Řešení pro komunální zdroje vody a odpadní vodu

Komentáře

Transkript

Řešení pro komunální zdroje vody a odpadní vodu
GE Power & Water
Water & Process Technologies
Řešení pro komunální zdroje
vody a odpadní vodu
Již více než století poskytuje GE dlouhodobá řešení,
která pomáhají zákazníkům po celém světě k vyřešení
nejnaléhavějších globálních problémů současnosti.
V současnosti je náš závazek respektující ochrannu
životního prostředí ještě silnější. Myslíme do budoucna
a jsme inovativním lídrem při vývoji řešení úpravy vody,
recyklace vody, úpravy odpadních vod a procesů,
které naši zákazníci potřebují pro účinné a efektivní
dosažení potřebného výsledku . Náš cíl je stejný jako
váš: pomoci městům a obcím zajistit přístup k čisté
pitné vodě a vracet čistou vodu do vodního koloběhu.
Reakce na dnešní problémy
Města a obce se dále vyvíjejí a vytvářejí prostředí, které
je plné problémů, ale současně i stejně bohaté na
možnosti řešení.
Nedostatek vody představuje stupňující se celosvětovou
krizi. Pro města a obce se tento problém dále zhoršuje
kvůli nové bytové výstavbě, která vyžaduje čističky
odpadních vod ke splnění potřeb rostoucí populace v
různých zeměpisných oblastech. Tato expanze rovněž
přispívá větším množstvím odpadních vod do koloběhu
vody. Současně, jak se města a obce potýkají s těmito
problémy, střetávají se se zastaralou infrastrukturou,
která vyžaduje nejen rozšíření, ale i kompletní náhradu.
Mezitím se stále zpřísňují předpisy na ochranu životního
prostředí. Nové limity obsahu fosforu a dusíku ve
vypouštěných odpadních vodách vyžadují opatření a
dodržování ze strany měst a obcí. Stále častěji regulační
orgány omezují snadná řešení úpravy odpadních vod
a vyžadují, aby města a obce hledaly nové způsoby
opětovného využití odpadních vod místo jejich vypouštění.
V důsledku této činnosti dochází ke značnému nárůstu
cen, což může vest vede ke zpomalení rozvoje.
Řešení pro komunální zdroje vody a odpadní vodu
GE chápe tyto problémy a zná možnosti vytváření udržitelných a opakovaně
využitelných zdrojů vody pro města a obce. Jako strategický obchodní
partner může GE nabídnout komplexní řešení (chemické prostředky a zařízení)
a služby (poprodejní podpora), které pomáhají spravovat a optimalizovat
vodní zdroje - umožňující vašemu městu či vaší obci uspokojit potřeby
rostoucí populace, překonat problémy s nedostatkem zdrojů a dodržet
zákonné požadavky pro úpravny pitné vody a čističky odpadních vod.
Technologie a řešení
V prostředí zpřísňujících se regulačních předpisů a stále rostoucího
ekologického a finančního tlaku na města a obce nabízí GE inovace
chemických technologií a zařízení ke zvýšení účinnosti a dosažení
vynikajících výsledků v oblasti čištění odpadních vod a opětovného
použití, a úpravy pitné vody při zachování přírodních zdrojů.
• Systémy membránových bioreaktorů (MBR) ZeeWeed
kombinují ověřenou technologii ultrafiltrace (UF) a biologickou
úpravu pro komunální odpadní vody a recyklaci vody za vzniku
odpadní vody vysoké kvality vhodné pro vypouštění nebo
další použití.
• Systémy ultrafiltrace (UF) ZeeWeed překonávají konvenční
filtrační technologie při splnění či překročení regulačních
požadavků bez ohledu na kvalitu zdroje vody.
• Reverzní elektrodialýza (EDR) je ideální pro náročné odsolování
brakické vody stejně jako pro povrchové a odpadní vody.
Aplikace pro technologii EDR zahrnují také městské vodárny a
čištění odpadních vod a projekty opakovaného využití.
• Systémy reverzní osmózy poskytují vysoce účinné čištění vody
při minimálních nákladech. Připravené systémy jsou budovány
z vysoce kvalitních komponentů, jako jsou spirálové membrány
GE — nákladově výhodné tenké filmové prvky, používané pro
odstranění solí a oddělení organického materiálu na základě
molekulové hmotnosti nebo elektrického náboje.
Případové studie
Pitná voda
Rekordy lámající čistírna pitné vody dodává celoročně pitnou vodu pro 700 000 lidí.
V roce 2002, kombinace různých faktorů, včetně ontarijského zákona o pitné vodě - nutnost zachovat
estetickou jakost vody a snížit náklady membránových systémů - způsobila, že oblast města Peel v
kanadském Ontariu přijala proaktivní strategii zvýšení kapacity své čistírny vody Lakeview, která čerpá
vodu na severním břehu jezera Ontario.
Investice ve výši 144 milionů dolarů byla dokončena v červnu 2007. Zavedením multibariérového
přístupu pomocí ponořených ultrafiltračních membrán s ozonizací a kontaktory s biologicky aktivním
uhlím, začal závod dodávat vysoce kvalitní vodu bez ohledu na stav zdrojové vody a přesahovat zákonné
požadavky na kvalitu.
Rozšíření zvýšila celkovou kapacitu závodu z 560 na 821 milionů litrů denně. Je to tak největší nízkotlaká
podvodní ultrafiltrační úpravna vody na světě a rovněž první, kde se používá ozonizace a biologicky
aktivní uhlí v takto velkém měřítku. Protože prostorová omezení vyžadují, aby toto rozšíření zůstalo v
původním prostoru závodu, zachovávají malé rozměry zařízení, okolní rostlinný život a umožňují další
využívání majetku města Peel na místě pro veřejné rekreační účely.
Odpadní vody
Inovativní technologie čištění odpadních vod umožňují jejich široké opětovné použití.
V King County v americkém státě Washington nevypouštějí vyčištěnou odpadní vodu do odpadu.
Úpravna Brightwater v King County — stejně jako jiné moderní závody v Kalifornii, Coloradu, Michiganu,
Georgii, na Floridě či v Ontáriu a jinde ve světě — využívá pokročilou technologii úpravy nazývanou
membránový bioreaktor (MBR), která překračuje přísné normy na kvalitu vypouštěné vody a produkci
recyklované vody. Produkuje vodu s lepší kvalitou než tradiční čističky odpadních vod a zároveň vyžaduje
méně místa a jednoduší opatření na potlačení zápachu.
Technologie MBR umožňuje odfiltrovat drobné částice a dokonce i jednotlivé bakterie z odpadních vod,
takže získanou vodu lze bezpečně opětovně použit v mnoha aplikacích. Po úpravě mohou být odpadní
vody bezpečně používány jako nevysychající zdroj pro krajinu a zemědělské zavlažování, při vytápění a
chlazení procesů, zlepšení mokřadů a v průmyslovém zpracování.
Vznikající odpadní vody, které jsou sedmkrát až desetkrát čistší než běžné sekundární vyčištěné odpadní
vody, rovněž splňují náročné ekologické požadavky ministerstev životního prostředí pro použití jako
užitkové vody. Splňují dokonce i přísné normy pro bezpečné vypouštění do sladkých vod, včetně průlivu
Puget Sound.
Opětovné využití v průmyslu
Závod Bedok NEWater v Singapuru zásobuje místní průmysl recyklovanou
odpadní vodou.
Místní vodohospodářská rada - Public Utilities Board (PUB) - je jediný vodohospodářský orgán v
Singapuru, který propaguje hodnotu vody jako vzácného přírodního zdroje prostřednictvím závodu
Bedok NEWater, prvního závodu na opětovné využití vod ze čtyř plánovaných. Prostřednictvím
recyklace vody umožňuje závod v Bedoku komunitám znovu využívat část odpadní vody pro
průmyslové použití a tím snížit množství pitné vody spotřebované pro jiné účely.
Závod Bedok používá multibariérový přístup skládající se z ultrafiltrace (UF), reverzní osmózy (RO) a
úpravy ultrafialovým zářením (UV). Kritické technologie v tomto procesu tvoří UF membrána ZeeWeed
od GE, která odstraňuje pevné látky a koloidní materiál spolehlivěji a s využitím méně chemikálií, než
klasické postupy. Poskytuje také systém RO s vyšším průtokem, menší velikostí systému a nižší četností
čištění, což výrazně snižuje provozní a kapitálové náklady.
Konečný produkt z multibariérového přístupu se nazývá „NEWater“. Používá se především jako zdroj
pro elektronický průmysl, závody na úpravu vody a chladicí věže komerčních budov. Malé procento se
uvolňuje zpět do místních nádrží pro nepřímé aplikace pitné vody.
Důvěryhodný obchodní partner
Značka GE je synonymem kvality na celém světě a GE je důvěryhodným globálním partnerem pro
města a obce. S širokou řadou produktů a služeb pro městské a obecní vodohospodářské orgány
pomáhají integrovaná řešení GE a unikátní odborné znalosti zvládat důležité úkoly ve stále se rozvíjející
oblasti při současném zajištění odpovědné a udržitelné úspory zdrojů, kterou naši zákazníci po celém
světě očekávají. Prostřednictvím inovací, přelomových technologií a specializovaných týmů světových
odborníků vám pomůžeme úspěšně budovat bezpečné, zdravé a ekonomické komunity pro vaše občany.
Můžeme pomoci zákazníkům z řad měst a obcí:
• Řešit problémy spojené s rozšiřováním kapacit a renovací
• Efektivně upravovat odpadní vody a usměrňovat je pro další využití
• Dodržovat předpisové a zákonné požadavky
• Vytvářet udržitelné a vysoce kvalitní zásobování vodou
• Splňovat rostoucí poptávku po vodě rostoucí populace
Přečtěte si, jak GE pomáhá zákazníkům vyřešit jejich
největší problémy na adrese www.ge.com/water.
GE Power & Water
Water & Process Technologies
Global Headquarters
4636 Somerton Road
Trevose, PA
19053 USA
Tel. +1 215 355 3300
www.ge.com/water
Vyhledejte kontakt ve vašem okolí na www.ge.com/water
a klepnutím na „Contact Us“.
* Obchodní známka General Electric Company; může být registrována v jedné nebo více zemích.
Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění a jejich účelem je jen
všeobecné informování. Rozměry a výkon systémů, produktů a služeb se mohou lišit. Obrázky slouží
jen pro ilustraci a nejsou v měřítku. Všechny právní povinnosti jsou uvedené výhradně ve smluvní
dokumentaci. Nic obsažené v tomto dokumentu nepředstavuje vyjádření, záruku nebo závazek.
©2010, General Electric Company. Všechna práva vyhrazena.
GEA18132-CZ (04/2010)

Podobné dokumenty

Beton 6/2012 - 3G Consulting Engineers

Beton 6/2012 - 3G Consulting Engineers zatížení hned po zabudování do ostění tunelu, které je vyvozeno hydraulickými lisy posouvajícími štít vpřed. Poslední ze zmiňovaných namáhání bývá často rozhodující pro jejich návrh. VLASTNOSTI D R...

Více

pohyblivé přívody energie signalizační a jeřábová technika

pohyblivé přívody energie signalizační a jeřábová technika vytržení, oddělovací přepážky a regálové systémy. Materiál vodících řetězů může být pro použití dle směrnice ATEX (zvýšená vodivost) nebo z polypropylenu pro speciální aplikace.

Více

Novela Vyhlášek 241/2002 Sb. a 223/1995 Sb.

Novela Vyhlášek 241/2002 Sb. a 223/1995 Sb. jejichž výkon motoru v poměru k celkové hmotnosti včetně povoleného zatížení neumožňuje v průměru přesahovat rychlosti vyšší než 55 až 60 km/hod. - plavidla u nichž je poměr výkon/výtlak r > 120, p...

Více

Download: "Kapesní příručka" – Kompletní

Download: membránové desky přináší nové možnosti při biologickém čištění odpadních vod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Více

Tunel 3/2012

Tunel 3/2012 Polypropylenová vlákna nemohou být použita jako výztuž nosných betonových konstrukcí, protože mají nízký modul pružnosti (nižší než beton) a i při nízkém zatížení se značně deformují. Navíc ztrácí ...

Více

Radioaktivita a ionizující záření

Radioaktivita a ionizující záření provozu jaderných elektráren a při jejich vyřazování. Radioaktivní odpady, které nepocházejí z jaderné energetiky, se označují jako institucionální radioaktivní odpady. Vznikají ve výzkumu, zdravot...

Více