GEROfit® R

Komentáře

Transkript

GEROfit® R
GEROfit® R
Andreas-Schubert-Straße 6
01844 Neustadt in Sachsen
Telefon +49 (0) 35 96 / 58 33-0
Fax
+49 (0) 35 96 / 60 24 04
Technické informace
GEROfit® R potrubí na pitnou vodu
GEROfit® R potrubí na plyn
GEROfit® R tlakové potrubí na
odpadní vody
Konstrukce potrubí
Vnitřní trubka dle DIN a EN norem | PE 100-RC | rozměrově přidaný ochranný plášť z modifikovaného
polypropylenu
Vnitřní trubka dle DIN a EN norem | PE 100-RC | rozměrově přidaný ochranný plášť z modifikovaného
polypropylenu
Vnitřní trubka dle DIN a EN norem | PE 100-RC | rozměrově přidaný ochranný plášť z modifikovaného
polypropylenu
Označení
Černá vnitřní trubka se čtyřmi podélnými modrými pruhy | vnitřní trubka je kompletně značená
na každém metru DVGW | modrý
ochranný plášť se čtyřmi podélnými
zelenými pruhy | plášť je kompletně
značen na každém metru DVGW
Černá vnitřní trubka se čtyřmi podélnými oranžovožlutými pruhy |
vnitřní trubka je kompletně značená na každém metru DVGW | modrý
ochranný plášť se čtyřmi podélnými
zelenými pruhy | plášť je kompletně
značen na každém metru DVGW
Černá vnitřní trubka se čtyřmi podélnými hnědými pruhy | vnitřní trubka je kompletně značená
na každém metru DVGW | modrý
ochranný plášť se čtyřmi podélnými
zelenými pruhy | plášť je kompletně
značen na každém metru DVGW
Použití/využívání dle daného
určení
Potrubí na pitnou vodu, pro použití v zemi, dle norem a schválení
DVGW | pokládky do otevřeného výkopu bez pískového lože | bezvýkopové pokládky a sanace
Potrubí na plyn, pro použití v zemi,
dle norem a schválení DVGW | pokládky do otevřeného výkopu bez
pískového lože | bezvýkopové pokládky a sanace
Potrubí na odpadní vodu, pro použití v zemi, dle norem a schválení DIN
CERTCO | pokládky do otevřeného
výkopu bez pískového lože | bezvýkopové pokládky a sanace
Zvláštnosti
GEROfit® R trubky s ochranným pláštěm lze svařovat na tupo bez jeho
předchozího odstranění | Gerodur
trubky pro pitnou vodu jsou pravidelně organolepticky zkoušeny –
Qplus-Label
GEROfit® R trubky s ochranným pláštěm lze svařovat na tupo bez jeho
předchozího odstranění
GEROfit® R trubky s ochranným pláštěm lze svařovat na tupo bez jeho
předchozího odstranění
Výrobní normy
DIN EN 12201 |
DVGW GW 335 | PAS 1075
DIN EN 1555 |
DVGW GW 335 | PAS 1075
DIN EN 13244 |
DIN CERTCO ZP 14.3.1 | PAS 1075
Normy pro zpracování
DVGW W 400, GW 320, GW 321,
GW 323 | DIN EN 805 | DIN 4124,
DIN 1998, DIN 4022, DIN 18196 |
ZTVA StB 97 | GEROfit® R technické
informace
DVGW G 472, GW 320, GW 321,
GW 323 | DIN EN 805 | DIN 4124,
DIN 1998, DIN 4022, DIN 18196 |
ZTVA StB 97 | GEROfit® R technické
informace
analog DVGW W 400, GW 320,
GW 321, GW 323 | DIN EN 805 |
DIN 4124, DIN 1998, DIN 4022,
DIN 18196 | ZTVA StB 97 |
GEROfit® R technické informace
Materiál
Vnitřní trubka PE 100-RC | ochranný
plášť z modifikovaného PP
Vnitřní trubka PE 100-RC | ochranný
plášť z modifikovaného PP
Vnitřní trubka PE 100-RC | ochranný
plášť z modifikovaného PP
Schválení
DVGW | mezinárodní na vyžádání
DVGW | mezinárodní na vyžádání
DIN CERTCO | mezinárodní na
vyžádání
Certifikáty
DIN EN ISO 14001 |
DIN EN ISO 9001 | OHSAS 18001
DIN EN ISO 14001 |
DIN EN ISO 9001 | OHSAS 18001
DIN EN ISO 14001 |
DIN EN ISO 9001 | OHSAS 18001
Zkoušky potrubí provedl
SKZ Würzburg | IMA Dresden |
Hessel Ingenieurtechnik Aachen
SKZ Würzburg | IMA Dresden |
Hessel Ingenieurtechnik Aachen
SKZ Würzburg | IMA Dresden |
Hessel Ingenieurtechnik Aachen
Rozměry
SDR 7,4/9/11/17 (ostatní rozměry na
poptávku)
SDR 7,4/9/11/17 (ostatní rozměry na
poptávku)
SDR 7,4/9/11/17 (ostatní rozměry na
poptávku)
Forma dodávky
Tyč | svazek | buben
Tyč | svazek | buben
Tyč | svazek | buben
Více ochrany, více bezpečnosti.
Tel. + 420 244 06 23 19
www.maincor.cz
IE
AN
FORDE
RU
N
10
0-
2-
PE
P
FÜR
ERFÜL
EN
LT
G
D
Všechny údaje v těchto materiálech jsou uvedeny
dle platných technických stanovisek.
Omyly a technické změny nelze vyloučit.
RC
-B
Maincor s.r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4
GEROfit® R
, R07 04 12
50
GEROfit® R
01/10
PE-trubky pro alternativní technické pokládky
Optimální potrubí pro pokládky bez
pískového lože nebo pro bezvýkopové
technologie
Výrobek
Pokrokové trubní pokládky a sanace staví moderní trubní systémy
před stále náročnější požadavky. Relining, vrtání vodním paprskem
nebo berstlining jsou nové technologie, při kterých je poškození
trubky prakticky nezjistitelné (Black-Box).
GEROfit® R
Trvalé spojení s originální trubkou s ochranným pláštěm GEROfit® R
Svařování na tupo v praxi
Spolehlivé spojení: svaření na tupo
Sváření na tupo je první volba při spojování originální GEROfit® R
trubky s ochranným pláštěm. Postup zajišťuje rychlou realizaci ve
všech situacích. Jednoduché upnutí, vyrovnání, zarovnání konců
trubek, očištění a už se může svařovat. Odpadá obtížné odtraňovaní
pláště a následné opatřování nechráněných míst bezpečnostními
bandážemi.
Krok 1 trubku připravit pro svařování na tupo: zarovnání konců trubek, odstranit špony a očistit trubku od zoxidované vrstvy.
L
ÜL
R
ERF
Aktuální testy potvrzují: GEROfit® R předstihují
vysoké nároky kladené na kvalitu moderních
trubek PE. Veškeré požadavky na produkt
R
C,
-B
R0
jsou pravidelně a prokazatelně kontrolovány
7 04 1250
firmou Gerodur a nezávislými zkušebními
instituty. Prostřednictvím systému managementu Total Management System (TMS), certifikovaného kontrolním orgánem TÜV Süd,
nabízí firma Gerodur kompletní dokumentaci hotového produktu
od chvíle, kdy se granulát dostane do závodu až do doby dodání
trubky na staveniště.
00
P
PE1
-
2-
Krok 3 spojit konce trubek a vzniklý návarek nechat schladit – hotovo.
NFORD
E A
E
EN FÜR
Použití GEROfit® R
DI
NG
Krok 2 přizpůsobení spojovaných trubek a jejich zahřátí zrcadlem.
T
U
Jakost
Speciálně pro tyto druhy pokládek byl firmou Gerodur vyvinut
GEROfit® R. Jedná se o plnostěnnou tlakovou trubku z PE 100-RC
(odolnost proti šíření trhlin) s ochranným pláštěm obepínající
celý povrch trubky a působícím jako dodatečná ochranná vrstva!
Klasifikace trubek podle PAS 1075
Hospodárnost a čistota
bezvýkopové pokládky Výhody:
• časová a ekonomická úspora - zařízení bezpečně podvrtává cesty
a ty se nemusí ani rozkopávat ani zavírat, nejsou zde potřebné
dopravní uzavírky a průmyslové zóny mohou bez omezení
pokračovat ve svých činnostech
• stromy zůstávají ušetřeny, citlivé přírodní prostředí a vodní zdroje
zůstávají v rovnováze, jelikož nejsou zapotřebí žádné povrchové
zásahy nebo stavby tunelů/výkopů
GEROfit® R je předurčen pro bezvýkopové pokládky
Standard pro klasifikaci trubek PE 100-RC zajišt`uje pro uživatele
PAS 1075 „Trubky z polyetylénu pro alternativní technologie
pokládky - vlastnosti, požadavky, zkušební metody“.
GEROfit® R srovnání
Typ 1: Plnostěnné trubky z PE 100-RC
Jednovrstvé plnostěnné trubky z PE 100-RC podle normy
DIN 8074/ISO 4065, celá trubka je vyrobena z PE 100-RC.
GEROfit® R
GEROfit® R jsou trubky
s ochranným pláštěm
s rozměrově přidanou
vrstvou z modifikovaného PP. Poškozeni
potrubi pro vedení
média je tedy díky
ochrannému plášti
prakticky nemožné!
Určeno pro všechny
bezvýkopové pokládky
(black box). Německý
svaze pro zásobování
vodou a plynem
(DVGW) tento postup
rovněž vyžaduje, např.
při metodě berstlining.
Je možné bezpečné
užívání po dobu více
než 100 let.
Standardní
materiál
PE 80 / PE 100
Běžné potrubí z PE
pro spolehlivé
zásobování plynem a
vodou, i pro odvádění
odpadních vod.
Pokládání dle
mezinárodních norem
na vrstvě písku nebo
jemného štěrku. U
tohoto druhu potrubi
je nutné zabránit
povrchovému
poškození, jako jsou
vrypy a rýhy. Je možné
bezpečné užívání po
dobu více než 100 let.
RCprotect®
RCprotect®
je extrudované
několikavrstvé potrubí,
které je vyrobeno ze
speciálního materiálu
PE 100-RC. Dlouhodobé
testy kvality prokázaly
vysokou odolnost vůči
bodovému zatížení a
s tím spojený pomalý
růst trhlin. Výrobek je
určen pro ekonomicky
výhodnou pokládku
potrubí bez pískového
lože. Je možné bezpečné užívání po dobu více
než 100 let.
Typ 2: Trubky s rozměrově integrovanými ochrannými vrstvami
z PE 100-RC
Dvouvrstvé a třívrstvé trubky s rozměrově integrovanými ochrannými vrstvami z PE 100-RC. Koextrudované vrstvy jsou spolu
neoddělitelně spojeny.
Typ 3: Trubky s rozměry podle normy DIN 8074/ISO 4065 s
vnějším přídavným ochranným pláštěm
Trubky s rozměry podle normy DIN 8074/ISO 4065 s vnějším
přídavným ochranným pláštěm sestávají z jádrové trubky z
PE 100-RC a ochranného pláště z polypropylenu.
Trubky GEROfit® R odpovídají typu 3 klasifikace PAS 1075 a
splňují její požadavky ohledně permanentních testů jakosti
granulátu a extrudované trubky.

Podobné dokumenty