Má můj miláček vnitřní parazity?

Komentáře

Transkript

Má můj miláček vnitřní parazity?
• Kojící
matka
by
měla
být
Každý
majitel
zvířete
by
přeléčena společně s mláďaty,
se měl ptát sám sebe, zda
to by mělo zabránit přenosu
náhodou nepatří jeho zvíře k
přes
těmto rizikovým skupinám. A
mateřské
mléko
nebo
přímým kontaktem s mláďaty.
kdo je eventuálně ohrožen při
• Abychom mohli vyloučit ná-
pozitivním výsledku testu para-
kazu u dětí přímým kontaktem
zitologického vyšetření, tedy zda
s infekčními škrkavčími vajíčky,
žije zvíře dohromady ve společné
musí se odčervovací interval
domácnosti s dětmi nebo s
zkrátit na 4 - 6 týdnů.
imunosuprimovanými
Pak je doporučeno odčervování
také psi, kteří jsou krmeni
s kratším časovým odstupem,
syrovým masem nebo rybami,
popřípadě
by
jících vyšetření.
být
preventivně
zajištění
odpovída-
každých 6 týdnů léčeni proti
infekci tasemnicí.
(Razítko)
Závěr:
Servis
Odčervení čtyřnohých miláčků
Tuto a další informační brožury najdete na našich webových stránkách
minimálně jednou ročně, by mělo
být striktně dodržováno.
Rovněž by mělo být prováděno
pravidelné parazitologické vyšetření výkalů. Vyšší riziko nákazy
hrozí tam, kde se nachází větší
množství zvířat pohromadě.
Tedy:
• Místa, kde se nachází větší
množství
zvířat
jako
chovy
Rychlý přehled
Můj pes a moje kočka
jsou začervení. Jaké
příznaky můžeme
pozorovat?
Nebezpečí pro zvířata
zvířat, útulky, penziony pro
zvířata a jiné další.
• Lovečtí psi.
Nebezpečí pro lidi
• Kočky a psi s volným nekontrolovaným pohybem.
• Psi krmeni syrovým masem.
• Zvířata, která žerou myši a
hlemýždě.
Moderní informace od Vašeho veterinárního
lékaře a Laboklinu
jedinci.
• Volně pohybující se kočky, ale
měli
S podporou Vašeho
veterinárního lékaře
Preventivní opatření:
Koprologické vyšetření
Odčervení
Frekvence odčervení
www.laboklin.cz
D
CZ
97688 Bad Kissingen • Steubenstraße 4
Tel. +49-971/7 20 20 • Fax +49-971/6 85 46
e-mail: [email protected] • www.laboklin.de
Laboklin Czech
MVDr. Kateřina Škorová
Tel: 730 105 024 • Email: [email protected]
www.laboklin.cz, www.labogen.cz
Má můj miláček
vnitřní parazity?
Můj pes a moje kočka
jsou začervení. Jaké
příznaky můžeme
pozorovat?
různými
nacházela v kůži zvířete, pak se
orgány těla. U zdravých dospělých
může nakazit tasemnicí. V tenkém
Pravděpodobnost
infekce
en-
Pokud nejsou výše uvedené
jedinců
larvu
střevě dítěte se může tasemnice
doparazity
tím
spojená
rizikové faktory splněny, jsou
imunitní systém, larvy jsou obklo-
vyvinout v dospělého jedince.
frekvence cílených odčervení, je
doporučena organizací ESCCAP
Pes a kočka jsou často chováni
peny buněčnou obranou těla a
Mezi projevy infekce patří hubnutí,
závislá na mnoho faktorech:
(Europeanscientific
ve
průjem nebo svědění konečníku.
putovat
reaguje
na
blechy,
která
se
Frekvence odčervení
část
u
člověka
těla
Odčervení
„Larva migrans“, protože dokáží
a
s
Counsel
a
larva tak během 2 - 3 týdnů zemře.
•štěňata a mladá zvířata jsou
Companion Animal Parasites) 4
mají tak úzký kontakt se členy
U dětí nebo lidí se sníženou
infikována častěji
odčervení za rok. Nižší frekvence
rodiny. Kromě běžných her patří
imunitou mohou larvy doputovat
•volně pobíhající kočky, ale i psi
ošetření proti parazitům nenabízí
hlazení, mazlení a péče o srst
do důležitých orgánů těla a tam
s volným výběhem, jsou častěji
dostatečnou ochranu.
ke
způsobit
společné
domácnosti
každodennímu
programu.
vážné
zdravotní
Preventivní opatření:
Koprologické vyšetření
nosiči červů, protože častěji loví
Protože se děti stýkají s domácími
problémy. Příznaky onemocnění
nebo eventuálně pojídají výkaly
Existují
mazlíčky, měli bychom důsledně
závisí na tom, který orgánový
Červí vajíčka nejsou viditelná
ostatních druhů zvířat
která poukazují na to, že by se
dbát na prevenci ochrany před
systém
napaden
pouhým okem. Dospělý červ bývá
•zvýšené
nákazou parazity.
(játra, centrální nervový systém).
vyzvracen nebo odchází s výkaly
vzniká,
Působivé je zjištění, že larva
a je pak dobře rozeznatelný a
krmena syrovým masem nebo
•Březí
nacházet vajíčka v srsti. U koček
migrans může zabloudit i do oka.
diferencovatelný.
vnitřnostmi
přeléčeny
a psů se pravidelně vyskytují
To pak může vést k oslepnutí.
Vajíčka červů oproti tomu můžeme
•riziko začervení dále stoupá,
okolo 50. dne březosti, tím
tasemnice.
rozpoznat pouze pomocí mikro-
Nebezpečí pro zvířata:
byl
larvou
riziko
pokud
začervení
jsou
zvířata
níže
uvedená
rizika,
odčervovací režimy měly modifikovat.
feny
by
proti
měly
být
škrkavkám
tento
V Evropě má 3 - 7 % obyvatelstva
pokud pes přichází do kontaktu
zabráníme intrauterinní infekci.
Psi a kočky mohou být nakaženi
druh červa specializuje na různé
specifické protilátky proti Toxo-
skopu. Aby se infekce potvrdila,
s větším množství psů, jako
•Léčba infekce škrkavkami by u
červy, druh červa záleží na věku
mezihostitele (od blech až po
cara (škrkavka), lidé pracující ve
je doporučeno zjistit, zda fekálie
jsou například lovečtí nebo
štěňat měla začít ve věku 2
zvířata jako jsou myši a králíci),
zvířecí ambulanci jsou promořeni
obsahují vajíčka. To je možno
závodní psi
týdnů a u koťat ve věku 3 týdnů.
druhem červa, kterým jsou zvířata
mohou se tak naši domácí miláčci
až v 30 %!
prokázat různými metodami jako
nakažena, je tasemnice. Již jako
i
mládě se může zvíře infikovat od
správných
své matky, buď přes mateřské
méně často infikovat.
a kondici zvířete. Nejčastějším
přes
Protože
se
dodržování
návyků
více
od matky.
v děloze. Vyměšování vajíček
může
mezihostitele.
nakazit
Podle
jiné
Nebezpečí pro lidi:
profesora
Vajíčka škrkavek můžeme často
Schniedera může s výkaly odejít
najít v písku na dětských hřištích,
25000 až 85000 vajíček, při
v devíti z deseti dětských hřišť
experimentální studii stačilo 100
byl
vajíček ke vzniku infekce. Doba
škrkavčích vajíček. Tato vajíčka
přežití vajíček v přírodě je velice
škrkavky
dlouhá, asi 3 - 5let.
Ale také v srsti zvířat se mohou
potvrzen
pozitivní
průkaz
Malé děti se nejčastěji mohou
například flotací nebo sedimen-
bezpodmínečně od psů a koček.
nakazit
tací.
Také divoká zvířata jako lišky
caninum) od koček. Pokud se
Protože
nebo mývalové mohou po sobě
obligátní mezihostitel tasemnice,
vyměšována
mohou kvůli opětovnému olizo-
zanechávat pro lidi patogenní
kterým je blecha, zakousne do
doporučeno sbírat vzorky trusu
vání vést k infekci. I u koček,
vajíčka škrkavek.
psa či do kočky a dítě toto zvíře
alespoň tři po sobě jdoucí dny.
které
Vylíhnuté
nacházet
žijí
vajíčka,
doma,
která
se
pak
mohou
nemusí
larvy
se
pocházet
nazývají
by
mělo
být
do doby 2 týdnů po odstavení
nebo
mléko, nebo se může nakazit již
výkaly
•Odčervení
provedeno každé 2 týdny až
veškerých
tasemnicí
(Dipylidium
olízne nebo vdechne či spolkne
jsou
červí
vajíčka
nepravidelně,
je