodenní
práci. Sady pro přestavbu umožňují rychlé převybavení stroje
i pistole. Použitelné průměry kolíků jsou 6, 8, 10 a 12 mm. Výkon
zařízení je 45 nastřelených kolíků za minutu.
DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
Univerzální vrtačka MASTER 325
Všestranný pomocník při výrobě schodišť, domovních dveří,
oken a zimních zahrad. Nejnovější generace strojů Master 325
byla vyvinuta speciálně pro stavitele schodišť, kteří kladou největší důraz na univerzální použití, co nejjednodušší přestavení,
vysokou přesnost a maximální rentabilitu. Již v základním provedení přesvědčí tento model rastrovou tyčí pro přesné vrtání
děr v rastru, digitálními ukazateli, pneumatickým přestavováním
vrtacích rovin, dvoučelisťovým sklíčidlem, motorem, který lze
přepólovat a lineárním laserem.
Rámová vrtačka otvorů pro kolíky a vrtací dlabačka
Junior 323
Profesionální zařízení k vrtání otvorů pro kolíky ve dvou rovinách. Díky pneumatickému zvedání a spouštění vrtacího agregátu je možné vrtání ve dvou rovinách na jedno upnutí obráběného dílce. Díky 12 mm rastru není libovolné schéma rozložení
otvorů, nebo kolíkový spoj na okraji dílce žádným problémem.
To také zaručuje tu nejvyšší pevnost kolíkového spoje. Středový
doraz umožňuje snadné rychlé zhotovení přesných zrcadlových
kolíkových spojů. Pneumatické upínání obrobků zaručuje rychlé
a pevné uchycení dílce pro pohodlnou a bezpečnou práci. Do
vrtací jednotky lze jednoduše upevnit i různé vícevřetenné vrtací hlavy.
CNC řízená jednotka pro vrtání, lepení a zarážení
kolíků INDEX 130 Trend
Stroj Index 130 Trend je speciálně vyvinutý pro zakázkovou a sériovou výrobu, je optimální volbou pro racionální zpracování kolíkových spojů. Oblast jejího univerzálního použití sahá od nábytkových
korpusů přes zásuvky a části rámů až k lištám z masivního dřeva.
Stroj je řízený pomocí průmyslového počítače, umožňuje vyvrtávání otvorů, aplikaci lepidla a narážení kolíků do hran nebo ploch
dílců o maximální délce 1300 mm ( 2300 mm Index 230 Trend)
během jednoho upnutí. Pracovní plocha může být rozdělena až na
4 nezávislá pracovní pole, takže v každé takto vzniklé zóně lze
opracovávat jiný nábytkový kus jiným vrtacím programem. Operace probíhají postupně, tzn., že zatímco je jeden dílec opracováván,
další mohou být vkládány nebo vyjímány. Jednotlivé nastevené
programy lze uložit do paměti a později je opětovně vyvolávat i za
pomoci čtečky čárkového kódu. Software je velmi jednoduchý a disponuje řadou možností jak programování urychlit např. zrcadlový
efekt. Stroj je vybaven laserovým paprskem pro kontrolu vstříknutí lepidla. Jednotka je napojena na uzavřený vysokotlaký systém
pro snadné čištění po práci. Konstrukce stroje je svařenec ocelových profilů, pracovní stůl je zhotoven z jednoho kusu masivního
odlitku. Najeho zadní straně je umístěno THK vedení s hřebenovou
lištou po němž se pohybuje pracovní agregát v ose x. Rychlost
posuvu vrtací jednotky je až 105 m/min a otáčky jsou 8.000 ot/min.
Mimo uvedené vybavení může být stroj osazen svislou jednotkou
pro vrtání otvorů do plochy dílce např. pro spojovací kování.
SCH Partner 2007/2
33
DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
Lamelový lis na korpusy CONCEPT 70 ECO
Optimální volba pro malé a střední podniky. Tento inovovaný
lamelový lis na korpusy je vhodný jak pro řemeslníky tak pro
kusovou průmyslovou výrobu. Doba přípravy je oproti pneumatickým lisům na korpusy výrazně zkrácena. Lisováním po celé
ploše je zaručena vysoká kvalita lisování. Stroj má velmi příjemné jednoduché ovládání.
... specializuje se
na vývoj a výrobu
speciálních
truhlářských
strojů zaměřených
na zhotovování
kolíkových spojů
a zpracování
korpusů.
TWIN STANDARD
Precizní a racionální výroba dřevěných oken. Vrtačka na dvojité
otvory v rozích pro okenní kování je ideální pro vrtání otvorů pro
celoobvodové kování na okeních rámech. Také rámy pro šikmá
okna lze jednoduše obrábět díky dvěma výkyvným dorazům.
Dvouřadá vrtačka a vrtačka pro kování FORMAT 42
Nejvyšší přesnost při vrtání řadových otvorů a kování v systému
32. Dvě vrtací ramena, každé s 21 vřerteny, dělení po 32 mm.
Silná vrtací jednotka s dvouřadým vedením zaručuje stabilitu při
vrtání. Snadné přestavení vrtací jednotky, kontrola pomocí stupnice rozměrů a tří pozičních zarážek. Přesné taktování řad otvorů a velmi krátká doba přípravy činí z modelu Format 42 ideálního partnera pro profesionály. Minimální vzdálenost agregátů
při přestavování je od 190 do 650 mm. Pohodlí a rychlost při
práci zaručí systém překlopných dorazů a automatické pneumatické upínání. Upnutí, vyvrtání a povolení obrobku na jedno
sepnutí nožního pedálu.
Pro bližší informace jsme Vám k dispizici:
Jižní Čechy: Ing. Karel Skipala, tel.: 602 374 049, [email protected], Severní Čechy: Zdeněk Šimon tel.: 724 317 404, [email protected]
Jižní Morava: Daniel Horák, tel.: 602 178 264, [email protected], Severní Morava: Zbyněk Vavrečka, tel.: 724 791 773, [email protected]
34
SCH Partner 2007/2
EXACTAFOCUSED
ONQUALITY
Závitovým čepem „křídlový díl“ pomocí
imbusového klíče namontujeme na křídlo.
Díky velkému samořeznému závitu se jedná
o velmi rychlou montáž, přičemž je zaručeno
dokonalé osazení dveří v zárubni a optimální
pevnost ve všech typech dřeva.
Potom následuje montáž „rámového dílu“
spolu s bočním doladění přítlaku dveřního
křídla.
Šroubem je možné pomocí imbusového
klíče nastavit výšku kolíku a tím zvednout
dveřní křídlo. Díky vysoce citlivému
výškovému nastavení se váha křídla rozloží
rovnoměrně na všechny závěsy.

Podobné dokumenty

milet - Postele a matrace NO+BL

milet - Postele a matrace NO+BL Řada postelí MILET se vyrábí z bukového masivu - cink ve 4 barevných provedeních: vosk, přírodní lak, tónováno na mahagon nebo tmavý ořech. Zadní čela postelí se vyrábí z masivu tl.40mm. Tuhost rám...

Více

Brožura řada 749

Brožura řada 749 Úvod V konkurenci s ostatními druhy doprav musí železnice snižovat své provozní náklady při dobré spolehlivosti zařízení. Rychlý technický vývoj prohlubuje rozdíl mezi fyzickým a morálním stářím ž...

Více

Kristus ve svých tajemstvích.indb

Kristus ve svých tajemstvích.indb O tomto tajemství, třebaže nevysvětlitelném, chci s vámi s milostí Boží, mluvit. Hned vám ukážu, do jaké míry je nám blízké: to je sám předmět tohoto prvního rozhovoru. Ale dříve, než budeme mluvit...

Více

Omítky

Omítky pro renovaci a ochranu staveb. Capatect Saniersystem WTA je certifikovaný systém, který při správném použití plně zaručuje ochranu stavebních ploch proti poškození vlhkostí a solnými výkvěty. Systé...

Více

Česká stopa - Zelený kruh

Česká stopa - Zelený kruh Třetí část přináší návod ke snížení ekologické stopy. Snížení dopadů české spotřeby a ekonomiky je především věcí konkrétních politických rozhodnutí či vědomé volby domácích podniků, jež musí začít...

Více