Další informace zde

Komentáře

Transkript

Další informace zde
RumpDtd
JlM~
~•• o~
vazek obcí Plzeň - jih ve spolupráci s firmou
R MPOLD - R - Rokycany .r.o. připravila pro občany dne
20.5.
I
obi ní ~voz nebezpečných
složek
o
'tříděných
z komunálního
odpadu
Žádáme občany, aby své vážené odpady odkládali na uvedená stanoviště pouze
den před vozem do večerních hodin.
Obec
Stanoviště:
ezdice
parkoviště u mlýna
Dlouhá louka
náves
Lužany
samoobsluha
Zelená Hora
náve
Zelené
náve u kapličky
Roupov
náves, dvůr v hospodě
Otěšice
uO '
Bolkov
u býv. Prodejny
Ptenín
areál ZD
Buková
ha ičárna
Horušany
u D
Soběkury
u SD
Merklín
D
Čelákovice
a drahách
Zemčtice
za amoobsluhou
Líšina
u mlýna, garáže autobusu
Odebírány budou det rgenty, barvy pesticidy, fotochemikálie, chemikálie, zásady,
ky eliny, aku bat rie rozpouštědla, baterie - monočlánky, nemrznoucí a brzdové
kapaliny, pneumatiky o obní bez disků, znečištěné obaly a textilie oleje, olejové
filtry dále drobné elektrické a elektronické domácí spotřebiče, televizory, lednice,
větelné zdroje (zářivky, výbojky), pračky, sporáky apod.
Další informac Vám ochotně po kytnou pracovníci [urny Rumpold - R Rokycany
s.r.o. na tel.č.: 371 724788,371 722206 - pí. Klučková p. Maštálka
pí. ováčková nebo mail: rokycanyrumpold.cz
•