Územní plán města Balad, Irák

Komentáře

Transkript

Územní plán města Balad, Irák
unit
architekti
unit
UNIT architekti je mezinárodní kancelář se sídlem v Praze, zabývající se architekturou,
urbanismem a výzkumem. Kancelář založili architekti Michal Kohout, Marco Maio,
David Tichý a Filip Tittl jako transformaci pražského ateliéru Jiran Kohout architekti.
Portfolio projektů obsahuje široké spektrum měřítek od územních plánů po
realizace interiérů, těžiště práce kanceláře představují bytové projekty, projekty
architekti
nízkopodlažního bydlení, polyfunkčních staveb a urbanismus. Základem práce
je důraz na obytnost prostředí, uplatňování současných stavebních typologií a
komplexní přístup od koncepčních řešení po architektonický detail. Nedávná realizace
obytného souboru v Praze na Vackově byla nominována na prestižní mezinárodní
ocenění Mies van der Rohe award.
Zkušenosti kanceláře zahrnují kompletní škálu od koncepčních studií až po komplexní
projektové práce. Kromě standardních realizací uplatňuje kancelář svou zkušenost s
netradičními typy bydlení (Cohousing) a koncepty zástavby pro specifická klimatická
prostředí. Nad rámec projekční činnosti poskytují UNIT architekti své dlouhodobé
teoretické i praktické zkušenosti v rámci poradenských služeb.
Unit Architekti zaměstnává více než 10 architektů a urbanistů a navíc se opírá o
širokou síť dlouhodobých spolupracovníků a specialistů z různých oborů. Mezinárodní
tým každoročně doplňují mladí architekti z celého světa, kteří spolupracují na
vybraných projektech. Unit architekti úzce spolupracují s výzkumnými institucemi a
akademickou sférou, mimo jiné s výzkumnou organizací Centrum kvality bydlení a
Fakultou architektury ČVUT v Praze. V oblasti poradenství navíc kancelář spolupracuje
s odborníky na realitní trh a sociodemografické aspekty výstavby.
Michal Kohout studoval na Fakultě architektury ČVUT a Akademii výtvarných umění
v Praze. Pracoval v řadě ateliérů v České republice, Velké Británii a Španělsku. Před
založením společnosti Unit architekti byl po dobu šestnácti let společníkem kanceláře
Jiran Kohout architekti. Je autorizovaným architektem ČKA, má za sebou řadu
oceněných projektů v oblasti bydlení, polyfunkčních a veřejných staveb.
Michal Kohout je od roku 2012 vedoucím Ústavu nauky o budovách a garantem
programu bydlení na Fakultě architektury ČVUT, kde zároveň vede ateliér (s D. Tichým),
a výuku cyklu soubory staveb na ústavu urbanismu. Je spoluzakladatelem
nakladatelství Zlatý řez a výzkumné organizace Centrum kvality bydlení.
Marco Maio studoval na na techické univerzitě ve městě Coimbra v Portugalsku
a v Turíně v Itálii. Spolupracoval s Portugalskou komorou architektů na výzkumném
programu IAPXX. V Portugalsku pracoval v řadě architektonických kanceláří, byl
společníkem kanceláře Tecnicidade Lda. Od roku 2008 pracuje v České republice,
po dobu čtyř let spolupracoval s kanceláří Jiran Kohout architekti. Je autorizovaným
architektem Portugalské komory architektů.
David Tichý studoval na Fakultě architektury ČVUT, kde zároveň absolvoval
doktorský program se zaměřením na mezigenerační koncepty bydlení. Pracoval
v řadě architektonických kanceláří v České republice a v Německu, od roku 2000
spolupracoval 11 let s atelierem Jiran Kohout architekti. David Tichý je pedagogem
Fakulty architektury ČVUT, kde zároveň s Michalem Kohoutem vede ateliér.
Je spoluzakladatel Centra kvality bydlení, ve své architektonické praxi se orientuje
převážně na stavby pro bydlení. Intenzivně se věnuje poradenské činnosti v oblasti
bydlení, spolupracuje mimo jiné s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Institutem
plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
Filip Tittl studoval na fakultě architektury ČVUT v Praze a na TUe v Eindhovenu
v Nizozemí. Jeho závěrečná práce zabývající se zastavovacími systémy byla vybrána
jako nejlepší diplomní projekt v České republice v roce 2010 a nominována na cenu
Archiprix. Spolupracoval s řadou architektonických kanceláří v Praze, pracoval
v MVRDV v Rotterdamu. Ve své praxi se orientuje především na urbanismus a územní
plánování. Zabývá se stavební legislativou, spolupracuje s Institutem plánování
a rozvoje hlavního města Prahy. V roce 2011 byl pozván na mezinárodní workshop
na MIT v Bostnu, jehož tématem byla vize pro budoucí New York.
architektura >
bydlení
< urbanismus / územní plánování
sociální koncept, ekologická a ekonomická
udržitelnost, energetická
efektivita, široká škála
standardů
územní plány
veřejné budovy
institutuce, stavby pro
kulturu, školy
obytný soubor Vackov, Praha, CZ,
2012, 112 jednotek / 11 000 m2
územní plán města Balad, Irák,
2009
studie obytných
čtvrtí
komplexní studie včetně
sociálních aspektů a
vybavenosti
dostavba radnice, České
Budějovice, CZ, 2000
nízkopodlažní bydlení
územní studie a
regulační plány
administrativní a
polyfunkční budovy
obytný soubor Husinec, CZ, 2009,
67 jednotek / 10 930 m2
obytná čtvrť Ruzyně, Praha, CZ,
2010
výzkum v oblasti
urbanismu
individuální bydlení
územní plánování a
systémy zástavby
polyfunkční blok Hraničář,
Ústí n. L., CZ, 2011
rodinný dům Vonoklasy, CZ, 2011
příprava developerských záměrů
výzkum / poradenství >
< koncepty bydlení
posuzování a příprava
zaměru, budování
produktu, due diligence
výzkum kvality
obytného prostředí
úzká spolupráce s
výzkumným centrem
Centrum kvality bydlení
(CKB)
33 000 m2
FAR 0,79
42 500 m2
FAR 1,01
koncepty bydlení
pro specifická
klimatická prostředí
koncepty bydlení
pro horké a suché
klima založené na
zkušenostech z blízkého
východu a z Egypta
typologický výzkum
efektivita a organizace
dispozičního uspořádání
v měřítku bytu, domu a
souboru staveb
koncepty sousedského bydlení
vzdělávání / školení
spolupráce s Fakultou
architektury ČVUT
poradenství v
oblasti nakládání s
územím
cohousing
strategie rozvoje,
systémy regulace,
stavební legislativa
prototyp bydlení pro
seniory a startovního
obecnícho bydlení
§
Bytové domy Vackov, Praha
Žižkov
Návrh integruje různorodé požadavky kladené dnes na moderní
městské bydlení: komfort a dostupnost služeb odpovídající
kompaktnímu městu; klid, soukromí a pohodu bydlení v zahradě;
hygienický komfort a dopravní dostupnost sídlištní zástavby, ale
i společenský status a charakter zahradního města.
Stavebník: METROSTAV VACKOV a.s.
Místo: Na Vackově, Praha 3 - Žižkov, CZ
Rok: 2006 - 2012
Typ / Status: bydlení / realizace
Počet jednotek / Užitná plocha: 112 bytů, 3 společenské místnosti
/ 11.000 m2
polyfunkční dům Hraničář,
Ústí n. Labem
Dům zahušťuje stávající strukturu centra a dodává mu
velkoměstské měřítko. Kompaktní stavba přitom zachovává
průchodnosti bloku pro pěší: systém teras, loubí, pasáží,
průchodů a náměstíček plynule převádějících pohyb návštěvníka
v náročném svažitém terénu.
Stavebník: Czech Propety Investments a.s.
Místo: ul. Masarykova / Moskevská, Ústí n. Labem, CZ
Rok: 2006 - 2011
Typ / Status: polyfunkční / realizace
Užitná plocha: 21.375 m2
Rodinný dům Vonoklasy
Třígenerační rodinný dům s dřevěnou nosnou konstrukcí je
navržen jako nízkoenergetický s difúzně otevřeným obvodovým
pláštěm vyplněným konopnou izolací. Zahrada je komponována
s preferencí domácích a místně příslušných materiálů a druhů
rostlin. Dům sekundárně hospodaří s dešťovou i splaškovou
vodou
Stavebník: soukromá osoba
Místo: V Modříní, Vonoklasy, Praha - západ, CZ
Rok: 2008 - 2011
Typ / Status: bydlení / realizace
Užitná plocha: 320 m2
Bytové domy Jeseniova,
Praha Žižkov
Čtyři základní hmoty formují obdobu tradičního městského
bloku. Jejich individualizované tvarování je výsledkem pečlivé
úvahy vycházející z orientace ke světovým stranám, charakteru
sdíleného vnitrobloku, průhledech do přilehlého parku
Parukářka i dálkových výhledech na Prahu. Byty jsou přístupné z
přehledných vnitřních hal.
Stavebník: RUR s.r.o., Satpo Jeseniova s.r.o.
Místo: Jeseniova Praha 3 - Žižkov, CZ
Rok: 2004 - 2010
Typ / Status: bydlení / realizace
Počet jednotek / Užitná plocha: 149 bytů, 3 obchodní jednotky,
214 garážová stání / 12.000 m2
Obytná čtvrť Ruzyně, Praha
Tradiční městské prostory - 1 bulvár, 2 náměstí, 3 parky propojují 5 základních celků nové městské čtvrti. Zatímco
struktura hlavních veřejných prostor je pevná, uliční síť uvnitř
jednotlivých celků je navržena pouze orientačně a umožňuje
pružně reagovat na záměry konkrétních stavebníků i proměňující
se požadavky doby.
Stavebník: Městská část Praha 6
Místo: ul. Drnovská, Vlastina, Libocká, Brodecká a Rakovnická,
Praha 6 - Ruzyně, CZ
Rok: 2010
Typ / Status: urbanismus / soutěž
Soubor rodinných domů,
Husinec
Soubor navržen se záměrem vytvořit charakteristické místo a
rehabilitovat veřejný prostor v suburbii (park, ulice, náměstíčko)
a zároveň poskytnout různorodé bydlení lákající obyvatele
odlišného sociálního statutu: byty v nájemních domech, byty v
dvojdomech, řadové rodinné domky, atriové rodiné domky.
Stavebník: J. P. ELEKTRUM s.r.o.
Místo: Červená skála, Husinec Praha - východ, CZ
Rok: 2003 - 2009
Typ / Status: bydlení / realiazce
Počet jednotek / Užitná plocha: 67 domů / 10.930 m2
Územní plán města Balad,
Irák
Od roku 2007 kancelář zpracovává územní plány pro poválečnou
obnovu iráckých měst. Jedním z nedávno dokončených
územních plánů je plán města Balad, regionálního centra mezi
Bagdádem a Basrou.
Stavebník: BOCP Development s.r.o.
Místo: Balad, Salah ad Din province, Iraq
Rok: 2009
Typ / Status: územní plán / -
Studie bydlení, vzorová
mahalla - Nahrawan, Irák
Součástí spolupráce na rozvoji řady iráckých měst je i návrh
variant rezidenčních systémů a typologií pro místní horké suché
klima.
Stavebník: BOCP Development s.r.o.
Místo: Nahrawan, provincie Baghdad, Irák
Rok: 2011
Typ / Status: bydlení / studie
Balabenka point Praha,
rekonstrukce objektu A
Starší etážová průmyslová budova byla přestavěna na
kancelářský provoz. V rámci nízkorozpočtové adaptace byla
nastavena 3 podlaží a budova byla opatřena novým vchodem a
vstupní halou.
Stavebník: UGAV s.r.o.
Místo: Lihovarská, Praha 9 - Libeň
Rok: 2005 - 2007
Typ / Status: administrativa / realizace
Užitná plocha: 4.500 m2
AVU Praha, Rekonstrukce
budovy moderní galerie
Památkově chráněný Wiehlův neorenesanční pavilon, postavený
jako součást Jubilejní výstavy zemské v r. 1891, je z důvodů
rozšíření provozu restaurátorských škol AVU doplněn o chybějící
sociální, technické a pedagogické zázemí ve dvojpodlažní
podzemní dostavbě projevující se navenek jako kompozice
„suché“ zahrady s pochozími světlíky v úrovni terénu.
Stavebník: Akademie výtvarných umění v praze
Místo: U Starého výstvaiště, Praha 7 - Bubeneč, CZ
Rok: 2000 - 2004
Typ / Status: kulturní stavba / realizace
Užitná plocha: 4.900 m2
Dům s pečovatelskou
službou, Úvaly
Stavba respektuje zvýšenou potřebu seniorů užívat domov a
jeho bezprostřední okolí celodenně. Patrové chodby nabízí při
lapidárním tvarování celou škálu osvětlených a zastíněných
prostor, vchody do jednotek jsou i místem pro posezení a
společenský kontakt. Malé měřítko příčných traktů dává domu
charakter rodinného bydlení.
Stavebník: město Úvaly
Místo: náměstí Svobody, Úvaly - Praha-východ, CZ
Rok: 1999 - 2002
Typ / Status: sociální bydlení / realizace
Počet jednotek / Užitná plocha: 32 / 2.220 m2
Dostavba radnice, České
Budějovice
Vložením nového dvorního křídla a odstraněním novodobých
dostaveb byl završen 400 let starý záměr vybudovat za hlavní
budovou radnice palácové nádvoří a zpřístupnit jej občanům
města. Současně vznikla v úřední části areálu velkorysá
3-patrová dvorana s přepážkami v přízemí zpřehledňující
orientaci návštěvníků.
Stavebník: Město České Budějovice
Místo: nám.Přemysla Otakara II., České Budějovice, CZ
Rok: 1996 - 2000
Typ / Status: veřejná budova / realizace
Užitná plocha: 5.800 m2
Seznam vybraných realizací • • bydlení • bytové domy Vackov, Praha • bytové domy
Seznam spolupracovníků do roku 2013 · Al-Edany Zina (IRQ/NL) • Andrade Maio Marco Bruno (PT) • Andrade Telmo (PT)
Jeseniova, Praha Žižkov • soubor rodinných domů, Husinec • řadové domy Nupaky
• Balajka David • Barták M. • Besta Martin • Bílek Tomáš • Bilíková Hana • Bíza Jiří • Blažek B. • Boroš Ivan (SK) • Buryška
• dům s pečovatelskou službou, Úvaly • dům s pečovatelskou službou, Liberec •
Pavel • Buzková Jana • Campitelli Valentina (IT) • Clifford Eibhlín (IRL) • Daňhelová Tereza • Děnge Jakub • Ditrich
individuální bydlení • rodinný dům Vonoklasy • rodinný dům Roztoky • rodinný
Filip • Doležal Jiří • Doležalová Šárka • Dostál J. • Draslar Matěj • Ewig Adrian Tobias (DE) • Fejfar M. • Fialová Petra •
dům Záhrabská • rodinný dům Křeslice • řadový dům, Praha Zahradní město •
Ficenec Karel • Fjodorova Diana (LAT) • Gabriel Jan • Godíková Markéta • Háblová Anna • Hainc Jaromír • Hanus Tomáš
pudní vestavba Kamenická, Praha • veřejné budovy • AVU Praha, rekonstrukce
• Hejdová Lída • Hicz Pavel • Hladíková Lenka • Hladký Jiří • Hocke Patrik • Horešovský Šimon • Hrabalíková Michaela
budovy moderní galerie • komunitní centrum sv. Prokopa, Praha • dostavba střední
• Hujer Miroslav • Chmelař David • Izaguerri Serrano Marc (ES)• Janáč Lukáš • Janovská Blanka • Janovský Radovan •
školy sklářské, Železný Brod • dostavba radnice, České Budějovice • kancelářské /
Jeřábková Jana • Jiran Zdeněk • Karásek Jan • Kirschner Vlaď ka • Klega Jindřich • Kohout Michal • Koropecká Markéta
polyfunkční domy • polyfunkční městský blok Hraničář, Ústí nad Labem • balabenka
• Kovařík Jakub • Kratochvílová M. • Krejča Vítezslav • Kubcová Jana • Kuthanová Helena • Kvízová Iveta • Leibovich
point Praha, rekonstrukce objektu A • administrativní centrum Hallpark, Praha
Lior (CA) • Lepilová Markéta • Lipert Lukáš • Lyčková Zuzana • Macura Štěpán • Mádlová Irena • Machek Petr • Machoň
Holešovice • přestavba správní budovy ČOV sever, letiště Praha • administrativní
V. • Maisner Jan • Marek Jakub • Máša Petr • Mikitová Barbora • Miler Vojtěch • Mistry Pritesh (GB) • Mohylová Eva •
budova Ogilvy, Praha • administrativní centrum IPS, Praha Vršovice • urbanismus
Mucha Martin • Müller Jiří • Němec A. • Netušil T. • Panochová Hana • Pavelková Zdeňka • Pavlík Zbyšek • Pechar Ondřej
a územní plánování • územní plán města Nahrawan • územní plán města Abaychi •
• Pešková Kateřina • Petrović Dubravka (BIH) • Petřeková Martina • Prac Ilana Rachel (IL) • Pytloun Milan • Raimanová
územní plán města Balad • územní plán města Rumaitha • územní plán města Khidher
Žofie • Ralbovská Mária • Reiský A. • Rieger Zdeněk • Roit Svetlana (IL) • Říha Tadeáš • Salerno Marisa (IT) • Seymour
• územní plán města Samawah • infrastruktura • opláštění schodišť na letištní plochu,
Albert • Smoleň Ďuro (SK) • Sokol Daniel • Svobodová Kamila • Svobodová Lucie • Šefl Pavel • Škopek Jan • Šmejkalová
letiště Praha • rodinný dům feng-shui, Ořech • objekt řidičů autobusů, letiště Praha •
Hana • Špale Martin • Štáfek František • Šťovíček Petr • Švamberková Lucie • Tamminen Anni Maarit (FIN) • Thompson
energetický dispečink, letiště Praha • vrátnice pro posádky, letiště Praha • zastřešení
Henriques Luiza Resende (BR) • Tichý David • Tittl Filip • Tlustý Josef • Trávníček Jan • Uhllířová Marie • Velhartický Jan
vrátnice č. 13, letiště Praha
• Vitale Marisa (IT) • Vlček Karel • Vrána Milan • Vysoký Jakub • Žůrek J. • Autoři fotografií • Havlová Ester • Lhotáková
Andrea • Šlapal Filip • Štecha Pavel • unit architekti • jka
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice,
osmé patro v budově Fakulty architektury
e-mail: [email protected]
www.unitarch.eu

Podobné dokumenty

UNIT architekti

UNIT architekti Filip Tittl studoval na fakultě architektury ČVUT v Praze a na TUe v Eindhovenu v Nizozemí. Jeho závěrečná práce zabývající se zastavovacími systémy byla vybrána jako nejlepší diplomní projekt v Če...

Více