Pattex Polystyrén

Komentáře

Transkript

Pattex Polystyrén
Pattex Polystyrén
Polyakrylátové lepidlo na bázi vody
VLASTNOSTI
–– speciální lepidlo na polystyrén
–– na savé podklady
–– pro interiér
–– okamžitě použitelné
OBLASTI POUŽiTÍ
Pattex Polystyrén je lepidlo na bázi vody s organickými
a anorganickými složkami určené na lepení polystyrénových
tepelně-izolačních tabulí na savé podklady. Vhodné jen na
použití v interiéru. K lepení na savé podklady jako jsou omítky,
beton, pórovitý beton, sádrokartonové tabule, ploché povrchy,
cementové mazaniny, dřevo vláknité povrchy (dřevotřískové
panely) a polyuretanové vytvrzené pěny.
PŘÍPRAVA POVRCHU
Lepený povrch musí být čistý, suchý, tvrdý zbavený prachu
a mastnoty, aby neoslabil sílu lepení. Odstraňte úplně staré
nátěry a tapety, např. produktem Metylan – Odstraňovač tapet.
V případě omyvatelných nátěrů, sílu lepení kontrolujte.
ZPRACOVÁNÍ
BALENÍ
Před lepením si rozdělte podklad na jednotlivé části. Naplánujte
si přesně jak budete postupovat při lepení. Nakreslete si Plastová nádoba: 1 kg
vertikálně čáry, kde budou předměty nalepené, vyhnete se tak
SKLADOVÁNÍ
vzniku mezer. Označte si střed stěny. Začněte s lepením od
okrajů ke středu. Lepidlo nanášejte pomocí zubové stěrky nebo 18 měsíců od data výroby při skladování v originálním
válečku (v případě velmi savých podkladů jako jsou sádrová uzavřeném balení v suchém a chladném prostředí.
malta, sádrokarton nebo pískové podklady nanášejte lepidlo
zubovou stěrkou) na zadní stranu polystyrénové desky. Jestliže
je zadní strana pórovitá, naneste větší vrstvu lepidla. Můžete
si připravit víc desek najednou, ale musíte sledovat otevřenou
dobu lepidla (15 – 20 min). Potom ukládejte 2 cm od určeného
místa a dotlačte na požadovanou pozici. Vyrovnejte rohy ostrým
nožem, přilepte a přitlačte.
NEPŘEHLÉDNĚTE
Materiál zpracovávejte při teplotě nad +14 °C (teplota místnosti,
materiálu a lepidla). Nevylévejte do odpadových a povrchových
vod. Lepidlo je ředitelné s víc než 5 % vody. Po vytvrzení
nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí
k ukládání odpadu. Více informací naleznete v bezpečnostním
listu produktu.
11/2013
TECHNICKÝ LIST
TECHNICKÉ ÚDAJE
Hustota
cca 1,1 g/cm3
Teplota zpracování
nad +14 °C
(teplota místnosti, materiálu a lepidla)
Spotřeba
cca 150 g/m² podle nasákavosti podkladu
Pevnost spoje
odolává krátkodobému působení
vody podle DIN EN 204/D1 a D2
Tepelná odolnost
krátkodobě až do +95 °C
dlouhodobě až do +70 °C
Otevřená doba
cca 8 min při +20 °C
Hodnota pH
cca 7
Konečná pevnost
po 24 hod.
Lisovací doba:*
Lepení dřeva
cca 12 min při +20 °C
cca 8 min při +30 °C
Lepení HPL desek
cca 15 min při +20 °C
cca 8 min při +60 °C
cca 4 min při +80 °C
Lepení dýhovaných hran
cca 6 min při +20 °C
cca 90 sek. při +60 °C
cca 60 sek. při +80 °C
*Tyto hodnoty platí pro nános lepidla 150 g/m2.
UPOZORNĚNÍ:
Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí
za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit
dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve
uvedené informace svoji platnost.
DISTRIBUTOR:
Henkel ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 101
www.pattex.cz

Podobné dokumenty

Pattex Repair Epoxy Metal

Pattex Repair Epoxy Metal <0,01 kg/kg 0,15 kg/kg a vyhledejte lékaře. Při nadýchání dopravte postiženého mimo * Vysoce namáhané lepené díly by neměly být vystavovány teplotám vyšším kontaminované prostředí a poraďte se s lé...

Více