Nové Vysočany a Park Rokytka

Komentáře

Transkript

Nové Vysočany a Park Rokytka
Nové Vysočany a Park Rokytka
Velké rozvojové území
Large Development Area
Praha 9-Vysočany (Kolbenova, Freyova, Poděbradská, Kbelská)
Prague 9-Vysočany (Kolbenova, Freyova, Poděbradská, Kbelská)
��
��
��
Rozvíjející se městská část
Obrovský potenciál pro investory, developery
Park Rokytka – voda, zeleň, rekreace, sport
Nové „město ve městě“ na 250 ha
Skvělá dopravní dostupnost a obslužnost prostředky MHD
Nové pracovní příležitosti, nová odpočinková zóna
Moderní kanceláře, obchody, muzea či školy
Komfortní bydlení v okolí říčky Rokytky
�
��������� �
����
��������
�������
���
��
� ��
���
�����
�� �� �� �� �
���
�� � � �
�������
����
���� ����
���
�
�� � � � � ���
���
�� �� � ��
��
�
� ��
NOVÉ MĚSTO VE MĚSTĚ
��
����������������
A developing municipal district
Enormous potential for investors & developers
Park Rokytka – water, green area, recreation, sport
A new “city in a city” on 250 ha
Excellent accessibility and public transport
New job opportunities, new relaxation zone
Modern offices, shops, museums or schools
Comfortable housing in the surroundings of the Rokytka Brook
KCD
SEVER
KOLBENO
VA U L I C E
KCD
JIH
R
www.novevysocany.cz
www.parkrokytka.cz
@
[email protected]
ok
ytka
Nové Vysočany jsou rozvíjející se lokalitou městské části Praha 9-Vysočany.
Tuto, dříve téměř výhradně průmyslovou část města čekají rozsáhlé změny.
Vzhledem k rozloze území budou ještě rozsáhlejší než při nedávné proměně
pražského Smíchova.
Nové Vysočany is a developing area of the municipal district of Prague
9-Vysočany. This, formerly solely industrial part of the city will undergo vast
changes. Because of the size of the area, the extent will be larger than the
recent changes in Prague 5-Smíchov.
CITY DEVELOPMENT
CITY DEVELOPMENT
Nové Vysočany a Park Rokytka
Území Parku Rokytka
Park Rokytka Grounds
Lokalita Locality
Podstatná část pražských Vysočan je lemována ulicemi Kolbenova, Freyova,
Poděbradská a Kbelská. Tyto kapacitně velkorysé ulice zajišťují plynulou
dopravu a její výbornou návaznost na městské okruhy a dálniční tahy. Celé
území je dále protknuto železniční sítí. V neposlední řadě je skvělá dostupnost
prostředky MHD, kterou zajišťují stanice metra B – Vysočanská a Kolbenova,
tramvajové a autobusové linky. Životadárnou tepnu území představuje říčka
Rokytka s parkem lemujícím její břehy.
A significant part of Prague Vysočany is flanked by streets Kolbenova, Freyova,
Poděbradská and Kbelská. These wide high capacity streets ensure the
continuous flow of traffic and its smooth connection to the city ring roads and
exits onto motorways. Furthermore the whole area is connected to a railway
network. Last but not least accessibility is ensured by the public transport
system especially underground line B stations – Vysočanska and Kolbenova
and by tram and bus lines.
Nové Vysočany New Vysočany
zájmové území
Suburban Zone
vertikální komunikace
Vertical Ways
zeleň nelesní
No Greenwood
hlavní cyklostezka s in-line
Main Cycling Road with In-line Skating
parky a parkově upravené plochy
Parks and Park Greenery
pouze cyklostezka
Only Cycling Road
lesní porosty
Greenwood
pouze in-line
Only In-line
louky, pastviny
Meadows, Grassland
vedlejší cyklostezka
Adjacent Cycling Road
sady a zahrady
Plantation and Gardens
cyklostezky navazující
Connecting Cycling Roads
vodní plocha
Water Zone
cyklostezky plánované
Planned Cycling Roads
lokální městská centra stávající
Current Local Town Zones
cyklostezky – možnost protažení
Cycling Road – Possible Connection
lokální městská centra navržená
Planed Local Town Zones
pěší promenáda
Walkway
infobox
Info Box
pěší stezky a chodníky
Pedestrian Ways and Pavements
nadřazená dopravní síť
Master Transport Net
most
Bridge
trasa metra
Metro Line
tunel
Tunnel
stanice metra
Metro Station
visutá dráha
Suspension Track
zastávka MHD tramvaj
Tram Station
jezdecká trasa
Riding
vyhlídka
View Point
hlavní příčné vazby
Main Cross Wais
Území, které bylo v minulosti kolébkou českého průmyslu (např. ČKD, Praga)
je v současnosti na prahu změny. Postupně se z této opomíjené oblasti stane
plnohodnotná moderní městská část. Výstavbou nových a rekonstrukcí
původních objektů zde nalezne domov či novou pracovní příležitost cca 45 000
lidí. Celé 250 ha území je pod kontrolou řady vlastníků a developerů.
The area, which in the past was the cradle of Czech industry (e.g. ČKD Praga)
is at present on the threshold of changes. Gradually this neglected area will
become a modern city district. The building of new and reconstruction of
the original premises will provide a new home or new job opportunities for
approximately 45.000 people. The whole area of 250 ha is under the control of
several owners and developers.
Park Rokytka Park Rokytka
Říčka Rokytka je skvostem uprostřed prozatím neutěšené zástavby bývalých
výrobních areálů. Studie Parku Rokytka, oddychové a sportovní zóny, jsou již
připraveny. Stávajícím i novým obyvatelům Nových Vysočan nabídne např.
bruslařskou dráhu, cyklostezku, vodní sporty, volejbalové a ragbyové hřiště.
The Rokytka brook is a jewel amidst a so far bleak development of former
production premises. The Park Rokytka projects, relaxation and sport zone,
have already been prepared. It will offer for example a skating course, cycle
path, water sports, volleyball and rugby fields to the existing as well as new
inhabitants of New Vysočany.
11/2007
Developer
8
7
PARK ROKYTKA
NOVÉ VYSOČANY
KCD
7
6
1
1
3
2
10
5
4
9
CODECO, a.s.
Kolbenova 609/40
190 00 Praha 9
Czech Republic
+420 296 642 370
+420 283 893 165
[email protected]
www.codeco.cz

Podobné dokumenty

Výjimečná lokalita

Výjimečná lokalita 2008 úspěšně zkolaudován a  noví vlastníci se budou stěhovat již v  průběhu října. Detailní přehled volných bytů je k  dispozici na www.podhanspaulkou.cz. Termín individuální prohlídky bytů si může...

Více

VGP PARK HORNÍ POČERNICE

VGP PARK HORNÍ POČERNICE • located in Prague 1.5 km from the Černý Most shopping center • the site is adjacent to the R10/E65 Prague–Mlada Boleslav highway in Horní Počernice with direct exit and entrance in both direction...

Více

KOLBEN CUBE, Praha 9 Vysočany

KOLBEN CUBE, Praha 9 Vysočany space. Retail space will be created on the ground floor on an area of 2,000 m2. This will be used for shops and services or as a showroom or customer centre for future tenants; there are also plans...

Více

OC Chomutov

OC Chomutov Tower block building in the centre of Chomutov, former seat of the Armabeton company, will acquire a new face-lift. The area, after the reconstruction of more then 5.600 m2, will be able to offer a ...

Více

projektový list

projektový list 4 500 m2 of ground-floor premises Height 10,5 m, length 108 m, width 25 m Offices, dressing rooms, cafeteria Sanitary facilities – WC Facilities for storage and production of decorations The stage is ...

Více

Cestopis Kawah Ijen - Ing. Michal Franta

Cestopis Kawah Ijen - Ing. Michal Franta Franta absolvoval Ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně a dvouletý studijní program v oborech psychologie, sociologie, marketing, ekonomika na Univerzitě v Minnesotě v USA. Pracuje jako k...

Více