INFECTIOUS MONONUCLEOSIS (IM)

Komentáře

Transkript

INFECTIOUS MONONUCLEOSIS (IM)
INFECTIOUS MONONUCLEOSIS (IM)
Hemaglutinační kvalitativní a semikvantitativní stanovení heterofilních protilátek souvisejících s infekční mononukleózou (IM)
PRINCIP TESTU
V tomto testu jsou použity speciálně zpracované
koňské červené krvinky, které jsou schopné
aglutinovat s heterofilními protilátkami, které
souvisí s mononukleózou. Frossmanovi
protilátky v reakci neaglutinují.
Připravte sériové ředění vzorků fyziologickým
roztokem a postupujte s každým vzorkem a každým
ředěním tak jak je popsáno výše.
Titr bude odpovídat nejvyššímu ředění séra, které
jasně aglutinuje s reagencií.
Reagencie
VZORKY
Sérum. Stabilita 2 dny při 2 - 8 ºC.
Fyziolog. r.
Vzorek
Suspenze
Titr
REAGENCIE
Suspenze: Koňské červené krvinky; konzervant,
stabilizátor.
Pozitivní kontrola: Lidský stabilizovaný roztok
protilátek souvisejících s IM. Titr poskytuje
čistou aglutinaci.
Negativní kontrola: roztok nereaguje se
suspenzí.
Všechny reagencie obsahují 0,095% azidu
sodného.
POŽADOVANÝ ALE NEDODÁVANÝ
MATERIÁL
Kód:AK00700 Slaidy a tyčinky na míchání.
UPOZORNĚNÍ
Reagencie může obsahovat nereaktivní a
konzervační složky. Je nezbytné se vyhnout
kontaktu s pokožkou. Nepolykat. Test provádějte
podle pravidel „ Správné Laboratorní Praxe “
(SLP).
50 µl
24
U/ml
Area
Area
Area
2
3
4
50 µl
50 µl
50 µl
50 µl
50 µl
50 µl
od 1
od 2
od 3
odeber 50 µl z poslední
50 µl
50 µl
50 µl
48
96
192
U/ml
U/ml
U/ml
Area
5
50 µl
50 µl
od 4
Area
6
50 µl
50 µl
od 5
50 µl
384
U/ml
50 µl
768
U/ml
POZNÁMKA
-
-
PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A SKLADOVÁNÍ
Reagencie jsou připraveny pro použití.
Suspenze červených krvinek musí být
resuspendována s velkou opatrností. Pokud se
suspenze opatrným obracením stane homogenní,
je nezbytné několikrát naplnit a vyprázdnit
pipetu.
Stabilita: Komponenty tohoto kitu jsou stabilní
do data exspirace vytištěného na obalu, pokud
jsou skladovány při teplotě 2 – 8 ºC. Nemrazit.
Area
1
50 µl
50 µl
Při reakčním čase delším než dvě
minuty může dojít k vzestupu
koncentrace vzorku
Lidská séra použitá v kontrolách byly
shledány jako negativní na HIV a
HBsAg. Každopádně by se s nimi mělo
pracovat opatrně.
Pokud jsou výsledky nekompatibilní
s klinickými příznaky, měl by být tento
stav přezkoumán.
Paul, J. R. & Bunell, W. (1932). Am. J. Med. Scl.,
183,9092.
Davidshon, I. (1937). J.A.M.A., 108, 289-295.
Davidshon, I. (1937), Am. J. Clin. Path. Tech. Supp.,
2,56-60.
Lee, C.L., Davidshon, I. & Slaby, R. (1968). Am.
J.Clin.
Path., 49, 3-10.
VÝROBCE
LTA s.r.l.
Via Milano 15/F
20060 Bussero (Milano) - Italia
tel.
++39 02 95409034
fax.
++39 02 95334185
e-mail. [email protected]
website. http://www.ltaonline.it
DODÁVÁ
Pozitivní a negativní kontrolní séra by měla
být vždy použita k rozpoznání eventuálního
pozadí aglutinační reakce.
GALI spol. s r. o.
Ke Stadionu 179
513 01 Semily
tel. 481 689 050
fax. 481 689 051
e-mail: [email protected], www.gali.cz
VLASTNOSTI TESTU
SYMBOLY
KALIBRACE
Senzitivita
Reagent dává pozitivní reakci při hladině vyšší než
12 U/l (Standard pro Národní Institut pro Biologické
Standardy a Kontroly).
Pro infekční mononukleózu není mezinárodní
standard. Výsledky jsou pozitivní u 80% pacientů
nemocných IM během prvního týdne od nástupu
příznaků, a 90% během následujících tří týdnů.
Použití pouze pro in vitro diagnostiku
Lot výroby
Kódové číslo
Skladovací teplota
Datum expirace (rok – měsíc)
Varování, čtěte příbalovou informaci
Specificita
Reagent ukazuje 98% korelace s differenciální
Davidshonovou metodou.
KVALITATIVNÍ POSTUP
Čtěte návody
Biologické riziko
Mod. 01.06 (ver 1.0 – 27/08/2008)
Reagencie
Vzorek
Pozitivní
kontrola
Negativní
kontrola
Vzorek
Kontrola +
Kontrola –
Červené
krvinky
50 µl (1 gt)
--50 µl (1 gt)
-50 µl (1 gt)
-50 µl (1 gt)
--50 µl (1 gt)
50 µl (1 gt)
Míchejte dodávanými tyčinkami, homogenně
rozprostřete směs na slaidu, poté slide jemným
rotačním pohybem míchejte po dobu 2 minut a nebo
použijte třepačku při 100 r.p.m.. Pod umělým
osvětlením pozorujte případnou vznikající aglutinaci.
INTERPRETACE VÝSLEDKŮ
POZITIVNÍ: čistá aglutinace během dvou minut
NEGATIVNÍ: bez aglutinace během dvou minut
SEMIKVANTITATIVNÍ POSTUP
ODKAZY
Interference
Interference s Frossmanovými protilátkami se
nevyskytuje. Lipemické nebo hemolyzované vzorky
mohou interferovat aglutinační reakci.
LIKVIDACE ODPADŮ
Produkt je určen pro profesionální laboratoře.
S odpady musí být zacházeno podle příslušných
bezpečnostních pravidel a místních předpisů.
BALENÍ
Kód AK00700 (50 TESTS)
Suspenze 1 x 2.5 ml
Pozitivní kontrola 1 x 0.5 ml
Negativní kontrola 1 x 0.5 ml
Kód AK00701 (50 TESTS)
Suspenze 1 x 2.5 ml
Pozitivní kontrola 1 x 0.5 ml
Negativní kontrola 1 x 0.5 ml
Slide 9
Tyčinky na míchání 25

Podobné dokumenty

Éterické oleje

Éterické oleje 5 kapek esenciálního oleje nakapat do 250 ml teplé vody, promíchat, dát do rozprašovače a rozptýlit po místnosti. Také je možno nakapat 5 kapek do zvlhčovače vzduchu či misky s teplou vodou na radi...

Více

HISTORIE IMUNOLOGIE

HISTORIE IMUNOLOGIE následně chráněni proti této nemoci. Latinské slovo immunis má význam získaný z anglického immunity, což je stav ochrany před infekční nemocí. Asi nejstarší záznam jevu imunity můžeme hledat u Thuc...

Více

FLUENT - prednaska 2 Zacha (LS 2014)

FLUENT - prednaska 2 Zacha (LS 2014) - SIMPLEC (SIMPLE-Consistent) - je upravená metoda SIMPLE použitelná pro relativně nekomplikované problémy (např. čistě laminární proudění). - PISO (Pressure-Implicit with Splitting Operators) - pa...

Více

Syphilis RPR

Syphilis RPR 1.Test není specifický pouze pro syfilis. Pozitivní výsledek reaktivních vzorků je třeba ověřit metodami, jako jsou například TPHA nebo FTA-Abs. 2. Negativní výsledek testu ještě zcela nevylučuje d...

Více

Příloha č. 1: Interpretace serologických vyšetření

Příloha č. 1: Interpretace serologických vyšetření Vyjádření výsledku: v IU/ml, normální hodnoty u zdravých jedinců < 25 IU/ml lehce zvýšená hladina 25-50 IU/ml zvýšená hladina 51-100 IU/ml vysoká hladina > 100 IU /m Paul-Bunell IM test = průkaz he...

Více

Příbalový leták

Příbalový leták vlastní referenční rozmezí.

Více

Příbalový leták

Příbalový leták pomocí předepsaných souprav pro stanovení HIV, HCV a HBsAg a bylo shledáno negativním. Vzhledem k tomu, že žádná testovací metoda nemůže plně zaručit, že produkty vyrobené z lidské krve neobsahují ...

Více

Syphilis TPHA

Syphilis TPHA Pokud kontrolní buňky poskytují kompaktnější aglutinaci než buňky testovací, nemohou být použity jako referenční negativní reakce. Séra s vysokou hladinou protilátek mohou vykazovat aglutinaci se s...

Více