EU-Inovace-Prv-3

Komentáře

Transkript

EU-Inovace-Prv-3
Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech
CZ.1.07/1.1.28/02.0055
Vesmír
(interaktivní tabule)
Označení: EU-Inovace-Prv-3-07
Předmět: Prvouka
Cílová skupina: 3. třída
Autor: Zuzana Brůnová
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Forma: jednotlivci
Anotace: S pomocí těchto materiálů se žáci seznámí s pojmy související s vesmírem. Získají
představu o planetě Zemi a planetách, které jsou součástí sluneční soustavy včetně slunce.
Tento materiál je vhodný do hodiny prvouky na téma vesmír.
Cíl: Umět vyjmenovat planety v naší sluneční soustavě.
Pomůcky: materiál na interaktivní tabuli, lepidlo, tužku, nakopírovaný pracovní list,
vystříhaná souhvězdí, baterii nebo lampičku
Teorie: Sluneční soustava se skládá z: 8 planet (4 kamenné Merkur, Venuše, Země, Mars, 4
plynné Jupiter, Saturn, Uran, Neptun), 160 měsíců, 150 000 planetek, 5 trpasličích planetek,
několik desítek miliard komet (my jich známe 1000), nespočetně mnoho meteoritů
Postup:
1. Motivace – Vystříhat hvězdičky v připravené příloze a prosvítit papír (baterkou nebo
lampičkou) směrem na zeď, kde by bylo vidět souhvězdí ve velkém formátu. Zeptat se
žáků, co si myslí, že to je. Je to souhvězdí (Velký vůz, Lva). Toto my vidíme ze Země,
když se podíváme v noci na oblohu. Jak tomuto prostoru říkáme? Tím navážete na
interaktivní tabuli
2. Práce na interaktivní tabuli. Na konci materiálu na IT jsou hravou formou zopakovány
získané informace.
Odpovědi na otázky z IT:
1. Jméno hvězdy v naší sluneční soustavě? SLUNCE
2. Planeta nejblíže slunci? MERKUR
3. Planeta nejdále slunci? NEPTUN
4. Největší planeta v SS? JUPITER
5. Nejmenší planeta v SS? MERKUR
6. Jméno prvního člověka na měsíci? NIEL AMSTRONG
7. Jak se jmenuje rudá planeta?
MARS
8. Planeta s největším počtem měsíců? JUPITER
9. První objevená planeta? URAN
10. Planeta vichrů?
NEPTUN
11. Planeta, které má největší sopku? MARS
12. Nejkrásnější planeta? SATURN
13. Co najdeme ve vesmíru? PLANETY, HVĚZDY, PLANETKY, METERORITY,
KOMETY, MĚSÍCE,….
14. Kolik planet je ve SS? 8
15. Vyjmenuj jak jdou planety za sebou. MERKUR, VENUŠE, ZEMĚ, MARS, JUPITER,
SATRUN, URAN, NEPTUN
3. Na závěr hodiny si žáci vystříhají pracovní list a sestaví sluneční soustavu, kterou si
popíší. Při tom mohou debatovat, která planeta se jim líbila nejvíce apod.
Závěrečné zhodnocení:
Pracovní list k materiálu: EU-Inovace-Prv-3-07
Vystříhej a sestav z obrázků sluneční soustavu. Nalep na přiložený papír. Popiš jednotlivé
planety jejich názvy.
Sluneční soustava
Vystříhat hvězdičky (nebo jen jako body)
Souhvězdí Velká medvědice – je to souhvězdí, které je vidět na obloze po celý
rok
Souhvězdí Lva
Použitá literatura:
sluneční soustava [on line]. Nestr. [cit. 3.12. 2013]. Dostupný z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NovaSlunecniSoustava.jpg
vesmír [on line]. Nestr. [cit. 3.12. 2013]. Dostupný z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:HubbleUltraDeepFieldwithScaleComparison.jpg
slunce [on line]. Nestr. [cit. 3.12. 2013]. Dostupný z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sun_in_XRay.png
slunce v galaxii [on line]. Nestr. [cit. 3.12. 2013]. Dostupný z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LombergA1024.jpg
merkur [on line]. Nestr. [cit. 3.12. 2013]. Dostupný z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mercuryreal_color.jpg
venuše [on line]. Nestr. [cit. 3.12. 2013]. Dostupný z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Venuspioneeruv.jpg
země[on line]. Nestr. [cit. 3.12. 2013]. Dostupný z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Earth_Eastern_Hemisphere.jpg
mars [on line]. Nestr. [cit. 3.12. 2013]. Dostupný z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mars_Hubble.jpg
měsíc [on line]. Nestr. [cit. 3.12. 2013]. Dostupný z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bs%C3%ADc
jupiter [on line]. Nestr. [cit. 3.12. 2013]. Dostupný z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jupiter_Earth_Comparison.png
saturn [on line]. Nestr. [cit. 3.12. 2013]. Dostupný z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saturncassini-March-27-2004.jpg
uran [on line]. Nestr. [cit. 3.12. 2013]. Dostupný z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Uranus_rings_and_moons.jpg
neptun [on line]. Nestr. [cit. 3.12. 2013]. Dostupný z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Neptune,_Earth_size_comparison.jpg

Podobné dokumenty