Mapy.cz vs. aMapy.cz

Komentáře

Transkript

Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Petr Gadula
VŠB-TU Ostrava
18. února 2009
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Osnova
1
Obsah
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Osnova
1
Obsah
2
Úvod
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Osnova
1
Obsah
2
Úvod
3
Porovnánı́
Shodné funkce
Rozdı́ly
Podklady
Poznámky k použitı́
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Osnova
1
Obsah
2
Úvod
3
Porovnánı́
Shodné funkce
Rozdı́ly
Podklady
Poznámky k použitı́
4
API
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Osnova
1
Obsah
2
Úvod
3
Porovnánı́
Shodné funkce
Rozdı́ly
Podklady
Poznámky k použitı́
4
API
5
Závěr
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Přehled mapových serverů
zahraničnı́ servery
maps.google.com - Google
české servery
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Přehled mapových serverů
zahraničnı́ servery
maps.google.com - Google
maps.yahoo.com - Yahoo!
české servery
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Přehled mapových serverů
zahraničnı́ servery
maps.google.com - Google
maps.yahoo.com - Yahoo!
maps.live.com - Microsoft
české servery
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Přehled mapových serverů
zahraničnı́ servery
maps.google.com - Google
maps.yahoo.com - Yahoo!
maps.live.com - Microsoft
české servery
mapy.cz - seznam.cz
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Přehled mapových serverů
zahraničnı́ servery
maps.google.com - Google
maps.yahoo.com - Yahoo!
maps.live.com - Microsoft
české servery
mapy.cz - seznam.cz
amapy.cz - atlas.cz
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Přehled mapových serverů
zahraničnı́ servery
maps.google.com - Google
maps.yahoo.com - Yahoo!
maps.live.com - Microsoft
české servery
mapy.cz - seznam.cz
amapy.cz - atlas.cz
dalšı́: mapy.idnes.cz (ČR 1:20 000), mapy.1188.cz
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Rozsah - velikost a kvalita
mapy.cz
ČR a Evropa
amapy.cz
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Rozsah - velikost a kvalita
mapy.cz
ČR a Evropa
amapy.cz
ČR a Evropa (Evropa v poměrně malém měřı́tku)
svět
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Shodné funkce
Rozdı́ly
Podklady
Poznámky k použitı́
Shodné funkce
plánovač tras
tři základnı́ druhy map - základnı́ (automapa), letecké snı́mky,
turistická
dalšı́ vrstvy: turistické značky, cyklotrasy
měřenı́ vzdálenostı́
zjištěnı́ GPS souřadnice
přidánı́ ikon do mapy
poslánı́ emailem
vyhledánı́ objektu v mapě (město, ulice, GPS souřadnice,
firma)
tisk
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Shodné funkce
Rozdı́ly
Podklady
Poznámky k použitı́
Extra
mapy.cz
doprava
počası́
stı́novánı́
historické mapy
letecké snı́mky 2002/2003
amapy.cz
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Shodné funkce
Rozdı́ly
Podklady
Poznámky k použitı́
Extra
mapy.cz
doprava
počası́
stı́novánı́
historické mapy
letecké snı́mky 2002/2003
amapy.cz
vodácké mapy
turistické s lepšı́m měřı́tkem a lépe zpracované
kontextové menu (jet z/do, najdi nejbližšı́, tisk, souřadnice)
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Shodné funkce
Rozdı́ly
Podklady
Poznámky k použitı́
Podklady
mapy.cz
NASA - družicové
GEODIS - letecké snı́mky
PLANstudio - základnı́
SHOCart - turistické
amapy.cz
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Shodné funkce
Rozdı́ly
Podklady
Poznámky k použitı́
Podklady
mapy.cz
NASA - družicové
GEODIS - letecké snı́mky
PLANstudio - základnı́
SHOCart - turistické
amapy.cz
NASA, ESA - družicové
ČÚZK - letecké
DPA s.r.o. - základnı́ a turistické
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Shodné funkce
Rozdı́ly
Podklady
Poznámky k použitı́
Mapy.cz - letecký snı́mek
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Shodné funkce
Rozdı́ly
Podklady
Poznámky k použitı́
aMapy.cz - letecký snı́mek
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Shodné funkce
Rozdı́ly
Podklady
Poznámky k použitı́
Poznámky
Udávané parametry
podporované souřadné systémy:
vojenský S42
globálnı́ GPS
JTSK klubu českých turistů
API bylo testováno na prohlı́žečı́ch Internet Explorer 6 a 7,
Firefox, Opera. Safari, Konqueror a KHTML budou postupně
následovat.
technologie: JSON, domReady, SVG a VML, object literal,
AJAX, addEvent, closures..
Zkušenost
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Shodné funkce
Rozdı́ly
Podklady
Poznámky k použitı́
Poznámky
Udávané parametry
podporované souřadné systémy:
vojenský S42
globálnı́ GPS
JTSK klubu českých turistů
API bylo testováno na prohlı́žečı́ch Internet Explorer 6 a 7,
Firefox, Opera. Safari, Konqueror a KHTML budou postupně
následovat.
technologie: JSON, domReady, SVG a VML, object literal,
AJAX, addEvent, closures..
Zkušenost
amapy.cz nefunkčnı́ v Opeře 9.63 na Linuxu
v Konqueroru, v Firefoxu funkčnı́
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Shodné funkce
Rozdı́ly
Podklady
Poznámky k použitı́
Podmı́nky
Licence
nastaveny tak, aby neomezovaly toho, kdo poskytuje služby
spojené s api volně
mapy.cz: Mapy API má omezený dennı́ počet zobrazenı́ (v
současné době 1000 denně)
pouze nekomerčnı́ využitı́
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Postup použitı́
Kroky k vytvořenı́ vlastnı́ mapy
registrace
mapy.cz
je nutné zadat konkrétnı́ URL
(i protokol http nebo https),
nestačı́ jen doména
Petr Gadula
amapy.cz
konkrétnı́ klı́č lze použı́t jen na
jedné doméně, žádné IP adresy,
jiné domény či subdomény,
pouze localhost je povolen
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Postup použitı́
Kroky k vytvořenı́ vlastnı́ mapy
registrace
zı́skánı́ klı́če
mapy.cz
je nutné zadat konkrétnı́ URL
(i protokol http nebo https),
nestačı́ jen doména
Petr Gadula
amapy.cz
konkrétnı́ klı́č lze použı́t jen na
jedné doméně, žádné IP adresy,
jiné domény či subdomény,
pouze localhost je povolen
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Postup použitı́
Kroky k vytvořenı́ vlastnı́ mapy
registrace
zı́skánı́ klı́če
do hlavičky HTML zadat adresu externı́ho JS s klı́čem
mapy.cz
je nutné zadat konkrétnı́ URL
(i protokol http nebo https),
nestačı́ jen doména
Petr Gadula
amapy.cz
konkrétnı́ klı́č lze použı́t jen na
jedné doméně, žádné IP adresy,
jiné domény či subdomény,
pouze localhost je povolen
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Postup použitı́
Kroky k vytvořenı́ vlastnı́ mapy
registrace
zı́skánı́ klı́če
do hlavičky HTML zadat adresu externı́ho JS s klı́čem
vytvořit DIV, ve kterém se bude zobrazovat mapa
mapy.cz
je nutné zadat konkrétnı́ URL
(i protokol http nebo https),
nestačı́ jen doména
Petr Gadula
amapy.cz
konkrétnı́ klı́č lze použı́t jen na
jedné doméně, žádné IP adresy,
jiné domény či subdomény,
pouze localhost je povolen
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Postup použitı́
Kroky k vytvořenı́ vlastnı́ mapy
registrace
zı́skánı́ klı́če
do hlavičky HTML zadat adresu externı́ho JS s klı́čem
vytvořit DIV, ve kterém se bude zobrazovat mapa
zápis v JS, co se má zobrazit
mapy.cz
je nutné zadat konkrétnı́ URL
(i protokol http nebo https),
nestačı́ jen doména
Petr Gadula
amapy.cz
konkrétnı́ klı́č lze použı́t jen na
jedné doméně, žádné IP adresy,
jiné domény či subdomény,
pouze localhost je povolen
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Ukázka: amapy.cz 1/2
HTML head
<script type="text/javascript" src="http://amapy.atlas.cz/api/
api.ashx?guid=aa74ada5-9239-4e1f-8f6f-3d45de97986d"></script>
HTML body
<div id="mainMap" style="width: 800px; height: 600px;">
skript 1/2
var mojemisto = new AGeoPoint("49 47\’0.679\"N; 18 10\’4.205\"E"
var mainMap = new AMap("mainMap");
mainMap.loadMaps(mojemisto, 20000);
mainMap.addMapPart(new ASmallMapControl());
mainMap.addMapPart(new AMapTypeControl());
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Ukázka: amapy.cz 2/2
skript 2/2
var mojeznacka = new AMarker(mojemisto, {
title
: "AP Goliash",
link
: "http://www.goliash.net",
label
: "G",
draggable
: false
});
// přidám značku do mapy
mainMap.addOverlay(mojeznacka);
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Ukázka: mapy.cz 1/2
HTML head
<script type="text/javascript" src="http://api.mapy.cz/
main?key=11593262d&ver=3&encoding=utf-8"></script>
HTML body
<div id="mojeMapa" style="width:800px;height:600px;"></div>
skript 1/2
var mapa = new SZN.MapEngine(document.getElementById(’mojeMapa’)
// nastaveni stupne priblizeni
mapa.zoomSet(14);
var pp = mapa.wgsToPP(’49d47m0.679sN’,’18d10m4.205sE’);
// a nyni nastavime novy stred
mapa.setCenter(pp.x,pp.y);
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Ukázka: mapy.cz 2/2
skript 2/2
// nastaveni mysi
mapa.mouseSet(7);
// vytvorime znacku
var mark = mapa.makeMark(’center’,’AP Goliash’);
// umistime znacku do mapy na drive vypoctene souradnice
mapa.addMark(pp.x,pp.y,mark);
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Dokumentace
Manuály
http://amapy.atlas.cz/api/
http://napoveda.seznam.cz/cz/mapy-cz.html
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Shrnutı́
mapy.cz
obsáhlejšı́ API
vı́ce datových vrstev
obsáhlejšı́ databáze (firmy.cz, propojenı́ na Wikipedii)
kvalitnějšı́ letecké snı́mky
amapy.cz
intuitivnějšı́ API
lepšı́ turistické mapy
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz
Obsah
Úvod
Porovnánı́
API
Závěr
Konec prezentace
Děkuji za pozornost.
Petr Gadula
Mapy.cz vs. aMapy.cz

Podobné dokumenty

Mapové servery na Internetu

Mapové servery na Internetu 1. Otevřete si jednotlivé mapové servery (podle odkazu na zdroj pod obrázkem). Využijte záložek a otevřete si je všechny najednou.  Zjistěte, jaké druhy map nabízí jednotlivé servery. Odpovědi dop...

Více

nájemní smlouva v pdf

nájemní smlouva v pdf 3. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na složení kauce ve výši ..................,- Kč, která byla uhrazena ke dni podpisu této smlouvy. Tato kauce bude vrácena v den skončení nájmu za předpokl...

Více

prezentace

prezentace proč JS framework? ukázky kódu CSS selektory, manipulace s DOM JSON AJAX velikost, pluginy dokumentace podpora prohlížečů rychlost

Více

Geocoding

Geocoding var mapa = null; Geocoder je instance třídy google.maps.ClientGeocoder() -koordináty var geocoder = null; Funkce, která se spustí při načtení stránky: function spust() { Vytvoření mapy, její inicia...

Více

tisk pohlednic

tisk pohlednic Objednejte 550 ks a násobky tohoto počtu Cena za 550 ks je 1.137 Kč (1.375 Kč vč. DPH)

Více