Evoluce člověka

Komentáře

Transkript

Evoluce člověka
Evoluce člověka
Milan Dundr
před 65 miliony let
• konec křídy
(druhohor)
• první primáti
– vzhled krysy
před 65 – 55 miliony let
• paleocén (třetihory)
• teplo
• první pravé
poloopice - nártouni
před 55 – 34 miliony let
•
•
•
•
•
eocén (třetihory)
dlouhý
teplo, vlhko
na začátku se oddělila Evropa od Ameriky
na konci se oddělila Afrika od Ameriky
před 55 – 34 miliony let
• na začátku se oddělila Evropa od Ameriky
• na konci se oddělila Afrika od Ameriky
před 55 – 34 miliony let
• ze společného předka
– poloopice (velikosti
myší)
– první opice
před 34 – 24 miliony let
• oligocén (třetihory)
• ochlazení (ale bez ledovců)
• opice
– širokonosé (Amerika)
– úzkonosé (Afrika a Eurasie)
• z úzkonosých Hominidi, lidoopi
– ubývá čich, přibývá zrak
před 34 – 24 miliony let
• Aegyptopithecus
– z úzkonosých opic
– hmotnost 6 kg
– hominoidní dolní
stoličky
před 24 – 5,3 miliony let
• miocén (třetihory)
• dlouhé období
• cca před 17 miliony let ochlazování ve
východní Africe
– horotvorná činnost tamtéž
– zde start vývojové linie k člověku !!!
gibboni
• před 20 – 17 miliony
let
• hmotnost cca 10 kg
Prokonzul
• před 24 – 17 miliony
let
• východní Afrika
• první bezocasí
• chodili po čtyřech
• hmotnost 10 – 100kg
Dryopithékové a Sivapithékové
(dřív Ramapithékové)
• před 17 – 7
miliony let
• Evropa, Asie
Gigantopithecus
• před 1,2 milionu až
250 000 lety
• výška 2m
• hmotnost 300kg
• jihovýchodní Asie
• dva druhy
• vyhynuli – byli moc
velcí
Gigantopithecus
Gigantopithecus
Klimatické změny ve východní Africe
• začaly před 17 miliony let
• ochlazování
• vysychání
Klimatické změny ve východní Africe
• zlom (příkop) ve
směru sever-jih
– oceánská deska se
zasouvala pod
pevninskou
• velká jezera (Turkana,
Viktoriino)
Klimatické změny ve východní Africe
• zlom (příkop)
ve směru
sever-jih
• vulkanismus
• mozaika
ekosystémů
–
–
–
–
lesy
křoviny
stepi
jezera
Klimatické změny ve východní
Africe
• primáti
– část ustoupila na
západ
• = dnešní lidoopi
– část kolem jezer
• vznik bipedie (chůze po
dvou)
– ubývala potrava
– slezli ze stromů
– přehled po okolí
• „hominizace“
Hominizace
= soubor anatomickomorfologických změn,
provázejících vznik
bipedie (chůze po
dvou)
Hominizace
• změny na pánvi a
dolní končetině
– pánev širší,
zaokrouhlená
– těžiště víc dozadu (při
omdlení pád vzad)
– na noze zmizela
opozice palce
Hominizace
• změny na pánvi a
dolní končetině
– prodloužené dolní
končetiny
– méně pohyblivý kotník
– nožní klenba
– už u Australopithéků
Hominizace
• změny na horní
končetině a
ruce
– plochý hrudník
– Homo habilis
Hominizace
• změny na lebce
– rozvoj mozku
– nová nutriční
strategie
– moderní člověk
Hominizace
Australopithékové
*australis = jižní
• před 5 – 1 milionem
let
• objem mozkovny 450
cm3
• čelist bez brady
• pouze v Africe
Australopithékové
• samec – 150 cm, 50 kg
• samice – 125 cm, 35 kg
• buď vegetariáni
– robustní (mohutné) formy
– obrovské stoličky
• nebo všežravci
– od nich cesta k Homo
habilis ???
Australopithékové
• dospělí ve 12 letech
(jako lidoopi)
• dospělosti se jich
dožila polovina
• 4 roky mezi porody
Australopithékové
• obrana proti
přehřátí
– ztráta srsti
• možnost
pocení
– časté pití
• výhodný
pobyt
kolem jezer
Australopithékové
• gracilní (útlé,
štíhlé) formy
• robustní
(mohutné)
formy
– Paranthropus
Australopithékové
• úroveň lidoopů
– nevyráběli nástroje
– neshromažďovali a nedělili potravu
– nebyli lovci
Australopithékové
• Australopithecus
afarensis
– nejznámější nález =
„Lucy“
• ženská kostra
• stará 3,8 milionu let
• Etiopie (Hadar)
Australopithékové
• Australopithecus
afarensis
– nejznámější
nález = „Lucy“
• název dle písně
Beatles (Lucy in
the sky with
diamonds)
• 40% kostry
Australopithékové
• Australopithecus
afarensis
– Son of Lucy
• lebka a stehenní kost
z Macaa
• naznačuje vývoj k H.
habilis (!)
– pozůstatky 13 jedinců
také z Macaa – First
family
před 5,4 – 1,8.1010let
• pliocén (třetihory)
– 2 hlavní vývojové tendence hominidů:
• vegetariánská (viz robustní Australopithékové)
– mohutné čelisti
– obrovské stoličky
• všežravá (omnivorní) (rod Homo)
– postupná redukce vícehrbolkových zubů
– ROZVOJ MOZKU
– více souběžně žijících druhů
» potravně si konkurovali
– nejstarší kamenné nástroje (nálezy v Malawi, Hadaru
/Etiopie/)
» 2,5 – 2,3 . 106 let
Typické znaky rodu Homo:
• větší mozek
• parabolický zubní oblouk
• redukce zadních zubů
• menší tloušťka kosti lebeční klenby
• větší kloubní hlavice stehenní kosti s kratším krčkem
• lidská potravní strategie
Homo habilis (člověk zručný)
• 2 – 1,7 . 106 let
– 1. nálezy z Olduvaiské
rokle v Tanzanii –
Leakey
– mozkovna - objem cca
600 cm3
Homo habilis (člověk zručný)
• 2 – 1,7 . 106 let
– další nálezy –
jezero Turkana
(Keňa) a jeho
přítok Omo
(Etiopie)
– jen mírně
pokročilý proti
Australopithékovi
Homo rudolfensis
• 2,4 – 1,8 . 106 let
– od jezera Turkana
(dříve Rudolfovo)
– objem mozkovny až
750 cm3
Homo rudolfensis
• 2,4 – 1,8 . 106 let
– jedinci byli větší než
Homo habilis
– oproti H. habilis obličej
plochý (jako u
Australopithéka)
Z toho plyne:
• přede 2 . 106 let žily v Africe vedle sebe
2 druhy rodu Homo
– ani jeden asi není přímým předchůdcem
současného člověka
• kolem 1,8 . 106 let se objevil souběžně
s nimi mnohem pokročilejší H. ergaster
Životní styl H. habilis a H. rudolfensis:
• jen z Afriky (jsou
důsledkem rozrůznění
druhů ve V Africe
vzhledem ke
klimatickým změnám)
• v téže době se ve
V Africe obměnily cca
2/3 savců
Životní styl H. habilis a H. rudolfensis:
• vyráběli kamenné nástroje
– žili společně s Australopithéky
• ale ti žádné nástroje nepoužívali
• stavěli jednoduché přístřešky
• lidská potravní strategie
– potrava se shromažďovala a dále se dělila
mezi členy skupiny
– dělba činností uvnitř society
Životní styl H. habilis a H. rudolfensis:
– ontogeneze lidí – už 4 období:
•
•
•
•
kojenecké
dětství
juvenilní
dospělosti
– živočišná strava – rozvoj mozku
• mozek současného člověka – asi 2% tělesné
hmotnosti, ale k činnosti spotřebuje 20% celkové
energetické bilance jedince
Životní styl H. habilis a H. rudolfensis:
– kromě zdechlin i sběračství
– pomalu se uplatňoval lov
– asi žili ve smíšených societách
– dělba činností mezi muži a ženami
– asi měli domovské základny, kam se vraceli
– termoregulace a masitá strava – větší
spotřeba vody
Životní styl H. habilis a H. rudolfensis:
Homo ergaster (člověk dělný)
• 2 – 1 . 106 let
• větší kapacita
mozkovny cca 900
cm3
• je vyšší – 170 cm
– H. habilis vedle něj jen
147 cm
• aktivní lovec
• přímý předek člověka
Homo ergaster (člověk dělný)
• jezero Turkana,
Etiopie
• úzká pánev
• výroba nástrojů –
kamenné klíny
Lidé
• LIDÉ VZNIKLI V AFRICE. V ostatních
světadílech jsou přistěhovalci.
• v době vzniku člověka – odlišně situované
kontinenty, odlišné podmínky
• Primáti oproti tomu mají původ v Asii.
Homo erectus (člověk vzpřímený)
• na Jávě:
– řeka Solo
– u osady Modjokerto
• H. erectus
modjokertensis
» starší forma (1,7
– 1 . 106 let)
» objem mozkovny
jen 800 cm3
» až 170 cm výšky
Homo erectus (člověk vzpřímený)
• Asijský kontinent:
• Homo erectus
(Sinanthropus)
pekinensis
– Čína
• jeskyně u Pekingu
• 0,7 – 0,4 . 106 let
• objem mozkovny
průměrně 1050 cm3
• průměrná výška 160
cm (následek
nutričního stresu na
severu)
Společné znaky Homo erectus:
•
vysoká štíhlá postava s dlouhými končetinami a velkým povrchem
těla
– adaptaci na horké prostředí Afriky a na aktivní životní styl lovců
– rychlejší výdej tepla pocením
– pokročilá ztráta srsti
Společné znaky Homo erectus:
• tmavá pleť
• ochrana proti
nadměrné tvorbě
vitaminu D –
hypervitaminóze
• ochrana před UV
zářením
• soudkovitý hrudník
bez znaků šplhavých
vlastností
Společné znaky Homo erectus:
• lebka:
– kapacita mozkovny –
odpovídala dnešnímu
jednoročnímu dítěti
– nejsou trny pro
upínání svalů pro
jemné artikulační
pohyby
popsány 2 linie erektů:
– africká (H. ergaster)
• v této linii se vyvinul moderní člověk, který pak
osídlil celý svět (to lze dokázat molekulárněgenetickými analýzami)
– asijská (H. erectus)
• rozdělila se na severoasijskou a jihoasijskou –
obě pak vymřely
• není ale jasné, zda je takto lze označit za 2 druhy
Neandertálci
Homo heidelbergensis
• = evoluční spojnice
mezi erektem a
neandertálci
– proto také název
ANTENEANDERTÁLEC
• 0,7 – 0,2 . 106 let
• kapacita mozkovny
1200 cm3
• Evropa - Španělsko
Homo heidelbergensis
• do J Evropy mohli
přijít i přes Gibraltar
a Sicílii během 1.
doby ledové
Homo heidelbergensis
• proč přišli do Evropy až před 106 let?
– překážkou zde mohly být šavlozubé šelmy a
hyeny – hojně rozšířené
– v teplých obdobích – příbytky v otevřené
krajině (jeskyně byly vlhké)
– v ledových dobách – v jeskyních
Kultura a život anteneandertálců:
• složitěji opracované
kamenné nástroje
– i nástroje ze dřeva,
kostí, rohů a parohů
• v dobách ledových a
v zimě
– jediný zdroj obživy
v Evropě = lov či
vyhledávání zmrzlých
uhynulých zvířat
Kultura a život anteneandertálců:
• tlupy o cca 35 jedincích
– vzájemná pomoc
• běžný = kanibalismus
– spíše nutriční – nebyly rituály
před 0,5 . 106 let člověk formován
dobami ledovými a meziledovými:
• chladná období dob
ledových – v Evropě
tundra a step
– severský pevninský
ledovec až u našich
S hranic
– průměrná roční teplota u
nás -2 ºC
– u nás severská fauna
(mamuti, srstnatí
nosorožci, sobi, polární
živočichové)
před 0,5 . 106 let člověk formován
dobami ledovými a meziledovými:
• teplejší období dob
ledových – u nás
lesostep
– průměrná roční teplota
u nás 2-3 ºC
– u nás fauna smíšená
(kůň, bizon, hyena,
lev, daněk, jelen
před 0,5 . 106 let člověk formován
dobami ledovými a meziledovými:
• doby meziledové –
Evropu pokrývaly
lesy
– klima jako dnes
– průměrná roční teplota
u nás 4-6 ºC
– u nás teplomilná
fauna (slon, hroch,
pratur, jelen)
SAPIENTACE:
• Nejzávažnější
vývojová událost
tohoto období
– zvětšení mozku
• předpoklad pro vznik
artikulované
(článkované) řeči
• rozvoj psychických
vlastností
Proměna anteneandertálce (H.
heidelbergensis) v neandertálce:
• byla dlouhá (začala před 200 000 lety)
– střídají se doby ledové a meziledové
protoneandertálec
• mezistupeň
• 200 000 – 80 000 let
• průměrná lebeční
kapacita 1350 cm3
protoneandertálec
• nálezy:
– Wales, Španělsko,
Francie, Itálie,
Chorvatsko
– Slovensko
• Gánovce –
travertinový výlitek
mozkovny (1 320 cm3)
– Izrael
Klasický neandertálec
• 80 000 – 35 000 let
• před 80 000 začíná
poslední doba ledová
• jen Evropa a přilehlá
Asie (Palestina)
– jinde ve světě nejsou
• malá robustní
postava
– 163 cm muži, 152 cm
ženy
Klasický neandertálec
• kapacita mozkovny –
průměrně 1520 cm3
(více než dnes!)
• nálezy:
– Neanderovo údolí
(Neandertal) u
Düsseldorfu
v Německu
Klasický neandertálec
• nálezy:
– ČR:
• jeskyně Šipka u
Štramberka – zlomek
dětské dolní čelisti
• další 2 menší nálezy
Pozdní neandertálec
• 35 000 – 29 000
• gracilnější
• menší kapacita
mozkovny
• nálezů velmi málo:
– Francie
– Španělsko
– Chorvatsko
• J Evropa byla nejspíš
posledním refugiem
neandertálců
Kultura neandertálců:
• 60 druhů nástrojů
– poprvé vsazované do
rukojetí
• výkonnější lov
– v Evropě - místní
specializace:
•
•
•
•
•
na slony (Španělsko)
soby (Německo)
koně (Německo)
bizony (Pyreneje)
medvědy (Alpy)
Kultura neandertálců:
• velká zvířata –
bodali
z bezprostřední
blízkosti (neměli
vrhací hole)
• nutná taktika,
kooperace, vzájemná
pomoc, domluva
Kultura neandertálců:
častá zranění
• pohřby jednoduché,
bez milodarů
– první rituály
• možná první magickolovecké kulty
• kanibalismus
Řeč neandertálců
• nejnovější
audiologické studie:
– díky zmenšenému
nadhrtanovému
prostoru se řeč
neandertálců lišila od
současné řeči
foneticky pouze
určitým posunem ke
skřekovitosti
Životní styl neandertálců
• tlupy do 30 jedinců
• poměrně velké příbytky
– ve V Evropě se chýše
stavěly z kostí a klů
mamutů
• dožívali se cca 30 let
• často křivice - málo ryb
v jídelníčku
• nebyli zaostalými
primitivy
Kde se vzal člověk dvakrát
moudrý (Homo sapiens sapiens):
• jeden praotec (africký Adam) a jedna
pramáti (africká Eva) všech dnešních lidí
• velikost tehdejší „základní“ populace
lidí byla vypočtena na 10 000 jedinců
– mohla vzniknout v určitém prostoru Afriky
z Homo heidelbergensis či příbuzných
forem
kromaňonec (moderní člověk)
• výška: 175 cm muži,
160 cm ženy
• kapacita mozkovny
větší než
v současnosti
(odpovídala
neandertálcům) –
1450 cm3
kromaňonec (moderní člověk)
• 1866 – nález v CroMagnonu
– 5 koster našli dělníci
při stavbě železnice
v jeskyňce
poustevníka Magnona
kromaňonec (moderní člověk)
• nejstarší moderní lidé:
– Evropa – nejpozději ze všech světadílů
Starého světa – až před 35 000 lety
– Afrika (asi celá), Palestina – nejstarší (přes
130 000 let)
• v Palestině souběžně s nimi neandertálci (nejsou
doklady o míšení)
kromaňonec (moderní člověk)
• moderní lidé opustili Afriku před cca
100 000 lety
– v řadě migračních vln osídlili celý svět –
doklady např.:
• před 70 000 lety – jižní Asie
• před 40 000 lety – Sibiř (Makarovo na Leně) a
Dálný Východ
• před 50 000 lety – vstoupili do Austrálie
• před více než 30 000 lety – do Ameriky
• nejpozději – před 35 000 lety – do Evropy
kromaňonec (moderní člověk)
• gracilizace a
snižování tělesné
hmotnosti
• zmenšovala se i
kapacita mozku
• lovci mamutů
– 35 – 20 000 let
– časní moderní
Evropané
kromaňonec (moderní člověk)
• pozdější lovci sobů
– 20 – 10 000 let –
gracilnější
• skok v rozvoji mozku
– schopnost řeči
kromaňonec (moderní člověk)
• významné = nálezy
moravské:
– Mladeč u Litovle – 6
lebek svržených do
jeskynních komínů
– Předmostí u Přerova
– hromadný hrob
• 20 koster
• soška mamuta
• 5 figurek z článků prstů
mamutů
• geometrická venuše
kromaňonec (moderní člověk)
• významné = nálezy
moravské:
– Brno – 3 kostry
• soška muže
z mamutoviny
– Dolní Věstonice
• mnoho pozůstatků
• Venuše
• počítací hůlky
kromaňonec (moderní člověk)
• Čechy:
–
–
–
–
Most
Podbaba v Praze
Koněprusy – lebky
Prokopská jeskyně
v Praze – dolní čelist
kromaňonec (moderní člověk)
• veškeré kosterní
pozůstatky objevené
do 2. světové války
shořely
v mikulovském
zámku
– 1945 ho zapálila
ustupující německá
armáda
Životní styl kromaňonců
• rodové
uspořádání –
odvozené po
mateřské linii
• v sídlištích
několik rodů
pohromadě
Životní styl kromaňonců
• ekonomika sběračsko
– lovecká
• kresby či rytiny
kouzelníků a jiných
neskutečných bytostí
– šamanismus,
totemismus
Životní styl kromaňonců
• užívání
psychotropních
látek (muchomůrky)
• rituál řídil šaman
• nádoby, dřevěné
lžíce, oděvy
Životní styl kromaňonců
• lovili i velká zvířata
• po vyhynutí mamutů
v Evropě (asi před
20 000 lety)
– lov koní, sobů, menší
zvěře (zajíců), ptáků a
ryb
Životní styl kromaňonců
• délka života v průměru 30 let
• už ne křivice (lovili
ryby)
• někdy kanibalismus
– např. v Dolních
Věstonicích
• mrtvé pohřbívali
zpravidla rituálně
Co je jinak než bývá uváděno:
Co je jinak
• nikde se nenašly
náhrdelníky
z provrtaných zubů
(jen fantazie malířů)
• nebyli nečesaní a
nemytí
Co je jinak
• past na mamuta
(přikrytá velká jáma) –
v permafrostu?
• nahá dívčina v jakési
chýši – umrzla by
(chyběly teplé šaty)
Co je jinak
• v chýši chyběly krásné předměty (jako po
vykradení)
• asi bychom u nás rádi viděli předka, který
je hodně pozadu
– na Z už tyto předsudky překonávají, my dosud
ne
Přehled nosných změn vývoje
člověka
• vznik bipedie
• přijetí lidské potravní strategie
– přechod k pojídání masa, lovu
– ovládnutí ohně
• vznik verbální komunikace
• vznik abstraktního myšlení u moderních
lidí
• vznik zemědělství
Lidská plemena
Plemeno negroidní
• kadeřavý až kudrnatý
vlas tmavé barvy
• vysoké čelo, široký
obličej a nos
• velké rty
• slabé tělesné
ochlupení
• asi 10% lidstva
Plemeno europoidní
• mírně vlnitý až
kadeřavý vlas tmavé
až světlé barvy
• dobře vyvinuté
tělesné ochlupení a
vous
• asi 40% lidstva
Etnická skupina Romové (Cikáni)
• náleží k europoidnímu
plemenu
• převaha tmavé
pigmentace vlasů a
očí
• žlutohnědá barva
kůže
Etnická skupina Romové (Cikáni)
• pravlast = střední
oblasti Přední Indie
• kolem 10. století –
do Evropy
• ve 12. -16. stol. se
rozšířili po Evropě
Etnická skupina Romové (Cikáni)
• 2 migrační proudy
– přes Malou Asii na
Balkánský
poloostrov a na
SZ
– přes Sýrii, Egypt a
S Afriku do
Španělska
Plemeno mongoloidní
• zcela rovný nebo vlnitý
vlas tmavé barvy
• velmi široký obličej s
vysedlými lícními kostmi
• úzká zešikmená oční
štěrbina
– horní víčko překrývá
vnitřní koutek
• řídké tělesné ochlupení
• asi 50% lidstva
Lidská plemena
• Mohou se současná lidská plemena
vyvinout v nové druhy?
• NE!
– trvale vzrůstající migrace a míšení etnik
tomu brání

Podobné dokumenty

Prezentace aplikace PowerPoint - Střední škola obchodu, řemesel a

Prezentace aplikace PowerPoint - Střední škola obchodu, řemesel a - jedl více masa - výskyt Keňa, Tanzánie - vznik artikulované řeči

Více