MC aktiv 1/2014 - MC

Komentáře

Transkript

MC aktiv 1/2014 - MC
ČASOPIS PRO PRACOVNÍKY
A ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI
MC-BAUCHEMIE
1-2014
MC Reportáž
MC v Brazílii:
Úspěšná historie
MC o nás
Dr. Ekkehard zur Mühlen
posílil vedení společnosti
Strana 3
MC Aktuality
Starý most
v novém kabátě Strana 6
Strana 5
MC Aktuality
Čistá pitná voda
pro Dolní Rakousko Strana 9
MC Inovace
Zachování historie – s omítkami
bez obsahu cementu Strana 11
MC úvodník
Vážení čtenáři,
rok 2014 je zcela ve znamení
velkých světových sportovních
událostí, k nimž přispěla rovněž
naše společnost. Mnoho produktů
firmy MC bylo použito při výstavbě
sportovišť pro Zimní olympijské
hry v Soči. O tom jsme informovali
již v posledním vydání časopisu
MC aktiv. V létě bude celý svět
upínat zrak do Brazílie. Přípravy
na mistrovství světa v kopané
jsou již v plném proudu. I zde je žádáno technické know-how firmy MC
při výstavbě a renovaci stadionů a infrastruktury. Z tohoto důvodu se
v tomto vydání zaměřujeme na stát s Cukrovou homolí a představujeme
svou brazilskou společnost a její aktivity.
Naše skupina se v uplynulém roce rozrostla a tak tomu bude i v nadcházejících letech. Budeme nadále rozšiřovat své výrobní, obchodní
i personální kapacity a náležitě přizpůsobovat své struktury. Náš nový
jednatel Dr. Ekkehard zur Mühlen nás podpoří při zajištění a pokračování
úspěšného dalšího rozvoje firmy MC.
Jako obvykle vám nabízíme v aktuálním vydání opět zajímavé novinky
z naší společnosti a představujeme vám aktuální projekty a nové
produkty: Od prestižních projektů v Berlíně a v Rovníkové Quinei,
působivých projektů v České republice, Rakousku a Německu přes nové
produkty jako například nový ochranný systém pro zemědělské stavby
MC-PowerPro HCR a naše nová „historická“ omítka bez obsahu cementu
až po technologii MRT*.
Přeji vám nadále úspěšný rok a příjemnou zábavu při čtení!
Váš
Dr.-Ing. Claus-M. Müller
Obsah
MC o nás
3
Dr. Ekkehard zur Mühlen posílil
vedení společnosti
… k zajištění úspěšného rozvoje firmy MC.
MC Aktuality
Titulní strana
14
Poptávka po rychlých systémech
MC a Botament ve společném týmu pro náročnou
renovaci supermarketu Rewe.
MC Reportáž
6MC v Brazílii – úspěšná historie
4Servisní centrum v Berlíně – servis pro
stavby v hlavním městě
MC je v zemi fotbalového mistrovství světa 2014
již více než 12 let žádaným partnerem.
I v Berlíně je firma MC známá jako spolehlivý partner a zásobuje důležité stavební projekty.
8
„Ve správnou dobu na správném místě“
Jaques Pinto, rozhovor s jednatelem MC v Brazílii.
5
Starý most v novém kabátě
S produktovými systémy firmy MC byla sanována
lávka pro pěší v České republice.
10
MC Inovace
ysoká chemická odolnost pro
V
zemědělské stavby
9
Čistá pitná voda pro Dolní Rakousko
Nový ochranný systém firmy MC chrání
Špičkový ochranný systém firmy MC chrání nádrže
zemědělské betonové stavby.
na pitnou vodu v Hinterbrühlu.
12
13
achty v Pulheimu se opravují
Š
automatizovaně
11 achování historie –
Z
s omítkami bez obsahu cementu
Efektivní a plně automatizovaná aplikace zajišťuje
chráněné stavby.
dlouhodobou ochranu šachet.
MC Personál
15
Srdečně vítejte v týmu
obilní kompletní systém MRT*
M
k pronájmu
Sanace šachet„to go“ s nákladním automobilem MRT.
13
Přísady do betonu pro Rovníkovou Quineu
S plastifikátory firmy MC byla rozšířena infrastruktura letiště Mongomeyen.
2 | MC aktiv 1_2014
Fotografie na titulní straně ukazuje legendární
stadion Estádio Municipal do Maracanã, krátce
stadion Maracanã, nacházející se v brazilské
metropoli Rio de Janeiro. Místo konání fotbalového mistrovství světa v roce 1950 je jedním
z nejslavnějších fotbalových stadionů světa a bude
hlavním stadionem mistrovství světa roku 2014
– bude se zde rovněž konat závěrečný zápas. Pro
světové mistrovství byl stadion rozsáhle přestavěn
a zmodernizován. MC dodala pro různé stavebnětechnické úkoly sanační a ochranné systémy
na míru a přispěla tak k přípravě tradičního stadionu na jeho příští velkou akci. (Foto: ME/Portal da
Copa/Junho de 2013).
„Historická“ omítka pro památkově
Noví zaměstnanci MC-Bauchemie.
15
ovinka: Směrnice compliance
N
a pověřená osoba pro její dodržování
Etický kodex MC se zaměřuje na každodenní práci
*MRT = Manhole Rehabilitation Technology = technologie
sanace šachet firmy HDT
Impressum
Vydavatel:
MC-Bauchemie Müller
GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop, Německo
Tel. +49 (0) 20 41/1 01-0
Fax +49 (0) 20 41/1 01-688
www.mc-bauchemie.de
[email protected]
Zodpovědná osoba ve smyslu tiskového
práva/koncepce:
Saki Moysidis
Redakce a úprava:
mediengruppe essen,
Essen
MC
MCInside
o nás
Dr. Ekkehard zur Mühlen
posílil vedení společnosti
Dr. Ekkehard zur Mühlen byl k 1. lednu 2014 jmenován jednatelem MC-Bauchemie Müller GmbH
& Co. KG, Bottrop. Převzal zodpovědnost za ekonomické a obchodní úseky, fúze a akvizice a bude mít
na starosti část zemí, ve kterých skupina MC působí.
Naposledy působil jako finanční
ředitel ve skupině Renolit,
předním světovém výrobci vysoce kvalitních plastových fólií
a výrobků a byl tam mimo jiné
zodpovědný za oblasti financí,
účetnictví, controllingu, práva, IT
jakož i fúzí a akvizic. „Máme radost
z toho, že jsme získali Dr. Ekkeharda zur Mühlena jako jednatele.
Spojuje v sobě technické znalosti
a znalost finančního know-how
i dlouhodobé zkušenosti jako
finanční ředitel. Pomůže nám
se zajištěním dlouhodobého,
úspěšného dalšího rozvoje firmy
MC", říká Dr. Claus-M. Müller, jednatel a společník MC-Bauchemie.
„ MC je mezinárodně dynamicky
rostoucí skupina s velkým potenciálem a zajímavými úkoly. Zde
mohu velmi dobře využít svých
zkušeností a kompetencí“, raduje
se Dr. zur Mühlen z nové výzvy.
V prvních měsících navštívil jednotlivé společnosti MC, některé
výrobní závody a různá odborná
oddělení a postupně se zapracoval do oblastí svých úkolů. „MC je
poměrně rozmanitá a regionálně
diverzifikovaná společnost. To
pro mě znamená nejprve jedno:
naslouchat, klást dotazy a získat
co možná nejvíce informací,
abych si udělal přehled a chápal souvislosti“, uvádí Dr. zur
Mühlen. Začátkem ledna byla již
požadována jeho kompetence
a zkušenosti v oblasti fúzí a akvizic.
Úspěšně provedl akvizici podílů
ve společnostech na Středním
Východě. Kromě toho navštívil
různé společnosti MC v zahraničí.
V nadcházejících měsících chce
prohloubit své znalosti, aby ještě
více pronikl do pracovních oblastí
a strategie obchodních jednotek.
Strategickým cílem je objevit
další potenciál růstu a zvýšit jej
vhodnými opatřeními. Sem patří
rovněž aktivní účast na rozšiřování
organizační struktury skupiny MC
a projekty financování. „V nadcházejících měsících budu navíc
hluboce analyzovat výkaznictví“,
říká Dr. zur Mühlen a dodává:
„S obvyklým nadšením pro MC
chceme Dr. Müller i já společně
skupinu nadále vést tak, aby
mohla nadále pokračovat její
úspěšná historie.“
Krátké představení
Dr. Ekkehard zur Mühlen (46)
studoval fyziku na Univerzitách
v Bonnu a Newcastlu/Austrálie
a promoval z experimentální
fyziky. Po profesních zkušenostech
v obchodu a produktovém
managementu přešel v roce 2000
k velkému výrobci tuhých folií,
kde byl naposledy zodpovědný
za oblasti finanční správy,
podnikových financí a vztahů
s investory. Během toho absolvoval rovněž profesní exekutivní
studium MBA na renomované
vysoké škole managementu.
V polovině roku 2006 odešel tento
otec tří dětí nakonec do skupiny
Renolit, kde působil nejprve jako
vedoucí koncernového controllingu, později jako finanční ředitel.
K jeho úkolům patřilo mimo jiné
vytváření koncernových struktur pro rychle rostoucí podnik,
podpora projektů fúzí a akvizic
v celém světě a mezinárodní
rozšiřování skupiny.
Věděli jste, že …
… MC v Brazílii začínala
v roce 2001 s 15
zaměstnanci a dnes
zaměstnává více než 250
pracovníků?
MC aktiv 1_2014 | 3
MC Aktuality
Aktuell
City Cube Berlín
Servisní centrum v Berlíně
Servisní centrum v Berlíně
– stavební servis v hlavním městě
Spolkové hlavní město ekonomicky roste – a z toho má
prospěch i stavebnictví. Produkty firmy MC se momentálně
používají na mnoha velkých
stavbách. Budeme vás informovat o vybraných projektech
divize CC Servisního centra
v Berlíně.
V zimě se v Servisním centru v Berlíně opět
konaly odborné semináře pro stavbyvedoucí a mistry, na kterých byla představena
aktuální technická témata a zpracování
produktů v praxi.
Berlín zažívá boom. Všude se projektuje a staví. Proto jsou spolehliví partneři a kvalitní produkty
u investorů, projektantů a realizační
firem velmi žádány. Servisní centrum MC v Berlíně je známo
nejne svým technickým knowhow a kvalitními inovačními systémy, ale i svými prvotřídními
službami. „Cítíme se jako partneři
svých zákazníků na stavbě
a doporučujeme jím řešení, která
potřebují k optimální realizaci svých
projektů“, říká Simon Stratmann,
regionální obchodní ředitel CC.
Dobré kontakty se stavbyvedoucími
a investory se každou úspěšnou
spoluprací dále rozšiřují. Produktové systémy MC se momentálně
používají na mnoha stavebních projektech v Berlíně. „Naše
produkty betonové kosmetiky jsou
v Berlíně stejně jako dříve klíčovou
oblastí. Značný nárůst poptávky je
ošetřující prostředky řady Emcoril.
Kromě toho jsou velmi žádány naše
přísady, zejména PCE“, informuje
nás obchodní zástupce Detlef Pfaff,
který má mimo jiné na starosti řadu
prestižních stavebních projektů
v Berlíně a okolí.
City Cube Berlín
Velkým berlínským projektem
je například CityCube Berlín.
Multifunkční veletržní a kongresová aréna má připravit veletržní
Berlín na konání kongresů. Budou
se zde konat akce až pro 10000
účastníků. Stavbyvedoucí a investor
využili na tomto velkém projektu
separační prostředek Ortolan SEP
711, který je jako klasický stavební
separační prostředek ideální pro
mnohostranné použití na různé
druhy bednění. Umožňuje dokonalé odbednění bez přilnutí.
Bikini Berlín
V domě Bikini, známé, průhledné
obchodní a kancelářské
budově se střešní krajinou, bylo
požadováno velkoplošné zpracování betonových ploch. MC-RostEx, čisticí prostředek pro ochranu
proti korozi na betonových
plochách, a polymerová přísada
Repacryl na zušlechtění použité
stěrky betonové kosmetiky zajistily
zářivě krásný povrch. MC seznámila
zpracovatele s aplikací již předem
4 | MC aktiv 1_2014
v rámci školení o betonové kosmetice. V oblasti betonové kosmetiky nabízí MC vedle stěrek na bázi
cementu a stěrek modifikovaných
polymery v různých barvách
a jemnostech rovněž přísady
určené na zlepšení určitých vlastností i speciálně vyvinuté nástroje
na zpracování.
Spolkové ministerstvo vnitra
Na novostavbu spolkového ministerstva vnitra dodala MC různé
produkty betonové kosmetiky ke zlepšení pohledového
betonu a celkového vzhledu.
Kvůli mimořádně vysokým
bezpečnostním požadavkům se
dodávka ukázala jako výzva. Vedle
stěrek betonové kosmetiky různých
jemností byla k dosažení požadavků
podlahových ploch použita snadno
zpracovatelná a rychle zatížitelná
potěrová malta Estrifan SN 60 T.
.
[email protected]
[email protected]
MC
MC
Aktuality
Aktuell
Starý most v novém kabátě
Po více než 70 letech musela být kompletně opravena betonová
lávka pro pěší přes řeku Lužnici. Produktové systémy MC budou
od teď chránit most po další desetiletí.
V blízkosti města Tábor se nachází
lávka pro pěší U HARRACHOVKY spojující břehy řeky Lužnice.
Od jejího vybudování v letech
1940/41 byly na lávce, která
má idylickou polohu uprostřed
zeleně a často je využíván turisty,
provedeny pouze údržbářské
práce a obnovovací nátěr konstrukce. Zub času a velká povodeň
v roce 2002 stavbu pak ale natolik poškodily, že byla šetrná, avšak
rozsáhlá oprava stále naléhavější.
V roce 2013 dodalo město Tábor
lávce zase její starý lesk.
Přesvědčivé systémy
V dubnu 2013 bylo odstraněno
staré zábradlí a veškeré betonové
konstrukce byly otryskány vysokotlakým vodním paprskem. K zesílení a stabilizaci mostu byly použity
povrchově lepené uhlíkové lamely.
K tomu použila realizační firma
Libor Ryba, dlouholetý zákazník
MC, duromerové lepidlo MC-DUR
1280. Toto dvousložkové lepidlo
na epoxidové bázi poskytuje i při
nízkých teplotách velmi rychle
vysokou mechanickou pevnost.
Při výběru vhodných systémů
na opravu betonu byly mimo jiné
také vytvořeny zkušební plochy
s produktovým systémem Nafufill
firmy MC, které přesvědčily investora i projektanta.
Opravná malta Nafufill KM 110
byla použita k egalizaci nepochozích ploch mostu. Tato jemná
malta zušlechtěná polymery
přesvědčuje při aplikaci svou
vysokou schopností zadržování
vody a svou flexibilní zpracovatelností. Kromě toho je odolná
proti účinkům mrazu a teplotním
změnám. Mostní klenby a spodní
části byly kompletně reprofilovány
maltou Nafufill KM 250. Rovněž
další, staticky relevantní stavební
dílce byly reprofilovány touto PCCnáhradou betonu vyztuženou
vlákny. Správkový systém je odolný
proti účinkům mrazu a posypovým
solím, vykazuje vysokou odolnost proti karbonataci a chrání tak
spolehlivě ocelovou výztuž. Navíc
je odolný proti požáru a staticky
započitatelný.
Nejlepší ochrana na příští léta
V závěru sanace se ochranný systém Nafufill BS postaral o ochranu
povrchu. Tento pigmentovaný
systém určený k okamžitému
použití je nehořlavý, odolný proti
povětrnostním vlivům, UV-záření,
alkáliím, je otevřený pro difúzi vodních par, zpomaluje účinky karbonatace, a je použitelný dokonce
v dosahu účinků posypových solí.
Na mostní desku se použil – poprvé v České republice – jedinečný
systém povrchové ochrany MCDUR 2496 CTP, který má nejen
vysokou mechanickou pevnost,
ale vykazuje vynikající vlastnosti
i při zpracování: lze jej nanášet
natíráním, válečkováním i strojním
nástřikem, má delší dobu zpracování a přesvědčuje rychlejším
tvrdnutím po nanesení, zejména
při vlhkosti a nízkých teplotách.
Produkt zaručuje krátké časy technologických přestávek a navíc je
odolný proti kyselinám, louhům
a solným roztokům. Je otevřený
difúzi vodních par a vyznačuje se
vysokou odolností proti poškrabání
a mechanickému otěru.
Díky nejmodernějším technologiím a dobré spolupráci turisti
na lávce s úplně novým ocelovým zábradlím její stáří vůbec
neuvidí a mohou i v dalších 70
letech důvěřovat tomu, že je tato
lávks přes řeku Lužnici bezpečně
přenese.
[email protected]
[email protected]
Působivý příklad před/po: Více než 70 let
stará železobetonová lávka pro pěší je
po rozsáhlé opravě výborně chráněna pro
další desetiletí.
Věděli jste, že …
… je Brazílie asi 24krát větší
než Německo?
MC aktiv 1_2014 | 5
MC Reportáž
MC v Brazílii:
Úspěšná historie
Fotbalové mistroství světa v roce 2014 se blíží. V celém světě se
budou všechny oči v příštích týdnech a měsících upínat k Brazílii
a přitom také uvidí krásu této rozmanité země. MC-Bauchemie
rozpoznala potenciál rozvíjející se ekonomické moci Brazílie již dříve
a je zde zastoupena od roku 2001 s vlastní společností a tak píše už
12 let úspěšnou historii.
MC-Bauchemie Brazílie zahájila
svou činnost v září roku 2001
s malým výrobním závodem
v Taboão da Serra v blízkosti São
Paula a týmem složeným z 15
zaměstnanců. Od té doby se
společnost dynamicky rozvíjela.
Dnes má MC Brazílie dva velké
výrobní závody s vlastními
prodejními týmy a více než 250
zaměstnanci. Oba tyto závody
ve Vargem Grande Paulista v blízkosti São Paula a ve Vitória de Santo
Antão v blízkosti Recife (viz MC aktiv
3/2012) vyráběly v roce 2013 více
než 60000 tun přísad. Od svých
začátků MC Brazílie postupně
rozšiřovala svou produktovou
paletu a je dnes s prodejními
divizemi Protection Technologies
(PT) a Construction Chemicals (CC)
dobře etablována na trhu. Růst
brazilské ekonomiky vedl k oprav-
dovému stavebnímu boomu,
zejména v oblasti infrastruktury
a v energetickém sektoru – tady
jsou žádáni partneři jako je MC.
Důvěra rychle rostla: Stejně jako
v ostatních částech světa není
MC v Brazílii známa pouze díky
své vysoce kvalitní produktové
paletě a řešením šitým na míru,
ale i díky aplikačnímu know-how
a prvotřídnímu poradenství.
K zákazníkům patří výrobci transportbetonu, závody na výrobu
betonových prefabrikátů, projektanti a stavebníci, ale i dodavatelé
energie.
MC Brazílie sází na kompetenci
a blízkost k zákazníkovi
S kvalifikačními kursy a školeními
pro zpracovatele v jazyce daného
státu nabízí MC svým partnerům
velkou přidanou hodnotu
Kdo je kdo ve firmě MC Brazílie
Tým managementu společnosti MC Brazílie se skládá z devíti osob,
většina z nich působí v MC dlouhou dobu nebo dokonce od začátku
roku 2001: José Roberto Saleme řídí divizi PT, Shingiro Tokudome divizi
CC, Juan Silvano je zodpovědný za Botament v Brazílii, Rafael Capella
je finančním ředitelem, Thais Alves řídí oddělení výzkumu a vývoje,
Gabriel Castanho vede výrobu, Samanta Miranda nákup, Marcos Eggers oddělení logistiky a infrastruktury a Vivian Luna oddělení lidských
zdrojů.
6 | MC aktiv 1_2014
a přispívá tak k vysokým kvalitativním standardům ve výstavbě,
ochraně a sanaci stavebních
objektů v Brazílii. O síť partnerů
se intenzivně pečuje – to není
v Brazílii samozřejmostí. MC je proto
vysoce ceněna a na některých
trzích již dosáhla podílu 25 procent.
„Za to je třeba v neposlední řadě
poděkovat týmu, který velmi dobře
a koordinovaně spolupracuje
od prodeje až po laboratoř
a plní své úkoly s přesností
a neochvějným nasazením“, je si jist
Jaques Pinto, jednatel MC v Brazílii.
MC přispívá k fotbalovému mistrovství světa
To se ukázalo i při rozsáhlé rekonstrukci legendárního stadionu
Maracanã, jednoho z hlavních
stadionů fotbalového mistrovství
světa v roce 2014, na kterém se
bude mimo jiné konat i závěrečný
zápas (viz MC aktiv 1/2013). V úzké
spolupráci se stavebním konsorciem a projekčními kancelářemi
našla MC řešení pro rozmanité
stavebně-technické úkoly tohoto
velkého projektu a přesvědčila
zodpovědné osoby širokou
kompetencí při výstavbě a opravě
stadionů.
Utišení hladu po energii
Brazilský energetický sektor
zažívá boom. Velká část elektrické
energie, která má utišit rostoucí
hlad ekonomických center
Brazílie po energii, se získává
ve vodnatých oblastech země.
MC spolupracuje z pověření
renomovaných dodavatelů
energie na výstavbě a opravě
mnoha obrovských projektů:
Odborné znalosti podniku a velké
množství přísad MC, které jsou
speciálně přizpůsobeny panujícím
klimatickým, geologickým a technologickým podmínkám, se použily
například na velkém projektu
hráze Jirau (viz MC aktiv 1/2013).
Kromě toho bylo mnoho „starých“
přehrad opraveno v rámci velkého
státního investičního programu
pomocí produktových systémů
MC. MC Brazílie spojila toto knowhow individuálně přizpůsobené
danému stavebnímu objektu: Jak
v divizi Construction Chemicals tak
i v divizi Protection Technologies
jsou příslušné kompetenční týmy,
které jsou vedeny vždy jedním
pracovníkem. Jsou centrálními
kontaktními osobami zákazníků
v celé zemi. Na mezinárodní
úrovni navíc dochází k čilé výměně
znalostí a zkušeností mezi všemi
odborníky MC, která navíc prospívá
zákazníkům v Brazílii.
Větrná energie na vzestupu
Větrná energie je momentálně
zdrojem energie s nejvyšší mírou
růstu. Kapacita větrné energie se
několikanásobně zvýšila a nadále
MC Reportáž
rychle roste. Dosud MC již některé
konkurenty vytlačila – lepší
produktovou paletou určenou
na výstavbu, ochranu a sanaci
vysokých větrných věží, která
sahá od ochrany proti graffiti až
po přísady (viz MC aktiv 2/2013).
Větrný park Trairi byl v roce 2013
největším projektem divize PT.
Společnost Siemens Solutions
ji pověřila, aby opravila všechna
větrná kola větrného parku
nacházejícího se přímo u moře
a aby je opatřila ochranným
nátěrem. Až na začátku tohoto
roku byly práce ukončeny; bylo
spotřebováno 1620 tun hydraulicky
vázající zálivkové malty Emcekrete
80, 96000 litrů systému povrchové
ochrany EmceColor-flex a 5 tun systému náhrady betonu PCC Nafufill
KM 250.
Dobré vyhlídky: MC „míchá také“
I vedle svých prioritních oblastí
má MC Brazílie širokou škálu
použití. Produkty MC se také
používají na podlahové nátěry
v potravinářském průmyslu. Mnoho
výrobků CC je v nové, moderní
cementárně skupiny Elisabeth,
jednom z největších průmyslových
podniků Brazílie, v Paraíbě. Rovněž
na mnoha infrastrukturních
projektech jako je výstavba mostů
a tunelů je žádána kompetence,
produkty a servis MC. MC Brazílie
se chce i v budoucnu dále rozvíjet
a dále rozšiřovat své struktury: Týmy
oddělení výzkumu a vývoje, výroby,
financí, lidských zdrojů a marketingu úzce spolupracují s centrálou
v Bottropu. Brzy bude uvedena
do provozu nová, plně automatická
prášková věž ve Vargem Grande
Paulista, která má vyrábět další
produkty MC a zvýšit množství
práškových výrobků v závodě ze
současných 30000 na 100000 tun
za rok. To jsou nejlepší podmínky
k tomu, aby se tato oblast výroby
dále rozšiřovala.
MC expanduje
Před několika lety byla uvedena
na brazilský trh také divize Botament, od té doby zde rozvíjí svoji
činnost a vytváří si dobrou pověst.
Zejména v momentálně rostoucí
výstavbě domů je vidět velký
potenciál růstu.
Nicolaus Müller, syn jednatele
a společníka Dr. Clause-M. Müllera,
je v Brazílii už tři roky a momentálně
pracuje na zavádění řady izolačních
lepidel a lepidel na dlaždice divize
Botament na tento trh. Jako
produktový manažer je v úzkém
kontaktu s firemní laboratoří
výzkumu a vývoje, protože je třeba
přizpůsobit techniku z Německa
brazilskému trhu, a vyvíjí společně
s prodejním týmem marketingové
strategie. Kromě toho podporuje
MC Brazílie má rozmanité oblasti použití: Kompetentním partnerem je MC v energetickém
sektoru, jak například ukazuje větrný park Trairi (fotografie nahoře uprostřed). Dále se MC
podílela mimo jiné i na výstavbě velmi moderní cementárny skupiny Elisabeth (fotografie
nahoře vpravo) a stadionu Maracanã (fotografie dole)..
napříč odděleními celkové
strategické zaměření brazilské
společnosti. Vedle těchto plánů
se MC zaměřuje rovněž na slibný
latinskoamerický trh. Začátkem
roku 2014 byla v Chile založena
obchodní společnost, další má
následovat v Kolumbii (viz. rozhovor
na straně 8). To jsou dobré vyhlídky
pro společnost MC Brazílie.
[email protected]
www.mc-bauchemie.com.br
MC aktiv 1_2014 | 7
MC Reportáž
„Ve správnou dobu na správném místě“
Jaques Pinto, jednatel MC
v Brazílii, provází rozvoj
a úspěch firmy MC v Brazílii
od první hodiny.
MC má smysl pro krásu Brazílie
MC Brazílie je sponzorem projektu Brasil da
Copa, který zahrnuje řadu výstav a impozantní obrazovou knihu a ukazuje krásu míst
konání fotbalového mistrovství světa v roce
2014 z kulturní, historické a geografické perspektivy. První výstava byla zahájena v Pernambucu a byla k vidění do konce března.
Do června hostuje v São Paulu v blízkosti
stadionu Pacaembu.
8 | MC aktiv 1_2014
Pane Pinto, jak si vysvětlujete
rychlý růst MC v Brazílii?
MC byla ve správnou dobu
na správném místě. Profitovali jsme
z dobrého ekonomického vývoje
posledních dvanácti let, avšak
měli jsme také vhodnou strategii, správné výrobky a kompetentní
personál k tomu, abychom mohli
dynamicky růst. Naši konkurenti
jako Fosroc, BASF a Sika byli buď
prodáni, nebo změnili svou strategii,
takže se naskytla příležitost obsadit uvolněný prostor, čehož jsme
s úspěchem využili.
Jak vypadají budoucí perspektivy a plány MC Brazílie?
V následujících letech už nebude ekonomika růst tak jako dříve,
ovšem Brazílie bude stále značně
investovat do rozšiřování infrastruktury. Potřeba produktů MC bude
proto vysoká. Kromě toho je zde
velký potenciál růstu v oblasti
výstavby domů, který chceme
pokrýt divizí Botament. V následujících letech chceme tržní podíl MC
konsolidovat, dále rozvíjet divizi
Botament a expandovat i do jiných
zemí Latinské Ameriky.
Jak důležitý je kontakt s MC
v Německu?
Velmi úzce spolupracujeme s centrálou v Bottropu. Velká část týmu
našeho managementu byla
v Německu alespoň na nějaký čas
na zapracování a udržuje přímý
kontakt s kolegy na podobných
pozicích. Tím zajišťujeme, abychom včas získali potřebnou podporu a veškeré aktualizace nových
produktů, řešení a technologií.
Jaká konkrétní opatření jsou
plánována?
Ke zvýšení kapacity a výrobě
nových produktů uvedeme brzy
do provozu novou práškovou
věž v blízkosti São Paula. Budeme
rovněž stále více expandovat na latinskoamerický trh. Se založením
obchodní společnosti v Chile
na začátku tohoto roku jsme
učinili první krok. Plánujeme, že
založíme další obchodní společnost
v Kolumbii. Kromě toho se budeme
v budoucnu stále více zajímat
i o trhy v Argentině, Peru a Mexiku.
Jednatel Jaques Pinto se nejen spokojeně
ohlíží za dosavadním vývojem MC Brazílie,
ale hledí i s důvěrou vpřed – zaměření
na latinskoamerický trh.
Dovolte mi jednu osobní otázku:
Jak jste prožil svůj čas ve firmě
MC?
Bylo pro mě potěšením být jednatelem MC v Brazílii, a to od jejího
vzniku. Byla to pro mě jedinečná
příležitost budovat a řídit podnik od začátku – se všemi výzvami
s tím spojenými. Jsem velmi pyšný
na pozitivní vývoj naší firmy a našich
pracovníků. Mám radost, že mohu
spolupracovat s týmem, který je
tak motivovaný a angažovaný.
Společně jsme v uplynulých
dvanácti letech udělali mnoho,
avšak když pohlédnu do budoucna,
vidím ještě velký potenciál, a to
opět pohání moji motivaci.
[email protected]
MC
MC
Aktuality
Aktuell
před
po
Povrch vodní komory nádrže na pitnou vodu v Hinterbrühlu je maximálně chráněn antikorozním
ochranným systémem firmy MC z hlediska těsnosti, odolnosti a abraze. Navíc má na stěnách
zrcadlově hladkou konečnou povrchovou úpravu.
Čistá pitná voda pro Dolní Rakousko
Stabilita místní nádrže na pitnou vodu v Hinterbrühlu v Dolním Rakousku se dostala kvůli korodující
výztuži do nebezpečí. Sanace byla nevyhnutelná. Zadavatel přitom vsadil na zkušeného odborníka
a na spolehlivou a trvalou ochrannou technologii firmy MC.
Specializovaná stavební firma
MM Kanal-Rohr-Sanierung GmbH
z Hartlu u Kaindorfu, Rakousko,
získala v roce 2012 pověření
regionálního vodárenského
sdružení WLV k sanaci nádrže na pitnou vodu v Hinterbrühlu zřízené
v roce 1973 podle koncepce vypracované tímto sdružením. Korodující
výztuž negativně ovlivnila statickou
stabilitu jednokomorové nádrže
o užitném obsahu 2000 m3. Pro
opravu přicházely v úvahu pouze
materiály prokazatelně vhodné
na pitnou vodu. Sdružení WLV se
rozhodlo pro použití čistě minerálního produktového systému
MC-RIM-PW, který v plném rozsahu
splňoval požadavky Rakouského
sdružení pro zemní plyn a vodu.
Produkty MC-RIM PW 10 a PW
30 prokazují vynikající vlastnosti
v oblasti těsnosti, odolnosti
a abraze: Vodní součinitel ochranné
malty, obsah vzduchových pórů
v čerstvé maltě i u celkového
objemu pórů je u tohoto systému
podstatně nižší než jsou stanovené
mezní hodnoty. Tyto mimořádné
hodnoty vyplývají z technologie
DySC® vyvinuté firmou MC, kdy
těsnost a odolnost ochranné vrstvy
během užívání vzrůstá, a naproti
tomu celková pórovitost klesá.
Špičková technologie v nádrži
na pitnou vodu
Po odstranění starého nátěru byla
výztuž zbavená rzi opatřena minerálním cementovým antikorozním
nátěrem prověřeným pro použití
na pitnou vodu pod názvem
MC-RIM PW-CP, lokálně poškozená
místa byla reprofilována systémem
betonové náhrady MC-RIM PW 20,
který byl nanášen do ručně aplikovaného minerální cementového
adhezního můstku MC-RIM PW-BC
prověřeného také pro použití na pitnou vodu. Nakonec byl ve dvou
vrstvách nanesen finální ochranný
systém MC-RIM PW 10 v oblasti stěn
a nad hlavou, aplikace byla provedena strojně, mokrým torkretem.
Pro vodorovné plochy podlahy byl
použit ochranný systém MC-RIM
PW 30 nanesený ručně a řádně
zhutněn. Povrch získal stejně jako
na stěnách pomocí vyhlazení
zrcadlově hladkou konečnou
povrchovou úpravu. Na stropě
nádrže zůstal povrch drsný, což
umožňuje snadnější odkapávání
kondenzované vody. Díky tomu má
akumulační komora nádrže na pitnou vodu v Hinterbrühlu nyní těsný,
trvanlivý a nanejvýš spolehlivý
ochranný systém. Tento systém
se v celém světě prosadil v oblasti
uchovávání pitné vody jako jeden
z nejmodernějších systémů.
Úspěšné partnerství
Společnosti MM Kanal-Rohr-Sanierung a MC-Bauchemie úspěšně
spolupracují více než 14 let. MM
používá inovační systém MC-RIM-PW
od jeho zavedení. Společným cílem
je optimalizace kvality v sanaci nádrží
na pitnou vodu, která jde daleko
nad rámec minimálních technických
požadavků, jakož i zvýšení životnosti
a snížení nákladů na životní cyklus.
Proto jsou pracovníci firmy MM
několikrát ročně školeni odborníky
MC v oblastech sanace betonu
a injektážní technologie.
[email protected]
Věděli jste, že …
… každý pátý Brazilec
žije v metropoli, a že je
São Paulo s více než 17
milióny obyvatel největším
městem Jižní Ameriky?
MC aktiv 1_2014 | 9
MC Inovace
Innovation
Močůvka, hnůj, silážní šťávy: V zemědělství
jsou betonové stavby vystaveny mnoha
agresivním chemickým útokům.
Vysoká chemická odolnost
pro zemědělské stavby
S výrobkem MC-PowerPro
HCR vyvinula MC nový systém
povrchové ochrany, který trvale
chrání zemědělské betonové
stavby před chemickými útoky
močůvky, hnoje, silážních šťáv
a před biogenní korozí kyseliny
sírové.
Při kvašení v pojízdných silech
vznikají organické kyseliny, tak
zvané silážní šťávy, které mají
hodnotu pH až 2. Nechráněný
železobeton není trvale
odolný. U zařízení na bioplyn
je beton vystaven zejména
v oblasti kontaktu s bioplynem
nejvyšší expoziční třídě XA3
nebo biogenní korozi síry až
do hodnoty pH < 1. MC-PowerPro
HCR chrání beton zemědělských
staveb a prodlužuje jejich
životnost a dobu užívání.
HCR znamená high chemical
resistence (vysoká chemická
odolnost). Flexibilní duroelastický
ochranný systém má nejen velmi
dobrou odolnost proti biogenní
korozi kyseliny sírové (BSK)
a silážním šťávám (podle DIN
11622-2), ale i proti řadě organických kyselin, solných roztoků
a louhů. Produktový systém má
velmi dobrou odolnost proti
oděru, a proto po něm lze jezdit
i vozidly s pneumatikami. Rovněž
dobře přemosťuje trhliny (podle
EN 1504-2 třída přemosťování
trhlin A 2). Takto lze chránit
podklady ohrožené trhlinami
nebo podklady popraskané
10 | MC aktiv 1_2014
v blízkosti povrchu a zabrání se
tak znečištění podzemní vody
chemickými látkami.
Odolnost i při hodnotě pH
téměř nula
Společnost Kiwa MPA Bautest
GmbH při testech zjistila, že
beton opatřený systémem
MC-PowerPro HCR nevykazoval po šestiměsíčním uložení
v odpadní vodě s obsahem
kyseliny sírové s hodnotou pH
rovnající se téměř nule žádná
poškození. Nechráněný beton
byl naproti tomu za stejných
podmínek velmi silně napaden.
Široká oblast použití
Oblasti použití ochranného
systému jsou rozmanité:
Na základě své excelentní
chemické odolnosti, zejména
proti BSK a kyselinám, se
velmi dobře hodí jeho použití
jak v plynojemu uzavřených
oblastech na ČOV a ve vyhnívacích věžích, ale i v jámách
na kejdu, nádržích, sklepech
a kanálech na močůvku, silážních
jámách, pojížděných silech až
po bioplynové nádrže a kompostárny.
Rychlé a jednoduché zpracování
Nový systém povrchové
ochrany se skládá ze základního
nátěru z epoxidové pryskyřice
MC-PowerPro HCRprimer
a dvousložkové pigmentované polymerové kombinace
MC-PowerPro HCR. Obojí lze
rychle a jednoduše zpracovávat.
MC-PowerPro HCRprimer lze
nanášet štětkou, válečkem
a stříkáním a MC-PowerPro HCR
válečkem a stěrkováním. Systém
lze nanášet jak na cementové
podklady jako je beton,
železobeton a malty tak i na ocel.
Výchozí podmínkou je dobře
připravený podklad dobře pro
následnou aplikaci.
[email protected]
MCMC
Innovation
Inovace
Zachování historie –
s omítkami bez obsahu cementu
K zachování starobylých budov požadují památkáři často stavební hmoty, které budou svým historickým vzorům co možná nejbližší a budou s nimi kompatibilní. Nové omítky „historic“ bez obsahu cementu splňují tyto požadavky a přesvědčují vysokou kvalitou a velmi dobrými technickými vlastnostmi.
Stavební opatření na historických
budovách jsou čas od času nutností, aby se předešlo jejich
chátrání. Stavební hmoty podle historického vzoru, které splňují ve své
funkčnosti moderní nároky, jsou
proto v oblasti památkové ochrany obzvláště žádané. Cementová
omítka Exzellent firmy MC regulující vlhkost se již použila na stavebních objektech v izraelském
městě Akko a v Jeruzalémě, a to
s přesvědčivými výsledky. Optimalizovaný přenos soli v této omítce
regulující vlhkost zajišťuje maximální spolehlivost při zachování
historických památek.
Existuje ovšem také mnoho stavebních objektů jako například magdeburský dóm, na kterých se moderní
cementové omítky nesmějí použít.
Úřady památkové ochrany zde
požadují omítky, které odpovídají
jejich historickým vzorům –
a ty byly bez obsahu cementu.
Ke splnění těchto požadavků
památkové ochrany a k poskytnutí
špičkových produktů památkářům
vyvinula MC výrobek Exzellent historic, který je první omítkou regulující vlhkost bez obsahu cementu
a výrobek Oxal NHL 3 historic, který
je vápennou omítkou určenou
do interiéru i exteriéru.
Optimální regulace vlhkosti pro
staré zdivo
Strojní a ruční omítka Exzellent
historic je první vysoce funkční
omítkou bez obsahu cementu
určená k trvalé regulaci vlhkosti
zdiva všeho druhu v interiéru,
exteriéru i v oblasti soklů. Hodí se
zejména na oblasti silně zatížené
solemi a vlhkostí. Jako pojivo nahrazuje cement přírodní, hydraulické románské vápno, velmi kvalitní
a tradiční stavební materiál. Omítka
Exzellent historic sama spolehlivě
tvrdne na vlhkých stěnách nebo
na venkovních plochách a lze ji
použít i bez nákladného vysoušení.
Omítka se málo smršťuje a má min-
imální sklon k tvorbě trhlin. Nízká
vlastní hmotnost přispívá k vysoké
základní stabilitě a malta navíc
zabraňuje tvorbě plísní.
Historická omítka pro sanaci bez
cementu
Zatímco Exzellent historic se
používá na oblasti silně zatížené
solemi a vlhkostí, hodí se Oxal
NHL 3 historic na takové plochy
a fasády v interiéru i exteriéru, které
jsou méně zatížené solemi. Tato
vápenná minerální omítka zcela
bez obsahu cementu je otevřená
difúzi vodních par a zajišťuje tak
příjemné vnitřní klima. Vyznačuje
se na fasádách a soklech vysokou
odolností a je možno ji strojně
nanášet běžnými omítacími stroji.
Ke splnění estetických požadavků
při společném nanášení s omítkou
Exzellent historic na objektu má
Oxal NHL 3 historic stejnou, vysoce
kvalitní křivku zrnitosti vápence
a drceného písku.
V systému jsou tudíž oba produkty
obzvláště dobře vzájemně
sladěny a napomáhají historickým
stavebním objektům opět
k novému lesku.
[email protected]
Věděli jste, že …
… pobřeží Atlantického
oceánu na východě Brazílie
je dlouhé 7400 kilometrů?
MC aktiv 1_2014 | 11
MC Aktuality
Aktuell
Pohled na Abtei Brauweiler, Pulheim.
Místní šachty byly automatizovaně sanovány jednotkou centricky spouštěnou do šachty.
Šachty v Pulheimu
se opravují automatizovaně
Kvůli vysoké kvalitě sanace, velmi krátké době sanace
a vysoké míře bezpečnosti práce
rozhodlo Regionální sdružení
Porýní (LVR) provést automatizovanou sanaci šachet na nemovitosti Abtei Brauweiler v Pulheimu – systémem MRT* firmy
HDT, Bottrop a špičkovým
ochranným systémem firmy MC.
*MRT = Manhole Rehabilitation Technology
= technologie sanace šachet firmy HDT
Hlava jednotky Spinning Unit
12 | MC aktiv 1_2014
Firma Heikaus KS Kanalsanierungen GmbH, náš tradiční zákazník, která jíž řadu let používá
techniku MRT a je dokonale
obeznámena se speciálními maltami ombran, realizovala práce
od července do září roku 2013.
Nejprve otryskala firma Heikaus
stěny šachet až na jejich „zdravou“
část, takže podklad byl optimálně
připraven na další sanační kroky.
Pro tento proces je zapotřebí
čisticí tlak 350 až 500 bar. Systém MRT toto zajistil tryskací jednotkou Blasting Unit kombinující
vysokotlakou vodu s granulátem.
Tato jednotka se centricky spouští
do šachty. Díky ní je zbytečné,
aby pracovník lezl do úzké šachty,
a přispívá se tak ke zvýšení
bezpečnosti práce.
Rychlé a spolehlivé zpracování
Po ukončení přípravy podkladu se
nanesl ochranný výstelkový systém
do šachet průměrně hlubokých
2,0 až 3,5 metru, a to pomocí jednotky Spinning Unit, která nanesla
na připravený podklad odstředivým
nástřikem špičkovou maltu vyvinutou pro strojní nanášení
pod názvem ombran MHP-SP.
V odstředivé hlavě jednotky se urychluje materiál díky rotační energii a vysokou rychlostí se při nárazu
zhutňuje. Navíc integrovaná technologie DySC® zajišťuje zhutnění
maltové matrice během užívání,
a tím delší životnost a odolnost
pronikání agresivních látek. Systém MRT dosáhl během tří minut
na metr čtvereční tloušťky vrstvy
15 mm, aniž by se vyskytly stopy
po nanášení a nerovnoměrnosti
vrstvy, a dokázal tak značně zkrátit
dobu sanace šachty. Na základě
rychlé zatížitelnosti vodou v trvání
cca 3 hodin po nanesení a díky jednoduchému zpracování se navíc
snížily prostoje v kanalizačním systému. Na ochranu šachet před biogenní korozí kyseliny sírové použilo
sdružení LVR v Pulheimu špičkový
ochranný systém ombran CPS firmy
MC. Speciální přídavná hlava, Coating Head, umožnila zpracovávat
tento hybridní silikátový systém
technologií MRT.
Pomocí počítačově řízené jednotky
Control Unit byl celý sanační proces
automaticky řízen a kontrolován.
Zabudovaný systém Wegemess
kontroloval přípravu podkladu
a proces nanášení. Takto mohly být
šachty v Puhlheimu s automatizovanou aplikační technikou efektivně
a spolehlivě opraveny a budou
dlouhodobě chráněny.
[email protected]
[email protected]
O firmě HDT
Firma HDT Hochdruck-Dosier-Technik GmbH je sesterskou firmou MC
a jedním z předních strojírenských
a servisních podniků vysokotlaké
dávkovací techniky a nabízí vedle
zařízení na ruční uzavírání povrchů
pro výrobu izolačního skla také
mobilní, automatizované systémy
na sanaci šachet (MRT), které jsou
v oboru sanace jedinečné.
www.h-d-tec.de
MC
MC
Aktuality
Aktuell
Přísady do betonu
pro Rovníkovou Guineu
Uprostřed džungle západoafrického státu Rovníková Guinea leží mezinárodní letiště Mongomeyen
dokončené v roce 2009. V roce 2013 byla provedena během rozšíření také infrastrukturní stavební
opatření. Při nich se použily plastifikátory firmy MC.
Uprostřed tropického pralesa
nechává vláda Rovníkové Guinei
nyní vybudovat nové velkoměsto,
které má v budoucnu sloužit jako
sídlo vlády. Nové mezinárodní letiště
u města Mongomeyen připojuje
příhraniční území a spojuje jej také
s novým vládním městem. Na mezinárodním letišti Mongomeyen
dokončeném v roce 2009 mělo
být z pověření vlády provedeno
infrastrukturní rozšíření, jako jsou
kanály a nové betonové desky pro
stanoviště letadel. Realizační portugalská stavební firma ZAGOPE, která
patří k brazilské skupině Andrade
Gutierrez a specializuje se na veřejné
stavební projekty, se obrátila se
zakázkou vývoje betonové receptury na renomovanou expertku
betonu Anu Marii Proença z Fakulty
stavebního inženýrství Univerzity v Portu. Tato receptura měla
splňovat požadavky a podmínky
stavebního projektu v Rovníkové Guinei. V centrální západní
Africe totiž panují obtížné podmínky, které bylo nutno zohlednit: poloha uprostřed džungle, kvalifikace realizačního personálu,
místní cement a přísady i zařízení
a především tropické povětrnostní
podmínky. Proença měla již dobré
zkušenosti s firmou MC a doporučila
pro požadovanou třídu konzistence
F 4 superplastifikátory MC-TechniFlow 91 a 95, které jsou navrženy
speciálně pro náročné požadavky
při výrobě transportbetonu. „S Univerzitou v Portu spolupracujeme
již řadu let: Při projektu velké hráze
Baixo Sabor jsme například nalezli
individuální řešení, abychom udrželi
beton tekutý i přes nepříznivé faktory jako přísady extrémně vázající
vodu“, vzpomíná Diana Boulhosa,
obchodní ředitelka divize Construction Chemicals ve firmě MC Portugalsko (informovali jsme v MC aktiv
1/2013). Díky svému dlouhotrvajícímu plastifikačnímu a zpomalujícímu působení tyto superplastifikátory přesvědčily a značně snížily
náklady na stavbě při pokládce,
rozprostření a hutnění homogenního betonu. Brzy bude rozšíření
dokončeno, na tento stavební projekt bylo spotřebováno celkem
63375 m3 betonu s přísadami MC.
[email protected]
Sanace šachet jako na běžícím pásu
Nákladní automobil se zařízením
MRT zajišťuje jednodušší
aplikaci a velkou úsporu času při
vysoké spolehlivosti a kvalitě.
Firma HDT uvedla ve spolupráci
s oddělením ombran firmy MC
na trh inovační produkt, který
v sobě spojuje výhody technologie MRT s mobilní, rychlou a jednoduchou aplikací. Po jednoročním
vývoji vzniklo vozidlo MRT,
u kterého byly všechny potřebné
přístroje a komponenty pro
automatizovanou sanaci šachet
profesionálně pevně zabudovány
do 7,5 tunového vozidla. Inženýři,
správci kanalizace a zpracovatelské podniky si mohou automobil MRT pronajímat na dny, týdny
nebo měsíce. Vozidlo MRT obsahuje kompletní zařízení MRT a má
k dispozici strojovnu s nezávislou výrobou elektrické energie, vysokotlaké zařízení s vodním paprskem s kompresorem
i část na míchání malty s talířovou
míchačkou a čerpadlo na maltu.
Zabudovaný hydraulický výložník
sahá až za zadní výklopné dveře
a umožňuje jednoduchou a velmi
přesnou manipulaci i maximální
flexibilitu. Kromě toho má vozidlo
MRT sociální zázemí s mikrovlnnou
troubou, kávovarem a možnost
sezení pro dvě osoby, pracoviště
s notebookem, WC a možnost mytí
i vlastní nádrž na vodu o objemu
500 l. Po zaškolení na manipulaci
a použití systému může proškolený
zpracovatel celý systém používat
sám.
[email protected]
MC aktiv 1_2014 | 13
MC Aktuality
Poptávka
po rychlých
systémech
Sedm dní – to bylo časové
zadání pro rekonstrukci velké
výrobny uzenin se třemi chladírnami v jednom bochumském
supermarketu Rewe. Na plochy
podlahy a stěn byly požadovány
„rychlé“ systémové skladby
s povolením pro potravinářství.
MC a Botament předložily
přesvědčivý komplexní návrh.
Rychlost byla nejvyšší prioritou: Díky krátkým časům vytvrdnutí a možnosti rychlého postupu prací u produktů MC a její sesterské firmy Botament,
ale i díky koordinované spolupráci mohl být dodržen těsný časový plán.
Stavební znalecká kancelář Immel
z Bochumi zjistila na objednávku
bytové stavební společnosti VBW
Bochum při jádrových vrtech
ve výrobně uzenin stavebně
a hygienicky technické nedostatky,
které si vyžádali kompletní obnovu.
Společnost VBW pověřila kancelář
Immel plánováním a realizací
opatření, na která měla inženýrská
kancelář pouze týden času, protože
musel být zavřený celý supermarket. Záměr tudíž vyžadoval
plynulou součinnost všech
zúčastněných i dokonalou kompatibilitu produktů. Produkty musely
splňovat přísné podmínky obvyklé pro potravinářství, jako je fyziologická nezávadnost a hygienická
čistitelnost a navíc musely vykazovat vysokou odolnost proti termickému, chemickému a mechanickému zatížení. Z důvodů
bezpečnosti práce musela být podlaha také protiskluzná.
Vztahy založené na vzájemné
důvěře
Společnost VBW nechtěla ponechat
nic náhodě a pověřila bochumskou
znaleckou kancelář Fröhlich stavebním dozorem. Luzian Haida, dlouholetý pracovník prodeje divize PT
představil stavebníkovi a znalecké
14 | MC aktiv 1_2014
kanceláři komplexní návrh se systémy firmy MC a její sesterské firmy
Botament, které jsou vzájemně
velmi dobře sladěny a na pomoc
si přivzal Marcela Neumanna
z oddělení prodeje Botamentu.
Návrh sliboval stavebníkovi rychlou,
spolehlivou a plynulou realizaci –
a to prakticky z jedné ruky. Nebyl
zklamán.
Řešení problému pro krátké
časové úseky
Kromě požadované kvality měla
nejvyšší prioritu časová efektivnost.
Proto zde byly použity mimořádně
rychlé systémy firem MC a Botament, které umožňují díky krátkým dobám vytvrzení rychlé
pokračování prací a brzké zatížení.
K přípravě a egalizaci podlahy byla
použita rychle tuhnoucí mazanina
z epoxidové pryskyřice MC-DUR
1200 VK a speciálního kameniva
zrnitosti SK2. Tato nepropustná
mazanina byla již následující den
pochozí a zajišťovala první mechanicky a chemicky vysoce zatížitelnou
těsnící vrstvu. Díky rychlému vytvrdnutí mohlo být brzy poté provedeno vystěrkování pórů a uzavření
podkladu pomocí produktu MCDUR Rapid Primer, které zvyšuje
odolnost proti mechanickému
opotřebení i chemickou odolnost podlahového systému. Díky
své rychlé reakci se tento produkt
často používá na „víkendových
stavbách“. Při dalších krocích
byly použity výrobky Botamentu:
Na zapískovanou drsnou vrstvu byl
nalepen polyetylénový, izolační
a dělicí pás Botament AE, který
přemosťuje trhliny, je vysoce elastický a odolný proti chemikáliím.
Hodí se zejména k izolaci ploch
silně zatížených vodou ve spojení
s chemickým namáháním – jako
například ve velkých kuchyních.
Jako lepidlo bylo použito speciální
flexibilní rychlé lepidlo Botament
M10 Speed, které je považováno
za nejrychlejší lepidlo na trhu.
Izolační pás byl již po 90 minutách
pochozí a mohlo se pokračovat
v dalších pracích. Dlaždice byly
poté uloženy tenkovrstvou metodou. Jako lepidlo na dlaždice byla
použita snadno zpracovatelná,
vysoce chemicky odolná spárovací a lepicí malta z epoxidové
pryskyřice Botament EF 500, která
jako jediná na trhu má povolení
dokonce pro pitnou vodu a bazény
podle nejnovějších kritérií. Stěny
byly před nalepením pásu Botament AE vyrovnány cementovou
omítkou a penetrovány základ-
ním nátěrem Botament D11,
přechod mezi stěnou a podlahou
byl utěsněn systémovým izolačním
pásem Botament SB 78.
Tímto promyšleným komplexním
návrhem a bezproblémovou spoluprací přesvědčili Luzian Haida
a Marcel Neumann stavebníka,
projekční kancelář i znalce. Produktové systémy prokázaly i při tomto
krátkém časovém úseku svoji kvalitu, spolehlivost a kompatibilitu, a to k velké radosti stavebníka
a projektanta.
[email protected]
[email protected]
O firmě BOTAMENT
Společnost Botament® Systembau
GmbH & Co. KG, Bottrop, je sesterskou firmou MC a vyrábí a prodává
již více než 20 let do celého světa
produktové systémy stavební chemie pro specializované prodejny
dlaždic a stavebních hmot
www.botament.de
MC Personál
Srdečně vítejte v týmu
Noví zaměstnanci MC-Bauchemie
Desmond Ng,
42 let, je od 1.11.2013
novým jednatelem
společnosti v Singapuru, nově
založené v minulém
roce. Má rozsáhlé
zkušenosti s prodejem a působil dříve šest
let jako obchodní manažer v oblasti cementových aditiv pro území asijského Tichomoří
jednoho renomovaného výrobce chemických
produktů.
Richard Tsai,
52 let, se stal
od 1.3.2014 novým
jednatelem MC
v Taiwanu. Tento
stavební inženýr
má velké zkušenosti
s marketingem, produktovým managementem a prodejem a byl v posledních pěti
letech zaměstnán jako obchodní ředitel u jednoho velkého výrobce stavební chemie.
Joana Miranda,
24 let, z Espinho (Portugalsko)
ukončila studium stavebního
inženýrství, poté
nastoupila dne 1.1.2014 do dvouletého praktikantského programu firmy MC v Bottropu, aby pak pracovala pro MC v portugalsky
hovořících zemích.
Luis González,
25 let, z Murcii
(Španělsko), působil
po ukončení studia stavebního
inženýrství jako
stavbyvedoucí betonárny v Alžírsku. Účastní
se rovněž od 1.1.2014 praktikantského programu, aby později pracoval pro MC ve španělsky
hovořících zemích.
Sören Gems,
31 let, z Duisburgu,
Severní Porýní-Vestfálsko, získal mezinárodní zkušenosti
v oblasti managementu cestovního
ruchu a volného času a působil dosud jako
personální poradce. Bude pracovat ve firmě
MC v oddělení lidských zdrojů.
Novinka: Směrnice compliance
a pověřená osoba pro compliance
Nová směrnice compliance firmy MCBauchemie má sloužit všem zaměstnancům
skupiny MC jako praktický návod při
každodenní práci a pomáhat jim kdykoli
činit rozhodnutí, která budou v souladu
s etickými zásadami a zákonnými úpravami.
V současné době jsou postupně všichni
zaměstnanci v Německu informováni
o obsahu této nově zavedené směrnice
a jsou náležitě školeni, poté budou školeni
zaměstnanci zahraničních společností
skupiny MC. Osobou zodpovědnou za com-
pliance ve skupině MC byl jmenován
Michael Reisen, který je kromě své
funkce manažera lidských zdrojů pro
další vzdělávání a personální rozvoj
nyní k dispozici také jako kontaktní
osoba v otázkách compliance.
[email protected]
MC aktiv 1_2014 | 15
Někdy je žádný cement
nejlepší řešení.
Omítkový systém bez cementu pro historické stavby
Exzellent historic: sanační omítka bez obsahu cementu k trvalé regulaci
vlhkosti zdiva historických staveb.
Na bázi románského vápna a speciálních příměsí spojuje EXZELLENT historic
nejvyšší účinnost sanace s požadavky památkové péče. Jeho exzellentní účinek
na trvalou regulaci vlhkosti a optimalizovaný transport solí zajišťuje maximální
bezpečnost při zachování historických památek. 100% zachování hodnot díky
0% podílu cementu! Kontaktujte nás!
Innovation in Building Chemicals

Podobné dokumenty