Mgr. Veronika Kuncová, 2013

Komentáře

Transkript

Mgr. Veronika Kuncová, 2013
Mgr. Veronika Kuncová, 2013
Hans Christian Oersted (1777 – 1851)
 Dánský fyzik, chemik a filosof
 Objevil souvislost mezi magnetismem a protékajícím
proudem ve vodiči.
Andrés Marie Ampére (1775 – 1836)
 Francouzský fyzik a matematik
 Objevil vzájemné působení mezi vodiči, kterými
prochází el. proud.
Magnetické pole přímého vodiče
 Znázorňujeme
pomocí
magnetických indukčních čar
 tvar soustředných kružnic
 střed kružnic – na ose vodiče
 směr – pomocí Ampérova
pravidla pravé ruky
I
 Uchopíme-li vodič pravou rukou tak,
aby palec ukazoval dohodnutý směr
proudu, pak pokrčené prsty ukazují
směr magnetických indukčních čar.
1) Proud protéká stejným směrem
 magnetické indukční čáry jdou
proti sobě
 vodiče se přitahují
2) Proud protéká opačným směrem
 magnetické indukční čáry jdou
souhlasně
 vodiče se odpuzují
 velikost síly působící
na vodič závisí na:
 „síle magnetu“
 velikosti proudu
 délce vodiče
v magnetickém poli
 Když levou ruku umístíme
do magnetického pole tak,
aby magnetické indukční
čáry vstupovaly do dlaně a
prsty
ukazovaly
dohodnutý
směr
el.
proudu, tak palec ukazuje
směr působící síly.
 RAUNER, K. a kol.; FYZIKA 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus 2007.
ISBN 978-80-7238-617-8.
 BOHUNĚK, J.; KOLÁŘOVÁ, R a kol.; FYZIKA pro 9. ročník základní školy. Praha: Prometheus
2006. ISBN 80-7196-193-0
 elektryka.webnode.cz [cit. 2013-10-10]. 337px-Manoderecha.svg.png. Dostupné z
http://files.elektryka.webnode.cz/200000001-e411de50c2/337px-Manoderecha.svg.png.
 emotor.cz
[cit.
2013-10-10].
obr14-thumb.gif.
Dostupné
z
http://www.emotor.cz/i/Image/obr14-thumb.gif.
 imageshack.us
[cit.
2013-10-10].
80zu.jpg.
Dostupné
z
http://img607.imageshack.us/img607/7590/80zu.jpg.
 cez.cz
[cit.
2013-10-10].
51_11.gif.
Dostupné
z
http://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/images/05/51_11.gif.
 emotor.cz
[cit.
2013-10-10].
obr4-thumb.gif.
Dostupné
z
http://www.emotor.cz/i/Image/obr4-thumb.gif.
 cez.cz
[cit.
2013-10-10].
f2-8.gif.
Dostupné
z
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/f/f2-8.gif.
WWW:
WWW:
WWW:
WWW:
WWW:
WWW:

Podobné dokumenty

Výsledky biologické olympiády

Výsledky biologické olympiády Jméno a příjmení (např: Jan Evangelista Purkyně) (18) (datum a místo narození – datum a místo úmrtí) ostatní písmo – velikost 12, mohou být i další obrázky - do velikosti max. 8 cm národnost, profe...

Více

PORADENSKÉ FÓRUM - BAZÉNY - SAUNY - INFRASAUNY - ZASTŘEŠENÍ

PORADENSKÉ FÓRUM - BAZÉNY - SAUNY - INFRASAUNY - ZASTŘEŠENÍ kyselina octova, ocet, citron, chemicke prostredky urcene k niceni vodniho kamene. Nevite prosim o nejake dalsi (odzkousene) variante reseni? Jsem uz bezmocny. Pridavam foto: http://img13.imageshac...

Více

Historické experimenty

Historické experimenty usuzovat na více neţ jen pouhou náhodu. Jistá „náhoda přející duchům připraveným„ však při pokusu přece jen svou roli hrála. Kdyţ totiţ Oersted umístil kus drátu uzavřeného proudového okruhu vodoro...

Více

Modely atomu

Modely atomu Představoval si, že atom je kladně nabitá koule (samozřejmě velmi malá!), uvnitř které jsou rovnoměrně rozptýleny záporně nabité elektrony. http://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/k12.h...

Více

Specifikace dodávaného hardware

Specifikace dodávaného hardware Specifikace dodávaného hardware

Více

Ubuntu 5.04 - Internet Info

Ubuntu 5.04 - Internet Info Tým, který stojí za Ubuntu, se veřejně zavázal k následujícímu: ● Ubuntu bude vždy zdarma a nikdy nebude žádná "enterprise verze" za speciální poplatek. Naše nejlepší produkty dáváme k dispozici vá...

Více

Oborový workshop pro SŠ FYZIKA

Oborový workshop pro SŠ FYZIKA naznačují, že hematit (oxid železitý, přirozeně magnetický) byl používán jako jednoduchý kompas již v říši Olméků dříve než 1000 let před naším letopočtem. To, že kovové předměty mohou být hematite...

Více

Helmitin® 37510

Helmitin® 37510 Naše údaje vycházejí ze zkušeností v laboratoři a praxi. S ohledem na různost materiálů, zpracovatelských metod a místních zvyků, na které nemáme žádný vliv, nemůže být převzata žádná záruka, ani z...

Více