pohyblivé přívody energie signalizační a jeřábová technika

Komentáře

Transkript

pohyblivé přívody energie signalizační a jeřábová technika
POHYBLIVÉ PŘÍVODY ENERGIE
SIGNALIZAČNÍ A JEŘÁBOVÁ TECHNIKA
OVLÁDACÍ A ŘÍDÍCÍ PRVKY PRO JEŘÁBY
KABELOVÉ VLEČKY
KABE
Pohyblivé přívody energie s pojezdem po ocelovém lanku, C-profilu,
I-profilu nebo čtyřhranném profilu.
Možnost upevnění plochých nebo kulatých kabelů, případně hadice.
Speciální provedení: Ex, nerez nebo kyselinám odolné. Rychlosti pojezdu
až do 200 m/min.
Flexibilní a rychlé uzpůsobení sestavy konkrétním podmínkám aplikace
+ spolehlivý pojezd i v těžkých provozních podmínkách.
PROUDOVÉ
PROU
UDO TROLEJE
Trolejová vedení realizovaná pomocí otevřených nebo uzavřených proudových
trolejí slouží k přenosu energie (do 2 000 A) nebo dat. Elektrovodná část je vyrobena
z mědi, hliníku nebo pro přenos dat ze speciální slitiny.
Napájecí zařízení lze modifikovat podle potřebného počtu pólů, montážní polohy
a okolního prostředí. Robustní konstrukce a spolehlivý způsob upevnění umožňuje
provoz i v těch nejnáročnějších aplikačních podmínkách. Výkyvná provedení sběračů
eliminují jejich poškození.
PRUŽINOVÉ A MOTOROVÉ KABELOVÉ BUBNY
Pružinové kabelové bubny slouží většinou k napájení a ovládání
jeřábových drapáků nebo břemenových elektromagnetů.
Zpětný tah pro navíjení kabelu zajišťuje integrovaná pružina
s vysokou životností.
Navíjená délka max. 70 m
Motorové kabelové bubny jsou určeny pro dlouhé pojezdy,
případně pro přenos velkých výkonů. Jejich konstrukce může
být monospirální nebo s navíjením do šířky.
Možnost doplnění zařízení pro kontrolu odvíjení
Navíjená délka až do 800 m
KROUŽKOVÉ SBĚRAČE
Kroužkové sběrače přenášejí energii a data na otočné části strojů a zařízení. Maximální hodnoty přenášeného proudu a napětí dosahují až 1 200 A resp. 24 kV s maximálním počtem
100 pólů (v závislosti na provedení).
Aplikace lze nalézt zejména u otočných jeřábů, v manipulační a balící technice. Sběrače se
dodávají v otevřené nebo uzavřené verzi pro použití ve vnějších podmínkách.
Speciální provedení mohou přenášet analogové signály, data nebo dokonce plynná a kapalná
média.
24
OVLÁDACÍ A ŘÍDÍCÍ PRVKY PRO JEŘÁBY
ZÁVĚSNÉ OVLADAČE, KŘÍŽOVÉ OVLADAČE A OVLÁDACÍ PULTY
Závěsnými ovladači se ovládají jeřáby (zejména mostové) ze země. Obě provedení
– jednořadé LADY a dvouřadé STILO – jsou určeny pro ovládání pomocných obvodů
a jejich kontaktní jednotky jsou max. dvourychlostní. Vysoké krytí (IP 65), dvojitá izolace
a robustní pouzdro poskytují jistotu a spolehlivost použití i v těžkých podmínkách.
Pro ovládání většího počtu pohybů nebo rychlostí jsou určeny křížové ovladače. Dvě
základní provedení (s krátkou a dlouhou pákou) jsou používány pro věžové jeřáby nebo
dopravní technologie. Pomocí vychylovací páky může obsluha volit až 4 rychlostní stupně
v každém směru. Kontaktní jednotky lze doplnit potenciometrem pro spojité ovládání.
Ovladače možno vestavět do jeřábnického křesla nebo mobilního ovládacího pultu.
VŘETENOVÉ KONCOVÉ SPÍNAČE
Vřetenové koncové spínače slouží ke snímání počtu otáček bubnu kladkostroje a vypnutí v horní nebo dolní mezi zdvihu. Maximální převodový poměr je 1:550 a uživatel
může volit z řady kontaktních jednotek a širokého sortimentu příslušenství. Možno
ovládat potenciometr nebo enkodér namísto standardních kontaktů.
KROUŽKOVÉ SBĚRAČE
Přenos proudu a napětí max. 200 A resp. 660 V s maximálním počtem 50 pólů/kroužků
(v závislosti na provedení). Sběrače se dodávají v otevřené nebo uzavřené verzi pro
použití ve vnějších podmínkách, případně dle směrnice ATEX.
Speciální provedení sběračů mohou přenášet datové signály.
KONEKTORY A KONTAKTORY PRO TRAKČNÍ APLIKACE
Komponenty používané v oblasti trakční techniky (vysokozdvižné vozíky nebo elektrické dopravní vozíky) pro připojení ke zdroji nabíjení (přenos 80, 160 a 320 A) nebo
pro spínání silového trakčního obvodu.
Široký rozsah provedení, výkonů a montážního příslušenství
KONCOVÉ SPÍNAČE
Jeřábové koncové spínače pro zastavení nebo zpomalení pojezdu zdvihacího zařízení.
Robustní konstrukce z tlakově litého hliníku se 2 nebo 4 provozními polohami otočné
hlavice s ovládacími tyčkami. Pouzdra s kontaktními jednotkami mají krytí IP 65.
Velký rozsah spínacích diagramů
3
électronique
RÁDIOVÁ DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ
MULTIFUNKČNÍ RÁDIOVÁ DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ
Bezdrátové dálkové ovládání řady ORION využívá 3 typů vysílačů
a stejného počtu přijímačů. Celkově lze ovládat až 16 relé.
Provozní frekvence je v rozsahu 433-434 MHz s možností volby
18 kanálů (v závislosti na provedení). Rádiové spojení je okamžité,
realizované při stisku tlačítka.
Vysílače všech provedení jsou lehké a kompaktní, jejich tlačítka mají
dlouhou životnost. Jako zdroj energie jsou používány baterie typu
AAA. Přijímače jsou určené pro vnější montáž nebo pro montáž vnitřní
na DIN-lištu v rozváděči.
PRŮMYSLOVÁ RÁDIOVÁ DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ
Rádiová dálková ovládání řad UD a UC jsou určena hlavně pro ovládání mostových
jeřábů, přesuven, dopravníků, apod. Provozní frekvence je v rozsahu 433-434 MHz
jeř
nebo 869 MHz s možností volby 64 resp. 12 kanálů. Dosah ve volném prostoru
ne
je aaž 300 m.
Obě verze mohou mít až 10 ovládacích tlačítek, kromě standardního hřibového
Ob
tlačítka nouzového vypnutí a tlačítka START/HOUKAČKA. Další ovládací prvky
tla
mohou být mechanické nebo elektronické přepínače až se 3mi polohami.
mo
Bezpečnost používání zařízení zajišťuje elektronický klíč s uloženými údaji.
Be
Přijímače s reléovými výstupy (max. 18 u verze UD) mají krytí IP 65 a jsou vybaveny
Přij
pevnou nebo BNC anténou. Na přání lze realizovat i tzv. infra-start.
pe
OMNICONTROL je název rádiového dálkového ovládání s joysticky pro ovládání
složitých pohybů věžových jeřábů, samohybných zařízení, apod. Provozní
frekvence je v rozsahu 433-434 MHz nebo 869 MHz s možností volby 30 resp.
64 kanálů. Dosah ve volném prostoru je až 800 m. Vysílače lze osadit až 3mi
joysticky se spínáním ve stupních nebo s lineárním pohybem a také doplňkovými
ovládacími prvky typu přepínačů.
Maximální počet pohybových stupňů je 4 a počet relé přijímače potom 25,
případně 20 relé + 3 analogové výstupy.
RÁDIOVÝ PŘENOS POVELŮ
Rá
Rádiový
přenos povelů ISIS umožňuje bezdrátový
přenos/kopírování stavů na vstupu vysílače na
př
výstup přijímače. Provozní frekvence je v rozsahu
vý
433-434 MHz s volbou až 18 kanálů. Dosah ve
43
volném prostoru je až 400 m (podle vysílacího
vo
výkonu).
vý
Vysílač má 8 digitálních vstupů s indikací LED
Vy
aktivace každého vstupu, přijímač potom 4 nebo 8
ak
reléových výstupů + kontrolní výstup pro indikaci
re
kvality přenosového signálu.
kv
Všechny konfigurace lze snadno programovat
Vš
pomocí přepínačů DIP-SWITCH umístěných
po
v jednotkách.
j
4
VODÍCÍ ŘETĚZY A ÚLOŽNÉ VANY
OTEVŘENÁ PROVEDENÍ VODÍCÍCH ŘETĚZŮ
Vodící řetězy jsou určeny k uložení a nucenému vedení kabelů a hadic. Články
řetězů jsou vyrobeny z odolného polyamidu vyztuženého skelnými vlákny.
Vysoká mechanická odolnost zajišťuje možnosti použití v náročných vnějších
podmínkách.
Rozsah velikostí je velice široký a začíná na vnitřní výšce 10 mm (řada
MP 10.1) a končí na 102 mm (řada MP 102.2). Řetězy je možné provozovat jako
samonosné nebo tzv. kluzné pro dlouhé pojezdy.
Do příslušenství patří řetězová zakončení s integrovanou ochranou proti
vytržení, oddělovací přepážky a regálové systémy. Materiál vodících
řetězů může být pro použití dle směrnice ATEX (zvýšená vodivost) nebo
z polypropylenu pro speciální aplikace.
UZAVŘENÁ PROVEDENÍ VODÍCÍCH ŘETĚZŮ
Uzavřené vodící řetězy mají stejnou
koncepci jako otevřené, pouze jejich kryty
(plastové nebo hliníkové) zakrývají náplň
řetězu a chrání ji před žhavými okujemi
až do teploty 500°C.
Do příslušenství náleží speciální přírubová
řetězová zakončení, která chrání náplň
řetězu i na připojovacích koncích.
ÚLOŽNÉ VANY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pro lepší vedení vodícího řetězu jsou úspěšně využívány hliníkové vodící
vany složené z jednotlivých profilů a spojovacích a upevňovacích prvků.
Výhodou je, že není nutná žádná další povrchová úprava.
Jako podpůrný prvek pro horní větev řetězu jsou určeny kluzné lišty GSP.
Jednoduše se zasouvají do vnitřních drážek vodících van a na konci se
zajišťují vrutem.
FLEXIBILNÍ KABELY
Jako nedílná součást vodících řetězů jsou nabízeny také
flexibilní kabely pro přenos energie i dat. Kabely jsou
v běžném i stíněném provedení, s různými druhy materiálu
pláště a vodičů. Pro použití ve vodících řetězech mají velice
příznivý poloměr ohybu a odolnost vůči opakovanému ohybu
v jedné rovině.
5
SPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ
KONCOVÉ SPÍNAČE
Koncové spínače jsou základními spínacími prvky
používanými v mnoha aplikacích. Veliký počet
ovládacích hlavic, materiálů pouzder (plast, kov),
kontaktních jednotek (mžikové, kluzné) a provedení
(se vstupem kabelu vývodkou, s vyvedeným
kabelem nebo připojovacím konektorem, provedení
dle směrnice ATEX nebo teplotně odolná provedení
do +180°C.)
Speciální provedení mají také aretaci ovládací
hlavice. Aplikace koncových spínačů lze nalézt
v mnoha odvětvích – od jednoúčelových strojů,
přes výtahovou až po osvětlovací techniku.
Standardní krytí koncových spínačů je IP 67
NOŽNÍ SPÍNAČE
NOŽ
Nožní spínače jsou speciálními spínacími prvky ovládanými
nohou obsluhy. Používají se zejména u lisů, plnících nebo
dávkovacích strojů.
Základní provedení nožních spínačů jsou s plastovým (na
objednávku s ocelovým) krytem nártu, pro speciální aplikace
také bez krytu.
Velký rozsah montážního příslušenství a vytváření sestav
MIKROSPÍNAČE
Mikrospínače vynikají vysokou citlivostí (rozdílem mezi sepnutým a rozepnutým stavem). Široká
nabídka ovládacích hlavic a připojovacích možností (šroubovací svorky nebo fastony) a krytí IP 40
nebo IP 65 umožňují použití mikrospínačů v mnoha aplikacích od zahradní až po medicínkou techniku.
Na přání lze dodat také zlacené kontakty nebo jiné uspořádání kontaktů.
BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČE A MODULY
Široká nabídka bezpečnostních spínačů zahrnuje zejména spínače pro mobilní kryty, případně pro
stroje s doběhem, lankové spínače pro dopravníky nebo kódované magnetické spínače. Všechny
mechanické spínače mají rozpínací kontakty s nuceným rozepnutím. Stupeň krytí je IP 66, 67, až IP
69K.
6
SSpeciální aplikace pantových spínačů Palladio umožňují montáž na rám dveří s vývodem kabelu
dovnitř. Bezpečnostní spínače řady FG s elektromagnetem disponují přídržnou silou až 2 500 N.
d
Lankové spínače doplňují svoji nabídku upevňovacími prvky FAST pro velice jednoduchou a rychlou
montáž.
Bezpečnostní moduly pro tlačítka nouzového vypnutí, mobilní ochrany, dvouruční ovládání nebo
optické závory či nášlapné rohože doplňují celý sortiment bezpečnostních prvků. Moduly jsou
vyráběny v několika řadách, podle požadované aplikace a úrovně bezpečnosti.
64
SIGNALIZAČNÍ TECHNIKA
SIGNÁLNÍ SVÍTIDLA
Signální svítidla se vyrábějí v provedení s trvalým svitem, blikající,
rotační nebo záblesková. Světelným zdrojem může být standardní
nebo halogenová vláknová žárovka, LED diody nebo xenonová
výbojka.
K dispozici je 6 barev krytů. Kromě plastových pouzder základen
je možné dodat také hliníkové verze nebo svítidla s ochrannými
ocelovými koši.
Speciální provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu, semafory,
lodní průmysl nebo výškové budovy a stavby. Krytí je v rozsahu IP 30
až IP 67 podle provedení. Možnost kombinace optické a akustické
signalizace.
SIGNÁLNÍ HOUKAČKY A SIRÉNY
Akustická zařízení se dělí zejména na houkačky, motorové nebo
elektronické sirény a zvonky. Houkačky a motorové sirény mají
trvalý tón (houkačky také přerušovaný), elektronické sirény
umožňují volbu až z 32 tónů vnitřním přepínačem DIP-SWITCH.
Aplikace lze najít na rozváděčích, jeřábech, jednoúčelových strojích
nebo v dopravní technice. Speciálními verzemi jsou evakuační sirény
nebo indikace pohybu vysokozdvižného vozíku.
Krytí akustických zařízení je v rozsahu IP 30 až IP 65
SIGNÁLNÍ SLOUPY
Vícenásobné signální sloupky nejčastěji signalizují
stav probíhající pracovní operace stroje. Základní
provedení jsou: stavebnicová verze TWS v 5ti
velikostech a pevná řada LUXOR (4 velikosti)
umožňující i horizontální sestavy.
Maximální počet barevných optických modulů
v jedné sestavě je 5 (TWS) nebo 6 (LUXOR). Zdrojem
světla může být vláknová žárovka, LED diody nebo
xenonová výbojka. Akustický modul může sestavu
alternativně doplňovat.
Aplikace: obráběcí stroje, jednoúčelové stroje,
indikace výšky hladiny v nádržích, laboratorní
technika nebo docházkové systémy
LED SVĚT
SVĚTELNÉ
SVĚTEL ZDROJE
Výhodných vlastností LED diod (dlouhá životnost, malá spotřeba, odolnost
vůči vibracím a vysoká svítivost) se využívá při výrobě LED světelných zdrojů.
Jde o sestavu 1 až 318 diod na jedné základně a s příslušnou paticí. Používají
se jako alternativní zdroj světla do většiny svítidel SIRENA včetně signálních
sloupků.
Díky výše uvedeným vlastnostem nabízejí tato zařízení i přes vyšší pořizovací
cenu rychlou návratnost investic.
7
Distributor v České republice:
Pobočka v České republice:
Vestec 185, 252 42 Jesenice u Prahy
Smetanova 2401, 760 01 Zlín
Distributor pro Slovenskou republiku:
Valchárska 3, SK - 82109 Bratislava
Tel.: +420 244 001 500; Fax: +420 244 910 700
Tel.: +420 577 002 790; Fax: +420 577 002 791
Tel.: +421 258 275 600; Fax: +421 258 275 601
e-mail: [email protected]
www.schmachtl.cz
e-mail: [email protected]
www.schmachtl.cz
e-mail: [email protected]
www.schmachtl.sk

Podobné dokumenty

Řešení pro komunální zdroje vody a odpadní vodu

Řešení pro komunální zdroje vody a odpadní vodu Úpravna Brightwater v King County — stejně jako jiné moderní závody v Kalifornii, Coloradu, Michiganu, Georgii, na Floridě či v Ontáriu a jinde ve světě — využívá pokročilou technologii úpravy nazý...

Více

EPC 25 - athea.cz

EPC 25 - athea.cz mikroprocesorem. Průběh magnetizace a demagnetizace je uložen v paměti řídicího systému. Řídicí jednotku je možné ovládat pomocí tlačítek na přístroji, RF rádiovým nebo IR infračerveným ovladačem. ...

Více

Celý článek 4/2015 T+T, Mostové jeřáby GIGA pro SSI Schäfer, PDF

Celý článek 4/2015 T+T, Mostové jeřáby GIGA pro SSI Schäfer, PDF jeřáb o rozpětí 26,5 metru s dvěma konzolovými kočkami s břemenovými magnety. Nosnost magnetů pro profilovou ocel je 2×3,2 tuny s maximální délkou polotovaru 12 metrů. V případě plechu jedna kočka ...

Více