Nakladatelství Prodos

Komentáře

Transkript

Nakladatelství Prodos
vhodné pro Jazykový
laboratorní systém
MERCURIUS 21
Mercurius 21 – jazykový laboratorní systém
je určen k výuce cizích jazyků, pomáhá žákům základních i studentům
středních škol získávat potřebné klíčové kompetence.
• až pro 32 žáků
• pracovat lze společně, v párech
i v libovolně nastavitelných skupinách
• poslechy a nahrávání studentů
s možností střihu
• vstup pedagoga do právě přehrávaného
média
• systém akreditovaných školení
vedených špičkovými lektory
• možnost kombinace s interaktivní tabulí
• dokovací stanice pro tablety
Více informací na www.mercurius21.cz
PROFIMEDIA s.r.o., [email protected], www.activboard.cz
Nakladatelství Prodos
pro Vás více jak 20 let připravuje učebnice ve špičkové kvalitě.
Pro informace o celé nabídce publikací navštivte naše stránky
www.ucebnice.org.
Najdete nás také na sociálních sítích:
www.facebook.com/UcebniceProdos
Učebnice Prodos
PRODOS spol. s r. o., Kollárovo nám. 7, 772 00 Olomouc, www.ucebnice.org,
[email protected], tel.: 585 556 231, mobil: 777 290 710
obsahuje kapitoly:
Family
House
Pets
Bedroom
Hobbies
Daily routine
Classroom instructions
School
School subjects
Friends
Spelling
Numbers
Months and dates
Communication
Sports
Musical instruments
Food and drinks
In a restaurant
Body
Town
Clothes
Shopping
Adjectives
Animals
Weather and seasons
Countryside
Transport
Travelling and holiday
Countries
English speaking
countries
Festivals and holidays
The Czech Republic
Určeno zejména p
ro
soubor cvičení rozvíjí:
• porozumění mluvené angličtině
• konverzační schopnosti
• výslovnost
• slovní zásobu
6. a 7. ročník ZŠ.
A
ukázka – s komentářem pro učitele
B
ukázka – s komentářem pro učitele
30 ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
Využijte funkce přihlásit se tlačítkem a zorganizujte malou soutěž, nechte prvního přihlášeného
žáka řešení přeříkat, případně dalšího atd.
1
1
Match the flag and the country. Push the button when you finish. (Přiřaď vlajku k názvu země.
Stiskni tlačítko, až budeš hotov.)
1
2
New Zealand
2
81
3
United Kingdom
4
USA
What is what? Match the pictures to the words. (Co je co? Přiřaď obrázky ke slovům.)
5
Canada
Australia
2
Přehrajte nejméně dvakrát.
Žáci nejprve sami přiřazují slova k obrázkům.
1
2
3
4
stars
leaf
field
stripes
82
3
3
United Kingdom
Capital
London
Where?
Europe
USA
Washington, D. C.
Canada
Ottawa
North America
North America
Australia
Canberra
New Zealand
Wellington
4
Zde je vhodné žáky nahrát a s nahrávkou dále pracovat, např. ji žákům přehrát nebo vyhodnotit chyby.
Dle úrovně třídy přehrajte jednou nebo dvakrát, poté společně zkontrolujte.
Which flag is that? Listen carefully and circle the correct answer. (Jaká je to vlajka? Poslouchej
pozorně a zakroužkuj správnou odpověď.)
Žáci pracují ve dvojicích, učitel dvojice poslouchá.
Example: Where is Canada? – It’s in… / I don’t know.
Žáci si podle poslechu zkontrolují a zopakují všechny výrazy – připravují si slovní zásobu pro následující dvě
cvičení.
83
near Oceania
Oceania
Check the answers with a partner. Speak English only! (Zkontroluj své odpovědi s partnerem.
Mluvte pouze anglicky!)
cross
Listen, check and repeat. (Poslouchej, kontroluj a opakuj.)
Listen and complete the table. You will hear the text twice. (Poslouchej a doplň tabulku. Text
uslyšíš dvakrát.)
Country
5
4
1 a) Australia
b) USA
c) United Kingdom
2 a) New Zealand
b) United Kingdom
c) USA
3 a) United Kingdom
b) Australia
c) Canada
4 a) Australia
b) Canada
c) New Zealand
5 a) USA
b) United Kingdom
c) New Zealand
Žáci popisují vlajky. Varianta: Partner ve dvojici hádá popisovanou vlajku.
Describe the flags below. (Popiš vlajky dole.)
Example: Flag number 1 is red, blue and white. There are stars and stripes there. It’s the flag of the
USA.
1
2
3
4
5
Talk about these countries, use full sentences. (Povídej o těchto zemích, použij celé věty.)
Example: Canada is a big country in North America. The capital of Canada is…
66
67
Brighten your English!
A navíc...
• Všestranně rozvíjí jazykové kompetence.
• Publikace obsahuje 32 kapitol, 64 aktivit, součástí je CD namluvené rodilými mluvčími.
• Verze pro učitele je doplněna výsledky a komentáři.
• Lze zkombinovat s jakoukoliv učebnicí angličtiny.
• Publikace je vhodná pro použití s Jazykovým laboratorním systémem Mercurius 21.
• Elektronickou verzi lze využít na PC i tabletech.
• Doplňující interaktivní cvičení jsou určena pro interaktivní tabule a projektory.
• Interaktivní cvičení obsahují otázky pro hlasování.

Podobné dokumenty

Climbing_2010_techinfo_Sestava 1

Climbing_2010_techinfo_Sestava 1 určených pro tyto aktivity zodpovídá každý uživatel sám. Informace a rady zde uvedené, nenahrazují zkušenosti ani řádný výcvik. Zvládnutí a osvojení příslušných technik a zásad bezpečnosti je vaší ...

Více

Seznam akreditovaných kurzů

Seznam akreditovaných kurzů Elektronický čtenářský deník, komiks (4 hodiny) – 995 Kč Elektronická kniha, komiks (4 hodiny) – 995 Kč Efektivní využití internetu ve výuce přírodopisu (4 hodiny) – 995 Kč Využití ArcExploreru ve ...

Více

Jak vybrat interaktivní tabuli? (Podzim 2010) Interaktivní

Jak vybrat interaktivní tabuli? (Podzim 2010) Interaktivní a) psaní 2 pery současně – Interwrite DualBoard, ActivBoard PRO b) multidotyk + 2 pera současně - Hitachi Starboard Duo

Více

Výzva Svátek hudby 2016

Výzva Svátek hudby 2016 po historické centrum. Svoje místo si zvolte sami a konzultujte jej s námi nebo si vyberte z přiloženého seznamu. Doba pro Vaše vystoupení není omezena, můžete vystupovat opakovaně či nepřetržitě a...

Více

Technické podmínky

Technické podmínky procesor, pódiové monitory 100W - 2 cesty, bezdrátové mikrofony, odposlech do šaten. Světla: 12 stmívaných program. cest, portály na každé straně 2x HFR 1000, 1x HFR 500, Jeviště – 2x vana 1000W, 4...

Více

Celé číslo zimních novin Broumovska si můžete

Celé číslo zimních novin Broumovska si můžete pokaždé stojí za to.  Martina Tauchmanová

Více