Antropogeneze člověka

Komentáře

Transkript

Antropogeneze člověka
Antropogeneze člověka
PaedDr. Eva Knoppová
Gymnázium, Jeseník, Komenského 281
školní rok: 2014/2015
Byl jednou jeden člověk
• https://www.youtube.com/watch?v=ZwZxpIeSSxk
• Sledujte film, vytvořte myšlenkovou mapu do
prezentace nebo v aplikaci Mindomo.
• Své poznámky porovnejte se spolužáky, diskutujte
o teorii vzniku Země a života na naší planetě.
• Domácí úkol: zhlédněte druhou část filmu a připravte si
poznámky do prezentace nebo myšlenkovou mapu
v aplikaci Mindomo.
• https://www.youtube.com/watch?v=Fq3r7flFVuM
• Na začátku 2. hodiny kontrola domácí přípravy a
shrnutí pomocí připravené prezentace, do níž žáci
vpisují chybějící údaje.
Hominizace
= ……………………………..
• napřimování ……………..,
chůze po ………. končetinách
• vývoj ruky – postavení ……….. proti ostatním
prstům – uchopení předmětů
• změny lebky – zvětšování ………….., snižování
nadočnicových oblouků, vytváření čela
• růst a rozvoj mozku
Hominizace
• používání ……………. jako efektivního nástroje
dorozumívání
•
•
•
•
antropogeneze = …………………………………
antropologie = věda o ………………………….
paleoantropolgie
sapientace = ………………………………………………..
Ramapithecus
• žil před 16 – 8 miliony lety
• bývá považován za společného předchůdce
lidoopů a člověka
• výška 100 – 110 cm
• kapacita mozku asi 350 cm krychlových
• vegetarián
• v malých tlupách
• nálezy z východní Afriky, Číny, Indie a Evropy
……………………………….
•
•
•
•
africká jižní opice
bývá považován za slepou vývojovou větev
žil před 5 – 1,5 mil. let
A. robustus, boisei, aethiopicus, africanus,
afarensis
• A. afarensis: Lucy – známý nález kostry z r.
1974
• 100 – 130 cm vysoký, váha asi 50 kg
• pohyb po zadních končetinách, postava téměř
vzpřímená
• kapacita mozku asi 450 cm krychlových
• život v malé tlupě
• sběr plodů, rostlin, lov drobné zvěře
• používal nalezené klacky apod.
• nálezy v……………………………………………….
Homo habilis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
člověk……………………..
první a nejstarší zástupce rodu ………………….
žil před 2,5 – 1,5 mil. let
výška 120 – 125 cm, asi 40 kg váha
kapacita mozku: 650 – 800 cm krychlových
všežravec
používání jednoduchých kamenných nástrojů
artikulovaná řeč
naleziště……………………………………………………
Homo erectus
•https://www.youtube.com/watch?v=aM
6J73ABkUk
• Pokračuje shrnutí pomocí prezentace.
Homo erectus
• člověk ……………………………
• žil před 2 mil. – 200 000 lety
• východní Afrika, Jáva, Čína, Německo, Maďarsko,
Sumatra
• př. člověk jávský, heidelberský, pekingský apod.
• kapacita mozku 750 – 1 250 cm krychlových
• výška 165 – 170 cm
• opracoval jednoduché kamenné nástroje
• používal …………………………….
•
•
•
•
ve větších skupinách, tlupách
upravoval si obydlí, např. v jeskyních
rozvoj modulované řeči a myšlení
vrchol polidšťování neboli……………………………..
Homo sapiens
•
•
•
•
člověk…………………..
objevil se před 350 000 lety
rychlý proces sapientace, tedy rozvoje…………….
dva poddruhy: Homo sapiens stenheimensis,
Homo neandertalensis
• robustní kostra, více klenuté nadočnicové
oblouky
• 1 200 – 1 700 cm krychlových kapacita mozku
• pohřbíval své mrtvé
• rozdělával oheň
• nástroje z pazourku, kombinované ze dřeva a
kamene, vyráběl hroty a úštěpy
• naleziště u nás:………………………………………….
Homo sapiens sapiens
•
•
•
•
•
•
•
•
člověk………………………………………
v Evropě se objevil před………………………….
známé naleziště …………………………. ve Francii
anatomicky moderní člověk
výška 170 – 180 cm, váha 80 kg
organizovaný lov, např. mamutů
velké tlupy
řeč
•
•
•
•
oštěpy, kopí, kyje
…………………………….industrie
pohřební ………………………..
naleziště u nás:……………………………………………….
Test
• http://www.testpark.cz/testy/dejepis/vyvojov
a-linie-cloveka-512
• Otevřete si test na internetu a vypracujte.
• Společné vyhodnocení testu.
• Domácí úkol: zhlédněte 3. část filmu a doplňte
si informace do prezentace.
• https://www.youtube.com/watch?v=SsxIChby
33g
•
•
•
•
•
Zdroje informací
Byl jednou jeden člověk, filmy dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=ZwZxpIeSSxk,
https://www.youtube.com/watch?v=Fq3r7flFVuM,
https://www.youtube.com/watch?v=SsxIChby33g
Multimediální učebnice: Homo erectus, dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=aM6J73ABkUk
Test dostupný z: http://www.testpark.cz/testy/dejepis/vyvojovalinie-cloveka-512
ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena a ŠAŠINKA, Zdeněk. Odmaturuj! z dějepisu.
Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2006, 232 s. ISBN 8073580594.
Obrázky dostupné z: http://www.planetaazul.com.mx/site/wpcontent/uploads/2011/12/homo_sapiens2.jpg a
http://1.bp.blogspot.com/2gH27LwWpSY/T7DiimX3YpI/AAAAAAAAIi4/hlDNzCA4Rk/s1600/sapiens+cazando.bmp

Podobné dokumenty

Antropogeneze člověka

Antropogeneze člověka prezentace nebo v aplikaci Mindomo. • Své poznámky porovnejte se spolužáky, diskutujte o teorii vzniku Země a života na naší planetě. • Domácí úkol: zhlédněte druhou část filmu a připravte si pozná...

Více

ČLOVĚK ROZUMNÝ

ČLOVĚK ROZUMNÝ sapiens neandertalensis)

Více

Prezentace evoluce člověka

Prezentace evoluce člověka Mnoho druhů – afarensis, garhi, africanus, boisei, robustus, aegyptopithecus…

Více