Novinky v ženské sexuální anatomii

Komentáře

Transkript

Novinky v ženské sexuální anatomii
Novinky v ženské
sexuální anatomii
MUDr. Zlatko Pastor
NZZ GONA s.r.o.
Soukromé sexuologické centrum
Národní třída 25
Praha 1
Český Krumlov
31.5.–1.6.2013
Sexuální anatomie
Adekvátní
anatomické
poměry
a fyziologické
funkce
ženského
genitálu jsou
základní
předpoklady ke
spokojenému
sexuálnímu
životu.
www.sex-centrum.cz
Adekvátní anatomické poměry a
fyziologické funkce ženského genitálu
jsou základní předpoklady ke
spokojenému sexuálnímu životu.
2
Starý a nový pohled
www.sex-centrum.cz
3
Klitoridální
komplex
Distální vagína
Uretrovaginální
prostor
Dorsální nerv
klitorisu
Vaginocavernózní
reflex
Neuromuskulární
reflex
Perineální
membrána
Větve vnitřních
pudendálních cév
O’Connell, H. The Anatomy of the distal vagina: Towards unity. The Journal of Sexual Medicine
2008;8:1883-1891.
Eizenberg N, Briggs C, Barker P, Grkovic I. Anatomedia “A new approach to medical education:
Developments in Anatomy Pelvis McGraw-Hill.”2005: CD-ROM ISBN: 0 7340 2729 X. Available at:
http://www.anatomedia.com.
www.sex-centrum.cz
4
Klitoridální komplex: anatomicko-funkční struktura
O’Connell, H. Anatomy of the clitoris. The Journal of Urology 2005;174:1189-1195.
www.sex-centrum.cz
5
Topořivé tkáně u ženy
www.sex-centrum.cz
6
Fyziologické aspekty distální vagíny
Corpus
clitoridis
Glans clitoridis
Glans
clitoridis
Corpus
clitoridis
Crus clitoridis
Corpus clitoridis
Zevní
Zevní uretrální
uretrální
ústí
ústí
Uretra
Bulbus
vestibuli
Báze
Crusklitorisu
clitoridis
Báze klitorisu
Vagína
Bulbusvestibuli
vestibuli
Bulbus
Erektilní
Erektilní tkáň
tkáň
Glandulae
Bartholini
Glandulae
Vaginální
introitus
Bartholini
Anus
 Uretra je obklopena kavernózními topořivými tělesy.
 Rozsah zakotvení uretry v klitoridálním komplexu je značně variabilní.
 Klitoris naléhá na přední část vagíny a má rozhodující roli i v rámci
vaginální stimulace.
O’Connell, H. Anatomy of the clitoris. The Journal of Urology 2005;174:1189-1195.
www.sex-centrum.cz
7
Nové termíny v ženské sexuální anatomii
Klitoridální komplex
Corpus
clitoridis
Distální vagína
Uretra
Bulbus
vestibuli
O’Connell HE, Eizenberg N, Rahman M, Cleeve J.
The Anatomy of the Distal Vagina: Towards Unity.
J Sex Med 2008;5(8):1883–1891.
Vagína
Anus
Uretrovaginální prostor
Gravina GL, Brandetti F, Martini P, Carosa E, et al.
Measurement of the Thickness of the Urethrovaginal Space in Women
With or Without Vaginal Orgasm. J Sex Med 2008; 5(3):610-8.
Distální segm.
90.percentil
Sonda
Střední segm.
50.percentil
10.percentil
Proxim. segm.
Vaginocavernózní reflex
Foldes P, Buisson O.
The Clitoral Complex: A Dynamic Sonographic Study.
J Sex Med 2009; 6(5):1223-31.
Neuromuskulární reflex
Shafik A.
Vaginocavernosus reflex. Clinical significance and role in sexual act.
Gynecol Obstet Invest 1993; 35(2):114-7.
www.sex-centrum.cz
8
Mužské a ženské?
Mužská a ženská prostata
Mužská a ženská prsa
Penis a klitoris
www.sex-centrum.cz
9
Prostata feminina
struktura
funkce?
rudiment!
Federative
International
Committee on
Anatomical
Terminology (FICAT)
v Orlando v USA, 2001
www.sex-centrum.cz
10
Chirurgická léčba sexuálních dysfunkcí?
www.sex-centrum.cz
11
Chirurgická terapie
Goldstein, I. Surgical Techniques: Dorsal Slit Surgery for Clitoral Phimosis. The Journal of Sexual Medicine 2008;5:2485-2488.
www.sex-centrum.cz
12
Fimóza klitorisu
www.sex-centrum.cz
13
Laser discize klitoridální fimózy
www.sex-centrum.cz
14
www.sex-centrum.cz
15
www.sex-centrum.cz
16
www.sex-centrum.cz
17
www.sex-centrum.cz
18
www.sex-centrum.cz
19
www.sex-centrum.cz
20
www.sex-centrum.cz
21
www.sex-centrum.cz
22
www.sex-centrum.cz
23
Klitoris – pacemaker ženské sexuality
 Klitoris je zásadní ženský
pohlavní orgán, který funguje
jako receptor, generátor a
transformátor ženských
sexuálních reakcí
 Klitoris je univerzálním
spouštěčem sexuálních
reakcí
Glans clitoridis
Corpus clitoridis
Crus clitoridis
Glans
clitoridis
Báze
klitorisu
Corpus
clitoridis
Zevní uretrální
ústí
Zevní uretrální
ústí
Crus clitoridis
Báze klitorisu
Bulbus vestibuli
Bulbus vestibuli
Erektilnítkáň
tkáň
Erektilní
www.sex-centrum.cz
Glandulae
Bartholini
Vaginální introitus
Glandulae
Bartholini
24

Podobné dokumenty

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava – uloženy na zadní a spodní straně močového měchýře, párové – produkce sekretu zvyšujícího pohyblivost spermií a zajišťující i jejich výživu

Více

Tajemství ženské sexuality

Tajemství ženské sexuality Telefon: 582 302 666 Fax:

Více

Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce v diagnostice a léčbě erektilní dysfunkce ? V.Čížek Sagena s.r.o. Frýdek-Místek a Vaskulární centrum Vítkovická nemocnice a.s. Ostrava 6.6 2013, Mikulov

Více