Technická dokumentace

Komentáře

Transkript

Technická dokumentace
ŠOUPÁTKO TŘMENOVÉ
PŘÍRUBOVÉ-PŘIVAŘOVACÍ
Teplota max.-196°C/600°C
TYP S38
PN16-100
DN40-500
Šoupátka
Gate valves
Norma / Standard: EN 1984
DN 40 ÷ DN 500
PN 16 ÷ PN 100
Konstrukce
Design
• Lité těleso a víko
• Cast body and bonnet
• Přišroubované víko
• Bolted bonnet (BB)
• Stoupající vřeteno, vnější závit vřetena
a třmen
• Rising stem (RS), outside screw
and yoke (OS&Y)
Tlak a teplota (tabulka D.1.4)
Pressure and
temperature (table D.1.4)
• Tlak až 100 bar
• Pressure up to 100 bar
• Teplota až 600°C
• Temperature up to 600°C
•
Materiály (tabulka D.1.1)
Materials (table D.1.1)
• Sedla jsou integrální nebo navařená
• Seats are integral or welded on
• Uhlíková, žárovzdorná legovaná a
nerezavějící ocel
• Carbon, heat resistant alloy and
stainless steel
Klín může být jednodílný pružný nebo
dělený
• Wedge may be one-piece flexible or
split wedge type
Použití
Applications
• Energetika, chemický průmysl,
petrochemický průmysl, rafinace,
vodárenství a jiné
• Power plant, Chemical,
Petrochemical, Refining, water
supply and other
Média
Media
• V závislosti na materiálu šoupátka: voda,
pára, plyny, ropa a ropné deriváty a jiná
neagresivní média
• Depending on the valve materials: water,
steam, gas, oil and oil derivates and other
non aggressive media
Alternativy
Options
• Elektrický, hydraulický nebo
pneumatický pohon
• Electric, hydraulic or pneumatic
actuator
• Ukazatel polohy
• Position indicator
• Prodloužené vřeteno
• Extended stem
• Zámek šoupátka
• Locking device
• Nestoupající vřeteno a pevný klín
• Non rising stem and solid wedge
• Příruby a přivařovací konce podle:
GOST, DIN, ANSI
• Flanges and welding ends
according to: GOST, DIN, ANSI
Přednosti
Advantages
• K dispozici jsou i jiné nátěry podle
přání zákazníka
• Other paint finishes are available
upon customer’s request
• Dlouhá životnost
• Long service life
• Šoupátka kompletně s protipřírubami,
spojovacími součástmi a těsněními
• Gate valve complete with counter
flanges, bolting and gaskets
• Dodržení emisních norem
• Respect to emission standards
• Snadná manipulace a údržba
• Easy handling and maintenance
• Výměna ucpávkového těsnění vřetena
za provozních podmínek
• Stem packing replacement in
working conditions
Zkoušení
Testing
• Každé vyrobené šoupátko je zkoušeno
podle EN 12266 Část 1 a Část 2
• Every produced gate valve was tested
according to EN 12266, Part 1 and Part 2
12
7
2
6
9
11
8
10
3
1
5
4
nxd
DN
D
Dk
DN
Hmax-Hmin
Dt
b
ETE
FTF
Výkres D.1.1 Součásti a rozměry
Drawing D.1.1 Parts and dimensions
Seznam materiálů
List of materials
Tabulka D.1.1
Table D.1.1
Skupina materiálů podle EN 12516-1 / Material Group acc. to EN 12516-1
4E0
5E0
6E0
11E0
14E0
Použití / Application
do/up to 400oC do/up to 500oC do/up to 550oC do/up to 575oC
-196o C÷500o C
-196o C÷600o C
Kód materiálu / Material Code
11
21
23
25
41
43
3E0
Poz.
Item
Součást
Part
1
Těleso / Body
1.0619
1.5419
1.7357
1.7379
1.4308
1.4408
2
Víko / Bonnet
1.0619
1.5419
1.7357
1.7379
1.4308
1.4408
3
Klín / Wedge
1.0619
1.5419
1.7357
1.7379
1.4308
1.4408
4
6
Sedlo tělesa
Body Seat
Vnitřní
Sedlo klínu
vybavení /
Disc Seat
Trim
Vřeteno/Stem
7
Matice vřetena / Stem nut
8
Závrtné šrouby / Stud bolts
1.7225
1.7709
1.4301
1.4401
9
Matice / Nuts
1.1191
1.7709
1.4301
1.4401
10
Těsnění víka / Bonnet gasket
11
Ucp.těsnění/Stem packing
12
Ruční kolo / Handwheel
5
17Cr (do 450°C) nebo Stellit 6
17Cr (up to 450°C) or Stellite 6
17Cr (do 450°C) nebo Stellit 6
17Cr (up to 450°C) or Stellite 6
13Cr
13Cr
Základní materiál nebo Stellit 6
Basic Material or Stellite 6
Základní materiál nebo Stellit 6
Basic Material or Stellite 6
1.4021 / 1.4122
1.4301
Tvárná litina / nodular cast iron
1.4401
Slitina Cu / Cu alloy
Vyztužený čistý grafit / Reinforced pure graphite
Pletený grafit s inhibitorem koroze / Braided graphite with corrosion inhibitor
Litá ocel / Cast steel
Normy
Standards
Šoupátka podle EN 1984
Gate Valves according to EN 1984
Stavební délky přírubových šoupátek podle
Face-to-face dimensions according to
Přírubové konce podle / Flanged ends according to
Stavební délky přivařovacích šoupátek podle
End-to-end dimensions according to
Přivařovací konce podle / Welding ends according to
Tabulka D.1.2
Table D.1.2
PN 16 / PN 25
PN 40
PN 63 / РN 100
EN 558-1, řada 15
EN 558-1, řada 26
EN 558-1, Serie 15
EN 558-1, Serie 26
EN 1092, typ B1 / EN 1092-1, Type B1
EN 558-1, řada 15
EN 558-1, řada 26
EN 558-1, Serie 15
EN 558-1, Serie 26
EN 12627
[GEN] Rozměry РN 16 ÷ PN 100 / [GEN] Dimensions РN 16 ÷ PN 100
DN
FTF
ETE
D
b
Dk
d
n
Tabulka D.1.3 / Table D.1.3
H max
H min
Dt
FTF
(mm)
ETE
(kg)
PN 16
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
240
250
270
280
300
325
350
400
450
500
550
600
700
240
250
270
280
300
325
350
400
450
500
550
600
700
150
165
185
200
220
250
285
340
405
460
520
580
715
18
18
18
20
20
22
22
24
26
28
30
32
44
110
125
145
160
180
210
240
295
355
410
470
525
650
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
240
250
270
280
300
325
350
400
450
500
550
600
700
240
250
270
280
300
325
350
400
450
500
550
600
700
150
165
185
200
235
270
300
360
425
485
555
620
730
18
20
22
24
24
26
28
30
32
34
38
40
48
110
125
145
160
190
220
250
310
370
430
490
550
660
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
240
250
290
310
350
400
450
550
650
750
850
950
1150
240
250
290
310
350
400
450
550
650
750
850
950
1150
150
165
185
200
235
270
300
375
450
515
580
660
755
18
20
22
24
24
26
28
34
38
42
46
50
57
110
125
145
160
190
220
250
320
385
450
510
585
670
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
400
240
250
290
310
350
400
450
550
650
750
950
240
250
290
310
350
400
450
550
650
750
950
170
180
205
215
250
295
345
415
470
530
670
28
26
26
28
30
34
36
42
46
52
60
125
135
160
170
200
240
280
345
400
460
585
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
240
250
290
310
350
400
450
550
650
750
240
250
290
310
350
400
450
550
650
750
170
195
220
230
265
315
355
430
505
585
28
30
34
36
40
40
44
52
60
68
125
145
170
180
210
250
290
360
430
500
18
18
18
18
18
18
22
22
26
26
26
30
33
4
4
8
8
8
8
8
12
12
12
16
16
20
302
455
515
555
664
757
945
1133
1318
1560
1720
1910
2325
254
385
431
459
544
622
765
903
1058
1250
1335
1481
1797
150
250
250
250
250
315
400
400
500
500
500
630
730
12,5
28
37
48
50
79
85
134
294
434
580
590
1000
8,5
25
29
38
43
69
80
123
264
381
480
510
880
4
4
8
8
8
8
8
12
12
16
16
16
20
302
455
515
555
664
757
945
1133
1318
1560
1720
1910
2325
254
385
431
459
544
622
765
903
1058
1250
1335
1481
1797
150
250
250
250
250
315
400
400
500
500
500
630
730
13
29
37
49
68
84
130
193
300
445
580
670
1025
8,5
22
33
40
57
69
93
164
264
381
358
620
880
4
4
8
8
8
8
8
12
12
16
16
16
20
302
470
520
571
671
775
915
1123
1430
1624
1747
1888
2284
254
395
440
476
551
641
750
907
1125
1292
1372
1481
1764
150
250
250
250
250
400
400
500
500
500
630
730
730
14
34
53
49
77
146
167
267
410
555
860
1200
1820
8,5
32
49
44
66
133
146
215
374
490
820
1095
1486
4
4
8
8
8
8
8
12
12
16
16
302
455
520
557
631
773
889
1102
1459
1649
1888
254
385
440
465
520
630
726
875
1146
1307
1481
150
250
250
250
315
400
500
500
630
630
730
15,8
42
53
68
83
152
197
319
643
894
1234
8,5
40
49
61
67
120
166
282
563
813
1100
4
4
8
8
8
8
12
12
12
16
302
470
520
570
676
775
926
1128
1405
1638
254
395
440
476
556
641
764
912
1145
1307
150
250
250
250
315
400
500
500
630
630
16
44
63
77
110
164
239
434
675
1000
8,5
40
49
61
97
124
205
328
590
813
РN 25
18
18
18
18
22
26
26
26
30
30
33
36
36
РN 40
18
18
18
18
22
26
26
30
33
33
36
39
42
РN 63
22
22
22
22
26
30
33
36
36
36
42
РN 100
22
26
26
26
30
33
33
36
39
42
www.termoventsc.rs
Rozsah použití pro šoupátka s přírubovými konci
Range of application for valves with flanged ends
Materiály /
Materials
4E0
(21)
1.0619
1.5419
5E0
6E0
(25)
11E0
(41)
14E0
(43)
1.7357
16
25
40
63
100
16
25
40
63
100
16
25
40
63
100
16
25
40
63
100
14
21
34
54
85
13
20
32
50
79
11
18
28
45
71
16
16 16
26
26 25
41
41 40
64
64 63
102 102 100
16
16 16
26
26 25
41
41 41
64
64 64
102 102 102
15
24
38
60
9t 5
16
25
40
62
99
14 13
22 20
35 32
55 51
87 81
15 14
23 22
37 36
59 56
93 89
16
16 16
26
26 25
41
41 41
64
64 64
102 102 102
16
25
40
62
99
15
24
39
61
96
16
25
40
63
100
16
25
40
63
100
15
24
38
60
95
16
24
39
61
97
11
17
27
42
66
12
19
30
47
75
Hmax-Hmin
(23)
PN
RT 50 100 150 200 250 300 350 375 400 425 450 475 500 510 520 530 550 575 600
3E0
(11)
Tlaková (bar) / teplotní (°C) zatížitelnost podle EN 12516-1
Pressure (bar) / temperature (°C) ratings according to EN 12516-1
1.7379
1.4308
1.4408
16
24
39
61
97
Dk
DN
Skupina
materiálů
(kód) /
Material Group
(Code)
Tabulka D.1.4
Table D.1.4
15
23
37
59
93
13
21
33
52
83
15
23
37
58
92
12
18
29
46
73
13
21
33
52
83
10
16
26
41
65
9
15
24
37
59
9
14
22
35
55
9
14
22
34
54
8
13
21
33
53
11
17
28
43
69
13
21
33
52
83
10
16
26
41
65
12
19
31
49
77
10
16
25
40
63
12
19
30
47
75
10
15
24
38
61
12
18
29
45
72
14
21
34
53
85
13
20
32
50
79
12
19
31
48
77
12
18
29
45
72
11
17
28
44
69
11
17
27
42
67
10
16
25
39
62
9
14
22
35
56
10 9
8
15 14 13
24 22 21
38 35 33
60 56 52
11 10 10
17 16 15
27 26 24
43 40 38
69 64 60
8
12
20
31
49
9
14
23
36
57
8
12
19
30
48
9
14
22
35
56
7
12
19
29
46
9
14
22
34
54
7
11
18
29
46
9
14
22
34
54
7
7
11 11
18 18
28 28
45 45
9
8
13 13
21 21
34 33
54 53
7
11
17
27
44
8
13
21
33
52
15
23
37
58
91
10
9
9
7
15 15 15 11
24 24 23 18
38 37 37 29
60 59 58 46
11 11 10 9
17 17 16 14
28 27 25 22
44 42 39 35
69 67 62 56
8
13
21
33
52
8
13
21
33
53
8
12
20
31
49
7
6
11 9
17 14
27 22
42 35
4
6
9
14
22
7
6
12 10
19 16
29 26
46 41
7
11
18
29
45
7
11
17
27
44
Volitelná provedení
Optional execution
Dělený klín
Split wedge
Prodloužené vřeteno
Extended stem
Zámek šoupátka
Locking device
Ukazatel polohy
Position indicator
Koncové spínače
Limit switchers
AUM A
Obtok
By - pass
Ovládání řetězem
Operated with chain
Elektrický pohon
Electric actuator
Hydraulický pohon
Hydraulic actuator
Ovládání převodem
Gear operated
5
3
8
5
12 9
19 14
31 21
7
11
17
27
43
7
11
17
26
42
6
10
16
26
41

Podobné dokumenty

Technická dokumentace

Technická dokumentace petrochemický průmysl, rafinace, vodárenství a jiné • Power plant, Chemical, Petrochemical, Refining, water supply and other

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace nerezavějící ocel • Carbon, heat resistant alloy and stainless steel

Více

Ponorná čerpadla s vířivým oběžným kolem FGV-RW

Ponorná čerpadla s vířivým oběžným kolem FGV-RW - 30 x FGV 65 - 20 x FGV 80 - 20 x < = 5,5 kW, 15 x > 5,5 kW FGV 100 Použití: - max. teplota kapaliny: 40°C - max. hloubka ponoru: 20 m - PH: 6 - 11 včetně - provozní pozice: vertikální - průměr sá...

Více

Návod k obsluze MODECO MN-94-010

Návod k obsluze MODECO MN-94-010 2. Nepoužívejte ná adí p i známkách poškození nebo závady. Všechny zjišt ná poškození a závady by m ly být odstran ny. 3. P ed provedením jakýchkoliv zm n, vým nou p íslušenství, nebo b hem p enosu...

Více

ITS158-01 Tlumiče hluku do kouřovodu GT v nerezovém

ITS158-01 Tlumiče hluku do kouřovodu GT v nerezovém V nejnižším bodě je tlumič opatřen vypouštěcí zátkou na odkalení. Nátrubky je možno opatřit přírubami, případně i protipřírubami dle požadavku. Nároky na podstavce, závěsy a konzoly, případně úchyt...

Více

01 ventily uzavírací

01 ventily uzavírací páru, vzduch, ropu a její produkty. Všechny druhy pracovních látek nesmí obsahovat hrubé mechanické nečistoty. Teplota použití -20°C - 530°C Application : Isolated valve for the service fluid : wat...

Více

ITS152-01 Tlumiče hluku do kouřovodu GT

ITS152-01 Tlumiče hluku do kouřovodu GT Pro případ obtížného transportu (např. do suterénů) je možné tlumič vyrobit v segmentech - viz. obrázek. Povrchová úprava tlumiče v základním provedení je nátěr barvou v odstínu černá, pro venkovní...

Více