SALVe

Komentáře

Transkript

SALVe
SALVe
Salesiánský Areál pro Líšeňskou Veřejnost
Projekt
Záměry projektu
– vybudování hřiště pro kolektivní sporty
– dostavba Salesiánského střediska mládeže
– zvýšení nabídka volnočasových aktivit pro líšeňskou veřejnost
Hlavní cíle projektu
– zajištění vhodného trávení volného času obyvatel sídliště, především
dětí
a mládeže ze sociálně slabých, ohrožených, neúplných a početných
rodin
– prevence kriminality mladistvých
– zlepšení kvality života obyvatel sídliště
– rozvoj komunitního života a podpora rodin
Specifické cíle projektu
– vybudovaní hřiště pro hokejbal, skateboard a dětské hřiště včetně
zahrady
– vybudovat univerzální hřiště pro tenis, volejbal a fotbal včetně
oplocení.
– dostavba Salesiánského střediska mládeže – domu dětí a mládeže
celkový pohled
tělocvična a oratoř - dokončeno 2004 (40 mil. Kč)
tělocvična a oratoř - dokončeno 2004 (40 mil.
Kč)
z ptačí perspektivy
pro veřejnost - děti
lavičky, prolézačky, pískoviště
parčík klidové plochy
dětské hřiště 266 m2 (v zimě
provizorní kluziště)
dětské hřiště 200 m2
pro veřejnost – hříště I
povrch umělá tráva
výška oplocení 6m
sporty: fotbal
nohejbal
volejbal
pro veřejnost – hříště II
povrch beton (asfalt)
ohraničeno mantinely
sporty: hokejbal
streetball
tenis
pro veřejnost
přirozené místo setkávání
a posezení
z ptačí perspektivy
celkový pohled
tělocvična a oratoř - dokončeno 2004 (40 mil. Kč)
celkový pohled

Podobné dokumenty

File

File zdravotními omezeními a drží a představují ty nejpůvodnější sokolské tradice. Tato složka uspořádala pro své členky společenské akce v červnu k závěru cvičebního roku a v prosinci pak Vánoční besí...

Více

náš pohárový závod o líšeňskou gymnastku

náš pohárový závod o líšeňskou gymnastku Michaela Marvanová, Monika Cibulcová Renata Prokešová

Více

zpravodaj_ova_08_2015-16

zpravodaj_ova_08_2015-16 DDM a VSK VŠB-TU Ostrava B 09. 05. 2016 19:30 VSK VŠB-TU Ostrava B – Salesiánský DDM vrch. rozhodčí: Marian HÁJKO 16. 05. 2016 17:00 Salesiánský DDM – VSK VŠB-TU Ostrava B vrch. rozhodčí: Tomáš TUR...

Více

Zámek Kunín 30. 6. – 31. 10. 2013

Zámek Kunín 30. 6. – 31. 10. 2013 a starosta královského hlavního města Prahy JUDr. Jan Podlipný, odkud se vypravili na Malou Stranu k vykonání všech příslušných ceremonií. Následující den 14. ledna 1900 byl v katedrále sv. Víta no...

Více

Předsednictvo ČMSHb - pozvánka

Předsednictvo ČMSHb - pozvánka Martin Komárek přednesl hodnotící zprávu za KM RSHb. KM i ve spolupráci s Komisí rozvoje RSHb uspořádala několik turnajů mládeţe, zejména turnajů zařazených do oficiální soutěţe přeboru přípravek a...

Více