Hubnutí je celoživotní kontrola, ale nemusí být

Komentáře

Transkript

Hubnutí je celoživotní kontrola, ale nemusí být
život s diabetem
Hubnutí je celoživotní kontrola,
ale nemusí být neradostné
Máte kila navíc? Vyzkoušeli jste již nejrůznější metody, jak hubnout?
Mohli byste psát romány na téma hubnutí? Omezení energetického
příjmu můžete docílit různými cestami od nesmyslných až po rozumné.
Některými se také podaří zhubnout.
je např. čištění zubů. Pokud jste připraveni k takovému
pojetí hubnutí, pojďte se do toho pustit.
2. Pokud máte pochybnosti o svém zdravotním stavu,
poraďte se o úmyslu hubnout, zejména o svých
pohybových možnostech, s lékařem.
Zahájení hubnutí
1. Pokud se vám podaří opravdu nějakou razantní
dietou zhubnout, později většinou naberete o něco
více, než jste zhubli a kila narůstají geometrickou řadou.
S každým výkyvem přibývá procento tuku v těle (při
hubnutí odchází také svalovina, při tloustnutí nabíráme
především tuk), váš metabolismus se stává stále úspornější a úspornější (tělo si pamatuje na chvíle hladovění
a když potom přijde období hojnosti, ve zvýšené míře
energii ukládá do tukových zásob na další hladomory).
Hubnoucí může zvolit i cestu druhou – rozumnou
a vytvořit si vlastní jídelníček, který již bude dodržovat
stále. Pokud někdy vybočí ze svých předsevzetí, nebude
z tohoto dělat tragédii a spontánně se vrátí ke správnému režimu. Hubnutí už mu nebude odebírat životní
energii, správný životní styl bude tak samozřejmý, jako
Na vaší
odezvě
záleží
Pomozte nám vytvořit z bulletinu
DIAlog účinný nástroj k aktivnímu dialogu.
Ať již máte diabetes 1. typu nebo
2. typu, rádi bychom od vás všech slyšeli
vaše názory a příběhy spojené s léčbou.
Léčíte se agonisty GLP-1? Podělte se
s námi o vaše zkušenosti. Prvních
deset pisatelů od nás obdrží
hezkou knižní publikaci.
Napište nám:
Editor – DIAlog
Novo Nordisk, s.r.o.
Evropská 33/c
160 00, Praha
[email protected]
Důležité upozornění
pro čtenáře
4. Zajistěte si kvalitní váhu, abyste se mohli pravidelně
vážit. Cílem je sice změna životního stylu, ale protože
důsledky posilující změnu vašeho chování jsou více než
vzdálené, údaj na váze vám poskytne zpětnou vazbu
pružněji. Nebuďte však otroky váhy, která nemůže přesně
zhodnotit vaše úsilí, nedopusťte, aby číslo na váze řídilo
váš život. Pokud máte možnost, změřte si procento tuku
v těle. Ti, kteří začnou pravidelně cvičit, mohou očekávat
zvýšení svalové hmoty na úkor tukové. Svaly jsou těžší
Už i menší fitness centra a sportovní kluby
se začaly specializovat na cvičení seniorů
a otevírají kurzy pro tuto cílovou skupinu.
POZDNÍM KOMPLIKACÍM
MŮŽE DIABETIK PŘEDEJÍT
• Kurzy Senior Fitness pořádané Městskou částí
Praha 2, cvičí se každou středu v mateřské škole
Na Zbořenci, první měsíc je zdarma, kurz je otevřen
pro všechny od 50 let (tel.: 224 923 582).
DŮLEŽITÁ JE ÚČINNÁ LÉČBA
A DOBRÁ SPOLUPRÁCE
S LÉKAŘEM
• Kurzy STOB – tel.: 241 762 847
• Kurzy Medispo – tel.: 224 965 721
Podrobnější informace kde můžou senioři sportovat
v Praze najdete na www.seniorfitnes.estranky.cz
• Kalbi-centrum v Karlových Varech nabízí rekondiční
cvičení seniorů 55 min/75 min – tel.: 355 311 411
• Sport club Olympia v Neratovicích –
individuální zdravotní přístup, kondiční a zdravotní
cvičení seniorů v rámci lekcí „time-gym“nabízí
(tel.: 776 309 716; www.sportclubolympia.cz.).
Onemocnění cukrovkou
je velmi zrádné. Není
nakažlivé, nebolí, a ani
není vidět. O to je ale
nebezpečnější.
Svůj kurz zkuste hledat u Asociace tělovýchovných
jednot a sportovních klubů ČR: www.atjsk.cz
nebo na www.kdesportovat.cz
než tuk, a tak váha ani nemusí ukázat velké váhové
úbytky, ale bude vám třeba volné oblečení a sníží se právě množství tuku. V každém případě si můžete změřit
obvod alespoň pasu.
5. Stanovte si reálný cíl nejen k množství kilogramů,
které chcete zhubnout, ale i ke způsobům, kterými dosáhnete změny ve stravovacích a pohybových návycích.
řesného
Záruka p inzulínu
1
ní
t
dávková
álně 5 le
im
in
m
na dobu
Jak (ne)skladovat inzulín
Jednoduché: rychlá
a jednoduchá obsluha,
a to hned od počátku 1,2
Dříve než začnete jakýkoliv inzulínový přípravek používat, přečtěte si pozorně informace v příbalovém letáku. Inzulín
je poměrně stabilní hormon, který je při správném skladování plně účinný až do doby exspirace. Datum, do kterého je
možné inzulín použít (exspirace), a teplota vhodná pro jeho uskladnění jsou vyznačeny na obalu. Po dosažení exspirace
se inzulín postupně rozkládá a ztrácí svoji účinnost. Přechodně mohou nastat situace, kdy podmínky pro uskladnění
inzulínu nejsou plně vyhovující. Aby nedošlo k neočekávanému a rychlému znehodnocení, měli byste vědět, které okolnosti jsou zvlášť nebezpečné: velmi vysoké nebo velmi nízké teploty, sluneční světlo, otřesy. Následující příklady ukáží vliv
těchto faktorů.
Spolehlivé: přesné
dávkování inzulínu po
dobu nejméně pěti let 3
ANO
Náplň s inzulínem (zásobní vložku)
skladujeme buď v chladničce (při teplotě
2–8°C), nebo ji trvale přechováváme při
pokojové teplotě do 30 °C (závisí na typu
inzulínu). Skladování při pokojové teplotě
přitom nesmí být delší než 6 týdnů.
Bezpečné: snadný
odečet velikosti dávky,
zvukové potvrzení
o ukončení dávky 1,4
Po prvním použití inzulínového pera můžete
inzulín v náplni používat po dobu 4–6 týdnů
dle typu inzulínu. Pero s inzulínovou náplní
uchovávejte při pokojové teplotě.
Reference:
NE
Neskladujte inzulín v mrazničce nebo
na podobném velmi chladném místě!
Inzulín, který zmrzl, nelze již nikdy použít.
Když cestujete letadlem, nedávejte inzulín do kufru, ale vozte jej vždy s sebou
v příručním zavazadle.
Hodiny trvalého otřásání, jako např. při
dlouhodobé jízdě autem, mohou vést ke
shlukování nebo vytvoření bílé vrstvy
na vnitřní straně skleněné lahvičky.
Takový inzulín nikdy nepoužívejte!
Nikdy nevystavujte inzulín přímému slunečnímu záření! Slunce postupně rozkládá inzulín, a ten pak dostává žlutohnědé
zabarvení.
Nenechávejte inzulín v místech, kde se může
teplota prudce zvýšit, jako např. v autě stojícím na slunci, na televizním přijímači apod.
1. Kristensen CM, Abstract 80, Diabetes Technology
Meeting, 2005.
2. Asakura T, Seino H, Jensen KH. Patient acceptance
and issues of education of two durable insulin pen
devices. Diabetes Technol Ther 2008;10 (4): 299–304.
3. Kristensen CM and Donsmark M. Dose accuracy and
durability of the NovoPen® 4 insulin delivery device
before and after simulation of 5 years of use and
under various stress conditions. Clin Ther 2009; 31
(1 2): 2819–2823.
4. Sommavilla B. Comparative assessment of NovoPen® 4,
a new insulin pen system, among insulin naive users.
Diabetes 2006; 55 (suppl 1): A456.
DIA_118/11
Informace v DIAlogu jsou uveřejněné za
účelem pouze informovat. Nenahrazují
odbornou lékařskou radu. Jenom váš
ošetřující lékař by měl diagnostikovat
vaše zdravotní problémy a předepsat
vám vhodnou léčbu.
3. Zkuste si najít někoho, kdo bude hubnout společně
s vámi. Pokud se vám to zdaří, dohodněte si alespoň jeden
den v týdnu, kdy se budete společně scházet, debatovat,
jak se vám dařilo plnit úkoly daného týdne, sdělovat si, co
vám nejvíce pomohlo a co vám „dalo nejvíce zabrat“. Budete si vzájemně poskytovat oporu a podporu. Vzájemnou
podporu si můžete dodávat i prostřednictvím internetu či
SMS nebo prostřednictvím kurzů snižování nadváhy (např.
kurzy STOB). V kolektivu je síla a ve společnosti, kde jsou
všichni na jedné lodi (ať už v počtu dvou či ve skupinových
kurzech), se hubne lépe. Ideální bude, když se vám podaří
v rámci těchto setkání zrealizovat i nějakou společnou
pohybovou aktivitu. Jestliže nikoho neseženete nebo jste
spíše samotářského založení, můžete samozřejmě úspěšně
hubnout i samostatně.
Specializovaná
cvičení seniorů
DIAlog_005_BU.indd 4-5
Když není cukrovka dobře léčena, poškozuje především cévy a nervy, což vede
k závažným komplikacím. Ty se mohou
projevit různě – jako plíživé zhoršování
zraku vedoucí ke slepotě, onemocnění
ledvin nebo i jako katastrofa v podobě
mrtvice nebo infarktu. Zabránit těmto
pohromám je hlavním smyslem léčby
diabetu. Navíc se diabetes často sdružuje
s obezitou, vysokým cholesterolem a vysokým krevním tlakem, což spirálu směřující
k chorobám srdce a cév jen dále roztáčí.
Pravidelné kontroly
jsou důležité
Aby lékař mohl nemocného provázet všemi
těmito úskalími, musí především pacienta
s diabetem vnímat jako celek, a ne jen
jako člověka, který má shodou okolností
vysokou hladinu cukru v krvi.
Do tohoto komplexního přístupu patří
kromě kontroly hladiny krevního cukru
i starost o správnou výši krevního tlaku. Při
snižování tlaku se dříve říkalo, že čím níže,
tím lépe. To už dnes neplatí. Ani u pacientů
s diabetem se nedoporučuje, aby systolický
tlak (horní) byl dlouhodobě snižován léky
pod 130 mmHg. Jinak ale pořád platí, že
vysoký krevní tlak je tichý zabiják.
Diabetik by měl být pravidelně vážen
a měřen jeho obvod pasu. Lékař by se měl
také zaměřit na to, aby pacient procházel
pravidelnou kontrolou zraku. Když se jednou rozvine poškození sítnice oka, mnoho
se již dělat nedá. Důležité také je, aby
lékař pacientům pravidelně kontroloval
webové stránky pro diabetiky
www.diabetesmellitus.cz
nohy. Bohužel platí, že cukrovka je nejčastějším důvodem amputace dolních končetin.
Prohlídka a vyšetření nohou pacienta by
měla být provedena nejméně jednou ročně.
Lékař by měl kontrolovat i boty a ponožky,
ve kterých pacient přišel. Možná to není
úplně atraktivní činnost, ale vyplatí se – lze
tak předejít až čtvrtině amputací. Lékař by
se neměl spokojit jen s vyšetřením okamžité
hladiny cukru v krvi. Měl by pravidelně sledovat také tzv. glykovaný hemoglobin. Toto
vyšetření říká, jak byla cukrovka kompenzována v období 6 týdnů zpětně. Každý diabetik 1. i 2. typu by měl být takto vyšetřen
nejméně dvakrát ročně.
Moderní léčba =
inzulínová analoga
Důležité také je nesetrvávat u léčby, která
již není dostatečná. Cukrovka je postupující
onemocnění a jejímu vývoji je nutné se včas
přizpůsobit. „Základním principem léčby by
měl být komplexní přístup k nemocnému.
Léčba diabetu není neměnná, vyvíjí se a má
podléhat přísné kontrole jak ze strany lékařů, tak i pacientů. V současné době máme
k dispozici velkou škálu léčivých přípravků,
ale bez dobré spolupráce s diabetiky nemůžeme dosáhnout léčebných úspěchů i při
použití posledních novinek na trhu,“ upozornila MUDr. Dohnalová z interního oddělení
v nemocnici v Českých Budějovicích.
V praxi se často co nejdéle odkládá nasazení
inzulínu – tomuto kroku se mnohdy brání
samotní pacienti. Řada z nich ho považuje za
lék poslední volby, který se používá, až když
je všechno špatně. Přitom by tomu mělo být
přesně naopak – je jednoznačný trend k inzulínu přistupovat čím dál dříve. Je to dáno
i tím, že dnes lze mnohem lépe tuto terapii
upravit na míru potřeb každého diabetika.
Navíc nejúčinnějším způsobem prevence
všech cévních komplikací diabetu zůstává
už téměř 100 let léčba inzulínem. První inzulíny byly vyčištěné výtažky ze slinivek skotu
a vepřů. Až díky biotechnologiím se v osmdesátých letech podařilo vyrobit inzulín,
který měl totožnou strukturu jako ten lidský.
Stále však bylo obtížné těmito léky napodobit fyziologický účinek inzulínu v organismu
– především rychlý vzestup hladiny inzulínu
po jídle a zároveň vyrovnanou hladinu
tohoto hormonu ve zbývajícím čase.
Teprve relativně nedávno vstoupily na trh
zdokonalené uměle vyrobené molekuly
inzulínu, kterými lze přirozenou sekreci
inzulínu nahradit podstatně lépe – říká se
jim inzulínová analoga. Zjednodušeně se
dá říci, že krátce působící analog inzulínu
působí rychleji, a tedy lépe snižuje glykémii
po jídle než lidský rychlý inzulín. Obdobně
dlouze působící analog snižuje glykémii
déle a vyrovnaněji v porovnání se středně
dlouze působícím lidským inzulínem. To
s sebou také nese nižší riziko hypoglykémií.
S analogy inzulínů bývá také spojen nižší
přírůstek hmotnosti, než s inzulíny lidskými.
Informovaný pacient =
dobře léčený pacient
Možná ale tím největším problémem je,
když mezi lékařem a pacientem neprobíhá dialog. U diabetu platí, že na celkový
výsledek léčby má pacient větší vliv než
lékař. A dá se to i obrátit – nikdo nemůže
diabetikovi tak ublížit, jako on sám sobě,
když se nebude chovat rozumně. Pokud
ale pacient nemá dostatek informací,
těžko se stane manažerem vlastního zdraví
– proto by se měl vždycky o svůj stav
zajímat – jde přece o jeho diabetes. Věta:
„Já to nechám na vás, pane doktore,“ by
měla padnout jen výjimečně.
Je důležité, aby každý pacient dobře znal
cíle své léčby, pravidelné je konzultoval se
svým lékařem, zajímal se o nové možnosti
léčby a držel se doporučení, na kterých se
s lékařem domluvili.
Mgr. Lucie Ondřichová
Novo Nordisk s.r.o.
Evropská 33c, 160 00 Praha 6
[email protected]
www.novonordisk.cz
25.7.2011 15:55:37
život s diabetem
zdravá výživa
Cestování s diabetem
Buďte při hubnutí úspěšní
– naučte se sestavit jídelníček
Diabetes mellitus je chronické celoživotní onemocnění, které přináší pacientovi
řadu omezení. Ke kvalitě života diabetika významně přispívá i dobrá duševní
pohoda, kterou nepochybně podporuje i pobyt v přírodě, u moře či na horách.
Na rekreaci se pacient s diabetem musí řádně připravit;
je pro něho důležité respektování určitých nezbytností,
které jsou pro něj náročnější než pro zdravého člověka.
Dodržování těchto povinností je ale jediná cesta, jak
strávit dovolenou v klidu a bez ohrožení vlastního zdraví.
Základní požadavky v přípravě
na cestu do zahraničí:
1. Pečlivý výběr místa pobytu a dopravy
Měli byste mít spolehlivé a aktuální informace o hygienických a stravovacích poměrech a o výskytu infekčních
nemocí v zemi, lokalitě i v samotném místě ubytování.
Ty můžete získat na hygienické stanici nebo v cestovní
kanceláři. Důležité také je zajistit si zdravotní pojištění
Pokyny diabetikům pro zajištění
bezpečného pobytu v cizině:
• Oznámit hotelu, že přijel diabetik.
• Zjistit v místě pobytu dostupnost lékařské pomoci.
• Pamatovat na riziko hypoglykémie a dehydratace
při výletech a sportu.
• Pamatovat na riziko přehřátí a úžehu při pobytu na slunci.
• Zabraňovat vzniku puchýřů a drobných poranění na
nohou, chránit nohy před vznikem plísňových infekcí.
• Pamatovat na riziko průjmových onemocnění,
chránit se před hmyzem.
• Nepřeceňovat své síly.
3. Vybavení léčivy na cestu
Cestující diabetik si nesmí zapomenout vzít si s sebou
všechny léčivé přípravky, které pravidelně nebo příležitostně
užívá. Je nutné si spočítat spotřebu léčiv po celou dobu
cesty a mít dvojnásobnou zásobu léčiv. Pokud se diabetik
léčí inzulínem, je důležité dodržovat pravidla jeho správného
uchovávání a mít s sebou také pomůcky pro aplikaci inzulínu
a pro měření hladiny cukru v krvi (inzulínové pero, jehly,
glukometr s testovacími proužky), dále papírky pro testování
cukru a ketolátek v moči, náhradní baterie do glukometru
a inzulinové pumpy, dezinfekční prostředky atd. Za léčebný
přípravek je třeba považovat i pohotovostní soupravu
s glukagonem.
Diabetes mellitus a řízení
motorových vozidel
Většina pacientů s diabetem ví, že se k možnosti
řízení motorového vozidla diabetikem vyjadřuje lékař.
Ten by měl vždy posoudit rizika pro daného pacienta.
Ve většině případů onemocnění cukrovkou neznamená, že se pacient musí vzdát
řízení auta. Nicméně se nedoporučuje,
aby pacient léčený inzulínem a tabletami,
které můžou způsobit hypoglykémii pracoval jako řidič hromadné dopravy, dále
jako řidič kamionu, strojvedoucí nebo
pilot. U dalších pacientů s diabetem,
kteří řídí motorová vozidla pro vlastní
potřebu, je nutnost rizika hypoglykémie
či dalších komplikací zvážit individuálně.
Opakovaně však pacienty na rizika hypoglykémie při řízení motorového vozidla
upozorňovat.
Jsou nějaké limitace ze strany legislativy při řízení motorového dopravního prostředku diabetikem?
V letošním roce vyšla novelizace vyhlášky
„o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“. Ve vyhlášce jsou uvedeny
skutečnosti, které omezují způsobilost
k řízení motorových vozidel.
DIAlog_005_BU.indd 2-3
V předchozím vydání bulletinu DIAlog jsme se v rubrice „Zdravá výživa“
věnovali tématu jak si sestavit jídelníček při redukci váhy.
pro navštívenou zemi. K přípravě na cestu do ciziny patří
také informace o povinném nebo doporučeném ochranném
očkování. Jeho význam by měl nejvíce ocenit právě diabetik,
kterému by infekční onemocnění v zahraničí mohlo přivodit
ještě větší komplikace než doma.
2. Kontrolní vyšetření lékařem před cestou
Vyšetření dva až tři týdny před cestou je nutným předpokladem bezproblémové cesty. Lékař zjistí současný stav
kompenzace diabetu, potvrdí vhodnost léčby, dá potřebné
instrukce pro pobyt v zahraničí a ověří si schopnost diabetika,
jak se má sám léčit. Současně radí, jakou fyzickou zátěž si
diabetik na daném místě může dovolit. Je vhodné, pokud je
při této edukaci přítomen i partner cesty. Velmi důležité je,
aby lékař vystavil diabetikovi stručnou zprávu o stavu a léčení
diabetu, a to v anglickém jazyce nebo v jazyce navštívené
země, je-li to možné. Ve zprávě by měla být uvedena adresa,
telefonní číslo, fax či e-mail lékaře.
Vyhláška se mění zejména
v těchto bodech:
A. Ponechává i nadále zvážení držení
řidičského průkazu na posouzení celkového
stavu pacienta, ale navíc přímo vylučuje
způsobilost k řízení u těch pacientů, kteří
prodělali v období posledních 12 měsíců
druhou a další těžkou hypoglykémii (nutnost
pomoci další osobou) či druhou a další
hypoglykémii, která byla bezpříznaková.
B. Pro řidiče skupiny 1 (neprofesionály): pro
v období 12 měsíců po první hypoglykémii
těžké hypoglykémii (nutnost pomoci druhou
osobou) je možno přiznat způsobilost pouze
na základě odborného vyšetření. Totéž platí
pro pacienty s orgánovými komplikacemi
diabetu.
C. Pro řidiče skupiny 2 (profesionály) platí
kromě výše uvedených podmínek bodu
B dále následující ustanovení: pacient je
způsobilý k řízení, pokud užívá léky potenciálně
2. část
V tomto vydání se zaměříme na chyby, kterých byste se
při sestavování jídelníčku měli vyvarovat. Při hubnutí je
důležité sestavit si jídelníček z pro vás dostupných potravin, abyste se co nejvíce přiblížili vašim jídelním zvyklostem, pochutnali si, a zároveň byl jídelníček energeticky
chudší, ale rozmanitý.
4. Dále je vhodné mít balíček první pomoci pro
drobná poranění, analgetika a léčivé přípravky proti
průjmu. Při cestě by měl mít diabetik inzulín uložený
v příručním zavazadle a ne v zavazadlovém prostoru
vlaku, autobusu či letadla, kde hrozí riziko ztráty,
doručení se zpožděním nebo znehodnocení inzulínu.
Při cestě autem nebo autobusem se nejlépe přepravuje
pod sedadlem, kde je relativně nejchladněji.
5. Stravování
Na cestách a v ubytovacích zařízeních bývá problém
s dodržováním doporučené diety. Proto je nezbytné
předem požádat leteckou společnost a hotelové
jídelny o zajištění odpovídajícího jídelníčku (jedná
se hlavně o dostatek zeleniny a ovoce a omezení
tučných a moučných jídel). Pro případ náhlého poklesu
hladiny cukru v krvi byste měli mít na dosah ruky např.
hroznový cukr, kousek čokolády, cukrem slazený čaj,
kolový nápoj apod.
6. Pořiďte si kartičku s mezinárodním označením,
že jste diabetik.
způsobující hypoglykémii, ale nemá
žádné komplikace diabetu a v posledních
12 měsících neprodělal žádnou těžkou
hypoglykémii (vyžadující pomoc druhé
osoby) a nebo pokud si hypoglykémii
uvědomuje, je schopen doložit pravidelné
měření 2x denně a v době související
s řízením a prokáže, že rozumí rizikům
hypoglykémie (nutno zaznamenat
do dokumentace).
D. Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti je podmínkou zdravotní
způsobilosti vždy, provede se nejméně
jedenkrát za 3 roky.
Další novinkou novely je ztráta způsobilosti k řízení pro všechny řidiče v případě druhé a další těžké hypoglykémie, t.j. hypoglykémie vyžadující pomoc
druhé osoby, v posledních 12 měsících.
100 g a doplnit mléčný výrobek, tvaroh, šunku či jiným
druhem bílkovin, které nejsou vázány na velké množství
živočišných tuků.
• Konzumace ovoce v pozdních hodinách. Vyvarujte se
ovoce před spaním, raději jej zvolte jako dopolední, případně odpolední svačinu doplněnou bílkovinami.
• Často přijímáme tzv. potraviny „navíc“, které do jídelníčku taktéž zapomínáme uvádět, jedná se i například
o sousta při ochutnávání při vaření, dojídání zbytků
jídla po dětech apod.
• Zkuste si opravdu několikrát různé potraviny zvážit
a získat tak reálný odhad. Viditelný odhad může
klamat a vy tak přijmete více energie, než se na
první pohled zdá.
Důležité je, abyste si s pomocí lékaře nebo sestry
vytvořili takový jídelníček, kdy budete přijímat
optimální množství energie ve vhodné skladbě.
To znamená omezení živočišných tuků a sacharidů s vysokým glykemickým indexem. I v těchto
mezích však zůstává široký prostor pro vytvoření
jídelníčku, při kterém nebudete mít pocit strádání. Hubnutí by se vám mělo stát jakousi dobrodružnou hrou, při níž budete téměř v každé
potravinové kategorii nacházet potraviny nebo
výrobky, které vám budou chutnat a to i při nižší
energetické hodnotě a vhodné skladbě.
• V neposlední řadě je to nepravidelný režim
jídel a vynechávání jídel během dne. Není
nutné dodržovat přesný čas, avšak rozestupy
mezi jídly by měly být max. 3 hodiny, poslední
jídlo před spaním by mělo být maximálně
1,5 hodiny před usnutím a se sníženým
obsahem sacharidů.
• Častou chybou je také vynechávání snídaně.
Je prokázáno, že lidé, kteří snídají, mají nejen
více energie během dne, ale i větší úspěch při
redukci váhy než ti, kteří nesnídají nebo
nejedí pravidelně.
Nejčastější chyby v sestavování jídelníčku:
Odhalte skryté chyby pomocí záznamů
Hodně lidí překvapí, jak jednoduše se dá odhalit většina chyb, kvůli kterým tloustnou. Stačí,
aby si týden poctivě zapisovali, co snědli, kdy
a v jakém množství a co je k jídlu provokovalo, které
podněty kromě hladu byly spouštěčem pro jedení. Zjistí,
zda jedí z hladu, z únavy nebo je honí mlsná, jestli podnět k jídlu vyvolala špatná nálada, vztek, úzkost nebo
naopak pohoda. Důležitý je i fakt, kde jedli a co při tom
dělali, případně další okolnosti. Z těchto záznamů pak
rychle vyčtou největší chyby.
• Ženy si často sestavují jídelníček s převahou
sacharidů a tudíž mají nízký příjem bílkovin.
• Potraviny s vyšším obsahem sacharidů mají příliš vysoký
glykemický index a v kombinaci s nízkým příjmem
bílkovin se tudíž snižuje šance na úspěšné hubnutí.
I při energeticky vhodném jídelníčku s nevhodným
poměrem jednotlivých živin je hubnutí méně úspěšné,
není vyrovnaná glykémie, trpíme pocitem hladu apod.
• U mužů naopak často převažují potraviny živočišného
původu, tím přijímají vysoké množství skrytých a velmi
nevhodných tuků, podporujících rozvoj kardiovaskulárních
onemocnění. Těchto potravin by se tedy měli vyvarovat
především lidé s androidním typem obezity (tukem ukládajícím se především v oblasti horní části těla).
• Jídelníček s nedostatkem zeleniny, tudíž s nízkým
obsahem vlákniny, vitamínů, minerálních látek, antioxidantů. Pokud opravdu nejste schopni doplnit
dostatečné množství zeleniny, zauvažujte o doplnění vlákniny a vitamínů/minerálních látek ve formě
doplňku stravy, alespoň po dobu redukce váhy.
Doporučované množství zeleniny je nejméně 300 g,
ale raději až 500 g na den.
• Mnohdy se snažíme vyloučit příjem tuku tak výrazně,
až je příjem tuku příliš nízký. Nebojte se proto zařadit
do jídelníčku tzv. „zdravé“ tuky, tedy tuk přijatý z mořských ryb, oříšků, které můžete v malém množství přidat například do jogurtu, používejte kvalitní rostlinné
oleje, kterými je vhodné zakápnout zeleninu, tím
zvýšíte využití vitamínů rozpustných v tucích.
• Jíst pouze ovoce není vhodné. Ovoce dodává tělu za
den velké množství sacharidů. Konzultujte doporučené množství ovoce 200 g na den s vaším lékařem!
Ještě vhodnější je například rozdělit toto množství po
• Nedostatečný příjem ryb – doplňte do jídelníčku ryby
alespoň 2x–3x týdně.
• Nezapomínejte na dostatečný pitný režim hrazený nejlépe neperlivými a neslazenými nápoji.
Vyhláška je uveřejněna ve Sbírce
zákonů pod č. 72/2011 a nahrazuje
vyhlášku 277/2004 Sb.
MUDr. Jana Havelková,Diabetologická
a interní ambulance, Nemocnice Znojmo
• Zapomínáme do jídelníčku uvádět tekutiny, které
v případě, že jsou slazené, mohou výrazně pozměnit
výslednou energetickou hodnotu. Často považujeme
mléko, kávu a jiné potraviny s nutriční hodnotou
za tekutiny a neuvedeme je do celkového příjmu.
Nezapomeňte, že v tomto případě mohou plně
nahradit celou svačinu.
Záznamy = velký pomocník při hubnutí
Pokuste se alespoň týden zapisovat vše, co vložíte
do úst. Pokud se Vám to zdaří, učinili jste první krok
k úspěšnému hubnutí. To, že jste zapisovali a nejedli
automaticky, možná již přispělo k tomu, že jste jedli
o trochu méně než obvykle. Pak vezměte své zápisky
a společně s vaším ošetřujícím lékařem nebo sestrou se
zamyslete nad chybami, které děláte.
Zdroj: STOB
recepty
Králík po burgundsku
Přísady:
• 320 g králičího masa
• 40 g kysané smetany
• 40 g cibule
• Sůl
• 60 g žampionů
• Tymián
Příprava:
1 porce obsahuje přibližn
128 kcal, 538 kJ
18 g bílkovin
5,20 g tuků
1,0 g sacharidů
1.
Omyté maso osolíme, okořeníme, podlijeme,
přidáme čerstvý tymián a dáme péct.
2.
V průběhu pečení přidáme na maso v pekáči na kolečka
nakrájenou cibuli a očištěné, pokrájené žampiony.
3.
Na závěr zjemníme vypečenou šťávu zakysanou smetanou.
4.
Vhodnou přílohou je dušená rýže.
ě:
25.7.2011 15:55:34

Podobné dokumenty

Pohyb je pro diabetika lék

Pohyb je pro diabetika lék jeho část. Avšak v praxi bývá tato častá problematika neprávem opomíjena. U velké části nemocných cukrovkou se obvykle setkáváme s problémy lokalizovanými v oblasti jícnu a jeho přechodu do žaludku...

Více

Hradec Králové 31.března 2015 v 19.hodin

Hradec Králové 31.března 2015 v 19.hodin kdo se dostane mezi oceněné. Sám bych měl hned několik tipů, ale nechám se napínat, protože právě to napětí máme my fanoušci na sportu rádi. Rádi se dáváme vašimi výkony strhnout, při fandění zapom...

Více