Přírodní toxické látky - fenolové sloučeniny Tab. č.: 133

Komentáře

Transkript

Přírodní toxické látky - fenolové sloučeniny Tab. č.: 133
Potraviny a krmiva - kvalita vstupů, výstupů, přepočítávací koeficienty
Tab. č.: 133
Přírodní toxické látky - fenolové sloučeniny
P.č.
Druh
Poddruh
Zdroje
Vliv na konzumenta
Ochranná opatření
Poznámka
Estrogenní látky
1
Fytoestrogeny:
- Isoflavony.
Luštěniny (zejm. sója).
Toxické estrogenní účinky (nepravidelnost menstruačního Odslupkováním, vařením a extrakcí při
cyklu, antimikrobní účinky, karcerogenita.
přípravě isolátů, menší ztráty výluhem.
Sója 0,13-0,42 %, diadzein sóji.
2
Fytoestrogeny:
- Pterokarpany.
Luštěniny (zejm. sója).
Toxické estrogenní účinky (nepravidelnost menstruačního Odslupkováním, vařením a extrakcí při
cyklu, antimikrobní účinky, karcerogenita.
přípravě isolátů, menší ztráty výluhem.
Kumestrol v klíčící sóje s 40x
vyšší aktivitou než isoflavony.
3
Fytoestrogeny:
- Lignany.
Celozrnné obiloviny.
Snížení kvality spermií.
Riziko jen při extrémně vysoké spotřebě
Pšenice 0,03-0,33 mg.kg-1
4
Mykoestrogeny.
Plísně rodu Fusarium.
Estrogenní účinek.
Dobrá výrobní a hygienická praxe.
Laktony kyseliny resorcinové,
zearalenon, F2-toxin.
5
Kumariny.
Ovoce, zelenina, čekanka Široké spektrum účinků: rozšiřování cév, antikolagulanty, Minimální riziko otrav při středním spotřebě.
(na 600 druhů v 100
antibakteriální a antifungální účinky, citlivost kůže až
čeledích).
rakovina kůže. Běžná strava denně poskytuje 1,3 mg
těchto látek, rizikový limit 0,14-0,38 mg/kg těl.hm.
Deriváty kyselin p-kumarové,
kávové, ferulové, sinapové.
6
Isokumariny.
Mrkev.
Široké spektrum účinků: rozšiřování cév, antikolagulanty, Minimální riziko otrav při středním spotřebě.
antibakteriální a antifungální účinky, citlivost kůže až
rakovina kůže. Běžná strava denně poskytuje 1,3 mg
těchto látek, rizikový limit 0,14-0,38 mg/kg těl.hm.
Důsledek napadení houbou
Ceratocystis fimbrata.
7
Fumarokumariny.
Citrusy. Kořenová
zelenina.
Široké spektrum účinků: rozšiřování cév, antikolagulanty, Vznikají jako ochrana před stresy rostlin:
antibakteriální a antifungální účinky, citlivost kůže až
napadení mikrobiálními škůdci, UV záření,
rakovina kůže. Běžná strava denně poskytuje 1,3 mg
min. riziko.
těchto látek, rizikový limit 0,14-0,38 mg/kg těl.hm.
Psoralen (citrusy) a bergaptol
(pro léčení lupénky).
Fototoxické látky
1
Potraviny a krmiva - kvalita vstupů, výstupů, přepočítávací koeficienty
Pokrač. tab. č.: 133
P.č.
Druh
Poddruh
8
Mykoestrogeny.
Zdroje
Citrusy. Petrželová nať.
Vliv na konzumenta
Ochranná opatření
Široké spektrum účinků: rozšiřování cév, antikolagulanty, Rizika při denní manipulaci s natí.
antibakteriální a antifungální účinky, citlivost kůže až
rakovina kůže. Běžná strava denně poskytuje 1,3 mg
těchto látek, rizikový limit 0,14-0,38 mg/kg těl.hm.
Poznámka
Graveolon natě.
Legenda k tabulce:
Fenolové sloučeniny jsou součástí potravin rostlinného původu. Mají pozitivní antimikrobní a antioxidační vlastnosti, některé jsou toxické a vykazují estrogenní a karcinogenní
účinky. Estrogenní účinek projevují také některé syntetické látky, jako je stilben, bisfenol (z lakovaných konzervových plechů, zubařských kompozit a plomb), halogenované
pesticidy, ftaláty, PCB a některá veterinární léčiva. Tyto látky se označují souhrnným názvem xenoestrogeny, ale nepatří mezi přírodní toxické látky a proto nejsou zmíněny v této
sumarizující tabulce. Fenolové sloučeniny s toxickým účinkem jsou v rostlinách obsaženy v různých variantách složení co do chemických látek i koncentraci.
Pramen: Velíšek, J.: Chemie potravin. Ossis Tábor 1999. Pánek, J., Pokorný, J. aj.: Základy výživy. Svoboda Servis, Praha 2002. 207 s.
Zpracoval: Ing. Ctibor Perlín, CSc.
2

Podobné dokumenty

Lupiny jako zdroj proteinů - Česká akademie zemědělských věd

Lupiny jako zdroj proteinů - Česká akademie zemědělských věd v půdě kvůli hlízkovým bakteriím kořenového systému lupin, obdobně jak to známe u ostatních luskovin. Z krmivářského hlediska je výhodou, že lupinová semena se na rozdíl od sójových bobů pro svůj v...

Více

Rok 2008 (jaro) - VŠTJ Medicina Praha

Rok 2008 (jaro) - VŠTJ Medicina Praha Prvním z nich je případ pacientky, která, ač by se mnohým z nás mohla jevit v bezvýchodné situaci, vydržela, překonala hodně překážek, až obezitu takříkajíc položila na lopatky. Druhý příklad je vý...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Autor: Eva Nohýnková, Oddělení tropické medicíny 1.LF UK v Praze

Více

4. Neformální proteomické setkání PRAHA

4. Neformální proteomické setkání PRAHA v Brně, Česká republika; (2) Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav v Brně, Česká republika Nádorová onemocnění jsou v dnešní době celosvětovým alarmujícím...

Více

jbs rinderhefe 200 uls jbs rinderhefe 5/10 uls

jbs rinderhefe 200 uls jbs rinderhefe 5/10 uls a toxiny jako endo- a mykotoxiny a váže je na sebe. Bentonit s ≥ 70 % obsahem smektitu byl společností EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) přidán do skupiny látek vázajících mykotoxiny pr...

Více

Pavla Dudková

Pavla Dudková V této práci syntetizuji poznatky současné vědecké i populárně naučné literatury o využití planých rostlin v jídelníčku moderního člověka. Zároveň se zabývám písemnými prameny s tématikou současnýc...

Více

Sborník souhrnů příspěvků - Symposium o nových směrech výroby a

Sborník souhrnů příspěvků - Symposium o nových směrech výroby a zemědělských technologií pro produkci suroviny vysoké technologické kvality. Zemědělský a potravinářský výzkum také nesmí zanedbávat senzorickou jakost, která je jedním ze základních kritérií pro v...

Více